DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 19/11/2008
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Dreptul agricultorilor la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile prezentei legi, prin sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, denumit in continuare sistemul de pensii pentru agricultori.

Art. 2
Sistemul de pensii pentru agricultori se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza:
a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul de pensii pentru agricultori bazat pe aceleasi norme de drept;
b) principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul de pensii pentru agricultori, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;
c) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul de pensii pentru agricultori isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de prezenta lege;
d) principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul de pensii pentru agricultori, prestatiile de asigurari sociale prevazute de prezenta lege exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;
e) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor personale achitate de persoanele fizice participante sau in numele acestora la sistemul de pensii pentru agricultori, prestatiile de asigurari sociale cuvenindu-se in temeiul contributiilor platite;
f) principiul mutualitatii, conform caruia statul participa alaturi de persoanele fizice participante si in numele acestora la sistemul de pensii pentru agricultori, cu contributii proportionale cu cele individuale;
g) principiul repartitiei, pe baza caruia veniturile realizate se redistribuie, conform prevederilor prezentei legi, pentru asigurarea platii obligatiilor ce revin sistemului de pensii pentru agricultori.

Art. 3
(1) In cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, se infiinteaza Departamentul de pensii pentru agricultori, care administreaza, gestioneaza, coordoneaza si controleaza activitatea privind asigurarile sociale, pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.
(2) La nivelul fiecarei case de pensii judetene si a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare case teritoriale de pensii, se infiinteaza directia de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru agricultori.

Art. 4
(1) In sistemul de pensii pentru agricultori sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite in continuare asigurati.
(2) Asiguratii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, in mediul rural.
(3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii la sistemul de pensii pentru agricultori si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 5
(1) Sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele fizice prevazute la art. 4, cu varstele cuprinse intre 16 si 63 de ani, care locuiesc temporar sau definitiv in mediul rural, precum si membrii de familie ai acestora si care:
a) detin, sub orice titlu, terenuri agricole in exploatare sau sunt proprietari de terenuri forestiere, exploatari piscicole, animale, stupi de albine;
b) desfasoara activitati agricole in gospodaria proprie, precum si activitati private nesalarizate in domeniul agricol, forestier, zootehnic, piscicol, apicol, sericicultura si altele;
c) sunt membre ale societatilor agricole sau ale altor forme de asociere din agricultura.
(2) Nu se pot asigura in sistemul de pensii pentru agricultori persoanele care:
a) urmeaza cursuri de invatamant organizate potrivit legii;
b) sunt prevazute la art. 5 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau sunt asigurate in alte sisteme de pensii neintegrate in sistemul public;
c) beneficiaza de una dintre categoriile de pensii acordate, potrivit legii, din sistemul public de pensii sau din alte sisteme de pensii.

Art. 6
(1) Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) se asigura in sistemul de pensii pentru agricultori pe baza declaratiei de asigurare.
(2) Declaratia de asigurare prevazuta la alin. (1) se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1), dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator. Declaratia de asigurare se depune la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta.
(3) In declaratia de asigurare se inregistreaza unitatea de contributie lunara corespunzatoare contributiei lunare individuale pe care persoana se obliga sa o achite in anul urmator.
(4) Tipul contributiei lunare individuale la care asiguratul s-a obligat la plata prin declaratia de asigurare este acelasi pe parcursul intregului an pentru care se depune declaratia.
(5) Declaratia de asigurare constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii.

Art. 7
(1) In sistemul de pensii pentru agricultori prestatiile de asigurari sociale reprezinta venituri de inlocuire pentru pierderea totala a veniturilor realizate din agricultura ca urmare a batranetii, invaliditatii sau decesului, denumite in continuare riscuri asigurate.
(2) Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de pensii, indemnizatii, ajutoare si alte tipuri de prestatii prevazute de prezenta lege, corelativ cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale.

Art. 8
(1) Constituie stagiu de cotizare in sistemul de pensii pentru agricultori perioadele in care persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) au platit contributia individuala prevazuta de prezenta lege.
(2) Drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul de pensii pentru agricultori se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.
(3) Prestatiile de asigurari sociale aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

Art. 9
(1) Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in sistemul de pensii pentru agricultori se realizeaza pe baza codului numeric personal.
(2) Verificarile in evidenta populatiei pentru datele de identificare a unor persoane, precum si furnizarile de date din evidenta populatiei catre CNPAS si casele teritoriale de pensii sunt exceptate de la plata.

Art. 10
In intelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) unitatea de contributie lunara este o constanta corespunzatoare unei contributii lunare individuale, in cuantum fix, stabilita dupa cum urmeaza:
 • UC 1 - corespunzatoare unei contributii de 10 lei;
 • UC 2 - corespunzatoare unei contributii de 20 lei;
 • UC 3 - corespunzatoare unei contributii de 30 lei;
 • UC 4 - corespunzatoare unei contributii de 40 lei;
 • UC 5 - corespunzatoare unei contributii de 50 lei;
  b) unitatea de contributie lunara mutuala este o constanta corespunzatoare contributiilor lunare individuale prevazute la lit. a) si a unei contributii lunare suportate din bugetul de stat in numele asiguratului.
  Unitatile de contributie lunara mutuala sunt de 5 tipuri, dupa cum urmeaza:
 • Uc(m1) - corespunzatoare unei contributii mutuale de 30 lei;
 • Uc(m2) - corespunzatoare unei contributii mutuale de 60 lei;
 • Uc(m3) - corespunzatoare unei contributii mutuale de 90 lei;
 • Uc(m4) - corespunzatoare unei contributii mutuale de 120 lei;
 • Uc(m5) - corespunzatoare unei contributii mutuale de 150 lei;
  c) unitatea de contributie anuala este o constanta corespunzatoare unei contributii mutuale pentru un an, respectiv pentru 12 luni, stabilita dupa cum urmeaza:
 • Uc(a1) = 360, corespunzatoare unei contributii mutuale de 30 lei;
 • Uc(a2) = 1,5 UC(a1) = 540, corespunzatoare unei contributii mutuale de 60 lei;
 • Uc(a3) = 2 UC(a1) = 720, corespunzatoare unei contributii mutuale de 90 lei;
 • Uc(a4) = 2,5 UC(a1) = 900, corespunzatoare unei contributii mutuale de 120 lei;
 • Uc(a5) = 3 UC(a1) = 1.080, corespunzatoare unei contributii mutuale de 150 lei;
  d) unitatile de contributie - Uc - reprezinta raportul dintre suma unitatilor de contributie anuala realizata de asigurat in intreaga perioada de contributie si stagiul complet de cotizare necesar, respectiv 30 de ani;
  e) numarul de unitati de contributie, realizat in intreaga perioada de contributie, calculat conform lit. d), reprezinta baza de calcul pentru stabilirea pensiei din sistemul de pensii pentru agricultori;
  f) valoarea unei unitati de contributie se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.


  Capitolul II - Bugetul pensiilor pentru agricultori


  Art. 11
  (1) Bugetul pensiilor pentru agricultori cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului de pensii pentru agricultori.
  (2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse fundamenteaza anual, pe baza propunerilor CNPAS, proiectul bugetului pensiilor pentru agricultori.
  (3) Bugetul pensiilor pentru agricultori se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
  (4) In cazul in care legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, pana la adoptarea noului buget se aplica in continuare prevederile bugetului pensiilor pentru agricultori pe anul precedent.

  Art. 12
  Veniturile bugetului pensiilor pentru agricultori provin din contributii de asigurari sociale individuale ale asiguratilor, contributii ale statului achitate in numele asiguratilor, din dobanzi, precum si din alte venituri, potrivit legii.

  Art. 13
  Cheltuielile bugetului pensiilor pentru agricultori acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale pentru agricultori stabilite in conformitate cu prevederile prezentei legi, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului pensiilor pentru agricultori, finantarea unor investitii proprii, precum si alte cheltuieli prevazute de lege.

  Art. 14
  (1) Excedentele anuale ale bugetului pensiilor pentru agricultori pot fi utilizate in anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin lege, dupa restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat.
  (2) Eventualul deficit curent al bugetului pensiilor pentru agricultori se acopera din disponibilitatile bugetului pensiilor pentru agricultori din anii precedenti.

  Art. 15
  Disponibilitatile banesti ale bugetului pensiilor pentru agricultori sunt purtatoare de dobanzi, nivelul dobanzilor urmand a se stabili prin conventii incheiate de CNPAS cu Trezoreria Statului sau cu banci.

  Art. 16
  In mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului pensiilor pentru agricultori, veniturile bugetului pensiilor pentru agricultori se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.

  Art. 17
  (1) In sistemul pensiilor pentru agricultori, pe teritoriul Romaniei, contributiile si prestatiile de asigurari sociale se platesc in lei.
  (2) Contributiile si prestatiile de asigurari sociale, stabilite in moneda altor tari, se platesc pe teritoriul Romaniei in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua platii.


  Capitolul III - Contributia pentru pensia de agricultor


  Art. 18
  In sistemul de pensii pentru agricultori sunt contribuabili, dupa caz:
  a) asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1);
  b) statul, pentru contributia mutuala lunara.

  Art. 19
  (1) Statutul de asigurat al sistemului de pensii pentru agricultori se dobandeste de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a depus declaratia de asigurare.
  (2) Contributia individuala lunara se datoreaza incepand cu data dobandirii statutului de asigurat.
  (3) Contributia statului in beneficiul asiguratului se datoreaza de la data efectuarii platii contributiei individuale lunare de catre asigurat.
  (4) Plata contributiei individuale lunare la sistemul de pensii pentru agricultori se efectueaza lunar, pana la sfarsitul lunii, pentru luna in curs.
  (5) Plata contributiei individuale lunare se poate face prin orice forma de plata prevazuta de lege, prin virament sau in numerar.

  Art. 20
  (1) Cuantumul contributiei individuale lunare platite de asigurat este acelasi pentru un an, conform declaratiei de asigurare.
  (2) Asiguratul poate opta in declaratia de asigurare pentru una dintre urmatoarele tipuri de contributii individuale lunare:
  a) 10 lei;
  b) 20 lei;
  c) 30 lei;
  d) 40 lei;
  e) 50 lei.
  (3) Cuantumul contributiei mutuale a statului, achitata in numele asiguratului, reprezinta dublul contributiei individuale lunare achitate de asigurat.

  Art. 21
  (1) CNPAS, prin casele teritoriale de pensii, inregistreaza in conturile individuale ale asiguratilor platile reprezentand contributiile individuale lunare, achitate de catre acestia, concomitent cu contributia statului achitata in beneficiul asiguratului.
  (2) Evidentierea in conturile individuale a contributiilor prevazute la alin. (1) se face sub forma unitatilor de contributie anuala.
  (3) Unitatile de contributie anuala, corespunzatoare celor 5 tipuri de contributii lunare individuale prevazute la art. 20 alin. (2), sunt urmatoarele:
  a) 360;
  b) 540;
  c) 720;
  d) 900;
  e) 1.080.

  Art. 22
  (1) Neplata de catre asigurat a contributiei individuale lunare mentionate in declaratia de asigurare, in termenul prevazut la art. 19 alin. (4), genereaza plata unor majorari calculate pentru fiecare zi de intarziere pana la data achitarii sumei datorate, inclusiv.
  (2) Neplata de catre asigurat a contributiei individuale lunare mentionate in declaratia de asigurare, precum si neplata contributiei in termenul prevazut la art. 19 alin. (4) atrag neacordarea drepturilor de prestatii de asigurari sociale, altele decat pensia pentru limita de varsta, pana la achitarea contributiilor datorate si a majorarilor de intarziere aferente.

  Art. 23
  (1) In cazul in care asiguratul opteaza pentru modificarea cuantumului contributiei individuale lunare pe care urmeaza sa o achite in anul urmator, acesta va depune la casa teritoriala de pensii, pana la data de 31 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator, comunicarea de modificare a declaratiei de asigurare sociala.
  (2) Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1), trebuie sa depuna la casele teritoriale de pensii, in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei, formularul-tip de retragere a declaratiei de asigurare.

  Art. 24
  (1) Prin exceptie de la prevederile prezentei legi, persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) care, la data intrarii in vigoare a legii, depasesc varsta de 63 de ani si nu beneficiaza de pensie din sistemul public sau din alte sisteme neintegrate, dar care indeplinesc celelalte conditii prevazute la art. 4 si 5, care nu au realizat stagiul minim de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie, pot dobandi calitatea de asigurat prin plata pentru perioade retroactive a contributiei, pana la completarea stagiului de cotizare minim necesar pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta conform prezentei legi.
  (2) De prevederile alin. (1) pot beneficia si persoanele care implinesc varsta legala de pensionare intr-o perioada mai mica de 15 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  (3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) pot plati contributiile corespunzatoare stagiului minim de cotizare necesar obtinerii unei pensii pentru limita de varsta intr-o perioada de pana la 2 ani, pe baza unei declaratii de asigurare speciale si a unor declaratii de asigurare anuale.
  (4) Stagiile de cotizare realizate potrivit alin. (3) pot fi valorificate pentru obtinerea pensiei numai dupa achitarea contributiilor corespunzatoare stagiului minim de cotizare necesar obtinerii pensiei pentru limita de varsta.
  (5) In situatia in care nu sunt respectate prevederile alin. (4), sumele achitate cu titlu de contributie nu se restituie.

  Art. 25
  (1) In sistemul de pensii pentru agricultori stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor in care asiguratul a achitat integral contributia individuala lunara inscrisa in declaratia de asigurare initiala sau in comunicarea de modificare la aceasta ori, dupa caz, in declaratia speciala.
  (2) Perioadele pentru care asiguratul nu a achitat contributia individuala nu constituie stagiu de cotizare.
  (3) In perioadele pentru care asiguratul nu achita contributia individuala nu se datoreaza nici contributia mutuala suportata din bugetul de stat.

  Art. 26
  (1) In sistemul de pensii pentru agricultori se asimileaza stagiului de cotizare perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.
  (2) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica numai pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas.
  (3) Perioadele asimilate se inregistreaza ca unitati de contributie anuala corespunzatoare, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. a).
  (4) Perioadele asimilate constituite din fractiuni incomplete de an se considera unitati de contributie anuala daca fractiunile incomplete de an sunt de cel putin 6 luni.
  (5) In situatia in care o persoana a realizat perioade de stagiu de cotizare, vechime in munca sau vechime in serviciu in mai multe sisteme de asigurari sociale, pe baza carora se poate deschide dreptul la pensie in cadrul acestora, perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica, optional, in unul dintre sisteme.


  Capitolul IV - Pensiile de agricultori


  Sectiunea 1 - Pensia pentru limita de varsta


  Art. 27
  (1) Pensia de agricultori pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare in sistemul de pensii pentru agricultori.
  (2) Varsta standard de pensionare este de 63 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.
  (3) Stagiul minim de cotizare, atat pentru femei, cat si pentru barbati, este de 15 ani.
  (4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.

  Art. 28
  (1) Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, in functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a varstelor standard de pensionare, dupa cum urmeaza:
  a) reducerea cu 15 ani a varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin 10 ani de cotizare, pentru cei cu handicap grav;
  b) reducerea cu 10 ani a varstei standard de pensionare daca au realizat cel putin 10 ani de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat.
  (2) Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie minima pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat, ca nevazator, cel putin 10 ani de cotizare.

  Art. 29
  Beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare in strainatate dupa data de 23 august 1944 si/sau de prizonierat, asiguratii cu stagiu complet de cotizare carora li s-au stabilit drepturi privind vechimea in munca in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) si alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Sectiunea 2 - Pensia anticipata


  Art. 30
  (1) Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare.
  (2) La stabilirea stagiului de cotizare nu se iau in considerare pentru calculul unitatilor de contributie:
  a) perioadele asimilate potrivit art. 26;
  b) perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.
  (3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii cu cel al pensiei pentru limita de varsta.
  (4) La implinirea varstei standard de pensionare, la cerere, pensia anticipata de agricultor devine pensie de agricultor pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.

  Sectiunea 3 - Pensia de invaliditate


  Art. 31
  (1) Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total capacitatea de munca, din cauza unor boli sau a unor accidente care au ori nu au legatura cu munca si care au realizat stagiul de cotizare necesar, in raport cu varsta, la data ivirii invaliditatii.
  (2) Asiguratii sistemului de pensii pentru agricultori pot fi incadrati in gradul I sau II de invaliditate pe baza criteriilor si normelor in temeiul carora se face incadrarea in grade de invaliditate in sistemul public de pensii.

  Art. 32
  (1) Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul specialist in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale.
  (2) Impotriva deciziei prevazute la alin. (1) se poate face contestatie la casa teritoriala de pensii, in termen de 30 de zile de la comunicare.
  (3) La solutionarea contestatiei, casa teritoriala de pensii poate consulta Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.
  (4) Termenul de rezolvare a contestatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.
  (5) Decizia casei teritoriale de pensii, data in solutionarea contestatiei prevazute la alin. (2), poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicare.
  (6) Decizia de incadrare sau de neincadrare intr-un grad de invaliditate, necontestata in termen, este definitiva.

  Art. 33
  (1) Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca, incadrati intr-un grad de invaliditate potrivit art. 32, beneficiaza de pensie de invaliditate daca indeplinesc conditiile de stagiu de cotizare necesar in raport cu varsta, prevazute in tabelul de mai jos:
  +------------------------------------------------------------------------------+
  ¦     Varsta asiguratului     ¦  Stagiul de cotizare necesar (ani)  ¦
  ¦   la data ivirii invaliditatii   ¦                    ¦
  +--------------------------------------+---------------------------------------¦
  ¦Sub 25 de ani             ¦          3          ¦
  +--------------------------------------+---------------------------------------¦
  ¦25 - 31 de ani            ¦          6          ¦
  +--------------------------------------+---------------------------------------¦
  ¦31 - 37 de ani            ¦          9          ¦
  +--------------------------------------+---------------------------------------¦
  ¦37 - 43 de ani            ¦         12          ¦
  +--------------------------------------+---------------------------------------¦
  ¦43 - 49 de ani            ¦         15          ¦
  +--------------------------------------+---------------------------------------¦
  ¦49 - 55 de ani            ¦         18          ¦
  +--------------------------------------+---------------------------------------¦
  ¦Peste 55 de ani            ¦         21          ¦
  +------------------------------------------------------------------------------+ 
  

  (2) Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele care, la data ivirii invaliditatii, nu mai au calitatea de asigurati, dar indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1).

  Art. 34
  (1) In cazul in care invaliditatea s-a ivit in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare, asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia in care invaliditatea a survenit ca urmare a unui accident in legatura cu munca, a neoplaziilor, precum si a SIDA.

  Art. 35
  (1) La stabilirea pensiei de invaliditate, asiguratilor li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv pana in momentul incadrarii intr-un grad de invaliditate.
  (2) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data aparitiei invaliditatii pana la implinirea varstei standard de pensionare prevazute la art. 27 alin. (2).

  Art. 36
  (1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale in functie de afectiune, la intervale de 6 sau 12 luni, pana la implinirea varstei standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.
  (2) Dupa fiecare revizuire, medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o noua decizie prin care se stabileste, dupa caz:
  a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
  b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
  c) incetarea calitatii de pensionar de invaliditate ca urmare a redobandirii capacitatii de munca.
  (3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia de revizuire medicala.
  (4) Neprezentarea la revizuirea medicala, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala.
  (5) Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarului, inainte de data stabilita de casa teritoriala de pensii, daca starea sanatatii sale s-a ameliorat sau s-a deteriorat.
  (6) Decizia emisa dupa revizuirea medicala se supune aceleiasi proceduri de contestare si solutionare conform art. 32 alin. (2)-(6).
  (7) Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
  a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
  b) au implinit varsta prevazuta de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta;
  c) au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

  Art. 37
  (1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevazuti la art. 36 alin. (7), sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia de incadrare in grad de invaliditate, in vederea reintegrarii sociale.
  (2) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) din motive imputabile pensionarului atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.
  (3) Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii.

  Art. 38
  La implinirea varstei standard de pensionare prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, beneficiarul pensiei de invaliditate este trecut, din oficiu, in categoria pensionarilor pentru limita de varsta, beneficiind, in continuare, de cuantumul mai avantajos.

  Sectiunea 4 - Pensia de urmas


  Art. 39
  Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii de agricultor.

  Art. 40
  Copiii au dreptul la pensie de urmas daca:
  a) au pana la varsta de 16 ani;
  b) au peste 16 ani si isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
  c) sunt invalizi, pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta a intervenit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).

  Art. 41
  (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.
  (2) In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenite sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus.

  Art. 42
  Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an.

  Art. 43
  Sotul supravietuitor, care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 41 si 42, beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului sotului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare mai mari decat 1/2 din salariul minim brut pe tara garantat in plata.

  Art. 44
  Sotul supravietuitor care are in ingrijire, la data decesului sustinatorului, unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas pana la implinirea de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate pentru care asigurarea de pensie este obligatorie.

  Art. 45
  (1) Pensia de urmas se calculeaza, dupa caz, din:
  a) pensia de agricultor pentru limita de varsta, aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
  b) pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a intervenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei de agricultor pentru limita de varsta si era in plata cu pensie de invaliditate gradul II, pensie anticipata sau ar fi avut dreptul, in conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensii de agricultor.
  (2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste in conditiile prevazute la art. 50, prin aplicarea unui procent asupra unitatilor de contributie realizate de sustinator, aferente pensiei prevazute la alin. (1), in functie de numarul urmasilor indreptatiti, dupa cum urmeaza:
  a) pentru un singur urmas - 50%;
  b) pentru 2 urmasi - 75%;
  c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.

  Art. 46
  Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta insumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte.

  Art. 47
  In cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza in conformitate cu dispozitiile art. 45 alin. (2).

  Art. 48
  (1) Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie din sistemul de pensii pentru agricultori, din sistemul public de pensii sau din alte sisteme de pensii neintegrate, si indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
  (2) Cuantumul pensiei pentru care s-a formulat optiunea se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea.

  Art. 49
  Beneficiarii pensiei de urmas prevazuti la art. 40 lit. c) si la art. 42 sunt supusi revizuirii medicale si au obligatia de a urma programele recuperatorii conform reglementarilor prevazute pentru pensia de invaliditate.

  Sectiunea 5 - Calculul pensiei de agricultor


  Art. 50
  Cuantumul pensiei de agricultor se determina prin inmultirea unitatilor de contributie realizate de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unei unitati de contributie.

  Art. 51
  (1) Unitatile de contributie realizate de asigurat in perioada de cotizare reprezinta suma unitatilor de contributii anuale realizate in toata perioada de contributie raportata la stagiul complet de cotizare prevazut la art. 27 alin. (4).
  (2) La calculul unitatilor de contributie realizate se utilizeaza 3 zecimale.
  (3) Numarul unitatilor de contributie realizate, pentru stagii complete de cotizare, nu poate fi mai mic de 360 sau mai mare de 1.080.
  (4) Stagiul de cotizare mai mare decat cel prevazut la art. 27 alin. (4) determina un numar mai mare de unitati de contributie, daca reprezinta ani intregi de cotizare peste stagiul complet necesar.

  Art. 52
  (1) Pentru perioadele asimilate, prevazute la art. 26 alin. (1), la determinarea unitatilor de contributie realizate se utilizeaza unitatea de contributie anuala egala cu 360.
  (2) Pentru stagiul potential acordat asiguratilor in drept sa obtina o pensie de invaliditate din sistemul de pensii pentru agricultori, unitatea de contributie anuala a asiguratului este de:
  a) 270 pentru gradul I de invaliditate;
  b) 240 pentru gradul II de invaliditate.
  (3) Asiguratii care, dupa inscrierea la pensie pentru limita de varsta, reglementata de prezenta lege, contribuie suplimentar cu un numar intreg de ani la sistemul de pensii pentru agricultori, regasindu-se in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1), beneficiaza de recalcularea pensiei de agricultor dupa realizarea fiecarei unitati de contributie anuala, conform prevederilor art. 21 alin. (3).

  Art. 53
  CNPAS comunica anual asiguratului, prin casele teritoriale de pensii, unitatile de contributie anuala, numarul de ani de cotizare, precum si sumele in lei, inregistrate in contul asiguratului, drept contributii individuale si mutuale depuse de stat in numele asiguratului. Datele se completeaza anual in carnetul asiguratului, la data depunerii declaratiei de asigurare anuala.

  Art. 54
  (1) Valoarea unei unitati de contributie se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
  (2) Valoarea unei unitati de contributie se calculeaza prin aplicarea unui procent asupra 1/5 din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru perioada de referinta.
  (3) Procentul folosit la stabilirea valorii unei unitati de contributie, conform prevederilor alin. (2), nu poate fi mai mic de 0,1% sau mai mare de 0,5%.
  (4) In raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare, valoarea unei unitati de contributie se poate actualiza prin lege in cursul executiei bugetare.

  Sectiunea 6 - Stabilirea si plata pensiilor


  Art. 55
  (1) Pensia de agricultor se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta prin procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia.
  (2) Cererea de pensionare, impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, inclusiv carnetul de asigurat, se depun la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul ori resedinta asiguratului sau, dupa caz, a mandatarului, tutorelui ori a curatorului acestuia.

  Art. 56
  (1) Drepturile de pensie de agricultor pentru limita de varsta se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.
  (2) Drepturile de pensie anticipata ale agricultorilor se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor, dar nu inaintea incetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data indeplinirii conditiilor.
  (3) In cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare si a caror cerere a fost depusa dupa termenul prevazut la alin. (1) si (2), drepturile de pensie de agricultor se acorda si se platesc de la data depunerii cererii impreuna cu actele doveditoare.

  Art. 57
  (1) Persoanele care au implinit varsta standard de pensionare nu mai pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate de agricultor.
  (2) Dreptul la pensie de invaliditate se acorda de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile de la aceasta data.
  (3) In cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare si a caror cerere a fost depusa dupa termenul prevazut la alin. (2), drepturile de pensie de invaliditate se acorda si se platesc de la data depunerii cererii impreuna cu toate actele doveditoare.

  Art. 58
  (1) In cazul persoanelor care indeplinesc la data decesului sustinatorului asigurat conditiile prevazute de prezenta lege, drepturile la pensie de urmas de agricultor se acorda la cerere, dupa cum urmeaza:
  a) incepand cu luna urmatoare decesului, in cazul in care sustinatorul decedat era pensionar agricultor, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la data decesului;
  b) de la data decesului sustinatorului, in cazul in care acesta nu era pensionar la data decesului, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la data decesului;
  c) de la data depunerii cererii, in situatiile in care s-au depasit termenele prevazute la lit. a) si b).
  (2) In cazul in care urmasul indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege ulterior datei decesului sustinatorului asigurat, drepturile de pensie de urmas se acorda de la data indeplinirii conditiilor, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor.
  (3) In situatia in care s-a depasit termenul prevazut la alin. (2), drepturile de pensie de urmas se acorda de la data depunerii cererii.

  Art. 59
  (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii.
  (2) Decizia casei teritoriale de pensii va cuprinde temeiurile de fapt si de drept pe baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
  (3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunica in scris persoanei care a solicitat pensionarea, in termen de 5 zile de la data emiterii.

  Art. 60
  Decizia emisa in conditiile prevazute la art. 59 alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau resedinta asiguratului, in termen de 45 de zile de la comunicare.

  Art. 61
  Decizia casei teritoriale de pensii necontestata in termen este definitiva.

  Art. 62
  In situatia in care se constata erori in stabilirea si/sau in plata drepturilor de pensie de agricultor, casele teritoriale de pensii vor opera corecturile si modificarile legale, atragand, dupa caz, raspunderea celor vinovati.

  Art. 63
  (1) Plata pensiei de agricultor se face lunar.
  (2) Pensia de agricultor se plateste personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia.
  (3) Modalitatile de plata a pensiilor de agricultor se stabilesc prin regulament al CNPAS.

  Art. 64
  (1) Plata pensiei de agricultor inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care:
  a) beneficiarul a decedat;
  b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia de agricultor;
  c) urmasul a fost condamnat printr-o hotarare ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului.
  (2) Instantele judecatoresti au obligatia ca, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate in cazurile prevazute la alin. (1) lit. c), sa comunice aceasta situatie, in scris, CNPAS.

  Art. 65
  Plata pensiei de agricultor se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
  a) pensionarul isi stabileste domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de catre celalalt stat;
  b) beneficiarul unei pensii anticipate realizeaza venituri dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie conform art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica;
  d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza venituri lunare mai mari decat 1/2 din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
  e) copilul urmas nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 40 lit. b) si c);
  f) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, se recasatoreste;
  g) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii proprii de agricultor, opteaza pentru pensie de urmas agricultor sau pensie de urmas din alt sistem de asigurari sociale;
  h) pensionarul depune cerere de suspendare a platii pensiei.

  Art. 66
  (1) Reluarea in plata a pensiilor suspendate se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a incetat cauza suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data incetarii cauzei suspendarii.
  (2) In situatia in care cererea de reluare in plata a fost depusa dupa expirarea termenului de 30 de zile, plata se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.
  (3) Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 40 lit. b) si c) se face de la data inceperii anului scolar sau de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate.

  Art. 67
  (1) Pot cumula pensia de agricultor cu veniturile realizate din desfasurarea oricarei activitati, indiferent de nivelul acestora:
  a) copiii urmasi, orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pana la implinirea varstelor prevazute la art. 40 lit. a) si b);
  b) nevazatorii;
  c) pensionarii pentru limita de varsta.
  (2) Beneficiarii pensiei de urmas pot cumula pensia cu veniturile realizate, daca acestea nu depasesc lunar 1/2 din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

  Art. 68
  (1) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul agricultor decedat, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pana la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.
  (2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie de 3 ani.


  Capitolul V - Alte drepturi de asigurari sociale


  Art. 69
  Asiguratii sistemului de pensii pentru agricultori au dreptul, in afara de pensie, la:
  a) tratament balnear in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca;
  b) ajutor de deces.

  Art. 70
  (1) In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii si pensionarii sistemului de pensii pentru agricultori au dreptul la tratament balnear o data pe an, in limitele fondurilor alocate pentru tratament balnear prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului de tratament.
  (2) Criteriile pe baza carora se acorda biletele pentru tratament balnear, precum si nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor sau, dupa caz, a pensionarilor se aproba anual de catre CNPAS.
  (3) Plata serviciilor aferente biletelor de tratament balnear se realizeaza de CNPAS.
  (4) Tratamentul balnear va fi asigurat in unitatile de tratament din proprietatea CNPAS si, in completare, prin contracte incheiate, potrivit legii, cu unitati de profil.

  Art. 71
  (1) In cazul decesului asiguratului sau pensionarului agricultor, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul ori mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
  (2) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in curs.
  (3) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie aflat in intretinerea sa si care nu are un drept propriu de asigurari sociale.
  (4) Se considera membru de familie, in sensul prezentei legi:
  a) sotul;
  b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau incredintati spre crestere familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
  c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
  (5) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul prevazut la alin. (2).
  (6) Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare, de catre casa teritoriala de pensii, in cazul pensionarului agricultor, asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
  (7) Dreptul asiguratilor la ajutorul de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

  Art. 72
  Ajutorul de deces se suporta din bugetul pensiilor pentru agricultori si se acorda la cerere, pe baza certificatului de deces, la nivelul cuvenit la data decesului.

  Art. 73
  Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, in termenul general de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care a survenit decesul.


  Capitolul VI - Departamentul de pensii pentru agricultori


  Art. 74
  Incepand cu data de 1 iulie 2009, CNPAS va lua masurile necesare in vederea infiintarii si functionarii Departamentului de pensii pentru agricultori, prevazut la art. 3 alin. (1), si a structurilor teritoriale.

  Art. 75
  Departamentul de pensii pentru agricultori se infiinteaza la nivel de directie generala si va fi condus de un director general cu rang de inalt functionar public, numit in conditiile legii de catre presedintele CNPAS.

  Art. 76
  CNPAS elaboreaza structura organizatorica si Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului de pensii pentru agricultori, precum si a structurilor sale teritoriale, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

  Art. 77
  Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului de pensii pentru agricultori se suporta din bugetul pensiilor pentru agricultori, in limita unui procent de 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale.

  Art. 78
  Salarizarea personalului Departamentului de pensii pentru agricultori si al structurilor teritoriale este cea aplicabila personalului din cadrul CNPAS.

  Art. 79
  In aplicarea prevederilor prezentei legi, Departamentul de pensii pentru agricultori din cadrul CNPAS indeplineste urmatoarele atributii:
  a) indruma si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii, precum si de catre persoanele fizice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din prezenta lege;
  b) coordoneaza si controleaza activitatea in acest domeniu a caselor teritoriale de pensii;
  c) controleaza modul de stabilire si plata a pensiilor pentru agricultori;
  d) fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru sistemul pensiilor pentru agricultori;
  e) prezinta CNPAS rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului pensiilor pentru agricultori;
  f) publica anual raportul sau de activitate;
  g) urmareste executia veniturilor si cheltuielilor bugetului pensiilor pentru agricultori si prezinta Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetara;
  h) ia masuri, in conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului de pensii pentru agricultori, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
  i) ia masuri, in conditiile legii, privind protectia fondurilor pentru pensiile pentru agricultori;
  j) asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul de pensii pentru agricultori;
  k) asigura evidenta la nivel national a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale pentru agricultori pe baza codului numeric personal;
  l) certifica anual stagiul de cotizare si unitatile de contributie anuala realizate la zi;
  m) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigii in care este implicat ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi;
  n) indeplineste orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.

  Art. 80
  Realizarea atributiilor ce revin Departamentului de pensii pentru agricultori, potrivit legii, este supusa controlului Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

  Art. 81
  Modul de gestionare a fondurilor bugetare este supus controlului Curtii de Conturi.


  Capitolul VII


  SECTIUNEA 1 - Raspunderea juridica


  Art. 82
  Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

  Art. 83
  Fapta persoanei care dispune utilizarea in alte scopuri si nevirarea la bugetul pensiilor pentru agricultori a contributiilor individuale lunare de asigurari sociale achitate de catre asigurati sau a contributiei mutuale a statului achitate in numele asiguratilor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.

  Art. 84
  Completarea formularelor-tip sau a altor documente care contin informatii privind contributiile lunare individuale, achitate de catre asigurati, contributiile mutuale ale statului, achitate in numele asiguratilor, a unitatilor de contributie cu date false, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stagiul de cotizare, contributia sau unitatea de contributie, ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul pensiilor pentru agricultori de catre functionarul sau angajatul casei teritoriale de pensii, de catre asigurat ori de catre alta persoana, constituie infractiune de fals intelectual si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

  Sectiunea 2 - Contraventii


  Art. 85
  Constituie contraventie urmatoarele fapte:
  a) nedepunerea in termen a declaratiei de asigurare prevazute la art. 6;
  b) nedepunerea in termen a comunicarii de modificare a declaratiei de asigurare sociala sau a formularului-tip de retragere a declaratiei de asigurare sociala prevazute la art. 23 alin. (1) sau (2);
  c) nerespectarea cuantumului contributiei individuale lunare stabilite prin declaratia de asigurare sociala conform dispozitiilor art. 20 alin. (2);
  d) nerespectarea prevederilor privind obligatia anuntarii modificarilor survenite pentru acordarea pensiei.

  Art. 86
  (1) Contraventiile prevazute la art. 85 se sanctioneaza cu amenda de la 60 la 120 lei.
  (2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 85 si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre personalul imputernicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii, desemnat prin decizie a presedintelui CNPAS.
  (3) Amenzile contraventionale, aplicate conform prezentei legi, constituie venituri la bugetul de stat, potrivit legii.

  Art. 87
  Prevederile art. 85 si 86 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Capitolul VIII - Jurisdictia asigurarilor sociale pentru pensiile de agricultor


  Art. 88
  Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale si curti de apel, potrivit legii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 89
  Tribunalele solutioneaza litigii privind:
  a) modul de declarare, calcul si de plata a contributiei individuale lunare de asigurari sociale pentru agricultori;
  b) modul de inregistrare in conturile individuale ale asiguratilor a sumelor reprezentand contributiile individuale lunare achitate de catre asigurati si a celor reprezentand contributia statului achitata in beneficiul asiguratilor;
  c) modul de evidenta a unitatilor de contributie;
  d) modul de evidenta si certificarea stagiului de cotizare realizat in sistemul de pensii pentru agricultori;
  e) deciziile de pensionare;
  f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari sociale pentru agricultori;
  g) modul de stabilire si de plata a pensiilor, a indemnizatiilor si a altor drepturi de asigurari sociale pentru agricultori;
  h) plangerile impotriva proceselor-verbale de contraventie, incheiate conform prezentei legi;
  i) alte drepturi si obligatii de asigurari sociale pentru agricultori nascute in temeiul prezentei legi.

  Art. 90
  Cererile indreptate impotriva CNPAS sau impotriva caselor teritoriale de pensii se adreseaza instantei judecatoresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta reclamantul. Celelalte cereri se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta paratul.

  Art. 91
  (1) Impotriva hotararilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competenta.
  (2) Hotararile curtilor de apel, precum si hotararile tribunalelor, neatacate cu recurs in termen, sunt definitive si irevocabile.

  Art. 92
  Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdictia asigurarilor sociale, se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale Legii nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 93
  Cererile in fata oricaror organe sau instante, precum si toate actele procedurale in legatura cu litigiile, avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale pentru agricultori, sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.


  Capitolul IX - Dispozitii tranzitorii


  Art. 94
  (1) Intre sistemul de pensii pentru agricultori si celelalte sisteme proprii de asigurari sociale se recunosc reciproc stagiile de cotizare in vederea deschiderii drepturilor de pensie pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas.
  (2) In situatia prevazuta la alin. (1), pensiile in sistemul de pensii pentru agricultori se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat in cadrul acestuia.
  (3) Drepturile de pensie aflate in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi, stabilite pentru stagiile de cotizare realizate in agricultura, se platesc in continuare prin sistemul public de pensii, conform reglementarilor proprii ale acestuia.

  Art. 95
  Stagiile de cotizare realizate in agricultura pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi valorificate la stabilirea pensiei in sistemul public de pensii conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 96
  Modelul declaratiei de asigurare si al altor documente prevazute de prezenta lege se stabileste prin decizie a presedintelui CNPAS, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Capitolul X - Dispozitii finale


  Art. 97
  (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de prestatie de asigurari sociale pentru agricultori, se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani.
  (2) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

  Art. 98
  (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de prestatie de asigurari sociale pentru agricultori, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, de la data primei plati a sumelor necuvenite pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
  (2) Sumele prevazute la alin. (1), ramase nerecuperate de la asiguratii decedati, se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.
  (3) Recuperarea debitelor restante se face potrivit dispozitiilor legale privind colectarea creantelor fiscale.

  Art. 99
  Baza de date privind asiguratii sistemului de pensii pentru agricultori este proprietatea CNPAS si are caracter confidential.

  Art. 100
  Sumele care se cuvin cu titlu de prestatii stabilite potrivit prevederilor prezentei legi se intregesc la un leu in favoarea beneficiarilor, dupa deducerea eventualelor obligatii.

  Art. 101
  In aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse va emite norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 102
  Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2010, cu exceptia prevederilor art. 74.

  Art. 103
  (1) In vederea aplicarii prevederilor prezentei legi, numarul de posturi aprobat pentru CNPAS si structurile sale teritoriale se suplimenteaza cu 200.
  (2) Pana in anul 2012, cheltuielile necesare implementarii si administrarii sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, precum si cele cu personalul se suporta de la bugetul de stat.

  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.  Poate fi de interes si:
  Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
  Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
  Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
  Legea 155/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
  Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
  Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
  Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Lege nr. 83/2015
  Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
  Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
  Amnistia fiscala pentru pensionari. Legea 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. Lege nr. 125/2014
  Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014
  Decizie nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor dreptu
  HG 51/2014 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. Hotararea nr. 51/2014 cesare sigurantei pasagerilor
  Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
  Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013
  Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unit
  HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
  Cumulul pensiei cu venitul profesional. Cazul judecatorilor Curtii Constitutionale. Editia 2
  Vlasceanu Ana-Maria,Athanasiu Alexandru

  Pret: 19.9 lei
  16.91 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  51 useri online

  Useri autentificati: