DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege 293/2004, Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata 2009Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 22 septembrie 2009


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege reglementeaza Statutul functionarului public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 2
(1) Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate fac parte din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului si constituie, in sensul prezentei legi, sistemul administratiei penitenciare.
(2) Administratia Nationala a Penitenciarelor se constituie prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.
(3) Organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4) Administratia Nationala a Penitenciarelor este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.

Art. 3
(1) Personalul din sistemul administratiei penitenciare este constituit din functionari publici cu statut special, al caror statut este reglementat de prezenta lege, denumiti in continuare functionari publici cu statut special, si din personal contractual.
(2) Statutul special al functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare este conferit de natura atributiilor de serviciu care implica indatoriri si riscuri deosebite.
(3) In exercitarea atributiilor sale de serviciu, functionarul public cu statut special este investit cu exercitiul autoritatii publice, in limitele competentelor stabilite prin lege. In exercitarea misiunilor de paza, escortare si supraveghere a persoanelor private de libertate, precum si in alte situatii temeinic justificate, functionarul public cu statut special poate folosi, in conditiile legii, tehnica, mijloacele si armamentul din dotare. Autoritatea functiei nu poate fi exercitata in interes personal.
(4) Personalul din sistemul administratiei penitenciare incadrat in functii pe baza contractului individual de munca se supune legislatiei muncii.

Art. 4
(1) Activitatea profesionala a personalului din sistemul administratiei penitenciare se desfasoara in interesul comunitatii, prin punerea in aplicare a legislatiei privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, in limitele competentelor stabilite prin lege.
(2) Personalul din sistemul administratiei penitenciare este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii, prevederile reglementarilor interne si sa indeplineasca ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesionala.
(3) Functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare are dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza in scris, functionarul public cu statut special este obligat sa o execute, cu exceptia cazului in care aceasta este vadit ilegala. Functionarul public cu statut special este obligat sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia aceste situatii.

Art. 5
Exercitarea functiei publice din sistemul administratiei penitenciare se conduce dupa urmatoarele principii:
a) supunerea deplina fata de lege;
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, in conditiile prevazute de lege;
c) egalitatea sanselor, pe baza meritelor si capacitatii profesionale;
d) responsabilitate si impartialitate;
e) eficacitatea in serviciul intereselor generale ale societatii;
f) eficienta in utilizarea resurselor;
g) ierarhia organizatorica si functionala.

Art. 6
(1) Valorile etice in sistemul administratiei penitenciare sunt: integritatea, obiectivitatea, transparenta, receptivitatea si responsabilitatea profesionala.
(2) Personalul din sistemul administratiei penitenciare va promova si va respecta principiile si valorile etice ale serviciului public in activitatea profesionala si in relatiile cu cetatenii, precum si masurile legale referitoare la transparenta decizionala, conflictul de interese si incompatibilitati.


Capitolul II - Structura carierei functionarului public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare


Art. 7
Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sunt debutanti sau definitivi.

Art. 8
Functionarii publici cu statut special debutanti din sistemul administratiei penitenciare sunt persoanele care ocupa, in urma concursului sau examenului, o functie publica in Administratia Nationala a Penitenciarelor sau unitatile subordonate, pana la definitivare.

Art. 9
(1) Functionarii publici cu statut special se impart in doua categorii, in raport cu nivelul minim al studiilor necesare, dupa cum urmeaza:
a) categoria A - corpul ofiterilor de penitenciare - cuprinde functionarii publici cu statut special cu studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, emisa de institutii acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii;
b) categoria B - corpul agentilor de penitenciare - cuprinde functionarii publici cu statut special cu studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat.
(2) Categoriile de functionari publici cu statut special se impart pe corpuri si grade profesionale, dupa cum urmeaza:

A. Corpul ofiterilor de penitenciare:
a) chestor de penitenciare;
b) comisar sef de penitenciare;
c) comisar de penitenciare;
d) subcomisar de penitenciare;
e) inspector principal de penitenciare;
f) inspector de penitenciare;
g) subinspector de penitenciare.

B. Corpul agentilor de penitenciare:
a) agent sef principal de penitenciare;
b) agent sef de penitenciare;
c) agent sef adjunct de penitenciare;
d) agent principal de penitenciare;
e) agent de penitenciare.

(3) Potrivit prevederilor alin. (2) pct. A lit. a)-d), urmatoarele grade profesionale ale ofiterilor vor fi echivalate, cu mentinerea drepturilor si a vechimii in grade castigate anterior, dupa cum urmeaza:
a) subinspector sef de penitenciare - subcomisar de penitenciare;
b) inspector sef de penitenciare - comisar de penitenciare;
c) inspector sef principal de penitenciare - comisar sef de penitenciare;
d) inspector general de penitenciare - chestor de penitenciare.

Art. 10
(1) In sistemul administratiei penitenciare sunt utilizate urmatoarele functii: functii publice de conducere si de executie specifice sistemului administratiei penitenciare si functii de specialitate specifice altor sectoare de activitate.
(2) Functiile functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se stabilesc prin hotarare a Guvernului si se diferentiaza prin categorie, grad profesional si coeficient de ierarhizare. Celelalte functii pentru sistemul administratiei penitenciare se aproba de ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti, potrivit legii.
(3) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se subordoneaza sefilor ierarhici.


Capitolul III - Selectia, numirea, evidenta, evaluarea, avansarea, pregatirea si perfectionarea functionarilor publici cu statut special


Sectiunea 1 - Selectia functionarilor publici cu statut special


Art. 11
Pot dobandi calitatea de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunosc limba romana;
c) indeplinesc conditiile de studii si vechime prevazute de lege;
d) au capacitate deplina de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei;
e) nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea de infractiuni;
f) indeplinesc conditiile specifice postului, inclusiv criteriul de inaltime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti;
g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
h) au un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
i) nu au fost agenti sau colaboratori ai organelor de securitate ca politie politica.

Art. 12
Administratia Nationala a Penitenciarelor, in procesul de selectie a functionarilor publici cu statut special, garanteaza aplicarea principiilor de egalitate, merit, capacitate profesionala si de transparenta.

Art. 13
(1) Incadrarea ca functionar public cu statut special se face prin urmatoarele modalitati:
a) repartizarea cu prioritate a absolventilor institutiilor de invatamant pentru pregatirea personalului de penitenciare, ofiteri si agenti;
b) transferul pe functii publice al cadrelor militare si functionarilor publici cu statut special de la alte institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului;
c) concurs, din sursa externa.
(2) Absolventilor institutiilor de invatamant superior pentru pregatirea personalului de penitenciare - curs de zi, cu diploma de licenta - li se acorda gradul de subinspector de penitenciare si sunt incadrati ca functionari publici cu statut special definitivi, fara concurs, in functii publice de executie.
(3) Absolventilor institutiei de invatamant pentru pregatirea agentilor de penitenciare, cu durata de un an, li se acorda gradul de agent de penitenciare si sunt incadrati ca functionari publici cu statut special definitivi, fara concurs.
(4) Candidatii declarati "ADMIS" la institutiile de invatamant superior pentru pregatirea personalului de penitenciare semneaza un angajament prin care se obliga sa lucreze cel putin 9 ani in sistemul administratiei penitenciare, dupa absolvirea studiilor.
(5) Candidatii declarati "ADMIS" la institutia de invatamant pentru pregatirea agentilor de penitenciare vor semna un angajament scris prin care se obliga sa lucreze cel putin 5 ani in sistemul administratiei penitenciare, dupa absolvirea studiilor.
(6) Persoanele prevazute la alin. (4) si (5), care nu respecta angajamentul, sunt obligate sa restituie cheltuielile de scolarizare, proportional cu perioada ramasa pana la implinirea termenelor pentru care au semnat angajamentul, cu exceptia cazului in care nerespectarea angajamentului se datoreaza unor motive neimputabile acestora sau a transferului la alte institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului.

Art. 14
(1) Conditiile de participare la concurs, organizarea si desfasurarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(2) La concurs poate participa, in calitate de observator, cate un reprezentant al organizatiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Sectiunea 2 - Numirea functionarilor publici cu statut special


Art. 15
(1) Numirea in functii publice de conducere a candidatilor admisi la concurs se face ca functionari publici cu statut special definitivi. La concurs pot participa persoanele care au cel putin 3 ani vechime efectiva intr-un post cu acelasi nivel de studii si aceeasi specialitate cu a postului scos la concurs.
(2) Numirea in functii publice de executie a candidatilor admisi la concurs se face ca functionari publici cu statut special, debutanti cu o perioada de stagiu, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (4) si (5). Ofiterii si agentii admisi la concurs in functii publice de executie din sectorul siguranta detinerii si aplicarea regimurilor vor fi incadrati ca debutanti, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (5).
(3) Perioada de stagiu este de un an si constituie vechime in munca, in serviciu sau in specialitate.
(4) Candidatii admisi la concurs, care au cel putin 3 ani vechime efectiva intr-un post cu acelasi nivel de studii si aceeasi specialitate cu a postului scos la concurs, sunt incadrati ca functionari publici cu statut special definitivi, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(5) Candidatii admisi la concurs, care au cel putin 3 ani vechime efectiva ca militar activ si/sau functionar public cu statut special in institutii de aparare, ordine publica si siguranta nationala, sunt incadrati ca functionari publici cu statut special definitivi, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(6) Candidatilor admisi la concurs si incadrati ca functionari publici cu statut special li se acorda grade profesionale, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(7) Ofiterii in activitate sau in rezerva nu pot fi incadrati in sistemul administratiei penitenciare in functii vacante prevazute cu grade profesionale de agent de penitenciare - agent sef principal de penitenciare.

Art. 16
(1) Functionarii publici cu statut special debutanti au obligatia sa urmeze, in perioada de stagiu, cursuri de pregatire si specializare organizate de Administratia Nationala a Penitenciarelor.
(2) Functionarii publici cu statut special definitivi au obligatia sa urmeze un curs de perfectionare corespunzator postului in care au fost numiti, cu exceptia celor incadrati potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) si (3).

Art. 17
(1) Dupa efectuarea perioadei de stagiu, activitatea functionarului public cu statut special debutant din sistemul administratiei penitenciare este evaluata de seful ierarhic, care propune sau nu definitivarea in functie.
(2) Pe baza propunerilor favorabile formulate de sefii ierarhici, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, directorul unitatii din subordinea acesteia emite decizie scrisa de numire a functionarului public cu statut special debutant ca functionar public cu statut special definitiv din sistemul administratiei penitenciare.
(3) Functionarul public cu statut special debutant din sistemul administratiei penitenciare nemultumit de evaluarea prevazuta la alin. (1) poate solicita reevaluarea de catre o comisie formata din 3 functionari publici cu statut special din cadrul unitatii, care au o vechime in serviciu de cel putin 10 ani. Comisia este numita de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(4) Functionarul public cu statut special debutant din sistemul administratiei penitenciare care, in urma evaluarii prevazute la alin. (1) sau (3), primeste calificativul "nesatisfacator" este declarat necorespunzator din punct de vedere profesional, iar raportul de serviciu inceteaza potrivit art. 64 alin. (1) lit. a).

Art. 18
Regulile de organizare si desfasurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de pregatire si specializare prevazute la art. 16 si a evaluarii pentru definitivarea in functie se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Art. 19
(1) Personalul din sistemul administratiei penitenciare, numit functionar public cu statut special definitiv, depune juramantul de credinta in fata directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, directorilor unitatilor din subordinea acesteia, in prezenta a doi martori, dintre care unul este conducatorul compartimentului in care a fost numit functionarul public cu statut special definitiv, iar celalalt, un alt functionar public cu statut special definitiv.
(2) Juramantul de credinta are urmatorul continut: "Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in care am fost numit, sa pastrez secretul profesional si sa respect normele de conduita profesionala si civica." Refuzul depunerii juramantului se consemneaza in scris si atrage revocarea actului de numire in functie.
(3) Juramantul, semnat de functionarul public cu statut special definitiv, de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, de directorul unitatii din subordinea acesteia, se depune la dosarul profesional al functionarului public cu statut special.
(4) Functionarul public cu statut special definitiv din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti depune juramantul de credinta in fata unui reprezentant al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, imputernicit prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Art. 20
Numirea si eliberarea din functie, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functiile de director general, director general adjunct si director in sistemul administratiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti. Pentru celelalte functii de conducere, precum si pentru functiile de executie din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile de penitenciare, se dispun, dupa caz, prin decizie a directorului general sau a directorilor unitatilor de penitenciare, potrivit competentelor legale.

Art. 21
Ofiterii se numesc in functiile prevazute in statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult doua grade fata de cele pe care le au. Numirea ofiterilor in functii prevazute in statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de doua grade fata de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Sectiunea 3 - Evidenta functionarilor publici cu statut special


Art. 22
(1) Pentru fiecare functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se va intocmi si gestiona un dosar profesional confidential, in conditiile dispozitiilor legale privind evidenta functiilor si a functionarilor publici cu statut special.
(2) Modul de gestionare si evidenta a datelor privind functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se stabileste prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(3) Se interzice introducerea in dosarul profesional a oricaror documente referitoare la opiniile politice sau sindicale, la religie ori credinta, la orientarea sexuala, origine sociala sau referitoare la orice alte elemente discriminatorii.
(4) Functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare are acces la propriul dosar profesional, fara nicio ingradire, iar la cerere i se pot elibera copii de pe actele din dosar.
(5) Emiterea, folosirea, evidenta si gestionarea legitimatiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Sectiunea 4 - Evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare


Art. 23
Evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se face anual, pe baza criteriilor de evaluare elaborate de Administratia Nationala a Penitenciarelor si aprobate prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Art. 24
(1) Conducatorii de compartimente din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate sunt obligati sa completeze si sa noteze anual, in fisa de evaluare a activitatii, performantele profesionale individuale obtinute in anul precedent de fiecare functionar public cu statut special din subordine.
(2) Calificativele care pot fi acordate in urma evaluarii activitatii sunt "exceptional", "foarte bun", "bun", "satisfacator" si nesatisfacator".

Art. 25
(1) Functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare notat cu "nesatisfacator" sau satisfacator" nu poate fi avansat in functie sau grad profesional in anul urmator.
(2) Ofiterul sau agentul din sistemul administratiei penitenciare care a fost notat cu calificativul "nesatisfacator" va fi trecut intr-o functie inferioara, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, a directorului unitatii din care face parte. Functionarul public cu statut special care nu accepta trecerea in functia inferioara va fi destituit din functie, in temeiul art. 64 alin. (1) lit. a).
(3) Ofiterii sau agentii din sistemul administratiei penitenciare notati cu calificativul "nesatisfacator", in anul urmator trecerii intr-o functie inferioara, potrivit alin. (2), vor fi destituiti din functie, in temeiul art. 64 alin. (1) lit. a).

Sectiunea 5 - Avansarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare


Art. 26
(1) In cariera profesionala, in urma rezultatelor obtinute la evaluarea activitatii profesionale, functionarii publici cu statut special au dreptul de a avansa in functie si in grad profesional conform prevederilor prezentei legi.
(2) Avansarea in functii publice vacante a functionarilor publici cu statut special, care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege, se face pe baza de concurs, in limita posturilor prevazute in statele de organizare.
(3) Avansarea functionarilor publici cu statut special intr-o functie imediat superioara la aceeasi pozitie din stat se face fara examen, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(4) Avansarea in gradele profesionale se face de catre:
a) Presedintele Romaniei, pentru chestorul de penitenciare, la propunerea ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti;
b) ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti, pentru ofiterii din sistemul administratiei penitenciare;
c) directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru agentii din sistemul administratiei penitenciare.
(5) Functionarii publici cu statut special se avanseaza in gradul profesional urmator daca au implinit stagiul minim in gradul profesional detinut si daca au fost apreciati in ultimii doi ani ai stagiului minim in grad cu cel putin calificativul "bun".
(6) Functionarii publici cu statut special pot fi avansati in gradul profesional urmator inaintea implinirii stagiului minim, daca au fost apreciati in ultimul an cu calificativul "exceptional" si daca au efectuat jumatate din stagiul minim in grad.
(7) Pentru obtinerea gradului profesional de chestor de penitenciare este necesara promovarea examenului organizat in acest scop.
(8) Comisarii sefi de penitenciare in activitate, care au o vechime in gradul profesional de minimum 5 ani si au fost incadrati, in aceasta perioada, cel putin 3 ani in functii prevazute in statele de organizare cu grad profesional de chestor de penitenciare si care au fost apreciati in ultimii 3 ani cu calificativul de cel putin "foarte bun", la incetarea raporturilor de serviciu prin pensionare, in conditiile legii, pot fi avansati in gradul profesional de chestor de penitenciare si le vor inceta raporturile de serviciu cu noul grad profesional, potrivit competentelor si criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(9) Functionarii publici cu statut special rezervisti din grupa de evidenta "sistemul administratiei penitenciare", specialitatea penitenciare", carora le-au incetat raporturile de serviciu ca urmare a pensionarii, in conditiile legii, pot fi avansati in gradul urmator la propunerea asociatiilor fostilor ofiteri si agenti de penitenciare. Criteriile de avansare in rezerva in gradul urmator se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Art. 27
Stagiul minim in gradele profesionale este: A. Corpul ofiterilor de penitenciare:
a) comisar sef de penitenciare 3 ani;
b) comisar de penitenciare 3 ani;
c) subcomisar de penitenciare 4 ani;
d) inspector principal de penitenciare 3 ani;
e) inspector de penitenciare 3 ani;
f) subinspector de penitenciare 4 ani. B. Corpul agentilor de penitenciare:
a) agent sef de penitenciare 4 ani;
b) agent sef adjunct de penitenciare 4 ani;
c) agent principal de penitenciare 4 ani;
d) agent de penitenciare 4 ani.

Art. 28
(1) Acordarea gradelor profesionale urmatoare, in cadrul aceleiasi categorii, se face in ordinea ierarhica a gradelor si in limita gradului maxim prevazut pentru functia pe care o detine functionarul public cu statut special.
(2) Functionarul public cu statut special cu gradul de comisar sef de penitenciare, care a dobandit titlul stiintific de doctor in specialitatea functiei pe care o detine sau intr-o specialitate inrudita, este exceptat de la prevederile art. 26 alin. (7).
(3) Acordarea gradelor profesionale, in cadrul aceleiasi categorii, se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au indeplinit conditiile legale privind avansarea in gradul profesional.

Art. 29
(1) Trecerea agentilor in corpul ofiterilor din sistemul administratiei penitenciare se realizeaza prin concurs, in limita posturilor prevazute in statele de organizare ale unitatilor de penitenciare, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta lege.
(2) Acordarea gradului profesional de ofiter agentilor prevazuti la alin. (1) se face in functie de vechimea ca agent sau subofiter in institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Art. 30
(1) Functiile de executie vacante din sistemul administratiei penitenciare se ocupa prin concurs, la care pot participa persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 11.
(2) In situatia neocuparii posturilor vacante prevazute la alin. (1), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare si al functionarilor publici cu statut special din alte institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului si din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 11.
(3) Functiile de conducere vacante din sistemul administratiei penitenciare se ocupa prin avansarea ofiterilor si agentilor, prin concurs. Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere persoanele care au o vechime de cel putin 3 ani in sistemul administratiei penitenciare.
(4) Functiile de conducere din sistemul administratiei penitenciare, ramase vacante ca urmare a neocuparii, in conditiile stabilite la alin. (3), se ocupa prin concurs din sursa externa.
(5) In situatia in care posturile raman vacante, ca urmare a neocuparii in conditiile prevazute la alin. (3) si (4), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare si al functionarilor publici cu statut special din alte institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului si din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 11.

Art. 31
Regulamentul privind ocuparea functiilor de conducere si de executie se aproba prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Sectiunea 6 - Pregatirea si perfectionarea profesionala a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare


Art. 32
Pregatirea si perfectionarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se face pe baza cerintelor generale ale practicii administratiei penitenciare si a cerintelor specifice necesare indeplinirii atributiilor de serviciu corespunzatoare functiilor din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 33
(1) Metodologia de organizare si desfasurare a pregatirii profesionale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(2) In cazurile in care pregatirea si perfectionarea profesionala se desfasoara in alta localitate decat cea de domiciliu, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare beneficiaza de drepturile de delegare prevazute de prezenta lege.
(3) Pentru trimiterea la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate, organizate sau finantate de Administratia Nationala a Penitenciarelor, functionarii publici cu statut special sustin un concurs, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Art. 34
Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care urmeaza o forma de pregatire sau perfectionare profesionala cu o durata ce depaseste 3 luni si care primesc, in aceasta perioada, drepturile salariale vor semna un angajament scris prin care se obliga sa lucreze cel putin 5 ani in sistemul administratiei penitenciare, dupa terminarea formelor de pregatire sau perfectionare profesionala.

Art. 35
(1) Functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care nu respecta angajamentul prevazut la art. 34 este obligat sa restituie cheltuielile de scolarizare, proportional cu perioada ramasa pana la implinirea termenului de 5 ani.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care nerespectarea angajamentului se datoreaza unor motive neimputabile functionarului public cu statut special sau in cazul transferului.


Capitolul IV - Drepturile, conditiile de munca si indatoririle functionarilor publici cu statut special


Sectiunea 1 - Drepturile functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare


Art. 36
Functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare are dreptul la:
a) salariu lunar, compus din salariul de baza, indemnizatii, sporuri, precum si premii si prime, ale caror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de baza cuprinde salariul corespunzator functiei indeplinite, gradului profesional detinut, gradatiile, sporurile pentru misiune permanenta si, dupa caz, indemnizatia de conducere si salariul de merit;
b) ajutoare si alte drepturi banesti, ale caror cuantumuri se stabilesc prin lege;
c) uniforma si echipament specific, alocatii pentru hrana, asistenta medicala si psihologica, medicamente, proteze stomatologice si dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, in mod gratuit, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului si ale respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate;
d) locuinte de serviciu si de interventie, in conditiile legii;
e) concedii de odihna, concedii de studii, invoiri platite si concedii fara plata, in conditii stabilite prin hotarare a Guvernului;
f) o prima de concediu egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, pe langa drepturile salariale aferente lunii in care se efectueaza concediul;
g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani sau a copilului cu handicap pana la varsta de 3 ani, precum si pentru alte situatii, in conditiile stabilite de lege;
h) bilete de odihna, tratament si recuperare, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului; odihna, tratamentul si recuperarea se pot face si in centrele apartinand Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti;
i) pensii, in conditii stabilite prin lege speciala;
j) indemnizatii de instalare, de mutare, de delegare sau detasare, precum si decontarea cheltuielilor de cazare, in conditiile stabilite de lege;
k) decontarea cheltuielilor de transport, in cazul deplasarii in interes de serviciu, in cazul mutarii in alte localitati, in cazul deplasarii de la domiciliu la locul de munca cand domiciliaza in alta localitate decat cea in care isi desfasoara activitatea pana la 70 km si, o data pe an, pentru efectuarea concediului de odihna, precum si in alte situatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
l) incadrarea activitatii in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii;
m) portul permanent al armamentului din dotare sau achizitionat personal, in conditiile legii;
n) beneficiaza de despagubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, in cazul in care viata, sanatatea ori bunurile sale, ale sotului/sotiei si ale copiilor aflati in intretinerea sa sunt afectate in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea. Despagubirile mentionate se acorda in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
o) tratament medical in strainatate pentru afectiuni medicale contractate in timpul exercitarii profesiei, daca nu pot fi tratate in tara, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
p) consultanta juridica prin avocat, asigurata de unitate, la cerere, in cazul cercetarii penale, urmaririi penale sau judecarii sale pentru fapte comise in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Art. 37
(1) Pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale si culturale, personalul din sistemul administratiei penitenciare are dreptul la asociere sindicala sau in alte organizatii profesionale, dreptul la greva, precum si la libertatea intrunirilor, cu conditia asigurarii a cel putin unei treimi din activitate si a garantarii drepturilor detinutilor si a sigurantei locurilor de detentie.
(2) Administratia Nationala a Penitenciarelor poate incheia anual, in conditiile legii, cu organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici cu statut special sau cu reprezentantii functionarilor publici cu statut special, la solicitarea acestora, acorduri colective care sa cuprinda numai masuri referitoare la:
a) constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca;
b) sanatatea si securitatea in munca;
c) programul zilnic de lucru;
d) perfectionarea profesionala;
e) alte masuri decat cele prevazute de lege, referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale.
(3) In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici cu statut special nu sunt organizati in sindicat, acordul se incheie cu reprezentantii functionarilor publici cu statut special, desemnati in conditiile legii.
(4) Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile de penitenciare vor furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentantilor functionarilor publici cu statut special informatiile necesare pentru incheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, in conditiile legii.

Art. 38
(1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare vor fi sprijiniti in construirea sau cumpararea, o singura data in timpul carierei profesionale, a unei locuinte proprietate personala, in localitatea in care isi are sediul unitatea la care sunt incadrati, din fondurile Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau alte fonduri guvernamentale, in conditiile legii.
(2) Functionarii publici cu statut special, titulari ai contractului de inchiriere a locuintei de serviciu, care au lucrat in sistemul administratiei penitenciare peste 15 ani si care s-au pensionat potrivit legii, precum si cei care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si s-au pensionat pentru invaliditate, in conditiile legii, isi pastreaza dreptul de folosinta asupra locuintei de serviciu si dupa incetarea raporturilor de serviciu prin pensionare. In cazul decesului titularului, sotul/sotia isi pastreaza drepturile locative pe tot parcursul vietii.
(3) Criteriile si conditiile de sprijin prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4) In conditiile legii, prin hotarare a Guvernului se poate infiinta Casa de Credit a personalului din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 39
(1) Functionarii publici cu statut special isi pastreaza, pe perioada delegarii, detasarii ori trecerii temporare in alta functie, functia, gradul si drepturile salariale avute anterior, acordate conform prevederilor actelor normative privind salarizarea acestora.
(2) In situatia in care drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care este detasat sau, dupa caz, trecut temporar in alta functie sunt mai mari, personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza de aceste drepturi salariale.

Art. 40
(1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la atribuirea unei locuinte de serviciu daca, in localitatea unde isi desfasoara activitatea, ei sau sotul/sotia nu beneficiaza de locuinta in proprietate ori nu li s-a atribuit locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale.
(2) Functionarii publici cu statut special carora nu li s-a acordat locuinta potrivit prevederilor alin. (1) si care nici ei si nici sotul/sotia nu au in proprietate o locuinta in localitatea unde isi desfasoara activitatea au dreptul la compensarea lunara a chiriei in cuantum de pana la 50% din venitul net realizat lunar, dar nu mai mult decat chiria prevazuta in contractul de inchiriere incheiat in conditiile legii.
(3) Conditiile de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(4) Functionarii publici cu statut special, inclusiv sotul/sotia acestora, care au instrainat o locuinta proprietate personala, in localitatea in care isi desfasoara activitatea, dupa data incadrarii in sistemul administratiei penitenciare, nu beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2).
(5) Nu se acorda compensatia lunara pentru chirie in situatia in care contractul de inchiriere a fost incheiat cu rudele de pana la gradul II inclusiv, ale functionarului public cu statut special ori ale sotiei/sotului acestuia/acesteia.
(6) Functionarii publici cu statut special carora li s-a atribuit o locuinta de serviciu pot solicita schimbarea acesteia si atribuirea unei alte locuinte disponibile in fondul locativ al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau al unitatii penitenciare in cauza, care sa corespunda cerintelor minimale de suprafata locativa astfel cum sunt prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de schimb de locuinte se solutioneaza cu prioritate.
(7) Functionarii publici cu statut special, beneficiari ai unei locuinte de serviciu, pot face intre ei schimb de locuinte, cu avizul conducerii unitatii care a aprobat acordarea locuintei de serviciu.

Art. 41
(1) Institutiile si organele specializate ale statului au obligatia de a acorda protectie, la cerere, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si membrilor de familie ai acestora, in cazul in care viata, integritatea corporala, demnitatea sau avutul le sunt puse in pericol, in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea.
(2) Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, a unitatilor din subordinea acesteia este obligata sa asigure personalului prevazut la alin. (1) protectie impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei sau in legatura cu aceasta. Modalitatile de acordare a protectiei se stabilesc prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 42
(1) Functionarul public cu statut special, in activitate ori pensionat, precum si sotul sau sotia, copiii aflati in intretinerea legala a acestuia beneficiaza, in mod gratuit, de servicii de asistenta medicala, medicamente si proteze, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate.
(2) Pentru acordarea, potrivit legii, a asistentei medicale specifice personalului din sistemul administratiei penitenciare, in statele de organizare ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor si ale fiecarei unitati de penitenciare se prevad si se incadreaza posturi de personal medico-sanitar superior si mediu.

Art. 43
(1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la despagubiri in situatia in care au suferit, din culpa institutiei, un prejudiciu material in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu.
(2) La decesul unui functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, unitatea din care facea parte acorda sotului/sotiei sau, dupa caz, copiilor acestuia/acesteia ori, in lipsa acestora, parintilor si mostenitorilor legali ori persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces un ajutor suplimentar de deces egal cu de doua ori salariul de baza brut avut la data decesului.
(3) Functionarului public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care a decedat in timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu i se acorda, post-mortem, gradul de subinspector de penitenciare pentru cei din corpul agentilor si gradul urmator pentru ofiteri.

Art. 44
(1) Pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare li se pot acorda recompense morale sau materiale, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(2) Absolventilor institutiilor de invatamant prevazute la art. 13 alin. (2) si (3) declarati "sef de promotie" li se vor acorda recompense materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(3) Pentru activitatea desfasurata, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare li se confera decoratii potrivit legii.
(4) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, decorati cu Ordinul Meritul Militar sau cu Semnul onorific In Serviciul Armatei, isi pastreaza toate drepturile conferite de aceste ordine, dobandite anterior.

Sectiunea 2 - Conditiile de munca ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare


Art. 45
(1) Durata normala a programului de lucru este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.
(2) Programul de lucru al personalului din compartimentele a caror activitate impune prezenta in serviciu mai mult de 8 ore se stabileste de catre directorii unitatilor, in raport cu necesitatile operative, asigurandu-se respectarea timpului de lucru legal.
(3) In cazul in care pentru anumite categorii profesionale durata programului normal de lucru este stabilita prin dispozitii legale specifice, se vor aplica aceste dispozitii legale.
(4) Orele prestate de functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza cu timp liber corespunzator. In cazul in care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator nu a fost posibila in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati, in luna urmatoare, cu un spor din salariul de baza, dupa cum urmeaza:
a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu un spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
(5) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (4) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa in scris de seful ierarhic, fara a se depasi 120 de ore anual, iar in cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate.

Art. 46
Modul de organizare a timpului de lucru, a pauzelor si evidenta prezentei functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare la serviciu se stabilesc prin regulamente de ordine interioara, elaborate de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor din subordinea acesteia.

Art. 47
Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul, potrivit legii, la masuri de securitate si igiena a muncii si la echipament de protectie gratuit.

Sectiunea 3 - Indatoririle functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare


Art. 48
Functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare are urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte principiile generale prevazute de Constitutie si de celelalte legi, precum si sa apere valorile democratiei;
b) sa respecte si sa protejeze viata, sanatatea si demnitatea persoanelor private de libertate, drepturile si libertatile acestora;
c) sa impiedice orice actiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasa, limba, nationalitate, sex, apartenenta sindicala si religie;
d) sa execute, cu profesionalism si in termenul stabilit, toate atributiile de serviciu stabilite prin fisa postului, precum si dispozitiile date de conducatorii ierarhici;
e) sa fie disciplinat, respectuos si corect fata de sefi, colegi sau subalterni si sa respecte ierarhia conferita de functia si gradul profesional detinute;
f) sa informeze conducatorii ierarhici si celelalte autoritati abilitate cu privire la infractiunile de care a luat cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul, indeosebi cu privire la faptele de coruptie;
g) sa manifeste preocupare si interes pentru perfectionarea nivelului de instruire profesionala;
h) sa pastreze secretul de stat si de serviciu, in conditiile legii, precum si confidentialitatea informatiilor sau documentelor care au acest caracter, in conditiile legii;
i) sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice in exercitarea atributiilor ce ii revin;
j) sa se conformeze dispozitiilor date de conducatorii ierarhici carora le este subordonat direct, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3);
k) sa respecte intocmai programul de munca;
l) sa se prezinte la programul de munca stabilit, precum si in afara acestuia, in situatii temeinic justificate;
m) sa informeze seful ierarhic despre existenta unui conflict de interese privind exercitarea atributiilor de serviciu, in conditiile legii;
n) in situatii de catastrofe, calamitati, alarmare ca urmare a revoltelor in penitenciar, evadarilor, parasirii locurilor de detinere sau alte tulburari de amploare ale activitatilor in unitatile de penitenciare, personalul de penitenciare aflat in activitate este obligat sa se prezinte, de indata, la unitatea din care face parte;
o) la instituirea starii de urgenta sau a starii de asediu ori in caz de mobilizare si razboi, personalul va actiona conform legii;
p) in cazul producerii uneia dintre situatiile prevazute la lit. n) si o), personalul de penitenciare care se afla intr-o alta localitate se va prezenta la cea mai apropiata unitate a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, informand superiorii sai despre aceasta;
q) sa informeze seful ierarhic despre existenta in unitatea in care isi desfasoara activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de sot/sotie sau rude pana la gradul II inclusiv cu acesta ori cu sotul/sotia, in situatia in care iau cunostinta de aceste situatii;
r) sa aduca la cunostinta compartimentului resurse umane modificarile privind domiciliul, dupa caz, resedinta, precum si schimbarile intervenite in starea civila sau date relevante din punct de vedere profesional, in termen de 15 zile de la producerea acestora.

Art. 49
Ofiterilor si agentilor din sistemul administratiei penitenciare le este interzis:
a) sa dispuna, sa exercite, sa instige ori sa tolereze acte de tortura sau orice forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate in asezamintele de detinere;
b) sa primeasca, sa solicite ori sa accepte, direct sau indirect, pentru sine ori pentru alte persoane, in considerarea calitatii sale oficiale, cadouri, bani, imprumuturi sau orice alte valori ori servicii;
c) sa intervina pentru solutionarea unor cereri sau lucrari care nu sunt de competenta lor ori nu le-au fost repartizate de conducatorii ierarhici sau care nu sunt activitati specifice functiei pe care au fost numiti;
d) sa recurga la forta sau la folosirea mijloacelor de imobilizare impotriva persoanelor private de libertate, in alte conditii decat cele expres prevazute de lege;
e) sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda in favoarea acestora;
f) sa adere la secte, organizatii religioase sau alte organizatii, interzise prin lege.

Art. 50
(1) Functionarii publici cu statut special sunt in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt chemati sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice si juridice cu care sunt sot/sotie, rude de gradul I sau, dupa caz, au relatii cu caracter patrimonial;
b) sunt chemati sa participe in cadrul unor comisii constituite, conform legii, din care face parte sotul/sotia sau o ruda de gradul I;
c) interesele lor patrimoniale, ale sotului sau rudelor lor de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea atributiilor de serviciu.
(2) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe intre functionarii publici cu statut special care sunt soti sau rude de gradul I.

Art. 51
Calitatea de functionar public cu statut special este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata remunerata, cu exceptia functiilor: didactice din cadrul institutiilor de invatamant, din domeniul cercetarii stiintifice si din cel al creatiei literar-artistice.

Art. 52
La acordarea primului grad profesional, la numirea si eliberarea dintr-o functie de conducere, precum si la incetarea raporturilor de serviciu, functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare este obligat sa isi declare averea, conform legii.


Capitolul V - Modificarea, punerea la dispozitie, suspendarea din functie si incetarea raporturilor de serviciu


Sectiunea 1 - Dispozitii comune


Art. 53
(1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la stabilitatea raporturilor de serviciu.
(2) Raporturile de serviciu ale personalului prevazut la alin. (1) se nasc si se exercita in baza actului de numire si se pot modifica, suspenda sau inceta numai in cazurile si in conditiile prezentei legi.
(3) Raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sunt de subordonare ierarhica.
(4) Raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare nu pot inceta prin demisie la instituirea starii de urgenta sau a starii de asediu ori in caz de mobilizare si de razboi.

Sectiunea 2 - Modificarea raporturilor de serviciu


Art. 54
(1) Personalul din sistemul administratiei penitenciare, care are calitatea de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, poate fi delegat de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, de directorii unitatilor din subordinea acesteia sa indeplineasca anumite activitati in interesul unitatii unde este incadrat, in aceeasi localitate sau in alta localitate, pe o perioada de cel mult 60 de zile intr-un an.
(2) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare pot fi delegati mai mult de 60 de zile intr-un an, cu acordul scris al acestora.

Art. 55
(1) Detasarea personalului din sistemul administratiei penitenciare care are calitatea de functionar public cu statut special se dispune in interesul institutiei publice in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea, situata in aceeasi localitate sau in alta localitate, pe o perioada de cel mult 6 luni intr-un an. Detasarea pe o perioada mai mare de 6 luni se poate dispune numai cu acordul scris al celui in cauza.
(2) Trecerea temporara in alta functie se poate dispune fara acordul functionarului public cu statut special in caz de forta majora si ca masura de protectie a functionarului public cu statut special.
(3) Ofiterii pot fi imputerniciti in functii de conducere in unitatea in care sunt incadrati sau in care au fost detasati. Imputernicirea pe functie se poate face pentru o perioada de maximum 6 (sase) luni si se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competentelor, cu inca 6 (sase) luni. Ofiterii beneficiaza pe perioada respectiva de salariul pentru functia in care sunt imputerniciti si de indemnizatia de conducere corespunzatoare functiei respective. Ofiterii imputerniciti isi mentin salariile pentru functia indeplinita si indemnizatiile de conducere avute anterior, daca acestea sunt mai mari decat cele ale functiei pe care sunt imputerniciti.
(4) Functionarii publici cu statut special definitivi pot fi schimbati din functiile detinute, in cadrul aceleiasi unitati, la cerere si pot fi numiti in alte functii prevazute cu acelasi coeficient de ierarhizare sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Art. 56
Functionarii publici cu statut special definitivi pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare, la cerere sau in interesul serviciului, cu acordul lor, in aceeasi ori in alta functie prevazuta cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti. Functionarii publici cu statut special mutati in interesul serviciului beneficiaza de drepturile prevazute in legea salarizarii.

Art. 57
(1) Revocarea din functia de conducere si numirea intr-o alta functie se dispun in cazul in care nu mai sunt intrunite conditiile necesare pentru indeplinirea functiei de conducere, prin exercitarea necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale.
(2) La verificarea organizarii eficiente a activitatii vor fi avute in vedere, in principal, urmatoarele criterii: folosirea adecvata si eficienta a resurselor umane, materiale si financiare, evitarea pierderilor, evaluarea necesitatilor, gestionarea situatiilor de criza, raportul resurse investite - rezultate obtinute, gestionarea informatiilor, organizarea pregatirii si perfectionarii profesionale si repartizarea sarcinilor.
(3) La verificarea comportamentului si comunicarii vor fi avute in vedere, in principal, comportamentul si comunicarea cu subalternii, cu persoanele aflate in stare de detentie, cu alte persoane sau institutii cu care intra in contact, precum si cu mass-media, asigurarea accesului la informatiile de interes public si transparenta actului de conducere.
(4) La verificarea asumarii responsabilitatii vor fi avute in vedere, in principal, modul de indeplinire a atributiilor prevazute de lege si regulamente, implementarea strategiilor nationale si secventiale in domeniu si modul in care sunt respectate drepturile persoanelor private de libertate, precum si celelalte dispozitii legale privind executarea pedepselor.
(5) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute in vedere, in principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapida de decizie, rezistenta la stres, autoperfectionarea, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativa si capacitatea de adaptare rapida.
(6) Impotriva ordinului sau deciziei de revocare din functie se poate face plangere la instanta competenta, potrivit legii.

Sectiunea 3 - Punerea la dispozitie, suspendarea din functie si intreruperea raporturilor de serviciu


Art. 58
(1) In cazul in care impotriva functionarului public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare s-a inceput urmarirea penala, mentinerea sa in activitate se hotaraste dupa solutionarea definitiva a cauzei, cu exceptia situatiei in care a comis si alte abateri disciplinare, cand opereaza procedura disciplinara obisnuita.
(2) Pe timpul urmaririi penale si al judecatii, functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare este pus la dispozitie. Functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare pus la dispozitie indeplineste numai acele sarcini si atributii de serviciu stabilite, in scris, de conducatorul unitatii si beneficiaza de drepturile banesti corespunzatoare gradului profesional pe care il are, la nivelul de baza, si de celelalte drepturi prevazute de prezenta lege.
(3) Pe perioada arestarii preventive, functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare este suspendat din functie. Pe timpul suspendarii, functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare nu beneficiaza de niciun drept dintre cele prevazute de prezenta lege.
(4) In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal, functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare va fi repus in toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Art. 59
Functionarii publici cu statut special, ramasi neincadrati in functii din diferite cauze neimputabile, sunt pusi la dispozitie, potrivit competentelor. Pe aceasta perioada beneficiaza de salariul de baza avut si de celelalte drepturi banesti cuvenite pentru activitatea desfasurata, cu exceptia indemnizatiei de conducere, pentru ofiterii cu functii de conducere. Situatia ofiterilor si agentilor pusi la dispozitie se solutioneaza in termen de 3 luni.

Art. 60
(1) Functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se suspenda din functie daca desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea, in conditiile legii.
(2) Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare pentru desfasurarea unei activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale.
(3) Raportul de serviciu al functionarului public cu statut special se poate suspenda, de drept sau la cerere, cu respectarea prevederilor cuprinse in legislatia muncii.

Sectiunea 4 - Incetarea raporturilor de serviciu


Art. 61
Raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special inceteaza prin:
a) demisie;
b) transfer;
c) destituire din functie;
d) pensionare, in conditiile legii;
e) implinirea varstei prevazute la art. 65 alin. (1) sau (2);
f) deces;
g) desfiintarea unitatii ori mutarea acesteia in alta localitate, in cazul in care ofiterul sau agentul nu accepta sa o urmeze;
h) reducerea personalului unitatii prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de ofiterul sau agentul in cauza, ca urmare a reorganizarii, in cazul in care acesta refuza oferta conducerii unitatii de trecere in alta functie;
i) revocarea actului de numire in functie, ca urmare a refuzului depunerii juramantului de credinta;
j) ca urmare a constatarii nulitatii actului de numire in functie, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care nulitatea a fost constatata.

Art. 62
(1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare pot solicita, in scris, incetarea raporturilor de serviciu prin demisie.
(2) Demisia produce efecte dupa 15 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, daca functionarul public cu statut special in cauza si directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, conducatorul unitatii din subordinea acesteia nu au convenit alt termen mai scurt.
(3) In cazul functiilor de conducere, demisia produce efecte dupa 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia.
(4) Functionarul public cu statut special demisionar este obligat sa-si continue activitatea pana la implinirea termenului prevazut la alin. (2) sau (3), dupa caz.
(5) Cu acordul conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, a unitatii din subordinea acesteia, functionarul public cu statut special in cauza poate reveni asupra cererii de demisie, dar numai pana la implinirea termenului de la care demisia produce efecte.

Art. 63
Functionarii publici cu statut special se pot transfera sau detasa in alte institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului, cu respectarea reglementarilor legale specifice institutiei la care solicita transferul sau detasarea.

Art. 64
(1) Functionarii publici cu statut special sunt destituiti din functiile pe care le detin numai in urmatoarele situatii:
a) sunt declarati necorespunzatori din punct de vedere profesional, ca functionari publici cu statut special, debutanti, sau sunt notati cu calificativul "nesatisfacator", ca functionari publici cu statut special, definitivi, in conditiile prezentei legi;
b) nu mai indeplinesc conditiile prevazute la art. 11 lit. a) sau d);
c) au fost condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea de infractiuni;
d) li s-a aplicat sanctiunea disciplinara a destituirii din functie.
(2) Functionarii publici cu statut special pot fi mentinuti in activitate ca functionari publici cu statut special in functiile publice pe care le detin in cazul cand, pentru o infractiune savarsita din culpa, li s-a aplicat prin hotarare judecatoreasca definitiva pedeapsa inchisorii cu suspendarea conditionata a executarii ori a amenzii penale, precum si in cazurile cand au beneficiat de amnistie sau gratiere inainte de inceperea executarii pedepsei. Mentinerea in activitate se dispune in baza aprobarii persoanelor care acorda gradele profesionale prevazute la art. 26, la propunerea directorului unitatii.
(3) Cu data aprobarii mentinerii in activitate conform alin. (2), functionarul public cu statut special va fi repus in functia detinuta anterior potrivit competentelor de numire in functie.

Art. 65
(1) Functionarii publici cu statut special nu pot fi mentinuti in activitate si in functie dupa implinirea varstei de pensionare pentru limita de varsta de 55 de ani.
(2) In mod exceptional, functionarii publici cu statut special pot fi mentinuti in activitate si in functie cel mult 2 ani peste limita de varsta prevazuta la alin. (1), la cerere, daca starea sanatatii le permite si cu aprobarea ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti, a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, a directorului unitatii subordonate.

Art. 66
Functionarii publici cu statut special sunt eliberati din functiile pe care le detin in cazurile de incetare a raporturilor de serviciu si de schimbare din functie in sistemul administratiei penitenciare.

Art. 67
Impotriva ordinului sau deciziei de destituire din functie se poate face plangere la instanta competenta, potrivit legii.


Capitolul VI - Raspunderea functionarilor publici cu statut special


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 68
(1) Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa, a indatoririlor de serviciu ce le revin, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinara, daca faptele nu atrag raspunderea penala sau contraventionala.
(2) Raspunderea penala, contraventionala, civila sau, dupa caz, patrimoniala nu exclude raspunderea disciplinara pentru fapta savarsita, daca prin aceasta s-au incalcat si indatoriri de serviciu.
(3) Urmarirea penala a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror, in conditiile legii.
(4) Competenta de a efectua urmarirea penala si de a judeca in prima instanta infractiunile savarsite de catre functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare revine parchetelor de pe langa tribunale si tribunalelor - pentru infractiunile comise de catre agenti de penitenciare, parchetelor de pe langa curtile de apel si curtilor de apel - pentru infractiunile comise de catre ofiteri pana la gradul de inspector sef principal de penitenciare inclusiv, respectiv Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inaltei Curti de Casatie si Justitie - pentru infractiunile comise de catre inspectorii generali de penitenciare.

Sectiunea 2 - Abateri disciplinare


Art. 69
Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) manifestarile care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
b) neglijenta si superficialitate manifestata in indeplinirea atributiilor de serviciu, a dispozitiilor legale sau a celor primite de la sefii ierarhici ori de la autoritatile anume abilitate de lege;
c) intarzierea repetata si nejustificata in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
d) depasirea atributiilor de serviciu ori manifestarea unui comportament necorespunzator fata de persoanele private de libertate, care contravine legii privind executarea pedepselor, sau fata de alte persoane cu care intra in contact in timpul serviciului;
e) absenta nemotivata ori intarzierea repetata la serviciu;
f) parasirea nejustificata a locului de munca in timpul programului de lucru, de natura a perturba activitatea compartimentului de munca;
g) producerea de pagube materiale unitatii din care face parte sau patrimoniului Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
h) incalcarea normelor privind confidentialitatea activitatii desfasurate;
i) nerespectarea prevederilor juramantului de credinta;
j) imixtiunea ilegala in activitatea altui functionar public cu statut special;
k) interventia pentru influentarea solutionarii unei cereri privind satisfacerea intereselor oricarei persoane;
l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii;
m) interzicerea sau impiedicarea exercitarii libertatilor publice si a drepturilor sindicale ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;
n) atitudinea toleranta a conducatorilor ierarhici fata de comiterea unor abateri disciplinare de catre subordonati;
o) efectuarea in timpul programului de lucru a unor activitati ce nu au legatura cu indatoririle de serviciu;
p) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 48.

Sectiunea 3 - Sanctiuni disciplinare


Art. 70
Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate functionarilor publici cu statut special sunt:
a) mustrarea scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale pentru functia indeplinita cu 5 - 10% pe o perioada de 1-3 luni;
c) amanarea avansarii in grade profesionale sau functii superioare, pe o perioada de la 1 la 2 ani;
d) trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al gradului profesional detinut;
e) revocarea din functia de conducere;
f) destituirea din sistemul administratiei penitenciare.

Sectiunea 4 - Procedura aplicarii sanctiunilor disciplinare


Art. 71
(1) La individualizarea sanctiunii disciplinare ce urmeaza a fi aplicata, se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in serviciu a autorului abaterii, precum si de existenta altor sanctiuni disciplinare.
(2) Sanctiunea disciplinara poate fi aplicata numai dupa efectuarea cercetarii prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinara savarsita de functionarul public cu statut special in cauza si audierea acestuia de catre comisiile prevazute la art. 74.
(3) Audierea functionarului public cu statut special se consemneaza in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public cu statut special de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare imputate se consemneaza intr-un proces-verbal. In astfel de cazuri, sanctiunea disciplinara poate fi aplicata.
(4) Sanctiunea disciplinara se aplica in maximum 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai tarziu de un an de la data comiterii faptei.

Art. 72
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 70 se aplica de ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti, de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, de conducatorul unitatii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplina, in functie de competentele prevazute la art. 20.

Art. 73
(1) Sanctiunea disciplinara se aplica prin decizie scrisa, emisa potrivit competentelor prevazute la art. 72, care se comunica functionarului public cu statut special sanctionat, in termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.
(2) Functionarul public cu statut special nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit legii.

Art. 74
(1) Comisiile de disciplina se constituie in Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, in Administratia Nationala a Penitenciarelor si in fiecare unitate de penitenciar si au competenta de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinara si de a propune, daca se constata vinovatia, una dintre sanctiunile disciplinare ce urmeaza sa fie aplicate persoanei in cauza. Comisia de disciplina din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, constituita prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti, are competenta de a cerceta faptele comise de functionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si pe cele comise de functionarii publici cu statut special numiti in functii de director general, director general adjunct, director de directie si director in sistemul administratiei penitenciare. Comisia de disciplina din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor are competenta de a cerceta faptele comise de functionarii publici cu statut special din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si de ofiterii numiti in functii publice de conducere din unitatile de penitenciare, cu exceptia celor aflati in competenta comisiei de disciplina din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, iar comisiile de disciplina constituite la nivelul unitatilor de penitenciare au competenta de a cerceta faptele comise de ofiterii care indeplinesc functii de executie si agentii, incadrati in statele de organizare ale unitatii de penitenciare.
(2) Modul de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina se stabileste prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Sectiunea 5 - Radierea sanctiunilor disciplinare


Art. 75
(1) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 70 lit. a) si d) se radiaza de drept in termen de 6 luni de la aplicare, daca ofiterul sau agentul sanctionat nu a mai savarsit o abatere disciplinara in aceasta perioada.
(2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 70 lit. b) si c) se radiaza de drept in termen de 6 luni de la expirarea perioadei pentru care au fost aplicate, daca ofiterul sau agentul sanctionat nu a mai savarsit o abatere disciplinara in aceasta perioada.
(3) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 70 lit. e) se radiaza de drept in termenul prevazut la art. 11 lit. g).
(4) Radierea sanctiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.

Sectiunea 6 - Raspunderea patrimoniala


Art. 76
(1) Raspunderea patrimoniala a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se angajeaza in urmatoarele situatii:
a) pentru pagubele produse cu vinovatie in patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, al unitatilor din subordinea acesteia;
b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru nerestituirea in termenul legal a contravalorii unor bunuri primite ce nu i se datorau si care nu mai pot fi restituite in natura, precum si a unor servicii ce i-au fost prestate in mod necuvenit.
(2) Repararea pagubelor aduse Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor de penitenciare in situatiile prevazute la alin. (1) se dispune prin emiterea de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor ori de catre directorii unitatilor de penitenciare a unei dispozitii de imputare, in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin semnarea unui angajament de plata, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti. Impotriva dispozitiei de imputare personalul in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, in conditiile legii. Dreptul de a emite dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.


Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 77
(1) Numarul maxim de posturi necesare sistemului administratiei penitenciare se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(2) Statele de organizare si structura personalului din sistemul administratiei penitenciare se aproba de catre ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti. Aceasta competenta nu poate fi delegata directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(3) Atributiile si competentele personalului din sistemul administratiei penitenciare se stabilesc prin fisele posturilor, intocmite in conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si ale Regulamentului unitatilor de penitenciare, aprobate prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti sau, dupa caz, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 78
La elaborarea actelor normative prevazute de prezenta lege sau a altor acte normative in domeniu este obligatorie consultarea organizatiilor sindicale reprezentative din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 79
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, gradele militare ale personalului din penitenciare vor fi echivalate cu gradele profesionale, cu mentinerea drepturilor castigate anterior, dupa cum urmeaza: A. Ofiteri:
a) sublocotenent - subinspector;
b) locotenent - inspector;
c) capitan - inspector principal;
d) maior - subinspector sef;
e) locotenent colonel - inspector sef;
f) colonel - inspector sef principal;
g) general de brigada - inspector general;
h) general maior - inspector general principal;
i) general locotenent - inspector general sef. B. Agenti:
a) maistru militar cls. a IV-a - agent; si sergent major
b) maistru militar cls. a III-a - agent principal; si plutonier
c) maistru militar cls. a II-a - agent sef adjunct; si plutonier major
d) maistru militar cls. I - agent sef; si plutonier adjutant
e) maistru militar principal - agent sef principal. si plutonier adjutant sef
(2) Personalul militar care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, are o vechime in grad egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 27 va fi avansat in gradul profesional urmator celui echivalent daca functia pe care este incadrat, in statul de organizare si functionare, este prevazuta cu gradul profesional superior celui pe care il are, a fost apreciat cu calificativul "foarte bun" sau "exceptional" si nu a fost judecat in consiliul de onoare sau in consiliul de judecata. Pentru acordarea gradului profesional de inspector general este necesara promovarea examenului organizat in acest scop.
(3) Cadrele militare preluate prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatilor din subordinea acesteia se trec in rezerva, in conditiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si se numesc functionari publici cu statut special in sistemul administratiei penitenciare.
(4) Personalul civil, preluat prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitatilor din subordinea acesteia, care are atributii similare cu personalul prevazut la alin. (3) si indeplineste conditiile prezentei legi va dobandi calitatea de functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare.
(5) Personalul numit in functii publice va depune juramantul de credinta, potrivit art. 19 alin. (1).

Art. 80
(1) Personalul preluat prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitatilor din subordinea acesteia va fi numit in functii echivalente celor detinute anterior.
(2) Personalul prevazut la alin. (1) numit in functii publice, care nu indeplineste conditiile minime de studii prevazute la art. 9 alin. (1), beneficiaza de un termen de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pentru definitivarea studiilor. Daca dupa expirarea perioadei de 5 ani, functionarii publici cu statut special nu si-au definitivat studiile necesare echivalarii in gradele profesionale pe care le au, ofiterii de penitenciare vor fi incadrati in categorii si grade profesionale corespunzatoare pregatirii, iar agentilor de penitenciare le vor inceta raporturile de serviciu.

Art. 81
(1) Prevederile prezentei legi se aplica si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.
(2) Functionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administratiei penitenciare pot fi transferati sau detasati in cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti. Detasarea se realizeaza pe posturi de functionar public cu statut special ori pe posturi de alta natura, dupa caz, daca pregatirea profesionala corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei pe care sunt detasati, cu pastrarea drepturilor salariale avute la data detasarii. In situatia in care drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care este detasat sunt mai mari, personalul beneficiaza de aceste drepturi salariale.
(3) Functionarii publici cu statut special din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti pot fi transferati sau detasati in cadrul sistemului administratiei penitenciare. Detasarea se realizeaza pe posturi de functionar public cu statut special ori pe posturi de alta natura, dupa caz, daca pregatirea profesionala corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei pe care sunt detasati, cu pastrarea drepturilor salariale avute la data detasarii. In situatia in care drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care este detasat sunt mai mari, personalul beneficiaza de aceste drepturi salariale.

Art. 82
(1) Cadrele militare trecute in rezerva, potrivit art. 79 alin. (3), pot solicita inscrierea la pensia militara de stat, daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au o vechime in munca de minimum 20 de ani, din care cel putin 10 ani in calitate de cadru militar;
b) au varsta de cel putin 45 de ani.
(2) La incetarea activitatii, personalul prevazut la alin. (1) are dreptul la recalcularea pensiei, in conditiile legii.
(3) Stabilirea si plata pensiei militare de stat se fac de catre organele specializate, potrivit legii.
(4) Cadrele militare pensionate potrivit alin. (1) beneficiaza de ajutorul care se acorda potrivit dispozitiilor legale aplicabile cadrelor militare din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, la pensionarea acestora.

Art. 83
(1) Evidenta ofiterilor si agentilor din sistemul administratiei penitenciare dupa incetarea raporturilor de serviciu se stabileste prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(2) Functionarul public cu statut special este obligat ca, in termen de 15 zile de la data incetarii raportului de serviciu, sa se prezinte la centrul militar pe raza caruia domiciliaza, pentru a fi luat in evidenta ca rezervist cu specialitatea "penitenciare", in raport de gradul militar echivalent gradului profesional avut la data incetarii raporturilor de serviciu.
(3) Functionarii publici cu statut special luati in evidenta ca rezervisti pot fi concentrati sau mobilizati pentru completarea efectivelor unitatilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in conditiile prevazute de lege.
(4) Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti va initia procedura incheierii unui protocol cu Ministerul Apararii Nationale in scopul infiintarii grupei de evidenta "sistemul administratiei penitenciare", specialitatea "penitenciare" pentru ofiterii si agentii de penitenciare trecuti in rezerva cu grade militare echivalente. Clasele de evidenta in rezerva se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Art. 84
Se proclama ziua de 29 iunie "Ziua personalului din sistemul administratiei penitenciare".

Art. 85
Conditiile privind salarizarea functionarilor publici cu statut special se stabilesc prin lege speciala.

Art. 86
(1) Pana la intrarea in vigoare a legii privind salarizarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, raman aplicabile, in continuare, dispozitiile legale referitoare la salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(2) Dispozitiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare, stabilite prin Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile in continuare si functionarilor publici cu statut special.

Art. 87
Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare beneficiaza in continuare de drepturile dobandite anterior, precum si de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Art. 88
(1) Clerului din sistemul administratiei penitenciare ii sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile Legii nr. 195/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar.
(2) Clerul din sistemul administratiei penitenciare este asimilat gradelor profesionale ale ofiterilor corespunzatoare gradelor militare prevazute de Legea nr. 195/2000, drepturile salariale si pensionarea fiind similare cu cele ale functionarilor publici cu statut special.

Art. 89
Dispozitiile prezentei legi se completeaza, dupa caz, cu prevederile cuprinse in legislatia muncii.

Art. 90
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotararea privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1), Administratia Nationala a Penitenciarelor va elabora Codul deontologic al personalului din sistemul administratiei penitenciare, care se aproba prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(3) Pana la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1), atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt indeplinite de Directia Generala a Penitenciarelor.
(4) Referirile la "Directia Generala a Penitenciarelor" cuprinse in alte acte normative se inlocuiesc cu "Administratia Nationala a Penitenciarelor".
(5) Referirile la grade profesionale pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare cuprinse in alte acte normative se inlocuiesc cu cele prevazute la art. 9 alin. (2) din prezenta lege.

Art. 91
Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor, Repertoriul Legislativ

Poate fi de interes si:
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
HG 836/2013 privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglem
Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
Ordin 1072C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Ordin nr. 405/C/2012 pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po
Legea 83/2010 modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate
Ordin nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate
Ordin nr. 115/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.443/C/2008 privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Refuzul instantelor nationale de a trimite intrebari preliminare
Calin Dragos,Banu Mihai,Sandru Mihai

Pret: 59.9 lei
50.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
93 useri online

Useri autentificati: