DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 194431 decembrie 1961Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 2 decembrie 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. 1
Fostele cadre militare active, combatante in randurile armatei regale romane, care au fost indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 194431 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, au dreptul la reparatii morale si materiale, potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Art. 2
(1) Determinarea calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata, se face la cererea persoanelor interesate, de cate o comisie constituita la nivelul Ministerului Apararii Nationale, respectiv al Ministerului Administratiei si Internelor, denumite in continuare comisii.
(2) Componenta comisiilor prevazute la alin. (1) si regulamentul de organizare si functionare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale, respectiv al ministrului administratiei si internelor, la propunerea structurii de resurse umane, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Comisiile sunt obligate sa se pronunte asupra cererilor, in termen de cel mult 45 de zile de la depunerea dosarelor cuprinzand actele prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi, printr-o hotarare motivata.
(4) Impotriva hotararilor comisiilor, persoanele in cauza pot face contestatie, potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
(1) Se considera cadre militare active, indepartate abuziv din armata, persoanele care au fost trecute in rezerva sau direct in retragere, indiferent de gradul avut in momentul respectiv, pentru unul dintre urmatoarele motive:
a) convingerile moral-politice si religioase ale cadrului militar ori apartenenta politica a sotiei sau a rudelor acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv;
b) statutul social rezultat din ocupatia sotiei cadrului militar sau a rudelor acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv;
c) starea materiala a cadrului militar, a sotiei sau a rudelor acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv;
d) existenta in strainatate a unor rude ale cadrului militar sau ale sotiei acestuia, pana la gradul al IV-lea inclusiv;
e) detinerea de catre rudele cadrului militar sau ale sotiei acestuia, pana la gradul al IV-lea inclusiv, a unor functii importante la nivel de demnitar, inainte de instaurarea regimului comunist;
f) existenta unor rude ale cadrului militar sau ale sotiei acestuia, pana la gradul al IV-lea inclusiv, care au fost condamnate sau arestate;
g) efectuarea de studii sau specializari, de catre cadrul militar, in alte tari decat Uniunea Sovietica;
h) refuzul de a se inscrie in Partidul Comunist Roman;
i) atitudini sau manifestari considerate ostile regimului comunist;
j) considerente etnice.
(2) Sunt considerate cadre militare active, indepartate abuziv din armata, si persoanele care au solicitat trecerea in cadrul disponibil al armatei, dar nu au beneficiat de despagubirile prevazute de Legea nr. 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al Armatei.
(3) Nu pot avea calitatea de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata, cei care:
a) de bunavoie au depus cerere de trecere in rezerva, cu exceptia celor care fac dovada, in conditiile dreptului comun, ca au fost fortati prin amenintare si presiune de autoritatile comuniste sa solicite trecerea in rezerva;
b) au fost indepartati din armata pentru alte motive decat cele prevazute la alin. (1);
c) au desfasurat activitati in slujba unor puteri straine, indreptate impotriva tarii;
d) au fost condamnati pentru infractiuni contra pacii si omenirii;
e) au indeplinit functii politice in armata.
(4) In cazul in care faptele prevazute la alin. (3) sunt constatate dupa stabilirea calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata, cel in cauza este obligat sa restituie sumele incasate potrivit prevederilor prezentei legi, precum si contravaloarea facilitatilor de care a beneficiat avand aceasta calitate.
(5) Dovedirea situatiilor prevazute la alin. (1) se face de persoanele in cauza cu documente oficiale eliberate de organele competente, iar in cazul in care aceasta nu este posibila, prin orice alt mijloc de proba prevazut de lege, in conditiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(6) Pentru cazurile in care, din diferite motive, cei indreptatiti nu poseda livret militar ori alte acte oficiale sau nu li se poate elibera dovada necesara datorita inexistentei sau distrugerii arhivelor, confirmata in scris, calitatea persoanelor prevazute la art. 1 se stabileste de comisiile de reconstituire cu martori, in conditiile prevazute de lege si de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 4
(1) La propunerea comisiilor prevazute la art. 2 alin. (1), fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata, pot fi inaintate in gradul urmator, cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Fostelor cadre militare active, indepartate abuziv din armata, prevazute la art. 3 alin. (1) si (2), li se acorda o indemnizatie reparatorie lunara, calculata prin aplicarea unui coeficient de 0,5 la castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, incepand cu luna urmatoare obtinerii calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata.
(3) Plata drepturilor prevazute la alin. (2) se efectueaza de catre structurile financiar-contabile ale Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului Administratiei si Internelor, pe baza hotararilor pronuntate de comisii.

Art. 5
Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) si (2), care nu au calitatea de veteran de razboi, beneficiaza de asistenta medicala gratuita in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si de medicamente gratuite, atat pe perioada tratamentelor ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii, precum si de scutirea de la plata abonamentelor de telefon si de radioteleviziune.

Art. 6
Beneficiaza de prevederile prezentei legi si persoanele care se repatriaza si isi stabilesc domiciliul in Romania, dobandind si cetatenia romana, precum si cetatenii romani cu domiciliul in strainatate.

Art. 7
Sotia supravietuitoare a fostului cadru militar activ, indepartat abuziv din armata, daca nu s-a recasatorit, primeste jumatate din indemnizatia reparatorie lunara prevazuta la art. 4 alin. (2).

Art. 8
Cererile pentru stabilirea drepturilor prevazute de prezenta lege se depun direct la comisiile constituite potrivit art. 2 alin. (1), la centrele militare judetene sau la cele ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 9
Dispozitiile prezentei legi se aplica, in mod corespunzator, si fostelor cadre militare active, indepartate abuziv din comandamentele si unitatile de jandarmi si graniceri, in perioada 23 august 194431 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale.

Art. 10
(1) Ministerul Finantelor Publice introduce modificarile corespunzatoare in structura bugetelor Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei legi.
(2) Plata drepturilor prevazute de prezenta lege se face incepand cu anul bugetar 2012, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul ordonatorilor principali de credit care asigura aplicarea prezentei legi.

Art. 11
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi adoptate prin hotarare a Guvernului.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi
Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
Ordinul M.97/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad
Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea apararii
Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
Legea 82/2015 pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014
Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
Legea nr. 27/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961. Lege nr. 27/2014
Legea 10/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate
OUG 158/1999 republicata 2013 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare. Ordonanta de urgenta nr. 158/1999 republicata 2013
Legea 171/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
Ordin nr. M.10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezervistii chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi
Ordinul M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad a veteranilor de razboi, precum si inaintarea in gradul urmator a fostelor cadre militar
HG 946/2012 pentru modificarea si completarea HG 1204/2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi. Hotararea 946/2012
Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Lege nr. 128/2012
Legea 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Lege nr. 56/2012
Curierul Judiciar, Nr. 3/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
79 useri online

Useri autentificati: