DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, legea nr. 71/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 din 30/03/2007Art. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, adoptata in temeiul art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA
privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si
a unor baze sportive din spatiul rural"

2. Inaintea articolului 1 se introduce titlul capitolului I cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL I
Dispozitii generale"

3. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Prin prezenta ordonanta se instituie Programul de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, denumit in continuare Programul."
4. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Scopul acestui Program este imbunatatirea situatiei sociale, economice si cultural-sportive a locuitorilor din zonele rurale vizate."
5. Dupa articolul 2 se introduce titlul capitolului II cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL II
Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural"

6. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Obiectivele generale sunt dezvoltarea si modernizarea spatiului rural romanesc, format din satele componente ale comunelor, satele apartinand oraselor si municipiilor si zonele periurbane, prin legarea zonelor unde se aplica Programul la reteaua de drumuri publice comunale, judetene si nationale prin poduri, podete si punti pietonale, platforme de gunoi, in conformitate cu planurile regionale de gestionare a deseurilor, precum si prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apa potabila, de canalizare si epurare."
7. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Obiectivele specifice sunt: cresterea pietei agricole, a investitiilor locale, a serviciilor publice si scaderea abandonului scolar."
8. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Beneficiarii directi ai acestui Program sunt autoritatile administratiei publice locale din spatiul rural, precum si asociatii ale acestora constituite conform legii, unde se realizeaza si se utilizeaza investitiile: poduri, podete, punti pietonale, platforme de gunoi, in conformitate cu planurile regionale de gestionare a deseurilor, sisteme de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare."
9. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Programul se aplica incepand cu anul 2006 si se va desfasura pe o durata de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege."
10. Dupa articolul 6 se introduce capitolul III cu articolele 61-64 cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL III
Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze
sportive din spatiul rural

Art. 61. - Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural urmareste revigorarea activitatilor sportive si in special a jocului de fotbal.
Art. 62. - Obiectivul principal al acestui Program, ca program national, il constituie realizarea intr-o prima etapa a 500 de baze sportive in timp de 2 ani, incepand cu semestrul 2 al anului 2007.
Art. 63. - Beneficiarii acestui Program sunt autoritatile administratiei publice locale din spatiul rural.
Art. 64. - (1) Bazele sportive, ca obiective de investitii sportive, se realizeaza in baza unor proiecte tipizate.
(2) Terenul si utilitatile necesare realizarii si functionarii bazelor sportive se asigura de autoritatile administratiei publice locale beneficiare ale investitiei."
11. Dupa articolul 64 se introduce titlul capitolului IV cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL IV
Finantarea proiectelor, avizarea si aprobarea acestora"

12. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Se constituie Comisia privind determinarea oportunitatii, eligibilitatii si aprobarii proiectelor, denumita in continuare Comisia, formata din:
a) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;
b) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
c) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;
d) un reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;
e) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
g) 2 reprezentanti ai primului-ministru;
h) un reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii;
i) un reprezentant al Asociatiei Comunelor din Romania;
j) un reprezentant al Federatiei Romane de Fotbal.
(2) Reprezentantii institutiilor publice prevazute la alin. (1) lit. b)-f) vor fi desemnati la nivel de secretar de stat.
(3) Presedintia Comisiei va fi asigurata de unul dintre reprezentantii primului-ministru.
(4) Componenta nominala si presedintele Comisiei se stabilesc prin decizie a primului-ministru.
(5) Comisia va elabora normele, regulamentele si Ghidul de eligibilitate, care va servi la determinarea eligibilitatii proiectelor propuse de consiliile locale pentru a obtine finantare in cadrul Programului.
(6) Comisia va primi cererile de finantare adresate de consiliile locale, le va selecta si va aproba proiectele care corespund criteriilor stabilite prin Ghidul de eligibilitate.
(7) Lucrarile Comisiei vor fi asigurate de un secretariat, format din specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care va asigura si monitorizarea derularii Programului."
13. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Pentru finantarea proiectelor care fac obiectul prezentei ordonante se acorda bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata.
(2) Repartizarea sumelor prevazute la alin. (1) pe proiecte eligibile se aproba prin hotarare a Guvernului la propunerea Secretariatului General al Guvernului.
(3) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2009 aferenta desfasurarii Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural nu va depasi suma de 3.000.000.000 lei.
(4) Valoarea minima a unei cereri de finantare pentru un proiect cuprins in Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural va fi de 40.000 lei, iar valoarea maxima de 4.000.000 lei.
(5) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2007-2008 aferent desfasurarii Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural nu va depasi suma de 262.500.000 lei.
(6) Valoarea de investitii a fiecarui proiect cuprins in Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural nu va depasi 525.000 lei.
(7) Pe langa sumele prevazute la alin. (1), bugetele locale pot contribui la finantarea lucrarilor respectivelor obiective de investitii."
14. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - Lucrarile de investitii aprobate de Comisie conform cererilor de finantare se vor contracta cu respectarea dispozitiilor legislatiei privind achizitiile publice."
15. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Comisia va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia si regulamentul de organizare si functionare al Comisiei, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului."

Art. II
Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Poate fi de interes si:
Lege privind unele masuri prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti, legea nr. 85/2007
Ordin nr. 851/2008 privind aprobarea Ghidului operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
Legea nr. 157/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
Legea 82/2010 pentru completarea art. 4 alin. (1) din OUG 85/2008 privind stimularea investitiilor. Lege nr. 82/2010
OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii. Ordonanta de urgenta 105/2010
OUG 13/2011 privind modificarea OG 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti
OUG 28/2011 privind completarea OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii. Ordonanta de urgenta 28/2011
OUG 52/2012 pentru modificarea OG 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural
Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice. Lege nr. 154/2012
Legea 188/2012 pentru aprobarea OUG 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere. Lege nr. 188/2012
HG 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine. Hotararea 7/2013
HG 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice nationale. Hotararea 1198/2012
Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013
HG 212/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperarii in domeniul infrastructurii, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2012
OG 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, republicata 2014. Ordonanta nr. 4/2010, republicata 2014
HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
68 useri online

Useri autentificati: