DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, legea nr. 296/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 08/11/2007


Articol unic
Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, publicata Ón Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Membrii titulari si corespondenti sunt cetateni romani alesi dintre personalitatile prevazute la alin. (2). Numarul maxim de membri titulari este de 250. Membrii fondatori ai AOSR sunt membri titulari de drept ai Academiei."
2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Criteriile de selectie sau de alegere a noilor membri ai AOSR se stabilesc prin statut, iar procedurile, prin regulamentul propriu."
3. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Membrii prezidiului AOSR, ai consiliului onorific, precum si membrii consiliului stiintific beneficiaza de o indemnizatie lunara majorata cu 20%."
4. La articolul 8, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevazute la alin. (1)-(6) se aloca de la bugetul de stat si se platesc beneficiarilor lunar, prin bugetul AOSR."
5. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In subordinea AOSR functioneaza, ca unitati cu sau fara personalitate juridica, filiale teritoriale, organizate Ón principalele centre stiintifice si culturale ale tarii, precum si institute si centre de cercetare stiintifica. Organizarea si functionarea filialelor teritoriale si ale institutelor/centrelor se stabilesc prin statut."
6. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu urmatorul cuprins:
"(4) Filiala este condusa de un presedinte, membru titular al AOSR, remunerat, ales prin vot de catre adunarea membrilor filialei pe o perioada de 4 ani.
(5) Filiala Ósi constituie dintre membrii sai un birou de conducere, format din: presedintele filialei, un secretar si 1-3 membri, alesi prin vot. Hotararile biroului de conducere se ratifica Ón plenul adunarii membrilor filialei.
(6) Presedintele filialei are urmatoarele atributii:
a) reprezinta filiala Ón toate relatiile acesteia si rezolva problemele curente;
b) asigura legatura dintre AOSR si filiala;
c) convoaca si conduce sedintele filialei si ale biroului filialei;
d) urmareste ducerea la Óndeplinire a hotararilor adunarii membrilor filialei si a biroului de conducere al filialei;
e) prezinta anual dari de seama asupra activitatii filialei;
f) coordoneaza activitatea aparatului de lucru al filialei si emite decizii, potrivit statutului, privind personalul din subordine."
7. La articolul 11 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) alege presedintele, vicepresedintii si secretarul stiintific dintre membri titulari, Ón conformitate cu prevederile statutului. Mandatul alesilor este de 4 ani, putand fi reÓnnoit o singura data;".
8. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Structura organizatorica a aparatului de lucru la nivel central si la nivelul filialelor, precum si a institutelor si centrelor de cercetare aflate Ón subordinea AOSR se aproba de catre prezidiul AOSR, iar statele de functii, de presedintele AOSR, la propunerea secretarului stiintific."
9. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile din subordine se aproba de presedintele AOSR, la propunerea secretarului stiintific, cu Óncadrarea Ón numarul maxim de posturi aprobat pentru AOSR prin legile bugetare anuale."
10. La articolul 20, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 20 - (1) Finantarea activitatii AOSR si a unitatilor din subordine se asigura de la bugetul de stat, utilizandu-se Ón completare si venituri extrabugetare, conform legilor bugetare anuale.
(2) Veniturile extrabugetare ale AOSR provin din: donatii, sponsorizari, taxe, chirii, publicatii, studii, prestatii editoriale, consultatii stiintifice, studii pentru avize, lucrari de exploatare a unor bunuri mobile si imobile din patrimoniul propriu, precum si din alte activitati realizate."
11. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu urmatorul cuprins:
"(21) Centrele de cercetare din cadrul sectiilor stiintifice de specialitate functioneaza avand la baza criteriul rentabilitatii si principiul autofinantarii. Din fondurile atrase - granturi, sponsorizari, donatii, alte bunuri - si din veniturile realizate de acestea, 80% raman la dispozitia exclusiva a centrelor de cercetare pentru sustinerea si finantarea activitatii proprii, iar restul de 20% constituie venit propriu al AOSR.
(22) Fondurile necesare activitatii centrelor de cercetare Ónfiintate Ón cadrul sectiilor stiintifice de specialitate nu se asigura de la bugetul de stat.
(23) Functia de presedinte este retribuita la nivel de membru al Guvernului, iar functiile de vicepresedinte si secretar stiintific, la nivel de secretar de stat.
(24) Drepturile salariale pentru personalul bugetar din aparatul de lucru se vor acorda pentru functiile de executie, conform prevederilor referitoare la functiile de executie din administratia publica centrala de specialitate din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, iar functiile de conducere beneficiaza si de drepturile salariale prevazute Ón anexa nr. VI/1a din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda Ón anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza Ón sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 231/2007."
12. La articolul 22, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) AOSR poate elabora proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, ce se supun spre aprobare Guvernului de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Poate fi de interes si:
Lege privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, legea nr. 31/2007
Lege nr. 230/2008 privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania
HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei. Hotararea nr. 1412/2009
Ordinul 2494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si inscrierea sa in Registrul arheologilor
OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Ordonanta nr. 6/2011
Ordinul 3794/2011 privind infiintarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia
Legea 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Lege nr. 56/2012
OG 5/2015 pentru modificarea unor termene prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Ordonanta nr. 5/2015
Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania. Academia de Stiinte Juridice din Romania
Legea 140/2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: