DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 191/2012 pentru aprobarea OUG 23/2010 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 191/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 5 noiembrie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 martie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ORDONANTA DE URGENTA privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si pentru modificarea si completrea unor acte normative"


2. La articolul 1, partea introductiva si liteele a), b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Suinele, ovinele, caprinele si ecvideele existente pe teritoriul Romaniei sunt supuse in mod obligatoriu procesului integrat de identificare si inregistrare a animalelor, prin realizarea urmatoarelor elemente:
a) aplicarea crotaliilor auriculare si/sau a marcilor, precum si a mijloacelor electronice de identificare in exploatatia in care se nasc, pentru identificarea suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, in functie de sistemul de identificare national;
b) inregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si inregistrarea miscarilor si evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale si corectarea erorilor pentru suinele, ovinele, caprinele si ecvideele identificate si inregistrate;
......
d) intocmirea registrelor pentru suinele, ovinele, caprinele si ecvideele identificate si inregistrarea exploatatiilor, intocmirea si eliberarea pasaportului pentru ecvidee, in conformitate cu conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor."

3. La articolul 2, dupa litera b) se introduc sase noi litere, literele c)-h), cu urmatorul cuprins:
"c) exploatatie – orice amenajare, orice contructie sau, in cazul cresterii in aer liber, orice mediu in care animalele sunt detinute, crescute ori manipulate de o maniera permanenta sau temporara, cu exceptia cabinetelor ori clinicilor veterinare;
d) detinator – orice persoana fizica sau persoana juridica responsabila cu animale, chiar cu titlu temporar, cu exceptia cabinetelor ori clinicilor veterinare;
e) baza nationala de date – constituita din informatiile privind detinatorul si/sau proprietarul animalului si date despre animal si exploatatie;
f) organizatie profesionala a crescatorilor de animale aprobata – asociatia crescatorilor de suine, ovine si caprine cu reprezentare la nivel judetean, legal constituita potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata ca utilizator al Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor;
g) medic veterinar de libera practica imputernicit – medicul veterinar de libera practica organizat conform legii si imputernicit de directia sanitar-veterinara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza de contract, sa efectueze unele activitati sanitar-veterminare publice, in conditiile legii;
h) utilizator – orice persoana fizica si persoana juridica ce indeplineste conditiile pentru utilizarea Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor."

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor stabileste, prin ordin al presedintelui acestuia, cerintele tehnice care trebuie indeplinite de mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor si caprinelor. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale stabileste, prin ordin al ministrului, cerintele tehnice care trebuie indeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor aproba, pe baza cerintelor respective, mijloacele de identificare pentru suine, ovine si caprine, iar Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aproba, pe baza cerintelor respective, mijloacele de identificare pentru ecvidee.
(2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor face publica si actualizeaza permanent lista societatilor comerciale care furnizeaza mijloace oficiale de identificare a suinelor, ovinelor si caprinelor. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale face publica si actualizeaza permanent lista societatilor comerciale care furnizeaza mijloace oficiale de identificare a ecvideelor."

5. La articolul 4, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Toate ovinele si caprinele se identifica in mod obligatoriu odata cu miscarea lor din exploatatia in care s-au nascut ori, cel mai tarziu, la implinirea varstei de maximum 6 luni.
(3) Ovinele si caprinele nascute in perioada 1 ianuarie 2008 – 1 ianuarie 2010 se identifica cu doua crotalii auriculare simple, avand imprimat acelasi cod unic de identificare a animalului."

6. La articolul 4, alineatul (4) se abroga.

7. La articolul 4, partea introductiva a alineatului (5) si litera c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Ovinele si caprinele nascute incepand cu 1 ianuarie 2010 si pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, care au fost identificate initial cu o crotalie auriculara simpla, vor fi identificate si cu o crotalie auriculara electronica ce contine acelasi cod unic de identificare a animalului, daca:
......
c) au implinit varsta de 12 luni."

8. La articolul 5, alineatele (1), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Identificarea si inregistrarea suintelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor din exploatatiile nonprofesionale sunt in responsabilitatea detinatorilor animalelor si se realizeaza de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti in baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, atribuite de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor legale in vigoare privind achitiile publice.
......
(4) Proprietarii exploatatiilor nonprofesionale de suine, ovine si caprine pot solicita in scris directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sa efectueze direct sau prin intermediul organizatiilor profesionale ale crescatorilor de animale ai caror membri sunt, aprobate de catre directiile respective, activitatea de identificare si inregistrare a animalelor din exploatatiile proprii.
(5) Solicitarea prevazuta la alin. (4) atrage suportarea de catre proprietari a costurilor aferente intregii activitati de identificare si inregistrare a animalelor, de inregistrare a miscarii si a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale si de corectare a erorilor."

9. La articolul 5, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Proprietarii exploatatiilor nonprofesionale de suine, caprine, ovine si ecvidee sunt obligati sa notifice permanent, in termenul prevazut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de libera practica imputernicit sau organizatiilor profesionale ale crescatorilor de animale aprobate, dupa caz, informatiile referitoare la miscarile si evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploatatia proprie."

10. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 6^1
(1) Identificarea si inregistrarea ecvideelor, cu exceptia cabalinelor de rasa, se efectueaza de catre medicii veterinari de libera practica, organizati potrivit legii.
(2) Costul mijloacelor de identificare si al manoperei de identificare si inregistrare a ecvideelor, precum si costul pasapoartelor duplicat si al pasapoartelor inlocuitoare sunt suportate de catre proprietarul animalelor."

11. La articolul 7 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) costul manoperei de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor care au depasit varsta maxima prevazuta de legislatia in vigoare pentru identificare si inregistrare este suportat de catre proprietarul acestora."

12. Dupa articolul 7, se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 7^1
Fondurile necesare procesului integrat de identificare si inregistrare a ecvideelor, cu exceptia cabalinelor de rasa, se asigura dupa cum urmeaza:
a) din bugetul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor – tiparirea formularelor de identificare a ecvideelor, in limita bugetului aprobat;
b) din bugetul Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» - intocmirea, eliberarea si expedierea pasapoartelor pentru ecvidee, administrarea bazei nationale de date pentru ecvidee, softul si mentenanta softului, echipamentele necesare pentru administrarea si asigurarea functionalitatii bazei nationale de date pentru ecvidee."

13. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Proprietarul de animale din exploatatiile unde s-au nascut acestea achizitioneaza mijloace oficiale de identificare, ce respecta criteriile tehnice stabilite de legislatia comunitara si nationala, de la furnizori primari, precum si de la organizatia profesionala a crescatorilor de animale sau de la medicul veterinar de libera practica imputernicit, in cazul in care proprietarii de animale nu sunt membri ai organizatiilor profesionale care au calitatea de furnizori secundari aprobati de catre autoritatea competenta."

14. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Proprietarul bazei nationale de date privind identificarea si inregistrarea ovinelor, caprinelor si suinelor este Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
(2) Operatorul Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor este obligat sa asigure accesul cu titlu gratuit la aplicatiile de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor, de inregistrare a miscarilor si a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum si de corectare a erorilor tuturor proprietarilor exploatatiilor prevazute la art. 5 si 6, precum si medicilor veterinari de libera practica imputerniciti.
(3) Accesul reprezentantilor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la baza nationala de date privind identificarea si inregistrarea ovinelor, caprinelor si suinelor se va realiza cu titlu gratuit pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al conducatorului Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) In scopul derularii programelor de ameliorare a efectivelor de ovine, caprine si suine se acorda acces cu titlu gratuit la baza nationala de date privind identificarea si inregistrarea ovinelor, caprinelor si suinelor reprezentantilor Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu», pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al conducatorului Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) In scopul aplicarii programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» va acorda acces cu titlu gratuit la baza nationala de date privind identificarea si inregistrarea ecvideelor personalului Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si medicilor veterinari de libera practica imputerniciti, pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al conducatorului Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.
(6) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta se aproba, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al conducatorului Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, procedura comuna de acces si schimb de date privind rezultatele controalelor efectuate in exploatatii de catre inspectorii Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura si medicii veterinari oficiali ai Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor."

15. La articolul 11, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Utilizatorii Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor sunt responsabili de corectitudinea si actualizarea datelor din baza nationala de date informatice cu privire la animalele identificate si inregistrate de catre acestia."

16. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Acordarea de premii, de ajutoare de stat sau de despagubiri, in conditiile legii, pentru suinele, ovinele, caprinele si ecvideele neidentificate si neinregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta este interzisa."

17. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Circulatia pe teritoriul Romaniei a suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor neidentificate in sensul prezentei ordonante de urgenta si/sau fara a fi insotite de documentele prevazute de normele sanitar-veterinare este interzisa."

18. La articolul 14 alineatul (1), literele b), c), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) utilizarea pentru identificarea oficiala a suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor a unor mijloace de identificare neaprobate de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei;
c) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor neaprobate de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu amenda de la 30.000 lei la 45.000 lei si cu interzicerea comercializarii in Romania a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;
d) comercializarea de catre furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau, dupa caz, de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale respectivilor furnizori, cu amenda de la 30.000 lei la 45.000 lei si cu interzicerea comercializarii sau furnizarii in Romania a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;
e) neinregistrarea in Sistemul national de identificare si inregistrare a animalelor, respectiv in Sistemul de identificare si inregistrare a ecvideelor de catre furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor furnizate, cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei;".

19. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera f) se introduc sase noi litere, literele g)-l), cu urmatorul cuprins:
"g) neprezentarea detinatorului/proprietarului ecvideelor pentru efectuarea individualizarii, identificarii si inregistrarii acestora, neacordarea de catre detinatorii/proprietarii de ecvidee a sprijinului necesar pentru efectuarea operatiunilor de individualizare, identifiare si inregistrare a ecvideelor, nepredarea pasapoartelor ecvideelor de catre detinatorul/proprietarul acestora la oficiul pentru ameliorare si reproductie in zootehnie judetean, in termen de 7 zile lucratoare de la moartea animalului, miscarea ecvideelor intre exploatatii, ferme, localitati, abatoare, targuri, piete, expozitii, centre de colectare fara pasaport, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
h) detinerea, vanzarea, instrainarea in orice mod a ecvideelor, cumpararea ori luarea acestora in proprietate cu orice titlu, fara pasaport, vinzarea/cumpararea ecvideului fara operarea schimbarii proprietarului in pasaport de catre autoritatea competenta si netransmiterea pasaportului catre noul proprietar, cu amenda de la 800 lei la 1.200 lei;
i) indepartarea sau distrugerea microcipului ecvideului in alte situatii decat in cea a sacrificarii animalului in abator, cu amenda de la 1.200 lei la 1.600 lei;
j) refuzul de a prezenta la control pasaportul ecvideului la solicitarea inspectorilor Inspectiei de Stat in Zootehnie si a medicilor veterinari oficiali, cu amenda de la 1.000 la 1.400 lei;
k) impiedicarea, refuzul sau neasigurarea de catre persoanele fizice si/sau persoanele juridice a conditiilor si mijloacelor necesare desfasurarii activitatilor Inspectiei de Stat in Zootehnie sau medicilor veterinari oficiali privind implementarea, aplicarea si verificarea respectarii legislatiei nationale si comunitare in privinta individualizarii, identificarii si inregistrarii ecvideelor la detinatorii/proprietarii de ecvidee in cadrul competitiilor sportive, in cadrul controlului la piete, in targuri organizate, pe pasuni, la centrele de colectare a ecvideelor, la abatoare, cu amenda de la 1.600 lei la 2.000 lei;
l) netransmiterea de catre abator a pasaportului completat al ecvideului sacrificat, in termen de 48 de ore, catre oficiul pentru ameliorare si reproductie in zootehnie judetean unde este inregistrat ecvideul, sacrificarea ecvideului de catre abator fara pasaportul emis pe numele persoanei fizice sau persoanei juridice care prezinta ecvideul la sacrificare, sacrificarea ecvideului de catre abator fara citirea codului transmis de catre transponder si cel inregistrat in pasaport, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei."

20. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre medicii veterinari oficiali ai Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru suine, ovine, caprine si ecvidee, si, respectiv, ai Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu», pentru ecvidee."

21. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."

22. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Incepand cu data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, identificaea si inregistrarea animalelor se realizeaza astfel:
a) achizitionarea crotaliilor auriculare, precum si a mijloacelor electronice pentru identificarea suinelor, ovinelor si caprinelor din toate tipurile de exploatatii, in functie de specie si de sistemul de identificare national, va fi in sarcina proprietarilor;
b) crotaliile auriculare, precum si mijloacele electronice prevazute la lit. a) se achizitioneaza de la furnizori primari aprobati de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau de la furnizori secundari aprobati de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene. Achizitionarea mijloacelor electronice necesare identificarii ecvideelor se efectueaza de la furnizorii aprobati de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
c) crotaliile auriculare, precum si mijloacele electronice aflate in stocul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate pana la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine si caprine;
d) operatorul Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor este obligat sa asigure accesul cu titlu gratuit la aplicatiile de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, de inregistrare a miscarilor si a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum si de corectare a erorilor aparute in baza nationala de date informatice tuturor proprietarilor exploatatiilor, organizatiilor profesionale ale crescatorilor de animale aprobate, pentru membrii proprii si/sau medicilor veterinari de libera practica imputerniciti;
e) identificarea si inregistrarea ovinelor, caprinelor, suinelor si ecvideelor sunt in responsabilitatea proprietarului, a utilizatorilor Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor si a utilizatorilor Sistemului de identificare si inregistrare a ecvideelor."

23. Dupa articolul 18 se introduc doua noi articole, articolele 18^1 si 18^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 18^1
(1) Mijloacele electronice de identificare a ecvideelor si formularele de identificare aflate in proprietatea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» trec in proprietatea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
(2) Pasapoartele ecvideelor, precum si softul si echipamentele cu care a fost constitutita baza nationala de date pentru ecvidee raman in proprietatea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu».
(3) Mijloacele electronice de identificare aflate in stoc vor fi utilizate pana la epuizarea acestuia, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de ecvidee.

Art. 18^2
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vor emite un ordin comun pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a ecvideelor."

24. La articolul 19 punctul 2, alineatul (11) al articolului 6 se modifica si va ava urmatorul cuprins:
"(11) Proprietarii exploatatiilor nonprofesionale de bovine pot solicita, incepand cu anul 2011, in scris, directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sa efectueze, direct sau prin intermediul organizatiilor profesionale ale crescatorilor de bovine, aprobate de catre directiile respective, ai caror membri sunt, activitaea de identificare si inregistrare a animalelor din exploatatiile proprii."

25. La articolul 19, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"2^1. La articolul 6, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) si (14), cu urmatorul cuprins:
«(13) Costul manoperei de identificare si inregistrare a bovinelor care au depasit varsta maxima prevazuta de legislatia in vigoare pentru identificare si inregistrare este suportat de catre proprietarul acestora.
(14) Proprietarul de bovine din exploatatiile unde s-au nascut acestea achizitioneaza mijloace oficiale de identificare, ce respecta criteriile tehnice stabilite de legislatia comunitara si nationala, de la furnizori primari, precum si de la organizatia profesionala a crescatorilor de bovine sau de la medicul veterinar de libera practica imputernicit, in cazul in care proprietarii de animale nu sunt membri ai organizatiilor profesionale care au calitatea de furnizori secundari aprobati de catre autoritatea competenta.»"

26. La articolul 19 punctul 3, alineatele (6) si (7) ale articolului 6^3 se modifica si vor avea urmtorul cuprins:
"(6) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), proprietarii exploatatiilor de bovine sunt obligati sa notifice permanent, in termenul prevazut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de libera practica imputernicit sau organizatiilor profesionale ale crescatorilor de animale aprobate, dupa caz, informatiile referitoare la miscarile si evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploatatia proprie.
(7) Utilizatorii Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor sunt responsabili de corectitudinea si actualizarea datelor din baza nationala de date informatice cu privire la animalele identificate si inregistrate de catre acestia."

27. La articolul 19 punctul 4, litera i) a articolului 14 se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"i) refuzul de inregistrare de catre proprietar, de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit sau de catre organizatia profesionala a crescatorilor de animale aprobata, dupa caz, ori intarzieri nejustificate de peste 15 zile fata de termenul prevazut de normele sanitar-veterinare pentru inregistrarea in baza nationala de date informatice a bovinelor, pentru inregistrarea miscarilor si a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale si pentru corectarea erorilor, cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei;".

28. La articolul 19 punctul 5, articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre medicii veterinari oficiali ai autoritatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor competente.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 14, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."

29. La articolul 20 punctul 1, alineatul (2) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru efectuarea in exploatatiile nonprofesionale a unor activitati sanitar-veterinare cuprinse in programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a altor actiuni prevazute in alte programe nationale, pe care Autoritatea trebuie sa le puna in aplicare, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti pot incheia contracte cu medicii veterinari, organizati in conditiile legii, pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, in conditiile legii, in situatiile in care nu se pot incheia contracte cu medicii veterinari, organizati in conditiile legii."

30. La articolul 20 punctul 2, alineatul (2^1) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2^1) Pentru efectuarea in exploatatiile comerciale a unor actiuni de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, proprietarii acestor exploatatii incheie contracte cu medicii veterinari, organizati in conditiile legii, in baza carora sunt imputerniciti de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."

31. La articolul 20 punctul 3, alineatul (5) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Actiunile sanitar-veterinare cuprinse in programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, actiunile prevazute in alte programe nationale, pe care Autoritatea trebuie sa le puna in aplicare, precum si tarifele aferente acestora, in cazul in care sunt realizate de medici veterinari de libera practica imputerniciti sau, in cazul actiunilor aprobate pentru animalele salbatice din fondurile cinegetice, si de catre personalul din aceste fonduri, se aproba prin hotarare a Guvernului, cu exceptia programelor cofinantate si aprobate de catre Uniunea Europeana, care se aplica ca atare."

32. La articolul 20 punctul 4, alineatul (1) al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) In vederea miscarii animalelor si a aplicarii conceptului de zonare si regionalizare, autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti defineste sau califica statusul de sanatate a animalelor aflate in obiectivele prevazute la art. 18 alin. (1) si a zonelor ori regiunilor epidemiologice din Romania, in raport cu bolile specifice animalelor, stabilite de Autoritate, in baza programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, in conditiile prevazute de legislatia sanitar-veterinara in vigoare."

33. La articolul 20 punctul 5, litera a) a alineatului (2) al articolului 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) efectuarea unor actiuni cuprinse in programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor.;".

34. La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Activitatea de identificare si inregistrare a animalelor din exploatatiile nonprofesionale se efectueaza in mod obligatoriu pentru toate speciile de animale de catre acelasi utilizator al Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor, cu exceptia ecvideelor, pentru care aceasta activitate se realizeaza exclusiv de catre medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) si k) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
HG 1052/2012 pentru modificarea HG 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
Ordin nr. 644/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie agricola ce se atribuie direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 354/2005, aprobate prin Ordin
Ordin nr. 34/2009 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate in exploatatiile de crestere a bovinelor


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: