DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Procedura de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans, 2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12/06/2007

Aprobat de Hotarare nr. 529/2007


Capitolul I - Procedura de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate


Art. 1
Solutia fiscala individuala anticipata, definita in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este denumita in continuare solutie fiscala.

Art. 2
Pot depune cerere pentru emiterea unei solutii fiscale contribuabilii inregistrati la organele fiscale.

Art. 3
Solutia fiscala se emite ca urmare a cererii adresate de catre contribuabil Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 4
(1) Anterior depunerii cererii de emitere a unei solutii fiscale si a documentatiei, contribuabilul poate solicita in scris Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o discutie preliminara in vederea stabilirii existentei starii de fapt viitoare pentru emiterea unei solutii fiscale.
(2) Cererea pentru discutia preliminara va contine informatii cu privire la datele de identificare ale contribuabilului si ale reprezentantului legal, precum si o scurta prezentare a obiectului discutiei.
(3) Agentia Nationala de Administrare Fiscala va comunica in scris contribuabilului data, ora, locul si numele persoanelor care vor participa la discutia preliminara.
(4) Ca urmare a discutiei preliminare, se va stabili numarul de solutii fiscale necesare reglementarii situatiei fiscale de fapt viitoare.

Art. 5
Tariful de emitere a unei solutii fiscale se achita in lei si este in valoare de 1.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romāniei in ziua efectuarii platii.

Art. 6
(1) Cererea pentru emiterea solutiei fiscale trebuie sa contina datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal si prezentarea starii de fapt viitoare pentru care se solicita emiterea acesteia. O cerere poate contine prezentarea mai multor stari de fapt viitoare pentru care se solicita solutii fiscale.
(2) Cererea va fi insotita de documentatia aferenta si dovada achitarii tarifului de emitere.

Art. 7
Documentatia pentru emiterea solutiilor fiscale trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) situatia detaliata privind activitatea contribuabilului, in prezent si in viitor;
b) prezentarea completa a starilor de fapt viitoare pentru care se solicita solutii fiscale, insotita de descrierea motivelor de fapt si a temeiului de drept;
c) obligatiile fiscale pentru care se solicita solutii fiscale;
d) punctul de vedere al contribuabilului cu privire la reglementarea fiscala a situatiilor de fapt viitoare prezentate in cerere;
e) declaratia pe propria raspundere a contribuabilului ca nu exista nicio procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris si pentru care este solicitata emiterea solutiilor fiscale;
f) declaratia pe propria raspundere privind corectitudinea informatiilor furnizate prin cerere si a documentatiei prezentate;
g) acte administrative, acte de control sau alte acte emise in legatura cu cazul descris pentru care se solicita solutii fiscale;
h) prezentarea altor elemente considerate relevante de contribuabil.

Art. 8
(1) Documentatia pentru emiterea solutiei fiscale va fi depusa la Agentia Nationala de Administrare Fiscala in doua exemplare. In cazul in care exista documente in limba straina, acestea vor fi insotite de traduceri in limba romāna efectuate de traducatori autorizati.
(2) Documentatia depusa va fi indosariata, respectiv paginile vor fi numerotate si insotite de opis.
(3) Documentatia care este disponibila si in format electronic va fi depusa intr-un format accesibil, stabilit de comun acord cu administratia fiscala.
(4) In cazul in care ulterior contribuabilul completeaza documentatia cu elemente suplimentare, acestea vor fi insotite de trimiteri la documentatia cu care sunt in legatura, dupa caz.

Art. 9
In functie de circumstantele fiecarui caz in parte, contribuabilul trebuie sa furnizeze si alte informatii administratiei fiscale, la cererea acesteia.

Art. 10
(1) Cererea pentru emiterea solutiei fiscale se respinge in urmatoarele situatii:
a) cererea contribuabilului nu contine cel putin unul dintre elementele prevazute la art. 7 lit. a)-g);
b) documentatia nu este prezentata conform art. 8 sau nu este refacuta, dupa depunere, conform prevederilor mentionate;
c) faptele prezentate sunt aceleasi cu cele descrise de contribuabil intr-o cerere anterioara pentru care s-a respins cererea pentru emiterea unei solutii fiscale;
d) daca exista o procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris;
e) daca exista informatii reale ca faptele declarate ascund o alta situatie de fapt sau de drept;
f) contribuabilul nu a prezentat dovada achitarii tarifului pentru emiterea solutiei fiscale.
(2) Respingerea cererii se comunica in scris contribuabilului de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in termen de 15 zile de la data adoptarii deciziei de respingere.

Art. 11
Solutia fiscala contine urmatoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emisa si data de la care isi produce efectele;
c) datele de identificare ale contribuabilului beneficiar al solutiei fiscale;
d) obiectul solutiei fiscale;
e) motivul de fapt;
f) temeiul de drept;
g) precizari privind categoria obligatiilor fiscale pentru care s-a emis solutia fiscala si tratamentul fiscal aplicabil acestora;
h) mentiunea ca solutia fiscala emisa produce efecte numai fata de contribuabilul solicitant si pentru starea de fapt viitoare pentru care a fost emisa; i) interpretarile contribuabilului si ale administratiei fiscale cu privire la reglementarea fiscala a starii de fapt viitoare, exprimate in perioada de emitere a solutiei fiscale.

Art. 12
Pentru reglementarea fiecarei stari de fapt viitoare se emite o solutie fiscala.


Capitolul II - Procedura de emitere a acordului de pret in avans


Art. 13
Acordul de pret in avans definit in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este denumit in continuare acord.

Art. 14
Pot solicita emiterea unui acord contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate, definite conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15
Acordul poate fi modificat la solicitarea contribuabilului.

Art. 16
(1) Anterior depunerii cererii de emitere/modificare a unui acord si a documentatiei, contribuabilul poate solicita in scris Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o discutie preliminara in vederea stabilirii existentei starii de fapt viitoare pentru incheierea unui acord sau, dupa caz, a conditiilor pentru modificarea acordului.
(2) Cererea pentru discutia preliminara va contine informatii cu privire la datele de identificare ale contribuabilului si ale reprezentantului legal, precum si suficiente informatii in legatura cu obiectul discutiei.
(3) Agentia Nationala de Administrare Fiscala va comunica in scris contribuabilului data, ora, locul si numele persoanelor care vor participa la discutia preliminara.

Art. 17
(1) Depunerea unei cereri pentru emiterea/modificarea unui acord este conditionata de achitarea, in lei, a tarifului de emitere/modificare, dupa cum urmeaza:
a) pentru marii contribuabili:
 • tariful de emitere a acordului este in valoare de 20.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romāniei in ziua efectuarii platii;
 • tariful de modificare a acordului este de 15.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romāniei in ziua efectuarii platii;
  b) pentru celelalte categorii de contribuabili:
 • tariful de emitere a acordului este in valoare de 10.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romāniei in ziua efectuarii platii. In cazul in care valoarea consolidata a tranzactiilor incluse in acord depaseste echivalentul a 4.000.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romāniei la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care se depune raportul privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului, sau contribuabilul este incadrat in categoria "mari contribuabili" in perioada de valabilitate a acordului, tariful de emitere este cel prevazut la lit. a);
 • tariful de modificare a acordului este de 6.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romāniei in ziua efectuarii platii. In cazul in care valoarea consolidata a tranzactiilor incluse in acord depaseste echivalentul a 4.000.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romāniei la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care se depune raportul privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului, sau contribuabilul este incadrat in categoria "mari contribuabili" in perioada de valabilitate a acordului, tariful de emitere este cel prevazut la lit. a);
  (2) Stabilirea valorii consolidate a tranzactiilor incluse in acord se efectueaza la data depunerii raportului privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului.
  (3) Diferenta tarifului de emitere/modificare, acolo unde este cazul, se achita la data depunerii raportului privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului in care se constata depasirea plafonului sau incadrarea la categoria "mari contribuabili", potrivit alin. (1) lit. b).

  Art. 18
  Neachitarea diferentei tarifului de emitere/modificare duce la anularea acordului.

  Art. 19
  (1) Cererea pentru emiterea unui acord trebuie sa contina datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal si prezentarea starii de fapt viitoare pentru care se solicita emiterea acordului. Cererea va fi insotita de documentatia aferenta tranzactiei/tranzactiilor intre persoane afiliate pentru care se solicita acordul si de dovada efectuarii platii tarifului de emitere.
  (2) In vederea obtinerii unui acord, prin documentatie, contribuabilul prezinta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o propunere privind metoda de calcul al preturilor de transfer ce urmeaza a fi practicate.
  (3) Prin acord se stabileste metoda de calcul al preturilor de transfer conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 20
  Documentatia pentru emiterea unui acord trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
  a) structura organizatorica a grupului, legala si operationala, inclusiv participatiile, istoricul si datele financiare referitoare la acesta;
  b) descrierea generala a activitatii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbarile din strategia de afaceri fata de anul fiscal precedent;
  c) descrierea implementarii si aplicarii metodologiei preturilor de transfer in cadrul grupului, daca este cazul;
  d) prezentarea generala a tranzactiilor intre persoane afiliate:
 • modul de tranzactionare;
 • modul de facturare;
 • contravaloarea tranzactiilor;
  e) descrierea generala a functiilor si riscurilor asumate de persoanele afiliate, inclusiv schimbarile intervenite in acest sens fata de anul precedent;
  f) prezentarea detinatorilor de active necorporale, din cadrul grupului (patent, nume, know-how etc.) si redeventele platite sau primite;
  g) prezentarea detaliata a tranzactiilor, produselor, afacerilor sau intelegerilor care vor fi acoperite prin acord;
  h) analiza comparativa:
 • caracteristicile bunurilor sau serviciilor;
 • analiza functionala (functii, riscuri, mijloace fixe utilizate etc.);
 • termenii contractuali;
 • circumstantele economice;
 • strategii de afaceri specifice;
  i) prezentarea informatiilor cu privire la tranzactii comparabile externe sau interne;
  j) prezumtiile critice care pot afecta pretul de transfer aferent tranzactiei sau valabilitatea acordului;
  k) persoanele afiliate si sediile permanente ale acestora implicate in aceste tranzactii sau intelegeri;
  l) autoritatile din alte state carora li s-a solicitat sa participe la emiterea acordului, in situatia in care acordul este bilateral sau multilateral;
  m) o descriere a metodologiei propuse de preturi de transfer, respectiv criteriile de selectie a acesteia;
  n) perioada ce va fi acoperita prin acord;
  o) descrierea altor conditii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil;
  p) declaratia pe propria raspundere privind corectitudinea informatiilor furnizate prin cerere si documentatia prezentata;
  r) declaratia pe propria raspundere a contribuabilului ca nu exista nicio procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris si pentru care este solicitata emiterea unui acord.

  Art. 21
  (1) Documentatia pentru emitere/modificare a unui acord va fi depusa in 3 exemplare. In cazul in care exista documente in limba straina, acestea vor fi insotite de traduceri in limba romāna certificate de traducatori autorizati.
  (2) Documentatia depusa va fi indosariata, respectiv paginile vor fi numerotate si insotite de opis.
  (3) Documentatia care este disponibila in format electronic va fi transmisa intr-un format accesibil, stabilit de comun acord cu administratia fiscala.
  (4) In cazul in care ulterior contribuabilul completeaza documentatia cu elemente suplimentare, inclusiv in cazul depunerii unei cereri de modificare a acordului, acestea vor fi insotite de trimiteri la documentatia cu care sunt in legatura, dupa caz.

  Art. 22
  In functie de circumstantele fiecarui caz in parte, contribuabilul trebuie sa furnizeze si alte informatii administratiei fiscale, la cererea acesteia.

  Art. 23
  (1) Cererea pentru emitere/modificare a acordului se respinge in urmatoarele situatii:
  a) documentatia prezentata nu contine informatii suficiente pentru a justifica conditiile si modalitatile de determinare a preturilor de transfer;
  b) daca exista o procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris;
  c) in conditiile in care contribuabilul a prezentat informatii eronate in documentatie;
  d) cererea si documentatia nu au fost depuse conform art. 21 si 22 sau nu sunt refacute, dupa depunere, conform prevederilor mentionate;
  e) contribuabilul nu a prezentat dovada achitarii tarifului pentru emiterea/modificarea acordului.
  (2) Respingerea cererii se comunica in scris contribuabilului de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in termen de 15 zile de la data adoptarii deciziei de respingere.

  Art. 24
  Acordul contine urmatoarele elemente:
  a) denumirea organului fiscal emitent;
  b) datele de identificare ale contribuabilului beneficiar al acordului;
  c) data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele;
  d) obiectul acordului;
  e) datele de identificare ale persoanelor afiliate care vor fi acoperite prin acord;
  f) termenii si conditiile tranzactiei care fac obiectul acordului;
  g) o descriere a metodologiei de calcul al preturilor de transfer aprobate si alte elemente in legatura cu aceasta;
  h) prezumtiile critice pe care se bazeaza metodologia de calcul al preturilor de transfer. Prezumtiile critice, potrivit prezentei proceduri, reprezinta totalitatea elementelor care conduc la un anumit mod de calcul al preturilor de transfer;
  i) perioada de valabilitate a acordului;
  j) motivele de fapt;
  k) temeiul de drept;
  l) mentiuni privind posibilitatea revizuirii, extinderii sau conditiile desfiintarii;
  m) mentiunea ca acordul emis produce efecte numai fata de contribuabilul solicitant si pentru situatiile pentru care a fost emis.

  Art. 25
  (1) In perioada de valabilitate acordul poate fi modificat prin prelungirea valabilitatii, extindere sau, dupa caz, revizuire la solicitarea titularului acordului, prin depunerea unei cereri in acest sens. Prelungirea valabilitatii acordului poate avea loc atunci cind contribuabilul solicita aceasta in situatia existentei acelorasi termeni si conditii. Extinderea poate avea loc in situatia in care contribuabilul solicita includerea in acordul incheiat a altor tranzactii cu entitati afiliate. Revizuirea poate avea loc in situatia in care intervin circumstante si elemente de fapt ce nu au fost previzionate sau au fost inexact previzionate la momentul emiterii acordului si care pot influenta termenii si conditiile acordului.
  (2) Cererea pentru modificarea acordului se depune la Agentia Nationala de Administrare Fiscala si trebuie sa contina datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal, referiri la acordul care urmeaza a fi modificat si elementele care determina modificarea acestuia. Cererea va fi insotita de documentatia aferenta elementelor care determina modificarea acordului anterior si dovada achitarii taxei de modificare.
  (3) Acordul poate fi modificat si la solicitarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu acordul contribuabilului.

  Art. 26
  Acordul poate fi emis unilateral, bilateral sau multilateral. Acordul unilateral este emis de autoritatea competenta din Romānia. Acordul bilateral sau multilateral este emis in comun de catre autoritatea competenta din Romānia si autoritatile fiscale competente din statele in a caror jurisdictie se afla entitatile afiliate contribuabilului solicitant. Acordul bilateral/multilateral poate fi emis numai pentru tranzactii cu contribuabili care provin din tari cu care Romānia are incheiate conventii pentru evitarea dublei impuneri. Pentru a se realiza acest obiectiv urmeaza a se aplica prevederile articolului "Procedura amiabila" prevazut in conventiile pentru evitarea dublei impuneri.

  Art. 27
  Acordul se emite pentru o perioada de pāna la 5 ani. Prin exceptie, se pot emite acorduri pe o perioada mai mare, in cazul contractelor pe termen lung.

  Art. 28
  Acordul produce efecte numai pentru viitor, incepānd cu anul fiscal urmator celui in care s-a incheiat tranzactia. Prin exceptie, acordul se poate aplica si in anul fiscal in care s-a depus cererea sau s-a emis acordul, in urmatoarele conditii:
  a) este prevazut expres in acord;
  b) cererea sa fie depusa anterior incheierii tranzactiei pentru care se solicita acordul.

  Art. 29
  (1) Acordul este opozabil si obligatoriu fata de organele fiscale numai daca termenii si conditiile acestuia au fost respectate de catre contribuabil. In caz contrar, acordul isi inceteaza valabilitatea incepānd cu anul fiscal in care termenii si conditiile acestuia nu au mai fost respectate.
  (2) Incetarea valabilitatii se comunica de autoritatea competenta din Romānia autoritatii competente din statele care au fost parte in acord, in cazul acordurilor multilaterale.

  Art. 30
  (1) Contribuabilul titular al unui acord are obligatia de a depune, anual, la organul emitent un raport privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului, in anul de raportare, care va include si valoarea consolidata a tranzactiilor incluse in acord, in anul de raportare. Raportul se depune la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale.
  (2) Nedepunerea raportului anual duce la anularea acordului.

  Art. 31
  Raportul privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului va fi organizat si va cuprinde dupa cum urmeaza:
  1. Identificarea acordului, cu urmatoarele informatii:
  a) persoanele afiliate incluse in acord;
  b) termenul de valabilitate a acordului;
  c) termenul de la care acordul a fost aplicat efectiv;
  d) daca acordul este unul modificat, in orice fel, si identificarea precedentului;
  e) orice element din acord care a suferit schimbari fata de modul cum a fost emis initial.
  2. Note explicative, care identifica, descriu, analizeaza si explica urmatoarele:
  a) diferentele dintre modul de operare a activitatii contribuabilului (functii, riscuri, piete de desfacere, termeni contractuali, conditii economice, servicii, bunuri), in anul de raportare, fata de modul de operare a activitatii contribuabilului descris in cererea de acord. Daca nu exista astfel de diferente, se va specifica;
  b) diferentele dintre modul de contabilizare si evidentiere a activitatii, in anul de raportare, fata de cel care exista in momentul depunerii cererii de acord. Daca nu exista astfel de diferente, se va specifica;
  c) identificarea oricarui element care a condus la neindeplinirea prezumtiilor critice, precum si care dintre prezumtiile critice din acord au fost afectate. Noi elemente care ar conduce la identificarea de noi prezumtii critice care ar putea afecta acordul. Daca nu exista astfel de elemente, se va specifica;
  d) orice schimbare cu privire la clasificarea contribuabilului in anul de raportare. Daca nu exista astfel de schimbari, se va specifica;
  e) informatii cu privire la tranzactii de tip exceptional, respectiv de compensari, anulari de tranzactii, stornari partiale etc., in anul de raportare. Informatiile vor include cel putin contravaloarea, motivul, tipul de tranzactie (cheltuiala, venit, imprumuturi, capital social etc.), analiza impactului financiar;
  f) situatii financiare sau orice detalii financiar-contabile, aferente anului de raportare, care sa sustina aplicarea acordului, avizate de un expert contabil;
  g) situatii financiare sau orice detalii financiar-contabile, aferente anului de raportare, care sa sustina aplicarea acordului, suficient de detaliate astfel incāt Agentia Nationala de Administrare Fiscala sa poata verifica metoda de calcul al preturilor de transfer;
  h) schema organizatorica a persoanelor afiliate, la nivel mondial, actualizata, care sa reflecte participarile la capitalul social, identificarea detinatorilor de capital social, in legatura cu tranzactiile acoperite de acord;
  i) alte elemente considerate relevante de contribuabil.

  Art. 32
  In situatia in care acordul nu mai este valabil intrucāt prevederile legale de drept material fiscal in baza carora a fost luata decizia se modifica, contribuabilul poate solicita modificarea acestuia prin depunerea unei cereri in acest sens. In cazul solicitarii de modificare a acordului, cererea va fi insotita de prezentarea datelor si documentelor suplimentare referitoare la dispozitiile legale in vigoare la emitere si modificate ulterior.


  Capitolul III - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 33
  Valabilitatea solutiei fiscale si a acordului inceteaza de la data intrarii in vigoare a modificarilor dispozitiilor legale de drept material fiscal in baza carora au fost emise.

  Art. 34
  Tarifele pentru emiterea solutiei fiscale si/sau a acordului se vor achita in contul 20.33.01.29 al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cod IBAN RO56TREZ70020330129XXXXX, deschis la Trezoreria operativa a municipiului Bucuresti.

  Art. 35
  Contribuabilul va raspunde cererilor de informatii inclusiv in situatia in care acestea nu rezulta direct din modul de intocmire a evidentelor contabile si fiscale.

  Art. 36
  Contribuabilul va raspunde cererilor de informatii inclusiv in situatia in care acestea sunt in legatura cu persoanele afiliate acestuia.

  Art. 37
  Cererile de emitere a solutiilor fiscale sau emitere/modificare a acordurilor pot fi respinse de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in urma analizei documentatiei aferente, si in alte situatii decāt cele prevazute la art. 10 si 23, cānd se constata ca acestea nu vizeaza aspecte necesare a fi clarificate in conditiile prevazute la art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in prezenta procedura. Acest fapt va fi comunicat in scris solicitantului.

  Art. 38
  Termenele de emitere a solutiei fiscale sau a acordului se suspenda pentru perioada in care organul fiscal solicita date suplimentare in vederea clarificarii situatiei care face obiectul cererii.

  Art. 39
  Un exemplar din solutia fiscala si/sau acord va fi transmis de organul emitent organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului solicitant.

  Art. 40
  Solutia fiscala si acordul vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

  Art. 41
  Cererile pentru emiterea unei solutii fiscale inaintate Comisiei fiscale centrale pāna la data intrarii in vigoare a prezentei hotarāri se solutioneaza in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

  Art. 42
  (1) Cererile pentru emiterea unei solutii fiscale sau acord inaintate si nesolutionate pāna la data intrarii in vigoare a prezentei hotarāri vor fi completate in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
  (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cererile depuse in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si data intrarii in vigoare a prezentei proceduri si nesolutionate vor fi redepuse conform dispozitiilor prezentei proceduri, cu achitarea tarifului de emitere.


  Poate fi de interes si:
  Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, 2006
  Ordonanta de urgenta nr. 106/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  Hotarare privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Hotarare nr. 495/2007
  Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007
  Ordin nr. 1995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale
  Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea decembrie 2007, hotarare nr. 6/2007
  Ordonanta de urgenta privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, oug nr. 76/2007
  Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, legea nr. 91/2007
  Ordin privind legitimatiile de inspectie fiscala, ordin nr. 709/2007
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, legea nr. 352/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, oug nr. 155/2007
  Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, 2006
  Hotarare pentru aprobarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, hotarare nr. 7/2007
  Ordin privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ordin nr. 71/2008
  Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare, ordin nr. 152/2008
  Regulament pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine, 2008 si hotarare de aprobare nr. 9/2008
  OG nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare. Ordonanta 3/2009
  Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea martie 2008, hotarare nr. 11/2008
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, oug nr. 19/2008
  Codul de Procedura Fiscala, republicat 2007


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  55 useri online

  Useri autentificati: