DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 181/2010 pentru aderarea Romaniei la Acordul privind infiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, incheiat la Atena la 27 octombrie 2004Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 697 din 19 octombrie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Romania adera la Acordul privind infiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, incheiat la Atena la 27 octombrie 2004.

Art. 2
Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, Romania formuleaza urmatoarea declaratie:
"In baza art. XXI alin. 2 teza a II-a din Acordul privind infiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, Romania declara ca devine parte la prezentul acord numai cu vot consultativ."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Acord privind infiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European

Partile la prezentul acord, recunoscand importanta dreptului public lato sensu si necesitatea promovarii dimensiunilor sale stiintifice, de cercetare, educationale, de perfectionare profesionala, de consolidare institutionala si altele, in vederea formarii unei generatii mai bune de juristi si unor institutii democratice la nivel mondial, precum si necesitatea promovarii valorilor europene prin intermediul dreptului public la nivel global,
considerand ca este de dorit in prezent infiintarea unei organizatii de drept public european (ODPE) ca organizatie internationala cu guvernare adecvata, cu statut si personalitate juridica internationala deplina,
luand nota de dorinta partilor semnatare de a promova si sprijini activitatile Organizatiei de Drept Public European in afara oricaror consideratii de ordin politic,
luand nota de disponibilitatea Republicii Elene de a accepta stabilirea sediului central al Organizatiei de Drept Public European in Grecia, odata ce Organizatia de Drept Public European a dobandit statutul international,


Partea I - Infiintarea si statutul


Articolul I - Organizatia
1. Organizatia de Drept Public European este infiintata prin prezentul acord ca organizatie internationala, denumita in continuare Organizatia sau ODPE.
2. ODPE are personalitate juridica internationala deplina si se bucura de calitatile care ii sunt necesare pentru exercitarea functiilor si indeplinirea atributiilor sale.
3. Consideratiile de ordin politic nu vor influenta Organizatia in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor sale, administrarea si resursele umane.
4. Organizatia va functiona in conformitate cu prevederile prezentului acord.

Articolul II - Obiective si activitati
1. Obiectivul Organizatiei este crearea si diseminarea cunostintelor in domeniul dreptului public lato sensu, inclusiv, inter alia, dreptul public national, comparativ si european, drepturile omului, dreptul mediului inconjurator etc., precum si promovarea valorilor europene prin intermediul dreptului public la nivel mondial. In acest sens, Organizatia va organiza si va sprijini activitati stiintifice, de cercetare, educationale, de formare profesionala, de predare, de consolidare a capacitatii institutionale si alte activitati si va asigura asistenta pentru institutiile democratice din Europa si din lume.
2. Pentru a-si realiza obiectivele, Organizatia poate desfasura orice fel de activitati, potrivit dispozitiilor cuprinse in regulamentul sau si potrivit deciziilor ulterioare ale organelor sale proprii, si va promova cooperarea cu alte institutii, organizatii si asociatii si, in particular, cu organizatiile din sistemul Natiunilor Unite.

Articolul III - Sediul central
1. Sediul central al Organizatiei se va afla la Atena, in Grecia.
2. Organizatia poate infiinta birouri si filiale in alte localitati sau tari, potrivit necesitatilor, pentru a-si sprijini programele si activitatile proprii.

Articolul IV - Prerogativele
Pentru indeplinirea obiectivelor si desfasurarea activitatilor sale, Organizatia va dispune de toate prerogativele specifice unei organizatii cu personalitate juridica internationala si, inter alia, de urmatoarele prerogative:
1. dobandirea si dispunerea de bunuri imobile si mobile;
2. incheierea de contracte si alte tipuri de acorduri;
3. angajarea persoanelor;
4. declansarea procedurilor judiciare si exercitarea drepturilor procesuale specifice acestora;
5. investirea fondurilor si proprietatilor Organizatiei;
6. incheierea de acorduri cu statele si cu alte organizatii internationale; si
7. luarea altor masuri legale necesare indeplinirii obiectivelor Organizatiei, asa cum sunt acestea stabilite in prezentul acord si detaliate in Regulament.

Articolul V - Drepturi, privilegii si imunitati
1. ODPE, oficialii sai si personalul auxiliar se bucura pe teritoriul statelor membre de privilegiile si imunitatile definite de Conventia asupra privilegiilor si imunitatilor Natiunilor Unite, adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la 13 februarie 1946, potrivit necesitatilor, in vederea exercitarii atributiilor intr-o maniera independenta, in conformitate cu principiile si obiectivele prevazute in prezentul acord.
2. ODPE se bucura, pe teritoriul fiecarui stat membru, in vederea comunicarii oficiale, de un tratament la fel de favorabil ca cel acordat de acel stat misiunilor diplomatice ale oricarui alt stat. Nu se va aplica niciun fel de cenzura corespondentei oficiale si nici altor comunicari oficiale ale ODPE. Nu se va aplica niciun fel de cenzura publicatiilor, fotografiilor si inregistrarilor video si audio ale ODPE.
3. De asemenea, Organizatia, oficialii sai si personalul auxiliar se bucura in tara in care se afla sediul central de drepturile, privilegiile si imunitatile necesare in vederea indeplinirii atributiilor lor. Aceste privilegii si imunitati vor fi incluse intr-un acord de stabilire a sediului central care urmeaza a fi incheiat cu Guvernul Republicii Elene. Alte tari pot acorda drepturi, privilegii si imunitati comparabile in sprijinul activitatilor desfasurate de Organizatie pe teritoriul lor.

Articolul VI - Relatii de cooperare
1. Organizatia va stabili raporturi de cooperare cu alte institutii si programe, inclusiv universitati, centre de cercetare, ministere, autoritati locale, parlamente, instante judecatoresti etc., si va promova cooperarea institutionala. Detaliile privind cooperarea vor fi prevazute in Regulament.
2. Organizatia poate accepta personal care sa desfasoare o activitate temporara sau pe baza de detasare, oferit de partile la prezentul acord sau din alte tari.


Partea II - Organizarea


Articolul VII - Organele
ODPE este compusa din Adunarea generala (denumita in continuare Adunarea), Colegiul director (denumit in continuare Colegiul), Comitetul executiv, Consiliul stiintific european, director si personal auxiliar.

Articolul VIII - Adunarea
1. Fiecare parte la prezentul acord va numi cate un reprezentant ca membru in cadrul Adunarii. Fiecare parte, cu exceptia prevazuta la art. XXI alin. 2, va avea dreptul la un vot deplin in cadrul Adunarii.
2. Sesiunile ordinare ale Adunarii vor avea loc o data la 2 ani, in vederea trecerii in revista a activitatilor Organizatiei, precum si a alcatuirii Colegiului si a Comitetului executiv. Cu ocazia sesiunilor sale ordinare, Adunarea va aproba politica generala si bugetul Organizatiei si va lua nota de rapoartele financiare supuse procedurii de audit, depuse de catre Colegiul director.
3. Sesiunile extraordinare pot fi convocate de Colegiul director sau la initiativa unei treimi din membrii Adunarii care au drept deplin de vot.
4. Orice act al Adunarii care necesita votul personal al membrilor Adunarii va fi valabil si daca a fost adoptat in baza consimtamantului scris al acestor membri, fara a se mai organiza o reuniune.
5. Atunci cand este intrunit cvorumul majoritatii membrilor cu vot deplin, deciziile Adunarii se adopta prin votul majoritatii partilor cu drept de vot deplin prezente in cadrul deliberarilor, cu exceptia cazului in care prezentul acord sau Regulamentul prevede altfel.

Articolul IX - Colegiul director
1. Colegiul director se compune din director, in calitate de presedinte, membrii Comitetului executiv si reprezentanti ai tarilor participante, organizatiilor internationale sau ai altor institutii ori programe cu care ODPE stabileste raporturi de cooperare. ODPE il va invita si pe un oficial/membru al Comisiei Europene sa faca parte din Colegiu. Reprezentantii institutiilor sau programelor cu care ODPE stabileste raporturi de cooperare, precum si partile la prezentul acord fara drept de vot deplin in cadrul Adunarii vor face parte din Colegiu cu drept de vot consultativ, cu exceptia cazului in care se discuta activitati la care participa in mod activ. Derogarile de la aceasta regula pot fi prezentate in detaliu in Regulamentul Organizatiei.
Componenta detaliata a Colegiului director, drepturile de vot ale fiecarui membru, precum si procedurile de urmat vor fi prezentate in detaliu in Regulamentul Organizatiei.
2. Membrii Colegiului vor fi numiti dupa intrarea in vigoare a prezentului acord si ulterior, oricand este necesar, printr-un ordin al directorului, dupa consultarea fiecarei parti, institutii etc. care are un reprezentant. Odata numiti, membrii Colegiului isi vor desfasura activitatea in calitate personala si nu vor fi tinuti de directivele primite din partea guvernelor sau a organizatiilor lor.
3. Colegiul se intruneste cel putin o data pe an, pentru a-si indeplini atributiile, care constau in aprobarea politicii generale a ODPE si a bugetului si luarea la cunostinta a raportului financiar dupa ce a facut obiectul procedurii de audit.
4. Atunci cand este intrunit cvorumul majoritatii membrilor cu vot deplin, deciziile Colegiului se adopta prin votul majoritatii membrilor cu drept de vot deplin prezenti in cadrul deliberarilor, cu exceptia cazului in care prezentul acord sau Regulamentul prevede altfel.
5. Colegiul va intocmi Regulamentul, care prevede in detaliu obiectivele si modul de administrare ale Organizatiei, in conformitate cu si in completarea prezentului acord.

Articolul X - Comitetul executiv
1. Comitetul executiv se compune din 4 persoane alese in baza realizarilor profesionale din domeniile stiintifice ale Organizatiei si care sunt stabilite in tara in care se afla sediul central al acesteia, precum si din director, care il prezideaza.
2. Membrii Comitetului executiv vor fi numiti dupa intrarea in vigoare a prezentului acord si ulterior, oricand este necesar, in principiu din randul membrilor Consiliului stiintific european, prin ordinul directorului.
3. Comitetul executiv va discuta si va aproba acele acte de administrare cotidiana/obisnuita a Organizatiei, pe care prevederile Regulamentului nu le atribuie exclusiv directorului.
4. Atunci cand este intrunit cvorumul majoritatii membrilor, deciziile Comitetului executiv se adopta prin votul majoritatii membrilor prezenti in cadrul deliberarilor, cu exceptia cazului in care prezentul acord sau Regulamentul prevede altfel.

Articolul XI - Consiliul stiintific european
1. Consiliul stiintific european (CSE) va fi un organ consultativ pe langa Colegiu.
2. Se considera ca CSE a intrunit cvorumul indiferent de numarul membrilor prezenti la deliberari.
3. CSE isi alege din randul membrilor proprii un presedinte pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reinnoit.

Articolul XII - Directorul
1. Organizatia va functiona sub conducerea unui director, numit de catre Colegiu cu consultarea CSE, in baza unei proceduri speciale prevazute de Regulament. Directorul va fi numit in baza realizarilor sale profesionale in domeniile stiintifice ale Organizatiei si in baza aptitudinilor sale manageriale.
Directorul trebuie sa fie stabilit in tara in care se afla sediul central.
2. Directorul raspunde de functionarea si administrarea Organizatiei, in conformitate cu prezentul acord, cu Regulamentul si cu alte politici stabilite de organele competente.

Articolul XIII - Personalul
1. Directorul va numi personal specializat si de servicii generale in conformitate cu necesitatile de indeplinire a obiectivelor Organizatiei.
2. Personalul ODPE isi va desfasura activitatea in calitate de functionari publici internationali, cu respectarea principiilor si obiectivelor Organizatiei. Conduita acestora va fi intotdeauna conforma cu principiile de integritate si impartialitate cerute de natura activitatii lor.
3. In indeplinirea atributiilor, personalul nu va solicita si nu va primi instructiuni din partea niciunui guvern sau niciunei autoritati din afara ODPE. De asemenea, se va abtine de la orice manifestare care ar putea afecta pozitia lor de functionari publici internationali care raspund numai in fata Organizatiei.
4. Colegiul va aproba un plan de compensatii si beneficii pentru personalul ODPE, precum si un sistem integrat de solutionare a plangerilor.


Partea III - Prevederi financiare


Articolul XIV - Finantele
1. Organizatia isi va obtine resursele financiare prin toate mijloacele legale, inclusiv, inter alia: contributii; contributii voluntare si donatii; sustinere de cursuri si seminare; realizare de proiecte; onorarii pentru ateliere de formare profesionala si asistenta tehnica; venituri din publicatii; orice fel de venituri din servicii; venituri din dobanzi aferente depozitelor, alocatiilor si conturilor bancare etc.
2. Partile la prezentul acord nu raspund, nici individual si nici solidar, pentru nicio datorie, raspundere sau obligatie a Organizatiei.

Articolul XV - Auditorul extern
Activitatile Organizatiei se supun procedurii de audit financiar integral desfasurat anual de catre contabili independenti. Rezultatele acestor proceduri de audit vor fi puse la dispozitia Colegiului si a Adunarii.


Partea IV - Dispozitii finale


Articolul XVI - Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea si aderarea
1. Prezentul acord este deschis spre semnare de catre state si organizatii internationale.
2. Prezentul acord este supus ratificarii, acceptarii sau aprobarii.
3. Nu este admisa formularea de rezerve la prezentul acord.
4. Orice stat sau organizatie internationala care nu a semnat prezentul acord poate adera la acesta la o data ulterioara.
5. Guvernul Republicii Elene este depozitarul prezentului acord.

Articolul XVII - Intrarea in vigoare
Prezentul acord va intra in vigoare la primirea de catre depozitar a notificarilor transmise de catre 3 parti la prezentul acord, cu privire la indeplinirea formalitatilor prevazute de legislatia interna a acestora in legatura cu prezentul acord.

Articolul XVIII - Modificarile
1. Prezentul acord poate fi modificat de catre Adunare prin votul unei majoritati de patru cincimi din totalul membrilor cu vot deplin, cu conditia transmiterii unei notificari privind modificarea, insotita de textul integral, tuturor membrilor Adunarii, cu cel putin 4 saptamani inainte de data stabilita pentru votul asupra modificarii propuse.
2. Modificarea va intra in vigoare la momentul adoptarii.

Articolul XIX - Dizolvarea
1. Organizatia poate fi dizolvata daca toti membrii Adunarii care au drept deplin de vot decid in unanimitate ca Organizatia nu mai este necesara sau nu va mai putea functiona in mod eficient.
2. In caz de dizolvare, orice bunuri apartinand Organizatiei si care au ramas dupa achitarea obligatiilor legale ale acesteia vor fi distribuite institutiilor care desfasoara activitati asemanatoare cu cele ale Organizatiei, prin decizia Adunarii, cu consultarea Colegiului.

Articolul XX - Incetarea
Oricare dintre parti poate denunta prezentul acord si se poate retrage din Adunare prin intermediul unei notificari transmise depozitarului. Incetarea intra in vigoare la data precizata in notificare. In ceea ce priveste diversele obligatii ale partii care se retrage, incetarea incepe sa produca efecte la sfarsitul anului financiar in decursul caruia a fost notificata.

Articolul XXI - Prevederi tranzitorii si diverse
1. La intrarea in vigoare a prezentului acord, Organizatia va absorbi in mod automat Centrul de Drept Public European (CDPE) infiintat in anul 1995 potrivit legii Republicii Elene, in calitate de institutie elena cu caracter international, si va prelua in mod automat drepturile, obligatiile, concesiunile, bunurile, dobanzile etc. ale acestuia.
2. Partile la prezentul acord sunt obligate sa isi asume, prin acordul lor de participare, angajamentul de a asigura sprijin Organizatiei. Partile care nu isi asuma, in cuprinsul acordului lor de participare, angajamentul de a asigura sprijin Organizatiei pot fi parti la prezentul acord numai cu vot consultativ in cadrul Adunarii, pana la momentul cand decid altfel.
Acordurile de participare intocmite deja de state sau organizatii internationale cu CDPE, daca nu sunt revizuite, vor continua sa functioneze potrivit prezentului acord. Statele si organizatiile internationale in cauza vor continua sa fie reprezentate in cadrul Colegiului director al noii institutii, pe perioada de timp necesara in mod rezonabil pentru a deveni membri ai ODPE potrivit prevederilor prezentului acord.
3. Relatiile institutionale de orice fel cu alte parti decat statele sau organizatiile internationale reprezentate in cadrul Colegiului director al CDPE la momentul intrarii in vigoare a prezentului acord, daca nu sunt revizuite, vor fi transformate in raporturi de cooperare in sensul prezentului instrument.
4. Emblema si steagul CDPE vor constitui emblema si steagul ODPE. Ele pot fi schimbate prin decizia Colegiului director.
5. Activitatile in care erau implicate Comitetul executiv si Colegiul director ale CDPE vor fi guvernate de prezentul acord, pana la constituirea noului Comitet executiv si, respectiv, a noului Colegiu director.
6. Directorul CDPE va indeplini, potrivit prezentului acord, functia de director al ODPE in aceleasi conditii de lucru. Consiliul stiintific european (CSE), presedintele CSE si personalul CDPE vor continua sa functioneze ca CSE, presedinte al CSE si, respectiv, personal, potrivit prezentului acord.
7. Oricand este prevazuta numirea unui reprezentant in diversele organe ale ODPE, numirea si a unui loctiitor este lasata la aprecierea partii care a formulat propunerea.
8. Dat fiind ca Grupul european de drept public din cadrul CSE a jucat un rol important si decisiv in dezvoltarea CDPE, asa cum se prevede in legea de infiintare a acestuia, diversele organe ale ODPE vor continua sa fie in principiu selectate din randul membrilor CSE.
9. Organizatia va fi acceptata de Republica Elena ca fiind eligibila pentru orice programe, proiecte, lucrari etc. oferite organizatiilor statului elen, organizatiilor nonprofit, organizatiilor neguvernamentale sau organizatiilor cu scop public.


Drept care subsemnatii, imputerniciti in mod corespunzator, au semnat prezentul acord.

Intocmit la Atena la 27 octombrie 2004.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
Legea 52/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 52/2016
Ordin 500/2016 privind documentele care atesta resedinta in strainatate in vederea exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016
Legea 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Lege nr. 8/2016
Legea 261/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Lege nr. 261/2015
Legea 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 95/2015
Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
Legea 61/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala. Lege nr. 61/2015
Legea 53/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Lege nr. 53/2015
OG 7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea politiei locale nr. 155/2010. Ordonanta 7/2015
Legea nr. 157/2014 privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, incheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 si semnat de Romania la 24 iunie
HG 1003/2014 privind suspendarea cursurilor universitare in zilele de 14 si 17 noiembrie 2014. Hotarare nr. 1003/2014
Legea 143/2014 pentru modificarea OG 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice. Lege nr. 143/2014
Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
OUG 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 48/2014
OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 37/2014
OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata. Ordonanta nr. 137/2000 republicata 2014
HG 1061/2013 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European si al consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care calatoresc pe mare si pe cai navigabile i
Legea 300/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala. Lege nr. 300/2013
Legea 216/2013 privind aprobarea OUG 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economic-sociale a zonei Delta Dunarii. Lege nr. 216/2013
Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
Chirica Dan

Pret: 159 lei
135.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
74 useri online

Useri autentificati: