DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 300/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciaraPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 925 din 27 decembrie 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52
(1) Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face numai prin concurs organizat ori de cate ori este necesar, in limita posturilor vacante, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
(2) Data, locul, modul de desfasurare a concursului si posturile vacante pentru care se organizeaza concurs se comunica tuturor judecatorilor si procurorilor prin curtile de apel, prin parchetele de pe langa curtile de apel si prin Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si se publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului National al Magistraturii, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si in trei cotidiene centrale, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
(3) Pot participa la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie judecatorii si procurorii care au indeplinit efectiv, cel putin 5 ani, functia de judecator la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe langa curtea de apel ori la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au obtinut calificativul "foarte bine" la ultimele 3 evaluari, nu au fost niciodata sanctionati disciplinar si au o vechime in functia de judecator sau procuror de cel putin 15 ani.
(4) Dispozitiile art. 48 alin. (10)(12) se aplica in mod corespunzator.
(5) Consiliul Superior al Magistraturii verifica indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul articol."

2. Dupa articolul 52 se introduc sapte noi articole, articolele 52^152^7, cu urmatorul cuprins:
"
Art. 52^1
(1) Cererile de inscriere la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie cuprind precizarea sectiei pentru care se depune candidatura.
(2) Concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie consta in:
a) o proba avand ca obiect evaluarea hotararilor judecatoresti redactate, in cazul judecatorilor, sau a actelor intocmite in faza de urmarire penala ori in faza judecatii, in cazul procurorilor;
b) un interviu sustinut in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
c) probe scrise, cu caracter teoretic si practic.
(3) Comisiile de concurs sunt numite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii si corespund sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care au fost depuse candidaturi.
(4) Comisiile de concurs sunt alcatuite din:
a) cate un judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, propus de Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) cate un profesor universitar de la o facultate de drept, care are incheiat un contract de munca pe durata nedeterminata cu o universitate de cercetare avansata si educatie, astfel cum aceasta este clasificata pe baza evaluarii prevazute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, propus de Institutul National al Magistraturii;
c) cate un formator al Institutului National al Magistraturii, avand cel putin gradul de judecator de curte de apel, propus de Institutul National al Magistraturii;
d) cate un profesor de logica, propus de Institutul National al Magistraturii.
(5) Membrii comisiilor prevazute la alin. (3) nu pot avea apartenenta politica la data formarii comisiilor.
(6) In cadrul probei prevazute la alin. (2) lit. a), din comisiile de concurs fac parte si:
a) cate un avocat, cu inalta reputatie profesionala si morala, propus de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania;
b) cate un psiholog, propus de Colegiul Psihologilor din Romania.
(7) Nu pot fi membri ai comisiilor prevazute la alin. (3) persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv, in randul candidatilor.

Art. 52^2
(1) In cadrul probei prevazute la art. 52^1 alin. (2) lit. a), la cererea comisiilor de concurs, Consiliul Superior al Magistraturii va solicita, prin intermediul curtilor de apel sau, dupa caz, al parchetelor de pe langa curtile de apel ori al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, hotarari judecatoresti sau, dupa caz, acte ale procurorului, intocmite de candidati, din ultimii 10 ani de activitate, precum si celelalte date necesare evaluarii potrivit prezentei legi.
(2) Orice persoana poate transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevazute la alin. (1), intocmite de candidati, care pot fi analizate in cadrul probei eliminatorii.
(3) Cererile de inscriere la concurs se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, insotite de un anunt prin care se aduce la cunostinta publica posibilitatea oricarei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevazute la alin. (1), intocmite de candidati, precum si termenul in care acestea pot fi transmise.
(4) Actele prevazute la alin. (1) se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozitiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, pentru a fi supuse dezbaterii publice pentru o perioada de 30 de zile de la publicare. Sesizarile sau observatiile primite din partea opiniei publice pot fi avute in vedere la evaluare de catre comisiile de concurs.

Art. 52^3
(1) Pentru candidatii judecatori, evaluarea prevazuta la art. 52^2 are ca obiect:
a) verificarea capacitatii de analiza si sinteza;
b) verificarea coerentei in exprimare;
c) verificarea argumentatiei din punctul de vedere al claritatii si logicii;
d) incuviintarea sau inlaturarea argumentata a cererilor partilor prin raportare la probe, principii si reguli de drept;
e) argumentarea coerenta si corecta din punctul de vedere al logicii juridice;
f) evitarea expunerii si detalierii aspectelor nerelevante in motivare;
g) redactarea dispozitivului intr-o forma clara, concisa, apta de a fi pusa in executare;
h) analiza si interpretarea probelor administrate;
i) exemplificarea modului in care au fost aplicate jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, atunci cand e cazul;
j) verificarea respectarii termenelor rezonabile de solutionare a cauzelor si de redactare a hotararilor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul evaluarii candidatilor procurori prevazute la art. 52^2.
(3) In cadrul procedurii de evaluare, comisiile de concurs pot solicita candidatilor explicatii cu privire la orice aspect supus evaluarii.

Art. 52^4
(1) In cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evalueaza aspecte referitoare la conduita, deontologia si integritatea candidatilor.
(2) La sedinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii in care se sustine interviul va participa, cu rol consultativ, si un psiholog desemnat de plen, la propunerea Colegiul Psihologilor din Romania, care va putea adresa intrebari candidatilor, in scopul evaluarii motivatiei si competentelor umane si sociale ale acestora.

Art. 52^5
(1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele prevazute la art. 52^1alin. (2) lit. a) si b) este de 100 de puncte, distribuite astfel:
a) 75 de puncte pentru proba prevazuta la art. 52^1 alin. (2) lit. a);
b) 25 de puncte pentru proba prevazuta la art. 52^1 alin. (2) lit. b).
(2) Punctajul minim pentru a fi declarat admis in vederea sustinerii probelor scrise este de 80 de puncte. Modul de acordare a punctajului in cadrul acestor probe se stabileste prin regulamentul prevazut la art. 52^7 alin. (2).

Art. 52^6
(1) Probele scrise prevazute la art. 52^1 alin. (2) lit. c) constau in:
a) in functie de specializare, una dintre urmatoarele grupe de materii:
(i) drept civil, dreptul familiei si drept international privat;
(ii) drept penal;
(iii) drept administrativ, drept financiar si fiscal si dreptul muncii;
b) jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si jurisprudenta Curtii Constitutionale;
c) jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene; d) procedura civila sau procedura penala, in functie de specializarea judecatorului ori procurorului.
(2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie sa obtina la probele scrise media minima 8 (opt), cu conditia ca la fiecare proba scrisa sa fie obtinuta nota minima 7 (sapte).

Art. 52^7
(1) In termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotarare, promovarea candidatilor declarati admisi.
(2) Procedura de desfasurare a concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, in conformitate cu prezenta lege, prin hotarare care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

3. La articolul 57, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu urmatorul cuprins:
"(8^1) In interesul serviciului, magistratii-asistenti pot fi delegati, cu acordul scris al acestora, in functiile de primmagistrat- asistent sau magistrat-asistent-sef de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pe o perioada de cel mult 6 luni. Delegarea magistratilor-asistenti poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, cel mult inca 6 luni. Pe perioada delegarii, magistratii-asistenti beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati."

4. La articolul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67
(1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistratii-asistenti sefi cu o vechime de cel putin 2 ani in aceasta functie."

Art. II
La articolul 29 alineatul (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) propune Consiliului Superior al Magistraturii judecatorii care vor face parte din comisiile de concurs pentru promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie;".

Art. III
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va aproba regulamentul prevazut la art. 52^7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.


Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 15 decembrie 2011.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe. Ordonanta de urgenta nr. 1/2016
Hotarare CSM 327/2015 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
HG 53/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Supe
Hotarare CSM 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al
OUG 82/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala. Ordonanta de urgenta nr. 82/2014
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
Legea 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 138/2014
Hotarare CSM 1049/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
Hotarare CSM 862/2014 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului Natio
Hotarare CSM 828/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judec
Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
Hotararea CSM 231/2014 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 143C/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007
Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2014
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 1. Grile. Penal si Procesual penal
Cristi Danilet

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: