DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Lege privind responsabilitatea ministeriala, legea 115/1999 republicata in 2007Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 23/03/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Guvernul, in intregul sau, si fiecare dintre membrii acestuia sunt obligati sa isi indeplineasca mandatul cu respectarea Constitutiei si a legilor tarii, precum si a programului de guvernare acceptat de Parlament.

Art. 2
(1) Guvernul raspunde politic numai in fata Parlamentului, ca urmare a votului de incredere acordat de catre acesta cu prilejul investiturii.
(2) Fiecare membru al Guvernului raspunde politic in mod solidar cu ceilalti membri pentru activitatea Guvernului si pentru actele acestuia.

Art. 3
(1) Raspunderea politica a Guvernului consta in demiterea sa, ca urmare a retragerii increderii acordate de catre Parlament, prin adoptarea unei motiuni de cenzura, in conditiile prevederilor art. 113 si 114 din Constitutia Romaniei, republicata.
(2) Guvernul si celelalte organe ale administratiei publice sunt obligate sa prezinte Camerei Deputatilor si Senatului, precum si comisiilor parlamentare informatiile si documentele cerute in temeiul art. 111 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, in termen de maximum 20 de zile de la primirea solicitarii.
(3) Guvernul si fiecare dintre membrii sai au obligatia sa raspunda la intrebarile sau la interpelarile formulate de deputati ori de senatori, in temeiul art. 112 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, in conditiile prevazute de regulamentele celor doua Camere ale Parlamentului.

Art. 4
(1) In termen de 15 zile de la data incetarii mandatului Guvernului sau al unuia dintre membri, potrivit art. 106 si 110 din Constitutia Romaniei, republicata, acestia vor prezenta situatia privind gestionarea activitatii ministeriale de care au raspuns, precum si a problemelor aflate in curs de derulare, pe baza unui protocol de predare-primire.
(2) Structura si continutul protocolului se stabilesc prin hotarare a Guvernului*).
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si conducatorilor celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale de la data eliberarii lor din functie.
___________
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii si continutului protocolului de predare-primire intocmit de membrii Guvernului si de conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice la expirarea mandatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2001.

Art. 5
Pe langa raspunderea politica, membrii Guvernului pot raspunde si civil, contraventional, disciplinar sau penal, dupa caz, potrivit dreptului comun din aceste materii, in masura in care prezenta lege nu cuprinde dispozitii derogatorii.

Art. 6
In intelesul prezentei legi, sunt membri ai Guvernului primul-ministru, ministrii si alti membri stabiliti prin lege organica, numiti de Presedintele Romaniei pe baza votului de incredere acordat de Parlament.


Capitolul II - Raspunderea penala


Art. 7
(1) Intra sub incidenta prezentei legi faptele savarsite de membrii Guvernului in exercitiul functiei lor si care, potrivit legii penale, constituie infractiuni.
(2) Pentru savarsirea altor infractiuni, in afara exercitiului functiei lor, membrii Guvernului raspund potrivit dreptului comun.
(3) Persoanele prevazute la art. 6 raspund penal pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor, potrivit normelor de procedura stabilite prin prezenta lege.

Art. 8
(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 12 ani urmatoarele fapte savarsite de membrii Guvernului in exercitiul functiei lor:
a) impiedicarea, prin amenintare, violenta ori prin folosirea de mijloace frauduloase, a exercitarii cu buna-credinta a drepturilor si libertatilor vreunui cetatean;
b) prezentarea, cu rea-credinta, de date inexacte Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului.
(2) Constituie, de asemenea, infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani urmatoarele fapte savarsite de catre un membru al Guvernului:
a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputatilor, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, in termenul prevazut la art. 3 alin. (2), informatiile si documentele cerute de acestea in cadrul activitatii de informare a Parlamentului de catre membrii Guvernului, potrivit art. 111 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) emiterea de ordine normative sau instructiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, varsta, sex sau orientare sexuala, apartenenta politica, avere sau origine sociala, de natura sa aduca atingere drepturilor omului.
(3) Tentativa faptelor prevazute la alin. (1) se pedepseste.

Art. 9
(1) In cazul savarsirii de catre membrii Guvernului a unor infractiuni in exercitiul functiei lor, altele decat cele prevazute la art. 8, se aplica pedeapsa prevazuta de legea penala pentru acele infractiuni.
(2) In cazurile prevazute la art. 7 alin. (1) si la art. 8, pe langa pedeapsa principala se va aplica si pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a mai ocupa o functie de demnitate publica sau o functie publica de conducere pe o perioada de la 3 la 10 ani.

Art. 10
Raspunderea penala este personala si ea priveste pe fiecare membru al Guvernului in parte, pentru faptele comise in exercitarea functiei sale.

Art. 11
Membrii Guvernului raspund penal pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor, de la data depunerii juramantului si pana la incetarea functiei, in conditiile prevazute de Constitutie.


Capitolul III - Procedura de urmarire penala si de judecare


Art. 12
Numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele Romaniei au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor.

Art. 13
(1) Dezbaterea propunerii de incepere a urmaririi penale in Camera Deputatilor sau in Senat se face pe baza raportului intocmit de o comisie permanenta care, in cadrul competentei sale, a efectuat o ancheta privitoare la activitatea desfasurata de Guvern sau de un minister ori de o comisie speciala de ancheta constituita in acest scop.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se inscrie cu prioritate pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor sau a Senatului, dupa caz.
(3) Dupa inceperea urmaririi penale membrul Guvernului care este si deputat sau senator poate fi perchezitionat, retinut ori arestat numai cu incuviintarea Camerei din care face parte, dupa ascultarea sa, cu respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, si a regulilor de procedura cuprinse in regulamentul Camerei din care face parte.

Art. 14
(1) La dezbaterile din cele doua Camere ale Parlamentului prezenta celui in cauza este obligatorie. Lipsa nejustificata a membrului Guvernului nu impiedica desfasurarea lucrarilor.
(2) In situatia in care cel in cauza se afla in imposibilitate obiectiva de a se prezenta, Camera Deputatilor sau Senatul, cu prilejul dezbaterilor, va fixa un nou termen.
(3) Cel in cauza are dreptul sa isi expuna punctul de vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a fi urmarit penal, precum si asupra cererii de ridicare a imunitatii parlamentare, atunci cand este cazul.

Art. 15
Cererea de urmarire penala a membrilor Guvernului si, dupa caz, de ridicare a imunitatii parlamentare se adopta cu respectarea prevederilor art. 67 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. Votul este secret si se exprima prin bile.

Art. 16
(1) In exercitarea dreptului de a cere urmarirea penala a unui membru al Guvernului, Presedintele Romaniei, la propunerea comisiei speciale instituite pentru analiza sesizarilor cu privire la savarsirea unei infractiuni in exercitiul functiei de catre membrii Guvernului, adreseaza ministrului justitiei o cerere in acest scop, pentru a proceda potrivit legii.
(2) Presedintele Romaniei este sesizat pentru a cere urmarirea penala a unui membru al Guvernului de catre primul-ministru, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie.
(3) Orice cetatean care are cunostinta despre savarsirea unei fapte penale de catre membrii Guvernului in exercitiul functiei lor se poate adresa primului-ministru, procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a solicita sesizarea Presedintelui Romaniei.
(4) Comisia speciala prevazuta la alin. (1) este formata din 5 membri numiti pentru un mandat de 3 ani, care nu poate fi reinnoit, iar componenta acesteia se aproba prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea ministrului justitiei si a ministrului administratiei si internelor.
(5) Pe baza analizei sesizarii, a probelor depuse in sustinerea acesteia, a declaratiilor si a probelor invocate de membrul Guvernului fata de care se solicita urmarirea penala, comisia speciala prevazuta la alin. (1) va prezenta Presedintelui Romaniei un raport cu propuneri privind urmarirea penala sau clasarea sesizarii. Sedintele comisiei nu sunt publice. Membrul Guvernului pentru care s-a facut sesizarea are dreptul de a fi audiat de comisie inaintea intocmirii raportului acesteia.
(6) Presedintele Romaniei hotaraste asupra raportului prezentat de comisia speciala prevazuta la alin. (5) si dispune comunicarea solutiei mijloacelor de informare in masa.
(7) Daca membrul Guvernului pentru care Presedintele Romaniei a cerut urmarirea penala este si deputat sau senator, ministrul justitiei sau, dupa caz, primul-ministru va solicita Camerei competente sa declanseze procedura de adoptare a cererii de incepere a urmaririi penale. Dispozitiile art. 13-15 se aplica in mod corespunzator.
(8) In situatia in care cel in cauza este ministrul justitiei, cererea se adreseaza primului-ministru.

Art. 17
Presedintele Romaniei va fi instiintat despre inscrierea pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor sau a Senatului a raportului prevazut la art. 13 alin. (1).

Art. 18
Daca una dintre cele doua Camere ale Parlamentului sau Presedintele Romaniei a cerut urmarirea penala, dosarul cauzei se trimite, de indata, ministrului justitiei sau, dupa caz, primului-ministru pentru a proceda potrivit legii.

Art. 19
Urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor se efectueaza, dupa caz, de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de catre Directia Nationala Anticoruptie, iar judecarea acestora, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legii.

Art. 20
In cazul in care s-a cerut urmarirea penala impotriva unui membru al Guvernului, Presedintele Romaniei poate dispune suspendarea acestuia din functie.

Art. 21
In cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata a unui membru al Guvernului, ministrul justitiei sau, dupa caz, primul-ministru comunica Presedintelui Romaniei data la care a fost sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie, in vederea suspendarii din functie a acestuia.

Art. 22
(1) In caz de infractiuni flagrante, persoanele prevazute la art. 6 pot fi retinute si perchezitionate. Ministrul justitiei il va informa neintarziat pe presedintele Camerei din care face parte membrul Guvernului sau, dupa caz, pe Presedintele Romaniei.
(2) In situatia in care cel in cauza este ministrul justitiei, sesizarea prevazuta la alin. (1) se face de catre primul-ministru.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 23
(1) Regulile de procedura prevazute in prezenta lege se completeaza cu cele cuprinse in regulamentele celor doua Camere ale Parlamentului si in Codul de procedura penala, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.
(2) Urmarirea penala si judecarea fostilor membri ai Guvernului pentru infractiunile savarsite in exercitiul functiei lor, astfel cum acestea sunt prevazute de art. 7-11, se efectueaza potrivit normelor de procedura penala de drept comun.
(3) Prevederile de ordin procedural ale prezentei legi nu se aplica fostilor membri ai Guvernului in nicio situatie.

Art. 24
(1) Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, persoanele prevazute la art. 6 sunt considerate nevinovate.
(2) Hotararea definitiva de condamnare a unui membru al Guvernului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Membrul Guvernului, condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, va fi demis din functie de Presedintele Romaniei, la propunerea primului-ministru.

Art. 25
(1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare.

NOTA:
Reproducem mai jos art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 90/2005, care nu este incorporat in textul republicat al Legii nr. 115/1999 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2005:
"Art. II

Comisia prevazuta la art. 16 alin. (2)*) din Legea nr. 115/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se constituie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
___________
*) In urma republicarii si renumerotarii textelor, art. 16 alin. (2) a devenit art. 16 alin. (4).


Poate fi de interes si:
Regulament de organizare si functionare al Consiliului interministerial al apelor, 2007
Hotarare privind completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.347/2007 pentru aprobarea Planului de masuri privind sprijinirea cetatenilor romani aflati in Italia, ca urmare a situatiei create prin adoptarea de catre statul italian a noilor regle
Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, hotarare nr. 83/2005
OUG 95/2007, ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala - Respinsa prin Legea nr. 78/2008
Hotarare nr. 901/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 437/1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera
Codul penal - Proiect 25 februarie 2009
Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Codul Penal
Ordin nr. 2503/2009 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte surse decat buget
OG 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, republicata 2009. Ordonanta nr. 22/2007
HG nr. 1246/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009
HG nr. 1287/2009 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor nationale pentru arte
Legea 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. Lege nr. 9/2010
Legea nr. 11/2010 bugetului de stat pe anul 2010. Lege 11/2010
OUG 2/2010 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2010
HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Legea 60/2010 privind aprobarea OUG 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative
HG 246/2010 privind numirea guvernatorului si a viceguvernatorului Romaniei in Consiliul Guvernatorilor Bancii pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre
HG nr. 219/2010 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1361/2006 privind continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii Guvernului
OUG 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri. Ordonanta de urgenta nr. 43/2010
OUG 56/2010 pentru aprobarea unor masuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. Ordonanta de urgenta 56/2010


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: