DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in lista interzisa
[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 16/05/2008
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege reglementeaza prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in "lista interzisa", aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.

Art. 2
(1) In cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispozitiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport. (2) Prin trafic ilicit de substante cuprinse in "lista interzisa" se intelege fabricarea, prepararea, transformarea, oferirea, distribuirea, vanzarea, cumpararea, administrarea, transportul, trimiterea, procurarea, detinerea, introducerea sau scoaterea din tara, precum importul si exportul, ori alte operatiuni privind circulatia substantelor cuprinse in "lista interzisa", fara drept.


Capitolul II - Consiliul de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante cuprinse in "lista interzisa"


Art. 3
Pe langa Agentia Nationala Anti-Doping se infiinteaza Consiliul de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante cuprinse in "lista interzisa", organ consultativ fara personalitate juridica, denumit in continuare Consiliul.

Art. 4
(1) Consiliul are in componenta 9 membri, dupa cum urmeaza:
a) presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping;
b) un reprezentant al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Romane, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Romane;
c) un reprezentant al Inspectoratului General al Politiei Romane, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Romane;
d) presedintele Agentiei Nationale Antidrog;
e) un reprezentant al Autoritatii Nationale a Vamilor, desemnat de vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
f) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
g) un reprezentant al Ministerului Sanatatii Publice, desemnat de ministrul sanatatii publice;
h) un reprezentant al Ministerului Justitiei, desemnat de ministrul justitiei;
i) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Sport, desemnat de presedintele acesteia din randul angajatilor sai.
(2) Activitatea Consiliului este condusa de un presedinte care este si presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping.
(3) Mandatul membrilor Consiliului este de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii acestuia o singura data.
(4) Membrii Consiliului sunt obligati sa respecte secretul profesional si sa depuna declaratii de confidentialitate si privind conflictul de interese, potrivit legii.
(5) Consiliul se intruneste in sedinte ordinare organizate trimestrial si in sedinte extraordinare organizate ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui.
(6) Convocarea Consiliului se face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei si va cuprinde in mod obligatoriu ordinea de zi si documentatia necesara.
(7) Deciziile Consiliului sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(8) Membrii Consiliului, care participa la sedinte, beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in cuantum de 20% din indemnizatia lunara a presedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a presedintelui.

Art. 5
(1) Calitatea de membru al Consiliului inceteaza inainte de termen, in urma retragerii mandatului de catre institutia publica care l-a desemnat sau prin deces.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) autoritatile prevazute la art. 4 alin. (1) desemneaza un nou reprezentant, al carui mandat dureaza pana la expirarea mandatului celui in locul caruia a fost numit.

Art. 6
Consiliul indeplineste urmatoarele atributii:
a) analizeaza masurile sau operatiunile convenite de catre institutiile si autoritatile publice cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii traficului ilicit de substante cuprinse in "lista interzisa", in scopul identificarii disfunctionalitatilor intervenite in aplicarea acestora si al formularii de propuneri pentru eliminarea lor;
b) propune armonizarea, actualizarea si adaptarea legislatiei in domeniu cu reglementarile internationale, pe baza datelor privind amploarea si caracteristicile nationale ale traficului ilicit de substante cuprinse in "lista interzisa";
c) intocmeste raportul anual privind evolutia si nivelul traficului ilicit de substante cuprinse in "lista interzisa", pe care Agentia Nationala Anti-Doping il inainteaza Guvernului si organismelor internationale abilitate sa asigure aplicarea prevederilor conventiilor internationale, in conformitate cu acordurile semnate de Romania.

Art. 7
Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Romane si Autoritatea Nationala a Vamilor transmit, prin formatiunile centrale specializate in prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, in termen rezonabil, Agentiei Nationale Anti-Doping, la solicitarea acesteia, date in legatura cu prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in "lista interzisa", in conformitate cu atributiile acestora.


Capitolul III - Masuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in "lista interzisa" in salile de culturism si de fitness


Art. 8
(1) Personalul imputernicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping are dreptul sa verifice daca activitatea in salile de culturism si de fitness se desfasoara potrivit reglementarilor prezentei legi.
(2) Agentia Nationala Anti-Doping are dreptul sa efectueze teste doping in randul practicantilor de culturism si de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substantelor cuprinse in "lista interzisa" in sportul recreativ.
(3) Testarea doping prevazuta la alin. (2) se efectueaza numai cu acordul expres, in scris, al practicantului de culturism sau de fitness si cu respectarea principiului confidentialitatii datelor acestuia.

Art. 9
(1) Activitatea in salile de culturism sau de fitness se desfasoara numai dupa obtinerea certificatului de functionare din punctul de vedere al reglementarilor antidoping, emis de catre Agentia Nationala Anti-Doping.
(2) Certificatul de functionare prevazut la alin. (1) nu poate fi eliberat sau, daca a fost eliberat, este retras de drept, in cazul in care in salile de culturism si de fitness se comercializeaza substante cuprinse in "lista interzisa".
(3) Modul si conditiile de eliberare si retragere ale certificatului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
(4) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a normelor metodologice prevazute la alin. (3), salile de culturism si de fitness au obligatia de a solicita eliberarea certificatului de functionare prevazut la alin. (1).
(5) Pentru eliberarea certificatului prevazut la alin. (1), se percepe, potrivit legii, o taxa al carei cuantum se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping, sumele astfel obtinute constituindu-se venituri proprii.

Art. 10
(1) In scopul asigurarii exercitarii in teritoriu a competentelor prevazute de lege, se infiinteaza 8 oficii zonale pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in "lista interzisa", dintre care unul in municipiul Bucuresti, denumite in continuare oficii, compartimente fara personalitate juridica, in structura Agentiei Nationale AntiDoping.
(2) Sediile oficiilor, competenta teritoriala, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.
(3) Agentia Nationala Anti-Doping poate prelua in administrare, in conditiile legii, terenuri, spatii si bunuri necesare desfasurarii activitatii oficiilor sau activitatea acestora se poate desfasura in spatii inchiriate in conditiile legii.

Art. 11
(1) Statul de functii, structura posturilor pe oficii, precum si incadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale in vigoare.
(2) Salarizarea personalului oficiilor se realizeaza in conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping.
(3) Numarul maxim de posturi pentru fiecare oficiu este de 3, cu exceptia celui organizat in municipiul Bucuresti, unde numarul maxim de posturi este de 9, cu posibilitatea redistribuirii acestora in functie de nevoile la nivel de teritoriu si pentru eficientizarea activitatii proprii.
(4) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului incadrat in oficii se stabilesc prin fisa postului.


Capitolul IV - Sanctiuni


Art. 12
Fabricarea, prepararea, transformarea, oferirea, vanzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia substantelor cuprinse in "lista interzisa", cu exceptia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului si a derivatilor sai, a eritropoietinei, a hormonilor de crestere si a substantelor chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fara drept, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei.

Art. 13
Comercializarea in salile de culturism si de fitness a substantelor cuprinse in "lista interzisa", cu exceptia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului si a derivatilor sai, a eritropoietinei, a hormonilor de crestere si a substantelor chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei.

Art. 14
(1) Desfasurarea activitatii in cadrul salilor de culturism sau de fitness fara certificatul de functionare prevazut la art. 9 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.
(2) Pe langa aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate dispune ca sanctiune complementara suspendarea activitatii salii de culturism sau de fitness pe o durata de cel mult 6 luni.

Art. 15
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping.
(2) Din sumele reprezentand amenzi, incasate pentru bugetul de stat ca urmare a controlului, Agentia Nationala AntiDoping retine un procent de 35% ce se vireaza la fondul de stimulente constituit in baza prevederilor Legii nr. 227/2006.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 12-14 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 16
Fabricarea, prepararea, transformarea, oferirea, vanzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai sai, de eritropoietina, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 3 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei.

Art. 17
(1) Introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul sau exportul de substante cuprinse in "lista interzisa", fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 3 ani sau cu amenda de la 4.000 lei la 15.000 lei.
(2) Introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai sai, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 5 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei.

Art. 18
(1) Tentativa la infractiunile prevazute la art. 16 si 17 se pedepseste.
(2) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute la art. 16 si 17.

Art. 19
(1) Pentru infractiunile cuprinse in prezentul capitol, constituie circumstante agravante urmatoarele situatii:
a) savarsirea faptei de catre o persoana care are, potrivit prezentei legi, atributii in prevenirea si combaterea dopajului;
b) oferirea, prescrierea, administrarea de substante cuprinse in "lista interzisa" unui minor;
c) savarsirea faptei de catre o persoana care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, iar fapta a fost savarsita in exercitarea acestei functii.
(2) Daca infractiunile prevazute in prezentul capitol sunt savarsite in conditiile vreuneia dintre circumstantele agravante prevazute la alin. (1), maximul special al pedepselor se majoreaza cu o treime.

Art. 20
Nu se pedepseste persoana care, inainte de inceperea urmaririi penale, denunta autoritatilor competente participarea sa la o asociere sau intelegere in vederea comiterii uneia dintre infractiunile prevazute in prezentul capitol, permitand astfel identificarea si tragerea la raspundere penala a celorlalti participanti.

Art. 21
Persoana care a comis una dintre infractiunile prevazute in prezentul capitol si care, in timpul urmaririi penale, denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni prevazute in prezentul capitol beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.

Art. 22
(1) Substantele cuprinse in "lista interzisa" si alte bunuri care au facut obiectul faptelor prevazute in prezentul capitol se confisca, iar, daca acestea nu se gasesc, contravenientul sau condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
(2) Se confisca, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobandite prin valorificarea substantelor cuprinse in "lista interzisa" si a bunurilor prevazute la alin. (1).
(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate si banii confiscati, potrivit alin. (1) si (2), se constituie venituri la bugetul de stat si se evidentiaza in cont separat in bugetul de stat.

Art. 23
(1) Substantele cuprinse in "lista interzisa" confiscate se distrug. Pastrarea de probe este obligatorie.
(2) Distrugerea substantelor cuprinse in "lista interzisa" se efectueaza periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de catre o societate comerciala autorizata, in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Consiliului.
(3) Cheltuielile ocazionate de distrugerea substantelor cuprinse in "lista interzisa" se suporta de proprietar sau de persoana de la care au fost ridicate.
(4) Procedura de distrugere a substantelor cuprinse in "lista interzisa" confiscate, prevazute la alin. (1), se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 24
In cazul in care substantele descoperite pe parcursul controlului intra si sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, Agentia Nationala Anti-Doping are obligatia de a instiinta de indata organele de urmarire penala competente, precum si Agentia Nationala Antidrog, regimul sanctionator aplicabil fiind cel prevazut in aceste acte normative.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 25
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la propunerea Agentiei Nationale Anti-Doping, Guvernul va adopta normele metodologice prevazute la art. 9 alin. (3) si la art. 23 alin. (4).

Art. 26
In vederea indeplinirii prevederilor art. 10 si 11, se suplimenteaza numarul maxim de posturi prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu un numar de 30 de posturi si se va suplimenta bugetul Cancelariei Primului-Ministru alocat pe anul 2008, de la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul bugetar 67.01 - Cultura, recreere si religie, titlul 51 - Transferuri intre unitati ale administratiei publice, pentru Agentia Nationala Anti-Doping, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 27
Dispozitiile capitolului IV din prezenta lege se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Legii nr. 227/2006.

Art. 28
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 42 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 518 din 15 iunie 2006.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
OG 8/2015 pentru modificarea si completarea OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii
Ordin 1148/2014 privind modificarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transportu
Legea 190/2012 privind raspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian. Lege nr. 190/2012
OUG 41/2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane. Ordonanta de urgenta nr. 41/2011
Legea 10/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in Lista interzisa
Legea 230/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane. Lege nr. 230/2010
HG 174/2010 privind stabilirea si continutul permiselor de mic trafic de frontiera. Hotararea nr. 174/2010
OUG 12/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
OUG 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor st
Legea 10/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontiera, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009
Norma metodologica privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora
Criteriu de evaluare si acreditare a proiectelor de prevenire a traficului de persoane, decizia nr. 4/2007 de aprobare a criteriului
OUG nr. 74/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
Drept financiar. Editia 2
Postolache Rada

Pret: 69.9 lei
59.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
98 useri online

Useri autentificati: