DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 318/2009 ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabila relatiilor de munca, securitate sociala si securitate si sanatate in munca legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera intre cele doua tari, peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucuresti la 25 iulie 2008 si la Sofia la 26 august 2008Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 693 din 15 octombrie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabila relatiilor de munca, securitate sociala si securitate si sanatate in munca legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera intre cele doua tari, peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucuresti la 25 iulie 2008 si la Sofia la 26 august 2008.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabila relatiilor de munca, securitate sociala si securitate si sanatate in munca legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera intre cele doua tari, peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin


Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria, denumite in continuare parti contractante, recunoscand relatiile de prietenie, cooperare si buna vecinatate existente intre cele doua state si
dorind sa promoveze in continuare aceste relatii prin dezvoltarea infrastructurii de transport ce asigura legaturile dintre cele doua state, care are o semnificatie speciala pentru integrarea lor europeana, in conformitate cu acordurile internationale in vigoare privind imbunatatirea retelei de transport european si regional,
in baza prevederilor Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera intre cele doua tari, peste fluviul Dunarea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000,
urmarind sa convina aspectele privind munca si afacerile sociale legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera intre cele doua state, peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin,
au convenit urmatoarele:

Art. 1 - Domeniul acordului
Prevederile prezentului acord stabilesc legislatia din Romania, respectiv Republica Bulgaria aplicabila relatiilor de munca, securitatii sociale si securitatii si sanatatii in munca in procesul de proiectare, constructie si autorizare a podului peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin, in ceea ce priveste:
 • contractele de munca;
 • permisele de munca;
 • securitatea sociala;
 • securitatea si sanatatea in munca;
 • controlul exercitat de catre autoritatile competente pentru domeniile mentionate anterior.

  Art. 2 - Definitii
  In intelesul prezentului acord:
 • teritoriul statului partii contractante reprezinta teritoriul Romaniei, respectiv teritoriul Republicii Bulgaria;
 • santier reprezinta zona special amenajata si delimitata corespunzator, situata pe uscat si pe fluviul Dunarea, in zonele de frontiera de pe teritoriul statelor partilor contractante unde se efectueaza lucrarile de construire a podului peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin, pe baza autorizatiei de construire;
 • autoritate contractanta reprezinta Ministerul Transporturilor din Republica Bulgaria, pentru pod;
 • angajati reprezinta lucratorii, expertii, consultantii, personalul administrativ si orice alt personal, incadrati cu contract individual de munca de catre un angajator in legatura cu lucrarile de santier, indiferent de cetatenie;
 • angajator roman reprezinta o societate comerciala cu sediul in Romania, precum si societatea comerciala straina care a infiintat in Romania filiale, sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare in conformitate cu legislatia romana;
 • angajator bulgar reprezinta o societate comerciala cu sediul in Republica Bulgaria, precum si societatea comerciala straina care a infiintat in Republica Bulgaria filiale, sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, in conformitate cu legislatia bulgara. Societatea comerciala straina care a infiintat atat in Romania, cat si in Republica Bulgaria, cu respectarea legislatiei aplicabile in fiecare dintre cele doua state, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare este considerata angajator bulgar;
 • angajator strain reprezinta o societate comerciala cu sediul pe teritoriul unui stat tert, care nu a infiintat in Romania sau in Republica Bulgaria filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare;
 • securitatea si sanatatea in munca reprezinta ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca.

  Art. 3 - Legislatia aplicabila
  In vederea stabilirii legislatiei aplicabile pe santier, partile contractante convin asupra urmatoarelor reguli:
  Angajatorii romani, precum si toti angajatii acestora sunt supusi legislatiei romane, indiferent daca lucrarile pe care acestia le executa se realizeaza pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul Republicii Bulgaria.
  Angajatorii bulgari, precum si toti angajatii acestora sunt supusi legislatiei bulgare, indiferent daca lucrarile pe care acestia le executa se realizeaza pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul Republicii Bulgaria.
  Angajatorii straini, precum si toti angajatii acestora sunt supusi legislatiei romane, daca lucrarile pe care acestia le executa se realizeaza doar pe teritoriul Romaniei.
  Angajatorii straini, precum si toti angajatii acestora sunt supusi legislatiei bulgare, daca lucrarile pe care acestia le executa se realizeaza pe teritoriul Republicii Bulgaria sau pe teritoriul Romaniei si pe teritoriul Republicii Bulgaria.
  Angajatii sunt supusi legislatiei aplicabile angajatorului, potrivit regulilor stabilite la pct. 1-4 ale prezentului articol.
  Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse din Romania*) si Ministerul Muncii si Politicii Sociale din Republica Bulgaria vor elibera angajatorilor un formular in limbile romana si bulgara.
  Autoritatea contractanta va elabora o lista cu angajatorii care desfasoara activitati pentru realizarea obiectivului, cuprinzand datele de identificare, obiectul activitatilor concrete pe care le vor realiza, numarul angajatilor, datele de identificare ale acestora, durata desfasurarii activitatii, precum si orice alte elemente relevante. Lista va fi actualizata lunar. Inainte de a demara orice activitate specifica, angajatorii vor fi inregistrati in lista mentionata. Lista va fi pusa la dispozitia autoritatilor romane si bulgare responsabile pentru controlul aspectelor mentionate la art. 1 al prezentului acord.
  Procesarea datelor mentionate la punctul anterior se va realiza in conformitate cu legislatia respectiva privind protectia datelor.
  ----------------
  *) Potrivit art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.221/2008 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin Legea nr. 186/2009, se infiinteaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

  Art. 4 - Egalitate de tratament
  Angajatii supusi prevederilor prezentului acord vor beneficia de egalitate de tratament cu lucratorii, cetateni ai statului a carui legislatie este aplicabila angajatorului, in ceea ce priveste incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, conditiile de munca, securitate si sanatate in munca, asigurarile sociale, fiscalitatea, protectia legala a bunurilor, drepturile individuale, precum si accesul la autoritatile judecatoresti si administrative.
  Egalitatea de tratament se va corela cu prevederile Acordului bilateral privind evitarea dublei impuneri.
  Contractul individual de munca nu va putea stabili nicio derogare de la principiul egalitatii prevazut la pct. 1 al prezentului articol.

  Art. 5 - Contracte de munca
  Angajatorul este obligat sa incheie cu angajatul un contract individual de munca, in forma si cu respectarea prevederilor prevazute de legislatia aplicabila.
  Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor de munca sunt supuse legislatiei stabilite potrivit regulilor prevazute la art. 3 al prezentului acord.
  Angajatul va primi un contract de munca intr-o limba pe care o intelege.
  Contractele de munca incheiate intre angajat si angajator sunt inregistrate:
  a) pentru angajatorii supusi legislatiei romane, la inspectoratul teritorial de munca, in conditiile legii;
  b) pentru angajatorii supusi legislatiei bulgare, la Oficiul National de Venituri.

  Art. 6 - Permise de munca
  Angajatii, cetateni romani, care isi desfasoara activitatea la un angajator bulgar sau angajator strain supus legislatiei bulgare, potrivit prevederilor art. 3 al prezentului acord, sunt exceptati de la obtinerea permisului de munca, daca este necesar.
  Angajatii, cetateni bulgari, care isi desfasoara activitatea la un angajator roman sau angajator strain supus legislatiei romane, potrivit prevederilor art. 3 al prezentului acord, sunt exceptati de la obtinerea permisului de munca, daca este necesar.
  Angajatii cetateni straini sunt supusi prevederilor legale privind incadrarea in munca a strainilor din statul a carui legislatie ii este aplicabila angajatorului, potrivit prevederilor 3 al prezentului acord.
  Permisul de munca se va elibera cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile angajatorului.
  Autoritatile celor doua parti contractante isi vor comunica, la cerere, informatii privind permisele de munca eliberate.

  Art. 7 - Securitate sociala
  In domeniul securitatii sociale, angajatii si angajatorii sunt supusi prevederilor legislatiei nationale sau reglementarilor comunitare in domeniu, dupa cum este cazul.

  Art. 8 - Securitate si sanatate in munca
  In domeniul securitatii si sanatatii in munca, angajatii si angajatorii sunt supusi prevederilor legislatiei stabilite conform regulilor prevazute la art. 3 al prezentului acord.
  Ministerul Sanatatii Publice**) din Romania are toate competentele stabilite de legislatia romana in domeniul sanatatii publice si al sanatatii in munca.
  Ministerul Sanatatii Publice din Romania va controla, prin structurile cu atributii in domeniul sanatatii ocupationale, modul de efectuare a examenelor medicale preventive lucratorilor supusi legislatiei romane.
  Evenimentele de sanatate ce survin lucratorilor, indiferent de cetatenie, sunt asigurate prin sistemul de asigurari de sanatate si sociale care ii este aplicabil angajatorului.
  Ministerul Sanatatii din Republica Bulgaria are toate competentele stabilite de legislatia bulgara in domeniul sanatatii publice.
  Agentia Executiva "Inspectoratul General de Munca" din Republica Bulgaria are toate competentele in domeniul sanatatii si securitatii in munca, potrivit legislatiei bulgare. ------------------- **) Potrivit art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin Legea nr. 186/2009, se infiinteaza Ministerul Sanatatii, prin reorganizarea Ministerului Sanatatii Publice

  Art. 9 - Asistenta medicala
  Pentru asistenta medicala acordata in aplicarea prezentului acord angajatilor care sunt cetateni UE sau sunt stabiliti permanent pe teritoriul unui stat membru UE, se va aplica Regulamentul Consiliului nr. 1.408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea sistemelor de securitate sociala angajatilor, lucratorilor independenti si membrilor de familie ai acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatilor.
  Pentru angajatii cetateni ai unor state terte, asistenta medicala va intra sub incidenta aranjamentelor dintre Ministerul Sanatatii din Republica Bulgaria si Ministerul Sanatatii Publice din Romania.

  Art. 10 - Control
  Inspectia Muncii din Romania are toate competentele de control stabilite de legislatia romana si este responsabila cu asigurarea controlului aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, precum si la protectia angajatilor, indiferent de cetatenia acestora.
  Inspectia Sanitara de Stat din Romania are toate competentele de control stabilite de legislatia romana privind sanatatea in munca.
  Competenta Inspectiei Muncii din Romania se va exercita asupra tuturor angajatilor si angajatorilor supusi legislatiei romane potrivit regulilor stabilite la art. 3 al prezentului acord.
  Agentia Executiva "Inspectoratul General de Munca" din Republica Bulgaria are toate competentele de control prevazute de legislatia bulgara si isi exercita controlul in ceea ce priveste implementarea prevederilor legale privind relatiile de munca si securitatea si sanatatea la locul de munca ale angajatilor, indiferent de cetatenia acestora.
  Competenta Agentiei Executive "Inspectoratul General de Munca" din Republica Bulgaria se va exercita asupra tuturor angajatilor si angajatorilor supusi legislatiei bulgare potrivit regulilor stabilite la art. 3 al prezentului acord.
  Controlul privind respectarea prevederilor referitoare la eliberarea permiselor de munca va fi realizat de catre institutiile competente, conform legislatiei aplicabile.

  Art. 11 - Accesul Inspectiei Muncii
  Accesul Inspectiei Muncii din Romania nu poate fi restrictionat pe teritoriul Romaniei prin invocarea faptului ca angajatorul este supus legislatiei bulgare. In acest caz, Inspectia Muncii va verifica formularul prevazut la art. 3 al prezentului acord, eliberat de autoritatile competente bulgare. Angajatorii au obligatia sa prezinte acest formular.
  Accesul Agentiei Executive "Inspectoratul General de Munca" din Republica Bulgaria nu poate fi restrictionat pe teritoriul Republicii Bulgaria prin invocarea faptului ca angajatorul este supus legislatiei romane. In acest caz, Agentia Executiva "Inspectoratul General de Munca" din Republica Bulgaria va verifica formularul prevazut la art. 3 al prezentului acord, eliberat de autoritatile competente romane. Angajatorii au obligatia sa prezinte acest formular.

  Art. 12 - Cooperarea intre Inspectiile Muncii
  Inspectia Muncii din Romania si Agentia Executiva Inspectoratul General de Munca" din Republica Bulgaria vor conveni un protocol de cooperare in domeniul lor de competenta.

  Art. 13 - Cooperarea intre institutiile competente
  Institutiile competente ale celor doua parti contractante se vor informa reciproc asupra masurilor administrative luate in vederea aplicarii prevederilor prezentului acord, precum si asupra modificarilor legislatiei nationale, in masura in care aceste modificari afecteaza aplicarea prezentului acord.
  In scopul rezolvarii pe cale amiabila a problemelor legate de aplicarea prezentului acord, autoritatile celor doua parti contractante isi vor acorda sprijin reciproc.
  Institutiile competente isi vor furniza reciproc informatii generale referitoare la:
  a) prevederi legislative si administrative in domeniu;
  b) conditii de deplasare, intrare, sedere, acces la angajare, munca si securitate sociala;
  c) informatii specifice despre clauzele contractului de munca.

  Art. 14 - Neinfluenta privind frontiera
  Prevederile prezentului acord nu afecteaza in niciun fel pozitiile celor doua parti contractante cu privire la traseul frontierei pe Dunare dintre Romania si Republica Bulgaria.

  Art. 15 - Intrarea in vigoare si durata
  Prezentul acord va intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile contractante isi vor fi comunicat reciproc indeplinirea procedurilor lor legale interne, necesare pentru intrarea acestuia in vigoare.
  Prezentul acord poate fi modificat pe baza unei intelegeri reciproce scrise intre partile contractante. Modificarile vor intra in vigoare in conformitate cu prevederile pct. 1 al prezentului articol.
  Acordul isi va inceta valabilitatea la data inchiderii santierului.
  Semnat la Bucuresti la data de 25 iulie 2008 si la Sofia la data de 26 august 2008, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, bulgara si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente de interpretare a acordului, textul in limba engleza va prevala.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, legea nr. 15/2003, republicata in 2008
  Legea 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Lege nr. 342/2013
  OUG 95/2011 privind unele masuri de aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
  OUG 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL. Ordonanta de urgenta 112/2010
  Legea 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national. Lege nr. 56/2010
  HG 119/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 119/2010
  HG 1338/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte
  HG 1322/2009 pentru modificarea si completarea art. 5 din Normele metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea in
  Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata 2009
  Legea nr. 293/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
  Norma metodologica pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala. Ordinul 166/2007 de aprobare
  Lege pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006, legea nr. 351/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006, oug nr. 7/2007
  Program national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala [2006]
  Legislatia constructiilor. Cod 563. Actualizat la 25.02.2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 15.9 lei
  13.52 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  57 useri online

  Useri autentificati: