DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din 28/10/2008Art. 1
Prezenta lege reglementeaza cadrul legal privind taxarea si incasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei in strainatate.

Art. 2
Serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 3
(1) Taxele prevazute la art. 2 se incaseaza anticipat, direct in euro, precum si in dolari SUA sau in moneda tarii de resedinta, dupa caz, in raport de cursul de schimb mediu al acestora fata de euro.
(2) In tarile in care functioneaza piata valutara libera, incasarea taxelor consulare se va face, de regula, in euro sau in dolari SUA.
(3) Atunci cand in tara de resedinta nu exista cotatii oficiale directe intre euro, dolari SUA si valuta locala, prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabileste o alta valuta straina convertibila ca valuta de referinta.

Art. 4
(1) Cursul de schimb mediu intre euro sau valuta de referinta si valuta locala este fixat prin nota interna.
(2) Nota interna se emite, la inceputul fiecarei luni si ori de cate ori este necesar, in functie de variatia cursurilor de schimb, de seful sectiei consulare sau al oficiului consular. Aceasta este valabila pentru toate oficiile consulare din subordine, carora li se trimite o copie.

Art. 5
(1) Nota interna stabileste raportul de schimb pe baza mediei cursurilor de schimb din luna precedenta.
(2) Atunci cand pe perioada unei luni au loc oscilatii ale cursurilor de schimb menite sa determine variatii mai mari de 10%, seful sectiei consulare sau al oficiului consular emite o noua nota interna de stabilire a cursului de schimb.
(3) Copia notei interne se afiseaza la sediul oficiului consular care trebuie sa o aplice, impreuna cu tariful consular.

Art. 6
(1)Taxele consulare pentru serviciile prestate se incaseaza, de regula, direct de personalul consular, prin instrumente electronice de plata.
(2) In cazul in care taxele consulare nu se pot incasa prin instrumente electronice, personalul consular va incasa direct in numerar, pe baza de chitanta cu regim special.
(3) Autoritatea consulara, atunci cand nu poate incadra activitatea intr-o categorie de servicii consulare prevazute in anexa, adopta solutia cea mai favorabila pentru persoanele interesate.

Art. 7
(1) Pentru serviciile consulare prestate in regim de urgenta se percepe o taxa suplimentara de 10 euro sau contravaloarea in dolari SUA ori in moneda tarii de resedinta, dupa caz, cu exceptia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare.
(2) Serviciile efectuate imediat sau in cel mult 48 de ore se considera servicii prestate in regim de urgenta.

Art. 8
(1) Autoritatea consulara elibereaza gratuit acte sau copii de pe acte necesare pentru interesul statului, precum si pentru personalul civil si militar al statului, aflat in serviciu in exterior, ramanand in continuare valabile si reglementarile pe aceasta linie, stabilite prin alte dispozitii.
(2) Sunt scutite de la plata taxelor consulare urmatoarele servicii:
a) eliberarea certificatului constatator prin care se atesta redobandirea cetateniei romane;
b) eliberarea vizelor acordate functionarilor straini la organizatiile la care Romania este parte;
c) eliberarea vizelor acordate membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, persoanelor care insotesc sefii de state, de guvern, delegatiile parlamentare straine si alti invitati oficiali, precum si membrii de familie ai acestora, in conditii de reciprocitate;
d) autentificarea de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, pentru cetatenii romani, precum si pentru persoanele de origine romana care au cetatenie straina sau statutul de apatrid, a procurilor speciale prevazute de art. 90 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Taxele de viza pot sa fie reduse sau pot sa nu fie percepute pentru cetatenii unui stat tert, in baza unui acord referitor la masurile de facilitare a procedurilor de cerere si eliberare a vizei, incheiat intre Comunitatea Europeana si statul tert.
(4) In cazuri individuale, cu aprobarea sefului sectiei consulare sau al oficiului consular, taxa de viza poate sa nu fie perceputa sau poate fi redusa, conform legii romane, atunci cand aceasta masura serveste la protejarea intereselor culturale, precum si a intereselor in materie de politica externa sau pentru motive umanitare.

Art. 9
Sefii sectiilor consulare sau ai oficiilor consulare de cariera pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe baza de cerere scrisa, motivata, persoanele aflate in situatii deosebite si fara posibilitati materiale.

Art. 10
(1) Taxele consulare se restituie solicitantilor de servicii consulare in urmatoarele cazuri:
a) cand serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
b) cand plata s-a facut fara just temei sau dintr-o interpretare gresita a legii.
(2) Taxele consulare prevazute la alin. (1) se restituie din sumele incasate de oficiile consulare cu acelasi titlu.
(3) Modalitatile de restituire a taxelor incasate se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si finantelor.

Art. 11
Taxele percepute pentru cererile de viza nu se restituie.

Art. 12
Taxele consulare prevazute de prezenta lege, cu exceptia celor mentionate la art. 15 si a contravalorii blanchetelor de pasapoarte, titlurilor de calatorie, colantelor de vize si a taxelor pentru Monitorul Oficial, care se evidentiaza separat, constituie venit al bugetului de stat.

Art. 13
Cuantumul taxelor consulare prevazute in anexa poate fi revizuit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si finantelor.

Art. 14
Modalitatile tehnice privind prestarea serviciilor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 15
(1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza in totalitate taxele consulare percepute in plus, aferente serviciilor prestate in regim de urgenta, pentru:
a) plata cheltuielilor de transport al cetatenilor romani aflati in situatii deosebite si fara resurse financiare si al copiilor fara tutela;
b) plata cheltuielilor de repatriere a cetatenilor romani, decedati pe teritoriul statelor de resedinta, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere si nu exista posibilitatea inhumarii in statul in care a survenit decesul;
c) plata temporara a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare sau a unor persoane din afara acestora, care presteaza astfel de servicii;
d) alte cheltuieli ce apar la indeplinirea indatoririlor prevazute in Statutul Corpului diplomatic si consular si in Conventia de la Viena privind relatiile consulare.
(2) Angajarea temporara a persoanelor prevazute la alin.(1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea acestora se va desfasura in limitele atributiilor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe si cu respectarea dispozitiilor legale in materie, fara afectarea numarului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.
(3) Pentru munca prestata, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevazute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizatie in valuta, stabilita in cuantum net la nivelul salariului prevazut pentru functionarul consular principal. Pe perioada in care persoanele in cauza incaseaza aceasta indemnizatie, ele nu mai beneficiaza de indemnizatia in valuta prevazuta de reglementarile in vigoare pentru sotul/sotia nesalariat/nesalariata.
(4) Pentru munca prestata, persoanele din afara misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevazute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizatie in valuta, stabilita in cuantum net la nivelul salariului prevazut pentru functionarul consular principal, la care se adauga taxele si impozitele care cad in sarcina angajatorului potrivit reglementarilor in materie ale statului de resedinta.

Art. 16
Misiunile diplomatice si oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administratiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru indeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), b) si c) de la alte misiuni diplomatice si oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispozitiilor art. 7.

Art. 17
Taxele consulare prevazute la art. 15 se incaseaza, se administreaza si se contabilizeaza de catre Ministerul Afacerilor Externe, in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.

Art. 18
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: art. 3 lit. c), d), e), f) si g), art. 6, art. 7 si anexa nr. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, si Normele metodologice nr. H(02) 15.808/683/1997 ale Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului de Interne privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 20 ianuarie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.


ANEXA - SERVICIILE CONSULARE pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate

  
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦             Denumirea serviciilor             ¦   Taxa in euro   ¦
¦crt.¦                                     ¦           ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                      A. Pasapoarte                      ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Eliberarea unui pasaport sau a oricarui document de calatorie, inclusiv ¦           ¦
¦  ¦prelungirea valabilitatii:                        ¦           ¦
¦  ¦- individual                               ¦      40     ¦
¦  ¦- pentru fiecare persoana inscrisa in documentul titularului       ¦      10     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 2 ¦Includerea unei persoane in pasaport, de fiecare persoana        ¦      10     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 3 ¦Blancheta pasaport simplu                        ¦      20     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 4 ¦Blancheta titlu de calatorie                       ¦      5     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 5 ¦Blancheta pasaport simplu temporar                    ¦      20     ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                        B. Vize                        ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Viza de tranzit aeroportuar                       ¦      60     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 2 ¦Viza de tranzit                             ¦      60     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 3 ¦Viza de scurta sedere                          ¦      60     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 4 ¦Viza de lunga sedere                           ¦     120     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 5 ¦Viza colectiva                              ¦ 60 + 1 de persoana ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                    C. Servicii notariale                    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Redactarea, autentificarea si revocarea unui inscris, indiferent de   ¦           ¦
¦  ¦natura acestuia:                             ¦           ¦
¦  ¦- un exemplar                              ¦      20     ¦
¦  ¦- pentru fiecare exemplar in plus                    ¦      6     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 2 ¦Legalizarea sigiliului si a semnaturii Ministerului Afacerilor Externe  ¦      15     ¦
¦  ¦de pe actele eliberate de autoritatile romane, inclusiv de pe      ¦           ¦
¦  ¦declaratiile de chemare, darea de data certa, pentru fiecare act     ¦           ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 3 ¦Legalizarea unei copii de pe inscrisuri                 ¦      5     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 4 ¦Legalizarea sigiliilor si semnaturilor de pe actele eliberate de     ¦      15     ¦
¦  ¦autoritatile straine, care urmeaza sa produca efecte juridice in Romania ¦           ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 5 ¦Legalizarea sigiliului si semnaturii autoritatilor competente straine de ¦           ¦
¦  ¦pe certificatele de origine a marfurilor, facturile comerciale si de pe ¦           ¦
¦  ¦orice documente cerute la exportul marfurilor din si in Romania, in   ¦           ¦
¦  ¦functie de valoarea marfurilor, de fiecare exemplar:           ¦           ¦
¦  ¦- pentru valori de pana la 50.000 de euro                ¦     300     ¦
¦  ¦- pentru valori intre 50.001-100.000 de euro               ¦     600     ¦
¦  ¦- pentru valori intre 100.001-500.000 de euro              ¦     900     ¦
¦  ¦- pentru valori intre 500.001 - 1.000.000 de euro            ¦    1.500     ¦
¦  ¦- pentru valori peste 1.000.000 de euro                 ¦2.500+0,1% din valoare¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 6 ¦Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate in arhivele ¦      5     ¦
¦  ¦misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagina  ¦           ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 7 ¦Efectuarea unei traduceri din sau in limba romana, de fiecare pagina   ¦      20     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 8 ¦Certificarea conformitatii cu originalul in limba din care s-a efectuat ¦      5     ¦
¦  ¦traducerea                                ¦           ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 9 ¦Certificarea unor fapte constatate personal de functionarul consular   ¦      5     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 10 ¦Eliberarea unui certificat de cutuma                   ¦      30     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 11 ¦Certificarea modificarilor survenite in rolul de echipaj al navelor,   ¦      30     ¦
¦  ¦inclusiv schimbarea comandantului de nava                ¦           ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 12 ¦Prelungirea valabilitatii actelor de conventie ale navelor        ¦      30     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 13 ¦Inregistrarea si vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord si a ¦      30     ¦
¦  ¦jurnalului de masini                           ¦           ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 14 ¦Eliberarea permisului provizoriu de nationalitate, pentru navele     ¦     300     ¦
¦  ¦construite in strainatate, achizitionate sau carora li se schimba clasa ¦           ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                     D. Servicii diverse                     ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Inregistrarea cererii pentru redobandirea cetateniei romane       ¦      60     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 2 ¦Inregistrarea cererii privind renuntarea la cetatenia romana       ¦     600     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 3 ¦Eliberarea dovezii de cetatenie                     ¦      20     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 4 ¦Inregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane in Romania   ¦      20     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 5 ¦Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare din tara sau din  ¦      30     ¦
¦  ¦strainatate, la cererea persoanelor fizice sau juridice         ¦           ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 6 ¦Primirea in depozit a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti¦      30     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 7 ¦Procesarea cererilor de viza                       ¦      20     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------¦
¦ 8 ¦Alte servicii care nu sunt incluse in prezenta lista           ¦      20     ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
 


NOTA:
1. Taxa pentru eliberarea unui pasaport sau a oricarui document de calatorie include toate serviciile de legalizare sau certificare prevazute de lege.
2. Contravaloarea colantelor de viza este inclusa in taxa perceputa potrivit lit. B din tabel.
3. Misiunile diplomatice si oficiile consulare vor aplica taxele pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeana si state terte, care pot fi diferite de cele prevazute de prezenta lege.Poate fi de interes si:
Ordin 400/2016 privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Legea 291/2015 privind aprobarea OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate. Ordonanta de urgenta nr. 64/2014
Ordin 890/2014 privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic si consular al Romaniei
OUG 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 96/2013
OG 25/2013 pentru modificarea si completarea OG 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora. Ordonanta 25/2013
Legea 158/2013 pentru modificarea si completarea OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania. Lege nr. 158/2013
Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
HG 1085/2010 pentru modificarea Regulamentului consular, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 760/1999. Hotararea nr. 1085/2010
Ordinul 1410/2010 pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Lege 354/2009 privind aprobarea OUG nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991. Legea nr. 354/2009
HG 922/2009 - modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 284/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani din strainatate, aprobate prin GH 94/2006. Hotararea nr. 922/2009
Legea nr. 177/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare
Legea nr. 171/2009 privind aprobarea OUG nr. 147/2008 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991
OG nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare. Ordonanta 3/2009
HG nr. 868/2008, hotarare privind protectia cetatenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice si oficiile consulare
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele cul
Curierul Fiscal, Nr. 12/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 28.9 lei
24.57 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
41 useri online

Useri autentificati: