DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de camp[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 298 din 04/05/2007

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de camp, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 537 din 25 iulie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:

"LEGE
privind producerea si valorificarea legumelor"

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza politica agricola in domeniul legumiculturii, privind producerea si valorificarea legumelor."
3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) In sensul prezentei legi, productia de legume se realizeaza in urmatoarele sisteme de cultura:
a) legume de camp;
b) legume in spatii protejate: solarii, sere reci si sere incalzite;
c) cultura pepenilor;
d) cultura ciupercilor;
e) producerea rasadurilor;
f) producerea semintelor de legume.
(2) Dupa directiile de valorificare, productia de legume are urmatoarele destinatii:
a) consum in stare proaspata;
b) prelucrare industriala.
(3) Clasificarea legumelor se face potrivit urmatoarelor criterii:
a) botanice;
b) durata vietii plantelor;
c) particularitatile partilor comestibile;
d) cerintele fata de factorii de mediu si tehnologiile aplicate;
e) capacitatea de mentinere a calitatii legumelor proaspete."
4. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

"Producerea legumelor"

5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) In Romania, cadrul ecologic ofera conditii climatice naturale favorabile pentru sistemele de cultura a legumelor prevazute la art. 5 alin. (1), pe baza carora se stabilesc zonele favorabile de cultivare a legumelor prin operatiunea de zonare.
(2) Zonarea speciilor legumicole reprezinta aprecierea de ansamblu a factorilor climatici, edafici, economici, sociali si de protectie a mediului, care sa orienteze delimitarea teritoriala si amplasarea speciilor, soiurilor si hibrizilor in zonele de cultivare cele mai favorabile.
(3) Zonele favorabile pentru cultura legumelor sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege."
6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Terenul cultivat cu legume se incadreaza la categoria de folosinta «teren arabil».
(2) Fac parte din categoria de folosinta «teren arabil» si suprafetele ocupate cu solarii-tunel, solarii cu acoperis in panta, individuale sau bloc, acoperite cu materiale plastice."
7. La articolul 8, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Producatorii agricoli pot infiinta culturi legumicole cu soiurile si hibrizii prevazuti in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura al Romaniei, aprobat anual de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si cu soiurile si hibrizii speciilor legumicole, inscrisi in cataloagele tarilor membre ale Uniunii Europene.
(2) Categoriile biologice de seminte si material saditor folosite in cultura legumelor sunt urmatoarele:
a) samanta de prebaza;
b) samanta de baza;
c) samanta certificata;
d) samanta hibrida;
e) rasaduri provenite din semintele prevazute la lit. a)-d)."
8. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Autorizarea producerii de rasaduri se va asigura, in principal, prin control la locul de cultivare, luandu-se in considerare toate elementele tehnologice ale culturii."
9. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
"Siguranta alimentara si calitatea legumelor, pepenilor si ciupercilor cultivate"
10. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Legumele, pepenii si ciupercile cultivate, destinate comercializarii in vederea consumului uman in stare proaspata, se clasifica in conformitate cu standardele de comercializare, care au caracter obligatoriu in toate etapele comercializarii pe filiera de produs.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) produsele care:
a) sunt expediate de catre producatori la centrele de sortare, calibrare, ambalare din zona de productie;
b) sunt vandute de producatori in zona de productie, in pietele traditionale, in pietele organizate in anumite zile, in acest scop.
(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale notifica Comisia Europeana cu privire la exceptarile prevazute la alin. (2).
(4) Legumele, pepenii si ciupercile cultivate, comercializate in stare proaspata, destinate consumului uman, se supun controlului de conformitate cu standardele de comercializare.
(5) Controlul de conformitate se efectueaza de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor, potrivit atributiilor stabilite."
11. Dupa articolul 9 se introduc doua noi articole, articolele 91 si 92, cu urmatorul cuprins:
"Art. 91. - (1) Legumele proaspete, pepenii si ciupercile destinate consumului uman se comercializeaza in spatii special amenajate, insotite de facturi pe care se inscriu de catre emitent calitatea si conformitatea cu standardele de comercializare.
(2) Facturile pot fi emise de catre comerciant sau de producator, in cazul in care acesta face livrarea directa catre beneficiar.
Art. 92. - Micii producatori, persoane fizice, care comercializeaza in conditiile legii legume in pietele stradale sau traditionale se excepteaza de la prevederile art. 91 alin. (2), avand obligatia dovedirii calitatii de producator si a prezentarii produselor in conditii de calitate si igiena."
12. Articolele 10-13 se abroga.
13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Se interzice comercializarea legumelor, pepenilor si a ciupercilor cultivate in stare proaspata sau procesata, destinate consumului uman, care contin reziduuri de pesticide si metale grele, azotati, azotiti sau alte produse, care depasesc nivelurile maxime admise stabilite de legislatia in vigoare.
(2) Legumele, pepenii si ciupercile cultivate, in stare proaspata sau procesata, care au caracteristicile prevazute la alin. (1), determinate de laboratoare acreditate, se retrag de pe piata, se confisca si se distrug.
(3) Analizele privind continutul de reziduuri de pesticide, metale grele, azotati, azotiti sau alte produse se fac de laboratoarele acreditate, in conformitate cu legislatia in vigoare, la cererea producatorilor si/sau a comerciantilor.
(4) Comerciantii pot solicita de la producator buletine de analiza eliberate de laboratoare acreditate, pentru produsele proaspete pe care le pun in vanzare pentru consumul uman."
14. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Producatorii agricoli care cultiva legume, pepeni si ciuperci au obligatia de a practica metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.
(2) Controlul privind respectarea tehnologiilor de productie pentru legume, pepeni si ciuperci de cultura se exercita de personalul de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor, ale carei organizare si functionare se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale."
15. Articolele 16-18 si 20-23 se abroga.
16. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 91 alin. (1), art. 92 si art. 15, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) refuzul producatorilor agricoli, precum si al comerciantilor de a se supune controlului exercitat de organele abilitate ale statului, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei."
17. Articolul 29 se abroga.
18. Legea nr. 312/2003 se completeaza cu anexa care face parte integranta din prezenta lege.
19. In tot cuprinsul Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de camp, sintagma Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului se inlocuieste cu sintagma Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. II
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului, se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. III
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 469/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de sera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 819 din 19 noiembrie 2003.

Art. IV
Legea nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de camp, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 537 din 25 iulie 2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA


I. Zonarea speciilor legumicole
Definirea zonarii
Prin zonarea speciilor legumicole se intelege repartizarea teritoriala a culturilor de legume pe baza interdependentei unor factori care favorizeaza sau limiteaza posibilitatile de valorificare a potentialului biologic, imprimand legumiculturii un caracter zonal.
In Romania sunt delimitate 3 zone de producere a legumelor:
1. Zona I este cea mai mare - circa 50% din suprafata totala ocupata cu legume - si asigura cele mai bune conditii privind cerintele speciilor, soiurilor si hibrizilor de legume fata de factorii naturali si cuprinde doua subzone:
a) subzona I, cu un climat de stepa, caracterizata prin: 400-500 mm precipitatii anuale, temperatura medie anuala de 10-11?C, cu soluri in cea mai mare parte de tip cernoziom si soluri aluvionare cu fertilitate ridicata sau sol brun-deschis de stepa. Aceasta subzona acopera partea de sud-est a tarii - Campia Bailestiului, Boianului, Burnasului si Baraganului, Lunca Dunarii si Dobrogea si cuprinde judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, partea de sud a judetului Buzau, judetele Braila, Galati, Tulcea, Constanta si partea de sud a judetului Mehedinti. Subzona I asigura conditii climatice cu posibilitati de irigare pentru toate speciile legumicole si indeosebi pentru cele pretentioase la caldura: ardei, vinete, tomate, castraveti, pepeni, fasole de gradina, bame si altele;
b) subzona a II-a, caracterizata prin precipitatii medii anuale cuprinse intre 550 si 650 mm, temperaturi medii anuale de 10,5-11?C, umiditate relativa de 65-75% si soluri de tip cernoziom, brun de padure, de lunca, lacovisti si nisipuri solificate. Ocupa Campia de Vest a Banatului si Crisanei, incluzand judetele Timis, Arad si Bihor. In aceasta subzona se pot cultiva majoritatea speciilor legumicole.
2. Zona a II-a cuprinde dealurile subcarpatice joase din nordul Olteniei - partea de nord a judetului Mehedinti, judetele Gorj si Valcea, Muntenia - judetele Arges, Dambovita, Prahova si nordul judetului Buzau, Campia Moldovei cu spatiul cuprins intre Siret si Prut si luncile aflate la confluenta cu unii afluenti ai Siretului - judetele Vrancea, Bacau, Vaslui, Neamt, Iasi, Botosani si Suceava, Lunca Muresului, Ariesului, Somesului, cursul inferior al Tarnavelor, Valea Crisurilor, judetele Caras-Severin, Satu Mare si partial Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Alba, Mures si Hunedoara. Din punct de vedere climatic se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale de 9-10?C, precipitatii medii anuale de 450-550 mm, umiditate relativa de 65-80%. Solurile predominante sunt cele brune.
Zona a II-a ocupa circa 30% din suprafata totala cultivata de legume, principalele culturi fiind cele din grupa verzei, radacinoasele, bulboasele, mazarea de gradina si tomatele.
3. Zona a III-a ocupa circa 20% din suprafata de legume a Romaniei si se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale de 8-8,7?C, precipitatii medii anuale de 600-650 mm si o umiditate relativa medie a aerului cuprinsa intre 57% si 65%.
Zona a III-a acopera regiuni de dealuri din Transilvania - o parte a judetelor Alba, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Mures, Hunedoara si judetele Brasov, Maramures, Sibiu si Covasna. Principalele tipuri de sol sunt cele brune de padure slab sau mediu podzolite si aluvionare. In aceasta zona se cultiva in special legumele radacinoase, varzoase si bulboase, iar in anumite microzone se cultiva si castraveti, fasole de gradina si mazare de gradina, legume din grupa verzei.

II. Microzonarea este un subsistem al zonarii care contureaza arealul unor culturi legumicole la scara redusa. Microzonarea este impusa de amplitudinea variatiei factorilor pedoclimatici si social-economici specifici unei zone.
In cadrul oricarei zone exista suprafete de teren care sunt avantajoase pentru cultura legumelor dintr-o anumita categorie ca urmare a expozitiei sau protejarii naturale.
La stabilirea microzonelor se tine cont, pe langa conditiile de mediu, si de elementele social-economice, deoarece acestea se manifesta pregnant atat prin gradul de specializare a fortei de munca, cat si prin puterea economica a fiecarei proprietati agricole. Lucrarile de zonare stau la baza concentrarii, profilarii si specializarii productiei de legume.
Poate fi de interes si:
OG 19/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, precum si unele masuri de corelare legislativa. Ordonanta nr. 19/2015
Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels. Legea privind investitorii individuali Business Angels
Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
Legea 39/2015 privind aprobarea OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Lege nr. 39/2015
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
Ordin 2206/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala
OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Ordonanta 16/2014
HG 517/2014 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2014-2020 pentru investitii initiale. Hotarare nr. 517/2014
Legea 10/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate
Hotarare 52/2013 privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative administrate in alte
Ordin 2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale
OG 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Ordonanta Guvernului nr. 31/2013
HG 453/2013 pentru modificarea si completarea anexei la HG 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 453/2013
Legea 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale. Lege nr. 186/2013
HG 212/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperarii in domeniul infrastructurii, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2012
Legea 81/2013 privind aprobarea OUG 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Lege nr. 81/2013
Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013
Ordin 132/2013 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere)
Regulament BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare
HG 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine. Hotararea 7/2013
Raporturile juridice dintre profesionistii-comercianti
Angheni Smaranda

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
50 useri online

Useri autentificati: