DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 351/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutat), si Institutul de Credit pentru Reconstructie —Frankfurt pe Main (KfW) (Imprumutator) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucuresti la 31 iulie 2008 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finantarea Proiectului Promovarea intreprinderilor mici si mijlocii (etapa a 4-a)
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 779 din 13 noiembrie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutat), si Institutul de Credit pentru Reconstructie —Frankfurt pe Main (KfW) (Imprumutator) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucuresti la 31 iulie 2008 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finantarea Proiectului "Promovarea intreprinderilor mici si mijlocii (etapa a 4-a)", denumit in continuare acord.

Art. 2
(1) Derularea imprumutului este gestionata si monitorizata de managerul desemnat al proiectului, persoana juridica, pe baza unui acord de management incheiat de Ministerul Finantelor Publice cu acesta si cu Institutul de Credit pentru Reconstructie — Germania (KfW).
(2) Imprumutul este tras intr-un cont special de tip revolving, denumit in continuare fondul romano-german, deschis la o institutie de credit selectata, al carui titular este Ministerul Finantelor Publice.
(3) Prestarile de servicii efectuate de managerul proiectului se supun regimului taxei pe valoarea adaugata prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar plata acestora, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, dupa caz, se efectueaza din fondul romanogerman.

Art. 3
Managerul proiectului incheie, in numele Ministerului Finantelor Publice, contracte de credit cu institutiile de credit partenere, in vederea acordarii de imprumuturi intreprinderilor mici si mijlocii din Romania, ale caror proiecte de investitii se incadreaza pentru acest tip de creditare. Contractele incheiate constituie titluri executorii, fara a mai fi necesara indeplinirea altor formalitati legale.

Art. 4
Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv rambursarea creditului extern, achitarea dobanzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente, este efectuata de managerul proiectului din credite rambursabile de institutiile de credit partenere si virate in fondul romano-german.

Art. 5
(1) Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor Publice, sa introduca pe parcursul derularii imprumutului, de comun acord cu Institutul de Credit pentru Reconstructie — Germania (KfW), in functie de conditiile concrete de derulare a acordului, amendamente la continutul acestuia care privesc modificari ce nu sunt de natura sa majoreze obligatiile financiare initial asumate de Romania fata de finantatorul extern sau sa determine noi conditionalitati economice fata de cele initial convenite intre parti.
(2) Amendamentele prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


Acord de imprumut datat 31 iulie 2008 intre KfW, Frankfurt pe Main, (KfW) si Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutat), pentru 8.000.000 de euro
— Promovarea intreprinderilor mici si mijlocii (etapa a 4-a) —

*) Traducere.

In baza Acordului datat 19 decembrie 2005 dintre Guvernul Republicii Federale Germania si Guvernul Romaniei privitor la colaborarea financiara (acord guvernamental), Imprumutatul si KfW incheie astfel urmatorul acord de imprumut:

Articolul 1 - Suma si scopul imprumutului
1.1. KfW va acorda Imprumutatului un imprumut care nu depaseste 8.000.000,00 EUR (in cuvinte: opt milioane euro).
1.2. Imprumutatul va utiliza imprumutul numai pentru finantarea fondului romano-german cu scopul refinantarii subimprumuturilor acordate de bancile partenere si alti parteneri financiari intermediari intreprinderilor mici si mijlocii [Promovarea intreprinderilor mici si mijlocii (etapa a 4-a); Proiect]. Imprumutatul si KfW vor stabili detaliile Proiectului printr-un acord separat.
1.3. Impozitele si alte taxe publice vor fi suportate de Imprumutat si taxele vamale de import nu vor fi finantate din imprumut.

Articolul 2 - Tragerea
2.1. KfW va disponibiliza imprumutul in conformitate cu progresul Proiectului si in baza solicitarii Imprumutatului. Printr-un acord separat, Imprumutatul si KfW vor conveni asupra procedurii de tragere, in mod special asupra evidentei care trebuie pusa la dispozitie de Imprumutat si care dovedeste ca sumele solicitate din imprumut sunt utilizate in scopul mentionat in acest acord.
2.2. KfW va avea dreptul sa refuze disponibilizarea sumelor dupa data de 31 decembrie 2010.

Articolul 3 - Comisionul de angajament, dobanda si rambursarea
3.1. Imprumutatul va plati un comision de angajament, nerambursabil, de 0,25% p.a. aplicat asupra sumelor netrase din imprumut. Comisionul de angajament va fi calculat pentru o perioada care incepe la 3 luni dupa intrarea in vigoare a acestui acord si se sfarseste la data la care imprumutul a fost tras in totalitate.
3.2. Imprumutatul va plati dobanda la imprumut la o rata de 2% p.a. Dobanda va fi perceputa de la datele la care tragerile sunt debitate pana la datele la care rambursarile sunt creditate in contul KfW, specificat in art. 3.9.
3.3. Imprumutatul va plati comisionul de angajament, dobanda si orice alte costuri aferente restantelor in conformitate cu prevederile art. 3.5, semestrial, la 30 mai si 30 noiembrie pentru jumatatea de an care se sfarseste atunci. Primul comision de angajament va deveni scadent odata cu prima plata a dobanzii.
3.4. Imprumutatul va rambursa imprumutul dupa cum urmeaza:
Transa Data Suma
1 30 noiembrie 2017 200.000 EUR
2 30 mai 2018 200.000 EUR
3 30 noiembrie 2018 200.000 EUR
4 30 mai 2019 200.000 EUR
5 30 noiembrie 2019 200.000 EUR
6 30 mai 2020 200.000 EUR
7 30 noiembrie 2020 200.000 EUR
8 30 mai 2021 200.000 EUR
9 30 noiembrie 2021 200.000 EUR
10 30 mai 2022 200.000 EUR
11 30 noiembrie 2022 200.000 EUR
12 30 mai 2023 200.000 EUR
13 30 noiembrie 2023 200.000 EUR
14 30 mai 2024 200.000 EUR
15 30 noiembrie 2024 200.000 EUR
16 30 mai 2025 200.000 EUR
17 30 noiembrie 2025 200.000 EUR
18 30 mai 2026 200.000 EUR
19 30 noiembrie 2026 200.000 EUR
20 30 mai 2027 200.000 EUR
21 30 noiembrie 2027 200.000 EUR
22 30 mai 2028 200.000 EUR
23 30 noiembrie 2028 200.000 EUR
24 30 mai 2029 200.000 EUR
25 30 noiembrie 2029 200.000 EUR
26 30 mai 2030 200.000 EUR
27 30 noiembrie 2030 200.000 EUR
28 30 mai 2031 200.000 EUR
29 30 noiembrie 2031 200.000 EUR
30 30 mai 2032 200.000 EUR
31 30 noiembrie 2032 200.000 EUR
32 30 mai 2033 200.000 EUR
33 30 noiembrie 2033 200.000 EUR
34 30 mai 2034 200.000 EUR
35 30 noiembrie 2034 200.000 EUR
36 30 mai 2035 200.000 EUR
37 30 noiembrie 2035 200.000 EUR
38 30 mai 2036 200.000 EUR
39 30 noiembrie 2036 200.000 EUR
40 30 mai 2037 200.000 EUR


3.5. Daca rambursarea catre KfW a oricareia dintre transe nu se efectueaza la scadenta, KfW poate majora rata dobanzii pentru sumele restante prin adaugarea a 3% p.a. la rata de baza pentru perioada care incepe cu data scadentei si se sfarseste la data la care acele rambursari sunt creditate in contul KfW specificat in art. 3.9. Rata de baza reprezinta rata dobanzii comunicata de Deutsche Bundesbank ca rata de baza la rata aplicabila asupra datei relevante a scadentei. In cazul dobanzilor restante, KfW poate solicita despagubiri. Aceste despagubiri nu vor depasi suma la care s-ar fi ajuns daca dobanda ar fi fost perceputa asupra acestor dobanzi restante la rata de baza determinata la data scadenta plus 3% p.a.
3.6. Comisionul de angajament, dobanda si orice alte costuri aferente restantelor in conformitate cu prevederile art. 3.5 se vor calcula pe baza unui an format din 360 de zile si a unei luni formate din 30 de zile.
3.7. Sumele din imprumut netrase sau rambursate anticipat vor fi distribuite in proportii egale asupra tuturor transelor nerambursate numai daca KfW, din proprie initiativa, nu stabileste un alt mod de compensare pentru un caz particular, in special in cazul sumelor mai mici.
3.8. KfW va fi indreptatit sa distribuie, la alegerea sa, platile primite in contul platilor datorate in cadrul acestui acord sau in cadrul altor acorduri de imprumut incheiate intre KfW si Imprumutat.
3.9. Imprumutatul va efectua toate platile in euro in contul KfW nr. 31.1392.8724, Frankfurt pe Main (BLZ 500 204 00, S.W.I.F.T.: KFWIDEFF), nefiind acceptate compensari din aceste plati.

Articolul 4 - Suspendarea tragerilor si rambursarea anticipata
4.1. Imprumutatul poate oricand:
a) cu conditia indeplinirii obligatiilor sale conform art. 7, sa anuleze orice suma din imprumut netrasa inca; si
b) sa ramburseze imprumutul in intregime sau partial inaintea scadentei.
4.2. KfW nu poate suspenda efectuarea tragerilor decat daca:
a) Imprumutatul nu si-a indeplinit obligatiile de plata la scadenta fata de KfW;
b) obligatiile asumate in cadrul acestui acord sau in cadrul acordurilor separate care se refera la acest acord nu au fost respectate;
c) Imprumutatul nu poate sa dovedeasca ca sumele imprumutului au fost utilizate in scopul convenit; sau
d) apar situatii neobisnuite care exclud sau pun considerabil in pericol implementarea, functionarea ori scopul Proiectului sau indeplinirea obligatiilor de plata asumate de Imprumutat in cadrul acestui acord.
4.3. Daca a survenit oricare dintre situatiile specificate in art. 4.2 lit. a), b) sau c) si daca nu a fost eliminata intr-un termen determinat de KfW, care va fi oricum de cel putin 30 de zile, KfW poate:
a) in cazurile specificate in art. 4.2 lit. a) sau b), sa solicite rambursarea imediata a tuturor sumelor restante din imprumut, precum si plata tuturor dobanzilor acumulate si a altor costuri incidentale;
b) in cazul specificat in art. 4.2 lit. c), sa solicite rambursarea imediata a tuturor acelor sume din imprumut pentru care Imprumutatul nu poate dovedi ca au fost utilizate in scopurile convenite.

Articolul 5 - Costuri si cheltuieli publice
5.1. Imprumutatul va efectua toate platile in cadrul prezentului acord fara deducerea vreunui impozit, a altor cheltuieli publice sau a altor costuri si va plati costurile aferente transferului si conversiei percepute in legatura cu tragerile din imprumut.
5.2. Imprumutatul va suporta toate taxele si celelalte cheltuieli publice platibile in afara Republicii Federale Germania survenite in conexiune cu incheierea si derularea acestui acord.

Articolul 6 - Validitatea prezentului acord si reprezentarea
6.1. In timp util, inainte de prima tragere, Imprumutatul va pune la dispozitia KfW evidenta intr-o forma satisfacatoare KfW, care sa dovedeasca faptul ca Imprumutatul a indeplinit toate cerintele legilor constitutionale si altor legi legate de asumarea valida a tuturor obligatiilor sale ce deriva din acest acord.
6.2. Ministrul economiei si finantelor si acele persoane desemnate de acesta si ale caror specimene de semnatura autorizate de catre acesta au fost transmise KfW vor reprezenta Imprumutatul in legatura cu realizarea prezentului acord. Dreptul de reprezentare nu va expira pana cand nu va fi revocat in mod expres de catre reprezentantul Imprumutatului autorizat la data primirii acestuia de KfW.
6.3. Amendamentele sau completarile aduse prezentului acord si orice alte notificari si declaratii transmise de catre partile contractante in legatura cu acesta se vor face in scris. Orice astfel de notificare sau declaratie va fi considerata ca fiind primita in momentul in care a ajuns la urmatoarele adrese ale partii contractante destinatare sau la orice alta adresa a destinatarului corespondentei, dupa cum a fost comunicata celeilalte parti contractante:

Pentru KfW: KfW
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt pe Main
Republica Federala Germania
Fax: +49 69 7431—2944
Pentru Imprumutat: Ministerul Economiei si Finantelor
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
Bucuresti, Romania
Telefax: +40 21 312.67.92

Articolul 7 - Proiectul
7.1. Imprumutatul, prin persoanele desemnate de acesta cu pregatirea si implementarea proiectului:
a) va implementa, va opera si va intretine Proiectul in conformitate cu practici financiare sanatoase si realmente in conformitate cu conceptul Proiectului, convenit intre Imprumutat si KfW;
b) va asigura finantarea integrala a Proiectului si, la solicitarea KfW, va pune la dispozitia acestuia evidenta care dovedeste ca sunt acoperite platile care nu se fac din acest imprumut;
c) va permite oricand reprezentantilor KfW sa inspecteze toate registrele contabile si orice alta documentatie relevanta pentru implementarea si functionarea Proiectului si sa inspecteze Proiectul si toate instalatiile aferente acestuia;
d) va pune la dispozitia KfW, la solicitarea acestuia, oricare si toate aceste informatii si rapoarte referitoare la Proiect si la progresul sau ulterior;
e) va informa cu promptitudine KfW, din proprie initiativa, in legatura cu oricare si toate circumstantele care exclud sau pericliteaza considerabil implementarea, functionarea sau scopul Proiectului.
7.2. Imprumutatul si KfW vor stabili printr-un acord separat detaliile referitoare la art. 7.1.

Articolul 8 - Clauze diverse
8.1. Imprumutatul se va asigura ca persoanele insarcinate de acesta cu pregatirea si implementarea proiectului, cu adjudecarea contractului de bunuri si servicii care se vor finanta si cu efectuarea tragerilor din imprumut nu solicita, nu isi insusesc, nu atribuie, nu acorda, nu promit sau nu li se vor promite plati ilegale sau alte avantaje legate de aceste insarcinari.
8.2. KfW este imputernicit sa furnizeze Republicii Federale Germania informatii in legatura cu incheierea si semnarea prezentului acord de imprumut. Atat KfW, cat si Republica Federala Germania au dreptul sa transmita informatii privind imprumutul si Proiectul organizatiilor internationale care colecteaza date statistice, in special in legatura cu aspectele legate de datoria publica.
8.3. Daca oricare dintre prevederile prezentului acord nu este valabila, toate celelalte prevederi vor ramane neafectate de acest lucru. Lipsa vreunei reglementari care rezulta din aceasta va fi remediata prin completarea cu o dispozitie conforma cu scopul acestui acord.
8.4. Imprumutatul nu va putea atribui sau transfera, gaja sau ipoteca nicio revendicare din acest acord.
8.5. Prezentul acord va fi guvernat de legislatia Republicii Federale Germania. Locul incheierii va fi Frankfurt pe Main.
8.6. Prezentul acord de imprumut va intra in vigoare si isi va produce efectele odata cu ratificarea sa de catre Parlamentul Romaniei si la 3 zile de la publicarea aprobarii sale prin lege, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Arbitraj
8.7. Disputele vor fi solutionate exclusiv si definitiv de catre un tribunal de arbitraj. In acest sens se vor aplica urmatoarele:
a) tribunalul de arbitraj va fi format din unu sau 3 arbitri care vor fi numiti si vor actiona in conformitate cu Regulile de arbitraj ale Camerei Internationale de Comert (CIC), aplicabile periodic;
b) procedurile de arbitraj se vor desfasura in Frankfurt pe Main. Procedurile vor fi tinute in limba engleza.


Incheiat in doua exemplare originale in limba engleza. Frankfurt pe Main, 2 noiembrie 2007, KfW Bucuresti, 31 iulie 2008, Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Legea 6/2014 privind stabilirea unor masuri de contractare si/sau garantare de finantari rambursabile de catre municipiul Bucuresti. Lege nr. 6/2014
HG 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la A
OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea arieratelor din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2013
Legea 248/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Legea 248/2011
Legea 248/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Legea 248/2011
Legea 216/2011 privind interzicerea activitatii de camatarie. Legea camatariei
HG 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
Ordin 1925/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1—6 din OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
Legea 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 80/2010
OUG 56/2010 pentru aprobarea unor masuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. Ordonanta de urgenta 56/2010
OUG 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa
OG nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibil pentru unii operatori economici. Ordonanta nr. 3/2010
Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunii acestora, republicata 2009
Ordin nr. 529/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin O
Legea privind securitizarea creantelor, legea nr. 31/2006
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, oug nr. 141/2007
Contractele bancare in Noul Cod civil art. 2184 - 2194, art. 2279 - 2494
Turcu Ion

Pret: 114 lei
96.9 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: