DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 220/2008 stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Legea 220/2008Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 03/11/2008

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege creeaza cadrul legal necesar extinderii utilizarii surselor regenerabile de energie, prin:
a) reducerea costurilor de productie, transport si distributie a energiei produse din surse regenerabile de energie, comparativ cu utilizarea combustibililor clasici, fosili si, implicit, reducerea facturii energetice a diferitelor categorii de consumatori;
b) atragerea in balanta energetica nationala a resurselor regenerabile de energie, necesare cresterii securitatii in alimentarea cu energie si reducerii importurilor de resurse primare de energie;
c) stimularea dezvoltarii durabile la nivel local si regional si crearea de noi locuri de munca aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;
d) reducerea poluarii mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante si gaze cu efect de sera;
e) asigurarea cofinantarii necesare in atragerea unor surse financiare externe, destinate promovarii surselor regenerabile de energie;
f) definirea normelor referitoare la garantiile de origine, procedurile administrative aplicabile si racordarea la reteaua electrica in ceea ce priveste energia produsa din surse regenerabile;
g) stabilirea criteriilor de durabilitate ecologica pentru biocombustibili si alte biolichide.
(2) Prezenta lege instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

Art. 2
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
b) biomasa – fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura, inclusiv substantele vegetale si animale, silvicultura si industriile conexe, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si urbane;
c) biolichide – combustibilul lichid utilizat in scopuri energetice si produs din biomasa;
d) centrala electrica – ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrica;
e) centrala hidroelectrica retehnologizata – centrala hidroelectrica cu o putere instalata de cel mult 10 MW, care indeplineste urmatoarele conditii:
 • are o durata de functionare de cel putin 15 ani de la data punerii in functiune;
 • a fost supusa unui ansamblu de operatiuni de inlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, in scopul cresterii eficientei activitatii de producere;
  f) centrala noua/grup electric nou – centrala/grupul electric pusa/pus in functiune dupa 1 ianuarie 2004;
  g) certificat verde – titlul ce atesta producerea din surse regenerabile de energie a unei cantitati de 1 MWh energie electrica. Certificatul verde se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata organizata, in conditiile legii;
  h) consum intern brut de energie electrica – cantitatea de energie electrica echivalenta cu productia neta de energie electrica, inclusiv cea a autoproducatorilor, la care se adauga diferenta dintre importul si exportul de energie electrica;
  i) consum final de energie electrica – suma consumurilor de energie electrica realizate de clientii finali de energie electrica din Romania;
  j) consumator final de energie electrica – persoana care utilizeaza energie electrica pentru consumul propriu, cu exceptia consumului de energie electrica in procesele tehnologice de producere, transport si distributie a energiei electrice;
  k) furnizor de energie electrica – persoana juridica titular al unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;
  l) garantie de origine – documentul emis de autoritatea competenta producatorilor de energie electrica ce atesta provenienta acesteia din surse regenerabile de energie sau in cogenerare;
  m) grup energetic – unitatea tehnologica producatoare de energie electrica ce poate fi individualizata in privinta realizarii, retehnologizarii si punerii in functiune;
  n) incalzire sau racire urbana – distributia de energie termica sub forma de abur, apa fierbinte sau lichide racite, de la o sursa centrala de productie, printr-o retea, catre mai multe cladiri, in scopul utilizarii acesteia pentru incalzirea sau racirea spatiilor sau a proceselor;
  o) minister de resort – Ministerul Economiei si Finantelor;
  p) operator de transport si sistem – persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de transport si este titulara a unei licente de transport prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de transport intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabila, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;
  r) operator de distributie – orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de distributie si este titulara a unei licente de distributie prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de distributie intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a raspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice;
  s) operatori de retea – operatorii de distributie si operatorul de transport si sistem;
  t) sistem de cote obligatorii – mecanismul de promovare a producerii de energie electrica din surse regenerabile de energie, care impune furnizorilor achizitia unor cantitati minime de energie electrica produsa din aceste surse, stabilite proportional cu vanzarile acestora de energie electrica catre consumatorii finali. Indeplinirea cotelor se dovedeste prin posesia unui numar corespunzator de certificate verzi, dobandite in conditiile legii;
  u) sistem de sprijin – ansamblu de masuri destinat promovarii producerii de energie din surse regenerabile prin reducerea costurilor de productie a acesteia, prin cresterea pretului la care aceasta poate fi vanduta sau prin cresterea cantitatii de astfel de energie achizitionata, prin instituirea unor obligatii sau in alt mod;
  v) Sistemul European de Certificate Verzi – organizatia europeana non-profit care promoveaza o piata europeana a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, sustinuta de un sistem informational armonizat la nivel european si acceptata de comun acord de participanti;
  x) surse regenerabile de energie – sursele de energie nefosile, cum sunt: eoliana, solara, geotermala si gazele combustibile asociate apelor geotermale, a valurilor, a mareelor, energie hidro, biomasa, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, sau gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz.

  Art. 3
  (1) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege, se aplica pentru energia produsa din:
  a) energie hidro utilizata in centrale cu o putere instalata de cel mult 10 MW;
  b) energie eoliana;
  c) energie solara;
  d) energie geotermala si gazele combustibile asociate;
  e) biomasa;
  f) biogaz;
  g) gaz de fermentare a deseurilor;
  h) gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate, si care este livrata in reteaua electrica.
  (2) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplica pentru o perioada de timp de:
  a) 15 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri electrice noi;
  b) 5 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale electrice eoliene din import, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state;
  c) 10 ani, pentru energia electrica produsa in centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, retehnologizate;
  d) 3 ani, pentru energia electrica produsa in centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, neretehnologizate;
  e) 10 ani, pentru energia termica produsa din surse geotermale in centrale de minimum 5 MWth.
  (3) Sistemul de promovare se aplica de la data la care producatorii detinatori ai capacitatilor de productie mentionate la alin.
  (2) incep sa produca energie electrica si primesc certificate verzi pentru energia electrica, conform art. 10, daca punerile in functiune, respectiv retehnologizarile, de centrale/grupuri se fac pana la sfarsitul anului 2014.
  (4) Cantitatea de energie electrica produsa intr-o centrala hidroelectrica retehnologizata, pentru care se aplica sistemul de sprijin, se stabileste conform unei proceduri aprobate de ANRE, pe baza productiei nete de energie electrica realizate in ultimii 10 ani inainte de retehnologizare si a productiei nete de energie electrica realizate dupa retehnologizare.
  (5) In cazul energiei electrice produse in capacitati de productie multicombustibil care utilizeaza surse regenerabile si conventionale, beneficiaza de schema de sustinere numai acea parte din energia electrica produsa efectiv din surse regenerabile de energie, stabilita pe baza continutului energetic aferent.
  (6) Nu se aplica sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:
  a) exportul de energie electrica din surse regenerabile care a beneficiat de certificate verzi;
  b) productia de energie electrica din deseuri industriale si/sau urbane provenite din import, indiferent de puterea instalata a capacitatii de producere.


  Capitolul II - Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie


  Art. 4
  (1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplica sistemul cotelor obligatorii, combinat cu tranzactionarea certificatelor verzi sau prin sistemul „de pret fix“.
  (2) Promovarea unuia dintre sistemele prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea ANRE, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
  (3) Nivelul tintelor nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in consumul final de energie electrica in perspectiva anilor 2010, 2015 si 2020 este de, respectiv, 33%, 35% si 38% .
  (4) La atingerea tintelor nationale prevazute la alin.(3), pe langa energia electrica produsa din sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1), se ia in considerare si energia electrica produsa in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de10 MW.
  (5) Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada 2008–2020 sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
  (6) Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada 2021–2030 se stabilesc de ministerul de resort si nu vor fi mai mici decat cota stabilita pentru anul 2020.
  (7) Cotele obligatorii anuale de achizitie de certificate verzi de catre furnizorii clientilor finali de energie electrica se stabilesc si se fac publice de catre ANRE pana la data de 15 martie, pentru anul precedent.

  Art. 5
  (1) Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producatorilor, pentru cantitatea de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie si livrata efectiv in reteaua electrica si/sau la consumator.
  (2) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile primesc:
  a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat in reteaua de energie electrica din centrale/grupuri hidroelectrice noi sau centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, retehnologizate;
  b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh livrati in reteaua de energie electrica din centrale hidroelectrice cu o putere instalata cuprinsa intre 1 si 10 MW, care nu se incadreaza in conditiile prevazute la lit. a);
  c) doua certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica din centralele hidroelectrice cu o putere instalata de pana la 1 MW/unitate;
  d) doua certificate verzi, pana in anul 2015, si un certificat verde, incepand cu anul 2016, pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din energie eoliana;
  e) trei certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din biomasa, biogaz, biolichid, gaz de fermentare a deseurilor, energie geotermala si gazele combustibile asociate;
  f) patru certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din energie solara.
  (3) ANRE califica capacitatile de productie care beneficiaza de schema de sustinere, in temeiul Regulamentului de calificare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de sustinere.

  Art. 6
  (1) Operatorii de distributie transmit lunar, fara plata, operatorului de transport si sistem date privind cantitatile de energie electrica produse din surse regenerabile si livrate de producatorii racordati la retelele de distributie din zonele lor de licenta si pentru care au calitatea de concesionari, in temeiul unor contracte de concesiune.
  (2) Producatorii care livreaza energie electrica in baza contractelor directe, precum si autoproducatorii transmit lunar, fara plata, operatorului de transport si sistem date privind cantitatile de energie electrica produse din surse regenerabile.

  Art. 7
  Furnizorii de energie electrica sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii stabilite pentru anul respectiv si cantitatea de energie electrica, exprimata in MWh, furnizata anual consumatorilor finali.

  Art. 8
  (1) Operatorul de transport si sistem si operatorii de distributie sunt obligati sa garanteze transportul, respectiv distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, asigurand fiabilitatea si siguranta retelelor de energie electrica.
  (2) Racordarea producatorilor de energie electrica din surse regenerabile la retelele de energie electrica se efectueaza, in baza unui regulament, cu respectarea principiului suportarii in mod egal a costurilor de racordare intre producatorii respectivi, operatorul de transport si sistem si/sau operatorul de distributie, dupa caz.
  (3) Investitiile realizate de un operator de distributie in baza prevederilor alin.(2) se considera active reglementate, recunoscute in acest sens de catre ANRE.
  (4) Regulamentul prevazut la alin. (2) se elaboreaza de catre Ministerul Economiei si Finantelor, in colaborare cu ANRE si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
  (5) Tarifele de transport si distributie sunt nediscriminatorii intre energia produsa din surse regenerabile de energie si cea produsa din surse conventionale de energie.


  Capitolul III - Tranzactionarea certificatelor verzi


  Art. 9
  (1) Producatorii si furnizorii de energie electrica din surse regenerabile de energie pot vinde certificatele verzi pe piata centralizata a certificatelor verzi, precum si pe piata contractelor bilaterale a certificatelor verzi.
  (2) Cadrul de tranzactionare a certificatelor verzi pe pietele prevazute la alin.(1) este asigurat de operatorul pietei de energie electrica.

  Art. 10
  (1) Pentru perioada 2008–2014, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi pe pietele mentionate la art.9 alin.(1) se incadreaza intre:
  a) o valoare minima de tranzactionare de 27 euro/certificat si
  b) o valoare maxima de tranzactionare de 55 euro/certificat.
  (2) In toate cazurile, valoarea in lei va fi calculata la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent.
  (3) Valorile de tranzactionare mentionate la alin. (1) se ajusteaza anual cu indicele preturilor de consum pentru Romania.
  (4) In perioada 2015-2030, valoarea minima de tranzactionare nu poate fi mai mica decat valoarea minima de tranzactionare aplicata in 2014.


  Capitolul IV - Indeplinirea cotelor obligatorii de catre furnizori


  Art. 11
  (1) Pana la data de 15 martie a fiecarui an, ANRE stabileste pentru anul calendaristic precedent si pentru fiecare furnizor, pe baza numarului de certificate verzi achizitionate si a energiei electrice furnizate clientilor finali, gradul de indeplinire a cotei obligatorii impuse, calculat potrivit prevederilor art. 7.
  (2) Furnizorul care nu realizeaza cota obligatorie anuala este obligat sa plateasca contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate la valoarea de 70 de euro pentru fiecare certificat neachizitionat, calculata in lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent.
  (3) Valoarea prevazuta la alin. (2) se ajusteaza anual cu indicele preturilor de consum pentru Romania.
  (4) Suma rezultata din aplicarea prevederilor alin.(2) este colectata de operatorul de transport si de sistem si este alocata anual de catre ANRE, in baza unor criterii transparente si obiective, pentru investitii in vederea facilitarii accesului producatorilor din surse regenerabile la reteaua de transport/distributie.


  Capitolul V - Comercializarea certificatelor verzi


  Art. 12
  Dupa afilierea Romaniei la Sistemul European de Certificate Verzi:
  a) furnizorii de energie electrica pot sa-si indeplineasca cotele obligatorii de certificate verzi, prin achizitionarea certificatelor verzi, atat de pe piata interna de certificate verzi, cat si de pe piata europeana de certificate verzi;
  b) producatorii de energie electrica din surse regenerabile pot comercializa certificate verzi pe piata europeana a certificatelor verzi, in conditiile stabilite de ANRE;
  c) pana la atingerea tintelor nationale, certificatele verzi pot fi tranzactionate numai pe piata interna de certificate verzi.


  Capitolul VI - Evaluarea regionala a potentialului surselor regenerabile de energie


  Art. 13
  (1) Ministerul de resort are urmatoarele atributii:
  a) elaboreaza strategia de valorificare si promovare a surselor regenerabile de energie;
  b) evalueaza potentialul tehnic, economic si ecologic pentru fiecare tip de resursa regenerabila de energie;
  c) structureaza potentialul stabilit conform lit.b) pe zonele de licenta aferente operatorilor de distributie de energie electrica, ce au calitatea de concesionari in contractele de concesiune;
  d) elaboreaza, impreuna cu ANRE, cadrul unitar de norme si reglementari privind amplasarea si implementarea proiectelor de surse regenerabile.
  (2) Ministerul de resort elaboreaza masuri de promovare a surselor regenerabile de energie, cum ar fi:
  a) proceduri de amortizare accelerata privind investitiile in domeniul surselor regenerabile de energie;
  b) scutirea de la plata accizei pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie, conform prevederilor Directivei 96/2003/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a energiei electrice si a produselor energetice;
  c) reducerea cu 50% a taxelor de eliberare a autorizatiilor/avizelor aferente implementarii proiectelor de investitii in domeniul surselor regenerabile de energie si eliberarea acestora, in regim de urgenta, fara costuri suplimentare;
  d) subventionarea a 50% din contravaloarea energiei electrice consumata in instalatii/schimbatoare de caldura pentru exploatarea energiei geotermale;
  e) sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in vederea acordarii de facilitati investitionale, a simplificarii procedurilor de autorizare precum si infiintarii unui birou unic de autorizare in scopul atragerii de investitii directe in domeniul surselor regenerabile de energie;
  f) acordarea de ajutoare nerambursabile proprietarilor plantatiilor de material lemnos infaptuite prin lastarire, cu destinatie energetica, prin reglementari elaborate impreuna cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind scopul subventionarii, conditiile acordarii subventiei si valoarea acesteia, precum si procedura de depunere, evaluare si solicitare de plata.
  (3) Ministerul de resort elaboreaza Planul National de Actiune care prevede:
  a) eliminarea diferentelor in promovarea surselor regenerabile de energie existente intre energia electrica, biocombustibili si sistemele de incalzire, respectiv de racire;
  b) realizarea unui cadru de reglementare pentru biocombustibili;
  c) asigurarea utilizarii energiei regenerabile, in special biomasa, a energiei solare si geotermale, pentru instalatiile de incalzire, respectiv racire;
  d) eliminarea barierelor privind integrarea surselor regenerabile de energie in Sistemul Energetic National;
  e) simplificarea conditiilor de racordare si extindere, in sensul facilitarii constructiei si instalatiilor pentru energie regenerabila;
  f) facilitarea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii in domeniul de cercetare – dezvoltare a surselor regenerabile de energie;
  g) promovarea unui cadru legislativ coerent si unitar adresat inlaturarii barierelor in calea cresterii utilizarii energiei regenerabile in sectorul instalatiilor de incalzire, respectiv de racire, inclusiv a obstacolelor administrative;
  h) dezvoltarea retelelor de transport si distributie in vederea promovarii surselor regenerabile de energie;
  i) dezvoltarea pietei interne de electricitate, luand in considerare energia regenerabila si imbunatatirea transparentei si a separarii activitatilor;
  j) promovarea si sustinerea instrumentelor structurale si de coeziune, a fondurilor de dezvoltare rurala si programelor de cooperare internationala in sustinerea dezvoltarii surselor regenerabile de energie;
  k) implementarea masurilor prevazute in Planul strategic european pentru tehnologia in domeniul energiei (SET- Plan);
  l) implementarea integrala a Planului de actiune pentru biomasa, adoptat in 2005 la nivel european;
  m) implementarea Programului „Energie Inteligenta pentru Europa”, precum si a programelor de cercetare si dezvoltare tehnologica in sustinerea tehnologiilor pentru producerea energiei cu emisii de carbon zero sau foarte scazute;
  n) asigurarea elaborarii de programe de educare, formare si diseminare a informatiilor privind rolul si importanta economico-sociala a surselor regenerabile, in colaborare cu autoritatile centrale si locale;
  o) asigurarea elaborarii hartilor eoliene, a potentialului microhidrologic, solar, geotermal, biomasei si biocombustibililor, in vederea actualizarii Strategiei Nationale de valorificare a resurselor regenerabile, si includerea acestora in Atlasul european.
  (4) Masurile de natura celor prevazute la alin.(2) si (3) se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, si se actualizeaza periodic.


  Capitolul VII - Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie


  Art. 14
  (1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie vand energia electrica produsa pe piata angro de energie electrica la pretul pietei.
  (2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie in centrale electrice cu puteri instalate sub 1MW poate fi vanduta furnizorilor impliciti in ale caror zone delimitate de licenta sunt situate centralele, la preturi reglementate stabilite de ANRE, la nivel national, diferentiate in functie de tehnologia de producere.
  (3) Consumatorii care detin capacitati de productie pot vinde energia electrica produsa, care depaseste nivelul consumului propriu, furnizorului cu care consumatorii au incheiat contract de furnizare de energie electrica, in conditiile stabilite prin reglementari ale ANRE, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) detin capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate sub 1MW;
  b) utilizeaza cu preponderenta energia electrica produsa pentru consum propriu;
  c) dispun de sisteme de masurare care respecta prevederile legale in vigoare.

  Art. 15
  (1) Exportul de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie poate fi insotit de garantiile de origine aferente numai:
  a) in conditiile stabilite de ANRE si daca tintele nationale sunt indeplinite;
  b) daca furnizorul care exporta astfel de energie plateste operatorului de transport si sistem contravaloarea certificatelor verzi emise pentru energia care se exporta la pretul de inchidere a pietei de certificate verzi din luna in care s-a realizat exportul;
  c) daca furnizorul prevazut la lit. b) notifica ANRE garantiile de origine utilizate in scopul anularii din registrul unic al garantiilor de origine.
  (2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie exportata, insotita de garantiile de origine aferente, nu se ia in calcul la stabilirea indeplinirii tintelor nationale.

  Art. 16
  (1) Importul de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, insotita de garantiile de origine, se poate realiza dupa anul 2010 daca importatorul transmite garantiile de origine la ANRE pentru inregistrare in registrul unic al garantiilor de origine.
  (2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie importata, insotita de garantiile de origine aferente, se ia in calcul la stabilirea tintelor nationale.


  Capitolul VIII - Monitorizare si raportare


  Art. 17
  (1) ANRE monitorizeaza dezvoltarea si functionarea pietei de certificate verzi, intocmeste anual si face public un raport privind modul de functionare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.
  (2) Trimestrial, ANRE intocmeste un raport privind monitorizarea pietei de energie si a pietei certificatelor verzi pe care il transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului si ministerului de resort.
  (3) Ministerul de resort intocmeste, odata la doi ani, incepand cu luna octombrie 2009, raportul referitor la modul de realizare a tintelor nationale si masurile intreprinse pentru a facilita accesul la retea a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.
  (4) Raportul prevazut la alin. (3) detaliaza:
  a) implementarea si functionarea sistemelor de sprijin si a altor masuri de promovare a energiei electrice din surse regenerabile, precum si modul de indeplinire a masurilor stabilite in Planul national de actiune;
  b) functionarea sistemului de garantii de origine pentru energia electrica si masurile luate pentru a asigura fiabilitatea si protectia impotriva fraudarii sistemului;
  c) progresele inregistrate in evaluarea si imbunatatirea procedurilor administrative de indepartare a obstacolelor legate de reglementare si de alta natura, referitoare la dezvoltarea productiei de energie electrica din surse regenerabile;
  d) masurile luate pentru a asigura transportul si distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie; dezvoltarea disponibilitatii si utilizarii resurselor de biomasa in scop energetic.


  Capitolul IX - Facilitati


  Art. 18
  (1) In vederea stimularii investitiilor pentru productia de energie din surse regenerabile de energie pe teritoriul Romaniei, investitorii pot beneficia, in conditiile prezentei legi, de urmatoarele facilitati pentru proiectele strategice prevazute in documentele de politica energetica a Romaniei:
  a) garantarea a cel mult 50% din valoarea imprumuturilor pe termen mediu sau lung;
  b) asigurarea infrastructurii de transport si utilitati necesare initierii si dezvoltarii investitiei;
  c) cai de acces si modificari ale infrastructurii existente, necesare initierii si dezvoltarii proiectului de investitii;
  d) scutiri sau reduceri de impozite si taxe pentru profitul reinvestit, pentru o perioada de trei ani de la punerea in functiune a investitiei;
  e) acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou create.
  (2) Investitorii pot beneficia, in conditiile dreptului comun, de urmatoarele facilitati:
  a) scutiri sau reduceri de impozite si taxe pentru profitul reinvestit, pentru o perioada de trei ani de la punerea in functiune a investitiei;
  b) acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou create.

  Art. 19
  Conditiile si perioada pentru acordarea de facilitati privind promovarea surselor regenerabile de energie prevazute la art. 18, sunt aprobate prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.


  Capitolul X - Accesul la reteaua electrica


  Art. 20
  (1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reteaua de transport/distributie a energiei electrice in masura in care nu este afectata siguranta Sistemului Energetic National.
  (2) Operatorii de retea vor elabora, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, norme privind suportarea, separat si in comun, a costurilor adaptarilor tehnice, racordarilor la retea si consolidarilor retelei, necesare pentru racordarea la retea a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile.
  (3) Normele prevazute la alin.(2) se revizuiesc periodic, la solicitarea ministerului de resort.
  (4) Suportarea in comun a costurilor prevazute la alin.(2) se aplica prin intermediul unui mecanism bazat pe criterii obiective, transparente si nediscriminatorii, avand in vedere beneficiile rezultate din racordarea producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie, precum si ale operatorilor de retea.
  (5) Operatorii de retea vor pune la dispozitia oricarui nou producator de energie electrica din surse regenerabile care doreste racordarea la retea o estimare detaliata a costurilor legate de racordare.


  Capitolul XI - Dispozitii finale


  Art. 21
  Persoanele fizice care utilizeaza surse regenerabile pentru producerea a minimum 20% din consumul propriu de energie electrica au dreptul la deducerea din venitul anual global a unei sume de pana la 50% din valoarea echipamentelor si instalatiilor achizitionate in scopul producerii de energie electrica din surse regenerabile, in functie de venitul lunar. Conditiile privind cuantumul dreptului de deducere se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

  Art. 22
  (1) ANRE adapteaza cadrul de reglementare privind aplicarea sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, in conformitate cu prevederile prezentei legi, in termen de 90 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (2) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ANRE elaboreaza Regulamentul de calificare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de sustinere.

  Art. 23
  (1) In cazul in care in 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul tintelor obligatorii anuale, Guvernul va lua masuri de stimulare a investitiilor in vederea respectarii dispozitiilor prezentei legi.
  (2) Prevederile legislative adoptate de Uniunea Europeana dupa intrarea in vigoare a prezentei legi vor fi transpuse in legislatia nationala prin lege.


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


  Anexa - Valoarea cotelor anuale obligatorii pentru perioada 2008-2020

   
  +------------------------------------------------------------------------------+
  ¦        Anul        ¦        Cota anuala        ¦
  ¦                  ¦       obligatorie (%)      ¦
  +------------------------------------+-----------------------------------------¦
  ¦        2008        ¦         5,26          ¦
  +------------------------------------+-----------------------------------------¦
  ¦        2009        ¦         6,28          ¦
  +------------------------------------+-----------------------------------------¦
  ¦        2010        ¦         8,30          ¦
  +------------------------------------+-----------------------------------------¦
  ¦        2011        ¦         8,30          ¦
  +------------------------------------+-----------------------------------------¦
  ¦        2012        ¦         8,30          ¦
  +------------------------------------+-----------------------------------------¦
  ¦        2013        ¦          9,0          ¦
  +------------------------------------+-----------------------------------------¦
  ¦        2014        ¦         10,0          ¦
  +------------------------------------+-----------------------------------------¦
  ¦        2015        ¦         10,8          ¦
  +------------------------------------+-----------------------------------------¦
  ¦        2016        ¦         12,0          ¦
  +------------------------------------+-----------------------------------------¦
  ¦        2017        ¦         13,2          ¦
  +------------------------------------+-----------------------------------------¦
  ¦        2018        ¦         14,4          ¦
  +------------------------------------+-----------------------------------------¦
  ¦        2019        ¦         15,6          ¦
  +------------------------------------+-----------------------------------------¦
  ¦        2020        ¦         16,8          ¦
  +------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor, Repertoriul Legislativ

  Poate fi de interes si:
  Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
  HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
  Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
  Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
  OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
  Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
  Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
  Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
  OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
  HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
  Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
  Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
  Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
  OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
  Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
  Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
  OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si
  Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
  OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
  Noul Cod penal. Note. Corelatii. Explicatii
  Adrian Haratau,Constantin Nedelcu,Lamya-Diana Al-Kawadri,Radu Slavoiu,Mircea Sinescu,Maxim Dobrinoiu,Radu-Florin Geamanu,Norel Neagu,Mirela Gorunescu,Mihai Hotca (Coord.)

  Pret: 169 lei
  143.65 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  62 useri online

  Useri autentificati: