DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, legea 422/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 967 din 04/12/2006


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza cadrul legal pentru organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, avand ca obiectiv producerea statisticilor privind schimburile de bunuri dintre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum si schimburile de bunuri ale Romaniei cu statele nemembre ale Uniunii Europene, conform Regulamentului Parlamentului si Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile comunitare referitoare la schimbul de bunuri intre statele membre, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 102 din 7 aprilie 2004, respectiv Regulamentului Consiliului nr. 1.172/1995 privind statisticile referitoare la schimbul de bunuri intre Comunitate si statele membre, pe de o parte, si statele terte, pe de alta parte, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 118 din 25 mai 1995.
(2) Sistemul statistic de comert intracomunitar cu bunuri este denumit in continuare sistemul statistic Intrastat, iar sistemul statistic de comert cu statele nemembre ale Uniunii Europene este denumit in continuare sistemul statistic Extrastat.
(3) Valoarea totala a comertului international cu bunuri este stabilita prin insumarea valorilor comertului realizat in sistemele Intrastat si Extrastat.


Capitolul II - Atributii si organizare


Art. 2
Statisticile de comert international cu bunuri se elaboreaza de Institutul National de Statistica. Pentru realizarea acestora, Institutul National de Statistica colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice.

Art. 3
Institutul National de Statistica are urmatoarele atributii in realizarea statisticilor de comert international cu bunuri:
a) aplica legislatia nationala si legislatia Uniunii Europene in domeniul statisticii comertului international cu bunuri;
b) proiecteaza sistemul national de indicatori si elaboreaza metodologiile si normele in domeniul statisticilor de comert international cu bunuri, care se aproba prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica;
c) armonizeaza conceptele, definitiile si metodologia de calcul ale indicatorilor sistemelor Instrastat si Extrastat cu cele utilizate in Sistemul statistic european;
d) elaboreaza si actualizeaza modelul si continutul declaratiei statistice Instrastat si metodele de colectare a informatiilor privind comertul intracomunitar cu bunuri;
e) elaboreaza normele de completare a declaratiei Instrastat si le actualizeaza ori de cate ori este necesar;
f) publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de completare a declaratiei Intrastat, aprobate prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica;
g) organizeaza cercetarea statistica Instrastat pentru obtinerea informatiilor privind comertul intracomunitar cu bunuri;
h) creeaza sistemul de gestiune a Registrului statistic Intrastat al operatorilor economici care sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoarea adaugata si care au activitate de comert intracomunitar cu bunuri si asigura actualizarea permanenta a acestuia pe baza informatiilor furnizate de Ministerul Finantelor Publice;
i) stabileste pragurile valorice pentru fiecare flux, introduceri si, respectiv, expedieri de bunuri, in vederea colectarii informatiilor de la operatorii economici in cadrul sistemului statistic Intrastat, in conformitate cu cerintele Uniunii Europene in domeniu;
j) publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si transmite la Eurostat pragurile valorice pentru cercetarea statistica Intrastat, stabilite pe cele doua fluxuri, introduceri si, respectiv, expedieri de bunuri;
k) asigura asistenta tehnica si metodologica operatorilor economici in completarea si transmiterea la Institutul National de Statistica a declaratiei statistice Intrastat;
l) receptioneaza lunar declaratiile statistice Intrastat de la furnizorii de date;
m) verifica, prelucreaza si valideaza lunar informatiile din declaratiile statistice Intrastat;
n) preia lunar de la Ministerul Finantelor Publice, prelucreaza si gestioneaza datele din declaratiile vamale pentru sistemul Extrastat;
o) preia lunar, prelucreaza si gestioneaza informatiile furnizate de Ministerul Finantelor Publice, la nivel de operator economic cu activitate de comert intracomunitar cu bunuri, din formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata si trimestrial, din Declaratia recapitulativa privind sistemul de schimb de informatii cu privire la taxa pe valoarea adaugata;
p) efectueaza periodic revizuiri ale datelor de comert international cu bunuri, in conformitate cu cerintele regulamentelor Uniunii Europene in domeniu;
q) produce lunar si disemineaza date statistice de comert international cu bunuri;
r) transmite la Eurostat datele de comert international cu bunuri, in structura si la termenele stabilite, conform regulamentelor europene in vigoare;
s) asigura calitatea datelor statistice de comert international cu bunuri, in conformitate cu regulamentele europene in domeniu.

Art. 4
Ministerul Finantelor Publice are urmatoarele atributii in realizarea statisticilor de comert international cu bunuri:
a) asigura cadrul necesar pentru colectarea informatiilor fiscale conform cerintelor legislatiei Uniunii Europene in domeniul comertului intracomunitar cu bunuri;
b) informeaza operatorii economici inregistrati in scopuri de taxa pe valoarea adaugata privind obligatiile pe care acestia le au ca parti responsabile in ceea ce priveste furnizarea informatiilor Intrastat;
c) transmite lunar Institutului National de Statistica informatii din formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata pentru fiecare operator economic care declara ca in timpul perioadei de referinta a efectuat schimburi intracomunitare de bunuri;
d) transmite lunar Institutului National de Statistica date detaliate pe bunuri si tari privind statistica sistemului Extrastat si informatii din declaratiile vamale pentru fiecare operator economic care realizeaza in luna de referinta exporturi si/sau importuri in alte tari decat statele membre ale Uniunii Europene, precum si date revizuite pentru lunile anterioare;
e) transmite trimestrial Institutului National de Statistica informatii din Declaratia recapitulativa pentru fiecare operator economic care realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri in trimestrul de referinta;
f) informeaza Institutul National de Statistica cu privire la orice modificare pe care intentioneaza sa o opereze in legislatia fiscala in vigoare care se refera la schimburile intracomunitare de bunuri;
g) asigura resursele financiare necesare pentru realizarea statisticilor de comert international cu bunuri.

Art. 5
(1) Modalitatile de comunicare a informatiilor intre Institutul National de Statistica si Ministerul Finantelor Publice se stabilesc prin protocoale.
(2) Informatiile comunicate de Ministerul Finantelor Publice sunt utilizate de Institutul National de Statistica in conformitate cu regulile de confidentialitate stabilite potrivit prevederilor legale.


Capitolul III - Obligatiile operatorilor economici pentru furnizarea informatiilor statistice Intrastat


Art. 6
(1) Operatorii economici inregistrati in Romania in scopuri de taxa pe valoarea adaugata care expediaza bunuri intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau care primesc bunuri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sunt responsabili, conform regulamentelor Uniunii Europene, cu furnizarea informatiilor statistice Intrastat.
(2) Obligatia furnizarii informatiilor statistice Intrastat revine operatorilor economici inregistrati in Romania in scopuri de taxa pe valoarea adaugata care efectueaza comert intracomunitar cu bunuri si realizeaza o valoare a acestuia ce depaseste pragul valoric stabilit anual de Institutul National de Statistica, separat pentru cele doua fluxuri, introduceri si, respectiv, expedieri de bunuri.
(3) Operatorii economici inregistrati in Romania in scopuri de taxa pe valoarea adaugata care realizeaza schimburi intracomunitare cu bunuri au obligatia de a cunoaste pragurile valorice stabilite anual de Institutul National de Statistica pentru furnizarea informatiilor statistice Intrastat pe cele doua fluxuri, introduceri si, respectiv, expedieri de bunuri.
(4) Operatorii economici, furnizori de informatii statistice Intrastat, declara separat introducerile si expedierile de bunuri, conform prevederilor din regulamentele Uniunii Europene referitoare la statisticile de comert intracomunitar, pe baza declaratiei statistice Intrastat, elaborata de Institutul National de Statistica.
(5) Declaratia statistica Intrastat completata se transmite lunar la Institutul National de Statistica la termenul stabilit prin normele de completare.
(6) Perioada de referinta luata in considerare pentru completarea declaratiei statistice Intrastat este luna calendaristica in care sunt realizate operatiunile de comert intracomunitar cu bunuri.
(7) Declaratia statistica Intrastat se depune in format electronic, utilizandu-se aplicatiile informatice pentru transmiterea datelor puse la dispozitia operatorilor economici cu titlu gratuit de Institutul National de Statistica sau fisiere cu date a caror structura trebuie sa respecte specificatiile Institutului National de Statistica.


Capitolul IV - Confidentialitatea statistica


Art. 7
Datele statistice de comert international cu bunuri la nivel de operator economic sunt utilizate numai in scopuri statistice si nu pot constitui probe in instanta sau pentru determinarea obligatiilor privind plata taxei pe valoarea adaugata.

Art. 8
Datele statistice privind comertul international al Romaniei, detaliate pe bunuri si tari, se disemineaza aplicandu-se prevederile regulamentelor Uniunii Europene in domeniul statisticii comertului international cu bunuri.

Art. 9
(1) Operatorii economici care furnizeaza date privind comertul international cu bunuri pot solicita Institutului National de Statistica sa asigure ca datele care permit identificarea lor directa sau indirecta sa fie diseminate, cu respectarea principiilor confidentialitatii statistice.
(2) Solicitarea operatorilor economici trebuie sa specifice perioada de aplicare a acesteia, bunurile pentru care se solicita asigurarea confidentialitatii, fluxurile aferente tranzactiilor cu bunuri care solicita asigurarea confidentialitatii.


Capitolul V - Sanctiuni pentru nerespectarea obligatiilor privind furnizarea informatiilor statistice Intrastat


Art. 10
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de catre furnizorii de informatii statistice Intrastat:
a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;
b) intarzieri in transmiterea datelor;
c) comunicarea de date incorecte si incomplete;
d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de catre conducerea Institutului National de Statistica documentele si evidentele necesare verificarii datelor statistice;
e) neaplicarea masurilor dispuse de Institutul National de Statistica prin atentionari sau procese-verbale de constatare a contraventiei.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei.
(3) Amenzile prevazute la alin. (2) se aplica si persoanelor juridice.
(4) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit pentru aceasta, prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.

Art. 11
Prevederile art. 10 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 12
Prezenta lege intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Art. 13
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Hotararea Guvernului nr. 669/2004 privind pregatirea si implementarea sistemului statistic de comert exterior Intrastat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429 din 13 mai 2004, se abroga.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Poate fi de interes si:
Ordonanta de urgenta privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, oug nr. 120/2002, republicata in 2008
Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care stabileste cerintele de sanatate a animalelor si de sanatate publica care reglementeaza comertul si importul in Comunitatea Europeana, 2006
Ordonanta de urgenta privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, oug nr. 97/2001 republicata 2008
Lege privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, legea nr. 363/2007
Legea privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, legea nr. 300/2004 - ABROGATA
Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata 2012
Legea nr. 449/2003, republicata 2008, privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora
Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor, republicata in 2008
Ordin nr. 1494/2008 privind incasarea de catre oficiile registrului comertului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat la oficiul registrului comertului
OUG nr. 77/2008, Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
Ordin nr. 368/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti
Codul de bune practici pentru comertul cu produse agroalimentare, 2008
Legea nr. 627/2002 privind producerea si comercializarea hameiului
Legea nr. 365/2002, republicata 2006, privind comertul electronic
Lege nr. 312/2003 republicata 2007, legea privind producerea si valorificarea legumelor
HG nr. 1029/2008, hotarare privind conditiile introducerii pe piata a masinilor
Lege nr. 284/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
OUG nr. 173/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Norma nr. 1/2009 privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cecuri
Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
60 useri online

Useri autentificati: