DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, legea 56/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 26/03/2007Art. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.

La articolul 2, literele b1) si b2) vor avea urmatorul cuprins:
"b1) rezident - strainul titular al unui permis de sedere temporara sau al unei carti de rezidenta, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
b2) rezident permanent - strainul titular al unui permis de sedere permanenta sau al unei carti de rezidenta permanenta, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta;".
2.

La articolul 2, dupa litera b2) se introduc doua noi litere, literele b3) si b4), cu urmatorul cuprins:
"b3) sponsor - strainul cu sedere legala pe teritoriul Romaniei, care depune cerere pentru reintregirea familiei in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
b4) Centrul National de Vize - structura specializata in cadrul Directiei generale afaceri consulare din Ministerul Afacerilor Externe, care contribuie la stabilirea si realizarea politicii nationale de vize a Romaniei, impreuna cu celelalte institutii din administratia publica centrala, potrivit competentelor stabilite prin lege;".
3.

La articolul 2, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
"i) interviu - discutia purtata de un reprezentant al autoritatilor romane cu persoana care solicita acordarea vizei romane sau prelungirea dreptului de sedere in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in scopul obtinerii de informatii suplimentare cu privire la datele inscrise in cererile formulate, motivele deplasarii si sederii in Romania si veridicitatea documentelor prezentate;
j) ofiter de interviu - lucratorul din cadrul Autoritatii pentru straini, cu atributii in constatarea existentei elementelor casatoriei de convenienta;".
4.

La articolul 5 alineatul (1), litera b) se abroga.
5.

La articolul 6 alineatul (1), dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele e1) si e2), cu urmatorul cuprins:
"e1) nu au incalcat anterior, in mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei sau, dupa caz, la intrarea pe teritoriul Romaniei ori nu au incercat sa treaca frontiera Romaniei cu documente false;
e2) pe numele lor nu au fost introduse alerte in Sistemul Informatic Schengen in scopul refuzarii intrarii;".
6.

La articolul 6, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cetatenilor straini - membri de familie ai cetatenilor romani, precum si strainilor titulari ai unui drept de sedere permanenta pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d)."
7.

La articolul 7, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (1), compania de transport respectiva este obligata sa asigure transportul imediat al strainilor in cauza la locul de imbarcare sau intr-un alt loc pe care strainii il accepta si unde sunt acceptati. Daca acest lucru nu este posibil, transportatorul este obligat sa asigure cheltuielile privind cazarea si intretinerea, precum si toate celelalte cheltuieli determinate de indepartarea de pe teritoriul Romaniei, denumita in continuare indepartare."
8.

La articolul 8 alineatul (2), litera c) se abroga.
9.

La articolul 18, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Dreptul de sedere acordat prin viza se poate exercita numai in perioada de valabilitate a vizei."
10.

La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) In situatia in care data intrarii pe teritoriul Romaniei nu poate fi stabilita pe baza mentiunilor din documentul de calatorie al strainului, Autoritatea pentru straini procedeaza potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 562/2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (Codul frontierelor Schengen), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L105 din 13 aprilie 2006."
11.

La articolul 24 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) angajare in munca - strainilor care urmeaza sa intre in Romania in vederea incadrarii in munca. Viza acordata in acest scop se va elibera si sportivilor care urmeaza sa evolueze in cadrul unor cluburi sau echipe din Romania, in baza unui contract individual de munca sau a unei conventii civile in conditiile legii;".
12.

La articolul 24 alineatul (1), litera g) se abroga.
13.

La articolul 24 alineatul (1), litera i) va avea urmatorul cuprins:
"i) alte scopuri."
14.

La articolul 27 alineatul (2), dupa litera b) se introduc trei noi litere, literele b1)-b3), cu urmatorul cuprins:
"b1) pe numele strainului nu a fost introdusa alerta privind refuzul eliberarii vizei in Sistemul informatic integrat pe probleme de migratie, azil si vize;
b2) pe numele strainului nu au fost primite semnalari privind nepermiterea intrarii din partea reprezentantilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European, precum si ai statelor parti la Acordul privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, denumit in continuare Acordul Schengen, in cadrul cooperarii consulare;
b3) nu exista motive sa se considere ca viza este solicitata in scopul migrarii ilegale;".
15.

La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) La depunerea cererii de acordare a vizei romane, solicitantul este, de regula, chemat la interviu.
(22) Cererea de acordare a vizei de intrare in Romania nu se preia in urmatoarele cazuri:
a) nu este insotita de documentele prevazute la alin. (1);
b) in urma interviului nu s-a demonstrat buna-credinta a solicitantului sau a rezultat ca strainul nu indeplineste conditiile generale si speciale pentru acordarea vizei romane prevazute de prezenta ordonanta de urgenta."
16.

La articolul 29, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pot face exceptie de la prevederile alin. (21) si (3) personalitatile marcante ale vietii sociale, culturale, politice sau economice ori cazurile in care strainii trebuie sa parcurga o distanta foarte mare pentru a se prezenta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular si numai daca nu exista niciun dubiu cu privire la buna-credinta a solicitantului, precum si in cazul unor grupuri organizate, cand un organism recunoscut si demn de incredere raspunde de buna-credinta a solicitantilor."
17.

Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 30 Organele competente sa acorde viza romana

(1) Viza romana se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.
(2) Viza de scurta sedere se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, astfel:
a) fara aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii care nu au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene;
b) cu aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii care au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
(3) Lista statelor ai caror cetateni au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriul Romaniei se stabileste de catre Ministerul Afacerilor Externe, in concordanta cu reglementarile Uniunii Europene.
(4) In vederea aprobarii cererilor pentru acordarea vizelor de scurta sedere, Centrul National de Vize solicita avizul Autoritatii pentru straini numai in cazurile stabilite prin protocol aprobat prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si ministrului administratiei si internelor.
(5) Avizul Autoritatii pentru straini prevazut la alin. (4) constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), e1), e2) si f), art. 8 alin. (1) lit. b)-d), precum si art. 27 alin. (2) lit. b1) si b3).
(6) Autoritatea pentru straini emite avizul in termen de pana la 7 zile lucratoare de la data primirii solicitarii Centrului National de Vize. In situatii temeinic justificate, termenul poate fi prelungit cu pana la 7 zile lucratoare.
(7) Viza de lunga sedere se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, cu aprobarea Centrului National de Vize, numai dupa obtinerea avizului Autoritatii pentru straini.
(8) Avizul Autoritatii pentru straini prevazut la alin. (7) constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), e1), e2) si f), art. 8 alin. (1) lit. b)-d), art. 27 alin. (2) lit. b1) si b3), precum si a conditiilor speciale pentru fiecare tip de viza.
(9) Autoritatea pentru straini emite avizul in termen de pana la 30 de zile de la data primirii solicitarii Ministerului Afacerilor Externe.
(10) Viza de lunga sedere pentru strainii care sunt membri de familie ai cetatenilor romani se acorda de misiunile diplomatice si de oficiile consulare ale Romaniei, fara plata taxelor consulare."
18.

Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 301 Eliberarea vizei romane

Viza se elibereaza de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei numai daca la data eliberarii vizei mai sunt indeplinite conditiile ce au stat la baza aprobarii acesteia."
19.

La articolul 31 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) din motive umanitare, din motive de interes national sau datorita unor obligatii asumate de Romania prin documente internationale."
20.

La articolul 31, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Viza de tranzit se poate acorda in punctele de trecere a frontierei de stat si in cazul strainilor care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a)-d), dar sunt in posesia unui permis de sedere sau a unei vize emise de un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, in vederea intrarii in acel stat."
21.

La articolul 32, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare a vizei se comunica strainului, in scris, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, de catre misiunea diplomatica sau de oficiul consular care a acordat viza, atunci cand solicitantul se afla in strainatate, de catre organele politiei de frontiera, atunci cand acesta se afla in punctul de trecere a frontierei de stat, si de catre Autoritatea pentru straini, prin decizia de returnare prevazuta la art. 80, atunci cand cel in cauza se afla in Romania. De la data comunicarii, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor."
22.

La articolul 35 alineatul (1), literele a), b) - punctele (i) si (iv), literele c) si d) - punctele (iii) si (iv) vor avea urmatorul cuprins:
"a) misiune - viza se acorda strainilor care fac dovada ca au una dintre calitatile prevazute la art. 23 alin. (3) lit. a) si se deplaseaza in Romania in virtutea acestor calitati;
b) turism - viza se acorda strainilor, daca prezinta:
...............................................................................................................................
(i) voucher sau rezervare ferma la o unitate de cazare turistica si itinerarul calatoriei;
...............................................................................................................................
(iv) dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 50 euro/zi pentru intreaga perioada, dar nu mai putin de 500 euro ori echivalentul in valuta convertibila;
c) vizita - viza se acorda strainilor, daca prezinta:
(i) bilet de calatorie valabil pana la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde si documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport, in cazul conducatorilor auto;
(ii) asigurare medicala;
(iii) invitatie autentificata din partea persoanei vizitate, din care sa rezulte ca aceasta va asigura costurile privind indepartarea, in cazul in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza, precum si, atunci cand persoana vizitata se obliga, mijloacele de intretinere si cazarea strainului;
(iv) dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 50 euro/zi pentru intreaga perioada, dar nu mai putin de 500 euro ori echivalentul in valuta convertibila, daca persoana vizitata nu asigura mijloacele de intretinere;
(v) dovada asigurarii conditiilor de cazare, sub forma unei rezervari ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate sau de inchiriere a unei locuinte in Romania pe numele solicitantului, daca persoana vizitata nu asigura cazarea;
d) afaceri - viza se acorda strainilor, daca prezinta:
...............................................................................................................................
(iii) invitatie din partea unei societati comerciale sau autoritati publice de a participa la intalniri, conferinte, targuri ori congrese avand legatura cu comertul sau cu industria, din care sa rezulte faptul ca societatea comerciala ori autoritatea publica respectiva va asigura costurile privind indepartarea, in cazul in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza sau prin alte documente care dovedesc scopul calatoriei;
(iv) dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 50 euro/zi pentru intreaga perioada, dar nu mai putin de 500 euro ori echivalentul in valuta convertibila;".
23.

La articolul 35, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Refuzul acordarii vizei de scurta sedere nu poate fi contestat."
24.

La articolul 36, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"(1) Acordarea vizelor de scurta sedere strainilor din statele prevazute in lista stabilita de catre Ministerul Afacerilor Externe se face potrivit prevederilor art. 27-29, cu respectarea conditiilor speciale din prezenta sectiune."
25.

La articolul 37 alineatul (1), partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Strainilor din categoria prevazuta la art. 36 alin. (1), posesori de pasapoarte simple, li se poate acorda viza de scurta sedere cu una sau mai multe calatorii, daca prezinta misiunilor diplomatice si oficiilor consulare invitatie scrisa din partea unei persoane fizice sau juridice, din care sa rezulte ca aceasta va asigura costurile privind indepartarea, in cazul in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza, in urmatoarele scopuri:
a) vizita - pot face invitatii cetatenii romani sau strainii posesori ai unui permis de sedere valabil, cu prezentarea, dupa caz, a urmatoarelor documente:
(i) cartea de identitate sau pasaportul, pentru cetatenii romani, permisul de sedere, pentru straini, in original si in copie;
(ii) dovada asigurarii conditiilor de cazare;
(iii) dovada posibilitatilor de asigurare a intretinerii strainului in cuantum de cel putin 30 euro/zi pentru intreaga perioada pentru care este invitat;
(iv) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat, apartinand strainului invitat;
(v) doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;".
26.

La articolul 37 alineatul (1), litera b) - punctul (vi) si litera c) - punctul (vi) se abroga.
27.

La articolul 37, alineatele (5), (6) si (8) vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul aprobarii, un exemplar al invitatiei va fi inmanat persoanei care invita, in scopul transmiterii catre strainul invitat in vederea prezentarii in original la misiunea diplomatica sau la oficiul consular unde solicita acordarea vizei romane.
(6) Strainul poate solicita acordarea vizei in termen de 30 de zile de la aprobarea invitatiei.
...............................................................................................................................
(8) Vizele se acorda cu un drept de sedere de pana la 90 de zile, in functie de perioada pentru care strainul este invitat."
28.

La articolul 38, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"(1) Forma, continutul si elementele de siguranta ale invitatiei prevazute de prezenta sectiune se stabilesc de catre Ministerul Administratiei si Internelor, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul Administratiei si Internelor va asigura, prin Autoritatea pentru straini, confectionarea formularelor."
29.

Articolul 39 se abroga.
30.

Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 40 Exceptii de la procedura invitatiei

(1) Centrul National de Vize poate aproba acordarea vizelor, cu avizul prealabil al Autoritatii pentru straini, fara indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta sectiune, pentru urmatoarele categorii de straini:
a) strainul minor al carui parinte se afla in posesia unui permis de sedere in Romania, cu conditia ca acesta sa fie valabil cel putin 90 de zile de la data acordarii vizei de intrare;
b) sotul/sotia si parintii strainului care se afla in posesia unui permis de sedere in Romania, cu conditia ca acesta sa fie valabil cel putin 90 de zile de la data acordarii vizei de intrare;
c) strainul major al carui parinte este cetatean roman;
d) strainul, parinte al unui cetatean roman.
(2) Centrul National de Vize poate aproba acordarea vizei, fara avizul Autoritatii pentru straini si fara indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta sectiune, pentru urmatoarele categorii de straini:
a) strainii casatoriti cu cetateni romani;
b) strainii copii minori ai cetatenilor romani;
c) strainii posesori ai unui permis de sedere valabil in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in statele parti la Acordul Schengen, fara ca valabilitatea vizei sa depaseasca valabilitatea permisului de sedere;
d) strainii posesori ai unui permis de sedere valabil in state pentru ai caror cetateni nu exista obligativitatea vizei de intrare in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in statele parti la Acordul Schengen;
e) strainii care au aplicate in documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European, ale statelor parti la Acordul Schengen sau ale statelor pentru ai caror cetateni nu exista obligativitatea vizei de intrare in aceste state. Viza romana nu poate depasi valabilitatea acestei vize;
f) strainii care urmeaza sa vina in Romania in scop de afaceri, la solicitarea autoritatilor administrative, precum si a societatilor comerciale care isi asuma, printr-o scrisoare de garantie adresata in original Centrului National de Vize, obligatia suportarii cheltuielilor privind asistenta materiala, medicala si a celor de indepartare;
g) strainii care urmeaza sa vina in Romania in scop de vizita, la solicitarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare straine acreditate in Romania;
h) strainii pentru care s-a solicitat acordarea vizei, in scris, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, din partea autoritatilor publice centrale ori a camerelor de comert straine;
i) persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei la Centrul National de Vize din partea urmatoarelor institutii din Romania: Administratia Prezidentiala, Parlament, Guvern si alte autoritati publice centrale si locale, Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, precum si cele teritoriale si a prefecturilor, care isi asuma obligatia suportarii cheltuielilor privind asistenta materiala, medicala si a celor de indepartare, printr-o scrisoare de garantie transmisa in original;
j) soferii de TIR;
k) personalitatile din diaspora romaneasca si descendentii acestora."
31.

La articolul 43, alineatele (1), (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Acest tip de viza se acorda, pe baza avizului Agentiei Romane pentru Investitii Straine, strainilor care sunt actionari ori asociati, cu atributii de conducere sau de administrare, ai unor societati comerciale, persoane juridice romane.
(2) Avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine se acorda strainilor prevazuti la alin. (1), care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) existenta unui plan de afaceri care sa cuprinda date referitoare la natura, amplasarea, durata activitatii avute in vedere, nevoile estimate de forta de munca, precum si proiectia activitatii financiare pe perioada amortizarii investitiei;
b) fac dovada, printr-un extras de cont eliberat de o banca din Romania, pe numele persoanei fizice cetatean strain, solicitant al avizului, ca dispun de fondurile necesare desfasurarii activitatii, in valoare de cel putin 100.000 euro, in cazul in care sunt actionari intr-o societate pe actiuni, si 70.000 euro, in cazul in care sunt asociati intr-o societate cu raspundere limitata;
c) investitia pe care o va realiza societatea in viitor, potrivit planului de afaceri prevazut la lit. a), sa presupuna aporturi de capital sau tehnologie in valoare minima de 100.000 euro pentru o societate pe actiuni sau de 70.000 euro pentru o societate cu raspundere limitata;
d) alternativ la investitia prevazuta la lit. c) poate fi crearea a minimum 10 locuri de munca pentru o societate cu raspundere limitata si minimum 15 locuri pentru o societate pe actiuni.
...............................................................................................................................
(5) Avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine este valabil 6 luni de la data emiterii si are drept scop constatarea indeplinirii conditiilor tehnice si de utilitate economica a activitatii ce urmeaza a fi desfasurata de catre strain."
32.

La articolul 43, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) In cazul societatilor cu doi sau mai multi asociati ori actionari, care solicita acordarea avizului, conditiile prevazute la alin. (2) vor trebui analizate pentru fiecare solicitant in mod separat, valoarea investitiei pe care societatea urmeaza sa o realizeze sau numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi create majorandu-se in mod corespunzator, in functie de numarul solicitantilor de aviz.
(22) Strainii care au mai obtinut anterior un aviz din partea Agentiei Romane pentru Investitii Straine pot solicita eliberarea unui alt aviz numai in conditiile in care dovedesc imposibilitatea obiectiva de realizare a planului de afaceri anterior."
33.

La articolul 44, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Viza de lunga sedere pentru angajarea in munca nu se acorda strainilor care in ultimii 2 ani au avut un drept de sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale si nu au respectat planul de afaceri prevazut la art. 43 alin. (2) lit. a)."
34.

Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 45 Viza de lunga sedere pentru studii

(1) Viza de lunga sedere pentru studii poate fi acordata, la cerere, strainilor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in calitate de student sau care participa la un program de schimb de elevi.
(2) Calitatea de student o au strainii acceptati la studii de catre o institutie de invatamant de stat sau particulara, acreditata potrivit legii, inclusiv pentru participarea la cursuri de doctorat.
(3) Solicitarea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
a) in cazul studentilor:
(i) dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, din care sa rezulte ca va urma o forma de invatamant de zi;
(ii) dovada achitarii taxei de studii pentru cel putin un an de studii;
(iii) dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul minim net pe tara lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
(iv) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;
(v) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;
(vi) incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor;
b) in cazul strainilor care participa la un program de schimb de elevi:
(i) dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, din care sa rezulte ca va urma o forma de invatamant de zi;
(ii) dovada de participare intr-un program de schimb de elevi, realizat de o organizatie constituita in conditiile legii si recunoscuta pentru acest scop;
(iii) dovada din partea organizatiei care realizeaza schimbul de elevi, din care sa rezulte ca aceasta va asigura mijloacele de intretinere si eventualele costuri privind indepartarea;
(iv) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;
(v) dovada privind asigurarea cazarii la o familie selectata de catre organizatia care realizeaza schimbul de elevi si care detine un spatiu de locuit considerat normal pentru o familie din Romania;
(vi) incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor.
(4) Strainii care participa la un program de schimb de elevi trebuie sa aiba varsta cuprinsa, de regula, intre 7 si 19 ani.
(5) Strainii bursieri ai statului roman, precum si cei de origine romana nu sunt obligati sa prezinte documentele prevazute la alin. (3) lit. a) pct. (iii).
(6) Viza prevazuta la alin. (1) se acorda si strainilor acceptati la studii in baza documentelor internationale la care Romania este parte."
35.

Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 46 Viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei

(1) Sponsorul posesor al unui permis de sedere temporara valabil un an, al unui permis de sedere permanenta sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protectiei subsidiare poate solicita reintregirea familiei pentru:
a) sot/sotie;
b) copiii minori necasatoriti ai sponsorului sau ai sotului/sotiei, inclusiv cei adoptati si care se afla in intretinerea efectiva a sponsorului sau a sotului/sotiei.
(2) Autoritatea pentru straini poate aproba, daca sunt intrunite conditiile prevazute de lege, reintregirea familiei si pentru urmatoarele categorii:
a) rudele de gradul I in linie ascendenta ale sponsorului sau ale sotului/sotiei, in cazul in care nu se pot intretine singure si nu se bucura de un sprijin familial adecvat in tara de origine;
b) copiii adulti necasatoriti ai sponsorului sau ai sotului/sotiei, in cazul in care acestia nu se pot intretine singuri din motive medicale.
(3) Minorii neinsotiti, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare, pot solicita reintregirea familiei pentru:
a) rudele de gradul I in linie ascendenta sau tutorele legal; ori
b) atunci cand acestia nu exista sau nu pot fi identificati, orice alta ruda a acestuia.
(4) Strainii prevazuti la alin. (1), titulari ai unui drept de sedere in scop de studii, pot solicita reintregirea familiei pentru sot/sotie si copiii minori necasatoriti, cu conditia ca data incheierii casatoriei sa fie anterioara obtinerii dreptului de sedere.
(5) Strainii beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare pot solicita reintregirea familiei pentru sot/sotie numai daca data la care a fost incheiata casatoria este anterioara obtinerii uneia dintre aceste forme de protectie.
(6) Cererea-tip se depune la formatiunea teritoriala a Autoritatii pentru straini pe a carei raza solicitantul locuieste in mod legal si va fi insotita de urmatoarele documente:
a) certificatul de casatorie sau, dupa caz, dovada legaturii de rudenie;
b) declaratia solicitantului, in forma autentica, din care sa reiasa ca membrii de familie vor locui impreuna cu acesta;
c) copia documentului care atesta dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei;
d) dovada detinerii legale a spatiului de locuit;
e) dovada mijloacelor de intretinere;
f) asigurarea medicala a solicitantului.
(7) In cazul in care exista dubii cu privire la legatura de rudenie, Autoritatea pentru straini poate solicita si alte dovezi pentru stabilirea acesteia.
(8) Cererea se aproba in cazul indeplinirii urmatoarelor conditii:
a) sa nu existe o stare de bigamie sau de poligamie;
b) solicitantul sa detina un spatiu de locuit considerat normal pentru o familie similara din Romania;
c) solicitantul sa posede mijloace de intretinere, pe langa cele necesare pentru propria intretinere potrivit legii, in cuantum corespunzator salariului minim net pe economie pentru fiecare membru de familie.
(9) Pentru beneficiarii statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare, care solicita reintregirea familiei, nu este obligatorie prezentarea documentelor prevazute la alin. (6) lit. d)-f) si nici indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (8) lit. b) si c).
(10) Cererea va fi solutionata in termen de maximum 3 luni de la data depunerii.
(11) Aprobarea cererii va fi comunicata in scris solicitantului, in vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesati, care o prezinta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular odata cu cererea de acordare a vizei romane.
(12) In cazul respingerii cererii, motivele vor fi comunicate strainului in scris.
(13) Viza se elibereaza de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara in care membrii de familie isi au resedinta sau domiciliul.
(14) Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
a) comunicarea Autoritatii pentru straini, prevazuta la alin. (11);
b) dovada asigurarii medicale pe perioada valabilitatii vizei;
c) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta a strainului.
(15) Pot solicita viza pentru reintregirea familiei si urmatoarele categorii de persoane:
a) strainii casatoriti cu cetateni romani;
b) strainii necasatoriti care convietuiesc cu cetateni romani necasatoriti, daca au cel putin un copil impreuna, denumiti in continuare parteneri;
c) copiii cetateanului roman, ai sotului/sotiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptati, care nu au implinit varsta de 21 de ani sau care se afla in intretinerea cetateanului roman, a sotului/sotiei sau a partenerului;
d) rudele de gradul I in linie ascendenta ale cetateanului roman sau ale sotului/sotiei acestuia.
(16) Solicitarea de viza depusa de persoanele prevazute la alin. (15) va fi insotita de certificatul de casatorie sau, dupa caz, de dovada existentei legaturii de rudenie sau a calitatii de partener.
(17) Adoptia trebuie sa fie dispusa printr-o decizie a unei autoritati romane competente, in conditiile legii, sau printr-o decizie a unei autoritati a altui stat, care produce efecte juridice pe teritoriul Romaniei.
(18) Acordarea vizei de lunga sedere pentru reintregirea familiei poate fi refuzata atunci cand solicitarea se intemeiaza pe o casatorie de convenienta constatata anterior, in conditiile prezentei ordonante de urgenta."
36.

La articolul 48 alineatul (1), litera b1) va avea urmatorul cuprins:
"b1) celor desemnati ca administratori ai unei societati comerciale, daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
(i) au calitatea de administrator;
(ii) la data solicitarii nu sunt asociati sau actionari la societatea comerciala in cauza sau la alta persoana juridica romana si nu au avut aceste calitati in ultimii 2 ani;
(iii) la societatea comerciala in cauza nu mai exista un alt strain care a obtinut un drept de sedere in acest scop;
(iv) societatea comerciala in cauza a realizat un aport de capital de cel putin 50.000 euro, care s-a concretizat in realizarea sau in achizitionarea de constructii destinate desfasurarii activitatilor prevazute in cadrul Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN sau in transfer de tehnologie;".
37.

La articolul 48 alineatul (1), dupa litera b1) se introduc doua noi litere, literele b2) si b3), cu urmatorul cuprins:
"b2) celor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in scopul formarii profesionale neremunerate in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat ori in cadrul unui furnizor de formare profesionala acreditat, daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
(i) au incheiat un contract de formare pentru participarea neremunerata la o forma de pregatire in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat ori in cadrul unui furnizor de pregatire profesionala acreditat;
(ii) dispun de mijloace de intretinere in cuantum de cel putin salariul mediu net pe economie lunar pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
(iii) au incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea pe teritoriul Romaniei in acest scop, daca strainul este minor;
b3) celor care desfasoara activitati in cadrul unor programe de voluntariat, daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
(i) au incheiat un contract de voluntariat cu o persoana juridica de drept public sau de drept privat fara scop lucrativ, denumita in continuare organizatie-gazda, in cuprinsul caruia se face mentiune cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, conditiile in care sunt supravegheati in indeplinirea sarcinilor, precum si la orele de lucru;
(ii) organizatia-gazda asigura cazarea, mijloacele de intretinere si asigurarea medicala pentru intreaga perioada de valabilitate a vizei, precum si eventualele costuri privind indepartarea;
(iii) au varsta de peste 14 ani inclusiv;
(iv) au incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea pe teritoriul Romaniei in acest scop, daca strainul este minor."
38.

Articolul 49 se abroga.
39.

La articolul 50 alineatul (2), literele a) si f) vor avea urmatorul cuprins:
"a) sunt indeplinite in continuare conditiile cu privire la intrarea in Romania, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c), e), e1), e2) si f);
...............................................................................................................................
f) face dovada detinerii legale a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei, cu exceptia membrului de familie al cetateanului roman pentru care este suficienta o declaratie a cetateanului roman, prin care acesta isi asuma raspunderea asigurarii spatiului de locuit strainului;".
40.

La articolul 51, alineatele (1), (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Cererile de prelungire a dreptului de sedere temporara se depun personal de catre solicitanti, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat sederea, la formatiunile teritoriale ale Autoritatii pentru straini de la locul de resedinta.
(2) Cererea va fi insotita de documentul de trecere a frontierei de stat, in original si in copie, de certificatul medical eliberat de o institutie sanitara publica sau privata, din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune in pericol sanatatea publica, de dovada detinerii legale a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei, de dovada asigurarii sociale de sanatate si a mijloacelor de intretinere, precum si de celelalte acte prevazute in prezentul capitol, in functie de scopul pentru care solicita aprobarea sederii in Romania.
...............................................................................................................................
(5) Daca este necesar, solicitantul poate fi chemat la interviu."
41.

La articolul 52, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Decizia de refuz al prelungirii dreptului de sedere, precum si motivele care au stat la baza acesteia se comunica solicitantului prin decizia de returnare prevazuta la art. 80."
42.

Articolul 55 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 55 Prelungirea dreptului de sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale

(1) Strainului intrat in Romania in scopul desfasurarii de activitati comerciale i se poate prelungi dreptul de sedere temporara, in urmatoarele conditii:
a) are avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine;
b) detine legal spatiul pentru sediul social;
c) este actionar sau asociat al societatii comerciale, cu atributii de conducere sau de administrare;
d) detine mijloace de intretinere in cuantum de cel putin 700 euro lunar, daca este actionar, si 500 euro lunar, daca este asociat.
(2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporara se pot acorda daca strainul indeplineste urmatoarele conditii:
a) activitatea societatii comerciale se desfasoara in conformitate cu planul de afaceri;
b) obiectul activitatii desfasurate este cel initial ori o continuare sau un rezultat al acestuia;
c) detine legal spatiul pentru sediul social;
d) este actionar sau asociat al societatii comerciale, cu atributii de conducere sau de administrare;
e) investitia este concretizata fie in aport de capital in valoare de 70.000 euro, in cazul actionarului, sau 50.000 euro, in cazul asociatului, fie, alternativ, in crearea a cel putin 15 locuri de munca, in cazul actionarului, si 10, in cazul asociatului. In cazul crearii de locuri de munca, acestea trebuie sa fie incadrate cu persoane angajate cu norma intreaga de munca, in conditiile legii;
f) detine mijloace de intretinere in cuantum de cel putin 700 euro lunar, daca este actionar, si 500 euro lunar, daca este asociat, obtinute din activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei.
(3) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute in prezentul articol se face cu urmatoarele documente:
a) planul de afaceri avizat de Agentia Romana pentru Investitii Straine;
b) documentele care atesta ca activitatea se desfasoara in conformitate cu planul de afaceri;
c) certificatul constatator, din care sa rezulte calitatea solicitantului, denumirea, sediul social si obiectul principal de activitate al societatii comerciale, mentiunile efectuate la comunicarea instantelor de judecata, durata de functionare a societatii comerciale;
d) inscrierile de mentiuni prevazute de lege, corespunzatoare modificarilor intervenite cu privire la actul constitutiv al societatii comerciale;
e) certificatul cuprinzand principalii indicatori economico-financiari, emis de administratia financiara competenta teritorial, care sa cuprinda, conform bilantului anual, date referitoare la active imobilizate total, cifra de afaceri, profitul net sau pierderi;
f) adeverinta eliberata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte numarul persoanelor angajate sau contractele de munca inregistrate la aceasta institutie.
(4) In cazul investitiilor de cel putin 100.000 euro sau daca au fost create cel putin 25 de locuri de munca, dovada mijloacelor de intretinere se poate face si cu alte documente legale. Pentru investitiile de cel putin 200.000 euro sau daca au fost create cel putin 50 de locuri de munca, nu este necesara dovada mijloacelor de intretinere.
(5) Dreptul de sedere temporara in acest scop se prelungeste succesiv pentru perioade de un an, iar in cazul strainilor care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 500.000 euro sau au creat peste 50 de locuri de munca cu norma intreaga, dreptul de sedere se prelungeste pe perioade de 3 ani. Cuantumul investitiei si numarul locurilor de munca se calculeaza in functie de cota de participare a asociatului sau a actionarului la societatea comerciala."
43.

La articolul 56 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) prezinta contractul individual de munca vizat de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza isi are sediul angajatorul sau o conventie civila incheiata cu o structura sportiva, in conditiile legii, daca strainii desfasoara activitati in calitate de sportiv profesionist;".
44.

Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 58 Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru studii

(1) Strainii intrati in Romania pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de sedere, astfel:
a) in cazul studentilor sau elevilor, pentru perioade succesive de pana la un an, daca:
(i) sunt inscrisi la studii la o institutie de invatamant de stat sau particulara, acreditata potrivit legii, forma invatamant de zi, inclusiv pentru participarea la cursuri de doctorat;
(ii) dovedesc ca si-au achitat taxele de studii;
(iii) fac dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul minim net pe economie, pe perioada valabilitatii permisului de sedere;
b) in cazul strainilor care participa la un program de schimb de elevi, pe o perioada care sa nu depaseasca un an, daca:
(i) sunt inscrisi la o unitate de invatamant de stat sau particulara acreditata potrivit legii, forma invatamant de zi;
(ii) participa intr-un program de schimb de elevi, realizat de o organizatie constituita in conditiile legii si recunoscuta pentru acest scop;
(iii) daca organizatia care realizeaza schimbul de elevi isi asuma responsabilitatea pentru asigurarea cazarii, a mijloacelor de intretinere si a eventualelor costuri privind indepartarea.
(2) Strainilor de origine romana li se poate prelungi dreptul de sedere temporara pentru studii, fara indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (iii).
(3) Dreptul de sedere temporara pentru studii se poate prelungi cu cel mult 90 de zile dupa absolvirea studiilor, in vederea definitivarii situatiei scolare sau universitare si a avizarii documentelor de studii."
45.

La articolul 61, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Permisele de sedere pentru aceasta categorie de straini se acorda pe o perioada egala cu durata totala a studiilor si cu scutire de la plata taxelor consulare."
46.

Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 62 Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei

(1) Strainilor intrati in Romania in conformitate cu prevederile art. 46, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 46 alin. (15), li se poate prelungi dreptul de sedere, astfel:
a) pentru sotul/sotia sponsorului, daca:
(i) prezinta documente din care sa rezulte existenta casatoriei;
(ii) nu exista o stare de bigamie sau de poligamie;
(iii) sotii locuiesc impreuna;
(iv) fac dovada mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului minim net pe economie;
b) pentru ceilalti membri de familie ai sponsorului, daca:
(i) prezinta documente din care sa rezulte existenta legaturii de rudenie;
(ii) locuiesc impreuna cu sponsorul, in cazul minorilor;
(iii) fac dovada mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului minim net pe economie.
(2) Pentru membrii de familie ai beneficiarilor statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei nu este obligatorie indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (iv), respectiv la alin. (1) lit. b) pct. (iii).
(3) Strainilor membri de familie ai unui cetatean roman li se poate prelungi dreptul de sedere, daca cetateanul roman are domiciliul in Romania, astfel:
a) pentru strainii casatoriti cu cetateni romani, daca:
(i) prezinta certificatul de casatorie, in conditiile prevazute de lege;
(ii) nu exista o stare de bigamie sau de poligamie;
b) pentru parteneri, daca:
(i) prezinta certificatul de nastere al copilului;
(ii) atat strainul, cat si cetateanul roman fac dovada ca sunt necasatoriti;
(iii) fac dovada convietuirii cu cetateanul roman;
c) pentru copiii cetateanului roman, ai sotului/sotiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptati, care nu au implinit varsta de 21 de ani sau care se afla in intretinerea cetateanului roman, a sotului/sotiei sau a partenerului, daca:
(i) prezinta documente din care sa rezulte existenta legaturii de rudenie;
(ii) locuiesc impreuna cu cetateanul roman;
d) pentru rudele de gradul I in linie ascendenta ale cetateanului roman sau ale sotului/sotiei acestuia, daca prezinta documente din care sa rezulte existenta legaturii de rudenie.
(4) In cazul constatarii existentei unei stari de bigamie sau de poligamie, solicitantului i se refuza prelungirea dreptului de sedere.
(5) Dreptul de sedere temporara se prelungeste individual, pentru fiecare membru de familie pe aceeasi perioada pentru care i s-a acordat dreptul de sedere sponsorului. Sotului/sotiei si membrilor de familie ai unui cetatean roman sau ai sponsorului titular al unui drept de sedere permanenta li se poate prelungi dreptul de sedere temporara pentru perioade de pana la 5 ani.
(6) Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru strainii prevazuti la alin. (3) se efectueaza cu scutire de la plata taxelor consulare."
47.

Articolul 63 se abroga.
48.

Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 64 Casatoria de convenienta

(1) Autoritatea pentru straini refuza prelungirea dreptului de sedere obtinut in baza casatoriei daca, in urma verificarilor efectuate, rezulta ca acea casatorie este de convenienta.
(2) Elementele pe baza carora se poate constata faptul ca o casatorie este de convenienta pot fi urmatoarele:
a) coabitarea matrimoniala nu exista;
b) sotii nu s-au cunoscut inaintea casatoriei;
c) lipsa unei contributii efective la indeplinirea obligatiilor nascute din casatorie;
d) sotii nu vorbesc o limba inteleasa de amandoi;
e) exista date ca anterior unul dintre soti a incheiat o casatorie de convenienta;
f) sotii sunt inconsecventi in declararea datelor cu caracter personal, a circumstantelor in care s-au cunoscut ori a altor informatii relevante despre acestia;
g) incheierea casatoriei a fost conditionata de plata unei sume de bani intre soti, cu exceptia sumelor primite cu titlu de dota.
(3) Constatarea elementelor prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre ofiterul de interviu. Aceste elemente pot rezulta din:
a) datele obtinute in urma interviului;
b) inscrisuri;
c) declaratiile celor in cauza sau ale unor terte persoane;
d) controale la domiciliul conjugal ori alte verificari suplimentare."
49.

La articolul 65, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Strainului, titular al unui drept de sedere pentru reintregirea familiei, i se poate prelungi dreptul de sedere temporara in mod independent in urmatoarele cazuri:
a) pentru membrii de familie ai sponsorului, daca:
(i) devin majori;
(ii) sponsorul a decedat;
(iii) a fost pronuntata desfacerea casatoriei;
b) pentru membrii de familie ai cetateanului roman, daca:
(i) implinesc 21 de ani;
(ii) cetateanul roman a decedat;
(iii) a fost pronuntata desfacerea casatoriei.
...............................................................................................................................
(4) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere se acorda in conditiile si pentru scopurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, fara a mai fi necesara parasirea teritoriului Romaniei."
50.

La articolul 67, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Strainul care solicita prelungirea dreptului de sedere pentru activitati umanitare sau religioase nu trebuie sa faca dovada mijloacelor de intretinere.
(3) Dreptul de sedere in acest scop se prelungeste pentru o perioada egala cu durata avizului."
51.

La articolul 68 alineatul (1), literele a), b1) si c) vor avea urmatorul cuprins:
"a) strainii detasati - cu prezentarea unui permis de munca eliberat in conditiile legii. Dreptul de sedere pentru acest scop poate fi prelungit pentru intreaga perioada de valabilitate a permisului de munca, pentru prelungirile ulterioare fiind aplicabile dispozitiile legale privind prelungirea dreptului de sedere a strainilor angajati in munca;
...............................................................................................................................
b1) strainii desemnati ca administratori ai unei societati comerciale, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(i) fac dovada calitatii de administrator;
(ii) fac dovada ca, la data solicitarii, nu sunt asociati sau actionari la societatea comerciala in cauza ori la alta persoana juridica romana si ca nu au avut aceste calitati in ultimii 2 ani;
(iii) la societatea comerciala in cauza sa nu mai existe un alt strain care a obtinut un drept de sedere in acest scop;
(iv) fac dovada ca societatea comerciala in cauza a realizat un aport de capital de cel putin 50.000 euro, care s-a concretizat in realizarea sau in achizitionarea de constructii destinate desfasurarii activitatilor prevazute in cadrul Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN sau in transfer de tehnologie;
c) strainii care desfasoara alte activitati care nu contravin legilor romane - cu avizul autoritatilor competente, atunci cand este necesar, sau daca prezinta documente prin care sa justifice necesitatea sederii in Romania;".
52.

La articolul 68 alineatul (1), dupa litera b1) se introduc doua noi litere, literele b2) si b3), cu urmatorul cuprins:
"b2) strainii care au intrat pe teritoriul Romaniei in scopul formarii profesionale neremunerate in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat sau in cadrul unui furnizor de formare profesionala acreditat - cu prezentarea contractului de formare pentru participarea neremunerata la o forma de pregatire profesionala;
b3) strainii care desfasoara activitati in cadrul unor programe de voluntariat - cu prezentarea contractului de voluntariat incheiat cu organizatia-gazda, in cuprinsul caruia se face mentiune cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, conditiile in care sunt supravegheati in indeplinirea sarcinilor, precum si la orele de lucru;".
53.

La articolul 68, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) La acordarea sau prelungirea dreptului de sedere temporara, strainii prevazuti la alin. (1) lit. a), b), b2), b3) si c) trebuie sa faca dovada mijloacelor de intretinere, cel putin la nivelul salariului mediu net pe economie, cei prevazuti la alin. (1) lit. b1), in cuantum de cel putin 500 euro lunar proveniti din activitatea desfasurata in calitate de administrator."
54.

La articolul 68, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Dreptul de sedere pentru strainii prevazuti la alin. (1) lit. b2) si b3) se acorda pentru o perioada de maximum un an, fara posibilitatea prelungirii. In cazuri exceptionale, pentru strainii prevazuti la alin. (1) lit. b2) dreptul de sedere poate fi prelungit o singura data pentru o perioada de pana la 6 luni, in vederea dobandirii unei calificari in profesia in care s-au pregatit."
55.

Titlul sectiunii a 2-a a capitolului IV va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA a 2-a Acordarea dreptului de sedere permanenta"


56.

Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 69 Dreptul de sedere permanenta

(1) Dreptul de sedere permanenta se acorda, la cerere, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada nedeterminata, strainilor titulari ai unui drept de sedere.
(2) Dreptul de sedere permanenta nu se acorda urmatoarelor categorii de straini:
a) titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii;
b) solicitanti de azil;
c) beneficiari ai protectiei umanitare temporare sau ai protectiei temporare;
d) titulari ai dreptului de sedere conferit de viza diplomatica sau de serviciu.
(3) Dreptul de sedere permanenta inceteaza in urmatoarele situatii:
a) in cazul anularii sau revocarii;
b) in cazul obtinerii unui drept de sedere permanenta pe teritoriul altui stat;
c) in cazul absentei de pe teritoriul statului roman pentru o perioada mai mare de 12 luni consecutive, cu exceptia situatiei in care, in aceasta perioada, strainul a beneficiat de un drept de sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene;
d) in cazul absentei de pe teritoriul statului roman pe o perioada mai mare de 6 ani consecutivi, chiar daca in aceasta perioada a beneficiat de un drept de sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene.
(4) In situatia in care, la incetarea dreptului de sedere permanenta, strainul se gaseste pe teritoriul Romaniei, iar prezenta acestuia nu constituie o amenintare la adresa ordinii publice sau securitatii nationale, acesta poate solicita eliberarea unui permis de sedere temporara pentru scopurile si in conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Strainului al carui drept de sedere permanenta a incetat in conditiile alin. (3) lit. b) sau c) i se poate acorda un nou drept de sedere permanenta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, dupa o sedere legala si continua pe teritoriul Romaniei de 12 luni."
57.

Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 70 Conditii de acordare a dreptului de sedere permanenta

(1) Dreptul de sedere permanenta se acorda strainilor prevazuti la art. 69 alin. (1), daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au avut o sedere continua si legala pe teritoriul Romaniei in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, astfel:
(i) sederea va fi considerata continua atunci cand perioada de absenta de pe teritoriul Romaniei este mai mica de 6 luni consecutive si nu depaseste in total 10 luni;
(ii) sederea va fi considerata legala atunci cand impotriva strainului nu a fost dispusa nicio masura de indepartare de pe teritoriul national;
(iii) la stabilirea perioadei de sedere continua si legala se ia in calcul jumatate din perioada de sedere in scop de studii;
(iv) la stabilirea perioadei de sedere continua si legala nu se ia in calcul sederea conferita de viza diplomatica sau de serviciu si nici sederea obtinuta pentru desfasurarea de activitati ca lucrator sezonier;
b) fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim net pe economie, cu exceptia strainilor membri de familie ai cetatenilor romani;
c) fac dovada asigurarii sociale de sanatate;
d) fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit, cu exceptia strainilor membri de familie ai cetatenilor romani;
e) cunosc limba romana cel putin la un nivel satisfacator;
f) nu prezinta pericol pentru ordinea publica si siguranta nationala.
(2) Strainilor de origine romana sau nascuti in Romania, precum si celor a caror sedere este in interesul statului roman li se poate acorda dreptul de sedere permanenta fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a)-e).
(3) Minorilor ai caror parinti sunt titulari ai unui drept de sedere permanenta li se poate acorda acelasi statut fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1). In cazul in care numai unul dintre parinti este titular al unui drept de sedere permanenta, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, in forma autentica.
(4) Strainilor care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 1.000.000 de euro sau au creat peste 100 de locuri de munca cu norma intreaga li se poate acorda dreptul de sedere permanenta fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b)."
58.

Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 71 Solicitarea dreptului de sedere permanenta

(1) Strainii prevazuti la art. 69 alin. (1) trebuie sa depuna personal la formatiunile teritoriale ale Autoritatii pentru straini o cerere-tip insotita de urmatoarele documente:
a) documentul de trecere a frontierei de stat;
b) acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului de locuit;
c) acte doveditoare privind mijloacele de intretinere;
d) dovada asigurarii sociale de sanatate;
e) certificat de cazier judiciar, eliberat de autoritatile romane.
(2) Cu prilejul depunerii cererii, solicitantii vor sustine un interviu in vederea stabilirii nivelului de cunoastere a limbii romane."
59.

Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 72 Aprobarea dreptului de sedere permanenta

(1) Dreptul de sedere permanenta se aproba de catre seful Autoritatii pentru straini.
(2) Cererile se analizeaza de catre o comisie special constituita, prin dispozitie a sefului Autoritatii pentru straini, comisie care formuleaza propuneri motivate pentru fiecare caz in parte.
(3) Termenul de solutionare a cererilor este de maximum 6 luni de la data inregistrarii. Pentru motive obiective, seful Autoritatii pentru straini poate prelungi acest termen cu inca 3 luni, cu instiintarea solicitantului.
(4) Aprobarea se comunica in scris solicitantului, in termen de 15 zile lucratoare de la solutionarea cererii.
(5) In termen de 30 de zile de la primirea comunicarii, strainul caruia i s-a aprobat dreptul de sedere permanenta in Romania este obligat sa se prezinte la formatiunea teritoriala a Autoritatii pentru straini unde a fost inregistrata cererea, in vederea eliberarii permisului de sedere permanenta.
(6) Acordarea dreptului de sedere permanenta pentru strainii membri de familie ai cetatenilor romani se efectueaza cu scutire de la plata taxelor consulare."
60.

Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 73 Refuzul acordarii dreptului de sedere permanenta

(1) Daca se constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta sectiune, comisia constituita potrivit art. 72 alin. (2) propune sefului Autoritatii pentru straini refuzul acordarii dreptului de sedere permanenta.
(2) Refuzul, precum si motivele care au stat la baza acestuia se comunica, in scris, solicitantului, in termen de 15 zile lucratoare de la solutionarea cererii.
(3) Refuzul acordarii dreptului de sedere permanenta poate fi atacat in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti.
(4) Refuzul acordarii dreptului de sedere permanenta nu produce efecte juridice asupra dreptului de sedere al titularului cererii."
61.

Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 74 Tratament egal

Titularii unui drept de sedere permanenta beneficiaza, in conditiile legii, de tratament egal cu cetatenii romani in ceea ce priveste:
a) accesul la piata muncii, inclusiv in privinta conditiilor de angajare si de munca, la activitati economice in mod independent si la activitati profesionale, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca activitatea desfasurata sa nu presupuna, chiar si ocazional, exercitarea unor prerogative ale autoritatii publice;
b) accesul la toate formele si nivelurile de invatamant si de pregatire profesionala, inclusiv la acordarea burselor de studiu;
c) echivalarea studiilor si recunoasterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenta si a calificarilor profesionale, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
d) securitatea sociala, asistenta si protectia sociala;
e) asistenta de sanatate publica;
f) deduceri de impozit pe venitul global si scutiri de taxe;
g) accesul la bunuri si servicii publice, inclusiv obtinerea de locuinte;
h) libertatea de asociere, afiliere si apartenenta la o organizatie sindicala sau profesionala."
62.

Dupa articolul 74 se introduce un nou articol, articolul 741, cu urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 741 Stabilirea domiciliului strainilor in Romania

Strainii titulari ai unui drept de sedere permanenta au dreptul sa isi stabileasca sau sa isi schimbe domiciliul pe teritoriul Romaniei in aceleasi conditii ca si cetatenii romani."
63.

Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 75 Cazuri de anulare si revocare

(1) Autoritatea pentru straini anuleaza, prin decizie motivata, dreptul de sedere permanenta sau temporara in Romania, daca se constata ulterior ca:
a) la data acordarii dreptului de sedere permanenta sau a prelungirii dreptului de sedere temporara strainul nu indeplinea conditiile prevazute de lege in acest sens;
b) dreptul de sedere permanenta sau prelungirea dreptului de sedere temporara a fost obtinut/obtinuta prin folosirea de informatii false, documente false sau falsificate ori de alte mijloace ilegale;
c) dreptul de sedere a fost obtinut in baza unei casatorii de convenienta, constatata in conditiile art. 64;
d) strainul a fost indepartat anterior de pe teritoriul Romaniei si a reintrat, sub o alta identitate, in perioada de interdictie.
(2) Autoritatea pentru straini revoca, prin decizie motivata, dreptul de sedere permanenta atunci cand se constata ca rezidentul permanent constituie o amenintare la adresa ordinii publice, ca urmare a infractiunilor savarsite pe teritoriul Romaniei.
(3) Autoritatea pentru straini revoca, prin decizie motivata, dreptul de sedere temporara atunci cand:
a) in urma verificarilor efectuate de Autoritatea pentru straini sau a sesizarilor primite de la alte autoritati competente, potrivit legii, se constata ca strainul nu mai indeplineste conditiile pe baza carora i-a fost prelungit dreptul de sedere ori nu mai respecta scopul pentru care i-a fost acordat acest drept;
b) se constata ca strainul a incalcat reglementarile privind frontiera de stat sau pe cele referitoare la angajarea in munca a strainilor;
c) se constata ca strainul sufera de o boala ce pune in pericol sanatatea publica si nu se supune masurilor de tratament medical stabilite de autoritatile competente."
64.

Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 76 Comunicarea deciziei de anulare sau revocare

Decizia de anulare sau revocare a dreptului de sedere se comunica:
a) de catre Autoritatea pentru straini, strainului care se afla pe teritoriul Romaniei, prin decizia de returnare prevazuta la art. 80;
b) de catre Politia de Frontiera Romana, strainului care se prezinta la frontiera cu scopul de a intra in Romania, prin comunicarea de nepermitere a intrarii."
65.

Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 79 Indepartarea strainilor de pe teritoriul Romaniei

(1) Impotriva strainilor a caror sedere pe teritoriul Romaniei a devenit ilegala, al caror drept de sedere a fost anulat sau revocat, precum si impotriva celor carora li s-a refuzat prelungirea dreptului de sedere temporara Autoritatea pentru straini poate dispune masura returnarii de pe teritoriul Romaniei.
(2) In cazul strainilor declarati indezirabili, precum si impotriva celor pentru care instanta a dispus masura de siguranta a expulzarii, indepartarea de pe teritoriul Romaniei se face prin punerea in aplicare a prevederilor hotararii instantei prin care s-a dispus masura respectiva."
66.

Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 80 Decizia de returnare a strainilor de pe teritoriul Romaniei

(1) Decizia de returnare constituie actul administrativ al Autoritatii pentru straini sau al formatiunilor sale teritoriale, prin care strainii prevazuti la art. 79 alin. (1) sunt obligati sa paraseasca teritoriul Romaniei.
(2) Decizia de returnare se redacteaza in doua exemplare, fiecare in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala.
(3) Decizia de returnare da posibilitatea strainului sa paraseasca tara neinsotit, astfel:
a) in termen de 15 zile, pentru:
(i) strainul a carui sedere a devenit ilegala;
(ii) strainul a carui viza a fost anulata sau revocata;
(iii) fostii solicitanti de azil pentru care s-a finalizat procedura de azil;
b) in termen de 30 de zile, pentru strainul caruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de sedere temporara ori i-a fost refuzata prelungirea acestui drept;
c) in termen de 90 de zile, pentru:
(i) strainul caruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati comerciale ori i-a fost refuzata prelungirea acestui drept, daca acesta trebuie sa lichideze investitia;
(ii) strainul caruia i-a incetat dreptul de sedere permanenta.
(4) Termenele prevazute la alin. (3) curg de la data la care decizia de returnare i-a fost adusa la cunostinta strainului, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(5) Decizia de returnare poate fi insotita, in conditiile legii, de luarea in custodie publica, in cazul strainilor care au trecut ilegal frontiera de stat, precum si in situatiile in care strainii nu poseda un document de calatorie valabil sau nu au posibilitatea de a-si achita cheltuielile de transport."
67.

Articolul 81 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 81 Comunicarea deciziei de returnare

(1) Comunicarea deciziei de returnare se realizeaza de catre Autoritatea pentru straini ori de formatiunile sale teritoriale prin remiterea unui exemplar al acesteia.
(2) Remiterea se poate face prin inmanarea exemplarului, sub semnatura, atunci cand strainul este prezent, sau prin trimiterea prin posta, cu confirmare de primire, la adresa la care strainul a declarat ca locuieste, atunci cand strainul nu este prezent.
(3) In cazul in care remiterea nu este posibila, comunicarea deciziei de returnare se face prin afisarea unui exemplar al acesteia la sediul Autoritatii pentru straini sau al formatiunilor sale teritoriale.
(4) Se prezuma ca remiterea nu este posibila in urmatoarele situatii:
a) strainul refuza sa primeasca exemplarul inmanat sau trimis prin posta;
b) strainul nu mai locuieste la adresa declarata;
c) strainul nu a facut cunoscuta adresa la care locuieste."
68.

Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 82 Contestarea deciziei de returnare

(1) Decizia de returnare poate fi contestata in termen de 10 zile de la data comunicarii la Curtea de Apel Bucuresti, in cazul in care aceasta a fost emisa de Autoritatea pentru straini, sau la curtea de apel in a carei raza de competenta se afla formatiunea teritoriala care a emis decizia de returnare. Instanta solutioneaza cererea in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Hotararea instantei este irevocabila.
(2) In cazul strainilor prevazuti la art. 80 alin. (5), decizia de returnare poate fi contestata la curtea de apel competenta teritorial pe a carei raza se afla centrul de cazare, in termen de 3 zile de la data comunicarii. Instanta se pronunta in termen de 5 zile, hotararea fiind irevocabila.
(3) Contestatia prevazuta la alin. (1) suspenda executarea deciziei de returnare.
(4) Contestarea deciziei de returnare formulata de catre strainii luati in custodie publica nu suspenda masura luarii in custodie publica."
69.

Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 83 Declararea ca indezirabil


(1) Declararea ca indezirabil este o masura care se dispune impotriva unui strain care a desfasurat, desfasoara ori exista indicii temeinice ca intentioneaza sa desfasoare activitati de natura sa puna in pericol securitatea nationala sau ordinea publica.
(2) Masura prevazuta la alin. (1) se dispune de Curtea de Apel Bucuresti, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. Procurorul sesizeaza instanta de judecata, la propunerea institutiilor cu competente in domeniul ordinii publice si securitatii nationale care detin date sau indicii temeinice, in sensul celor prevazute la alin. (1).
(3) Datele si informatiile in baza carora se propune declararea ca indezirabil pentru ratiuni de securitate nationala se pun la dispozitia instantei de judecata, in conditiile stabilite de actele normative care reglementeaza regimul activitatilor referitoare la siguranta nationala si protejarea informatiilor clasificate.
(4) Sesizarea prevazuta la alin. (2) se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor. Instanta de judecata aduce la cunostinta strainului faptele care stau la baza sesizarii, cu respectarea prevederilor actelor normative care reglementeaza regimul activitatilor referitoare la siguranta nationala si protejarea informatiilor clasificate.
(5) Curtea de Apel Bucuresti se pronunta, prin hotarare motivata, in termen de 10 zile de la sesizarea formulata in conditiile alin. (2). Hotararea instantei este definitiva. Atunci cand declararea strainului ca indezirabil se intemeiaza pe ratiuni de securitate nationala, in continutul hotararii nu se mentioneaza datele si informatiile care au stat la baza motivarii acesteia.
(6) Hotararea se comunica strainului, precum si, daca instanta dispune declararea ca indezirabil, Autoritatii pentru straini, pentru a fi pusa in executare.
(7) Dreptul de sedere a strainului inceteaza de la data pronuntarii hotararii prin care acesta a fost declarat indezirabil.
(8) Punerea in executare a hotararii prin care strainul a fost declarat indezirabil se realizeaza prin escortarea strainului pana la frontiera sau pana in tara de origine, de catre personalul specializat al Autoritatii pentru straini.
(9) Perioada pentru care un strain poate fi declarat indezirabil este de la 5 la 15 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o noua perioada cuprinsa intre aceste limite, in cazul in care se constata ca nu au incetat motivele care au determinat luarea acestei masuri. Prelungirea termenului se face in conditiile prevazute la alin. (2).
(10) Persoanele declarate indezirabile vor fi comunicate de Autoritatea pentru straini Directiei generale afaceri consulare."
70.

Articolul 84 se abroga.
71.

Articolul 85 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 85 Recursul impotriva hotararii prevazute la art. 83 alin. (5)

(1) Hotararea prevazuta la art. 83 alin. (5) poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile de la data comunicarii, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Instanta se pronunta in termen de 5 zile de la data primirii cererii.
(2) Exercitarea caii de atac prevazute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a hotararii prin care strainul a fost declarat indezirabil. In cazuri temeinic justificate si pentru a se preveni producerea de pagube iminente, strainul poate cere instantei sa dispuna suspendarea executarii hotararii prin care a fost declarat indezirabil, pana la solutionarea caii de atac. Instanta va solutiona cererea de suspendare de urgenta, hotararea pronuntata in acest caz fiind executorie de drept."
72.

Titlul sectiunii a 3-a a capitolului V va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA a 3-a Indepartarea sub escorta a strainilor"


73.

Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 86 Indepartarea sub escorta a strainilor

(1) Indepartarea sub escorta se realizeaza, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de catre personalul specializat al Autoritatii pentru straini, pentru urmatoarele categorii de straini:
a) care nu au parasit voluntar teritoriul Romaniei la expirarea termenului deciziei de returnare prevazute la art. 80 alin. (3);
b) care au trecut ilegal frontiera de stat;
c) care au fost declarati indezirabili;
d) impotriva carora a fost dispusa expulzarea.
(2) Indepartarea sub escorta se poate efectua si in cazul strainilor care prezinta dizabilitati fizice sau mentale ori constituie un pericol pentru sanatatea publica."
74.

Articolul 861 se abroga.
75.

Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 87 Procedura indepartarii sub escorta

(1) Indepartarea sub escorta presupune insotirea strainului de catre personalul specializat al Autoritatii pentru straini pana la frontiera ori pana in tara de origine, de tranzit sau de destinatie.
(2) Daca strainii poseda document de trecere a frontierei de stat valabil, mijloace financiare si nu este necesara efectuarea altor formalitati, indepartarea sub escorta se va efectua in termen de 24 de ore.
(3) Strainii care nu poseda documente de trecere a frontierei de stat vor fi prezentati misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare acreditate in Romania ale statelor ai caror cetateni sunt, pentru eliberarea documentelor.
(4) Procedurile aplicabile in cazul necooperarii unor reprezentante diplomatice in legatura cu eliberarea de documente de calatorie pentru indepartarea strainilor de pe teritoriul statului roman se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului administratiei si internelor.
(5) Pentru strainii proveniti din state care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare in Romania vor fi solicitate documente de trecere a frontierei de stat din tara de origine, prin Directia generala afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
(6) In situatia in care documentul de trecere a frontierei de stat nu poate fi obtinut in conditiile prevazute la alin. (5), Autoritatea pentru straini poate elibera un titlu de calatorie, conform legii.
(7) Cand exista indicii temeinice ca indepartarea sub escorta nu poate fi efectuata in termen de 24 de ore, strainul va fi luat in custodie publica."
76.

Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 88 Indepartarea sub escorta in baza acordurilor de readmisie

(1) Strainii prevazuti la art. 86 pot fi indepartati sub escorta si in baza acordurilor de readmisie incheiate de Romania cu alte state, in conditiile prevazute in acestea.
(2) La cererea unuia dintre statele care au incheiate acorduri de readmisie cu Romania, se poate permite tranzitarea teritoriului Romaniei de catre strainul care face obiectul unei proceduri de readmisie catre un stat tert, cu conditia escortarii si a prezentarii garantiilor ca acesta isi poate continua calatoria si poate intra in statul de destinatie."
77.

Articolul 881 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 881 Masuri de asistenta intre statele membre ale Uniunii Europene in cazul indepartarii strainilor pe calea aerului

(1) In situatia in care indepartarea nu este posibila prin folosirea zborurilor directe pana in tara de destinatie, Autoritatea pentru straini poate solicita altor state tranzitul aeroportuar.
(2) Pentru realizarea indepartarii strainului pe calea aerului, Autoritatea pentru straini dispune escortarea strainilor pana in tara de tranzit sau de destinatie in urmatoarele cazuri:
a) tara de tranzit sau de destinatie solicita ca strainul sa fie escortat;
b) este necesara acordarea de asistenta medicala strainului in timpul realizarii masurilor de indepartare;
c) strainul trebuie supravegheat pentru a se preveni savarsirea de fapte de natura penala in timpul realizarii masurilor de indepartare;
d) exista indicii temeinice ca strainul nu va respecta masura de indepartare ori ca intentioneaza sa ramana in tara de tranzit;
e) autoritatile romane cu atributii in domeniul ordinii publice si securitatii nationale solicita ca strainul sa fie escortat.
(3) Pe durata realizarii masurilor de indepartare, membrii escortei nu sunt inarmati si poarta tinuta civila. Acestia sunt obligati sa respecte legislatia statului de tranzit, sa foloseasca forta numai in caz de legitima aparare sau in scopul impiedicarii strainului sa fuga, sa isi provoace rani, sa lezeze integritatea corporala a altor persoane sau sa produca pagube materiale atunci cand reprezentantii statului de tranzit nu sunt prezenti sau este necesara acordarea de sprijin acestora.
(4) Autoritatea pentru straini intreprinde demersurile necesare pentru intoarcerea in tara a strainilor daca, in timpul indepartarii pe calea aerului, a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) autorizatia de tranzit aeroportuar a fost refuzata sau revocata;
b) strainul a intrat pe teritoriul statului solicitat in timpul tranzitului;
c) indepartarea strainului catre o alta tara de tranzit ori catre tara de destinatie sau imbarcarea in zborul de legatura nu a fost realizata;
d) tranzitul aeroportuar nu mai este posibil.
(5) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera poate aproba solicitarile de tranzit pentru strainii care fac obiectul unor masuri de indepartare, adresate de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene.
(6) Solicitarea de tranzit prevazuta la alin. (5) poate fi refuzata daca:
a) strainul este invinuit sau inculpat intr-o cauza penala ori are de executat o pedeapsa privativa de libertate, ca urmare a savarsirii unei infractiuni pe teritoriul Romaniei;
b) tranzitul catre alte state sau intrarea in tara de destinatie nu este permisa;
c) in timpul tranzitului este necesar transportul catre un alt aeroport aflat pe teritoriul Romaniei;
d) strainul reprezinta o amenintare pentru siguranta nationala, ordinea si sanatatea publica sau relatiile internationale ale statului roman;
e) asistenta solicitata este imposibila in acel moment din motive obiective; in acest caz, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza, in cel mai scurt timp posibil, autoritatile solicitante asupra unei date cat mai apropiate de cea solicitata initial, in care poate fi acordata asistenta tranzitului.
(7) In situatia in care, ulterior aprobarii tranzitului, survin situatiile prevazute la alin. (6), autorizatiile deja eliberate pot fi revocate, cu informarea autoritatilor solicitante asupra motivelor care au determinat revocarea.
(8) Solicitarea de tranzit trebuie transmisa in scris cu cel tarziu doua zile inainte de tranzit. Acest termen poate fi scurtat in cazuri urgente si justificate.
(9) Forma si continutul solicitarii de tranzit se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(10) Decizia va fi comunicata statului membru solicitant in termen de doua zile. Termenul poate fi prelungit, in cazuri justificate, cu maximum 48 de ore.
(11) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera stabileste puncte de contact in toate zonele de tranzit importante.
(12) Operatiunea de tranzit nu trebuie sa depaseasca 24 de ore. In cazul in care, din motive obiective, sunt necesare masuri de asistenta suplimentare pentru continuarea operatiunii de tranzit, acest termen poate fi prelungit cu maximum 48 de ore.
(13) In limita mijloacelor disponibile si in conformitate cu standardele internationale relevante, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera va asigura masurile de asistenta necesare de la aterizare si pana la parasirea aeroportului catre tara de destinatie a strainului, in ceea ce priveste:
a) intampinarea strainului la aeronava si escortarea acestuia in perimetrul aeroportului, in special catre zborul de legatura;
b) asigurarea tratamentului medical de urgenta strainului si, daca este cazul, persoanelor din escorta acestuia;
c) asigurarea hranei pentru strain si, daca este cazul, pentru persoanele din escorta acestuia;
d) primirea, pastrarea si predarea documentelor de calatorie, in special in cazul strainilor neescortati;
e) in cazul strainilor neescortati, informarea statului solicitant despre locul si ora plecarii strainului de pe teritoriul statului roman;
f) informarea statului solicitant in privinta oricaror incidente serioase care survin in timpul tranzitului;
g) pe timpul stationarii in aeroportul de tranzit, seful punctului de trecere a frontierei poate dispune cazarea strainului in spatii special amenajate si folosirea mijloacelor legale pentru prevenirea sau impiedicarea oricarei incercari a strainului de a se impotrivi tranzitului.
(14) Costurile serviciilor asigurate potrivit alin. (13) se suporta de statul solicitant."
78.

Articolul 882 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 882 Organizarea unor zboruri comune cu statele membre ale Uniunii Europene in vederea indepartarii strainilor

(1) Autoritatea pentru straini poate organiza sau participa la actiuni comune cu autoritatile competente din unul ori mai multe state membre ale Uniunii Europene, pentru indepartarea strainilor care fac obiectul unor masuri de indepartare.
(2) Atunci cand Autoritatea pentru straini decide organizarea unui zbor pentru indepartarea strainilor, la care ar putea sa participe si alte state membre ale Uniunii Europene, informeaza autoritatile competente din aceste state.
(3) In vederea unei bune desfasurari a zborului, Autoritatea pentru straini intreprinde masuri pentru selectionarea transportatorului, potrivit dispozitiilor legale, obtinerea autorizatiilor necesare de la statele de tranzit si de destinatie, stabilirea in comun cu autoritatile competente ale celorlalte state participante a numarului personalului de escorta necesar, incheierea intelegerilor financiare necesare, precum si alte masuri ce se impun.
(4) In cazul in care Autoritatea pentru straini decide sa participe la un zbor pentru indepartarea strainilor organizat de un stat membru al Uniunii Europene, informeaza autoritatile competente din statul organizator despre intentia de a participa, specificand numarul de persoane care fac obiectul indepartarii, si asigura un numar suficient de persoane pentru escorta. In cazul in care escorta este realizata numai de catre statul organizator, Autoritatea pentru straini asigura prezenta a cel putin 2 reprezentanti la bordul aeronavei, care sunt responsabili de predarea strainilor de care raspund autoritatile din statele de destinatie.
(5) Autoritatea pentru straini asigura atat strainilor care fac obiectul masurilor de indepartare, cat si personalului de escorta propriu documente de calatorie valabile, vize si alte documente necesare si, prin intermediul Directiei generale afaceri consulare, solicita asistenta necesara din partea reprezentantelor diplomatice ale Romaniei."
79.

Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 89 Interzicerea indepartarii

(1) Indepartarea este interzisa in urmatoarele cazuri:
a) strainul este minor, iar parintii acestuia au drept de sedere in Romania;
b) strainul este parinte al unui minor care are cetatenia romana, daca minorul se afla in intretinerea acestuia sau daca exista obligatia platii pensiei alimentare, obligatie pe care strainul si-o indeplineste cu regularitate;
c) strainul este casatorit cu un cetatean roman, iar casatoria nu este de convenienta;
d) strainul a depasit varsta de 80 de ani;
e) exista temeri justificate ca viata ii este pusa in pericol ori ca va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante in statul in care urmeaza sa fie trimis strainul;
f) indepartarea este interzisa de documentele internationale la care Romania este parte.
(2) Persoanelor prevazute la alin. (1) li se poate acorda sau, dupa caz, prelungi dreptul de sedere in Romania de catre Autoritatea pentru straini, pentru unul dintre scopurile prevazute la cap. IV.
(3) Punerea in executare a masurilor de indepartare se suspenda in cazul strainilor care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 15 alin. (1), pana la data la care inceteaza motivele de nepermitere a iesirii din Romania.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1), (2) si (3) strainii care constituie un pericol pentru ordinea publica, securitatea nationala ori care sufera de o boala care ameninta sanatatea publica si refuza sa se supuna masurilor stabilite de catre autoritatile medicale."
80.

Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 90 Repatrierea voluntara umanitara asistata

(1) Strainii aflati pe teritoriul Romaniei pot solicita sprijinul Autoritatii pentru straini, precum si al organizatiilor internationale sau neguvernamentale cu atributii in domeniu pentru repatrierea voluntara umanitara asistata, daca nu dispun de mijloace financiare.
(2) Autoritatea pentru straini, in comun cu organizatii internationale cu atributii in domeniu, precum si cu organizatii neguvernamentale de profil vor desfasura programe comune pentru identificarea modalitatilor concrete de sprijinire a strainilor prevazuti la alin. (1), in vederea repatrierii voluntare umanitare asistate a acestora, precum si a resurselor financiare necesare in acest sens.
(3) Strainilor inclusi in programele de repatriere voluntara umanitara asistata li se elibereaza de catre Autoritatea pentru straini certificate de repatriere.
(4) Strainii prevazuti la alin. (1) pot beneficia, in mod individual, o singura data de sprijinul acordat de Autoritatea pentru straini, prin intermediul programelor prevazute la alin. (2), pentru repatrierea voluntara umanitara asistata."
81.

La articolul 91, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Daca strainul nu poseda document de trecere a frontierei de stat sau mijloace financiare suficiente, Autoritatea pentru straini procedeaza potrivit prevederilor art. 87 alin. (3), (5) si (6)."
82.

La articolul 91, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In cazul in care masura expulzarii nu poate fi pusa in executare in termen de 24 de ore, strainul va fi luat in custodie publica potrivit prevederilor art. 93 alin. (10)."
83.

La articolul 921, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Criteriile si aranjamentele practice de compensare a dezechilibrelor financiare rezultate ca urmare a recunoasterii deciziilor de indepartare prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
84.

La articolul 921, dupa alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu urmatorul cuprins:
"(5) Cheltuielile angajate de catre Autoritatea pentru straini in scopul indepartarii strainilor, in baza deciziilor prevazute la alin. (1), se suporta din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat Ministerului Administratiei si Internelor pentru Autoritatea pentru straini cu aceasta destinatie.
(6) Sumele reprezentand cheltuielile prevazute la alin. (5), recuperate de la statul membru al Uniunii Europene care a emis decizia de indepartare, reprezinta reconstituiri de credite bugetare, daca cheltuielile au fost efectuate pentru anul in curs, sau se fac venit la bugetul de stat, daca cheltuielile au fost efectuate in anii precedenti.
(7) Autoritatea pentru straini deconteaza cheltuielile efectuate de alte state membre ale Uniunii Europene care pun in aplicare deciziile de indepartare pana la implinirea unei perioade de 4 ani de la data emiterii acestora de catre autoritatile romane, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat Ministerului Administratiei si Internelor pentru Autoritatea pentru straini cu aceasta destinatie.
(8) Solicitarile de rambursare a cheltuielilor efectuate de statul membru al Uniunii Europene pot fi respinse de catre Autoritatea pentru straini atunci cand sunt efectuate dupa o perioada mai mare de un an de la punerea in aplicare a masurii de indepartare."
85.

La articolul 93, alineatele (1), (2), (4), (5), (8) si (9) vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Luarea in custodie publica este o masura de restrangere temporara a libertatii de miscare pe teritoriul statului roman, dispusa de magistrat impotriva strainului care nu a putut fi indepartat sub escorta in termenul prevazut de lege, precum si impotriva strainului care a fost declarat indezirabil sau cu privire la care instanta a dispus expulzarea.
(2) In cazul strainilor care nu au putut fi indepartati sub escorta in termenul prevazut de lege, luarea in custodie publica se dispune de catre procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pe o perioada de 30 de zile, la solicitarea Autoritatii pentru straini sau a formatiunilor sale teritoriale.
...............................................................................................................................
(4) Luarea in custodie publica a strainilor declarati indezirabili se dispune de instanta de judecata care a dispus masura declararii ca indezirabil prin hotararea prevazuta la art. 83 alin. (5).
(5) Prelungirea duratei de luare in custodie publica a strainilor prevazuti la alin. (2) si (4), care nu au putut fi indepartati de pe teritoriul Romaniei in termen de 30 de zile, se dispune de catre curtea de apel in a carei raza de competenta teritoriala se afla locul de cazare, la solicitarea motivata a Autoritatii pentru straini. Instanta trebuie sa se pronunte inainte de expirarea termenului de luare in custodie publica dispusa anterior, iar hotararea instantei este irevocabila.
...............................................................................................................................
(8) Strainii impotriva carora s-a dispus luarea in custodie publica, in conditiile prevazute la alin. (2), pot depune, in termen de 5 zile, plangere la Curtea de Apel Bucuresti, care este obligata sa o solutioneze in termen de 3 zile de la data primirii.
(9) Strainii luati in custodie publica, precum si cei indepartati sub escorta in termen de 24 de ore sunt amprentati si fotografiati."
86.

La articolul 95, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Minorii introdusi in centrele de cazare au acces gratuit la sistemul de invatamant obligatoriu."
87.

La articolul 96, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Serviciile medicale prevazute la alin. (1) se asigura, dupa caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau prin unitatile sanitare ale Ministerului Administratiei si Internelor ori ale Ministerului Sanatatii Publice. Decontarea cheltuielilor se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin bugetul alocat Autoritatii pentru straini, special prevazut in acest scop."
88.

La articolul 98, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Neacordarea tolerarii de catre Autoritatea pentru straini poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la curtea de apel competenta teritorial. Instanta se pronunta in termen de 30 de zile, hotararea instantei fiind irevocabila."
89.

Articolul 99 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 99 Situatii de tolerare pe teritoriul Romaniei

Strainii prevazuti la art. 98 alin. (1) pot fi tolerati in urmatoarele situatii:
a) atunci cand se afla in situatiile prevazute la art. 15 alin. (1) si nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru acordarea unui permis de sedere;
b) cand strainii luati in custodie publica, impotriva carora s-a dispus masura returnarii, nu au putut fi indepartati in termen de 6 luni;
c) cand strainii luati in custodie publica, impotriva carora instanta a dispus expulzarea, nu au putut fi expulzati in termen de 2 ani de la data la care au fost luati in custodie publica;
d) atunci cand prezenta temporara pe teritoriul Romaniei a acestora este ceruta de interese publice importante. In acest caz, tolerarea se acorda la solicitarea organelor de stat competente;
e) atunci cand exista motive serioase sa se considere ca strainii sunt victime ale traficului de fiinte umane. In acest caz, tolerarea se acorda la solicitarea procurorului sau a instantei;
f) atunci cand Autoritatea pentru straini constata ca acestia se afla in imposibilitatea de a parasi temporar Romania din alte motive obiective."
90.

La articolul 100, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) In cazul strainilor prevazuti la art. 99 lit. b) si c), daca au disparut motivele pentru care nu au putut fi indepartati de pe teritoriul Romaniei in perioada de custodie publica, acestia pot fi luati din nou in custodie publica, pentru o perioada de maximum 30 de zile, in conditiile art. 93 alin. (2), in vederea indepartarii de pe teritoriul Romaniei."
91.

Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 101 Dispunerea masurii de interzicere a intrarii in Romania

(1) Concomitent cu emiterea deciziei de returnare sau cu punerea in aplicare a masurii de expulzare, Autoritatea pentru straini poate dispune, in conditiile legii, si interzicerea intrarii in Romania pentru o perioada determinata.
(2) Masura prevazuta la alin. (1) poate fi dispusa de Autoritatea pentru straini sau de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, in conditiile legii, si in situatia in care strainul nu a facut obiectul unei masuri de indepartare sau impotriva strainilor prevazuti la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) si alin. (2) lit. a) si b).
(3) Aplicarea masurii de interzicere a intrarii se realizeaza in toate cazurile prin instituirea consemnului nominal la punctele de trecere a frontierei de stat si, atunci cand este posibil, prin aplicarea in documentele de trecere a frontierei de stat a stampilei in care se precizeaza durata acesteia.
(4) Instituirea masurii interzicerii intrarii in Romania se comunica strainilor, in scris, de catre organul care a luat masura, impreuna cu motivele care au stat la baza dispunerii acesteia.
(5) Interzicerea intrarii in Romania poate fi contestata de catre strain in termen de 10 zile de la comunicare la curtea de apel in a carei raza de competenta se afla formatiunea care a dispus aceasta masura. Contestatia nu suspenda executarea masurilor de indepartare. Hotararea instantei este irevocabila.
(6) Toate cazurile in care a fost dispusa interzicerea intrarii in Romania vor fi comunicate de institutia care a dispus aceasta masura Directiei generale afaceri consulare din Ministerul Afacerilor Externe."
92.

La articolul 102 alineatul (1) litera a), punctul (iii) va avea urmatorul cuprins:
"(iii) strainilor care nu au respectat decizia de returnare si care au fost indepartati sub escorta;".
93.

La articolul 102 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) solicita repatrierea voluntara umanitara asistata, in conditiile prevazute la art. 90;".
94.

La articolul 102 alineatul (2), litera d) se abroga.
95.

La articolul 102, alineatele (3), (4) si (41) vor avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul strainilor impotriva carora instanta a dispus masura de siguranta a expulzarii, durata interdictiei va fi egala cu durata pedepsei la care au fost condamnati, dar nu mai mica de 3 ani.
(4) Impotriva strainilor care au trecut ilegal ori au incercat sa treaca fraudulos frontiera de stat cu documente false ori falsificate durata interdictiei va fi de 5 ani.
(41) Impotriva strainilor prevazuti la art. 101 alin. (2) durata interdictiei va fi dupa cum urmeaza:
a) 15 ani - pentru strainii prevazuti la art. 8 alin. (1) lit. b)-d);
b) 5 ani - pentru strainii prevazuti la art. 8 alin. (2) lit. a) si b)."
96.

La articolul 103 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) permis de sedere permanenta strainului caruia i s-a acordat dreptul de sedere permanenta."
97.

La articolul 103, alineatul (2) se abroga.
98.

La articolul 104, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 104 - (1) Permisul de sedere eliberat strainului in conditiile prezentei ordonante de urgenta face dovada identitatii, a adresei de resedinta sau de domiciliu pe teritoriul Romaniei si atesta existenta dreptului de sedere in Romania, precum si durata si scopul pentru care i-a fost acordat acest drept."
99.

Articolul 105 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 105 Permisul de sedere temporara

(1) Permisul de sedere temporara se elibereaza strainilor la acordarea sau prelungirea dreptului de sedere temporara. In permisul de sedere temporara se inscrie adresa la care strainul declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei.
(2) Permisul de sedere temporara are o valabilitate limitata la perioada pentru care s-a acordat sau, dupa caz, s-a prelungit dreptul de sedere temporara. Permisul de sedere temporara se reinnoieste de fiecare data cu ocazia prelungirii dreptului de sedere temporara."
100.

Articolul 106 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 106 Permisul de sedere permanenta

(1) Permisul de sedere permanenta se elibereaza strainilor, in baza obtinerii dreptului de sedere permanenta, pentru o perioada de 5 ani si se reinnoieste succesiv pentru aceeasi perioada.
(2) In permisul de sedere permanenta se inscrie adresa la care strainul declara ca are domiciliul pe teritoriul Romaniei.
(3) Cererea pentru acordarea permisului de sedere permanenta se depune de catre titularul dreptului de sedere permanenta la formatiunea teritoriala a Autoritatii pentru straini in a carei raza de competenta locuieste in mod legal solicitantul si trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
a) documentul de trecere a frontierei de stat, in original si in copie;
b) documentele care dovedesc detinerea in mod legal a spatiului de locuit la adresa la care strainul declara ca are domiciliul pe teritoriul Romaniei, in original si in copie.
(4) Pentru reinnoirea permisului de sedere permanenta, solicitantul trebuie sa depuna, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea valabilitatii documentului, o cerere insotita de documentele care dovedesc detinerea in mod legal a spatiului de locuit la adresa la care strainul declara ca are domiciliul pe teritoriul Romaniei."
101.

Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 107 Anularea permisului de sedere

In cazul in care titularului permisului de sedere i se revoca sau i se anuleaza dreptul de sedere, documentul se anuleaza la data luarii deciziei si se retrage cel mai tarziu la data la care aceasta decizie este adusa la cunostinta strainului."
102.

La articolul 108, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Strainului i se elibereaza de catre formatiunea teritoriala a Autoritatii pentru straini competenta un nou permis de sedere in locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus.
(3) Permisele de sedere a caror valabilitate a expirat, precum si cele deteriorate se anuleaza de formatiunea competenta teritorial a Autoritatii pentru straini."
103.

La capitolul VI, dupa sectiunea 1 se introduce o noua sectiune, sectiunea 11, continand articolele 1091-1094, cu urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 11 Cartile de rezidenta pentru strainii membri de familie ai cetatenilor romani

ARTICOLUL 1091 Emiterea cartilor de rezidenta

(1) Strainului, membru de familie al unui cetatean roman, caruia i s-a acordat sau, dupa caz, i s-a prelungit dreptul de sedere in Romania i se elibereaza de catre Autoritatea pentru straini, prin formatiunile sale teritoriale, o carte de rezidenta, dupa cum urmeaza:
a) carte de rezidenta pentru strainii membri de familie - strainului membru de familie al cetateanului roman, caruia i s-a acordat sau, dupa caz, i s-a prelungit dreptul de sedere temporara;
b) carte de rezidenta permanenta pentru strainii membri de familie - strainului membru de familie al cetateanului roman, caruia i s-a acordat dreptul de sedere permanenta.
(2) In cartea de rezidenta si in cartea de rezidenta permanenta se inscrie adresa la care strainul declara ca are resedinta sau domiciliul pe teritoriul Romaniei.
(3) Forma si continutul cartilor de rezidenta sunt similare celor eliberate membrilor de familie ai cetatenilor Uniunii Europene, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European si pentru stabilirea formei si continutului documentelor care se elibereaza cetatenilor Uniunii Europene si membrilor lor de familie.
(4) Materialele necesare producerii cartilor de rezidenta eliberate strainilor membri de familie ai cetatenilor romani sunt asigurate din stocurile achizitionate de Ministerul Administratiei si Internelor pentru confectionarea cartilor de identitate pentru cetatenii romani, potrivit art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 1092 Valabilitatea cartilor de rezidenta

(1) Cartea de rezidenta se elibereaza la acordarea sau prelungirea dreptului de sedere temporara si are o valabilitate limitata la perioada pentru care s-a acordat sau, dupa caz, s-a prelungit dreptul de sedere temporara.
(2) Cartea de rezidenta permanenta se elibereaza in baza obtinerii dreptului de sedere permanenta, pentru o perioada de 10 ani, si se reinnoieste succesiv, pentru aceeasi perioada.

ARTICOLUL 1093 Regimul cartilor de rezidenta

(1) Cartea de rezidenta dovedeste identitatea strainului membru de familie al unui cetatean roman si atesta exercitarea dreptului de sedere in Romania.
(2) Titularul cartii de rezidenta are obligatia de a nu o instraina si de a o prezenta autoritatilor competente ori de cate ori i se solicita aceasta.
(3) Se interzice darea, primirea sau solicitarea documentelor prevazute la art. 1091 drept garantie pentru prestarea unor servicii, pentru incredintarea unor bunuri sau valori, pentru plata datoriilor sau in alte scopuri.
(4) Orice modificare, adaugare sau mentiune, alta decat cea prevazuta de lege, inscrisa in documentele prevazute la art. 1091, este interzisa si atrage nulitatea acestora.
(5) In situatiile prevazute la alin. (4), nulitatea se constata de catre personalul Autoritatii pentru straini.
(6) Politistul care constata una dintre situatiile prevazute la alin. (4) este obligat sa retina documentul respectiv si sa il transmita celei mai apropiate formatiuni teritoriale a Autoritatii pentru straini.
(7) Titularul cartii de rezidenta este obligat sa se prezinte la formatiunea teritoriala a Autoritatii pentru straini competenta, in vederea eliberarii unui nou document, in urmatoarele situatii:
a) cand au intervenit modificari cu privire la nume, prenume, cetatenie si adresa;
b) in cazul distrugerii sau deteriorarii cartii de rezidenta;
c) in cazul pierderii sau furtului, numai dupa declararea evenimentului la organul de politie competent teritorial.

ARTICOLUL 1094 Anularea cartilor de rezidenta
v In cazul in care titularului cartii de rezidenta i se revoca sau i se anuleaza dreptul de sedere, documentul se anuleaza la data luarii deciziei si se retrage cel mai tarziu la data la care aceasta decizie este adusa la cunostinta strainului."
104.

La articolul 110 litera a), punctul (iii) si litera b) vor avea urmatorul cuprins:
"(iii) apatrizilor cu sedere permanenta in Romania aflati temporar in strainatate, care nu mai sunt in posesia documentelor romanesti de trecere a frontierei de stat;
b) pasaport pentru persoana fara cetatenie - apatrizilor cu sedere permanenta in Romania, precum si apatrizilor de origine romana, care sunt repatriati in baza unor intelegeri internationale la care Romania este parte."
105.

La articolul 112, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"(1) Pasaportul pentru persoana fara cetatenie face dovada identitatii si a calitatii de apatrid cu drept de sedere in Romania si ii da dreptul titularului de a iesi si de a intra in tara prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului international de persoane."
106.

La articolul 114 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) permisul de sedere permanenta valabil, in cazul apatrizilor cu drept de sedere permanenta in Romania;".
107.

Articolul 115 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 115 Anularea pasaportului pentru persoana fara cetatenie

In cazul in care titularul pasaportului pentru persoana fara cetatenie isi pierde calitatea de apatrid cu sedere permanenta in Romania sau obtine cetatenia unui stat, are obligatia de a depune documentul la formatiunea teritoriala a Autoritatii pentru straini competenta, care il retrage si il anuleaza."
108.

La articolul 119, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(1) La nivelul Autoritatii pentru straini se constituie Sistemul National de Evidenta a Strainilor, ca sistem complex de prelucrare a datelor personale ale strainilor, necesar indeplinirii atributiilor legale cu privire la intrarea, sederea, indepartarea strainilor si interzicerea intrarii acestora pe teritoriul Romaniei.
...............................................................................................................................
(3) Fiecarui strain caruia i s-a prelungit dreptul de sedere temporara sau i s-a acordat dreptul de sedere permanenta i se atribuie de catre Autoritatea pentru straini un cod numeric personal, care se inscrie in permisul de sedere."
109.

La articolul 1201, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Persoanele prevazute la alin. (1) se bucura de tratament egal in domeniile si in conditiile prevazute la art. 74.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), accesul pe piata muncii pentru strainii cu drept de sedere permanenta intr-un stat membru al Uniunii Europene se va realiza in raport cu legislatia muncii in domeniu si cu necesitatea ocuparii locurilor de munca ce se incadreaza in registrul ocupational deficitar pe teritoriul Romaniei, stabilit de structura specializata din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei."
110.

La articolul 1202, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Strainilor prevazuti la alin. (1) li se poate prelungi dreptul de sedere cu indeplinirea conditiilor generale prevazute de lege, daca:
a) prezinta permisul de sedere intr-un stat membru al Uniunii Europene;
b) fac dovada ca au locuit ca membri de familie ai strainului cu drept de sedere permanenta intr-un stat membru al Uniunii Europene;
c) fac dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de cel putin salariul minim net pe economie."
111.

La articolul 1202, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Strainilor prevazuti la alin. (2) li se poate prelungi dreptul de sedere, potrivit prevederilor art. 62."
112.

La articolul 124, punctele 9 si 10 vor avea urmatorul cuprins:
"9. nerespectarea obligatiei ce revine strainului cu privire la permisul de sedere, prevazuta la art. 104 alin. (2) si, respectiv, cu privire la cartea de rezidenta, prevazuta la art. 1093 alin. (2);
10. nerespectarea termenului pentru depunerea cererii de reinnoire a permisului de sedere, prevazut la art. 106 alin. (4);".
113.

La articolul 132, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca strainul nu dispune de mijloace financiare si a intrat in Romania in baza unei invitatii, cheltuielile de indepartare se suporta de catre persoana fizica sau juridica ce a facut invitatia."
114.

La articolul 134, alineatul (1) se abroga.
115

Dupa articolul 134 se introduc doua noi articole, articolele 1341 si 1342, cu urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 1341 Aplicarea reglementarilor speciale

(1) Prevederile Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania se aplica cu prioritate fata de prevederile prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia situatiilor in care ratiuni de securitate nationala sau de ordine publica impun indepartarea acestora de pe teritoriul Romaniei.
(2) Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la membrii de familie ai cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European se aplica cu prioritate fata de prevederile prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL 1342 Dispozitii procedurale

In toate plangerile si cererile adresate instantelor in temeiul prezentei ordonante de urgenta, in care Autoritatea pentru straini este parte, participarea procurorului este obligatorie."

Art. II

(1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, strainii fara drept de sedere in Romania pot solicita Autoritatii pentru straini emiterea unei decizii de returnare, fara instituirea masurii de interzicere a intrarii in Romania.
(2) Toate situatiile aflate in curs de rezolvare la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta lege.
(3) Ordonantele de declarare ca indezirabil, emise de procurorul anume desemnat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, care nu au fost puse in executare, isi inceteaza efectele la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi.

Art. III

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

*

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 86/2003 privind dreptul la reunificare familiala, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L251 din 3 octombrie 2003, Directiva Consiliului nr. 109/2003 privind statutul cetatenilor statelor terte care sunt rezidenti pe termen lung, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L16 din 23 ianuarie 2004, Directiva Consiliului nr. 110/2003 privind asistenta in cazul tranzitului pentru scopul indepartarii pe calea aerului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L321 din 6 decembrie 2003, si Directiva Consiliului nr. 114/2004 privind conditiile admisiei cetatenilor statelor terte in scop de studii, schimb de elevi, pregatire neremunerata sau servicii de voluntariat, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L375 din 23 decembrie 2004.


Poate fi de interes si:
Servicii Avocat Romania
Divortul in Romania
Certificat de conformitate
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, oug nr. 113/2007
Legea privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine, legea nr 312/2005
Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, oug nr. 126/2007
OUG nr. 56/2007, ordonanta de urgenta privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei
Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, legea nr. 248/2005
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele cul
Acord din 20/10/2006 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind calatoriile reciproce ale cetatenilor
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2007 privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor
Ordonanta de urgenta privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, oug nr. 55/2007
Ordonanta de urgenta 96/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, oug nr. 96/2006
Ordin privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, ordin nr. 2310/2007
Hotarare pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora si pentru modificarea art. 21 alin. (3)
Regulament pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine, 2008 si hotarare de aprobare nr. 9/2008
Hotarare privind stabilirea numarului de autorizatii de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2008, hotarare nr. 150/2008
Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru revenirea in tara a cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, hotarare nr. 187/2008
OUG nr. 194/2002, ordonanta de urgenta privind regimul strainilor in Romania, republicata in 2008


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: