DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 47/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. Lege nr. 47/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 22 martie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) pepiniere si sere."


2. La articolul 4, dupa litera m) se introduc doua noi litere, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:
"n) pepiniera teren pe care se cultiva si se inmultesc plante erbacee si lemnoase pana la transplantarea pentru plantare definitiva;
o) sere terenuri acoperite de constructii usoare destinate cultivarii plantelor."

3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice si persoanele juridice au urmatoarele obligatii:

a) sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiior verzi;
b) sa respecte regulile de aparare impotriva incendiilor pe spatiile verzi;
c) sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor si arbustilor, deteriorari ale aranjamentelor florale si ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de pasari si adaposturilor de animale, ale constructiilor si instalatiilor utilitare si ornamentale existente pe spatiile verzi;
d) sa nu ocupe cu constructii provizorii spatiile verzi;
e) sa nu ocupe cu constructii permanente spatiile verzi;
f) sa asigure integritaea, refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea lor;
g) sa coopereze cu autoritatile teritoriale si centrale pentru protectia mediului, cu autoritatile centrale pentru amenajarea teritoriului si cu autoritatile administratiei publice locale la toate lucrarile preconizate in spatiile verzi si sa faca propuneri pentru imbunatatirea amenajarii acestora;
h) sa nu diminueze suprafetele spatiilor verzi."

4. Articolul 6 se abroga.

5. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Constructiile neautorizate pe spatiile verzi se demoleaza si terenul se aduce la starea initiala, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrari fiind suportate de proprietarul constructiei.
(2) Transplantarea arborilor si arbustilor se face numai cu acordul administratiei publice locale si al autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului."

6. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Extinderea intravilanului localitatilor, transformarea zonelor cu alte functiuni in zone rezidentiale si construirea pe terenuri de peste 3.000 m^2 aflate in proprietatea statului, a unitatilor administrativ-teritoriale, a autoritatilor centrale si locale se pot realiza exclusiv pe baza documentatiilor de urbanism care sa prevada un minimujm de 20 m^2 de spatiu verde pe cap de locuitor si un minimum de 5% spatii verzi publice."

7. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Raspunderea pentru reducerea suprafetelor spatiilor verzi revine autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale prevad in bugeele proprii fonduri pentru indeplinirea obligatiilor privind spatiile verzi.
(3) Instrainarea si atribuirea terenurilor cu spatii verzi se efectueaza in conditiile prevazute de lege, cu pastrarea destinatiei de spatiu verde.
(4) Schimbarea destinatiei terenurilor inregistrate in registrul local al spatiilor verzi se poate face numai pentru lucrari de utilitate publica, stabilite in baza documentatiilor de urbanism, aprobate conform legislatiei in vigoare.
(5) Este interzisa schimbarea destinatiei, reducerea suprafetelor ori stramutarea spatiilor verzi definite de prezenta lege.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), este permisa schimbarea destinatiei spatiilor verzi in vederea realizarii unor lucrari de utilitate publica, astfel cum acestea sunt prevazute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata, altele decat cele privind constructiile locuintelor sociale, obiectivelor sociale de invatamant, sanatate, protectie si asistenta sociala, organizatiilor neguvernamentale, precum si administratiei publice si autoritatilor judecatoresti.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), se pot amplasa pe un spatiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii pentru expozitii si activitati culturale, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere, dar numai in baza unei documentatii de urganism pentru intreaga suprafata a spatiului verde si cu obligatia ca suprafata cumulata a acestor obiective sa nu depaseasca 10% din suprafata totala a spatiului verde.
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), pepinierele care nu sunt proprietate publica, serele si terenurile amenajate ca gradini zoologice isi pot schimba destinatia, cu conditia transformarii acestora in alte tipuri de spatii verzi."

8. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala dupa cum urmeaza:
a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice si de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 5 lit. a), f) si g), ale art. 9 alin. (2) si ale art. 21 lit. a), f), g), h), i), k) si l);
b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice si de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 5 lit b) si c) si ale art. 21 lit. b), c), d), e), j), m) si n);
c) de la 5.000 lei la 30.000 lei, pentru incalcarea prevederilor art. 11 alin. (1);
d) de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele fizice si de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 12 alin. (5);
e) de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) si ale art. 16 alin. (1);
f) de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare metru patrat ocupat de constructii provizorii, prin nerespectaea prevederilor art. 5 lit. d);
g) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru patrat de spatiu verde afectat, prin incalcarea prevederilor art. 5 lit. e) si h), art. 10 alin. (3) si ale art. 18 alin. (3), (4) si (5);
h) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru patrat de spatiu verde afectat, pentru nedispunerea de catre autoritatea publica competenta a masurii demolarii prevazute la art. 9 alin. (1)."

Art. II
Procentul de 10% prevazut la art. 18 alin. (7) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, se aplica si suprafetelor totale ale spatiilor verzi existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 ? 22 decembrie 1989, precum si pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 priv
HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
OG 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Ordonanta Guvernului nr. 31/2013
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin 10/2013 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2013
Ordin nr. 5/2012 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2011
OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ordonanta de urgenta 88/2011
HG 432/2010 privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi. Hotarare nr. 432/2010
OUG 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto
Lege 325/2009 pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003. Legea nr. 325/2009
Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. Lege nr. 24/2007
Legea 313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane. Lege nr. 313/2009
Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, oug nr. 12/2007
Drept international privat
Sitaru Dragos-Alexandru

Pret: 149 lei
126.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
45 useri online

Useri autentificati: