DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, hotarare nr. 109/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 136 din 21/02/2008

Camera Auditorilor din Romania

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile ulterioare, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in sedinta din data de 29 ianuarie 2008, hotaraste:

Art. 1
Se aproba Regulile de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari si Compartimentul secretariat vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile ulterioare
Camera Auditorilor din Romania


Reguli de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, 2008
[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 136 din 21/02/2008

Art. 1
Potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu se organizeaza de Camera Auditorilor Financiari din Romania prin Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari.

Art. 2
(1) La test se pot inscrie urmatoarele categorii de persoane:
 • sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic si au o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani; sau
 • sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic si au calitatea de expert contabil.
  (2) In vederea inscrierii la test candidatii vor depune in perioada in care vor avea loc inscrierile, la sediul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67-69, urmatoarele acte:
 • cerere-model (conform anexei la prezentele reguli);
 • copie a documentului de achitare a taxei de inscriere;
 • copie legalizata de pe diploma de licenta;
 • copie de pe cartea de munca si adeverinta, acolo unde este cazul, care sa ateste experienta in domeniul financiar-contabil, sau copie de pe actul care atesta detinerea calitatii de expert contabil;
 • copie de pe actul de identitate;
 • cazier juridic in perioada de valabilitate;
 • doua fotografii tip buletin.
  (3) Departamentul de invatamant si admitere va elibera in momentul inscrierii legitimatia de participare la examen.

  Art. 3
  Camera Auditorilor Financiari din Romania va publica pe site-ul propriu data si perioada in care vor avea loc inscrierile, precum si locul si data in care va avea loc testul, centrele de examinare, alte informatii suplimentare.

  Art. 4
  (1) a. Testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu va avea doua sectiuni:
 • sectiunea grila: grilele vor avea 3 variante de raspuns, din care o singura varianta de raspuns va fi corecta;
 • sectiunea scrisa.
  b. Timpul alocat completarii testului este de 3 ore.
  (2) Intrarea in sala a candidatilor se va face cu o jumatate de ora inainte de ora de incepere a examenului, pe baza legitimatiei de acces si a cartii de identitate/buletinului de identitate.
  (3) Odata cu inceperea examenului se interzice intrarea oricarui candidat in sala de examen.
  (4) Lucrarile candidatilor sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret, numele, prenumele si numarul de legitimatie ale fiecarui candidat se vor inscrie in coltul negru al lucrarii, care se va sigila la predarea acesteia.
  (5) Candidatii nu au voie in sala de examen cu niciun material, in afara de pix sau stilou.
  (6) La iesirea din sala candidatii vor preda toate materialele primite si vor semna pentru predarea lucrarii de examen.

  Art. 5
  (1) Verificarea probelor testului se va face de catre o comisie de verificare, aprobata de catre Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
  (2) Punctajul de promovare trebuie sa fie minimum 7.
  (3) Pe baza punctajelor obtinute, evidentiate in listele aferente, comisia de verificare va intocmi procesul-verbal de comunicare a rezultatelor testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.
  (4) Rezultatele testului se vor publica pe site-ul Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
  (5) Rezultatul afisat de comisia de verificare se poate contesta o singura data in termen de 48 de ore (doua zile lucratoare) de la afisare. Contestatiile se depun la sediul Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
  (6) Solutionarea contestatiilor va fi facuta de o comisie formata din alte persoane decat cele din comisia de verificare. Comisia va reexamina testele ale caror rezultate au fost contestate si va publica rezultatele pe site in termen de 7 zile lucratoare de la depunerea contestatiilor.
  (7) Candidatii care au realizat minimum 7 puncte sunt declarati admisi. Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor urma procedurile de inscriere stabilite prin Normele privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar.

  Art. 6
  Taxa de inscriere la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu nu se ramburseaza in cazul neprezentarii.


  ANEXA la reguli - CERERE de inscriere la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu


  Subsemnatul/Subsemnata ..................................., nascut/nascuta la data de ........................ in comuna (orasul)............................, cu domiciliul in localitatea .................................................., str. ...................................
  nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. .....,
  judetul/sectorul ................., legitimat/legitimata cu buletin/carte de identitate/pasaport seria ........... nr. ................., eliberat/eliberata de ...................... la data de ......................., CNP .................................., telefon: acasa ........................, serviciu .........., mobil ..........., e-mail ................................,
  solicit inscrierea la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.
  Anexez:
  [] copie legalizata de pe diploma de licenta;
  [] copie de pe cartea de munca;
  [] adeverinta care sa ateste experienta in domeniul financiar-contabil;
  [] copie de pe actul care atesta detinerea calitatii de expert contabil;
  [] copie de pe actul de identitate;
  [] cazier juridic in perioada de valabilitate;
  [] doua fotografii tip buletin;
  [] copie a documentului de achitare a taxei de inscriere.
  ................................ ................................
  (data) (semnatura)  Poate fi de interes si:
  OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
  Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  Decizie nr. 45/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activita
  Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organiz
  Decizie nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar
  Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala
  OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
  Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
  Hotararea 278/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii
  Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011
  Hotararea nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea
  Hotararea 179/2010 pentru completarea Hotararii nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
  Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
  Ordin 1931/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare
  Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
  Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
  Ordin nr. 3291/2009 pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003
  Hotarare nr. 9/180/2009 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile
  Hotarare nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autoritatii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
  Contabilitatea persoanelor fizice autorizate. Ghid practic
  Sorin-Constantin Deaconu

  Pret: 34.9 lei
  29.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  50 useri online

  Useri autentificati: