DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, lege nr. 109/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 05/05/2007Art. 1
Scopul prezentei legi il reprezinta reglementarea reutilizarii informatiilor din institutiile publice in vederea crearii unor noi produse si servicii informationale.

Art. 2
Prezenta lege reglementeaza cadrul juridic al reutilizarii documentelor aflate in posesia institutiilor publice pe care acestea din urma le-au creat in cadrul activitatii publice proprii si care pot fi ulterior utilizate in scopuri comerciale sau necomerciale si nu se aplica mijloacelor de informare in masa.

Art. 3
Prezenta lege nu se aplica urmatoarelor tipuri de documente:
a) documentele a caror punere la dispozitie constituie o activitate care excedeaza sferei serviciului public aferent institutiilor in cauza, serviciul public fiind definit potrivit legii;
b) documentele asupra carora un tert detine drepturi de proprietate intelectuala;
c) documentele prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) documentele detinute de serviciile publice de radiodifuziune si televiziune si subsidiarii lor, precum si de alte organisme si subsidiarii lor, care indeplinesc servicii publice de retransmisie radiodifuzata si televizata, in masura in care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala;
e) documentele detinute de institutiile de educatie si cercetare, cum ar fi scolile, universitatile, arhivele, bibliotecile si institutele de cercetare, incluzand, atunci cand este relevant, organizatiile stabilite pentru transferul rezultatelor cercetarii, in masura in care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala;
f) documentele detinute de institutiile culturale, cum ar fi muzeele, bibliotecile, arhivele, orchestrele, operele, baletele si teatrele, in masura in care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala;
g) documentele in privinta carora persoanele fizice sau juridice trebuie sa faca dovada unui interes legitim in vederea obtinerii accesului la acele documente, in conditiile legii.

Art. 4
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) institutie publica:
1. oricare autoritate a administratiei publice centrale sau locale;
2. oricare institutie publica, de interes general sau local, autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice;
3. oricare persoana juridica, alta decat cele prevazute la pct. 1 sau 2, care a fost infiintata pentru a desfasura activitati de interes public fara caracter comercial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii: este finantata din fonduri publice, se afla in subordinea sau sub controlul unei autoritati ori institutii publice sau in componenta consiliului de administratie/organului de conducere ori de supervizare, mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate sau o institutie publica;
b) document - orice continut informational sau orice parte a unui asemenea continut, indiferent de forma de stocare a datelor, pe suport hartie, in format electronic, audio, video sau audiovizual;
c) reutilizare - folosirea de catre persoane fizice sau juridice, in scop comercial sau necomercial, a documentelor detinute de institutiile publice. Nu constituie reutilizare folosirea documentelor pentru informarea proprie a persoanelor fizice si juridice si nici utilizarea informatiilor in activitatea jurnalistica; schimbul de documente intre institutiile publice ca urmare a indeplinirii sarcinilor publice nu constituie reutilizare;
d) scop comercial - urmarirea obtinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material. Nu constituie reutilizare in scop comercial folosirea informatiilor de catre entitatile nonprofit;
e) tert - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, care detine un drept de proprietate intelectuala asupra informatiilor cuprinse in documentul solicitat.

Art. 5
(1) Reutilizarea in scop necomercial a documentelor detinute de institutiile publice este libera.
(2) Reutilizarea in scop comercial a documentelor prevazute la alin. (1) se face cu acordul institutiei publice detinatoare, in baza unei solicitari adresate institutiei.
(3) In cazul in care documentele sunt reutilizate de catre o institutie publica pentru desfasurarea unor activitati comerciale, care nu intra in sfera sarcinilor publice, se aplica aceleasi conditii ca pentru oricare alt utilizator.

Art. 6
(1) Solicitarile pentru reutilizarea documentelor sunt facute in scris, fie pe suport hartie, fie in forma electronica, daca institutia publica in a carei posesie se gaseste documentul dispune de dotarile tehnice necesare. Solicitarile trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita institutiei publice identificarea documentelor;
c) datele de identificare si autentificare ale solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului;
d) scopul in care va fi folosita informatia ceruta.
(2) Solutionarea cererilor pentru reutilizarea documentelor se va face in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea acestora de catre departamentul din cadrul institutiei publice, desemnat in acest sens.
(3) In cazul cererilor cu un grad ridicat de complexitate, termenul prevazut la alin. (2) poate fi extins cu inca 20 de zile lucratoare. In aceasta situatie, solicitantul va fi instiintat de necesitatea prelungirii termenului de solutionare, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea cererii.
(4) In vederea reutilizarii, informatiile pot fi puse la dispozitia solicitantului integral sau partial; in cazul prezentarii lor partiale se va face si o motivare asupra acestei decizii.
(5) In cazul in care solicitarea este respinsa, institutiile publice vor informa, in scris, solicitantul despre aceasta si ii vor prezenta motivele refuzului.
(6) Orice respingere de cerere, totala sau partiala, trebuie insotita si de o referinta despre modalitatea de contestare a acesteia, in cazul in care solicitantul doreste sa conteste decizia primita.
(7) Daca refuzul este motivat in baza prevederilor art. 3 lit. b), se vor comunica solicitantului referintele privitoare la tertele persoane fizice sau juridice care detin drepturi de proprietate intelectuala asupra informatiei, in cazul in care aceste referinte sunt cunoscute sau, daca aceste referinte nu sunt cunoscute, persoana fizica ori juridica autorizata de unde institutia publica a procurat materialul. Daca solicitantul face dovada acceptului de utilizare a documentului din partea tuturor tertelor persoane implicate, atunci cererea lui va fi reanalizata si rezolvata, ca si cum ar fi fost un document care nu face obiectul art. 3 lit. b).
(8) Decizia prin care se solutioneaza solicitarile de reutilizare a documentelor poate fi contestata de solicitant, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Atat plangerea impotriva deciziei, cat si recursul se judeca in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
(9) Dispozitiile alin. (1)-(8) nu se aplica institutiilor publice prevazute la art. 3 lit. d)-f).

Art. 7
(1) In masura in care institutiile publice aproba reutilizarea documentelor pe care le detin, acestea sunt puse la dispozitia solicitantului in forma detinuta
(2) Institutiile publice nu sunt obligate sa creeze, sa adapteze, sa extinda sau sa traduca documentele in vederea solutionarii cererii de reutilizare.

Art. 8
(1) Institutiile publice pot stabili taxe pentru serviciile de reutilizare in scop comercial a documentelor. Pentru reutilizarea in scop necomercial, institutiile publice nu vor percepe taxa.
(2) In masura in care institutiile publice percep taxe pentru reutilizarea in scop comercial a documentelor detinute, acestea nu trebuie sa depaseasca costurile provenite din producerea documentelor, pregatirea lor si furnizarea informatiei. Taxele trebuie fixate tinandu-se seama de costurile din perioada contabila in cauza si calculate pe baza principiilor contabile aplicabile organizatiilor din sectorul public respectiv. La cerere, institutiile publice trebuie sa indice principiile de calcul pentru taxele solicitate, precum si factorii ce trebuie luati in considerare la calculul taxelor pentru situatii atipice.
(3) Modul de stabilire a taxelor se instituie prin hotarare a Guvernului.
(4) Veniturile colectate din plata acestor taxe se fac integral venit la bugetul de stat.
(5) Taxele pentru reutilizarea documentelor nu trebuie sa fie discriminatorii.
(6) In cazul in care documentele sunt reutilizate de catre o institutie publica pentru desfasurarea unor activitati comerciale, care nu intra in sfera sarcinilor publice, se aplica aceleasi taxe ca pentru oricare alt utilizator.

Art. 9
Institutiile publice trebuie sa asigure conditii pentru facilitarea accesului la documentele disponibile pentru reutilizare, in special prin elaborarea de liste si directoare, in cazul utilizarii mijloacelor electronice, cu cele mai importante documente destinate reutilizarii, precum si prin numirea unor persoane de contact si indicarea unor puncte de informare.

Art. 10
(1) Reutilizarea documentelor trebuie sa fie libera pentru toti participantii potentiali de pe piata, chiar daca unul sau mai multi participanti au exploatat deja pe piata produse noi obtinute pe baza acestor documente.
(2) Pot face obiectul unei intelegeri privind acordarea unui drept de exclusivitate documentele a caror reutilizare este necesara pentru desfasurarea unui serviciu public.
(3) In cazul in care este incheiata o intelegere privind acordarea unui drept de exclusivitate, o data la 3 ani trebuie verificat daca mai exista motivul justificator al intelegerii. Daca motivul acordarii exclusivitatii nu mai exista, dreptul de exclusivitate inceteaza.
(4) Intelegerile exclusive, incheiate in conditiile alin. (2), trebuie sa fie transparente si facute publice pe pagina de internet a institutiei publice implicate sau prin oricare alt mijloc.
(5) Intelegerile privind acordarea unui drept de exclusivitate, incheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, isi inceteaza aplicabilitatea la data expirarii perioadei de valabilitate prevazute in contract, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2008.

Art. 11
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.


Poate fi de interes si:
Ordin privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, nr 123/2006
Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, 2006
Acord privind cooperarea intre Romania si Eurojust, 2005
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, consolidata 2009
OG nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol, consolidata 2009
OUG nr. 106/2008, Ordonanta de urgenta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii
Resurse juridice. Informatii juridice de interes. Articole juridice
Hotarare nr. 1315/2008 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
HG nr. 353/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului National de Informatii in Academia Nationala de Informatii, in subordinea Serviciului Roman de Informatii
Ordin nr. 125/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare
Decizie nr. 379/2009 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la n
Legea 271/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si participarea Romaniei la Sistemul de informatii privind vizele. Lege nr. 271/2010
Ordinul 11/2011 pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice. Ordin nr. 11/2011
IP propriu, aflare IP, aflare nume locatie IP. Informatii utile la navigarea pe Internet
Regulament nr. 1/2011 privind informatiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispozitia deponentilor de catre institutiile de credit
Legea 170/2011 privind aprobarea OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Lege nr. 170/2011
Legea 162/2012 privind aprobarea OG 2/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Ordin M125/2012 pentru stabilirea unor masuri in domeniul activitatii oficiale de criptologie. Ordin nr. 174/2012
Ordin nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar de bunuri in anul 2013
Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
78 useri online

Useri autentificati: