DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 10/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in Lista interzisaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 180 din 15 martie 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in "lista interzisa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"LEGE privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc"


2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc.
(2) Substantele dopante cu grad mare de risc sunt prevazute in anexa care face integranta din prezenta lege.
(3) Anexa poate fi modificata prin hotarare a Guvernului, prin inscrierea unei noi substante sau prin radierea unei substante, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping."

3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) In cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispozitiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata.
(2) Prin producerea de substante dopante cu grad mare de risc se intelege fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea de substante dopante cu grad mare de risc, precum si de produse care au in compozitie astfel de substante, fara drept.
(3) Prin trafic ilicit de substante dopante cu grad mare de risc se intelege oferirea, distribuirea, vanzarea, cumpararea, administrarea, transportul, trimiterea, procurarea, detinerea, introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul si exportul ori alte operatiuni privind circulatia substantelor dopante cu grad mare de risc si a produselor care au in compozitie astfel de substante, fara drept."

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Consiliul are in componenta 7 membri, dupa cum urmeaza:
a) presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping;
b) un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, desemnat de presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
c) un reprezentant al Inspectoratului General al Politiei Romane, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Romane;
d) un reprezentant al Autoritatii Nationale a Vamilor, desemnat de vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
e) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
f) un reprezentant al Ministerului Sanatatii, desemnat de ministrul sanatatii;
g) un reprezentant al Ministerului Justitiei, desemnat de ministrul justitiei."

5. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Inspectoratul General al Politiei Romane si Autoritatea Nationala a Vamilor, prin formatiunile centrale specializate in prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor transmit, de indata, Agentiei Nationale Anti-Doping date in legatura cu prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, in conformitate cu atributiile acestora."

6. La articolul 9, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Pentru desfasurarea activitatilor in salile de culturism sau de fitness este obligatorie autorizarea de catre Agentia Nationala Anti-Doping prin eliberarea certificatului de functionare din punctul de vedere al reglementarilor anti-doping.
......
(3) Modul si conditiile de eliberare, suspendare si retragere ale certificatului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului."

7. La articolul 9, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
"(6) In vederea eliberarii certificatului prevazut la alin. (1), persoanele juridice, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale ce desfasoara activitati sportive de culturism sau de fitness trebuie sa faca dovada detinerii de catre unul dintre angajatii acestora a atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping, organizat de catre Agentia Nationala Anti- Doping.
(7) Metodologia, modul si conditiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, conditiile si modul de eliberare a atestatului de absolvire prevazute la alin. (6) se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping."

8. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 9^1
In vederea exercitarii atributiilor de control prevazute la art. 8 alin. (1), Agentia Nationala Anti-Doping incheie protocol de colaborare cu Oficiul National al Registrului Comertului in vederea eliberarii, gratuit, a listei actualizate a persoanelor care au ca obiect de activitate activitati sportive, recreative si distractive."

9. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, vanzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia substantelor dopante cu grad mare de risc, cu exceptia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului si a derivatilor sai, a eritropoietinei, a hormonilor de crestere si a substantelor chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fara drept, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei.
(2) Oferirea, vanzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai sai, de eritropoietina, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fara drept, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei."

10. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Comercializarea si detinerea in salile de culturism si de fitness a substantelor dopante cu grad mare de risc, cu exceptia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului si a derivatilor sai, a eritropoietinei, a hormonilor de crestere si a substantelor chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei.
(2) Comercializarea si detinerea in salile de culturism si de fitness de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai sai, de eritropoietina, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei."

11. Dupa articolul 14 se introduc doua noi articole, articolele 14^1 si 14^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 14^1
(1) Refuzul de a permite accesul personalului imputernicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping in salile de culturism si de fitness, in scopul exercitarii atributiilor de control, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(2) Pe langa aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator dispune ca sanctiune contraventionala complementara suspendarea activitatii salii de culturism sau de fitness pe o durata de cel mult 6 luni.
(3) Refuzul prevazut la alin. (1) manifestat de doua ori in cursul unui an atrage retragerea certificatului de functionare emis de Agentia Nationala Anti-Doping.
(4) Reluarea activitatii in cadrul salilor de culturism sau de fitness dupa suspendarea prevazuta la alin. (2) se va face dupa efectuarea controlului de catre personalul imputernicit.

Art. 14^2
(1) Introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul sau exportul de substante dopante cu grad mare de risc, fara autorizatie emisa de autoritatile competente, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(2) Introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai sai, de eritropoietina, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fara autorizatie emisa de autoritatile competente, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 45.000 lei."

12. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 12 si aplicarea sanctiunii se fac de catre inspectorii sanitari de stat imputerniciti de Ministerul Sanatatii si de catre personalul anume imputernicit din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 1314^1 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping.
(3) Constatarea contraventiei prevazute la art. 14^2 si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul anume imputernicit de Autoritatea Nationala a Vamilor si de catre personalul anume imputernicit din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
(4) Contraventiilor prevazute la art. 1214^2 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

13. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Fabricarea, prepararea, procesarea si transformarea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai sai, de eritropoietina, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.
(2) Tentativa se pedepseste.
(3) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunii prevazute la alin. (1)."

14. Articolele 17 si 18 se abroga.

15. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Pentru infractiunea prevazuta la art. 16, constituie circumstante agravante urmatoarele situatii:
a) savarsirea faptei de catre o persoana care are, potrivit prezentei legi, atributii in prevenirea si combaterea dopajului;
b) oferirea, prescrierea, administrarea de substante dopante cu grad mare de risc unui minor;
c) savarsirea faptei de catre o persoana care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, iar fapta a fost savarsita in exercitarea acestei functii.
(2) Daca infractiunea prevazuta la art. 16 este savarsita in conditiile vreuneia dintre circumstantele agravante prevazute la alin. (1), maximul special al pedepselor se majoreaza cu o treime."

16. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
Nu se pedepseste persoana care, inainte de inceperea urmaririi penale, denunta autoritatilor competente participarea sa la o asociere sau intelegere in vederea comiterii infractiunii prevazute la art. 16, permitand astfel identificarea si tragerea la raspundere penala a celorlalti participanti."

17. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
Persoana care a comis infractiunea prevazuta la art. 16 si care, in timpul urmaririi penale, denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiunea prevazuta la art. 16 beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege."

18. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 22^1
In cazul solicitarii expertizei substantelor confiscate, costurile privind contravaloarea expertizei sunt suportate de catre solicitant."

19. Dupa articolul 28 se introduce o anexa, avand continutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. II
In tot cuprinsul legii prevazute la art. I, sintagma substante cuprinse in "lista interzisa" se inlocuieste cu sintagma substante dopante cu grad mare de risc.

Art. III
In tot cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, sintagma substante cuprinse in "lista interzisa" se inlocuieste cu sintagma substante dopante cu grad mare de risc.

Art. IV
Legea nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in "lista interzisa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


ANEXA (Anexa la Legea nr. 104/2008) - Lista substantelor dopante cu grad mare de risc


Anexa Lista substantelor dopante cu grad mare de risc

 • sarurile substantelor din tabel, atunci cand existenta unor astfel de saruri este posibila;
 • produsele conditionate comprimate, drajeuri, solutii, siropuri etc., in compozitia carora intra substantele inscrise in prezentul tabel.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 129/2014 pentru aprobarea Standardului International Lista interzisa pentru anul 2014. Lege nr. 129/2014
  Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014. Lege nr. 211/2011 republicata 2014
  Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata 2014
  Legea 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare, republicata 2014
  Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
  Legea 180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
  Legea 179/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope
  OUG 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei. Ordonanta de urgenta 34/2012
  OUG 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor st
  OG 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice. Ordonanta nr. 2/2010
  Legea privind privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, legea nr 339/2005
  Lege privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice, legea nr. 349/2007
  Legea privind produsele cosmetice, legea nr. 178/2000, republicata 2005
  Lege nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in lista interzisa
  Drept financiar public. Drept bugetar
  Ratiu Monica Amalia

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  77 useri online

  Useri autentificati: