DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Automobile Craiova S.A., legea nr. 36/2008

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 din 17/03/2008


Capitolul I - Cadrul juridic al privatizarii. Definitii


Art. 1
Prezenta lege stabileste cadrul juridic necesar finalizarii privatizarii Societatii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A., prin vanzarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui numar de 13.716.318 actiuni, reprezentand 72,40316% din capitalul social al Societatii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.

Art. 2
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) agent escrow - "Citibank Romania" - S.A. sau alta banca de reputatie internationala care opereaza pe teritoriul Romaniei;
b) "Automobile Craiova" - S.A. - Societatea Comerciala "Automobile Craiova" - S.A., cu sediul in Craiova, str. Caracal nr. 113, judetul Dolj, inregistrata la registrul comertului cu nr. J16/722/1991, cod fiscal nr. 2299988;
c) A.V.A.S. - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul in Bucuresti, str. Cpt. av. Alex. Serbanescu nr. 50, sectorul 1, cod fiscal nr. 11795573;
d) cont escrow - contul deschis de cumparator la agentul escrow, in care cumparatorul va depune pretul pentru actiunile cumparate de la A.V.A.S.;
e) contract de vanzare-cumparare - contractul prin care A.V.A.S. vinde catre cumparator actiunile emise de "Automobile Craiova" - S.A. prevazute la art. 1;
f) cumparator - "Ford Motor Company" sau un afiliat al acestuia, care devine parte la contractul de vanzare-cumparare de actiuni conform contractului de vanzare-cumparare prevazut in anexa la prezenta lege;
g) "Daewoo Romania" - S.A. - Societatea Comerciala "Daewoo Automobile Romania" - S.A., cu sediul in Craiova, sos. Caracal km 3, judetul Dolj, inregistrata la registrul comertului cu nr. J16/3150/1994, cod fiscal nr. 6488696;
h) data finalizarii - data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor prevazute la art. 1 de la A.V.A.S. catre cumparator, in registrul depozitarului central al Bursei de Valori Bucuresti, si, respectiv, a creditarii contului A.V.A.S. cu suma reprezentand pretul acestor actiuni;
i) "Mecatim" - S.A. - Societatea Comerciala "Mecatim" - S.A., cu sediul in Timisoara, Calea Buziasului nr. 5, judetul Timis, inregistrata la registrul comertului cu nr. J35/692/1991, cod fiscal nr. 2488022;
j) societate-tinta - oricare dintre societatile comerciale "Automobile Craiova" - S.A., "Daewoo Romania" - S.A. si "Mecatim" - S.A.;
k) societati-tinta - societatile comerciale "Automobile Craiova" - S.A., "Daewoo Romania" - S.A. si "Mecatim" - S.A., luate impreuna.

Art. 3
Se aproba decizia Comisiei de privatizare a Societatii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A., constituita prin Hotararea Guvernului nr. 37/2007 privind constituirea Comisiei de privatizare a Societatii Comerciale "Daewoo Automobile Romania" - S.A., cu modificarile ulterioare, de selectare a ofertei tehnice si financiare depuse de "Ford Motor Company" drept oferta castigatoare in cadrul procedurii competitive de selectare a cumparatorului, prin negocieri pe baza de oferta finala, imbunatatita si irevocabila, derulata conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
(1) Se aproba contractul de vanzare-cumparare incheiat intre A.V.A.S., in calitate de vanzator, si "Ford Motor Company", in calitate de cumparator, la data de 12 septembrie 2007, contract care are drept obiect vanzarea de catre A.V.A.S., respectiv cumpararea de catre "Ford Motor Company" a unui numar de 13.716.318 actiuni ale "Automobile Craiova" - S.A., reprezentand 72,40316% din capitalul social al acesteia.
(2) Contractul de vanzare-cumparare mentionat la alin. (1) este prevazut in anexa*) la prezenta lege, care face parte integranta din aceasta.
___________
*) Anexa se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 205 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vanzari si relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Art. 5
Operatiunile de plata si incasare a pretului de cumparare a actiunilor se vor derula prin contul bancar in valuta deschis de A.V.A.S. la o banca agreata de parti, precum si prin contul escrow constituit in scopul finalizarii tranzactiei la aceeasi banca.

Art. 6
(1) Ulterior semnarii contractului de vanzarecumparare, se autorizeaza A.V.A.S. ca, in temeiul unor acorduri cu actionarii minoritari ai "Automobile Craiova" - S.A., sa recurga la schimburi de actiuni cu acestia. In temeiul acestor acorduri, A.V.A.S. este autorizata sa achizitioneze de la acesti actionari minoritari actiuni detinute in "Automobile Craiova" - S.A. si sa ofere in schimb actiuni detinute de A.V.A.S. la alte societati comerciale.
(2) Actiunile dobandite de A.V.A.S., conform alin. (1), vor fi instrainate cumparatorului la acelasi pret oferit pe actiune in temeiul contractului de vanzare-cumparare, cu instituirea obligatiei cumparatorului de a gaja cel putin 50% dintre actiunile dobandite, in scopul garantarii obligatiilor investitionale si de restructurare asumate, in conditiile prevazute in contractul de vanzare-cumparare.


Capitolul II - Obligatii postprivatizare ale cumparatorului. Restructurarea "Automobile Craiova" - S.A. si a societatilor controlate. Masuri de privatizare


Art. 7
(1) Se autorizeaza A.V.A.S. sa aprobe si sa participe la procesul de restructurare a societatilor comerciale "Automobile Craiova" - S.A., "Daewoo Romania" - S.A. si "Mecatim" - S.A., conform planului de restructurare prevazut in contractul de vanzare-cumparare, in temeiul urmatoarelor principii:
a) fuziunea societatilor-tinta, prin absorbtia de catre "Daewoo Romania" - S.A. a societatilor comerciale "Automobile Craiova" - S.A. si "Mecatim" - S.A.;
b) divizarea ulterioara a "Daewoo Romania" - S.A. si constituirea a doua entitati cu structuri ale actionariatului identice: o societate de productie de autoturisme - societatea principala - si o societate care nu are ca obiect si nu detine active necesare productiei de autoturisme - societatea secundara;
c) schimbul actiunilor pe care A.V.A.S. le detine in societatea principala cu actiuni pe care cumparatorul le detine in societatea secundara.
(2) In scopul aplicarii masurilor prevazute la alin. (1), A.V.A.S. este autorizata sa intreprinda toate masurile necesare si sa imputerniceasca reprezentantii sai in adunarile generale ale societatilor-tinta sa decida efectuarea formalitatilor procedurale si incheierea oricaror acte juridice necesare restructurarii.
(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, A.V.A.S. este autorizata sa preia in proprietate actiuni detinute de cumparator in societatea secundara, in schimbul carora este autorizat sa cesioneze toate actiunile detinute de A.V.A.S. in societatea principala, fara plata vreunei sulte, conform contractului de vanzare-cumparare.

Art. 8
(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, A.V.A.S. este autorizata sa suporte in totalitate prejudiciile prevazute la alin. (2) lit. a) - j), suferite de societatile-tinta sau de succesoarele acestora si rezultate din procesul de restructurare, cu respectarea limitelor si conditiilor prevazute in contractul de vanzare-cumparare.
(2) In conformitate cu prevederile alin. (1), A.V.A.S. va suporta urmatoarele prejudicii suferite de oricare dintre societatile-tinta sau de succesoarele acestora:
a) prejudiciile suferite ca urmare a unor acte, fapte si operatiuni a caror cauza a existat la data finalizarii si care nu au fost dezvaluite cumparatorului sau care au fost dezvaluite intr-un mod incorect, incomplet ori care induce in eroare;
b) prejudiciile rezultate din contaminarea istorica a mediului, conform termenilor si conditiilor prevazute in contractul de vanzare-cumparare; A.V.A.S. este autorizata sa acorde beneficiul garantiei privind contaminarea istorica a mediului oricarui proprietar ulterior al activelor sau al activitatilor pentru care a fost acordata garantia respectiva, conform termenilor si conditiilor prevazute in contractul de vanzare-cumparare, fara a depasi perioada prevazuta in favoarea cumparatorului;
c) prejudiciile legate de implementarea tranzactiei incheiate de "Daewoo Romania" - S.A. si "Daewoo Motors Company" la data de 15 noiembrie 2006, cu privire la rascumpararea actiunilor proprii;
d) prejudiciile legate de eventualele incalcari ale prevederilor Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr. 35/1991, republicata, pentru atragerea de investitori straini in industrie, in cazul "Daewoo Romania" - S.A., altele decat cele prevazute la lit. j);
e) prejudiciile care vor rezulta din proceduri judiciare initiate impotriva "Daewoo Romania" - S.A. sau impotriva "Automobile Craiova" - S.A. de succesorii "Daewoo Motors Company", de orice afiliat al grupului de companii "Daewoo", de "GM Daewoo Auto & Technology Company" sau de orice afiliat al grupului de companii "General Motors", indiferent daca respectivele proceduri sunt legate de acorduri la care "Daewoo Romania" - S.A. sau "Automobile Craiova" - S.A. sunt parte;
f) prejudiciile legate de sanctiuni impuse societatilor-tinta de autoritatile competente in domeniul concurentei;
g) prejudiciile rezultate din cereri de restituire sau plangeri referitoare la titlul de proprietate, introduse impotriva "Daewoo Romania" - S.A. sau "Automobile Craiova" - S.A., care privesc proprietatile identificate in contractul de vanzare-cumparare ca fiind active importante pentru activitatea de productie de autovehicule si care ar conduce la pierderea dreptului de proprietate asupra respectivelor proprietati sau ar restrange utilizarea lor de catre "Daewoo Romania" - S.A., de "Automobile Craiova" - S.A. sau de succesoarea acestora;
h) prejudiciile rezultate din defecte existente ale produselor "Automobile Craiova" - S.A. sau ale produselor pe care "Daewoo Romania" - S.A. le-a introdus pe piata inainte de data finalizarii sau la un moment ulterior, daca au fost realizate dupa un model sau conform unui proces de productie introdus anterior datei finalizarii;
i) prejudiciile derivate din garantiile legale sau contractuale in legatura cu produsele pe care "Automobile Craiova" - S.A. si/sau "Daewoo Romania" - S.A. le-au introdus pe piata anterior datei finalizarii sau ulterior acestei date, daca au fost realizate dupa un model sau conform unui proces de productie introdus anterior datei finalizarii;
j) prejudiciile legate de oricare dintre procedurile administrative sau civile initiate de catre "Daewoo Automobile Romania" - S.A. sau de autoritatile vamale, in legatura cu recuperarea facilitatilor fiscale acordate "Daewoo Romania" - S.A., conform Legii nr. 71/1994, aflate pe rolul instantelor la data finalizarii.
(3) Plata prejudiciilor prevazute la alin. (2) se va face catre societatea-tinta afectata sau catre succesorii acesteia, conform prevederilor contractului de vanzare-cumparare.
(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 30 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, A.V.A.S. este autorizata sa suporte in totalitate prejudiciile produse cumparatorului, rezultate din incalcarea declaratiilor si a garantiilor date de A.V.A.S. in cadrul contractului de vanzarecumparare, cu referire limitativa la: statutul acestei institutii, capacitatea sa de a incheia contractul de vanzare-cumparare, numarul si valoarea actiunilor instrainate.

Art. 9
Sumele necesare pentru plata de catre vanzator a despagubirilor sunt asigurate de A.V.A.S. din bugetul propriu de venituri si cheltuieli.

Art. 10
Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vanzare-cumparare de actiuni detinute de stat la societatile comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, intr-o perioada de 4 ani de la data finalizarii procesului de privatizare, orice fuziune sau divizare a "Automobile Craiova" - S.A. se va face numai dupa notificarea prealabila a A.V.A.S. si incheierea unui act aditional cu aceasta autoritate, intr-un termen de maximum 15 zile de la notificare. A.V.A.S. va lua masurile organizatorice necesare pentru incheierea actului aditional in acest termen.

Art. 11
Prin derogare de la prevederile art. 91 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, intr-o perioada de 4 ani de la data finalizarii procesului de privatizare, cumparatorul va putea transfera actiunile dobandite la "Automobile Craiova" - S.A. sau actiunile detinute de cumparator in societatea succesoare a "Automobile Craiova" - S.A., in urma restructurarii societatilor-tinta conform art. 7, precum si obligatiile din contractul de vanzare-cumparare, fara acordul vanzatorului, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) transferul are loc catre o persoana juridica detinuta in totalitate de catre cumparator;
b) cumparatorul va ramane solidar raspunzator cu cesionarul pentru respectarea tuturor obligatiilor asumate prin contractul de vanzare-cumparare;
c) incheierea unui act aditional la contractul de vanzarecumparare semnat de A.V.A.S., cumparator si cesionar.

Art. 12
(1) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care A.V.A.S. constata ca oricare dintre obligatiile postprivatizare ale cumparatorului nu a fost indeplinita conform contractului de vanzare-cumparare, va urma procedura prevazuta in contractul de vanzare-cumparare pentru a incerca remedierea acestei situatii in mod amiabil, iar in cazul in care diferendele dintre parti persista, va proceda conform mecanismului de rezolvare a disputelor neconciliate prevazute in acelasi contract.
(2) Dupa parcurgerea etapelor prevazute la alin. (1), incheiate cu emiterea unei decizii arbitrale favorabile A.V.A.S., aceasta autoritate va impune asupra cumparatorului sanctiunile prevazute in contractul de vanzare-cumparare si va executa garantiile acordate de cumparator.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 13
Membrii comisiei de privatizare si ai comisiei de negociere pentru privatizarea "Automobile Craiova" - S.A. nu raspund pentru garantiile si declaratiile furnizate de catre vanzator cumparatorului prin contractul de vanzare-cumparare.

Art. 14
Masurile de natura ajutorului de stat, prevazute in contractul de vanzare-cumparare, vor fi notificate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, si se vor acorda numai dupa autorizarea acestora de autoritatile competente, in conditiile indeplinirii criteriilor prevazute in legislatia secundara privind ajutorul de stat. A.V.A.S. nu are nicio raspundere fata de cumparator sau de societatile-tinta in cazul eventualei respingeri sau autorizari limitate a acestor ajutoare de stat.

Art. 15
La articolul 2 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr. 35/1991, republicata, pentru atragerea de investitori straini in industrie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 22 iulie 1994, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) nu se aplica in cazul in care reducerea capitalului social si retragerea din societate a investitorului strain este aprobata prin act normativ cu putere de lege sau societatea face obiectul unor masuri de privatizare sau restructurare aprobate de Guvern."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Poate fi de interes si:
OUG 90/2013 privind unele masuri speciale pentru compensarea si decontarea unor creante reciproce rezultate din contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului si Ford Motor Company. Ordon
OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
Ordinul 157/2012 privind forma si continutul permisului de conducere. Permisul de conducere
Ordin nr. 89/2009 pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
Ordonanta nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
Ordin pentru aprobarea continutului minim al trusei sanitare auto, ordinul nr. 987/2007


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
58 useri online

Useri autentificati: