DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 350/2007, legea privind modelele de utilitate[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 din 12/12/2007

Nome de aplicare
 • HG nr. 1457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Modelul de utilitate protejeaza, in conditiile prezentei legi, orice inventie tehnica, cu conditia sa fie noua, sa depaseasca nivelul simplei indemanari profesionale si sa fie susceptibila de aplicare industriala.
  (2) Nu sunt considerate inventii, in sensul alin. (1), in special:
  a) descoperirile, teoriile stiintifice si metodele matematice;
  b) creatiile estetice;
  c) planurile, principiile si metodele in exercitarea de activitati mentale, de jocuri sau in domeniul activitatilor economice, precum si programele de calculator;
  d) prezentarile de informatii.
  (3) Prevederile alin. (2) nu exclud protectia prin model de utilitate a obiectelor sau activitatilor prevazute, decat in masura in care cererea de model de utilitate sau modelul de utilitate se refera la astfel de obiecte sau activitati considerate in sine.
  (4) Nu pot fi protejate prin inregistrare ca model de utilitate:
  a) inventiile a caror exploatare comerciala este contrara ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele daunatoare sanatatii ori vietii persoanelor, animalelor sau plantelor ori care sunt de natura sa aduca atingeri grave mediului, cu conditia ca aceasta excludere sa nu depinda numai de faptul ca exploatarea lor este interzisa printr-o dispozitie legala;
  b) soiurile de plante si rasele de animale;
  c) inventiile avand ca obiect un material biologic;
  d) inventiile avand ca obiect un produs constand intr-o substanta chimica sau farmaceutica;
  e) inventiile avand ca obiect un procedeu sau o metoda.

  Art. 2
  Dreptul la modelul de utilitate apartine inventatorului sau succesorului sau in drepturi.

  Art. 3
  (1) O inventie este noua daca nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.
  (2) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunostintele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisa sau orala, prin folosire sau in orice alt mod, pana la data depozitului cererii de model de utilitate.
  (3) Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, continutul cererilor de model de utilitate, al cererilor de brevet de inventie depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, denumit in continuare O.S.I.M., precum si pe cel al cererilor care au efect in Romania, asa cum acestea au fost depuse, care au o data de depozit anterioara celei prevazute la alin. (2) si care au fost publicate la sau dupa aceasta data, conform legii.
  (4) In aplicarea prevederilor alin. (2) si (3), divulgarea inventiei nu este luata in considerare daca a intervenit in intervalul de 6 luni inaintea datei de depozit a cererii de model de utilitate si daca rezulta, direct sau indirect:
  a) de la solicitant ori de la predecesorul sau in drepturi; ori
  b) ca urmare a unui abuz evident asupra solicitantului sau predecesorului sau in drepturi.

  Art. 4
  O inventie este susceptibila de aplicare industriala daca obiectul sau poate fi fabricat sau folosit in orice tip de industrie, inclusiv in agricultura.

  Art. 5
  (1) Modelul de utilitate inregistrat confera titularului sau un drept exclusiv de exploatare a inventiei pe intreaga durata si de a interzice efectuarea fara consimtamantul sau a urmatoarelor acte: fabricarea, folosirea, oferirea spre vanzare, vanzarea sau importul in vederea folosirii, oferirii spre vanzare ori vanzarii inventiei protejate prin model de utilitate.
  (2) Titularul are, de asemenea, dreptul de a interzice oricarui tert care nu are consimtamantul sau sa furnizeze sau sa ofere altor persoane decat celor indreptatite sa exploateze inventia protejata prin model de utilitate mijloace de aplicare a inventiei pe teritoriul Romaniei, referitoare la un element esential al inventiei, cand tertul stie sau, in imprejurarile date, ar fi trebuit sa stie ca mijloacele sunt adecvate si destinate aplicarii inventiei.
  (3) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica produselor comerciale de larg consum, cu exceptia situatiilor in care tertul incearca sa determine savarsirea unor fapte care ar incalca dreptul exclusiv prevazut la alin. (1).
  (4) In cazul in care elementele esentiale ale unui model de utilitate au fost preluate din descrierea, desenele, modelele experimentale, dispozitivele sau echipamentele apartinand altei persoane decat titularului, fara consimtamantul acesteia, protectia acordata nu poate fi folosita in detrimentul acelei persoane.

  Art. 6
  (1) Drepturile conferite de un model de utilitate inregistrat nu se extind la actele prevazute la art. 5 alin. (1) privind produsul protejat, efectuate dupa ce produsul a fost comercializat intr-un stat membru al Uniunii Europene, de catre titular sau cu consimtamantul acestuia.
  (2) Totusi, drepturile conferite de un model de utilitate se extind la actele prevazute la art. 5 alin. (1) privind produsul protejat, efectuate dupa ce produsul a fost comercializat in afara unui stat membru al Uniunii Europene, de catre titular sau cu consimtamantul acestuia.

  Art. 7
  (1) Durata unui model de utilitate este de 6 ani, cu incepere de la data de depozit.
  (2) Titularul dreptului poate sa obtina, pe baza unei solicitari facute in scris la O.S.I.M., reinnoirea protectiei prin modelul de utilitate pentru inca o perioada de 2 ani, dar nu mai devreme de un an si nu mai tarziu de 6 luni inainte de expirarea duratei prevazute la alin. (1).
  (3) Titularul dreptului poate sa obtina, pe baza unei solicitari facute in scris la O.S.I.M., reinnoirea protectiei prin model de utilitate pentru o a doua si ultima perioada de 2 ani, dar nu mai devreme de un an si nu mai tarziu de 6 luni inainte de expirarea duratei prevazute la alin. (2).
  (4) Durata modelului de utilitate nu poate depasi 10 ani de la data de depozit.
  (5) Taxa de reinnoire poate fi platita pana la data expirarii duratei prevazute la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2) ori intr-un termen de 6 luni de la oricare dintre aceste date, cu o majorare de 50% din cuantumul taxei legale.
  (6) Titularul modelului de utilitate poate achita cumulativ taxele de mentinere in vigoare si taxele de reinnoire pentru toata perioada de protectie.
  (7) Mentiunea reinnoirii protectiei conform prevederilor alin. (2) si (3) se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala, denumit in continuare B.O.P.I.

  Art. 8
  (1) Dreptul la modelul de utilitate, dreptul la inregistrarea modelului de utilitate si drepturile care decurg din inregistrarea modelului de utilitate pot fi transmise in tot sau in parte.
  (2) Modelul de utilitate poate face obiectul unei garantii reale sau al unor masuri de executare silita.

  Art. 9
  (1) Protectia prin model de utilitate inceteaza prin:
  a) expirarea duratei;
  b) neplata taxelor de reinnoire a protectiei;
  c) renuntarea titularului la modelul de utilitate inregistrat.
  (2) Incetarea protectiei prevazute la alin. (1) produce efectele din ziua urmatoare:
  a) datei expirarii duratei modelului de utilitate, in cazul prevazut la alin. (1) lit. a) si b);
  b) comunicarii de catre titular a renuntarii, in cazul prevazut la alin. (1) lit. c).
  (3) Daca renuntarea conform prevederilor alin. (1) lit. c) se refera numai la anumite parti ale modelului de utilitate, acesta ramane in vigoare in ceea ce priveste celelalte parti. O.S.I.M. ia act de renuntare, fara a examina daca partile ramase ale modelului de utilitate continua sa indeplineasca cerintele prezentei legi si daca limitarea este admisibila.
  (4) Modelul de utilitate este considerat a nu avea efect retroactiv de la data de depozit, in cazul in care se acorda brevet de inventie pentru o cerere:
  a) in care este revendicata prioritatea cererii de model de utilitate; sau
  b) care a fost transformata in cerere de model de utilitate, iar solicitantul nu a cerut in mod expres retragerea cererii de brevet.


  Capitolul II - Procedura de inregistrare. Publicarea si eliberarea certificatului


  Art. 10
  (1) Cererea de model de utilitate se redacteaza in limba romana si se depune la O.S.I.M., la alegerea solicitantului, pe suport hartie sau sub o alta forma si printr-un mijloc de transmitere prevazut in regulamentul de aplicare a prezentei legi.
  (2) Cererea contine:
  a) datele de identificare ale solicitantului;
  b) solicitarea protectiei prin model de utilitate, insotita de titlul inventiei;
  c) o descriere a inventiei;
  d) una sau mai multe revendicari;
  e) desenele la care se face referire in descriere sau in revendicari.
  (3) Cererea de model de utilitate contine indicatii care sa permita stabilirea identitatii inventatorului.
  (4) Daca solicitantul nu este acelasi cu inventatorul, acesta trebuie sa il declare si sa faca dovada, printr-un document depus la O.S.I.M., pana la luarea unei hotarari, ca este indreptatit la inregistrarea modelului de utilitate.
  (5) In toate procedurile in fata O.S.I.M., solicitantul este considerat a fi persoana indreptatita la inregistrarea modelului de utilitate.
  (6) Pentru fiecare inventie se depune cate o cerere de model de utilitate.
  (7) Revendicarile trebuie sa defineasca in mod clar obiectul protectiei solicitate, sa fie concise si sa fie sustinute in intregime de descrierea inventiei.
  (8) Cererea este insotita de un rezumat al inventiei. Rezumatul trebuie sa contina o scurta prezentare a inventiei; acesta serveste exclusiv informarii tehnice si nu poate fi luat in considerare pentru alte scopuri, in special pentru determinarea intinderii protectiei.
  (9) Pana la data hotararii de inregistrare a modelului de utilitate sunt permise modificari ale cererii in masura in care acestea nu extind obiectul cererii. Din modificari care extind obiectul cererii nu pot rezulta niciun fel de drepturi.

  Art. 11
  Inventia trebuie sa fie dezvaluita in cererea de model de utilitate suficient de clar si complet, astfel incat o persoana de specialitate in domeniu sa o poata realiza.

  Art. 12
  (1) Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care au fost depuse la O.S.I.M. urmatoarele:
  a) o indicatie explicita sau implicita, potrivit careia se solicita un model de utilitate;
  b) indicatii care sa permita stabilirea identitatii solicitantului sau care sa permita contactarea acestuia de catre O.S.I.M.;
  c) o parte care, la prima vedere, sa para a fi o descriere a inventiei.
  (2) Revendicarile si desenele privind inventia pot fi depuse si in termen de doua luni de la data de depozit.
  (3) In cazul in care nu sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (1) lit. a) si/sau c), O.S.I.M. notifica solicitantului deficientele constatate si ii solicita remedierea acestora in termen de doua luni de la data la care cel putin cerinta prevazuta la alin. (1) lit. b) a fost indeplinita.
  (4) Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care sunt depuse la O.S.I.M. documentele ce cuprind remedierea deficientelor semnalate in notificarea transmisa conform prevederilor alin. (3).
  (5) Daca deficientele semnalate nu au fost remediate in termenul acordat sau daca deficientele se refera la cerinta prevazuta la alin. (1) lit. b), nu se acorda data de depozit, iar cererea de model de utilitate este considerata a nu fi fost depusa.

  Art. 13
  Depozitul cererii de model de utilitate are valoarea unui depozit national reglementar de la data de depozit, acordata conform prevederilor art. 12, daca sunt indeplinite prevederile art. 10 alin. (2).

  Art. 14
  (1) O cerere de model de utilitate poate rezulta si dintr-o cerere de brevet avand ca obiect aceeasi inventie, daca solicitantul depune o cerere de transformare:
  a) pe parcursul procedurii de examinare a cererii de brevet pana la incheierea pregatirilor tehnice pentru publicarea mentiunii hotararii de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet;
  b) intr-o perioada de 3 luni de la data la care O.S.I.M. publica mentiunea unei hotarari de anulare a brevetului de inventie ramase definitiva si irevocabila pe motivul lipsei activitatii inventive.
  (2) Daca sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (1), cererea de model de utilitate rezultata din transformare beneficiaza de aceeasi data de depozit si de dreptul de prioritate nascut din cererea de brevet de inventie.
  (3) Transformarea prevazuta la alin. (2) nu are efect dupa expirarea unei perioade de 10 ani calculate de la data de depozit a cererii de brevet.
  (4) Pentru o cerere de brevet de inventie transformata intr-o cerere de model de utilitate, procedura de examinare se continua daca solicitantul nu cere in mod expres retragerea cererii de brevet.
  (5) Pot fi transformate in cereri de model de utilitate si cererile de brevet european aflate in situatiile prevazute la art. 135 din Conventia privind eliberarea brevetelor europene (Conventia brevetului european), adoptata la Munchen la 5 octombrie 1973, la care Romania a aderat prin Legea nr. 611/2002, cu revizuirile ulterioare, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

  Art. 15
  (1) Solicitantul unui model de utilitate poate cere, pana la luarea unei hotarari privind inregistrarea, conversia acestuia intr-o cerere de brevet de inventie, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
  (2) O cerere de brevet de inventie, rezultata in conditiile prevazute la alin. (1), beneficiaza de aceeasi data de depozit si de dreptul de prioritate nascut din cererea de model de utilitate.
  (3) Conversia unei cereri de model de utilitate in cerere de brevet de inventie nu este permisa in cazul in care cererea de model de utilitate a rezultat din transformarea unei cereri de brevet de inventie, conform prevederilor art. 14.

  Art. 16
  (1) O cerere de model de utilitate trebuie sa se refere la o singura inventie.
  (2) Cererea de model de utilitate care contine doua sau mai multe inventii trebuie divizata de catre solicitant, din proprie initiativa sau la cererea O.S.I.M., pana la luarea unei hotarari privind aceasta cerere.
  (3) In situatia in care, pana la luarea unei hotarari asupra cererii initiale, solicitantul nu o divizeaza prin depunerea revendicarilor care sa defineasca protectia unei singure inventii, obiect al cererii initiale, O.S.I.M. declara cererea ca fiind considerata retrasa.

  Art. 17
  (1) O.S.I.M. examineaza daca cererea de model de utilitate indeplineste:
  a) prevederile art. 10 alin. (3) privind stabilirea identitatii inventatorului;
  b) prevederile art. 10 alin. (4) privind dreptul la inregistrarea modelului de utilitate;
  c) prevederile art. 10 alin. (2) referitoare la continutul cererii de model de utilitate;
  d) conditiile privind depozitul, prevazute la art. 12 si 13;
  e) conditiile pentru recunoasterea prioritatii;
  f) conditiile privind existenta unei singure inventii, prevazuta la art. 16 alin. (1).
  (2) O.S.I.M. examineaza daca inventia care constituie obiectul cererii:
  a) nu este exclusa de la protectia prin model de utilitate, conform prevederilor art. 1 alin. (2), sau nu poate fi protejata conform prevederilor art. 1 alin. (4);
  b) este dezvaluita, potrivit prevederilor art. 11.
  (3) O.S.I.M. nu examineaza obiectul cererii de model de utilitate sub aspectul indeplinirii conditiilor privind noutatea, depasirea nivelului simplei indemanari profesionale, precum si aplicabilitatea industriala.

  Art. 18
  (1) Pentru toate cererile de model de utilitate pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 17 alin. (1) si (2) privind inregistrarea modelului de utilitate, O.S.I.M. intocmeste, in termen de 6 luni de la data de depozit, un raport de documentare in care sunt mentionate documentele luate in considerare sub aspectul conditiilor prevazute la art. 1.
  (2) Pentru intocmirea raportului de documentare, solicitantul va depune la O.S.I.M., in termen de doua luni de la data depunerii cererii sau, dupa caz, de la data de depozit, dovada platii taxei legale.
  (3) Nu se intocmeste raport de documentare pentru cererile provenite din transformarea unei cereri de brevet de inventie care avea deja un raport de documentare intocmit si publicat de catre O.S.I.M..
  (4) Raportul de documentare, insotit de copii ale documentelor citate, se transmite solicitantului impreuna cu notificarea O.S.I.M. ca solicitantul sa depuna in termen de doua luni dovada platii taxei de publicare si eliberare a certificatului si de mentinere in vigoare a modelului de utilitate pentru primii 6 ani de protectie. La cererea motivata a solicitantului, acest termen poate fi prelungit o singura data cu inca doua luni.
  (5) Solicitantul poate modifica revendicarile in termenul prevazut la alin. (4) prin depunerea unui nou set de revendicari. In astfel de cazuri, O.S.I.M. nu efectueaza un supliment sau o modificare a raportului de documentare.
  (6) Daca in termenul prevazut la alin. (4), la O.S.I.M. nu a fost depusa dovada platii taxei, cererea este declarata ca fiind considerata retrasa.
  (7) In cazul in care raportul de documentare nu a fost facut public odata cu publicarea documentatiei prevazute la art. 19 alin. (8), acesta se publica ulterior, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

  Art. 19
  (1) Hotararile privind cererea de model de utilitate se iau de catre o comisie de examinare de specialitate a Directiei brevete de inventie din cadrul O.S.I.M., pe baza raportului de examinare a cererii.
  (2) O.S.I.M. hotaraste inregistrarea modelului de utilitate, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 17 alin. (1) si (2) si daca a fost achitata taxa de publicare a modelului de utilitate, de eliberare a certificatului si de mentinere in vigoare a modelului de utilitate pentru primii 6 ani de protectie.
  (3) La cererea solicitantului, luarea hotararii privind inregistrarea poate fi amanata, fara a se depasi un termen de 18 luni de la data de depozit a cererii sau de la data de la care aceasta a fost depusa, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
  (4) O.S.I.M. hotaraste respingerea inregistrarii modelului de utilitate in urmatoarele situatii:
  a) inventia, obiect al cererii, este exclusa de la protectia prin model de utilitate, conform prevederilor art. 1 alin. (2), sau nu poate fi protejata, conform prevederilor art. 1 alin. (4);
  b) cererea de model de utilitate nu indeplineste prevederile art. 10 alin. (1) si/sau (2) ori ale alin. (7) sau ale art. 11 ori ale art. 12;
  c) solicitantul a deschis faza nationala dupa expirarea termenului prevazut la art. 26 alin. (1) sau (2), dupa caz;
  d) solicitantul, altul decat inventatorul, nu a facut dovada in termenul prevazut la art. 10 alin. (4), ca este indreptatit la inregistrarea modelului de utilitate.
  (5) Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de model de utilitate aflate in urmatoarele situatii:
  a) inventatorii nu au fost indicati in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) si (4);
  b) cererea a constituit baza revendicarii prioritatii intr-o cerere ulterioara depusa pe cale nationala sau pentru care s-a deschis faza nationala in Romania;
  c) solicitantul nu a depus revendicarile si/sau desenele in termen de doua luni de la data de depozit a cererii de model de utilitate;
  d) cererea de model de utilitate a rezultat din transformarea unei cereri de brevet de inventie pentru care, ulterior transformarii, a fost luata o hotarare de acordare a brevetului;
  e) una dintre taxele legale nu a fost platita in cuantumul si la termenele prevazute de prezenta lege si de Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, republicata, cu modificarile ulterioare;
  f) solicitantul nu a divizat cererea de model de utilitate neunitara, conform art. 16 alin. (2).
  (6) Inventia care face obiectul cererii de model de utilitate are caracterul stabilit de legea speciala si nu poate fi divulgata fara acordul solicitantului pana la publicare. O.S.I.M. pastreaza nivelul de clasificare atribuit de institutiile in drept documentelor depuse. In situatia in care documentele nu sunt declasificate inainte de publicarea inregistrarii modelului de utilitate, O.S.I.M. publica inregistrarea modelului de utilitate in termen de o luna de la data comunicarii declasificarii informatiilor.
  (7) Mentiunea hotararii de inregistrare a modelului de utilitate sau de respingere a cererii de model se publica in B.O.P.I., in termen de o luna de la data la care a expirat termenul prevazut de lege pentru formularea contestatiei si in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
  (8) Odata cu publicarea mentiunii hotararii de inregistrare a modelului de utilitate se pun la dispozitia publicului descrierea, revendicarile sau, dupa caz, revendicarile amendate si desenele, precum si raportul de documentare, daca acesta nu se publica ulterior.
  (9) Orice persoana poate solicita la O.S.I.M., cu plata taxei legale, efectuarea unui raport de documentare pe baza revendicarilor amendate.
  (10) O.S.I.M. nu publica modificarile efectuate ulterior datei de depozit, care au extins obiectul cererii.

  Art. 20
  (1) In temeiul hotararii de inregistrare a modelului de utilitate, luate de comisia de examinare de specialitate, O.S.I.M. elibereaza titularului certificatul de model de utilitate, impreuna cu descrierea, revendicarile si, dupa caz, desenele modelului de utilitate.
  (2) Data eliberarii certificatului este data publicarii mentiunii hotararii de inregistrare.
  (3) Certificatul de model de utilitate este un titlu de protectie acordat fara examinarea conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1), iar exercitarea drepturilor exclusive se face pe raspunderea titularului, tinandu-se cont de raportul de documentare intocmit de O.S.I.M.

  Art. 21
  (1) O.S.I.M. este detinatorul Registrului national al cererilor de model de utilitate depuse si al Registrului national al modelelor de utilitate inregistrate.
  (2) Conditiile de inscriere in registrele nationale prevazute la alin. (1), de eliberare de copii sau de extrase ale datelor inscrise in aceste registre, precum si de inspectie publica a datelor inscrise sunt stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.


  Capitolul III - Apararea drepturilor


  Art. 22
  (1) Hotararile luate conform prevederilor art. 19 alin. (2) si (4) pot fi contestate la O.S.I.M. in scris si motivat de catre solicitantul cererii sau de catre titularul modelului de utilitate, in termen de doua luni de la comunicare.
  (2) Contestatia se solutioneaza la O.S.I.M. de catre o comisie de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri.
  (3) Comisia de reexaminare hotaraste asupra admiterii sau respingerii contestatiei si comunica hotararea solicitantului.

  Art. 23
  (1) Un model de utilitate inregistrat la O.S.I.M. poate fi anulat pe toata durata, la cerere, daca se constata ca:
  a) obiectul modelului de utilitate nu indeplineste cerintele prevazute la art. 1 alin. (1) ori face parte din categoriile prezentate la art. 1 alin. (2) sau (4), dupa caz;
  b) obiectul modelului de utilitate nu dezvaluie inventia suficient de clar si complet, astfel incat o persoana de specialitate in domeniu sa o poata realiza, potrivit art. 11;
  c) obiectul modelului de utilitate depaseste continutul cererii, asa cum a fost depusa;
  d) titularul nu era indreptatit la inregistrarea modelului de utilitate;
  e) protectia conferita de modelul de utilitate a fost extinsa.
  (2) Daca motivele de anulare se refera numai la o parte a modelului de utilitate, acesta va fi anulat in parte.
  (3) Anularea se solutioneaza la O.S.I.M. de catre o comisie de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri.
  (4) Hotararea comisiei de reexaminare, motivata, se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare.
  (5) In termen de 15 zile de la comunicare, hotararile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti.
  (6) Anularea are efect incepand cu data de depozit a cererii de model de utilitate.

  Art. 24
  (1) Orice persoana care marcheaza produsele sau ambalajul acestora cu un semn de natura sa creeze impresia ca produsele sunt protejate ca modele de utilitate, conform prezentei legi, sau orice persoana care foloseste un astfel de semn ca antet pe corespondenta oficiala, pe firma, pe carduri de afaceri sau in anunturi are obligatia ca, la cererea oricarei persoane interesate, sa dea informatii referitoare la modelul de utilitate pe care se bazeaza utilizarea semnului.
  (2) La cererea instantei judecatoresti, O.S.I.M. este obligat sa inainteze actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita, recuperand aceste acte in final. Citarea in instanta se va face numai in acest scop.
  (3) Cererile in justitie in domeniul drepturilor de proprietate industriala sunt scutite de taxe judiciare.


  Capitolul IV - Cereri internationale de protectie prin model de utilitate


  Art. 25
  (1) O cerere internationala care a primit data de depozit international la un oficiu receptor si in care Romania este stat desemnat are acelasi efect ca o cerere de model de utilitate care a fost depusa la O.S.I.M. la aceeasi data.
  (2) O cerere internationala nu are efecte in Romania in cazurile prevazute la art. 24 alin. (1) pct. (i) si (ii) din Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, adoptat la Conferinta diplomatica de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat de Romania prin Decretul Consiliului de Stat nr. 81/1979.

  Art. 26
  (1) Daca solicitantul doreste sa continue cererea internationala in Romania, trebuie ca, in termen de 30 de luni de la data de depozit international sau, daca o prioritate a fost revendicata, de la data prioritatii, sa deschida faza nationala in Romania pentru un model de utilitate.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care solicitantul, din motive justificate, deschide faza nationala in termen de doua luni de la data expirarii termenului de 30 de luni, cu plata taxei de deschidere intarziata a fazei nationale.
  (3) Pentru deschiderea fazei nationale in Romania, solicitantul depune o cerere care trebuie sa contina solicitarea explicita sau implicita a deschiderii fazei nationale pentru un model de utilitate, traducerea conforma in limba romana a descrierii, a revendicarilor si a desenelor cererii internationale si plateste taxa de depunere.
  (4) Dupa deschiderea fazei nationale, cererea internationala este supusa procedurilor prevazute de prezenta lege si de regulamentul de aplicare a acesteia.
  (5) In cazul in care solicitantul nu a indeplinit cerintele prevazute la alin. (1) sau (2), dupa caz, cererea internationala este considerata ca nu a produs niciodata in Romania efectele unei cereri de model de utilitate.

  Art. 27
  Un solicitant, persoana fizica ori persoana juridica romana sau cu rezidenta in Romania ori avand o intreprindere industriala sau comerciala reala si serioasa in Romania, in sensul art. 3 din Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, din 1883, la care Romania a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 1.177/1968, poate depune la O.S.I.M., in calitate de oficiu receptor, o cerere internationala. Prioritatea poate fi revendicata fie pe baza unei cereri de model de utilitate, fie a unei cereri de brevet de inventie.


  Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 28
  Dispozitiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, referitoare la:
  a) definitii;
  b) dreptul la brevet;
  c) inregistrarea si examinarea cererii de brevet, inclusiv la prioritati, si la retragerea cererii;
  d) drepturile conferite de brevet si obligatiile corelative, precum si drepturile de folosire anterioara;
  e) transmiterea drepturilor;
  f) apararea drepturilor, se aplica prin analogie modelelor de utilitate si in conformitate cu regulamentul de aplicare a prezentei legi.

  Art. 29
  Cererile de brevet de inventie avand data de depozit anterioara datei intrarii in vigoare a prezentei legi nu pot fi transformate in cereri de model de utilitate, conform prevederilor art. 14.

  Art. 30
  (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (2) In termenul prevazut la alin. (1), Guvernul va aproba, prin hotarare, regulamentul de aplicare a prezentei legi.

  Art. 31
  La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
  1. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 15 - Prevederile art. 2 nu se aplica pentru procedurile prevazute la pct. 5 si la pct. 6 lit. a) si b) din anexa nr. 2."
  2. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 16 - Taxele pentru reinnoirea protectiei modelelor de utilitate se platesc odata cu taxa de mentinere in vigoare sau pe grupe de ani, potrivit anexei nr. 2."
  3. Anexa nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "ANEXA Nr. 2

  CUANTUMUL SI TERMENELE
  privind plata taxelor pentru cererile si certificatele de
  inregistrare de model de utilitate
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Nr. ¦                         ¦                          ¦ Cuantumul ¦
  ¦crt.¦         Obiectul platii         ¦         Termenul de plata         +------------¦
  ¦  ¦                         ¦                          ¦(lei)¦(euro)¦
  +----+--------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----+------¦
  ¦ 1. ¦Depunerea cererii de model de utilitate      ¦doua luni de la data depunerii           ¦   ¦   ¦
  ¦  ¦a) pe suport hartie                ¦                          ¦ 108¦ 30 ¦
  ¦  ¦                         ¦                          +-----+------¦
  ¦  ¦b) prin mijloace electronice           ¦                          ¦  72¦ 20 ¦
  +----+--------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----+------¦
  ¦ 2. ¦Deschiderea intarziata a fazei nationale     ¦doua luni de la data expirarii termenului de 30 de ¦ 324¦ 90 ¦
  ¦  ¦                         ¦luni de la data prioritatii revendicate in cererea ¦   ¦   ¦
  ¦  ¦                         ¦internationala                   ¦   ¦   ¦
  +----+--------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----+------¦
  ¦ 3. ¦Intocmirea si publicarea unui raport de      ¦doua luni de la data de depozit sau odata cu    ¦ 360¦ 100 ¦
  ¦  ¦documentare                    ¦depunerea solicitarii de catre un tert       ¦   ¦   ¦
  +----+--------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----+------¦
  ¦ 4. ¦Conversia unei cereri de model de utilitate intr-o¦doua luni de la data depunerii cererii de conversie¦  36¦ 10 ¦
  ¦  ¦cerere de brevet de inventie           ¦                          ¦   ¦   ¦
  +----+--------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----+------¦
  ¦ 5. ¦Publicarea modelului de utilitate (descriere,   ¦doua luni de la data transmiterii catre solicitant ¦1.440¦ 400 ¦
  ¦  ¦revendicari, desene insotite de raportul de    ¦a raportului de documentare            ¦   ¦   ¦
  ¦  ¦documentare, care nu depasesc 20 de pagini),   ¦                          ¦   ¦   ¦
  ¦  ¦eliberarea certificatului de model de utilitate si¦                          ¦   ¦   ¦
  ¦  ¦mentinerea in vigoare a modelului pentru primii  ¦                          ¦   ¦   ¦
  ¦  ¦6 ani de protectie                ¦                          ¦   ¦   ¦
  ¦  +--------------------------------------------------¦                          +-----+------¦
  ¦  ¦- pentru fiecare pagina in plus          ¦                          ¦  18¦  5 ¦
  +----+--------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----+------¦
  ¦ 6. ¦a) Reinnoirea protectiei pentru anii 7-8     ¦pana la inceperea perioadei de protectie      ¦ 720¦ 200 ¦
  ¦  +--------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----+------¦
  ¦  ¦b) Reinnoirea protectiei pentru anii 9-10     ¦pana la inceperea perioadei de protectie      ¦1.080¦ 300''¦
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  

  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Poate fi de interes si:
  Legea 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata 2014
  Legea 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata 2014
  HG 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice. Hotararea 1134/2010
  Legea 66/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
  Ordin 113/2009 pentru modificarea Instructiunilor Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci nr. 108/2002 de aplicare a OG 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala
  HG nr. 1457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate
  Protectia programelor pentru calculator
  Ordonanta privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, ordonanta nr 25/2006
  Oferta Avocat pentru Societati Comerciale
  Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, legea nr. 280/2007
  Legea privind protectia desenelor si modelelor, legea nr. 129/1992, republicata in 2007
  Regulament de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor, hotarare nr. 211/2008
  Hotarare nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie
  Ordin nr. 63/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind instituirea serviciului Plicul cu idei
  Legislatia proprietatii intelectuale. Cod 570. Actualizat la 20.04.2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 16.9 lei
  14.4 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  83 useri online

  Useri autentificati: