DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman. Lege nr. 121/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 17 iunie 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege reglementeaza conditiile in care fortele armate ale Romaniei, denumite in continuare forte armate, participa la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman.

Art. 2
(1) Misiunile si operatiile la care participa fortele armate in afara teritoriului statului roman sunt:
a) de aparare colectiva in cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau de asigurare a securitatii statelor membre ale Uniunii Europene;
b) de raspuns la crize;
c) de pace;
d) de asistenta umanitara.
(2) Misiunile si operatiile prevazute la alin. (1) pot fi desfasurate sub mandatul Organizatiei Natiunilor Unite sau al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, sub conducerea Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene, precum si in cadrul unor coalitii.
(3) Misiunile si operatiile prevazute la alin. (1) lit. d) se pot desfasura si la solicitarea statului afectat.

Art. 3
(1) Fortele armate pot participa la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1), in conditiile legii si potrivit obligatiilor asumate de Romania prin tratate.
(2) Fortele armate participa la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) cu structurile si personalul necesar indeplinirii obiectivelor asumate, precum si cu armamentul, tehnica si echipamentele corespunzatoare.
(3) In vederea pregatirii si participarii la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1), fortele armate pot lua parte la exercitii, antrenamente, ceremoniale si alte activitati conexe organizate in tara si in afara teritoriului statului roman.


Capitolul II - Planificarea, trimiterea si retragerea in/din misiuni si operatii ale fortelor armate


Art. 4
(1) La propunerea Ministerului Apararii Nationale, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii analizeaza si hotaraste, pana la data de 30 iunie a fiecarui an, fortele armate ce pot fi puse la dispozitie in anul urmator, in vederea participarii la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1).
(2) Propunerea de participare la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman cuprinde si estimarea costurilor aferente.

Art. 5
In baza hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Guvernul prevede in proiectul de buget pentru anul urmator fondurile financiare necesare pregatirii si participarii fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman.

Art. 6
La aparitia unor situatii neprevazute care necesita participarea cu forte armate suplimentare la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, bugetele institutiilor trimitatoare se rectifica in mod corespunzator, conform legii.

Art. 7
(1) Trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman in misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1), in conditiile prevazute la art. 2 alin. (3) si art. 3 alin. (1), se aproba, la propunerea primului-ministru, de catre Presedintele Romaniei, dupa consultarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Presedintele Romaniei informeaza Parlamentul in termen de 5 zile cu privire la decizia luata, iar daca Parlamentul este in vacanta, la inceperea sesiunii ordinare sau extraordinare, dupa caz.
(2) In situatia in care trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman in misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) nu se face in baza unui tratat international la care Romania este parte, precum si in situatia in care trimiterea se face la solicitarea unui stat in vederea desfasurarii unei misiuni sau operatii neprevazute la art. 2 alin. (1), Presedintele Romaniei solicita aprobarea Parlamentului.
(3) Pentru situatii neprevazute, la solicitarea organizatiilor internationale cu vocatie in domeniul securitatii sau a unor parteneri strategici, ministrul apararii nationale poate trimite in misiune individuala in afara teritoriului national observatori/monitori, consilieri si instructori militari, personal de stat major si de specialitate, dupa consultarea prealabila a Ministerului Afacerilor Externe, fara a se depasi limitele numerice ale pachetului de forte aprobat anual de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
(4) In situatiile prevazute la alin. (3), ministrul apararii nationale informeaza Consiliul Suprem de Aparare a Tarii in termen de 5 zile.
(5) In situatia schimbarii fundamentale a imprejurarilor in care fortele armate au fost trimise in misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1), acestea pot fi retrase in conditiile prevazute la alin. (1) si (2). In vederea fundamentarii propunerii de retragere, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii dispune masurile necesare pentru consultarea aliatilor, partenerilor sau organizatiilor internationale sub egida carora se desfasoara misiunile si operatiile.
(6) Guvernul informeaza Parlamentul despre situatia participarii fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, semestrial sau ori de cate ori este nevoie.

Art. 8
(1) Trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman la activitatile prevazute la art. 3 alin. (3) se aproba de ministrul apararii nationale.
(2) Trimiterea fortelor armate la exercitii sau antrenamente organizate in afara teritoriului statului roman, altele decat cele prevazute la art. 3 alin. (3), se aproba de:
a) ministrul apararii nationale, la propunerea sefului Statului Major General, pentru pregatirea fortelor armate pe teritoriul statelor membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord si Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care Romania a incheiat acorduri in domeniu;
b) ministrul apararii nationale, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe, pentru alte situatii decat cele prevazute la lit. a).

Art. 9
Pe timpul participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, fortele armate aplica regulile de angajare specifice misiunilor sau operatiilor respective, potrivit prevederilor legale in vigoare.


Capitolul III - Intelegeri tehnice si transferul de autoritate


Art. 10
(1) In vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in cadrul unor forte internationale sau in cadrul unor unitati ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale incheie intelegeri tehnice.
(2) Procedura de incheiere a intelegerilor tehnice se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 11
(1) Transferul de autoritate se realizeaza de catre Ministerul Apararii Nationale, prin Statul Major General, si reprezinta actiunea prin care Romania preda controlul, la nivel operational si/sau tactic, al fortelor sale participante intr-o anumita misiune sau operatie comandantului/comandamentului care conduce misiunea sau operatia respectiva.
(2) Pe timpul indeplinirii misiunilor si operatiilor in afara teritoriului statului roman, fortele armate pot avea sub control operational si/sau tactic unitati ori subunitati ale fortelor armate straine, in conditiile prevazute in transferul de autoritate efectuat intre fortele armate straine si comandantul/comandamentul fortelor armate romane.
(3) Fortele armate participante la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman executa ordinele comandantului fortei caruia i se subordoneaza, potrivit intelegerilor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului international si ale regulilor de angajare.

Art. 12
(1) In situatia in care un militar roman primeste un ordin, o directiva ori un consemn de la autoritatile ierarhic superioare ale misiunii sau operatiei, care contravine normelor de drept international, regulilor de angajare ori obiceiurilor razboiului, refuza executarea acestuia.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), militarul roman informeaza de indata autoritatile ierarhic superioare romane si urmeaza instructiunile primite de la acestea.

Art. 13
Participantilor la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman le sunt interzise desfasurarea de activitati economice, altele decat cele necesare sustinerii logistice, precum si orice interventie in afacerile interne ale statului pe teritoriul caruia actioneaza care ar depasi mandatul incredintat.


Capitolul IV - Selectionarea, incadrarea si unele drepturi ale personalului


Art. 14
(1) Incadrarea structurilor prevazute la art. 3 alin. (2) care urmeaza a fi puse la dispozitie pentru misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) se face, de regula, cu personal profesionalizat.
(2) Selectionarea personalului si stabilirea duratei participarii acestuia la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) se fac pe baza criteriilor si metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 15
(1) Fortele armate participa la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman cu personal militar iar, la nevoie, si cu personal civil propriu.
(2) In cazul in care Ministerul Apararii Nationale nu dispune de personal militar sau civil specializat in domenii specifice, necesar participarii la misiuni si operatii, acesta poate selectiona rezervisti voluntari ori salariati civili, care vor fi incadrati potrivit statelor de organizare.
(3) Pe durata pregatirii si desfasurarii misiunilor si operatiilor, contractele individuale de munca sau raporturile de serviciu ale personalului prevazut la alin. (2) se suspenda.
(4) Pe durata suspendarii contractelor individuale de munca sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selectionat, pentru posturile ramase disponibile pot fi incadrate alte persoane, cu contract de munca pe durata determinata sau numite pe o durata determinata, in conditiile legii.

Art. 16
(1) Personalul militar si civil participant la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) beneficiaza, pe durata acestora, de:
a) un concediu de odihna suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare luna de prezenta in zona de operatii, cu posibilitatea de a fi efectuat si pe timpul executarii misiunii, in tara de dislocare, in zona de dislocare sau in Romania, in functie de situatia de securitate din zona; acordarea si efectuarea concediului de odihna suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apararii Nationale;
b) drepturi salariale asigurate potrivit prevederilor legale in vigoare;
c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o calatorie in tara si retur, la fiecare 6 luni de participare la misiune sau operatie, cu exceptia cazurilor in care cheltuielile au fost suportate de catre organismele internationale sub egida carora se executa misiunea sau operatia respectiva.
(2) Personalul participant la activitatile prevazute la art. 3 alin. (3) beneficiaza de drepturile personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii.
(3) Pe perioada participarii la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1), cuantumul brut al soldelor/salariilor lunare, inclusiv sporuri, compensatii, prime, indemnizatii si alte drepturi, acordate potrivit actelor normative in vigoare personalului incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, nu poate fi diminuat.

Art. 17
Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism si devotament, personalului participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman i se pot conferi decoratii, potrivit prevederilor legale.

Art. 18
(1) Personalul participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman are dreptul la despagubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces in conditiile si cuantumurile prevazute de lege.
(2) In caz de deces, despagubirile se acorda celor indreptatiti, potrivit legii.
(3) Personalul evacuat medical in spitale din strainatate si insotitorii acestuia beneficiaza de drepturile de diurna stabilite pentru misiunea sau operatia respectiva. Cheltuielile de spitalizare sunt in sarcina Ministerului Apararii Nationale.
(4) Personalul evacuat medical in spitale din strainatate poate fi vizitat de sot si rudele de gradul I, cate 5 zile, dupa internare si la fiecare luna de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor de catre Ministerul Apararii Nationale, in conditiile stabilite pentru personalul trimis in misiune temporara in strainatate.


Capitolul V - Aspecte financiare


Art. 19
(1) Fondurile necesare participarii fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman se asigura de la bugetul de stat, prin bugetele institutiilor trimitatoare.
(2) Din fondurile prevazute la alin. (1) se suporta cheltuielile determinate de pregatirea misiunii sau operatiei si executarea acesteia in zona de operatii, astfel:
a) dislocarea fortelor armate din garnizoana de dispunere de baza de pe teritoriul statului roman in zona de responsabilitate din cadrul misiunii sau operatiei, precum si repatrierea acestora;
b) unele achizitii de bunuri, lucrari si servicii necesare misiunilor sau operatiilor, precum si realizarea nivelului de operativitate, solicitat de tipul de misiune sau operatie;
c) cheltuieli de operare si sprijin logistic necesare indeplinirii misiunilor si operatiilor;
d) selectionarea, vizita medicala, testarea, pregatirea, rotirea personalului, efectuarea concediului suplimentar, insotirea esaloanelor de transport si controalele efectuate in zona de misiune sau operatie, in conditiile stabilite de Ministerul Apararii Nationale, precum si in cele prevazute in reglementarile specifice fiecarei activitati;
e) incheierea contractelor de asigurare pentru personal si, dupa caz, pentru tehnica;
f) evacuarea medicala a personalului care nu poate fi tratat in unitatile sanitare din teatrul de operatii si asigurarea transportului insotitorilor acestora;
g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, insotirea si inhumarea personalului decedat, precum si indeplinirea formalitatilor specifice;
h) despagubirea tertilor pentru pagube produse pe timpul indeplinirii misiunilor sau operatiilor;
i) alte cheltuieli specifice, inclusiv cele destinate activitatilor necesare dezvoltarii relatiilor cu autoritatile locale si populatia civila, asigurarea activitatilor de protocol, desfasurarea activitatilor informativ-operative, precum si efectuarea despagubirilor cu titlu de favoare in conditiile in care nu exista o obligatie din partea statului roman.
(3) In situatiile prevazute la art. 6, achizitiile de tehnica si echipament prevazute la alin. (2) pot fi derulate in regim de urgenta, prin derogare de la prevederile legale care reglementeaza domeniul achizitiilor publice, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 20
Finantarea cheltuielilor determinate de participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman se realizeaza in conditiile legii, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 21
(1) Contabilitatea valorilor materiale si banesti se organizeaza si se conduce potrivit legislatiei romane si normelor specifice stabilite de Ministerul Apararii Nationale. In anumite situatii, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, justificarea cheltuielilor prevazute la art. 19 alin. (2) lit. i) se poate face pe baza unui proces-verbal, intocmit de o comisie numita prin ordin de zi pe unitate, document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
(2) Normele de inzestrare si de consum specifice, precum si metodologiile de aplicare a acestora se aproba pentru fiecare teatru de operatii, prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 22
(1) Bunurile aflate in dotarea fortelor armate, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executarii misiunilor si operatiilor in afara teritoriului statului roman, se scad din evidenta contabila, potrivit prevederilor legale si procedurilor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) Bunurile a caror aducere in tara costa mai mult decat valoarea de inventar actualizata a acestora pot fi valorificate ori donate autoritatilor/comunitatilor locale sau organizatiilor neguvernamentale din zona de operatii, in conformitate cu normele stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si bunurilor aflate in gestiunea misiunilor permanente care isi inceteaza activitatea, in situatia in care nu sunt solicitate pentru a fi transmise fara plata la alte institutii publice.
(4) Sumele obtinute din valorificarea bunurilor prevazute la alin. (2) si (3) vor fi retinute integral de institutiile publice din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala ca venituri proprii si vor fi folosite pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital.

Art. 23
(1) Pentru achizitia de bunuri, lucrari si servicii, in afara teritoriului statului roman, necesare indeplinirii misiunilor si operatiilor de catre fortele armate, persoanele imputernicite, in conditiile legii, de ministrul apararii nationale sunt abilitate sa incheie contracte si, respectiv, sa efectueze plati in valuta. In situatia in care motivele de securitate, necesitatile operative sau uzantele locale nu permit aplicarea legislatiei nationale, prin derogare de la prevederile legale ce reglementeaza domeniul achizitiilor publice, achizitia de bunuri, lucrari si/sau servicii se face in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, fondurile necesare asigurandu-se, daca este cazul, in numerar.
(2) Pentru executarea unor servicii necesare misiunilor si operatiilor se pot angaja persoane din zona de dislocare, potrivit prevederilor alin. (1), pe baza de contract, cu plata unor sume negociate in conformitate cu reglementarile institutiilor trimitatoare.
(3) In functie de cerinte, pot fi selectionate si persoane care nu au cetatenia romana, din tara sau din strainatate, care au cunostintele necesare asigurarii unor servicii in teatrele de operatii. Drepturile si obligatiile acestora se stabilesc prin contracte de prestari servicii.

Art. 2
(1) Plata obligatiilor financiare ale fortelor armate se efectueaza in valuta acceptata in zona de dislocare, in numerar sau prin conturi in valuta, deschise la unitati bancare, potrivit legii.
(2) Valoarea in lei a cheltuielilor in valuta se actualizeaza in functie de evolutia cursului valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 25
La iesirea si intrarea din/in tara a fortelor armate participante la misiuni si operatii, precum si la activitatile prevazute la art. 3 alin. (3), in afara teritoriului statului roman, autoritatea vamala romana indeplineste formalitatile vamale necesare, in procedura simplificata, stabilita prin ordin apartinand conducatorului Autoritatii Nationale a Vamilor.

Art. 26
Drepturile de diurna, cazare, hrana, facilitarea legaturii cu familia, recreere si transport ale personalului militar si civil participant la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1), precum si ale celui care executa misiuni in zona de operatii, in sprijinul fortelor armate dislocate, in conformitate cu specificul fiecarui tip de misiune sau operatie, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 27
Dispozitiile prezentei legi se aplica tuturor institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Competentele ministrului apararii nationale, stabilite prin prezenta lege, sunt indeplinite, dupa caz, de conducatorii institutiilor respective.

Art. 28
Capitolul II "Reglementari specifice personalului din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala" din anexa nr. VII "Familia ocupationala de functii bugetare «aparare, ordine publica si siguranta nationala» la Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 45, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru personalul aeronautic definit de statut, care participa la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, prevederile art. 35—44 se aplica in mod corespunzator."

2. Titlul sectiunii a 9-a va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 9 - Salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala care participa la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman"

3. La articolul 77, partile introductive ale alineatelor (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Personalul militar care participa la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman beneficiaza de urmatoarele drepturi salariale:
....................................................
(3) Personalul civil care participa la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman beneficiaza de urmatoarele drepturi salariale:".

4. La articolul 93, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru drepturile salariale acordate personalului care participa la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, stabilite potrivit art. 77 din prezenta anexa, precum si pentru drepturile reglementate in sectiunile a 4-a si a 5-a din prezenta anexa nu se aplica reglementarile care limiteaza suma sporurilor, compensatiilor, indemnizatiilor si a altor drepturi salariale acordata atat individual, cat si cumulat la nivelul fiecarui ordonator de credite."

Art. 29
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi
Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
Ordinul M.97/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad
Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea apararii
Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
Legea 82/2015 pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014
Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
Legea nr. 27/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961. Lege nr. 27/2014
Legea 10/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate
OUG 158/1999 republicata 2013 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare. Ordonanta de urgenta nr. 158/1999 republicata 2013
Legea 171/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
Ordin nr. M.10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezervistii chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi
Ordinul M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad a veteranilor de razboi, precum si inaintarea in gradul urmator a fostelor cadre militar
HG 946/2012 pentru modificarea si completarea HG 1204/2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi. Hotararea 946/2012
Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Lege nr. 128/2012
Legea 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Lege nr. 56/2012
Fenomenologia politica a dreptului. Volumul II: Politonomie
Parlagi Anton,Parlagi Anton

Pret: 79.9 lei
67.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: