DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, lege 467/2006Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1006 din 18/12/2006


Capitolul I


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1
Prevederile prezentei legi reglementeaza cadrul general de stabilire a cerintelor minime ale dreptului la informare si consultare a angajatilor.

Art. 2
(1) Modalitatile de informare si consultare se pun in aplicare potrivit legii si contractelor colective de munca.
(2) In definirea si aplicarea modalitatilor de informare si consultare, angajatorul si reprezentantii angajatilor vor respecta drepturile si obligatiile reciproce, tinānd seama atāt de interesele intreprinderii, cāt si de cele ale angajatilor.

Art. 3
In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) intreprindere - entitatea publica sau privata care desfasoara o activitate economica cu ori fara scop lucrativ;
b) angajator - persoana fizica sau juridica parte la contracte de munca ori raporturi de munca cu angajatii in conformitate cu legislatia romāna in vigoare;
c) angajat - persoana fizica, parte a unui contract individual de munca sau raport de munca, care presteaza munca pentru si sub autoritatea unui angajator si beneficiaza de drepturile prevazute de legea romāna, precum si de contractele si acordurile de munca;
d) reprezentantii angajatilor - reprezentantii organizatiilor sindicale sau, in cazul in care nu exista sindicat, persoanele alese si mandatate sa reprezinte angajatii, potrivit legii;
e) informare - transmiterea de date de catre angajator catre reprezentantii angajatilor, pentru a le permite sa se familiarizeze cu problematica dezbaterii si sa o examineze in cunostinta de cauza;
f) consultare - schimbul de pareri si stabilirea unui dialog intre angajator si reprezentantii angajatilor.

SECTIUNEA 2 - Domeniul de aplicare


Art. 4
(1) Prezenta lege se aplica intreprinderilor cu sediul in Romānia care au cel putin 20 de angajati.
(2) Numarul de angajati luat in considerare la nivelul intreprinderii este cel existent la data inceperii procedurilor de informare.
(3) Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului navigant din marina comerciala, aflat in misiune.


Capitolul II


SECTIUNEA 1 - Modalitati de informare si consultare


Art. 5
(1) Angajatorii au obligatia sa informeze si sa consulte reprezentantii angajatilor, potrivit legislatiei in vigoare, cu privire la:
a) evolutia recenta si evolutia probabila a activitatilor si situatiei economice a intreprinderii;
b) situatia, structura si evolutia probabila a ocuparii fortei de munca in cadrul intreprinderii, precum si cu privire la eventualele masuri de anticipare avute in vedere, in special atunci cānd exista o amenintare la adresa locurilor de munca;
c) deciziile care pot duce la modificari importante in organizarea muncii, in relatiile contractuale sau in raporturile de munca, inclusiv cele vizate de legislatia romāna privind procedurile specifice de informare si consultare in cazul concedierilor colective si al protectiei drepturilor angajatilor, in cazul transferului intreprinderii.
(2) Informarea se face intr-un moment, intr-un mod si cu un continut corespunzatoare, pentru a permite reprezentantilor angajatilor sa examineze problema in mod adecvat si sa pregateasca, daca este cazul, consultarea.
(3) Consultarea are loc:
a) intr-un moment, intr-un mod si cu un continut corespunzatoare, pentru a permite reprezentantilor angajatilor sa examineze problema in mod adecvat si sa elaboreze un punct de vedere;
b) la un nivel relevant de reprezentare a conducerii si a reprezentantilor angajatilor, in functie de subiectul discutat;
c) pe baza informatiilor furnizate de angajator, in conformitate cu prevederile art. 3 lit. e) si a punctului de vedere pe care reprezentantii angajatilor au dreptul sa il formuleze;
d) astfel incāt sa permita reprezentantilor angajatilor sa se intālneasca cu angajatorul si sa obtina un raspuns motivat la orice punct de vedere pe care il pot formula;
e) in vederea negocierii unui acord privind deciziile care se incadreaza in obligatiile angajatorului, prevazute la alin. (1) lit. c).

Art. 6
(1) Modalitatile de informare si consultare a angajatilor pot fi definite in mod liber si in orice moment, in contractele si acordurile colective de munca, incheiate conform legii.
(2) Contractele si acordurile prevazute la alin. (1), precum si orice innoiri ulterioare ale acestora pot prevedea dispozitii diferite de cele prevazute la art. 5, cu respectarea dispozitiilor art. 2 alin. (2).

Art. 7
(1) Reprezentantilor angajatilor, precum si expertilor care ii asista pe parcursul derularii oricaror proceduri de consultare sau negociere colectiva le este interzis sa divulge angajatilor sau tertilor orice informatii care, in interesul legitim al intreprinderii, le-au fost furnizate in mod expres cu titlu confidential. Aceasta obligatie continua sa se aplice reprezentantilor sau expertilor si dupa expirarea mandatului lor. Tipul de informatii supus regimului de confidentialitate este convenit de parti in acordurile colective sau in alta forma agreata de parteneri si face obiectul unui contract de confidentialitate.
(2) Angajatorul nu este obligat sa comunice informatii sau sa intreprinda consultari, daca acestea sunt de natura sa dauneze grav functionarii intreprinderii sau sa-i prejudicieze interesele. Decizia de a nu comunica aceste informatii sau de a nu intreprinde consultari trebuie motivata fata de reprezentantii angajatilor.
(3) In conditiile in care reprezentantii angajatilor nu considera justificata decizia angajatorului de a invoca confidentialitatea informatiilor sau de a nu furniza informatiile relevante ori de a nu initia consultari in conditiile alin. (1) si (2), acestia se pot adresa instantelor judecatoresti de drept comun competente.

SECTIUNEA 2 - Protectia reprezentantilor angajatilor si a drepturilor partilor


Art. 8
Reprezentantii angajatilor beneficiaza de protectie si garantii care sa le permita sa-si indeplineasca corespunzator obligatiile ce le-au fost incredintate, in conformitate cu prevederile legislatiei romāne, pe toata durata exercitarii mandatului.

Art. 9
Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei, nerespectarea de catre angajator a obligatiei de a transmite reprezentantilor angajatilor informatiile prevazute la art. 5 alin. (1);
b) cu amenda de la 2.500 lei la 25.000 lei, nerespectarea obligatiei angajatorului de a initia consultari potrivit art. 5 alin. (3);
c) cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei, transmiterea cu rea-credinta de informatii incorecte sau incomplete, in conditiile art. 5 alin. (2), de natura a nu permite reprezentantilor angajatilor formularea unui punct de vedere adecvat pentru pregatirea unor consultari ulterioare.

Art. 10
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sau de catre alte organe care, potrivit legii, au dreptul sa efectueze controlul.

Art. 11
Contraventiilor prevazute la art. 9 li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 12
Dispozitiile prezentei legi nu aduc atingere legislatiei romāne privind:
a) procedurile specifice de informare si consultare, in cazul concedierilor colective;
b) protectia drepturilor angajatilor, in cazul transferului intreprinderii;
c) constituirea comitetului european de intreprindere sau instituirea procedurii de informare si consultare a angajatilor in intreprinderile de dimensiune comunitara si in grupurile de intreprinderi de dimensiune comunitara.

Art. 13
Reglementarea procedurilor de informare si consultare a angajatilor in domenii specifice se face prin hotarāre a Guvernului.

Art. 14
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

* Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare si consultare a salariatilor din Comunitatea Europeana, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L80 din 23 martie 2002.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicata.Poate fi de interes si:
Legea 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
HG 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Hotararea 23/2015
Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 ? Codul muncii. Lege nr. 12/2015
OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indi
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
Legea 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea CAS. Lege nr. 123/2014, reducerea CAS
OG 15/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Ordonanta 15/2014
Legea 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului. Lege nr. 91/2014
Legea 83/2014 privind inventiile de serviciu. Lege nr. 83/2014
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. L
Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior. Lege nr. 335/2013
HG 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotararea 871/2013
Legea 291/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Tichete de masa suport electronic
HG 584/2013 pentru modificarea HG 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative. Hotarare 584/2013
Ordin 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania s
Legea 186/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere
OUG 71/2011 pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 71/2011
Legea 106/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Lege nr. 106/2011
HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor. Hotarare nr. 500/2011
Noul Cod penal si Legea pentru punerea in aplicare. Cod 573. Actualizat la 20.06.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 11.9 lei
10.12 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: