DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2007 privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, legea nr. 347/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 din 12/12/2007


Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55 din 20 iunie 2007 privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 6 punctul I, dupa punctul 3 se introduc doua noi puncte, punctele 31 si 33, cu urmatorul cuprins:
"31. Litera o) a alineatului (1) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«o) dreptul de a primi acces la piata fortei de munca in conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani, dupa expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, daca solicitantul de azil se mai afla in procedura de determinare a unei forme de protectie, caz in care solicitantului de azil i se atribuie un cod numeric personal, care se inscrie in documentul de identitate;».
32. Litera a) a alineatului (1) al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«a) sa ramana pe teritoriul Romaniei si sa obtina documentele corespunzatoare pentru dovedirea identitatii si pentru trecerea frontierei de stat. Beneficiarului unei forme de protectie i se atribuie un cod numeric personal, care se inscrie in documentul de identitate si in documentul de calatorie pentru trecerea frontierei de stat;»."
2. La articolul 6 punctul I, dupa punctul 5 se introduc doua noi puncte, punctele 51 si 52, cu urmatorul cuprins:
"51. Alineatele (1)-(3) ale articolului 69 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(1) In cazul depunerii plangerii, respectiv a recursului in afara termenului legal, solicitantul poate cere suspendarea executarii deciziei de returnare. Cererea de suspendare se solutioneaza in termen de 7 zile de la inregistrarea acesteia de catre instanta de judecata competenta, care se va pronunta in camera de consiliu, fara citarea partilor, printr-o incheiere irevocabila.
(2) Pana la momentul solutionarii cererii de suspendare a executarii deciziei de returnare, strainul nu poate fi indepartat de pe teritoriul statului roman.
(3) In cazul in care instanta admite cererea de suspendare a executarii deciziei de returnare, efectul suspensiv se acorda pana in momentul pronuntarii asupra cererii de repunere in termen.»
52. Titlul si alineatul (1) ale articolului 70 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«ARTICOLUL 70
Decizia de returnare

(1) Atunci cand in urma finalizarii procedurii de azil strainul nu a obtinut o forma de protectie, Oficiul Roman pentru Imigrari, in temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (3), respectiv ale art. 51 alin. (6), emite si pune in aplicare decizia de returnare.»"
3. La articolul 6 punctul I, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu urmatorul cuprins:
"61. Alineatul (4) al articolului 104 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(4) Atunci cand hotararea prevazuta la alin. (3) cuprinde mentiunea cu privire la obligatia de parasire a teritoriului Romaniei, in temeiul acesteia, Oficiul Roman pentru Imigrari va emite si va pune in aplicare decizia de returnare.»"
4. La articolul 6 punctul II, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu urmatorul cuprins:
"51. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
«(31) Elevii care sunt rezidenti intr-un stat membru al Uniunii Europene, care calatoresc sau tranziteaza teritoriul Romaniei in cadrul unei excursii scolare, pot intra si iesi in/din Romania si pe baza listei de participanti la care face referire art. 26 alin. (3) lit. b), emisa in conformitate cu Decizia Consiliului nr. 94/795/JHA cu privire la o actiune comuna adoptata de Consiliu in baza articolului K.3.2.b al Tratatului asupra Uniunii Europene, referitoare la facilitatile de calatorie pentru elevii din tarile terte care au rezidenta intr-un stat membru, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 327 din 19 decembrie 1994, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) lista de participanti sa includa o fotografie recenta pentru fiecare participant care nu poseda un document individual in care este aplicata fotografia titularului;
b) autoritatea responsabila din statul membru sa confirme statutul de rezident al strainilor inclusi pe lista de participanti si autenticitatea datelor prezentate in acest document;
c) statul membru in care elevii au resedinta sa informeze statul roman cu privire la excursie si lista de participanti pe care o doreste a fi recunoscuta ca document de calatorie pentru trecerea frontierei de stat romane.»"
5. La articolul 6 punctul II, dupa punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu urmatorul cuprins:
"191. La articolul 50 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«f) face dovada detinerii legale a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei. In cazul strainilor care beneficiaza de un drept de sedere pentru reintregirea familiei, dovada detinerii legale a spatiului de locuit se poate face de catre sponsorul sau cetateanul roman ai carui membri de familie sunt si cu care acestia locuiesc;»."
6. La articolul 6 punctul II, dupa punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu urmatorul cuprins:
"351. La articolul 70 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«d) fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit, in conditiile legii;»."
7. La articolul 6 punctul II, dupa punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 451, cu urmatorul cuprins:
"451. La articolul 110, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
«(2) In situatia elevilor care sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei, care doresc sa calatoreasca sau sa tranziteze teritoriul unui stat membru in cadrul unei excursii scolare, in conformitate cu Decizia Consiliului nr. 94/795/JHA cu privire la o actiune comuna adoptata de Consiliu in baza articolului K.3.2.b al Tratatului asupra Uniunii Europene, referitoare la facilitatile de calatorie pentru elevii din tarile terte care au rezidenta intr-un stat membru, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 327 din 19 decembrie 1994, Oficiul Roman pentru Imigrari confirma statutul de rezident al strainilor inclusi pe lista de participanti si autenticitatea datelor prezentate in acest document.
(3) Notificarea statelor membre cu privire la folosirea listei de participanti ca document de calatorie de catre elevii care sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei se realizeaza de catre Ministerul Afacerilor Externe.»"
8. La articolul 6 punctul II, dupa punctul 50 se introduc doua noi puncte, punctele 501 si 502, cu urmatorul cuprins:
"501. La articolul 131 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«a) sa efectueze acte de constatare in vederea informarii organelor de urmarire penala, atunci cand constata savarsirea unor infractiuni in legatura cu regimul strainilor;».
502. La articolul 132, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Daca strainul nu dispune de mijloace financiare si a intrat in Romania in baza unei invitatii, cheltuielile de indepartare se suporta de catre persoana fizica sau juridica care a facut invitatia. Invitatia constituie titlu executoriu in situatia in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza. Sumele de plata se determina de catre Oficiul Roman pentru Imigrari prin intocmirea unei note de constatare a cheltuielilor privind indepartarea strainului invitat.»"

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


Poate fi de interes si:
Servicii Avocat Romania
Divortul in Romania
Certificat de conformitate
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, oug nr. 113/2007
Legea privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine, legea nr 312/2005
Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, oug nr. 126/2007
Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, legea 56/2007
OUG nr. 56/2007, ordonanta de urgenta privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei
Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, legea nr. 248/2005
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele cul
Acord din 20/10/2006 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind calatoriile reciproce ale cetatenilor
Ordonanta de urgenta privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, oug nr. 55/2007
Ordonanta de urgenta 96/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, oug nr. 96/2006
Ordin privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, ordin nr. 2310/2007
Hotarare pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora si pentru modificarea art. 21 alin. (3)
Regulament pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine, 2008 si hotarare de aprobare nr. 9/2008
Hotarare privind stabilirea numarului de autorizatii de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2008, hotarare nr. 150/2008
Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru revenirea in tara a cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, hotarare nr. 187/2008
OUG nr. 194/2002, ordonanta de urgenta privind regimul strainilor in Romania, republicata in 2008


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: