DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 202/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa. Lege nr. 202/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 399 din 3 iulie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 24 iulie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
"h) consumator astfel cum este definit la art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;".

2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) In vederea combaterii si stoparii publicitatii inselatoare si a respectarii dispozitiilor privind publicitatea comparativa, comerciantii, astfel cum sunt definiti la art. 3 lit. d), precum si asociatiile si organizatiile care au un interes legitim pot sa sesizeze Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Consiliul National al Audiovizualului.
(2) In vederea respectarii dispozitiilor privind publicitatea comparativa, consumatorii, astfel cum sunt definiti la art. 3 lit. h), pot sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
(3) La sesizarea persoanelor prevazute la alin. (1) sau din oficiu, Ministerul Finantelor Publice, prin reprezentantii sai, constata incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4 si 6 si aplica sanctiunile prevazute la art. 10.
(4) La sesizarea persoanelor prevazute la alin. (2) sau din oficiu, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin reprezentantii sai, constata incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 6 si aplica sanctiunile corespunzatoare."

3. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Sesizarea adresata Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor poate fi indreptata:
a) impotriva unuia sau a mai multor comercianti din acelasi sector economic;
b) impotriva responsabilului de cod, in cazul in care respectivul cod incurajeaza nerespectarea dispozitiilor legale in materie."

4. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9
(1) La sesizarea comerciantilor ori a consumatorilor, a asociatiilor si organizatiilor care au interes legitim sau din oficiu, Ministerul Finantelor Publice ori, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin reprezentantii sai, va solicita comerciantului care isi face publicitate sa furnizeza toate dovezile necesare privind exactitatea informatiilor, a indicatiilor ori a prezentarilor din anuntul publicitar.
(2) Reprezentantii Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor solicita comerciantilor care isi fac publicitate dovezi potrivit prevederilor alin. (1) si (3), luand in considerare interesele legitime ale acestor comercianti, precum si cele ale comerciantilor ori ale consumatorilor prejudiciati, dupa caz.
(3) Comerciantul care isi face publicitate este obligat sa puna la dispozitia reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la termenele si in forma stabilite de acestea, toate documentele, datele si informatiile care sa probeze exactitatea afirmatiilor continute in anuntul publicitar.

(4) In cazul publicitatii comparative, comerciantul care isi face publicitate este obligat sa prezinte, cu celeritate, reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor dovezile, documentele, datele si informatiile prevazute in prezentul articol.
(5) In cazul in care dovezile solicitate nu sunt prezentate de comerciant ori prezentarea dovezilor se face de catre acesta dupa expirarea termenului stabilit de Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ori daca aceste dovezi sunt considerate incomplete sau insuficiente, afirmatiile din anuntul publicitar in cauza vor fi considerate inexacte."

5. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constatarea si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de reprezentantii Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor."

6. La articolul 11 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) In cazul in care se constata incalcarea de catre comerciantul care isi face publicitate a dispozitiilor prevazute la art. 4 si 6, tinand cont de toate interesele implicate in cauza si, in special, de interesul public, Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate dispune, odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale prevazute la art. 10 alin. (1), urmatoarele masuri complementare:".

7. La articolul 12 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) In vederea eliminarii efectelor de durata ale publicitatii inselatoare sau ale publicitatii comparative ilegale a carei incetare, respectiv interzicere, a fost dispusa printr-un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, care nu a fost contestat, ori printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila prin care s-a dispus o astfel de masura, Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin reprezentanti imputerniciti, va solicita comerciantului in cauza:".

8. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor."

9. La articolul 14, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) In situatia in care Ministerul Finantelor Publice ori, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor dispun, potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. a), incetarea publicitatii inselatoare sau a publicitatii comparative ilegale, vor comunica de indata masura respectiva Consiliului National al Audiovizualului.
......
(4) In situatia in care Consiliul National al Audiovizualului apreciaza ca o comunicatie comerciala audiovizuala contine elementele unei publicitati inselatoare ori comparative ilegale, acesta va sesiza Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor."

10. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) In cazul in care se constata ca faptele reclamate nu constituie publicitate inselatoare sau, dupa caz, publicitate comparativa ilegala, Ministerul Finantelor Publice ori, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va emite decizie motivata de respingere a sesizarii."

11. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Dreptul comerciantilor de a sesiza faptele prevazute la art. 4 si 6 se prescrie in termen de 3 luni de la data la care persoanele, asociatiile sau organizatiile care au un interes legitim, potrivit prevederilor prezentei legi, au luat la cunostinta de anuntul publicitar, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aparitiei acestuia.
(2) Dreptul consumatorilor de a sesiza faptele prevazute la art. 6 se prescrie potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

12. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In aplicarea dispozitiilor prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ori Consiliul National al Audiovizualului pot solicita organizatiilor profesionale cu rol de autoreglementare, prevazute la alin. (1), formularea unui punct de vedere de specialitate."

Art. II
Legea nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 24 iulie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederior art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin nr. 208/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si a Regulamantului de organizare si functionare al Centrului National de Cartografie
otararea UNBR 852/2013 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat
Ordin nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara
Legea 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate. Lege nr. 185/2013
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, lege nr. 7/1996, republicata 2013
HG 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Hotarare 1288/2012 - ANCPI
Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si p
Ordinul 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429312/1040/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de e
OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul administratiei publice centrale
OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte norm
Hotararea nr. 2247/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere. Reguli de publicitate mediator, codul dentologic al profesiei de mediator
Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 222/2010
Legea 170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996. Lege nr. 170/2010
OUG 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Ordonanta de urgenta 64/2010
Lege nr. 225/2008 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun
Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, ordonanta nr. 6/2008
Legea nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa
Legislatia privind cadastrul si publicitatea imobiliara. Cod 519. Actualizat la 1.10.2013
Editie coordonata si prefatata de lect. univ. dr. av. Cristina Paraschiv

Pret: 12.9 lei
10.97 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: