DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 230/2008 privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 05/11/2008
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Academia de Stiinte Tehnice din Romania se infiinteaza ca un for de consacrare stiintifica, la nivel national, al personalitatilor din domeniul ingineriei, de dezbatere si initiativa, pentru promovarea si dezvoltarea cercetarii, creatiei tehnice si a invatamantului ingineresc, prin reorganizarea Asociatiei "Academia de Stiinte Tehnice din Romania".

Art. 2
Academia de Stiinte Tehnice din Romania, denumita in continuare ASTR, este institutie de interes public, cu personalitate juridica de drept public, autonoma.

Art. 3
ASTR este constituita pe durata nedeterminata si are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dacia nr. 26, sectorul 1. Sediul ASTR poate fi schimbat prin hotarare a adunarii generale.

Art. 4
ASTR functioneaza in baza prevederilor prezentei legi si a statutului propriu, adoptat de adunarea generala a membrilor, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 5
ASTR reuneste personalitati ingineresti reprezentative, cu o inalta tinuta spirituala si morala, care s-au distins prin rezultatele obtinute in promovarea stiintei, creatiei intelectuale si dezvoltarii tehnice sau au contribuit la dezvoltarea si promovarea prestigiului institutiei academice.

Art. 6
(1) ASTR este continuatoarea si unicul legatar al Asociatiei "Academia de Stiinte Tehnice din Romania", infiintata prin Hotararea judecatoreasca nr. 1.216 din 11 decembrie 1997, pronuntata de Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti.
(2) Pe data infiintarii ASTR, Asociatia "Academia de Stiinte Tehnice din Romania" se desfiinteaza.

Art. 7
ASTR participa si se implica in activitatea de promovare si aplicare a cunostintelor tehnico-stiintifice, in tara si in strainatate.


Capitolul II - Atributiile ASTR


Art. 8
Atributiile principalele ale ASTR sunt:
a) dezvoltarea cercetarii fundamentale si aplicative, promovarea conceptelor interdisciplinare si identificarea noilor directii de evolutie in domeniul stiintelor tehnice;
b) stimularea eforturilor si a realizarilor cercetatorilor stiintifici si promovarea drepturilor de proprietate stiintifica;
c) initierea si promovarea contactelor internationale cu academii si institutii de profil, dezvoltarea relatiilor de colaborare si afilierea la organizatii tehnico-stiintifice de prestigiu;
d) efectuarea de cercetari, studii, consultanta, precum si conducerea sau, dupa caz, executarea de programe ori proiecte de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de stimulare a inovarii, cat si a altor lucrari de specialitate tehnico-stiintifica;
e) incurajarea realizarilor teoretice si practice in domeniul tehnico-stiintific prin acordarea de premii, diplome si medalii;
f) organizarea de manifestari tehnico-stiintifice, nationale si internationale;
g) editarea unor lucrari de larg interes si a unor publicatii periodice in profilul activitatii proprii.

Art. 9
ASTR recunoaste Academia Romana ca cel mai inalt for national de consacrare stiintifica si culturala, precum si Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, ca for national de consacrare stiintifica, ce reunesc personalitati reprezentative ale stiintei. ASTR colaboreaza cu academiile infiintate prin lege, cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu celelalte ministere, cu institutii si organizatii stiintifice, academice, de cercetare si invatamant din tara si strainatate, cu Asociatia Generala a Inginerilor din Romania si cu alte organizatii profesionale de specialitate.


Capitolul III - Membrii ASTR


Art. 10
ASTR are in compunerea sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenti si membri asociati.

Art. 11
(1) Membri de onoare pot fi personalitati romane si straine, de inalt prestigiu in domeniul stiintelor tehnice, cu autoritate stiintifica recunoscuta.
(2) ASTR poate acorda si titlul de membru de onoare postmortem unor personalitati marcante ale stiintei si tehnicii.

Art. 12
(1) Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetateni romani, alesi dintre personalitatile care au contributii deosebite in domeniul tehnico-stiintific, consacrate prin realizari profesionale si lucrari stiintifice de specialitate evaluate pe baza criteriilor precizate prin statut.
(2) Membrii titulari sunt alesi de regula dintre membrii corespondenti.
(3) Numarul maxim de membri titulari este de 150 si numarul membrilor corespondenti este de 100.

Art. 13
Membri asociati sunt acele persoane fizice care prin activitatea stiintifica realizata sau prin contributii materiale sustin si sprijina dezvoltarea obiectului de activitate si a prestigiului ASTR.

Art. 14
Calitatea de membru ASTR nu confera dreptul de a purta titlul de academician.

Art. 15
(1) Membrii titulari ai ASTR primesc o indemnizatie lunara bruta in valoare de 1.800 lei. Membrii corespondenti primesc o indemnizatie lunara bruta de 1.400 lei. Membrii de onoare pot beneficia de o indemnizatie stabilita de adunarea generala.
(2) Membrii prezidiului ASTR beneficiaza de o majorare cu 20% a indemnizatiei lunare.
(3) Indemnizatiile se indexeaza anual cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica.
(4) Membrii ASTR care sunt si membri ai altor academii opteaza pentru o singura indemnizatie.
(5) Membrii ASTR primesc drepturile legale pentru deplasarile in interesul ASTR, in tara sau in strainatate.

Art. 16
Alegerea membrilor ASTR se face in limita locurilor disponibile si dupa criteriile prevazute in statut.


Capitolul IV - Organizarea ASTR


Art. 17
ASTR este structurata pe sectii de specialitate si filiale la nivel teritorial.

Art. 18
Sectiile de specialitate sunt constituite ca unitati functionale care grupeaza toti membrii, in functie de specialitatea fiecaruia.

Art. 19
Filialele functioneaza ca unitati subordonate, infiintate prin hotarare a adunarii generale a ASTR.

Art. 20
Modul de organizare si functionare a sectiilor si filialelor este stabilit prin statutul ASTR.


Capitolul V - Organele de conducere


Art. 21
Organele de conducere ale ASTR sunt: adunarea generala, prezidiul si presedintele.

Art. 22
Adunarea generala este forul suprem de conducere al ASTR si este constituita din totalitatea membrilor titulari si corespondenti.

Art. 23
Adunarea generala este convocata o data pe an, in sesiune ordinara, sau ori de cate ori este nevoie, in sesiune extraordinara, la initiativa prezidiului ori la cererea a cel putin unei treimi din numarul total al membrilor titulari si corespondenti.

Art. 24
(1) Adunarea generala este legal constituita in prezenta a doua treimi din numarul membrilor titulari si corespondenti si adopta hotarari valabile cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul legal de doua treimi din numarul de membri, in termen de 30 de zile se convoaca o noua adunare generala, care se considera legal constituita cu prezenta a mai mult de jumatate din numarul membrilor titulari si corespondenti.
(2) Adunarea generala hotaraste prin vot. Votul secret este obligatoriu in toate cazurile in care se iau hotarari referitoare la persoane.

Art. 25
Adunarea generala are urmatoarele atributii principale:
a) adopta statutul ASTR si aproba regulamentul de organizare si functionare;
b) aproba alegerea membrilor ASTR, validati de prezidiul ASTR, si aproba retragerea calitatii de membru al ASTR, la propunerea prezidiului ASTR;
c) aproba strategia de dezvoltare si programul anual de activitate al ASTR, prezentate de prezidiu;
d) aproba darea de seama anuala privind activitatea ASTR, situatiile financiare anuale si proiectul de buget;
e) alege presedintele ASTR, 3 vicepresedinti si secretarul general, dintre membrii titulari, pe o perioada de 4 ani.

Art. 26
(1) Prezidiul se constituie din presedinte, vicepresedinti, secretarul general si presedintii sectiilor ASTR si are ca principala atributie conducerea activitatii in perioada dintre adunarile generale.
(2) Biroul prezidiului este format din presedinte, vicepresedinti si secretarul general si asigura conducerea operativa a ASTR ca organ executiv.

Art. 27
(1) Presedintele reprezinta ASTR in relatiile cu terte persoane fizice si juridice din tara si strainatate si este ordonator de credite.
(2) Un membru ASTR poate fi ales in functia de presedinte pentru cel mult doua mandate, care pot fi si succesive.


Capitolul VI - Aparatul de lucru al ASTR si al unitatilor din subordine


Art. 28
(1) ASTR are un aparat de lucru la nivel central si la nivelul filialelor teritoriale.
(2) Structura organizatorica a aparatului de lucru la nivel central si la nivelul filialelor, precum si numarul maxim de posturi se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea prezidiului ASTR.
(3) Angajarea, incetarea raporturilor de serviciu si salarizarea personalului de la nivel central si din filialele teritoriale se fac in conformitate cu dispozitiile legale aplicate personalului bugetar si se aproba de catre biroul prezidiului ASTR.


Capitolul VII - Finantarea si patrimoniul ASTR


Art. 29
(1) Fondurile necesare functionarii ASTR conform prezentei legi si statutului propriu se asigura din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.
(2) ASTR poate fi sprijinita prin donatii, sponsorizari si prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobarii prezidiului ASTR.
(3) Patrimoniul ASTR este alcatuit din:
a) bunuri mobile si imobile;
b) bunuri mobile si imobile, proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, atribuite in administrare sau in folosinta in conditiile legii;
c) alte bunuri dobandite potrivit legii.

Art. 30
Organele administrative teritoriale sprijina ASTR prin acordarea de spatii necesare functionarii in bune conditii.

Art. 31
ASTR are in dotare un parc auto propriu.


Capitolul VIII - Dispozitii finale


Art. 32
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, adunarea generala a ASTR adopta statutul propriu, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
Legea 140/2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale
Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania. Academia de Stiinte Juridice din Romania
OG 5/2015 pentru modificarea unor termene prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Ordonanta nr. 5/2015
Legea 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Lege nr. 56/2012
Ordinul 3794/2011 privind infiintarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia
OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Ordonanta nr. 6/2011
Ordinul 2494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si inscrierea sa in Registrul arheologilor
HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei. Hotararea nr. 1412/2009
Lege privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, legea nr. 31/2007
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, legea nr. 296/2007
Libertatea de exprimare si limitele ei penale
Magdalena Roibu,Magdalena Roibu

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: