DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 825 din 23 decembrie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
(1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea unor masuri pentru utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, denumita in continuare ANP.
(2) In intelesul prezentei legi, prin perimetre ale unitatilor din subordinea ANP se intelege sectiile de detinere apartinand unui penitenciar si locurile delimitate din interiorul sectorului de detinere al unui penitenciar la care au acces persoanele private de libertate.

Art. 2
(1) Blocarea si intreruperea radiocomunicatiilor se realizeaza numai in scopul prevenirii utilizarii neautorizate, de catre persoanele private de libertate, in interiorul penitenciarului, a dispozitivelor care sunt capabile sa transmita sau sa primeasca imagini, sunete si informatii, inclusiv telefoanele mobile.
(2) Blocarea si intreruperea radiocomunicatiilor au la baza perturbarea radiocomunicatiilor.
(3) Perturbarea poate fi efectuata printr-un semnal electromagnetic sau o modificare a insusi mediului de propagare.
(4) Solutia tehnica identificata pentru crearea perturbatiilor electromagnetice este integrata intr-un sistem a carui functionare poate fi monitorizata de la distanta. Sistemul este compus dintr-o combinatie specifica mai multor tipuri de aparate si, dupa caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate si destinate utilizarii permanente pentru blocarea si intreruperea radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea ANP si are urmatoarele caracteristici operationale:

a) functioneaza strict in benzi de frecvente radio stabilite de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM, pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, conform destinatiei prevazute in tabelul national de atribuire a frecventelor radio, dupa analiza acestora in cadrul Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii;
b) blocheaza si intrerupe comunicarile dintre detinuti si terte persoane, efectuate in alte conditii decat cele prevazute de lege;
c) functioneaza la cea mai mica putere, din punct de vedere tehnic, pentru atingerea scopului prevazut la alin. (1);
d) este instalat in locuri aflate sub protectia personalului unitatii penitenciare si inaccesibile detinutilor;
e) respecta cerinta prevazuta la art. 3 alin. (2);
f) nu depaseste limitele impuse de legislatia nationala in ceea ce priveste expunerea populatiei generale la undele electromagnetice;
g) nu retine informatiile privind traficul, localizarea, precum si informatiile necesare pentru identificarea unui abonat sau a unui utilizator, precum si continutul comunicarii: imagini, sunete si informatii;
h) nu perturba activitatea curenta din penitenciar.

Art. 3
(1) Instalarea, punerea in functiune si utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor se realizeaza cu avizul ANCOM, pentru fiecare amplasament ori loc in care urmeaza a se utiliza un astfel de sistem si numai dupa informarea institutiilor reprezentate in Comisia Interdepartamentala de Radiocomunicatii.
(2) Instalarea, punerea in functiune si utilizarea sistemelor prevazute la art. 2 alin. (4) se realizeaza in asemenea conditii incat sa se evite, intr-o masura rezonabila, afectarea retelelor si serviciilor de comunicatii din exteriorul unitatilor din subordinea ANP.

Art. 4
(1) Titularii drepturilor de utilizare a frecventelor radio care furnizeaza retele sau servicii de comunicatii electronice vor acorda ANCOM si ANP, acolo unde este cazul, sprijin prin asigurarea suportului tehnic, furnizarea de informatii, modificarea temporara a unor parametri tehnici de functionare a retelelor si orice actiune necesara instalarii, punerii in functiune si utilizarii sistemelor prevazute la art. 2 alin. (4), in conditiile stabilite potrivit art. 3 alin. (2).
(2) In cazul in care sistemele prevazute la art. 2 alin. (4) produc interferente prejudiciabile serviciilor furnizate de titularii drepturilor de utilizare a frecventelor radio, ANCOM poate dispune suspendarea ori modificarea conditiilor tehnice de utilizare a sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in unitatile subordonate ANP.
(3) In situatia in care aparatele destinate blocarii ori intreruperii radiocomunicatiilor in unitatile subordonate ANP sunt ori devin ineficiente ca urmare a propagarii semnalului radio transmis prin retele de comunicatii electronice, ANCOM poate stabili, in cazuri specifice, modificarea unor conditii tehnice si operationale a frecventelor radio alocate titularilor drepturilor de utilizare.
(4) Masurile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi dispuse simultan, in vederea atingerii scopului prevazut la art. 2 alin. (1).

Art. 5.
(1) ANP achizitioneaza servicii destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din sistemul penitenciar, precum si servicii de consultanta si proiectare, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.
(2) Prestarea serviciilor prevazute la alin. (1) are ca obiectiv:
a) asigurarea functionarii sistemului prevazut la art. 2 alin. (4);
b) intocmirea documentatiei de atribuire ce cuprinde toate informatiile legate de contractul de achizitie publica a serviciilor de blocare si intrerupere a radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din sistemul penitenciar, procedura de atribuire a acestuia, caietul de sarcini in care sunt incluse specificatiile tehnice ale sistemului prevazut la art. 2 alin. (4) sau, dupa caz, documentatia descriptiva.

Art. 6
(1) In vederea achizitionarii serviciilor prevazute la art. 5 alin. (1), ANCOM suporta, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, din bugetul propriu aprobat potrivit legii, o suma in cuantum de 10 milioane lei/an.
(2) Suma prevazuta la alin.(1) se acopera din sumele incasate cu titlu tarif de utilizare a spectrului, incasate de ANCOM in conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012.
(3) Suma prevazuta la alin. (1) constituie venituri proprii ale ANP, in completarea celor prevazute de Legea nr. 48/2012 privind finantarea activitatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate si se utilizeaza exclusiv pentru acoperirea costurilor ocazionate de achizitionarea serviciilor prevazute la art. 5 alin. (1).
(4) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, suma prevazuta la alin. (1) incasata si neutilizata pana la inchiderea exercitiului bugetar se reporteaza in anul urmator si va fi folosita cu aceeasi destinatie.

Art. 7
(1) In limita sumei prevazute la art. 6 alin. (1), prin decizie a directorului general al ANP, sunt stabilite unitatile din subordinea sa in care se vor instala, in mod prioritar, sistemele destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor. Stabilirea unitatilor penitenciare in care se instaleaza aceste sisteme se face dupa evaluarea vulnerabilitatilor pe linia sigurantei detinerii, tinandu-se cont de numarul de dispozitive de comunicare la distanta descoperite, amplasarea geografica si arhitectura unitatii de penitenciare, numarul persoanelor private de libertate detinute si regimul de executare in care acestea sunt incluse, de regula, in regimul de maxima siguranta si inchis, precum si implementarea sistemelor integrate de paza, supraveghere video si control acces.
(2) Dispozitiile art. 1-5 se aplica si dupa perioada prevazuta la art. 6 alin. (1), sens in care ANP identifica sursele de finantare necesare continuarii activitatii de blocare si intrerupere a radiocomunicatiilor efectuate in afara prevederilor legale in perimetrele unitatilor din subordinea ANP.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
HG 836/2013 privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglem
Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
Ordin 1072C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Ordin nr. 405/C/2012 pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po
Legea 83/2010 modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate
Ordin nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate
Ordin nr. 115/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.443/C/2008 privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordin nr. 3130/2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare
Teoria generala a dreptului. Caiet de seminar. Editia 2
Anghel Elena,Ene-Dinu Cornelia Beatrice Gabriela,Spataru-Negura Laura-Cristiana,Coord. Popa Nicolae

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
72 useri online

Useri autentificati: