DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane , lege nr. 181/2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 412 din 20/06/2007Art. 1
(1) Se infiinteaza Agentia Nationala a Zonei Montane, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finantata integral de la bugetul de stat.
(2) Agentia Nationala a Zonei Montane are sediul central in municipiul Bucuresti.

Art. 2
Agentia Nationala a Zonei Montane are ca scop aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul dezvoltarii si protectiei zonelor montane din Romania, zone marcate de specificitate, fragile ecologic si defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesita o gestiune specifica.

Art. 3
Agentia Nationala a Zonei Montane are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si propune spre aprobare masuri tehnico-operative privind aplicarea in teritoriu a strategiei si politicilor Guvernului in domeniul dezvoltarii si protectiei mediului montan in vederea cresterii calitatii vietii populatiei montane;
b) indruma si participa la aplicarea strategiilor si politicilor nationale si sectoriale pentru zona montana de catre organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, organismele neguvernamentale si operatorii economici din teritoriul montan;
c) elaboreaza si propune spre initiere Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si, dupa caz, avizeaza proiectele de acte normative al caror obiect se refera la dezvoltarea si protectia zonei montane, valorificarea superioara a resurselor naturale si umane din zona montana, urmarind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici si a autonomiei locale;
d) identifica teritoriile administrative pana la nivel de comuna, inclusiv satele apartinatoare, pe baza criteriilor de apartenenta a unor terenuri si localitati la zona montana, in vederea implementarii strategiei de dezvoltare durabila a zonei montane;
e) colaboreaza cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu academii, universitati, cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu organizatii neguvernamentale si operatori economici, cu alte persoane cu drept public si privat din Romania si din strainatate, in scopul crearii unui cadru favorabil dezvoltarii durabile a zonei montane;
f) acorda consultanta tehnica la constituirea organizatiilor neguvernamentale, asociatiilor, fundatiilor si altor forme de asociere ce au ca scop sustinerea activitatilor si deservirea intereselor populatiei din zona montana, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, industriilor mici si mijlocii, a mestesugurilor traditionale, a turismului rural si a agroturismului, a altor activitati creatoare de locuri de munca, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizatiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane;
g) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale in realizarea obiectivelor propuse;
h) propune Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale initierea de acte normative cu privire la criteriile si modul de acordare, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, a facilitatilor si avantajelor pentru locuitorii si comunitatile zonei montane, urmarind modul de aplicare a acestora;
i) elaboreaza criterii de selectionare a unor microzone montane prioritare care sa beneficieze de programe speciale; efectueaza analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montana; stabileste prioritatile si prezinta periodic informari Guvernului in legatura cu evolutia actiunilor ce se intreprind; atentioneaza si face propuneri privind prevenirea oricaror actiuni defavorabile zonei montane;
j) organizeaza banca de date a zonei montane si tine evidenta efectelor aplicarii masurilor prevazute de lege pentru sprijinirea agricultorilor si a operatorilor economici din zona rurala montana;
k) avizeaza programele si proiectele de dezvoltare rurala sectoriale si integrate din zona montana, in functie de prioritati si in conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltarii zonei montane si a programelor guvernamentale aprobate;
l) analizeaza modul de actiune a operatorilor economici in zona montana, urmarind armonizarea activitatilor acestora cu obiectivele prevazute in strategia de dezvoltare a zonei montane si cu politicile regionale si locale destinate acestui scop, luand masuri de prevenire, corectare sau de sesizare a organelor abilitate, in vederea aplicarii prevederilor legale;
m) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanta si asistenta tehnica in domeniul sau de activitate, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
n) colaboreaza cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, cu alte institutii interesate in dezvoltarea si protectia zonelor montane, participand la elaborarea programelor de cercetare-dezvoltare destinate zonei montane si urmarind rezultatele obtinute, modalitatile de aplicare si difuzarea acestora in teritoriul montan;
o) coopereaza cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in vederea ecologizarii fermelor agrozootehnice si a localitatilor;
p) indruma, coordoneaza si monitorizeaza activitatea Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati in vederea elaborarii si aplicarii programelor de formare in problematica zonei montane, prin care se determina o dezvoltare durabila in localitatile montane;
q) initiaza si colaboreaza la organizarea manifestarilor stiintifice, culturale, a targurilor si expozitiilor, a altor activitati cu caracter promotional si educativ destinate zonei montane pe plan intern si participa la actiuni similare pe plan international;
r) indruma si organizeaza circulatia informatiei si promovarea unor programe educative privitoare la zona montana prin mass-media; contribuie la formarea unei culturi montane in Romania;
s) incheie conventii de colaborare cu institutii specializate din tara si din strainatate, avand ca obiect schimbul de informatii, experienta si asistenta reciproca in domeniul promovarii politicii de dezvoltare in zona montana, asigurand relatii de colaborare cu organisme internationale pentru integrarea in politica montana europeana si aplicarea pe teritoriul tarii a prevederilor din conventiile si acordurile internationale in materie, care au fost ratificate de Romania;
s) practica schimbul de informatii in domeniul activitatii proprii si foloseste experti, operatori economici si alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor si studiilor de specialitate; editeaza materiale informativ-educative promotionale, independent sau in colaborare cu alte institutii nationale ori internationale;
t) organizeaza activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu si a celui de la nivelul teritoriului;
t) organizeaza activitatea de perfectionare si reconversie a somerilor si a disponibilizatilor din zona montana;
u) actioneaza pentru atragerea de sprijin extern si participa la derularea programelor de asistenta externa si dotare tehnica in domeniul sau de activitate, la activitatile de pregatire profesionala, de cercetare stiintifica si de organizare a unor schimburi de experienta, simpozioane, seminarii si alte manifestari utile procesului dezvoltarii in zona montana.

Art. 4
(1) In judetele cu zona montana, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege, se infiinteaza compartimente judetene ale zonei montane in cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, monitorizate si coordonate din punct de vedere tehnic si metodologic de Agentia Nationala a Zonei Montane.
(2) Directorul compartimentului judetean al zonei montane este numit conform legii prin ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale; el este direct subordonat directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala si raspunde de intreaga activitate.
(3) Directorii compartimentelor judetene ale zonei montane colaboreaza cu celelalte directii si servicii din cadrul si din subordinea directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala din judetele cu zona montana, cu directiile silvice, precum si cu alte institutii cu activitati in zona montana.

Art. 5
Structura organizatorica a aparatului propriu, atributiile si responsabilitatile, statul de functii si numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale a Zonei Montane si ale compartimentelor judetene ale zonei montane se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 6
(1) Compartimentele judetene ale zonei montane vor colabora cu prefecturile si consiliile judetene, cu consiliile locale din zona montana, cu directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, cu oficiile pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, cu directiile silvice si inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare, cu inspectoratele scolare, cu unitatile de cercetare si de invatamant superior, cu alte organisme guvernamentale si neguvernamentale interesate care isi desfasoara activitatea pe teritoriul judetelor cu zona montana, un obiectiv important fiind reprezentat de sprijinirea constituirii si functionarii organizatiilor profesionale ale agricultorilor din zona montana.
(2) Compartimentele judetene ale zonei montane vor organiza in cadrul districtelor agricole montane, in colaborare cu directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala si cu consiliile locale, centre de instruire pentru agricultorii din zona montana.

Art. 7
(1) Personalul si posturile aferente, preluate de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si din unitatile subordonate, se considera transferate in interes de serviciu.
(2) Incadrarea personalului pe functii de conducere si de executie din cadrul compartimentelor judetene ale zonelor montane, ale districtelor agricole montane si ale centrelor agricole montane se efectueaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau examen, cu respectarea specialitatilor precizate in schemele-cadru aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(3) Incadrarea de specialisti de alt profil decat cel agroalimentar se va face in cadrul numarului maxim de posturi ce se va aproba prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru anul 2008, prin angajari in conditiile legii.

Art. 8
Specialistii din cadrul centrelor agricole montane si al Agentiei Nationale a Zonei Montane vor urma cursuri speciale de pregatire pentru specificul agriculturii, economiei si mediului montan, organizate prin Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati.

Art. 9
(1) Conducerea Agentiei Nationale a Zonei Montane se exercita de catre un presedinte, asimilat functiei de secretar de stat, subordonat direct ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Presedintele este ajutat de un vicepresedinte cu rang de director executiv adjunct, numit in conditiile legii, pe baza de concurs sau examen, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(2) Pe langa presedinte functioneaza ca organ consultativ un colegiu ale carui numar de membri si componenta se propun de catre acesta si se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(3) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei Nationale a Zonei Montane si poate participa, ca invitat, la sedintele Guvernului; el reprezinta agentia in raporturile cu ministerele si cu celelalte organizatii din tara si din strainatate, precum si cu orice persoana fizica sau juridica.
(4) Presedintele Agentiei Nationale a Zonei Montane emite decizii si instructiuni.
(5) Presedintele Agentiei Nationale a Zonei Montane are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 10
Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati trece in coordonarea si monitorizarea Agentiei Nationale a Zonei Montane.

Art. 11
(1) Fondurile necesare desfasurarii activitatilor Agentiei Nationale a Zonei Montane se pot completa prin sponsorizari si donatii, in conditiile legii, precum si prin asistenta tehnica financiara a organismelor internationale.
(2) Agentia Nationala a Zonei Montane va asigura preluarea, implementarea si monitorizarea unor programe destinate in mod distinct dezvoltarii agriculturii si dezvoltarii rurale in zona montana.

Art. 12
(1) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene cu zona montana vor lua masurile corespunzatoare pentru asigurarea spatiilor necesare functionarii compartimentelor judetene ale zonei montane.
(2) Autoritatile administratiei publice locale din municipiile, orasele si comunele din zona montana vor lua masuri pentru asigurarea bunei functionari a districtelor agricole montane, respectiv a centrelor agricole montane, prin punerea la dispozitie a spatiilor corespunzatoare.
(3) Fondurile necesare organizarii si functionarii compartimentelor judetene ale zonei montane, precum si ale centrelor agricole montane se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 13
(1) Agentia Nationala a Zonei Montane utilizeaza 3 autoturisme pentru parcul comun si un microbuz pentru activitatile specifice aparatului propriu.
(2) Pentru desfasurarea activitatilor specifice compartimentelor judetene ale zonei montane, acoperirea necesarului de autoturisme se va face prin redistribuirea autoturismelor detinute in prezent de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, precum si de alte unitati subordonate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din judetele cu zona montana si, in completare, prin achizitii publice.

Art. 14
Pana la definitivarea sediului Agentiei Nationale a Zonei Montane si realizarea incadrarii cu personalul minim necesar functionarii, spatiile pentru birouri, utilizarea mijloacelor de comunicatie, birotica si altele asemenea, inclusiv plata salariilor si cheltuielilor de deplasare, se vor asigura de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 15
Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2008.


ANEXA - LISTA judetelor cu zona montana


+-----------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦            Judetul            ¦
¦crt.¦                           ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Alba                         ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦ 2. ¦Arad                         ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦ 3. ¦Arges                         ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦ 4. ¦Bacau                         ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦ 5. ¦Bihor                         ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦ 6. ¦Bistrita-Nasaud                    ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦ 7. ¦Brasov                        ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦ 8. ¦Buzau                         ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦ 9. ¦Caras-Severin                     ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦10. ¦Cluj                         ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦11. ¦Covasna                        ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦12. ¦Dambovita                       ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦13. ¦Gorj                         ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦14. ¦Harghita                       ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦15. ¦Hunedoara                       ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦16. ¦Maramures                       ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦17. ¦Mehedinti                       ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦18. ¦Mures                         ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦19. ¦Neamt                         ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦20. ¦Prahova                        ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦21. ¦Satu Mare                       ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦22. ¦Salaj                         ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦23. ¦Sibiu                         ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦24. ¦Suceava                        ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦25. ¦Timis                         ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦26. ¦Tulcea                        ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦27. ¦Valcea                        ¦
+----+------------------------------------------------------¦
¦28. ¦Vrancea                        ¦
+-----------------------------------------------------------+Poate fi de interes si:
Conventie cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, 2006
Legea 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea si utilizarea durabila a diversitatii biologice si a diversitatii peisajelor, adoptat si semnat la Bucuresti la 19 iunie 2008, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea dura


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
44 useri online

Useri autentificati: