DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 31/2006 - Regulamentul de organizare si functionare al serviciilor Camerei Deputatilor, precum si a statului de functii pe anul 2006 republicata 2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 450 din 30 iunie 2009Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor Camerei Deputatilor, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2
Se aproba Statul de functii al serviciilor Camerei Deputatilor pe anul 2009, prevazut in anexa nr. 2.

Art. 3
In limita numarului maxim de posturi prevazut in statul de functii, in raport de necesitati, secretarul general al Camerei Deputatilor poate aproba modificari in structura de personal, precum si trecerea unor posturi de la un compartiment la altul.

Art. 4
Anexa nr. 1 si anexa nr. 2*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
--------------------------
*) Anexa nr. 2 se comunica institutiilor interesate.


Anexa nr. 1 - REGULAMENTUL de organizare si functionare a serviciilor Camerei DeputatilorPartea I - Organizarea serviciilor Camerei DeputatilorCapitolul I - Atributiile generale si activitatile serviciilor Camerei Deputatilor


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Activitatea serviciilor Camerei Deputatilor are ca scop indeplinirea functiilor si sarcinilor Camerei Deputatilor, fiind condusa de secretarul general al Camerei Deputatilor.
(2) Serviciile Camerei Deputatilor asigura conditiile organizatorice, materiale si asistenta de specialitate pentru pregatirea si desfasurarea activitatii parlamentare la sediul acesteia si in circumscriptiile electorale.

Art. 2
Biroul permanent al Camerei Deputatilor conduce si controleaza serviciile Camerei Deputatilor.

Art. 3
Serviciile Camerei Deputatilor raspund pentru indeplinirea sarcinilor stabilite de Camera Deputatilor, de Biroul permanent al Camerei Deputatilor sau de presedintele Camerei Deputatilor, dupa caz.

Sectiunea 2 - Atributiile generale ale serviciilor Camerei Deputatilor


Art. 4
Compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputatilor au urmatoarele atributii generale:
a) asigurarea din punct de vedere tehnic si de specialitate a elaborarii si definitivarii actelor legislative;
b) elaborarea de studii, sinteze si analize comparative, in scopul imbunatatirii si perfectionarii cadrului legislativ;
c) organizarea, prezentarea si redactarea lucrarilor de specialitate ale comisiilor parlamentare;
d) organizarea lucrarilor plenului Camerei Deputatilor, inclusiv a sedintelor comune;
e) organizarea si desfasurarea activitatii Biroului permanent al Camerei Deputatilor;
f) documentarea, evidenta si informatizarea activitatii legislative;
g) gestionarea resurselor umane si financiare, contenciosul administrativ si auditul intern;
h) organizarea si desfasurarea activitatilor de relatii parlamentare externe si de protocol, precum si activitatea de informatica, relatii cu presa si cu publicul, registratura si arhiva;
i) administrarea spatiilor Palatului Parlamentului si asigurarea serviciilor auxiliare pentru buna functionare a acestora.

Sectiunea 3 - Atributiile comune ale serviciilor Camerei Deputatilor


Art. 5
Serviciile Camerei Deputatilor intocmesc referatele de necesitate si caietele de sarcini pentru achizitii publice si urmaresc derularea contractului de servicii din domeniul lor de activitate.

Art. 6
Documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor prevazute in bugetul Camerei Deputatilor se emit si se avizeaza de catre structurile Camerei Deputatilor solicitante pentru domeniul lor de activitate.

Art. 7
La solicitarea serviciilor Camerei Deputatilor, Directia achizitii publice asigura asistenta tehnica in vederea intocmirii caietelor de sarcini.

Art. 8
Serviciile Camerei Deputatilor predau documentele la Arhiva, pe baza de proces-verbal si inventare, intocmite conform legislatiei in vigoare.

Sectiunea 4 - Activitatile serviciilor Camerei Deputatilor


Art. 9
Serviciile Camerei Deputatilor desfasoara urmatoarele activitati principale:
a) asigurarea conditiilor pentru pregatirea si desfasurarea lucrarilor parlamentare;
b) fundamentarea necesarului de resurse financiare, materiale si umane si utilizarea lor, potrivit legii;
c) elaborarea propunerilor privind relatiile cu autoritatile publice, organizatiile interne si internationale si executarea aprobarilor, potrivit competentelor;
d) exercitarea controlului intern;
e) administrarea bunurilor si a serviciilor auxiliare.

Art. 10
(1) Activitatea serviciilor Camerei Deputatilor privind pregatirea si desfasurarea lucrarilor parlamentare se realizeaza prin:
a) organizarea lucrarilor plenului Camerei Deputatilor, inclusiv a sedintelor comune;
b) evidenta activitatii legislative si a altor documente care se supun dezbaterii Camerei Deputatilor;
c) asigurarea din punct de vedere tehnic si de specialitate a elaborarii, redactarii si definitivarii actelor legislative;
d) organizarea, prezentarea si redactarea lucrarilor de specialitate ale comisiilor parlamentare;
e) organizarea si desfasurarea activitatii Biroului permanent al Camerei Deputatilor si a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;
f) elaborarea de studii, sinteze si analize comparative, in scopul imbunatatirii si perfectionarii cadrului legislativ;
g) asigurarea informarii si documentarii pentru membrii Biroului permanent al Camerei Deputatilor, pentru grupurile parlamentare si comisiile parlamentare;
h) organizarea si desfasurarea activitatilor de registratura si arhiva.
(2) Activitatea prevazuta la alin. (1) se indeplineste de catre urmatoarele compartimente: Departamentul legislativ, Departamentul secretariatului tehnic si Departamentul de studii parlamentare si drept comunitar.

Art. 11
(1) Fundamentarea necesarului de resurse financiare, materiale si umane, precum si utilizarea lor rationala, potrivit legii, se realizeaza prin:
a) fundamentarea si utilizarea resurselor financiare; conducerea corecta a evidentei contabile;
b) elaborarea de propuneri privind achizitiile publice in vederea aprovizionarii si distribuirii resurselor materiale conform deciziilor adoptate, potrivit competentelor;
c) fundamentarea volumului de investitii, pregatirea si urmarirea lucrarilor la obiectivele de investitii, potrivit legii;
d) asigurarea resurselor si programelor informatice, precum si a resurselor privind comunicatiile;
e) asigurarea resurselor umane necesare compartimentelor serviciilor Camerei Deputatilor, potrivit prevederilor statului de functii aprobat, precum si activitatii deputatilor in circumscriptiile electorale.
(2) Resursele prevazute la alin. (1) se asigura atat pentru structurile Camerei Deputatilor, inclusiv pentru activitatea deputatilor in circumscriptiile electorale, cat si pentru serviciile Camerei Deputatilor.

Art. 12
(1) Elaborarea propunerilor privind relatiile cu autoritatile publice, organizatiile interne si internationale si executarea aprobarilor, potrivit competentelor, se realizeaza prin:
a) asistenta de specialitate acordata structurilor Camerei Deputatilor pentru stabilirea relatiilor multilaterale cu organismele parlamentare internationale si a relatiilor bilaterale ale Camerei Deputatilor si ale serviciilor Camerei Deputatilor cu alte parlamente;
b) asigurarea activitatilor de protocol privind organizarea primirii delegatiilor oficiale sau a oaspetilor straini, precum si organizarea unor actiuni de protocol interne;
c) asistenta de specialitate acordata structurilor Camerei Deputatilor pentru stabilirea relatiilor interne de comunicare cu mass-media, cu organizatii neguvernamentale, precum si cu cetatenii.
(2) Activitatea prevazuta la alin. (1) se indeplineste de catre urmatoarele compartimente: Directia generala pentru afaceri externe si Directia pentru relatii publice si protocol.
(3) Unele atributii privind relatiile cu autoritatile publice, organizatiile interne si internationale se indeplinesc si de catre Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor, corpul tehnic al Comisiei pentru politica externa, al Comisiei afaceri europene si cel al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii, de catre personalul de la birourile parlamentare din circumscriptiile electorale, precum si de Cabinetul secretarului general; atributiile acestora se stabilesc de conducatorii structurilor respective, cu acordul secretarului general.

Art. 13
(1) Activitatea privind exercitarea controlului intern se realizeaza prin:
a) Directia de control;
b) Serviciul juridic;
c) Serviciul audit;
d) expertii contabili de pe langa cabinetele chestorilor Camerei Deputatilor;
e) controlul ierarhic exercitat de persoanele cu functii de conducere asupra structurilor inferioare si salariatilor subordonati.
(2) Controlul realizat de structurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se exercita, in principal, asupra compartimentelor in care au loc operatiuni patrimoniale.

Art. 14
(1) Administrarea bunurilor si a serviciilor auxiliare se realizeaza prin:
a) intretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor;
b) intretinerea spatiilor;
c) transportul si reparatiile auto;
d) asigurarea ordinii interne si paza bunurilor;
e) organizarea conferintelor si expozitiilor;
f) asigurarea si organizarea serviciilor de alimentatie.
(2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se indeplinesc de catre Departamentul administrativ, infrastructura si intretinere, cele de la alin. (1) lit. c) de catre Directia pentru transporturi, cele de la alin. (1) lit. d) de catre Directia afaceri interne, iar cele de la alin. (1) lit. e) si f) de catre Centrul International de Conferinte.


Capitolul II - Organizarea serviciilor Camerei Deputatilor


Art. 15
(1) Serviciile Camerei Deputatilor sunt organizate pe baza Hotararii Camerei Deputatilor nr.23/2006 privind structura organizatorica a serviciilor Camerei Deputatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Compartimentele structurii organizatorice a serviciilor Camerei Deputatilor sunt cele prevazute in anexa la Hotararea Camerei Deputatilor nr.23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Nivelurile organizatorice ale structurii prevazute la alin. (2) sunt:
a) departamente si directii generale;
b) directii independente si directii organizate in cadrul departamentelor si directiilor generale;
c) servicii, sectoare si birouri organizate, de regula, in cadrul directiilor; structura organizatorica prevede unele structuri independente compuse numai din personal de executie, organizate in cadrul directiilor, conduse nemijlocit de directorii directiilor respective.

Art. 16
(1) Se stabilesc structuri distincte pentru a indeplini atributiile stabilite de membrii Biroului permanent al Camerei Deputatilor, liderii grupurilor parlamentare, respectiv de catre deputati, coordonate fiecare in mod direct de catre acestia, astfel:
a) Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor, de catre presedintele Camerei Deputatilor;
b) cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor si secretariatul acestora, de catre fiecare membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor;
c) Secretariatul pentru grupurile parlamentare, de catre liderul grupului parlamentar respectiv;
d) Secretariatul pentru cabinetele presedintilor comisiilor permanente, de catre presedintele fiecarei comisii permanente;
e) colaboratori ai deputatilor angajati pentru activitatea in circumscriptiile electorale, de catre fiecare deputat.
(2) Numarul colaboratorilor angajati pentru activitatea din circumscriptiile electorale, functiile si atributiile acestora se stabilesc de catre fiecare deputat; colaboratorii sunt platiti din suma forfetara aferenta deputatului respectiv.
(3) Compartimentele prevazute la alin. (1) lit. a)-d) fac parte din structura organizatorica a serviciilor Camerei Deputatilor.


Capitolul III - Structura de conducere a serviciilor Camerei Deputatilor


Art. 17
(1) Potrivit prevederilor Regulamentului Camerei Deputatilor, republicat, cu modificarile ulterioare, Biroul permanent al Camerei Deputatilor conduce si controleaza serviciile Camerei Deputatilor.
(2) Vicepresedintii si secretarii Camerei Deputatilor coordoneaza unele domenii de activitate ale serviciilor Camerei Deputatilor, potrivit hotararii Biroului permanent al Camerei Deputatilor.
(3) Potrivit prevederilor Regulamentului Camerei Deputatilor, republicat, cu modificarile ulterioare, chestorii exercita atributii de verificare si control asupra activitatii financiare si bugetare, precum si asupra gestionarii patrimoniului.
(4) Birourile si presedintii comisiilor Camerei Deputatilor exercita atributii de conducere a activitatii personalului prevazut la comisii.
(5) Liderii grupurilor parlamentare conduc si controleaza activitatea personalului prevazut la grupul parlamentar respectiv.
(6) Structurile de conducere ale Camerei Deputatilor prevazute la alin. (1)-(5) au competentele de aprobare stabilite de Biroul permanent al Camerei Deputatilor.

Art. 18
(1) Structura de conducere a serviciilor Camerei Deputatilor este compusa din:
a) secretarul general si 2 secretari generali adjuncti;
b) sefii de departamente, directorii generali, directorii directiilor independente si contabilul-sef;
c) directorii directiilor din structura departamentelor si directiilor generale;
d) directorii adjuncti, sefii de servicii sau birouri.
(2) Functia de secretar general, secretar general adjunct, sef de departament si director general sunt functii publice parlamentare corespunzatoare inaltilor functionari publici parlamentari.
(3) Functia de director, director adjunct, sef de serviciu si sef de birou sunt functii publice parlamentare de conducere.
(4) Competentele de aprobare ale persoanelor cu functii de conducere prevazute la alin. (1) sunt stabilite prin ordin al secretarului general.


Partea II - Atributiile serviciilor Camerei DeputatilorCapitolul I - Atributiile si raspunderile functiilor de conducere


Sectiunea 1 - Atributii si raspunderi comune ale functiilor de conducere


Art. 19
(1) Persoanele care detin functii de conducere raspund de ordinele si instructiunile pe care le dau personalului din subordine. Acestea trebuie sa fie conforme cu reglementarile legale si sa nu lezeze onoarea si demnitatea functionarilor publici parlamentari care urmeaza sa le execute.
(2) Persoanele care detin functii de conducere in cadrul serviciilor Camerei Deputatilor au, in principal, urmatoarele atributii si raspunderi:
a) exercita, in mod permanent, functii de previziune si programare, organizare si reglementare, asigurare si repartizare a personalului, precum si de motivare a acestuia, coordonare si antrenare, decizie si aprobare, control si evaluare a activitatilor asupra compartimentelor pe care le conduc, asupra proceselor de munca la care participa subordonatii lor si asupra salariatilor subordonati;
b) raspund de asigurarea conditiilor pentru realizarea atributiilor Camerei Deputatilor si ale serviciilor Camerei Deputatilor in domeniile lor de activitate, cu respectarea criteriilor de legalitate, regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta prin aplicarea unor proceduri si reguli specifice activitatilor respective;
c) exercita controlul permanent si supravegherea continua a activitatii compartimentelor subordonate; au obligatia sa actioneze corectiv, prompt si responsabil ori de cate ori se constata incalcari ale normelor legale, regulilor, procedurilor, instructiunilor, dispozitiilor si regulamentelor;
d) elaboreaza instructiuni, reglementari metodologice si proceduri pentru realizarea activitatilor si atributiilor compartimentelor subordonate sau pentru realizarea sarcinilor stabilite personalului de executie;
e) evalueaza activitatea personalului din subordine; sanctioneaza disciplinar salariatii din subordine, potrivit prevederilor legale, in limita competentelor stabilite; propun sanctionarea salariatilor din compartimentul subordonat pentru abateri care nu sunt in competenta de aprobare a acestora;
f) repartizeaza sarcinile pe salariati si intocmesc fisa postului pentru fiecare salariat din subordine;
g) se preocupa de perfectionarea pregatirii profesionale proprii si a salariatilor din subordine;
h) stabilesc atributiile pentru serviciile, sectiile, sectoarele si birourile din structura directiilor;
i) raspund de organizarea, potrivit legii, a activitatilor de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii in cadrul compartimentelor pe care le conduc si de instruirea periodica a personalului din subordine.

Sectiunea 2 - Secretarul general


Art. 20
(1) Secretarul general este numit si eliberat din functie de catre Camera Deputatilor, la propunerea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.
(2) Pe perioada in care functia de secretar general este sau devine vacanta, atributiile, competentele si responsabilitatile acesteia sunt preluate si exercitate de unul dintre cei 2 secretari generali adjuncti, care va fi desemnat de Biroul permanent al Camerei Deputatilor.

Art. 21
Secretarul general al Camerei Deputatilor raspunde de buna functionare a activitatii serviciilor Camerei, asigurand conducerea acestora sub autoritatea si controlul Biroului permanent al Camerei Deputatilor.

Art. 22
(1) Secretarul general este ordonatorul principal de credite al Camerei Deputatilor si are competentele si responsabilitatile stabilite de lege pentru aceasta calitate.
(2) Secretarul general, in calitate de ordonator principal de credite al Camerei Deputatilor, poate delega unele competente secretarilor generali adjuncti si unor sefi de departamente, directori generali sau directori, dupa caz, potrivit legii.
(3) Secretarul general indeplineste atributiile stabilite prin acte normative, prin hotarari ale Camerei Deputatilor sau ale Biroului permanent al Camerei Deputatilor.

Art. 23
(1) In indeplinirea atributiilor sale, secretarul general emite ordine.
(2) Competentele de aprobare ale secretarului general sunt stabilite de reglementarile legale si de Biroul permanent al Camerei Deputatilor.

Art. 24
(1) Secretarul general aproba sau respinge, dupa caz, documentele prezentate pentru aprobare de compartimentele serviciilor Camerei Deputatilor sau de salariati.
(2) Documentele intocmite de compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputatilor, care urmeaza sa fie prezentate spre aprobare Camerei Deputatilor sau Biroului permanent al Camerei Deputatilor, trebuie sa fie insusite, in prealabil, de secretarul general.

Art. 25
(1) Secretarul general conduce personalul serviciilor Camerei Deputatilor.
(2) Personalul care isi desfasoara activitatea la Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor, la Secretariatul pentru cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, la Secretariatul pentru grupurile parlamentare, la Secretariatul pentru comisiile permanente si la Secretariatul pentru cabinetele presedintilor comisiilor permanente este subordonat presedintelui Camerei Deputatilor, membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, conducerii grupurilor parlamentare, birourilor comisiilor permanente, presedintilor comisiilor permanente, dupa caz. Coordonarea pregatirii profesionale si a respectarii ordinii interioare se realizeaza de secretarul general al Camerei Deputatilor.
(3) Secretarul general poate sanctiona personalul prevazut la alin. (2) pentru abateri sub aspectul pregatirii profesionale sau al respectarii ordinii interioare, la propunerea presedintelui Camerei Deputatilor, membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, conducerii grupurilor parlamentare sau birourilor comisiilor parlamentare, dupa caz.

Art. 26
(1) Numirea in functii a personalului serviciilor Camerei Deputatilor care desfasoara activitatile prevazute la art. 3 si la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata, se face prin ordin al secretarului general, pe baza de concurs sau examen, potrivit legii.
(2) Numirea sefilor de departamente si a directorilor generali se face cu avizul conform al Biroului permanent al Camerei Deputatilor.
(3) Numirea in functii a personalului la Cancelaria presedintelui se face la propunerea presedintelui Camerei Deputatilor.
(4) Numirea in functii a personalului la cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor se face la propunerea fiecarui membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor.
(5) Numirea in functii a personalului la grupurile parlamentare se face la propunerea conducerii fiecarui grup parlamentar.
(6) Numirea in functii a personalului de la secretariatul tehnic al comisiilor parlamentare se face la propunerea biroului fiecarei comisii parlamentare.
(7) Numirea in functii a personalului de la Secretariatul pentru cabinetele presedintilor comisiilor permanente se face la propunerea presedintelui fiecarei comisii.
(8) Numirea in functii a personalului la birourile parlamentare din circumscriptiile electorale se face la propunerea deputatului respectiv.
(9) Personalul din serviciile Camerei Deputatilor care desfasoara activitati administrative, de gospodarire, investitii, intretinere-reparatii si de deservire se incadreaza in munca prin contract individual de munca, potrivit prevederilor Codului muncii.

Art. 27
(1) Eliberarea sau destituirea din functie a salariatilor, precum si transferul acestora se fac prin ordin al secretarului general, potrivit prevederilor legale.
(2) Personalul prevazut la art. 26 alin. (3)-(8) se elibereaza, se destituie sau se transfera prin ordin al secretarului general, la propunerea structurilor prevazute la art. 26 alin. (3)-(8).

Art. 28
(1) Secretarul general coordoneaza in mod direct urmatoarele compartimente:
a) Cabinetul secretarului general;
b) Departamentul secretariatului tehnic;
c) Directia generala pentru afaceri externe;
d) Directia pentru relatii publice si protocol;
e) Departamentul economic;
f) Directia generala pentru dezvoltare;
g) Directia de control;
h) Directia resurse umane;
i) Serviciul juridic;
j) Serviciul audit;
k) Centrul International de Conferinte.
(2) Regia Autonoma "Monitorul Oficial" isi desfasoara activitatea sub autoritatea Camerei Deputatilor; secretarul general al Camerei Deputatilor exercita atributiile prevazute de legislatia in vigoare pentru ministerul de resort.
(3) Secretarul general exercita controlul ierarhic asupra activitatii secretarilor generali adjuncti si asupra compartimentelor conduse in mod direct de acestia, precum si asupra activitatilor indeplinite de aceste compartimente.
(4) Pentru realizarea anumitor activitati sau sarcini profesionale complexe, secretarul general poate decide constituirea unor colective de lucru formate din functionari publici parlamentari din cadrul structurilor de specialitate ale Camerei Deputatilor.

Art. 29
In indeplinirea atributiilor sale, secretarul general colaboreaza cu autoritatile si institutiile statului, cu agentiile guvernamentale si neguvernamentale, cu operatorii economici, cu mass-media si societatea civila.

Art. 30
Secretarul general raspunde in fata Camerei Deputatilor si a Biroului permanent al Camerei Deputatilor pentru modul in care isi indeplineste atributiile si sarcinile ce ii revin.

Art. 31
(1) Personalul din cadrul Cabinetului secretarului general al Camerei Deputatilor are atributii legate in mod direct de activitatea secretarului general.
(2) Personalul prevazut la alin. (1) exercita atributii de control, coordonare, executie, asigura activitatea de secretariat, precum si cea de derulare in bune conditii a relatiilor dintre Camera Deputatilor si Clubul Parlamentarilor Romani.
(3) Cabinetul secretarului general este condus de un director general, care are in subordinea sa urmatoarele compartimente:
a) Grupul de consilieri;
b) Serviciul de ambientare si expozitii;
c) Muzeul Parlamentului Romaniei.

Art. 32
(1) Grupul de consilieri se afla in subordinea directa a directorului general al Cabinetului secretarului general al Camerei Deputatilor.
(2) Grupul de consilieri are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza propuneri privind imbunatatirea organizarii serviciilor Camerei Deputatilor si intocmeste proiecte pentru stabilirea atributiilor si responsabilitatilor acestora;
b) analizeaza, din punct de vedere juridic, tehnic si economic, documentele prezentate spre aprobare secretarului general, la cererea acestuia, si intocmeste referate cu privire la modul de solutionare a problemelor respective;
c) intocmeste referate sau raspunsuri la unele scrisori adresate secretarului general;
d) intocmeste proiecte de ordine ale secretarului general in vederea reglementarii unor probleme legate de activitatea serviciilor Camerei Deputatilor;
e) exercita atributiile referitoare la primirea si publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei; tine evidenta actelor primite spre publicare, potrivit reglementarilor legale;
f) indeplineste alte sarcini incredintate de secretarul general.

Art. 33
(1) Serviciul de ambientare si expozitii se afla in subordinea directorului general al Cabinetului secretarului general al Camerei Deputatilor.
(2) Serviciul de ambientare si expozitii are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatea de ambientare a spatiilor aflate in proprietatea, administrarea sau folosinta Camerei Deputatilor;
b) intocmeste proiectul privind achizitionarea unor bunuri destinate ambientarii spatiilor;
c) proiecteaza designul si grafica necesara organizarii manifestarilor nationale si internationale ce se desfasoara in spatiile Camerei Deputatilor, designul si grafica pentru expozitiile de arta, precum si pentru alte manifestari culturale;
d) organizeaza expozitii de arta plastica in sala "Constantin Brancusi", precum si, conform aprobarii, in celelalte spatii ale Camerei Deputatilor;
e) organizeaza manifestari in parteneriat cu societatea civila, in sala "Constantin Brancusi";
f) face propuneri secretarului general al Camerei Deputatilor pentru primirea unor donatii de opere de arta;
g) ia masuri pentru gestionarea, conservarea si tezaurizarea bunurilor din patrimoniul sau.

Art. 34
(1) Muzeul Parlamentului Romaniei se afla in subordinea directa a directorului general al Cabinetului secretarului general al Camerei Deputatilor.
(2) Directorul general al Cabinetului secretarului general al Camerei Deputatilor coordoneaza activitatea Muzeului Parlamentului Romaniei, ia masuri pentru conservarea si tezaurizarea patrimoniului muzeului si propune efectuarea achizitiilor pentru dezvoltarea patrimoniului muzeului.

Sectiunea 3 - Secretarii generali adjuncti


Art. 35
(1) Secretarii generali adjuncti sunt numiti si eliberati din functie de catre Camera Deputatilor, la propunerea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.
(2) Secretarii generali adjuncti sunt inlocuitorii de drept ai secretarului general.

Art. 36
Secretarii generali adjuncti sunt subordonati Biroului permanent al Camerei Deputatilor si secretarului general al Camerei Deputatilor si raspund in fata acestora pentru modul in care isi indeplinesc atributiile si sarcinile ce le revin.

Art. 37
Secretarii generali adjuncti avizeaza documentele ce se prezinta secretarului general, presedintelui Camerei Deputatilor si Biroului permanent al Camerei Deputatilor pentru informare sau aprobare privind probleme ale compartimentelor pe care le coordoneaza; elaboreaza propuneri referitoare la investitiile si dotarile Camerei Deputatilor, precum si pentru dezvoltarea patrimoniului.

Art. 38
(1) In indeplinirea atributiilor ce le revin, secretarii generali adjuncti emit decizii si aproba sau resping documente supuse spre aprobare sau avizare.
(2) Deciziile emise de secretarii generali adjuncti se aduc de indata la cunostinta secretarului general si se inregistreaza la Departamentul secretariatului tehnic.

Art. 39
Fiecare dintre secretarii generali adjuncti coordoneaza in mod direct si raspunde de activitatea anumitor compartimente, astfel:
a) un secretar general adjunct coordoneaza:
- Departamentul legislativ;
- Departamentul de studii parlamentare si drept comunitar;
- Directia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor;
b) un secretar general adjunct coordoneaza:
- Departamentul administrativ, infrastructura si intretinere;
- Directia pentru transporturi;
- Directia afaceri interne.

Sectiunea 4 - Conducatorii compartimentelor independente


Art. 40
(1) Compartimentele independente sunt cele prevazute in anexa la Hotararea Camerei Deputatilor nr.23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Conducatorii compartimentelor prevazute la alin. (1) sunt sefi de departamente, directori generali, directori, sefi de servicii.
(3) Conducatorii compartimentelor prevazuti la alin. (2), pe langa atributiile si raspunderile comune ale functiilor de conducere prevazute la art. 19, au si urmatoarele atributii si raspunderi:
a) conduc compartimentele principale ale serviciilor Camerei Deputatilor si sunt factorii decizionali ai activitatii de conducere pentru realizarea obiectivelor acestora;
b) raspund de realizarea sarcinilor serviciilor Camerei Deputatilor rezultate din acte normative, hotarari ale Camerei Deputatilor si ale Biroului permanent al Camerei Deputatilor, din aprobari ale Biroului permanent al Camerei Deputatilor si ale presedintelui Camerei Deputatilor, din ordine si aprobari ale secretarului general, precum si din decizii si aprobari ale secretarilor generali adjuncti;
c) raspund de intocmirea si prezentarea corecta si la termenele stabilite a documentelor solicitate de structurile superioare;
d) asigura insusirea si aplicarea de catre personalul din subordine a legislatiei si regulilor care reglementeaza activitatile compartimentelor coordonate;
e) repartizeaza spre rezolvare numai problemele care intra in atributiile compartimentului pe care il conduc si dau instructiunile necesare in vederea rezolvarii acestora in mod corespunzator si in termenul stabilit;
f) raspund de respectarea riguroasa a procedurilor stabilite;
g) fac propuneri si participa la elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli al Camerei Deputatilor aferent activitatii compartimentului pe care il conduc;
h) organizeaza activitatea compartimentelor si a salariatilor din subordine, in conformitate cu prevederile prezentului regulament;
i) raspund de integritatea patrimoniului pe care il au in administrare;
j) raspund de angajarea patrimoniala a Camerei Deputatilor prin actele pe care le aproba sau le avizeaza, in limita competentelor ce le sunt acordate;
k) raspund de organizarea, conform legii, a activitatii de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor in cadrul compartimentelor pe care le coordoneaza si de instruirea periodica a personalului din subordine;
l) raspund in fata secretarului general si, dupa caz, a secretarilor generali adjuncti pentru activitatea desfasurata.
(4) Cu privire la angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din bugetul Camerei Deputatilor persoanele prevazute la alin. (2) au urmatoarele competente:
a) propun aprobarea angajamentelor de cheltuieli care urmeaza a se efectua din bugetul Camerei Deputatilor, respectiv a proiectelor de operatiuni referitoare la domeniul de activitate pe care il coordoneaza;
b) raspund de lichidarea cheltuielilor efectuate din bugetul Camerei Deputatilor, avand in vedere angajamentele bugetare prevazute la lit. a) aprobate de secretarul general sau de persoanele imputernicite de acesta, potrivit legii;
c) aproba ordonantarea cheltuielilor din bugetul Camerei Deputatilor, in limita competentelor stabilite de secretarul general al Camerei Deputatilor.
(5) Contabilul-sef, in calitate de director al Directiei financiarcontabile, exercita numai atributiile prevazute la alin. (3); contabilul-sef nu are competente legale cu privire la angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor, prevazute la alin. (4).

Art. 41
(1) In indeplinirea atributiilor ce le revin, conducatorii compartimentelor independente emit decizii si instructiuni aplicabile in cadrul compartimentelor pe care le conduc.
(2) Deciziile emise de conducatorii compartimentelor independente se aduc de indata la cunostinta secretarului general si a secretarului general adjunct coordonator.

Art. 42
Pe timpul absentei sefilor de departament, directorilor generali si a directorilor directiilor independente, secretarul general desemneaza, prin ordin, persoanele care sa ii inlocuiasca.

Art. 43
(1) Secretarul general, prin ordin, poate delega conducatorilor compartimentelor independente si alte competente, in limitele stabilite prin lege.
(2) Conducatorii compartimentelor independente au obligatia de a-i informa pe secretarul general sau pe secretarii generali adjuncti, dupa caz, asupra dispozitiilor verbale sau scrise primite in mod direct de la presedintele Camerei Deputatilor, de la membrii Biroului permanent al Camerei Deputatilor sau de la liderii grupurilor parlamentare.

Art. 44
(1) Atributiile, sarcinile, competentele si responsabilitatile sefilor de departamente, directorilor generali, directorilor, sefilor de serviciu sau de birou se stabilesc prin fisa postului.
(2) Fisa postului pentru functiile de conducere prevazute la alin. (1) se intocmeste de seful ierarhic si se aproba de secretarul general.


Capitolul II - Atributiile personalului de la Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor, cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, grupurile parlamentare si birourile deputatilor din circumscriptiile electorale


Sectiunea 1 - Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor


Art. 45
Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor este compusa din urmatoarele compartimente:
a) Cabinetul presedintelui Camerei Deputatilor;
b) Grupul de consilieri;
c) reprezentantul permanent al Camerei Deputatilor pe langa Parlamentul European.

Art. 46
(1) Atributiile principale ale Cancelariei presedintelui Camerei Deputatilor sunt:
a) controlul si coordonarea conform sarcinilor stabilite de presedintele Camerei Deputatilor;
b) pregatirea materialelor necesare presedintelui pentru conducerea lucrarilor Camerei Deputatilor;
c) stabilirea relatiilor cu Guvernul, cu alte autoritati si institutii publice, cu agentii guvernamentale si neguvernamentale, cu operatori economici, cu mass-media si societatea civila, la solicitarea presedintelui Camerei Deputatilor;
d) elaborarea tematicilor si propunerilor privind programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile, potrivit legii, pentru activitatile nonprofit de interes general;
e) solutionarea reclamatiilor si sesizarilor adresate presedintelui Camerei Deputatilor;
f) informarea, analiza si programarea activitatilor propuse pentru agenda de lucru a presedintelui Camerei Deputatilor;
g) informarea si documentarea pentru elaborarea de studii, analize, expuneri, articole, interviuri, comunicate, mesaje etc. privind principalele evolutii si evenimente politice, economicosociale sau cultural-stiintifice necesare desfasurarii si sustinerii activitatii presedintelui Camerei Deputatilor;
h) stabilirea relatiilor cu structurile Camerei Deputatilor si cu structurile serviciilor Camerei Deputatilor;
i) elaborarea si gestionarea politicii privind imaginea publica a presedintelui Camerei Deputatilor;
j) efectuarea lucrarilor de secretariat;
k) asigurarea reprezentarii permanente a Camerei Deputatilor pe langa Parlamentul European.
(2) Atributiile si sarcinile pentru fiecare salariat se stabilesc prin fisa postului, aprobata de presedintele Camerei Deputatilor.

Art. 47
(1) Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor este condusa de un director general.
(2) Cabinetul presedintelui Camerei Deputatilor este condus de un director subordonat directorului general.
(3) Directorul general si directorul au atributiile comune ale functiilor de conducere; atributiile specifice ale directorului general si ale directorului se stabilesc de presedintele Camerei Deputatilor prin fisa postului.

Sectiunea 2 - Secretariatul pentru cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor


Art. 48
(1) Personalul de la cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor asista vicepresedintii, secretarii sau chestorii, dupa caz, pentru indeplinirea atributiilor acestora prevazute de Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificarile ulterioare.
(2) Activitatile care se desfasoara de Secretariatul pentru cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor sunt:
a) pregatirea documentelor pentru desfasurarea activitatilor parlamentare ale membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, respectiv in cadrul Biroului permanent al Camerei Deputatilor, in plen si in comisii;
b) asigurarea relatiilor cu Guvernul, cu alte autoritati si institutii publice, cu agentii guvernamentale si neguvernamentale, cu operatori economici, cu mass-media si societatea civila, la solicitarea vicepresedintilor, secretarilor sau chestorilor, dupa caz;
c) solutionarea reclamatiilor si sesizarilor adresate vicepresedintelui, secretarului sau chestorului, dupa caz;
d) asigurarea informarii membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor;
e) asigurarea relatiilor cu structurile Camerei Deputatilor si cu serviciile Camerei Deputatilor;
f) asigurarea relatiilor cu partidul din care face parte respectivul membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor;
g) efectuarea lucrarilor de secretariat.
(3) Atributiile si sarcinile fiecarui salariat se stabilesc prin fisa postului, aprobata de vicepresedinte, secretar sau chestor, dupa caz.

Sectiunea 3 - Secretariatul pentru grupurile parlamentare


Art. 49
Secretariatul fiecarui grup parlamentar este condus de un director sau de un sef de serviciu, dupa caz, potrivit statului de functii.

Art. 50
(1) Personalul de la Secretariatul pentru grupurile parlamentare asista liderii grupurilor parlamentare pentru indeplinirea atributiilor acestora prevazute de Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificarile ulterioare, si asigura desfasurarea in bune conditii a activitatilor parlamentare ale membrilor grupului parlamentar respectiv.
(2) Activitatile care se desfasoara de secretariatele pentru grupurile parlamentare sunt:
a) pregatirea documentelor pentru desfasurarea activitatii liderilor grupurilor parlamentare, respectiv activitatea in Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, in plen si in comisii;
b) pregatirea documentelor pentru desfasurarea lucrarilor parlamentare, respectiv activitatea in plen si in comisii a membrilor grupurilor parlamentare;
c) asigurarea relatiilor cu Guvernul, cu alte autoritati si institutii publice, cu agentii guvernamentale si neguvernamentale, cu operatori economici, cu mass-media si societatea civila, la solicitarea liderilor grupurilor parlamentare;
d) solutionarea reclamatiilor si sesizarilor adresate grupului parlamentar;
e) asigurarea informarii liderilor si membrilor grupurilor parlamentare;
f) asigurarea relatiilor cu structurile Camerei Deputatilor si cu serviciile Camerei Deputatilor;
g) asigurarea relatiilor cu partidul respectiv;
h) efectuarea lucrarilor de secretariat.
(3) Atributiile si sarcinile fiecarui salariat se stabilesc prin fisa postului, aprobata de liderul grupului parlamentar.

Sectiunea 4 - Personalul angajat de deputati pentru activitateain circumscriptiile electorale


Art. 51
(1) Personalul angajat cu contract de munca pe perioada determinata pentru activitatea deputatilor in circumscriptiile electorale are urmatoarele atributii principale:
a) asigura efectuarea lucrarilor aferente activitatii de secretariat;
b) se ocupa de asigurarea serviciilor necesare biroului parlamentar al deputatului sau deputatilor, dupa caz, organizat in circumscriptia electorala respectiva;
c) raspunde de integritatea bunurilor cu care este dotat biroul din circumscriptia electorala respectiva, precum si de utilizarea corespunzatoare a acestora.
(2) Atributiile specifice se stabilesc de catre deputat prin fisa postului, in raport de natura functiei respective.
(3) Atributiile persoanelor angajate in calitate de colaboratori se stabilesc prin contractul civil incheiat cu fiecare colaborator, potrivit reglementarilor legale.


Capitolul III - Activitatea privind lucrarile parlamentare


Sectiunea 1 - Compartimentele cu atributii in domeniul lucrarilor parlamentare


Art. 52
(1) Compartimentele care exercita atributiile pentru realizarea activitatii privind lucrarile parlamentare sunt urmatoarele:
a) Departamentul legislativ;
b) Departamentul secretariatului tehnic;
c) Departamentul de studii parlamentare si drept comunitar.
(2) Unele atributii privind lucrarile parlamentare se realizeaza si de catre personalul care isi desfasoara activitatea la Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor, la cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, la secretariatele grupurilor parlamentare, la Cabinetul secretarului general, precum si la birourile din circumscriptiile electorale; atributiile acestora se stabilesc de fiecare dintre conducatori sau de catre deputati, dupa caz.

Sectiunea 2 - Departamentul legislativ


Art. 53
(1) Departamentul legislativ asigura pregatirea desfasurarii lucrarilor parlamentare ale Camerei Deputatilor sau ale celor doua Camere, dupa caz, precum si ale comisiilor parlamentare.
(2) Departamentul legislativ are in structura sa urmatoarele compartimente:
a) Directia procedura legislativa, sinteze si evaluari;
b) Directia pentru organizarea lucrarilor in plen;
c) Serviciul pentru lucrari in comisii;
d) Secretariatul pentru comisiile permanente;
e) Secretariatul pentru cabinetele presedintilor comisiilor permanente.
(3) Departamentul legislativ desfasoara urmatoarele activitati principale:
a) pregateste desfasurarea lucrarilor in plen ale Camerei Deputatilor sau ale celor doua Camere, dupa caz; asigura evidenta proiectelor de legi si a altor documente care se dezbat in plenul Camerei Deputatilor, respectiv al celor doua Camere, dupa caz;
b) asigura asistenta de specialitate privind dezbaterea proiectelor de legi in plenul Camerei Deputatilor sau al celor doua Camere, dupa caz, precum si a hotararilor sau a altor acte aprobate de acestea; proceseaza proiectele de legi, respectiv legile, pe baza textelor adoptate de plenul Camerei Deputatilor sau de cele doua Camere ale Parlamentului, dupa caz; asigura evidenta acestora;
c) pregateste lucrarile privind activitatea comisiilor parlamentare; tine evidenta proiectelor de legi repartizate pe comisii pentru intocmirea raportului comisiei sau pentru aviz;
d) asigura asistenta de specialitate pentru activitatea comisiilor parlamentare; intocmeste raportul comisiei sesizate in fond pe baza textelor adoptate de comisie; intocmeste avizul comisiei sesizate pentru aviz in conformitate cu textele adoptate de comisie si il transmite comisiei sesizate in fond; executa lucrarile rezultate din activitatea comisiilor de mediere; asigura lucrarile de secretariat ale comisiilor;
e) ia masuri pentru intocmirea Sintezei saptamanale a activitatii Camerei Deputatilor.

Art. 54
Directia procedura legislativa, sinteze si evaluari are urmatoarele atributii principale:
a) asigura asistenta pentru redactarea propunerilor legislative, cu respectarea normelor de tehnica legislativa si a conformitatii cu Constitutia Romaniei, republicata;
b) intocmeste note adresate comisiilor permanente care examineaza in fond proiectele de legi si/sau propunerile legislative, dupa caz, si asigura realizarea verificarii proiectelor de raport prezentate in acest scop de catre personalul de specialitate al acestor comisii, in vederea respectarii normelor constitutionale, a normelor de tehnica legislativa, a normelor gramaticale si in corelare cu legislatia interna si a Uniunii Europene, din domeniul respectiv, in vigoare;
c) participa la dezbaterea proiectelor de legi si a propunerilor legislative repartizate, in cadrul comisiilor de specialitate, la solicitarea presedintelui comisiei sesizate in fond;
d) participa la lucrarile in plen ale Camerei Deputatilor si ale celor doua Camere, dupa caz, urmareste dezbaterea proiectelor de legi si a propunerilor legislative, redacteaza textul proiectului de lege sau al legii, dupa caz, in mod riguros si in conformitate cu textele votate in plen, cu respectarea normelor de tehnica legislativa si a normelor gramaticale; asigura tehnoredactarea si colationarea acestora;
e) redacteaza textele supuse medierii, participa la lucrarile comisiilor de mediere si asigura asistenta de specialitate acestora, urmareste modul de adoptare a rapoartelor comisiilor de mediere in plenul Camerei Deputatilor; daca este cazul, redacteaza textele ramase in divergenta dupa mediere si urmareste modul de adoptare a textelor ramase in divergenta in plenul celor doua Camere ale Parlamentului; in ambele situatii, intocmeste textul final al legii, in conformitate cu textele adoptate de cele doua Camere;
f) elaboreaza sau poate aviza proiecte de hotarari ale Camerei Deputatilor, in concordanta cu atributiile directiei;
g) intocmeste punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor cu privire la sesizarile de neconstitutionalitate, precum si punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor cu privire la exceptiile de neconstitutionalitate adresate Curtii Constitutionale, asigurand depunerea acestora la termenele fixate, potrivit deciziilor luate;
h) intocmeste punctele de vedere ale Biroului permanent al Camerei Deputatilor cu privire la sesizarile de neconstitutionalitate ale Regulamentului Camerei Deputatilor, republicat, cu modificarile ulterioare, adresate Curtii Constitutionale, asigurand depunerea acestora la termenele fixate, potrivit deciziilor luate;
i) intocmeste, la cererea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, puncte de vedere privitoare la interpretarea legii;
j) verifica forma republicabila primita de la Secretariatul General al Guvernului Romaniei si asigura elaborarea formei republicabile a legilor pentru care Camera Deputatilor a fost Camera decizionala, in cazul in care legea dispune republicarea;
k) analizeaza si face propuneri cu privire la cererile de rectificare a legilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei sau, dupa caz, intocmeste cereri de rectificare, pe baza documentelor existente in dosarul legii;
l) colaboreaza cu Regia Autonoma "Monitorul Oficial" in legatura cu publicarea, republicarea si rectificarea legilor in Monitorul Oficial al Romaniei;
m) transmite Directiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor textul legii sau al proiectului de lege, dupa caz, fara semnatura presedintilor Camerelor Parlamentului, in vederea introducerii acestuia in fisa proiectului de lege, existenta pe site-ul Camerei Deputatilor;
n) transmite Departamentului pentru relatia cu Parlamentul din cadrul Guvernului situatia legilor adoptate de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala;
o) elaboreaza si prezinta, pentru fiecare sedinta a Biroului permanent al Camerei Deputatilor, Situatia privind implinirea termenelor constitutionale pentru adoptarea proiectelor de legi si a propunerilor legislative, pentru care Camera Deputatilor este prima Camera sesizata;
p) intocmeste si prezinta presedintelui de sedinta Situatia proiectelor de legi si a propunerilor legislative asupra carora Camera Deputatilor s-a pronuntat, insotita, daca este cazul, de note cu explicatii;
r) intocmeste Situatia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputatilor pentru Sinteza saptamanala a activitatii Camerei Deputatilor si Situatia proiectelor de legi adoptate pe domenii, cu un comentariu pentru fiecare, saptamanal, semestrial, anual si la sfarsitul legislaturii, dupa caz;
s) executa lucrari de specialitate pentru Comisia de validare a mandatelor de deputat.

Art. 55
Directia pentru organizarea lucrarilor in plen are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul pentru pregatirea lucrarilor in plen;
b) Serviciul pentru proceduri parlamentare, evidente si secretariatul plenului;
c) Serviciul pentru stenograme.

Art. 56
Directia pentru organizarea lucrarilor in plen are urmatoarele atributii principale:
a) inregistreaza proiectele de legi si propunerile legislative care se supun spre dezbatere si aprobare plenului Camerei Deputatilor sau plenului celor doua Camere ale Parlamentului; urmareste etapele procedurii legislative pentru acestea; tine evidenta realizarii acestora pana la incheierea procesului legislativ, respectiv pana la publicarea legilor in Monitorul Oficial al Romaniei, si executa lucrarile aferente, urmarind respectarea termenelor stabilite;
b) pregateste pentru Biroul permanent al Camerei Deputatilor si pentru Comitetul liderilor grupurilor parlamentare Nota cu initiativele legislative inregistrate la Camera Deputatilor si face propuneri cu privire la sesizarea comisiilor permanente, in fond si pentru avize, precum si cu privire la termenele de depunere a amendamentelor si rapoartelor;
c) urmareste respectarea termenelor prevazute la art. 75 alin. (2) si la art. 115 alin. (5) din Constitutia Romaniei, republicata, si a termenelor pentru depunerea rapoartelor de catre comisiile permanente sesizate in fond;
d) intocmeste lista initiativelor legislative si a altor lucrari care pot fi inscrise pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor de catre Biroul permanent al Camerei Deputatilor si Comitetul liderilor grupurilor parlamentare;
e) pregateste si supune birourilor permanente ale celor doua Camere lista cu proiectele de legi, proiectele de hotarari si rapoartele comune ale comisiilor celor doua Camere, pentru a fi inscrise pe ordinea de zi a sedintelor comune, asigura multiplicarea si difuzarea ordinii de zi, a programului de lucru si a celorlalte materiale care se supun dezbaterii sau prezentarii in sedintele comune;
f) asigura redactarea si multiplicarea ordinii de zi si a programului de lucru pentru sedintele Camerei Deputatilor, aprobate de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, pe care le distribuie tuturor deputatilor;
g) intocmeste mapa de lucru pentru presedintele de sedinta in plen si pentru secretarii de sedinta;
h) asigura difuzarea prin afisaj electronic si, dupa caz, pe suport hartie a initiativelor legislative, a programului de lucru, a ordinii de zi, a informarii cu initiativele legislative inregistrate, a listei cu legile adoptate de Parlament in vederea exercitarii dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale, a motiunilor simple si de cenzura, a stenogramelor sedintelor plenului, a sumarului Monitorului Oficial al Romaniei, precum si a altor documente, si numai pe suport hartie a rapoartelor comisiilor parlamentare;
i) urmareste introducerea si operarea pe calculator a datelor si informatiilor necesare lansarii procedurii de vot electronic; lanseaza procedura de vot electronic si pe cea de prezenta prin mijloace electronice;
j) transmite Senatului, in vederea dezbaterii, initiativele legislative asupra carora Camera Deputatilor s-a pronuntat, in calitate de prima Camera sesizata;
k) comunica, inainte de promulgare, legile adoptate de Parlament la autoritatile si institutiile publice prevazute de Constitutia Romaniei, republicata, si de Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificarile ulterioare, in vederea exercitarii dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale;
l) trimite legile adoptate de Parlament la Administratia Prezidentiala in vederea promulgarii de catre Presedintele Romaniei;
m) asigura stenografierea si verificarea transcrierii dezbaterilor din sedintele Camerei Deputatilor si din sedintele comune ale celor doua Camere;
n) pune la dispozitie, la cererea celor interesati, extrase din stenogramele intocmite;
o) redacteaza sumarul sedintelor Camerei Deputatilor si al sedintelor comune ale celor doua Camere ale Parlamentului si il transmite impreuna cu stenogramele pentru publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a;
p) informeaza Biroul permanent al Camerei Deputatilor asupra proiectelor de legi, propunerilor legislative si altor documente care fac obiectul sedintelor comune ale celor doua Camere ale Parlamentului;
r) tine evidenta interpelarilor, intrebarilor si declaratiilor politice ale deputatilor sau ale grupurilor parlamentare si, dupa caz, a raspunsurilor la acestea;
s) primeste dosarele privind alegerea deputatilor, le pune la dispozitie Comisiei de validare a mandatelor de deputat si asigura lucrarile de secretariat pentru validarea mandatelor deputatilor;
s) asigura lucrarile de secretariat pentru desfasurarea sedintelor Camerei Deputatilor si ale celor doua Camere ale Parlamentului; asigura conditiile privind votul secret si constatarea rezultatului acestuia;
t) multiplica proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotarari, rapoartele comisiilor parlamentare si alte materiale supuse spre dezbatere Camerei Deputatilor, pe care le distribuie deputatilor in conditiile stabilite de Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificarile ulterioare;
t) tine evidenta numerica si nominala a deputatilor si a locurilor de deputat ramase vacante, precum si a schimbarilor survenite in activitatea deputatilor in timpul exercitarii mandatelor; inregistreaza prezenta deputatilor la sedintele in plen, iar listele de prezenta le transmite, in copie, Departamentului economic; intocmeste situatiile privind absentele nemotivate, pentru a fi prezentate Biroului permanent al Camerei Deputatilor;
u) tine evidenta concediilor platite, aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, si a concediilor fara plata ale deputatilor;
v) intocmeste, in conditiile legii si ale Regulamentului Camerei Deputatilor, republicat, cu modificarile ulterioare, situatia privind absentele nemotivate ale deputatilor de la sedintele in plen si in comisii, pe care o prezinta secretarului Camerei Deputatilor, desemnat de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, si o transmite liderilor grupurilor parlamentare, sub semnatura acestuia;
x) asigura, potrivit procedurii stabilite de Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificarile ulterioare, publicarea pe site-ul Camerei Deputatilor a numelor deputatilor cu absente nemotivate de la sedintele Camerei Deputatilor, de la sedintele comune ale Camerei Deputatilor si Senatului si de la sedintele comisiilor parlamentare;
y) elaboreaza necesarul de abonamente la publicatiile legislative pentru grupurile parlamentare, pentru comisiile permanente si pentru Departamentul legislativ si il transmite Directiei pentru relatii publice si protocol;
z) elaboreaza sau poate aviza proiecte de hotarari ale Camerei Deputatilor, in concordanta cu atributiile directiei.

Art. 57
Serviciul pentru lucrari in comisii are urmatoarele atributii principale:
a) asigura asistenta de specialitate pentru Comisia de validare a mandatelor de deputat;
b) asigura asistenta de specialitate necesara constituirii comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor si alegerii birourilor acestora;
c) elaboreaza sau poate aviza proiecte de hotarari ale Camerei Deputatilor, in concordanta cu atributiile serviciului;
d) inregistreaza proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotarari, amendamentele, avizele si punctele de vedere ale Guvernului si le distribuie comisiilor permanente sesizate in fond si celor sesizate pentru aviz;
e) primeste rapoartele intocmite de comisiile parlamentare, le verifica sub aspectul formei si asigura transmiterea acestora Biroului permanent al Camerei Deputatilor in vederea includerii lor pe proiectul ordinii de zi a Camerei Deputatilor;
f) asigura difuzarea rapoartelor, avizelor, sintezelor si proceselor-verbale intocmite de comisiile permanente pe site-ul Camerei Deputatilor; sintezele sedintelor comisiilor se transmit si Regiei Autonome "Monitorul Oficial" in vederea publicarii;
g) tine evidenta initiativelor legislative aflate in examinare la comisiile permanente si prezinta informari periodice Biroului permanent al Camerei Deputatilor si Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;
h) monitorizeaza si prezinta informari Biroului permanent al Camerei Deputatilor si Comitetului liderilor grupurilor parlamentare cu privire la initiativele legislative aflate la comisii, cu termene depasite de depunere a rapoartelor, care pot fi incluse pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor;
i) intocmeste bilantul privind activitatea comisiilor permanente si a comisiilor de mediere;
j) efectueaza analiza activitatii comisiilor parlamentare cu privire la gradul de incarcare al acestora, la solicitarea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor si a secretarului general al Camerei Deputatilor;
k) centralizeaza si arhiveaza listele de prezenta a deputatilor la sedintele comisiilor parlamentare si le trimite Directiei decontari pentru deputati si Directiei pentru organizarea lucrarilor in plen;
l) pregateste documentatia necesara pentru constituirea comisiilor de mediere si participa la sedintele acestora si la intocmirea rapoartelor de mediere.

Art. 58
Secretariatul pentru comisiile permanente are urmatoarele atributii principale:
a) inregistreaza la comisie proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotarari, amendamentele, precum si orice alte documente primite de la Biroul permanent al Camerei Deputatilor sau de la secretarul general al acesteia;
b) asigura documentarea si informarea de specialitate pentru proiectele de legi sau propunerile legislative inscrise pe ordinea de zi a comisiei;
c) urmareste obtinerea de la celelalte comisii permanente, in timp util, a avizelor la proiectele de legi sau la propunerile legislative cu care comisia este sesizata in fond;
d) transmite Directiei procedura legislativa, sinteze si evaluari proiectele rapoartelor, in vederea verificarii lor sub aspectul respectarii normelor de tehnica legislativa;
e) pregateste si intocmeste rapoartele si avizele asupra proiectelor de legi sau propunerilor legislative examinate de comisie, precum si sintezele si procesele-verbale ale sedintelor comisiei si le transmite Serviciului pentru lucrari in comisii;
f) transmite Directiei procedura legislativa, sinteze si evaluari, in format electronic, raportul comisiei, in vederea intocmirii textului final al legii;
g) asigura asistenta de specialitate pentru presedintele comisiei si pentru raportori privind dezbaterea proiectelor de legi in plenul Camerei Deputatilor sau in plenul celor doua Camere, dupa caz;
h) intocmeste tematici, materiale documentare si situatii comparative referitoare la domeniul de activitate al comisiei respective;
i) asigura lucrarile tehnice necesare audierii in comisii a candidatilor a caror numire in functii si demnitati publice se face cu aprobarea Parlamentului;
j) participa la sedintele comisiilor de mediere si asigura asistenta de specialitate pentru membrii acestora.

Art. 59
Secretariatul pentru cabinetele presedintilor comisiilor permanente are urmatoarele atributii principale:
a) asigura asistenta de specialitate pentru presedintele comisiei permanente;
b) stabileste relatii cu ministerele, cu alte autoritati si institutii publice, cu agentii guvernamentale si neguvernamentale si cu operatorii economici, din domeniul de activitate al comisiei permanente;
c) realizeaza informarea, analiza si programarea activitatilor propuse pentru agenda de lucru a presedintelui comisiei permanente;
d) intocmeste raspunsurile la petitiile adresate presedintelui comisiei permanente, precum si la cele in legatura cu corespondenta adresata acestuia;
e) mentine relatiile cu mass-media;
f) indeplineste alte atributii stabilite de presedintele comisiei permanente.

Sectiunea 3 - Departamentul secretariatului tehnic


Art. 60
Departamentul secretariatului tehnic asigura pregatirea lucrarilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, a lucrarilor birourilor permanente ale celor doua Camere si ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; urmareste indeplinirea de catre serviciile Camerei Deputatilor a sarcinilor rezultate din hotararile Biroului permanent al Camerei Deputatilor, ale birourilor permanente ale celor doua Camere, ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, precum si din dispozitiile scrise ale presedintelui Camerei Deputatilor; gestioneaza declaratiile de avere si de interese depuse de deputati si de functionarii publici parlamentari, desfasoara activitati pentru protectia informatiilor clasificate din Camera Deputatilor, pentru solutionarea petitiilor adresate acesteia, precum si pentru gestionarea arhivei.

Art. 61
Departamentul secretariatului tehnic are in structura sa urmatoarele compartimente:
a) Directia pentru organizarea si evidenta lucrarilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor;
b) Biroul pentru protectia informatiilor clasificate;
c) Centrul de informare a cetateanului - Registratura;
d) Arhiva.

Art. 62
(1) Directia pentru organizarea si evidenta lucrarilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul pentru pregatirea lucrarilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor si ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;
b) Compartimentul evidente si stenograme.
(2) Directia pentru organizarea si evidenta lucrarilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, prin compartimentele componente, are urmatoarele atributii principale:
a) primeste, inregistreaza si multiplica materialele pentru sedintele Biroului permanent al Camerei Deputatilor, pentru sedintele comune ale birourilor permanente ale celor doua Camere si pentru sedintele Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; pregateste mapele de sedinta si le difuzeaza la cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor si la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare;
b) verifica stenogramele sedintelor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, cele ale birourilor permanente ale celor doua Camere si ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; intocmeste sintezele sedintelor Biroului permanent al Camerei Deputatilor; asigura introducerea pe site-ul Camerei Deputatilor a materialelor aprobate, a stenogramelor si sintezelor sedintelor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, a materialelor aprobate si a stenogramelor sedintelor comune ale birourilor permanente ale celor doua Camere, precum si consultarea acestora de catre deputati;
c) comunica deciziile adoptate si urmareste realizarea masurilor stabilite de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, de birourile permanente ale celor doua Camere si de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare;
d) redacteaza proiecte de hotarari ale Biroului permanent al Camerei Deputatilor si ale birourilor permanente ale celor doua Camere;
e) prezinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor documentele supuse dezbaterii si aprobarii acestuia;
f) inregistreaza legile promulgate de Presedintele Romaniei, motiunile simple, motiunile de cenzura, hotararile adoptate de Camera Deputatilor si de Parlament, hotararile Biroului permanent al Camerei Deputatilor si ale birourilor permanente ale celor doua Camere, deciziile presedintelui Camerei Deputatilor, ordinele emise de secretarul general al Camerei Deputatilor si deciziile emise de secretarii generali adjuncti, precum si mesajele, declaratiile, rezolutiile si alte acte politice adoptate de Camera Deputatilor sau de Parlament;
g) comunica unele documente Directiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor, precum si altor compartimente, pe baza unei note de difuzare aprobate de secretarul general al Camerei Deputatilor;
h) tine evidenta rapoartelor prezentate de autoritatile, organismele si institutiile a caror activitate se afla sub controlul Parlamentului sau al Camerei Deputatilor, potrivit legii, precum si a rapoartelor intocmite de comisiile speciale si de ancheta; tine evidenta mesajelor adresate Parlamentului de catre Presedintele Romaniei;
i) tine evidenta sigiliilor si stampilelor; stabileste modelele de registre, condici de expeditie, hartie de corespondenta etc., folosite in activitatea Camerei Deputatilor;
j) efectueaza inregistrarea pe banda magnetica si stenografierea dezbaterilor sedintelor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, ale sedintelor birourilor permanente ale celor doua Camere si ale sedintelor Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;
k) asigura protocolul pentru sedintele Biroului permanent al Camerei Deputatilor, ale birourilor permanente ale celor doua Camere si ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, pentru Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor, cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, Cabinetul secretarului general si cabinetele secretarilor generali adjuncti; raspunde de gestionarea, pastrarea, conservarea si utilizarea bunurilor aferente acestei activitati.

Art. 63
Biroul pentru protectia informatiilor clasificate are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza normele tehnice privind protectia informatiilor clasificate, a ghidului de atribuire a claselor si nivelurilor de secretizare a informatiilor clasificate, a listei cu informatiile clasificate din Camera Deputatilor, urmarind actualizarea periodica a acestora;
b) initiaza si monitorizeaza procedurile de autorizare a accesului la informatii clasificate pentru deputatii si personalul din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor, aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputatilor;
c) primeste si distribuie corespondenta clasificata adresata personalului autorizat sa acceseze informatii clasificate;
d) inventariaza, arhiveaza si pastreaza documentele clasificate, conform prevederilor legale;
e) urmareste asigurarea masurilor de protectie fizica si juridica a informatiilor clasificate, in colaborare cu departamentele si directiile din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor;
f) colaboreaza cu compartimentul similar din cadrul Senatului Romaniei, cu Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si alte structuri cu atributii in domeniul informatiilor clasificate;
g) primeste si inregistreaza declaratiile de avere si de interese ale deputatilor si ale functionarilor publici parlamentari, eliberand depunatorului o dovada de primire;
h) pune la dispozitia deputatilor si a functionarilor publici parlamentari formularele declaratiilor de avere si de interese si ofera consultanta pentru completarea corecta a rubricilor din declaratii si pentru depunerea in termen a acestora;
i) evidentiaza declaratiile de avere si declaratiile de interese ale deputatilor si ale functionarilor publici parlamentari in registre speciale si asigura publicarea si mentinerea acestora pe site-ul Camerei Deputatilor, cu sprijinul Directiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor;
j) acorda deputatilor si functionarilor publici parlamentari consultanta referitor la continutul si aplicarea prevederilor legale privind declararea si verificarea averilor, conflictele de interese si incompatibilitatile;
k) colaboreaza cu Agentia Nationala de Integritate pentru aplicarea prevederilor legale;
l) aplica prevederile legale privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii si colaboreaza cu Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.

Art. 64
Centrul de informare a cetateanului Registratura are urmatoarele atributii principale:
a) primeste, inregistreaza si asigura activitatea de solutionare a petitiilor adresate Camerei Deputatilor, primite electronic sau prin registratura;
b) intocmeste si redacteaza adresele de indrumare a petitiilor, in functie de obiectul acestora, catre comisiile parlamentare, structurile de specialitate ale Camerei Deputatilor ori catre autoritatile si institutiile publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, precum si comunicarile catre petent;
c) intocmeste evidenta oficiala a tuturor aspectelor rezultate din petitii si audiente, precum si a raspunsurilor autoritatilor abilitate de lege pentru solutionare, materializata in Registrul unic pentru evidenta petitiilor;
d) urmareste modul de solutionare a petitiilor, precum si respectarea termenului de solutionare;
e) alcatuieste si actualizeaza baza de date in sistemul centralizat de urmarire a solutionarii petitiilor;
f) intocmeste rapoarte periodice cu privire la solutionarea petitiilor, prezentandu-le conducerii Camerei Deputatilor;
g) asigura pastrarea documentelor primite, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
h) audiaza cetatenii care se prezinta la biroul de audiente;
i) primeste si inregistreaza corespondenta sosita prin curier, prin posta speciala si civila de la autoritati si institutii publice, de la persoane juridice si de la persoane fizice;
j) inregistreaza si preda, pe baza de condica, corespondenta adresata presedintelui Camerei Deputatilor, membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, comisiilor parlamentare ale Camerei Deputatilor si deputatilor, precum si pentru serviciile Camerei Deputatilor;
k) primeste de la serviciile Camerei Deputatilor corespondenta, pe baza unei condici de predare-primire, pentru a fi expediata prin posta speciala sau civila, conform normelor tehnice privind impachetarea, colectarea, transportul, manuirea si distribuirea acestora; asigura predarea telegramelor, coletelor, notelor telefonice, adresate membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, deputatilor, secretarului general sau serviciilor Camerei Deputatilor, tinand seama de urgenta acestora; tine evidenta adreselor postale ale autoritatilor si institutiilor publice;
l) efectueaza operatiuni de gestiune privind corespondenta civila.

Art. 65
Arhiva are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza si raspunde de activitatea arhivistica din cadrul Camerei Deputatilor in conformitate cu prevederile legislatiei arhivistice in vigoare;
b) organizeaza primirea si arhivarea documentelor de la structurile Camerei Deputatilor pe baza de proces-verbal si inventare, intocmite conform legislatiei in vigoare;
c) propune componenta Comisiei de selectionare a documentelor si o convoaca in vederea analizarii documentelor cu termen de pastrare expirat si care pot fi propuse spre eliminare; intocmeste formele prevazute de lege pentru confirmarea lucrarii de selectionare de catre Arhivele Nationale;
d) se ocupa de completarea si tinerea la zi a colectiilor "Monitorul Oficial al Romaniei" - partile I, II, IIc, III si IV, "Legislatia Romaniei", "Hotarari ale Guvernului Romaniei si alte acte normative";
e) initiaza si organizeaza activitatea de intocmire a Nomenclatorului arhivistic al Camerei Deputatilor si il actualizeaza periodic; asigura legatura cu Arhivele Nationale in vederea verificarii si confirmarii nomenclatorului si urmareste modul de aplicare al acestuia de catre structurile Camerei Deputatilor;
f) intocmeste inventare pentru documentele fara evidenta aflate in depozit;
g) asigura evidenta tuturor documentelor intrate si iesite din depozitul de arhiva, pe baza registrelor specifice;
h) cerceteaza documentele din depozit in vederea eliberarii copiilor si extraselor solicitate de cetateni, in conformitate cu legislatia arhivistica in vigoare;
i) pune la dispozitie pe baza de semnatura si tine evidenta documentelor imprumutate compartimentelor, la restituire verifica integritatea documentului imprumutat;
j) organizeaza depozitul de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform prevederilor arhivistice in vigoare; solicita conducerii Camerei Deputatilor dotarea corespunzatoare a depozitelor, informeaza conducerea acesteia si propune masuri in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei;
k) pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuarii actiunilor de control privind situatia arhivelor la creatori;
l) pregateste documentele cu valoare istorica si inventarele acestora, in vederea predarii lor la Arhivele Nationale, conform legislatiei arhivistice in vigoare.

Sectiunea 4 - Departamentul de studii parlamentare si drept comunitar


Art. 66
Departamentul de studii parlamentare si drept comunitar are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza materiale de documentare necesare realizarii functiilor, obiectivelor, programelor si actiunilor Camerei Deputatilor, inclusiv cele legate de participarea la procesul de adoptare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene;
b) urmareste evolutiile politice, strategice, operationale din sfera sa de activitate, informeaza structurile de autoritate relevante din Camera Deputatilor si propune masuri pentru realizarea obiectivelor acesteia;
c) elaboreaza studii si cercetari destinate activitatilor parlamentare, interne, la nivel european si international;
d) asigura documentarea structurilor parlamentare si consultanta de specialitate pentru cei in drept;
e) colaboreaza cu structuri similare, la nivel national si international, realizand un schimb de informatii si bune practici destinat sporirii expertizei proprii si a calitatii studiilor elaborate.

Art. 67
Departamentul de studii parlamentare si drept comunitar are in componenta sa urmatoarele directii:
a) Directia studii si documentare legislativa;
b) Directia de drept comunitar.

Sectiunea 5 - Directia studii si documentare legislativa


Art. 68
(1) Directia studii si documentare legislativa efectueaza studii parlamentare, asigura documentarea legislativa a structurilor Camerei Deputatilor si functionarea Bibliotecii parlamentare.
(2) Directia studii si documentare legislativa are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul studii, cercetari si analize parlamentare;
b) Serviciul documentare si informare legislativa;
c) Biblioteca (serviciu).

Art. 69
Directia studii si documentare legislativa, prin compartimentele componente, are urmatoarele atributii principale:
a) efectueaza studii de drept comparat si intocmeste dosare documentare legislative, la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, a liderilor grupurilor parlamentare si a presedintilor comisiilor parlamentare;
b) urmareste agenda de lucru a Camerei Deputatilor si elaboreaza din proprie initiativa studii documentare, buletine informative, alte materiale de analiza si sinteza necesare activitatii parlamentare;
c) alcatuieste materiale documentare privind probleme de interes international;
d) distribuie structurilor interesate studiile si materialele documentare elaborate;
e) realizeaza, la cerere, materiale documentare pentru delegatiile parlamentare romane care efectueaza vizite oficiale in strainatate;
f) acorda, la cerere, consultatii pe probleme parlamentare;
g) efectueaza documentarea necesara si realizeaza schimburi de informatii legislative pentru mentinerea si dezvoltarea cooperarii interparlamentare cu Centrul European pentru Cercetare si Documentare Parlamentara (ECPRD), cu organisme de cercetare si documentare din tara si din strainatate, cu biblioteci si alte institutii de profil;
h) formuleaza, la cerere, prin intermediul ECPRD, solicitari de informatii legislative, adresate compartimentelor similare din cadrul parlamentelor statelor afiliate acestei retele de informare interparlamentara;
i) solicita compartimentelor de specialitate din institutiile publice competente, ori de cate ori este necesar, informatii specifice, in vederea elaborarii studiilor si materialelor documentare legislative;
j) asigura preluarea si utilizarea informatiilor provenite din surse electronice;
k) administreaza si gestioneaza propria baza de date; asigura publicarea pe intranet-ul Camerei Deputatilor a principalelor studii elaborate, precum si a materialelor documentare care prezinta un interes deosebit, in vederea difuzarii eficiente a acestora;
l) asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii Bibliotecii parlamentare; propune efectuarea achizitiilor de carte si de alte mijloace de documentare; gestioneaza fondul de carte si de informatii parlamentare; disponibilizeaza on-line catalogul bibliografic; colaboreaza cu structuri similare din cadrul Parlamentului European (Biblioteca si Biroul publicatiilor oficiale), utilizand si dezvoltand tezaurul Eurovoc, si cu biblioteci nationale si universitare, in vederea realizarii imprumutului interbibliotecar;
m) colaboreaza permanent cu structurile si serviciile Camerei Deputatilor, in vederea identificarii cerintelor si prioritatilor de documentare legislativa.

Sectiunea 6 - Directia de drept comunitar


Art. 70
(1) Directia de drept comunitar asigura expertiza necesara pentru participarea Parlamentului Romaniei la procesul de adoptare a deciziilor Uniunii Europene, pentru functionarea sistemului de control parlamentar in domeniul afacerilor europene si pentru transpunerea normelor europene, analizeaza politicile europene si gestioneaza baze de date europene. Pe plan extern, colaboreaza cu structuri similare din institutiile europene si din parlamentele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, pentru realizarea obiectului sau de activitate.
(2) Directia de drept comunitar are in structura sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul politici ale Uniunii Europene;
b) Serviciul de drept comunitar si jurisprudenta comunitara;
c) Biroul pentru gestionarea bazelor de date europene si traduceri.

Art. 71
Serviciul politici ale Uniunii Europene are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza materiale de informare privind concluziile reuniunilor Consiliului European, documente de strategie si de programare ale Uniunii Europene, inclusiv Strategia politica anuala a Comisiei Europene si Programul legislativ anual al Comisiei Europene, si identifica tendintele politice care se manifesta la nivelul Uniunii Europene;
b) realizeaza materiale documentare, de sinteza si analiza privind politicile europene, din proprie initiativa sau la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, a liderilor grupurilor parlamentare si a presedintilor comisiilor parlamentare;
c) realizeaza materiale documentare, de sinteza si analiza privind propunerile si initiativele legislative sau nelegislative ale institutiilor europene sau ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv cele care privesc revizuirea tratatelor Uniunii Europene;
d) intocmeste fise de informare, la cererea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului Romaniei, pentru documentele europene pentru care s-a declansat procedura de examinare parlamentara (scrutiny) sau procedura rezervei parlamentare;
e) urmareste evolutia negocierilor privind propunerile de acte europene aflate in procedura de examinare parlamentara (scrutiny), incluzand amendamentele propuse de Consiliul Uniunii Europene, de Parlamentul European si de comisiile Parlamentului European, si informeaza Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului Romaniei;
f) inainteaza Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului Romaniei propuneri privind documentele din Programul legislativ anual al Comisiei Europene ce ar trebui sa fie supuse examinarii parlamentare (scrutiny);
g) realizeaza, la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, a liderilor grupurilor parlamentare si a presedintilor comisiilor parlamentare, fise de impact privind aplicarea normelor europene a caror transpunere in legislatia nationala este obligatorie;
h) intocmeste fise de informare pentru directivele in curs de transpunere in legislatia nationala, la cererea comisiilor de specialitate din Camera Deputatilor si a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului Romaniei sau din proprie initiativa;
i) stabileste un contact permanent cu structurile guvernamentale relevante, in vederea informarii asupra tuturor aspectelor specifice Uniunii Europene;
j) tine legatura cu reprezentanta permanenta a Camerei Deputatilor pe langa Parlamentul European si cu reprezentanta Romaniei pe langa Uniunea Europeana, in vederea obtinerii de informatii relevante pentru documentele europene aflate in procedura de examinare parlamentara (scrutiny);
k) tine legatura cu serviciile Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene si ale Parlamentului European, precum si cu secretariatele comisiilor din Parlamentul European, in vederea obtinerii de informatii privind proiectele de legi aflate in procedura de adoptare, precum si privind evenimentele organizate cu participarea comuna a membrilor Parlamentului European si a membrilor parlamentelor nationale din statele membre ale Uniunii Europene;
l) inainteaza Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului Romaniei propuneri privind participarea Camerei Deputatilor la dialogul cu Comisia Europeana privind proiecte de propuneri ale Comisiei Europene si intocmeste fise de sinteza pentru documentarea punctului de vedere al partii romane, potrivit domeniului sau de competenta;
m) redacteaza proiecte de declaratii, rezolutii, hotarari ale Camerei Deputatilor in sfera sa de competenta; avizeaza si propune amendamente pentru acte de cooperare parlamentara cu parlamente nationale din statele membre ale Uniunii Europene sau cu institutii ale Uniunii Europene;
n) redacteaza si comunica documente de informare privind implicarea Camerei Deputatilor la procesul de adoptare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene, precum si raspunsul la chestionare lansate la nivel national si european;
o) in coordonare cu Secretariatul Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului Romaniei si cu compartimentele de specialitate ale Senatului Romaniei documenteaza lucrarile de evaluare a eventualelor incalcari ale principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii si comunica Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, parlamentelor statelor membre si institutiilor Uniunii Europene hotararile in acest sens ale Parlamentului Romaniei;
p) intocmeste fise de informare, potrivit domeniului sau de competenta, pentru delegatiile parlamentare participante la evenimente cu tematica europeana, cum sunt reuniunile parlamentare comune, reuniunile comune ale comisiilor de specialitate, COSAC si alte forumuri cu participare parlamentara, pentru subiectele aflate pe agenda evenimentului respectiv, pe care le pune la dispozitia structurilor interesate din cadrul Camerei Deputatilor, inclusiv Directiei generale pentru afaceri externe;
r) asigura informarea membrilor Camerei Deputatilor care participa la dezbaterile privind revizuirea tratatelor Uniunii Europene si viitorul constructiei europene;
s) propune organizarea de dezbateri publice cu participare nationala si internationala, pe teme europene, si participa la realizarea acestora;
s) redacteaza periodic un buletin informativ de sinteza a politicilor europene si a evolutiilor din cadrul Uniunii Europene;
t) colaboreaza, prin intermediul corespondentului Camerei Deputatilor cu Centrul European pentru Cercetare si Documentare Parlamentara (ECPRD);
t) colaboreaza cu Departamentul legislativ al Camerei Deputatilor, cu structuri similare ale Consiliului Legislativ, in problemele specifice legate de documentele legislative europene;
u) colaboreaza cu personalul desemnat de secretariatele grupurilor parlamentare si de catre comisiile permanente pentru probleme europene, cu Directia generala pentru afaceri externe, precum si cu personalul din celelalte servicii din cadrul Camerei Deputatilor, pentru realizarea sarcinilor comune, si ofera acestora informatii privind desfasurarea activitatilor Uniunii Europene.

Art. 72
Serviciul de drept comunitar si jurisprudenta comunitara are urmatoarele atributii principale:
a) contribuie cu expertiza necesara la interpretarea unor prevederi ale dreptului comunitar, la avizarea proiectelor de legi din punctul de vedere al armonizarii cu legislatia europeana si asigura consultanta de specialitate pentru elaborarea proiectelor de propuneri legislative, de acte ale Camerei Deputatilor, regulamente si altele asemenea, cu impact comunitar, litigii, la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, a liderilor grupurilor parlamentare, a presedintilor comisiilor parlamentare si a serviciilor Camerei Deputatilor;
b) realizeaza la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, a liderilor grupurilor parlamentare si a presedintilor comisiilor parlamentare analize de impact asupra sistemului juridic national, ca urmare a aplicarii normelor europene a caror transpunere in legislatia nationala este obligatorie, cu consultarea Departamentului legislativ al Camerei Deputatilor si a Consiliului Legislativ;
c) urmareste principalele hotarari ale Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene privind interpretarea legislatiei comunitare si informeaza parlamentarii despre acestea din proprie initiativa sau la cerere;
d) intocmeste fise de informare privind jurisprudenta comunitara din proprie initiativa sau la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, a liderilor grupurilor parlamentare si a presedintilor comisiilor parlamentare;
e) realizeaza din proprie initiativa sau la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, a liderilor grupurilor parlamentare si a presedintilor comisiilor parlamentare, studii de impact al hotararilor Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene asupra normelor interne si asupra drepturilor si obligatiilor persoanelor juridice si fizice din Romania;
f) urmareste initierea si evolutia principalelor proceduri de incalcare a legislatiei comunitare si informeaza parlamentarii despre acestea din proprie initiativa sau la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, a liderilor grupurilor parlamentare si a presedintilor comisiilor parlamentare;
g) urmareste initierea si evolutia procedurilor de incalcare de catre Romania a legislatiei comunitare, informeaza Biroul permanent al Camerei Deputatilor si propune masuri de conformare;
h) colaboreaza cu structurile similare din institutiile europene, din parlamentele statelor membre ale Uniunii Europene, cu institute de studii si cercetare in domeniu, pentru stabilirea sau revizuirea definitiilor unor concepte din dreptul comunitar sau interpretarii unor prevederi din dreptul comunitar;
i) intocmeste periodic un buletin de jurisprudenta comunitara;
j) urmareste si informeaza parlamentarii despre modul in care se aplica hotararile pronuntate de instantele Uniunii Europene impotriva Romaniei;
k) colaboreaza cu Departamentul legislativ al Camerei Deputatilor, cu structuri similare din cadrul Consiliului Legislativ si din cadrul Guvernului Romaniei si al ministerelor;
l) evalueaza din punct de vedere juridic conformarea cu principiile subsidiaritatii si proportionalitatii;
m) conlucreaza cu Centrul European pentru Cercetare si Documentare Parlamentara (ECPRD), prin intermediul corespondentului ECPRD din Camera Deputatilor, precum si cu alte institutii de acest profil din tara si din state membre ale Uniunii Europene, in domeniul sau de competenta.

Art. 73
Biroul pentru gestionarea bazelor de date europene si traduceri are urmatoarele atributii principale:
a) gestioneaza baza de date I.P.E.X., in limitele impuse de administratorii acesteia;
b) contribuie la crearea si ulterior gestioneaza baza de date pentru Uniunea Europeana a Camerei Deputatilor;
c) colaboreaza cu celelalte servicii ale Camerei Deputatilor si cu structurile similare din cadrul parlamentelor nationale ale tarilor membre ale Uniunii Europene, pentru realizarea atributiilor de gestionare a bazelor de date;
d) transmite Directiei generale pentru afaceri externe propuneri privind Programul anual de relatii externe in ceea ce priveste relatia cu institutiile europene, potrivit domeniului de competenta;
e) asigura traducerea si retroversiunea in limbile engleza si franceza a documentelor de competenta departamentului, precum si servicii ocazionale de interpretare.


Capitolul IV - Activitatea privind relatiile cu autoritatile publice, organizatiile interne si internationale


Sectiunea 1 - Compartimentele cu atributii in domeniul relatiilor cu autoritatile publice, organizatiile interne si internationale


Art. 74
Compartimentele care exercita atributiile pentru realizarea activitatii privind relatiile cu autoritatile publice, organizatiile interne si internationale sunt:
a) Directia generala pentru afaceri externe;
b) Directia pentru relatii publice si protocol.

Sectiunea 2 - Directia generala pentru afaceri externe


Art. 75
(1) Directia generala pentru afaceri externe asigura realizarea lucrarilor specifice pentru indeplinirea activitatii de relatii externe ale Camerei Deputatilor si ale serviciilor Camerei Deputatilor prevazute in Programul anual de relatii externe ale Parlamentului Romaniei sau care se efectueaza in afara acestui program. In acest scop, colaboreaza cu Directia relatii parlamentare externe a Senatului, Cancelaria Presedintelui Romaniei, Secretariatul General al Guvernului, precum si cu compartimentele similare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe si din alte institutii centrale implicate in activitatile de relatii externe ale Camerei Deputatilor.
(2) Directia generala pentru afaceri externe intocmeste proiectul Programului anual de relatii externe al Parlamentului Romaniei si nota de fundamentare care il insoteste, impreuna cu compartimentul similar de la Senat, si il supune aprobarii birourilor permanente ale celor doua Camere; defalca actiunile externe ale Camerei Deputatilor din acest program si il comunica Departamentului economic.
(3) Organizarea actiunilor de relatii externe si efectuarea cheltuielilor ocazionate de acele actiuni se fac potrivit reglementarilor speciale aprobate de birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei.
(4) Directia generala pentru afaceri externe are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Directia pentru cooperare parlamentara internationala multilaterala:
- Serviciul de relatii cu organizatii parlamentare europene si euroatlantice;
- Compartimentul pentru documentare, analiza si sinteze;
b) Directia pentru cooperare parlamentara internationala bilaterala.

Art. 76
Directia pentru cooperare parlamentara internationala multilaterala asigura realizarea obiectivelor de politica externa ale Camerei Deputatilor, prin mijloace si instrumente specifice diplomatiei parlamentare, in relatia cu adunarile si organizatiile parlamentare internationale si institutiile Uniunii Europene si, in indeplinirea acestui obiectiv, are urmatoarele atributii principale:
a) planifica, coordoneaza si raspunde de buna desfasurare a activitatilor de relatii externe cu adunarile si organismele parlamentare internationale, precum si cu organizatiile si structurile interparlamentare ale Uniunii Europene cuprinse in programul de relatii externe aprobat sau care se efectueaza in afara acestui program;
b) urmareste evolutia relatiilor cu adunarile si organismele parlamentare internationale la care participa delegatii parlamentare romane, asigura conditiile pentru intretinerea contactelor si derularea cooperarii cu acestea;
c) asigura conditiile pentru derularea cooperarii Camerei Deputatilor cu institutiile Uniunii Europene in domeniul relatiilor externe;
d) face propuneri privind realizarea actiunilor de relatii externe multilaterale - oportunitatea, perioada de desfasurare, programul activitatilor, participantii - in Romania sau in strainatate, pe baza consultarii comisiilor de specialitate si a celorlalte structuri parlamentare ale Camerei Deputatilor, respectiv a structurilor interesate din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor;
e) propune transmiterea unor mesaje sau felicitari cu prilejul unor evenimente externe ori interne;
f) asigura derularea relatiilor cu structurile specializate ale adunarilor si organismelor parlamentare internationale, cu institutiile europene, pentru initierea, perfectarea si derularea actiunilor de diplomatie parlamentara, potrivit competentelor;
g) intocmeste materialele documentare necesare delegatiilor parlamentare care participa la actiuni ale adunarilor si organismelor parlamentare internationale sau in cazul vizitelor la Camera Deputatilor ale unor delegatii ale adunarilor si organismelor parlamentare internationale si pregateste, de asemenea, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe si alte structuri specializate ale Guvernului, documentele de pozitie necesare delegatiilor parlamentare permanente sau parlamentarilor care participa la actiuni ale adunarilor si organismelor parlamentare internationale; materialele documentare si documentele de pozitie vor fi elaborate cu consultarea structurilor parlamentare competente, precum si cu serviciile de specialitate din cadrul Camerei Deputatilor;
h) asigura secretariatul delegatiilor Camerei Deputatilor la adunarile si organismele parlamentare internationale, gestioneaza corespondenta si asigura fluxul informational intre Camera Deputatilor, delegatiile parlamentelor nationale la adunarile si organismele parlamentare internationale si institutiile Uniunii Europene, potrivit domeniului de competenta;
i) elaboreaza documentele - proiecte de declaratii, de rezolutii sau de amendamente, reflectand pozitia si interesele Romaniei in relatiile cu organizatiile internationale - necesare delegatiilor parlamentare participante la actiunile organismelor parlamentare internationale - sesiuni plenare, reuniuni ale comisiilor etc.;
j) elaboreaza materiale de sinteza pentru delegatiile parlamentare participante la diverse manifestari internationale conferinte, simpozioane, sesiuni, mese rotunde, colocvii;
k) intocmeste documentele necesare pentru deplasarea in strainatate a delegatiilor oficiale ale Camerei Deputatilor si ale serviciilor Camerei Deputatilor, precum si pentru deplasarea oficiala in strainatate a deputatilor si a salariatilor, potrivit reglementarilor legale, pentru actiunile de relatii externe care intra in atributiile sale;
l) gestioneaza derularea activitatilor in cadrul acordurilor de colaborare incheiate intre Camera Deputatilor si organizatiile parlamentare internationale;
m) gestioneaza activitatea privind participarea la Asociatia Secretarilor Generali de Parlamente din cadrul Uniunii Interparlamentare (UIP), la Asociatia Secretarilor Generali de Parlamente Francofone, precum si la celelalte forme de colaborare multilaterala a secretarilor generali din parlamentele nationale;
n) in realizarea activitatii de relatii externe de care raspunde asigura contactele de lucru si colaborarea cu Administratia Prezidentiala, Ministerul Afacerilor Externe, cu autoritatile publice centrale si locale, cu misiunile diplomatice ale Romaniei in strainatate, cu misiunile diplomatice si reprezentantele straine la Bucuresti, precum si cu comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor si cu departamentul similar de la Senat;
o) pastreaza o relatie permanenta cu Comisia pentru politica externa a Camerei Deputatilor si cu Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului Romaniei, pentru a se asigura coordonarea si armonizarea pozitiilor si reprezentarea corespunzatoare a interesului national in actiunile de diplomatie parlamentara multilaterala;
p) asigura asistenta de specialitate in ceea ce priveste diplomatia parlamentara, potrivit domeniului de competenta, pentru toate comisiile permanente ale Camerei Deputatilor si pentru Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului Romaniei;
r) intocmeste documentele necesare pentru deplasarea in strainatate a reprezentantilor Camerei Deputatilor si ai serviciilor Camerei Deputatilor, potrivit reglementarilor legale, pentru actiunile de relatii externe care intra in atributiile sale.

Art. 77
Directia pentru cooperare parlamentara internationala bilaterala gestioneaza sustinerea si apararea, prin mijloacele si instrumentele specifice diplomatiei parlamentare, a intereselor generale ale tarii in raporturile sale cu parlamentele nationale si, in indeplinirea acestui obiectiv, are urmatoarele atributii principale:
a) efectueaza planificarea, executa coordonarea si raspunde de buna desfasurare a activitatilor de relatii externe cu parlamentele nationale, potrivit programului de relatii externe aprobat sau care se efectueaza in afara acestui program;
b) urmareste evolutiile politice din celelalte tari, in vederea promovarii relatiilor parlamentare internationale bilaterale;
c) intretine raporturi de lucru cu structurile specializate ale parlamentelor nationale pentru initierea, perfectarea si derularea actiunilor de relatii externe care intra in atributiile sale;
d) face propuneri privind realizarea actiunilor de relatii externe bilaterale - oportunitatea, perioada de desfasurare, programul activitatilor, participantii - in Romania sau in strainatate, pe baza consultarii comisiilor de specialitate si a celorlalte structuri parlamentare ale Camerei Deputatilor, respectiv a structurilor interesate din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor;
e) asigura documentarea solicitata de membrii Biroului permanent al Camerei Deputatilor sau, dupa caz, de presedintii comisiilor de specialitate pentru efectuarea primirilor inaltilor demnitari din alte state si participa, dupa caz, la intalnirile organizate cu aceasta ocazie;
f) sprijina activitatea grupurilor parlamentare de prietenie;
g) gestioneaza derularea activitatilor in cadrul acordurilor de colaborare incheiate intre Camera Deputatilor si parlamentele nationale;
h) gestioneaza, coordoneaza si organizeaza activitatile de relatii externe bilaterale la nivelul serviciilor Camerei Deputatilor;
i) intocmeste materialele documentare necesare delegatiilor parlamentare romane care efectueaza vizite in strainatate, respectiv primirii delegatiilor straine care viziteaza Camera Deputatilor si pregateste, de asemenea, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe si cu alte institutii specializate ale statului, documentele de pozitie necesare reprezentantilor Camerei Deputatilor care participa la aceste actiuni;
j) asigura secretariatul delegatiilor parlamentare ale Camerei Deputatilor cu ocazia vizitelor si activitatilor de relatii externe bilaterale organizate in strainatate, precum si insotirea delegatiilor parlamentare straine in Romania;
k) propune transmiterea unor mesaje sau felicitari cu prilejul unor evenimente externe ori interne, potrivit domeniului de competenta;
l) coordoneaza si raspunde de buna organizare in Romania a actiunilor de relatii parlamentare bilaterale cu participare externa;
m) in realizarea activitatii de relatii externe de care raspunde, asigura contactele de lucru si colaborarea cu Administratia Prezidentiala, Ministerul Afacerilor Externe, cu autoritatile publice centrale si locale, cu misiunile diplomatice ale Romaniei in strainatate, cu misiunile diplomatice si reprezentantele straine la Bucuresti, precum si cu comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor si cu departamentul similar de la Senat;
n) intocmeste documentele necesare pentru deplasarea in strainatate a reprezentantilor Camerei Deputatilor si ai serviciilor Camerei Deputatilor, potrivit reglementarilor legale, pentru actiunile de relatii externe care intra in atributiile sale.

Sectiunea 3 - Directia pentru relatii publice si protocol


Art. 78
(1) Directia pentru relatii publice si protocol asigura relatia Camerei Deputatilor cu mass-media si cu organizatiile societatii civile, actionand pentru promovarea unei imagini corecte a activitatii parlamentare, transmite prin mijloace specifice de comunicare obiectivele si mesajele forului legislativ asupra carora acesta doreste sa comunice, organizeaza activitati educative pentru tineri, furnizeaza informatii de interes public in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, asigura activitatile de protocol si ceremonial.
(2) Directia pentru relatii publice si protocol are in structura sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul pentru evaluarea imaginii;
b) Serviciul protocol;
c) Serviciul multimedia;
d) Serviciul pentru informare publica si relatia cu societatea civila;
e) Centrul educational si publicatii.

Art. 79
Serviciul pentru evaluarea imaginii are urmatoarele atributii:
a) monitorizeaza presa scrisa si audiovideo in vederea elaborarii de analize de tip sociologic referitoare la modul in care mass-media reflecta imaginea Camerei Deputatilor si a structurilor acesteia;
b) elaboreaza buletine care sintetizeaza informatiile difuzate de presa audiovideo referitoare la Camera Deputatilor si structurile acesteia;
c) pregateste si furnizeaza membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, liderilor de grup parlamentar, presedintilor de comisii si secretarului general baza documentara de sustinere a comunicarii interne si externe;
d) realizeaza evaluari punctuale de imagine, sinteze si dosare tematice de presa la solicitarea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, a grupurilor parlamentare, a comisiilor parlamentare sau a secretarului general;
e) colaboreaza cu institutii, organizatii specializate si structuri ale serviciilor Camerei Deputatilor la actiuni de evaluare si/sau promovare a imaginii Camerei Deputatilor;
f) contribuie la gestionarea si actualizarea site-ului Camerei Deputatilor, alaturi de celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputatilor cu atributii in domeniu;
g) face propuneri privind promovarea imaginii Camerei Deputatilor prin intermediul site-ului Camerei Deputatilor, alaturi de celelalte compartimente din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor cu atributii in domeniu;
h) colaboreaza cu celelalte structuri ale serviciilor Camerei Deputatilor in vederea elaborarii unor strategii de comunicare interna.

Art. 80
Serviciul protocol are urmatoarele atributii principale:
a) aplica si respecta normele specifice de protocol si ceremonial, pe baza reglementarilor nationale si practicii internationale, la actiunile organizate de Camera Deputatilor;
b) colaboreaza cu structurile de protocol ale Administratiei Prezidentiale, Guvernului Romaniei, Senatului, Ministerului Afacerilor Externe, precum si ale altor institutii centrale, in vederea aplicarii unitare a normelor de protocol si ceremonial;
c) colaboreaza cu autoritatile civile si militare in rezolvarea detaliilor legate de organizarea activitatilor oficiale in vederea schimbului de informatii necesar aprecierii oportunitatii si asigurarii protectiei demnitarilor straini, stabilirii traseului etc.;
d) organizeaza, din punct de vedere protocolar, sedintele solemne si festive ale Camerei Deputatilor; colaboreaza cu structurile similare din Senat pentru pregatirea sedintelor comune solemne si festive ale celor doua Camere ale Parlamentului;
e) colaboreaza cu Directia generala pentru afaceri externe pentru organizarea primirilor la conducerea Camerei Deputatilor, conform standardelor de protocol;
f) colaboreaza cu structurile Directiei generale pentru afaceri externe, pe linie de protocol, in vederea realizarii in bune conditii a activitatilor de diplomatie parlamentara aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputatilor sau de presedintele Camerei Deputatilor;
g) colaboreaza cu structurile Directiei generale pentru afaceri externe in organizarea ceremoniilor de semnare a unor acorduri, conventii, protocoale de catre conducerea Camerei Deputatilor sau a serviciilor Camerei Deputatilor;
h) colaboreaza cu Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor, cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, Cabinetul secretarului general, structurile Directiei generale pentru afaceri externe, cu toate serviciile din Camera Deputatilor care au competente in domeniu, pentru solutionarea unor probleme specifice de protocol;
i) colaboreaza cu Directia generala pentru afaceri externe la organizarea primirilor de catre presedintele Camerei Deputatilor si membrii Biroului permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Corpului Diplomatic, a delegatiilor oficiale, precum si a altor personalitati ale vietii publice interne si internationale;
j) realizeaza demersurile necesare in vederea eliberarii pasapoartelor diplomatice sau de serviciu si obtinerii vizelor necesare pentru membrii delegatiilor parlamentare, deputatii si personalul din serviciile Camerei Deputatilor, care calatoresc in misiuni oficiale in afara tarii; organizeaza protocolul plecarilor si sosirilor pentru presedintele Camerei Deputatilor, membrii Biroului permanent al Camerei Deputatilor, secretarul general, delegatiile oficiale care viziteaza Romania la invitatia Camerei Deputatilor;
k) colaboreaza cu institutiile abilitate, in vederea organizarii ceremonialului unor actiuni la care participa membri ai Biroului permanent al Camerei Deputatilor;
l) participa la intruniri/misiuni pregatitoare impreuna cu reprezentanti ai altor compartimente interne si externe, in vederea planificarii, organizarii si coordonarii activitatilor cu caracter protocolar;
m) mentine legatura pe probleme de protocol cu reprezentanti ai misiunilor Romaniei in strainatate, misiunilor diplomatice si organizatiilor internationale din Bucuresti, pentru organizarea evenimentelor care antreneaza activitatea Serviciului protocol;
n) elaboreaza, la solicitarea conducerii Camerei Deputatilor, a secretarului general si a Directiei generale pentru afaceri externe, materialele documentare privind regulile, cutumele si uzantele protocolare din diferite state;
o) elaboreaza documentatia necesara, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli pentru actiunile de diplomatie parlamentara ce se desfasoara de catre Camera Deputatilor, la solicitarea si pe baza proiectului de program pus la dispozitie de structurile Directiei generale pentru afaceri externe, precum si pentru alte actiuni cu caracter protocolar;
p) elaboreaza propuneri privind cadourile simbolice care se ofera cu prilejul actiunilor de diplomatie parlamentara in conformitate cu reglementarile in vigoare, la solicitarea Cancelariei presedintelui Camerei Deputatilor, cabinetelor membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor si a secretarului general;
r) face propuneri pentru achizitionarea unor cadouri reprezentative si gestioneaza fondul de obiecte de protocol;
s) propune transmiterea unor mesaje sau felicitari cu prilejul unor evenimente externe ori interne;
s) mentine si actualizeaza lista cu coordonatele membrilor Parlamentului, membrilor Guvernului, Corpului Diplomatic, reprezentantilor organizatiilor internationale in Romania si ale altor personalitati;
t) elaboreaza proiectele unor tiparituri cu caracter protocolar: invitatii, felicitari, programe, meniuri, mape, bannere, consumabile personalizate, precum si altele asemenea.

Art. 81
Serviciul multimedia are urmatoarele atributii principale:
a) asigura buna desfasurare a conferintelor de presa ale membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, ale grupurilor parlamentare, ale comisiilor parlamentare si ale deputatilor;
b) acorda, la cerere, asistenta de specialitate pentru redactarea si transmiterea comunicatelor de presa, dupa sustinerea unei conferinte de presa de catre deputati;
c) asigura acreditarea si invitarea reprezentantilor massmedia la activitatile Camerei Deputatilor, conform reglementarilor in vigoare. Mediatizeaza toate actiunile organizate de Camera Deputatilor sau in parteneriat cu aceasta;
d) comunica reprezentantilor mass-media acreditati, prin mijloacele tehnice pe care le are la dispozitie, programul Camerei Deputatilor (sedinte in plen, activitatea comisiilor parlamentare, conferinte de presa);
e) furnizeaza, la cererea ziaristilor acreditati, declaratiile politice ale deputatilor, prezentate in sedintele de plen;
f) redacteaza si transmite comunicate de presa care se refera la activitatile Camerei Deputatilor;
g) monitorizeaza presa scrisa cotidiana nationala si realizeaza, pe baza abonamentelor de presa aprobate de conducerea Camerei Deputatilor, buletinele "Revista presei" si "Activitatea presedintelui Camerei Deputatilor", care cuprind, cu prioritate, referiri si comentarii privind activitatea parlamentara si a partidelor politice parlamentare;
h) redacteaza raspunsuri la unele articole aparute in presa referitoare la Camera Deputatilor, in exercitarea dreptului la replica, la solicitarea presedintelui, a secretarului general si a membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor;
i) intermediaza contacte ale mass-media cu membrii Biroului permanent al Camerei Deputatilor, ai comisiilor si ai grupurilor parlamentare, cu reprezentanti ai conducerii compartimentelor din structura serviciilor Camerei Deputatilor;
j) aproba, la nivelul conducerii directiei, transmisiunile de televiziune in direct;
k) pune la dispozitie reprezentantilor mass-media materiale informative referitoare la desfasurarea procesului legislativ, alte informatii de interes public despre activitatile care se desfasoara la Camera Deputatilor;
l) redacteaza, administreaza, actualizeaza si stocheaza electronic comunicatele de presa si galeria foto din sectiunile "Relatii publice" si "Pagina presedintelui Camerei Deputatilor", precum si "Revista presei" si "Sinteza saptamanala a activitatii Camerei Deputatilor";
m) coordoneaza activitatea Centrului de presa;
n) centralizeaza necesarul privind abonamentele la presa scrisa pe baza solicitarilor primite de la Cabinetul presedintelui Camerei Deputatilor, Biroul permanent al Camerei Deputatilor, grupurile si comisiile parlamentare, precum si de la directiile Camerei Deputatilor, in vederea promovarii spre aprobare in Biroul permanent al Camerei Deputatilor; urmareste derularea contractelor si distribuirea publicatiilor catre abonati, alaturi de celelalte compartimente specializate, dupa aprobarea abonamentelor de catre Biroul permanent al Camerei Deputatilor;
o) administreaza si actualizeaza zilnic informatiile referitoare la relatia Camerei Deputatilor cu presa, disponibile pe site-ul Camerei Deputatilor;
p) coordoneaza desfasurarea conferintelor de presa care au loc in sala Spiru Haret, in baza rezervarilor scrise ale reprezentantilor Camerei Deputatilor.

Art. 82
Serviciul pentru informare publica si relatia cu societatea civila are urmatoarele atributii principale:
a) asigura accesul la informatiile de interes public prevazute a se comunica din oficiu, potrivit Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in format scris, pe suport electronic si pe site-ul Camerei Deputatilor, dupa caz, si publica aceste informatii in Buletinul informativ al Camerei Deputatilor;
b) raspunde cererilor formulate in temeiul Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza datelor puse la dispozitie de structurile Camerei Deputatilor care detin informatiile solicitate;
c) pune la dispozitie solicitantilor proiecte de legi, propuneri legislative, rapoarte ale comisiilor de specialitate, stenograme ale sedintelor in plen, lista vorbitorilor, date despre activitatea deputatilor si a grupurilor parlamentare, programul saptamanal, ordinea de zi, precum si alte documente care se dau publicitatii;
d) elaboreaza si actualizeaza o baza de date cu solicitantii de informatii publice si modul in care sunt rezolvate cererile acestora;
e) organizeaza punctul de informare-documentare si asigura accesul publicului in cadrul acestuia;
f) editeaza, impreuna cu celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputatilor, Raportul de activitate al Camerei Deputatilor, pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
g) intocmeste si da publicitatii Raportul privind accesul la informatiile de interes public, in conformitate cu prevederile legale;
h) asigura comunicarea cu organizatiile societatii civile in cadrul proiectelor pe care Camera Deputatilor le realizeaza in parteneriat cu acestea;
i) asigura primirea si inregistrarea propunerilor de proiecte, corespondenta si comunicarea cu aplicantii, verificarea conformitatii documentatiei depuse cu cerintele din Ghidul solicitantului si inainteaza comisiei de evaluare propunerile de proiecte, in cadrul procedurilor de finantare nerambursabila derulate de Camera Deputatilor potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si indeplineste atributiile prevazute la art. 5 si 6 pentru aceasta activitate;
j) propune secretarului general al Camerei Deputatilor structura comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de finantare pe baza selectiei publice de oferte, prevazuta la art. 5 din Legea nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; comisia este formata din specialisti ai compartimentelor din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor si se aproba prin ordin al secretarului general;
k) organizeaza, la cerere, intalniri tematice cu organizatiile neguvernamentale;
l) participa la intalniri, seminarii, mese rotunde, precum si la alte actiuni organizate de reprezentanti ai societatii civile;
m) primeste cererile si dosarele de acreditare ale organizatiilor neguvernamentale la activitatile Camerei Deputatilor;
n) inainteaza secretarului general al Camerei Deputatilor propunerile de aprobare a acreditarii pentru organizatiile neguvernamentale solicitante, centralizeaza lista persoanelor acreditate si elibereaza legitimatiile de acreditare;
o) tine evidenta asociatiilor, fundatiilor, altor persoane juridice fara scop patrimonial care se adreseaza Camerei Deputatilor prin intermediul serviciului si administreaza repertoarul organizatiilor neguvernamentale interesate de activitatea legislativa, publicat pe site;
p) transmite membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, comisiilor, grupurilor parlamentare si secretarului general observatiile si propunerile cu privire la initiativele legislative dezbatute, in legatura cu desfasurarea procedurii de legiferare, precum si cu alte aspecte pe care reprezentantii societatii civile le semnaleaza;
r) intocmeste anual un raport privind relatia cu societatea civila, pe baza activitatilor desfasurate in cadrul serviciului;
s) administreaza continutul paginii proprii de pe site-ul Camerei Deputatilor.

Art. 83
Centrul educational si publicatii are urmatoarele atributii principale:
a) desfasoara activitati care sa stimuleze interesul si dezvoltarea cunostintelor tinerilor fata de activitatea Camerei Deputatilor;
b) organizeaza, in colaborare cu celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputatilor, programe educative adresate elevilor, studentilor, precum si altor grupuri sociale interesate, privind procesul legislativ la Camera Deputatilor;
c) propune programe educative in colaborare cu organizatii specializate, institutii si operatori economici;
d) propune si realizeaza, cu aprobarea conducerii Camerei Deputatilor, buletine, publicatii, periodice, care sa prezinte activitatea Camerei Deputatilor si a structurilor sale;
e) propune si realizeaza, cu aprobarea conducerii Camerei Deputatilor, buletine, publicatii cu ocazia diferitelor evenimente importante organizate de Camera Deputatilor;
f) propune si realizeaza, cu aprobarea conducerii Camerei Deputatilor, volume de prezentare a Palatului Parlamentului;
g) propune si realizeaza pliante, afise, brosuri, calendare si consumabile personalizate, necesare activitatilor specifice Camerei Deputatilor si programelor educative.


Capitolul V - Activitatea privind resursele


Sectiunea 1 - Compartimentele cu atributii in domeniul resurselor


Art. 84
Compartimentele care exercita atributiile pentru realizarea activitatii privind utilizarea resurselor sunt:
a) Departamentul economic;
b) Directia generala pentru dezvoltare;
c) Directia resurse umane;
d) Directia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Sectiunea 2 - Departamentul economic


Art. 85
(1) Departamentul economic are urmatoarele atributii principale:
a) fundamenteaza si elaboreaza, sub coordonarea chestorilor Camerei Deputatilor, proiectul bugetului Camerei Deputatilor;
b) asigura evidenta angajamentelor bugetare si legale;
c) tine evidenta contabila sintetica si analitica a patrimoniului, efectueaza platile in conformitate cu prevederile bugetare aprobate;
d) intocmeste situatiile financiare la termenele prevazute de lege si raspunde de inregistrarea corecta a operatiunilor patrimoniale;
e) urmareste utilizarea, potrivit normelor legale, a resurselor alocate deputatilor si asigura serviciile necesare pentru desfasurarea activitatii acestora;
f) aplica prevederile legale cu privire la sistemul de salarizare, calculeaza si acorda indemnizatiile si celelalte drepturi ale personalului serviciilor Camerei Deputatilor, precum si alte operatiuni privind drepturile deputatilor si salariatilor;
g) achizitioneaza principalele bunuri, servicii si lucrari privind reparatiile curente si capitale, altele decat cele gestionate de Directia generala pentru dezvoltare, necesare Camerei Deputatilor, gestionand cu eficienta resursele financiare, in limita prevederilor bugetare aprobate si a Programului anual aprobat al achizitiilor publice;
h) tine evidenta tehnico-operativa a bunurilor achizitionate pentru activitatea Camerei Deputatilor si pentru activitatea deputatilor in cadrul birourilor parlamentare, urmareste modul de utilizare si integritatea acestora.
(2) Departamentul economic are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Directia financiar-contabila;
b) Directia decontari pentru deputati;
c) Directia de salarizare;
d) Directia achizitii publice;
e) Serviciul pentru evidenta tehnico-operativa a gestiunii.

Art. 86
(1) Directia financiar-contabila fundamenteaza si elaboreaza, sub coordonarea chestorilor Camerei Deputatilor, proiectul bugetului Camerei Deputatilor, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, in vederea prezentarii acestuia spre aprobare, potrivit legii, asigura evidenta angajamentelor bugetare si legale, tine evidenta contabila sintetica si analitica a patrimoniului, efectueaza platile in conformitate cu prevederile bugetare aprobate, intocmeste situatiile financiare la termenele prevazute de lege si raspunde de inregistrarea corecta a operatiunilor patrimoniale.
(2) Directia financiar-contabila are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul financiar;
b) Serviciul contabilitate;
c) Serviciul contabilitate bunuri;
d) Serviciul financiar-contabil pentru activitati finantate din venituri proprii.
(3) Directia financiar-contabila are urmatoarele atributii principale:
a) fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului Camerei Deputatilor, avand ca sursa de finantare credite bugetare si venituri proprii, pe baza propunerilor compartimentelor serviciilor Camerei Deputatilor;
b) urmareste executia bugetului, intocmeste rapoarte periodice cu privire la aceasta si elaboreaza contul anual de executie a bugetului, in vederea prezentarii spre aprobare plenului Camerei Deputatilor, potrivit legii;
c) intocmeste notele contabile pentru operatiunile patrimoniale, precum si balante de verificare sintetice si analitice, atat pentru operatiunile aferente activitatilor finantate din buget, cat si a celor finantate din venituri proprii;
d) inregistreaza operatiile patrimoniale in evidenta contabila sintetica si analitica privind cheltuielile curente, activele nefinanciare si cele pentru activitatile finantate din venituri proprii;
e) urmareste reflectarea in contabilitate a debitelor create si provenite din drepturi de personal, bunuri si servicii, active nefinanciare si se ocupa de lichidarea acestora;
f) evidentiaza rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate in procese-verbale de inventariere care se inregistreaza atat in evidenta tehnico-operativa, cat si in contabilitate; toate elementele de activ si de pasiv inventariate si grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, se inregistreaza in registrul inventar; datele inregistrate in contabilitate si in bilantul contabil sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale;
g) urmareste reflectarea in contabilitate a rezultatelor casarii bunurilor, potrivit reglementarilor legale;
h) efectueaza plata cheltuielilor din bugetul Camerei Deputatilor pe baza documentelor de angajare, lichidare si ordonantare aprobate de persoanele imputernicite; intocmeste instrumentele de plata aferente si le depune in termenele legale pentru efectuarea platii;
i) tine evidenta angajamentelor legale si bugetare, potrivit legii;
j) verifica si avizeaza pentru control financiar preventiv operatiunile privind deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare;
k) intocmeste lista de dotari independente, in baza solicitarilor fundamentate ale compartimentelor utilizatoare, pe care o supune aprobarii, potrivit competentelor;
l) calculeaza si inregistreaza in contabilitate amortizarea capitalului imobilizat;
m) asigura, in cadrul procedurilor de finantare nerambursabila derulate de Camera Deputatilor, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatile specifice de natura economico-financiara, conform prevederilor legale, pe baza avizelor comisiei de evaluare;
n) asigura, in cadrul procedurilor de finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, activitatile specifice de natura economico-financiara, conform prevederilor legale.

Art. 87
(1) Contabilul-sef este directorul Directiei financiarcontabile.
(2) In domeniul evidentei contabile, contabilul-sef are obligatia sa respecte prevederile Legii contabilitatii, ale altor reglementari legale, precum si instructiunile Ministerului Finantelor Publice.
(3) Contabilul-sef raspunde de urmatoarele activitati principale:
a) exercita controlul financiar preventiv asupra operatiunilor legate de deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare;
b) evidenta contabila a patrimoniului si evidenta angajamentelor;
c) evidenta platilor cheltuielilor din bugetul Camerei Deputatilor, conform clasificatiei bugetare, precum si inregistrarea contabila a acestora.

Art. 88
(1) Contabilul-sef se numeste in functie de secretarul general cu respectarea criteriilor si conditiilor unitare aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Destituirea, suspendarea sau schimbarea din functie a contabilului-sef se face numai cu aprobarea secretarului general.

Art. 89
(1) Directia decontari pentru deputati urmareste utilizarea, potrivit normelor legale, a resurselor alocate deputatilor si asigura serviciile necesare pentru desfasurarea activitatii acestora.
(2) In indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (1), Directia decontari pentru deputati intocmeste documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor prevazute in bugetul Camerei Deputatilor pentru domeniul sau de activitate si raspunde de respectarea normelor legale respective.
(3) Directia decontari pentru deputati are in componenta urmatoarele compartimente:
a) Serviciul decontari;
b) Biroul servicii generale.
(4) Activitatile Directiei decontari pentru deputati sunt:
a) acordarea drepturilor banesti cuvenite deputatilor, cu exceptia indemnizatiei, in functie de domiciliile acestora si circumscriptiile electorale in care au fost alesi;
b) acordarea drepturilor cuvenite deputatilor si salariatilor serviciilor Camerei Deputatilor in vederea deplasarii in strainatate;
c) asigurarea decontarilor pentru reparatia autoturismelor din patrimoniul Camerei Deputatilor, repartizate birourilor parlamentare;
d) asigurarea serviciilor de cazare in Bucuresti, transport intern si alte servicii solicitate de deputati;
e) organizarea si urmarirea modului de rezervare si procurare a biletelor de odihna prin sistemul administrat de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, conform legislatiei, pentru personalul Camerei Deputatilor, cu sprijinul sindicatelor;
f) organizarea si urmarirea modului de rezervare si procurare a biletelor de odihna pentru deputati prin unitatile RA-APPS.
(5) Directia decontari pentru deputati are urmatoarele atributii principale:
a) dimensioneaza fondurile bugetare necesare desfasurarii activitatii specifice directiei, respectiv pentru: suma forfetara, diurna de deplasare pentru prezenta la lucrarile Parlamentului, cheltuielile de cazare ale deputatilor care nu domiciliaza in Bucuresti, cheltuielile de deplasare in circumscriptiile electorale si in tara, cheltuielile pentru reparatiile curente ale autoturismelor din dotarea birourilor parlamentare;
b) tine evidenta fondului de cheltuieli destinat activitatii deputatilor in circumscriptiile electorale - suma forfetara;
c) verifica legalitatea cheltuielilor efectuate din suma forfetara, conform prevederilor Normelor privind modul de utilizare si justificare a sumei forfetare;
d) intocmeste si verifica decontarea cheltuielilor privind diurna, cazarea si transportul deputatilor in circumscriptiile electorale si in tara; intocmeste centralizatoarele de plata a acestor drepturi;
e) verifica deconturile privind cheltuielile cu intretinerea si reparatiile autoturismelor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor repartizate in scopul exercitarii mandatului de catre deputati; verifica si inregistrarea unor cheltuieli din bugetul Camerei Deputatilor pentru intretinerea si repararea bunurilor achizitionate pentru activitatea deputatilor in circumscriptiile electorale;
f) verifica concordanta dintre datele de deplasare a deputatilor in teritoriu, prezenta la lucrari si datele cuprinse in facturile de transport emise de Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane" TAROM - S.A. si Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane - S.N.C.F.R. R.A.; intocmeste notele de retinere pentru eventualele neconcordante;
g) intocmeste si verifica documentatia pentru plata drepturilor de cazare a deputatilor care nu au domiciliul in Bucuresti si care nu beneficiaza de cazare gratuita;
h) intocmeste si verifica statele de plata lunare pentru cheltuieli interne, referitoare la diurna de deplasare si cazare ale deputatilor;
i) intocmeste, in baza memorandumurilor si a devizelor de cheltuieli aprobate, documentatia necesara procurarii valutei si documentelor de transport international si cazare; asigura predarea acestora si a avansului de diurna deputatilor si salariatilor serviciilor Camerei Deputatilor; verifica deconturile de deplasari externe si intocmeste documentatia necesara pentru inregistrarea in contabilitatea Camerei Deputatilor a acestor cheltuieli;
j) intocmeste documentele de plata catre unitatile bancare, respectiv borderourile cu drepturile banesti ale deputatilor, altele decat indemnizatia, pentru deputatii care poseda conturi de card si conturi bancare deschise la respectivele unitati bancare, in baza conventiilor incheiate, si ordinele de plata privind efectuarea acestor plati;
k) depune la unitatile bancare cererile privind emiterea de carduri ale deputatilor; distribuie cardurile emise si tine legatura cu banca pentru acordarea facilitatilor de trezorerie (overdraft) ori de cate ori este cazul;
l) asigura cazarea in Bucuresti a deputatilor cu domiciliul in provincie; asigura transportul, rezervarea si procurarea biletelor de transport intern;
m) raspunde de urmarirea derularii corespunzatoare a contractelor privind transportul intern (aerian si pe calea ferata) al deputatilor;
n) gestioneaza carnetele cu bilete de calatorie pentru deputati pe rutele C.F.R.;
o) intocmeste memorandumurile pentru platile efectuate din fondul presedintelui Camerei Deputatilor;
p) intocmeste documentele de angajare, lichidare si ordonantare a cheltuielilor din bugetul Camerei Deputatilor aferente domeniilor de activitate mentionate.

Art. 90
(1) Directia de salarizare aplica prevederile legale cu privire la sistemul de salarizare, calculeaza si acorda indemnizatiile si celelalte drepturi ale personalului serviciilor Camerei Deputatilor, precum si alte operatiuni privind drepturile deputatilor si salariatilor; intocmeste proiectul de buget privind cheltuielile cu salariile, numarul maxim de posturi in structura de personal propusa si fondul aferent salariilor de baza.
(2) In indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (1), intocmeste documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor prevazute in bugetul Camerei Deputatilor pentru domeniul sau de activitate si raspunde de respectarea normelor legale respective.
(3) Directia de salarizare are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul stat de functii si salarizare personal din cadrul birourilor parlamentare;
b) Serviciul salarizare administratie centrala.

Art. 91
(1) Serviciul stat de functii si salarizare personal din cadrul birourilor parlamentare are urmatoarele atributii principale:
a) intocmeste si verifica statele de functii nenominalizate, in conformitate cu structura organizatorica aprobata, in limita prevederilor bugetare, precum si statele de functii nominalizate cuprinzand incadrarea personalului pe functii, grade si trepte de salarizare, atat pentru functionarii publici parlamentari, cat si pentru salariatii din serviciile Camerei Deputatilor si din cadrul birourilor parlamentare; actualizeaza statele de functii in conformitate cu dispozitiile legale;
b) intocmeste documentele necesare calculului si acordarii drepturilor legale cuvenite salariatilor si colaboratorilor din cadrul birourilor parlamentare;
c) avizeaza referatele pentru angajarea, promovarea, acordarea salariilor de merit, reevaluarea salariilor de baza, precum si pentru sanctionarea si eliberarea din functie a personalului;
d) verifica si raspunde de aplicarea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale salariatilor, conform actelor normative in vigoare, si stabileste salariile de baza;
e) intocmeste statele de plata in vederea acordarii drepturilor banesti cuvenite salariatilor si colaboratorilor din cadrul birourilor parlamentare; intocmeste centralizatorul statelor de salarii, situatia recapitulativa si stabileste suma neta de plata cuvenita salariatilor si colaboratorilor din cadrul birourilor parlamentare;
f) intocmeste si supune spre aprobare memorandumul intern privind acordarea premiului anual si compensarilor de concediu de odihna, potrivit prevederilor legale in vigoare, pentru inaltii functionari publici parlamentari, functionarii publici parlamentari si salariatii din serviciile Camerei Deputatilor;
g) calculeaza, retine si vireaza obligatiile de plata la bugetul general consolidat: impozitul pe venituri din salarii si contributiile pentru asigurarile sociale, asigurarile pentru somaj, asigurarile sociale de sanatate si asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si alte obligatii prevazute de lege suportate de angajator, pentru salariatii si colaboratorii din cadrul birourilor parlamentare; stabileste sumele cuvenite tertilor; calculeaza si transmite Directiei financiar-contabile aprobarea de ordonantare pentru efectuarea platilor;
h) intocmeste documentele de plata privind efectuarea viramentelor reprezentand contributii sociale la Trezoreria operativa a Sectorului 5 Bucuresti pentru salariatii si colaboratorii din cadrul birourilor parlamentare;
i) tine evidenta individuala a drepturilor salariale si de personal acordate in cursul anului salariatilor si colaboratorilor din cadrul birourilor parlamentare si elibereaza, la cerere, adeverinte cu veniturile realizate de acestia;
j) tine evidenta lunara a veniturilor din salarii si indemnizatii realizate de salariatii si colaboratorii din cadrul birourilor parlamentare, a impozitului si contributiilor sociale calculate, retinute si virate; intocmeste fise fiscale pentru fiecare salariat si colaborator din cadrul birourilor parlamentare, in conditiile legii; efectueaza regularizari lunare privind calculul si virarea impozitului si a contributiilor sociale, cu respectarea prevederilor legale, pe venitul realizat din salarii;
k) intocmeste si depune lunar declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a contributiei de plata datorate pentru asigurarile sociale, pentru asigurarile sociale de sanatate, asigurarile pentru somaj, precum si declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru asigurari sociale de sanatate si pentru concedii si indemnizatii; elibereaza adeverinte privind plata contributiei de asigurari sociale pentru intocmirea dosarului de pensie, a contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj si a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de sanatate;
l) intocmeste si actualizeaza evidenta salariatilor si colaboratorilor din cadrul birourilor parlamentare privind asigurarile sociale de sanatate, in functie de optiunile acestora;
m) participa la furnizarea informatiilor necesare proiectarii lucrarilor si sistemelor informatice in domeniul salarizarii, exploateaza aplicatiile informatice privitoare la asigurarile sociale elaborate de autoritatile in domeniu si anumite aplicatii specifice salarizarii;
n) raspunde la solicitarile salariatilor si colaboratorilor din cadrul birourilor parlamentare pentru anumite relatii si precizari privind aplicarea legislatiei in vigoare in domeniul salarizarii;
o) verifica si certifica stagiile de cotizare asimilate potrivit datelor inscrise in certificatele medicale si in statele de plata a salariilor, in vederea includerii in declaratiile nominale privind asiguratii si validarii Declaratiei FNUASS la Casa de Sanatate a Municipiului Bucuresti;
p) fundamenteaza baza de calcul in vederea stabilirii si actualizarii pensiei de serviciu potrivit prevederilor Legii nr. 7/2006, republicata.
(2) Serviciul salarizare administratie centrala are urmatoarele atributii principale:
a) gestioneaza fondul de salarii si fondul pentru ajutoare sociale in numerar, aprobate anual in baza legii bugetului de stat; intocmeste documentele necesare calculului si acordarii drepturilor salariale legale; asigura estimarea programarii cheltuielilor cu salariile aprobate anual, pe trimestre si luni, respectiv monitorizarea lunara a acestor cheltuieli, inclusiv a numarului de posturi utilizate in raport cu cele aprobate;
b) intocmeste statele de plata pentru indemnizatiile deputatilor si statele de plata pentru salariile si alte drepturi banesti ale inaltilor functionari publici parlamentari, functionarilor publici parlamentari si salariatilor din serviciile Camerei Deputatilor; intocmeste centralizatorul statelor de salarii, situatia recapitulativa si stabileste suma neta de plata cuvenita deputatilor, inaltilor functionari publici parlamentari, functionarilor publici parlamentari, salariatilor si colaboratorilor din serviciile Camerei Deputatilor;
c) calculeaza si plateste decadal, cu titlul de avans, indemnizatiile de concediu de odihna si primele de concediu cuvenite, in baza aprobarilor date de cei in drept si a programului lunar de plati stabilit;
d) intocmeste si supune spre aprobare memorandumul intern privind acordarea premiilor trimestriale, finantate din buget si venituri proprii, si intocmeste statul de plata in baza propunerilor primite de la compartimente;
e) calculeaza premiul anual, pe cele doua surse de finantare si in baza memorandumului intern aprobat, in functie de nivelul salariului de baza realizat in ultima luna pentru anul in care se face plata si in functie de timpul efectiv lucrat si intocmeste statul de plata pentru acordarea acestuia;
f) intocmeste statul de plata pentru acordarea recompenselor acordate in conditiile legii, finantate din fondul presedintelui Camerei Deputatilor;
g) intocmeste situatiile privind acordarea drepturilor rezultate din efectuarea de functionarii publici parlamentari si salariati a orelor suplimentare si a orelor de noapte si le include in statele de plata;
h) calculeaza si vireaza obligatiile de plata la bugetul general consolidat, pe cele doua surse de finantare, respectiv: impozitul pe venituri din salarii si contributiile pentru asigurarile sociale, asigurarile pentru somaj, asigurarile sociale de sanatate si asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si alte obligatii prevazute de lege suportate de Camera Deputatilor, de deputati si de inaltii functionari publici parlamentari, functionarii publici parlamentari, salariatii si colaboratorii din serviciile Camerei Deputatilor; stabileste sumele cuvenite tertilor; calculeaza retinerile din indemnizatiile deputatilor, salariile functionarilor publici parlamentari si salariatilor si ale colaboratorilor din serviciile Camerei Deputatilor; transmite Directiei financiar-contabile aprobarea de ordonantare pentru efectuarea platilor;
i) intocmeste documentele de plata pentru unitatile bancare, respectiv borderoul cu drepturile banesti ale deputatilor si ale functionarilor publici parlamentari, salariatilor si colaboratorilor din serviciile Camerei Deputatilor cu conturi de card deschise la respectivele unitati bancare in baza conventiilor incheiate, inclusiv ordinele de plata privind efectuarea acestor plati;
j) depune la unitatile bancare, in baza conventiilor de prestari de servicii bancare incheiate, cererile privind emiterea de carduri pentru noii angajati, distribuie functionarilor publici parlamentari si salariatilor cardurile emise de aceste banci, depune lunar situatia persoanelor carora le-a incetat contractul individual de munca si a documentatiilor privind acordarea facilitatilor de trezorerie (overdraft) ori de cate ori este cazul;
k) tine evidenta individuala a drepturilor salariale si de personal acordate in cursul anului deputatilor, functionarilor publici parlamentari, salariatilor si colaboratorilor din serviciile Camerei Deputatilor si elibereaza, la cerere, adeverinte cu veniturile realizate de acestia;
l) tine evidenta lunara a veniturilor din indemnizatii si salarii realizate de deputati, functionari publici parlamentari, salariati si colaboratori din serviciile Camerei Deputatilor, a impozitului si contributiilor sociale calculate, retinute si virate; intocmeste fise fiscale pentru fiecare deputat, functionar public parlamentar, salariat si colaborator din serviciile Camerei Deputatilor, in conditiile legii; efectueaza regularizari lunare privind calculul si virarea impozitului si a contributiilor sociale, cu respectarea prevederilor legale, pe venitul realizat din salarii si alte venituri asimilate salariului;
m) transmite lunar datele cu privire la contributiile sociale pe fiecare persoana, in vederea intocmirii de catre Serviciul stat de functii si salarizare personal din cadrul birourilor parlamentare a declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a contributiei de plata datorate pentru asigurarile sociale, pentru asigurarile sociale de sanatate, asigurarile pentru somaj, precum si declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru asigurari sociale de sanatate si pentru concedii si indemnizatii;
n) intocmeste si actualizeaza evidenta salariatilor privind asigurarile sociale de sanatate, in functie de optiunile acestora;
o) participa la proiectarea lucrarilor si sistemelor informatice in domeniul salarizarii de catre Directia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor si efectueaza anumite programe informatice cu avizul acestei directii;
p) intocmeste chestionare statistice lunare, semestriale si anuale privind fondul de salarii, structura personalului si alti indicatori de munca si salarii;
r) raspunde la solicitarile deputatilor, functionarilor publici parlamentari, salariatilor si colaboratorilor din serviciile Camerei Deputatilor pentru relatii si precizari privind aplicarea legislatiei in vigoare in domeniul salarizarii;
s) calculeaza indemnizatia cuvenita functionarilor publici parlamentari si salariatilor din serviciile Camerei Deputatilor acordata la incetarea raportului de serviciu/de munca in baza prevederilor Legii nr. 7/2006, republicata; calculeaza, retine si vireaza contributiile sociale si impozitul datorate de persoanele beneficiare, respectiv Camera Deputatilor, si intocmeste statele de plata pentru acordarea indemnizatiei nete cuvenite; raspunde la solicitarile persoanelor pentru relatii si precizari privind modul de calcul si acordare a indemnizatiei prevazute de Legea nr. 7/2006, republicata.

Art. 92
(1) Directia achizitii publice achizitioneaza principalele bunuri, servicii si lucrari privind reparatiile curente necesare Camerei Deputatilor, gestionand cu eficienta resursele financiare, in limita prevederilor bugetare aprobate si a Programului anual aprobat al achizitiilor publice.
(2) Directia achizitii publice are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul contractari;
b) Serviciul achizitii publice.
(3) Directia achizitii publice are urmatoarele atributii principale:
a) intocmeste proiectul programului anual al achizitiilor publice, in baza solicitarilor fundamentate ale compartimentelor utilizatoare ce au stat la baza proiectului de buget, pe care il supune aprobarii, potrivit competentelor;
b) efectueaza studiul de piata si realizeaza baza proprie de date cu privire la furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii, respectand intocmai regulile de publicitate, astfel cum sunt prevazute de legislatia privind achizitiile publice;
c) deruleaza, in baza programului de achizitii publice aprobat potrivit competentelor, procedurile de achizitie publica pentru achizitiile de bunuri, servicii si lucrari in conformitate cu legislatia in materie;
d) asigura intocmirea documentatiei de atribuire a contractelor, in baza caietelor de sarcini elaborate de compartimentele utilizatoare, in concordanta cu prevederile legislatiei in materie;
e) intocmeste dosarul achizitiei, pentru fiecare procedura de achizitie publica si cumparare directa;
f) intocmeste proiectele de contracte de bunuri, servicii si lucrari privind reparatiile curente; deruleaza contractele de bunuri, urmarind executarea lor, sesizeaza partenerii contractuali asupra nerespectarii termenelor sau altor obligatii contractuale si propune masuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii; transmite contractele de servicii si lucrari utilizatorilor, pentru derulare si executare;
g) urmareste ca bunurile livrate si receptionate sa fie in concordanta din punctul de vedere al cantitatii, calitatii si valorii cu prevederile contractuale sau comenzile emise, dupa caz.

Art. 93
Serviciul pentru evidenta tehnico-operativa a gestiunii are urmatoarele atributii principale:
a) tine evidenta tehnico-operativa a bunurilor achizitionate pentru activitatea Camerei Deputatilor si pentru activitatea deputatilor in circumscriptiile electorale, urmarirea modului de utilizare si a integritatii acestora;
b) raspunde de receptionarea, gestionarea, depozitarea si pastrarea bunurilor din magaziile aflate in coordonare;
c) asigura distribuirea bunurilor achizitionate pentru activitatea Camerei Deputatilor si pentru activitatea deputatilor in circumscriptiile electorale; controleaza integritatea acestora;
d) urmareste casarea sau declasarea acestora;
e) operatiunile mentionate se efectueaza in baza avizelor si aprobarilor date potrivit competentelor stabilite;
f) asigura coordonarea activitatii gestiunilor;
g) fundamenteaza necesarul anual de rechizite si materiale de papetarie incadrate pe coduri CPSA/CPV, pe care il transmite Directiei financiar-contabile pentru cuprinderea in bugetul anual si Directiei achizitii publice pentru cuprinderea in Programul anual al achizitiilor publice;
h) intocmeste referatele de necesitate pentru achizitia de rechizite si materiale de papetarie si le supune aprobarii potrivit competentelor;
i) asigura situatii/liste ale bunurilor aflate in patrimoniu ce urmeaza a fi inventariate, solicitate de catre compartimentul de specialitate din cadrul Directiei de control, cu toate informatiile necesare pentru identificarea fara echivoc a bunurilor. Preia din documentele de inventariere toate informatiile care modifica evidenta tehnico-operativa;
j) pregateste evidenta tehnico-operativa a gestiunilor, in vederea declansarii inventarelor, in timpul anului si la sfarsit de an, atat pentru bunurile achizitionate pentru activitatea Camerei Deputatilor, cat si pentru activitatea deputatilor in cadrul birourilor parlamentare;
k) asigura inregistrarea in evidenta tehnico-operativa a rezultatelor inventarierii, casarii si declasarii bunurilor;
l) organizeaza evidenta tehnico-operativa prin sistem informatic pentru bunurile primite prin sponsorizari, donatii etc.

Sectiunea 3 - Directia generala pentru dezvoltare


Art. 94
(1) Directia generala pentru dezvoltare gestioneaza si raspunde de activitatea de investitii si reparatii capitale aferente constructiei la obiectivele aflate in administrarea Camerei Deputatilor, in concordanta cu normele legale, utilizand fondurile de investitii si reparatii capitale alocate prin bugetul Camerei Deputatilor potrivit destinatiilor aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea compartimentelor de exploatare.
(2) In indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (1), Directia generala pentru dezvoltare intocmeste documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din bugetul Camerei Deputatilor, prevazute pentru obiectivele aflate in administrarea Camerei Deputatilor, si raspunde pentru respectarea normelor legale respective.

Art. 95
Directia generala pentru dezvoltare are in componenta sa urmatoarele structuri:
a) Directia pentru pregatirea lucrarilor de investitii;
b) Directia pentru urmarirea si receptia lucrarilor de investitii;
c) Serviciul carte tehnica.

Art. 96
(1) Directia pentru pregatirea lucrarilor de investitii are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul pentru implementarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale aferente constructiei;
b) Serviciul pentru contractarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale aferente constructiei.
(2) Directia pentru pregatirea lucrarilor de investitii are urmatoarele atributii principale:
a) raspunde de intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru lucrari noi si reparatii capitale aferente constructiilor, efectueaza programarea si contracteaza lucrarile de investitii si reparatii capitale aferente constructiilor, in limita fondurilor alocate prin bugetul Camerei Deputatilor si conform aprobarilor date, potrivit competentelor;
b) propune avizarea documentatiei tehnice si economice de catre Consiliul tehnico-economic al Camerei Deputatilor;
c) gestioneaza devizele generale ale obiectivelor de investitii ale Camerei Deputatilor pe care le actualizeaza periodic, in vederea aprobarii lor, potrivit normelor legale;
d) organizeaza, impreuna cu Directia achizitii publice, procedurile privind achizitiile de bunuri pentru prima dotare si raspunde de respectarea reglementarilor legale privind achizitiile publice, referitoare la aceste proceduri;
e) asigura secretariatul Consiliului interdepartamental; intocmeste materialele scrise necesare; efectueaza convocarea Consiliului interdepartamental si a factorilor implicati; intocmeste proiectele de hotarare ale Consiliului interdepartamental;
f) raspunde de aplicarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor pentru executarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale aferente constructiei sau pentru incheierea actelor aditionale, dupa caz;
g) gestioneaza si depoziteaza bunurile achizitionate reprezentand prima dotare, prevazute in devizul general, raspunde de integritatea si pastrarea bunurilor gestionate, manipuleaza bunurile si materialele gestionate, asigura conservarea acestora;
h) fundamenteaza necesarul anual de lucrari, servicii si bunuri de prima dotare incadrate pe coduri CPV, pe care il transmite Directiei financiar-contabile pentru cuprinderea in bugetul anual si Directiei achizitii publice pentru cuprinderea in Programul anual al achizitiilor publice;
i) raspunde de derularea contractelor de achizitii de servicii de proiectare pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale aferente constructiilor.

Art. 97
(1) Directia pentru urmarirea si receptia lucrarilor de investitii are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul receptie;
b) Biroul diriginti.
(2) Directia pentru urmarirea si receptia lucrarilor de investitii are urmatoarele atributii principale:
a) verifica calitatea lucrarilor de investitii si reparatii capitale aferente constructiilor executate in baza unui program de control aprobat; ia masurile ce se impun pentru eliminarea deficientelor constatate in operatiuni de executare a lucrarilor;
b) verifica daca, in executie, s-au folosit produsele si procedeele prevazute in proiect, conform prevederilor legale; consemneaza si semnaleaza lucrarile necorespunzatoare;
c) sesizeaza asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte si in executie; solicita efectuarea remedierilor si urmareste ca solutionarea acestora sa se efectueze pe baza solutiilor stabilite de proiectant;
d) propune masuri pentru remedierea defectelor calitative, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie;
e) raspunde de intocmirea corecta a tuturor documentelor necesare (caiete de masuratori/atasamente, situatii de lucrari, borderouri etc.) pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale aferente constructiilor, precum si de stabilirea corecta a valorii situatiilor de plata potrivit reglementarilor legale;
f) organizeaza receptia pe faze si receptia finala a lucrarilor de investitii si reparatii capitale aferente constructiilor; efectueaza predarea catre beneficiarii de folosinta a partilor de constructie care pot functiona independent;
g) urmareste si raspunde din punct de vedere tehnic si economic pentru realizarea lucrarilor de constructii-montaj contractate in termenele stabilite; avizeaza documentele intocmite privind receptia acestora; urmareste permanent respectarea criteriilor calitative;
h) raspunde de derularea contractelor de achizitii de lucrari de investitii, reparatii capitale aferente constructiilor si bunuri de prima dotare prevazute in devizul general si in proiectele de executie;
i) receptioneaza bunurile achizitionate si le preda beneficiarului de folosinta, potrivit reglementarilor legale.

Art. 98
Serviciul carte tehnica are urmatoarele atributii principale:
a) intocmeste cartea tehnica a constructiei pe capitolele privind proiectarea, executia, receptia si exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in exploatare si interventiile in timp asupra constructiei;
b) colaboreaza cu directiile de specialitate ale Camerei Deputatilor ce au calitatea de administratori sau utilizatori ai constructiei in vederea preluarii documentatiei, atat a celei care nu se regaseste in arhiva de Carte tehnica a Directiei generale pentru dezvoltare, cat si a informatiilor legate de lucrarile efectuate de administrator in procesul de exploatare, intretinere, reparare, interventii asupra constructiei si urmarirea comportarii in timp, precum si a oricaror altor evenimente necesar a fi inscrise in Jurnalul evenimentelor;
c) arhiveaza in format electronic documentatia de proiectare aferenta Cartii tehnice a constructiei;
d) gestioneaza, completeaza, scaneaza si prelucreaza documentatia aferenta Cartii tehnice a constructiei;
e) organizeaza primirea, selectia, clasificarea, opisarea si gruparea documentelor specifice constituirii Cartii tehnice si le arhiveaza in spatiile amenajate conform normelor arhivistice prevazute de Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) organizeaza si tine la zi evidenta documentatiei specifice Cartii tehnice si pune la dispozitia utilizatorilor pentru studiu si analiza cu privire la exploatarea, modernizarea, mentenanta si interventia la cladire, numai a documentelor scanate, originalele ramanand in pastrare si conservare in cadrul arhivei Cartii tehnice;
g) organizeaza si asigura conditii corespunzatoare privind pastrarea documentelor Cartii tehnice pe suport hartie, asigurandu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii sau instrainarii;
h) solicita asistenta tehnica reprezentantilor Arhivelor Nationale, in legatura cu modul de pastrare, depozitare, conservare si urmarire a documentatiilor Cartii tehnice, intrucat acestea fac parte din Fondul Arhivistic National;
i) pune la dispozitia compartimentelor de exploatare, la cerere, o copie a documentatiei tehnice aferente spatiilor aflate in exploatare.

Sectiunea 4 - Directia resurse umane


Art. 99
(1) Directia resurse umane are atributii si raspunderi in urmatoarele domenii de activitate:
a) in domeniul resurselor umane organizeaza actiunile de recrutare si selectie a personalului in conformitate cu posturile prevazute in statul de functii aprobat;
b) asigura gestionarea resurselor umane pentru serviciile Camerei Deputatilor si birourile parlamentare ale deputatilor din circumscriptiile electorale;
c) organizeaza activitatea de formare profesionala in conformitate cu planul intocmit pe baza recensamantului nevoilor de formare profesionala ale salariatilor si compartimentelor.
(2) Directia resurse umane are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul administrare resurse umane;
b) Serviciul pentru dezvoltare profesionala.
(3) Serviciul pentru dezvoltare profesionala are in componenta sa Compartimentul recrutare si selectie personal, Compartimentul formare resurse umane si Compartimentul managementul performantei.

Art. 100
Serviciul administrare resurse umane are urmatoarele atributii principale:
a) gestioneaza carnetele de munca si dosarele profesionale si personale ale salariatilor serviciilor Camerei Deputatilor si birourilor parlamentare, in conformitate cu normele legale in vigoare;
b) tine evidenta perioadelor asimilate vechimii in munca si intocmeste situatii lunare pentru oficiile de munca si protectie sociala;
c) elibereaza adeverinte la solicitarea deputatilor si salariatilor;
d) elibereaza si vizeaza legitimatiile de serviciu pentru salariatii serviciilor Camerei Deputatilor si ai birourilor parlamentare;
e) calculeaza procentul sporului de vechime in munca si procentul sporului pentru stabilitate potrivit inscrierilor din carnetele de munca si le transmite in scris Directiei de salarizare;
f) gestioneaza concediile de odihna si concediile medicale;
g) verifica pontajele prezentate de compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputatilor;
h) intocmeste formalitatile de angajare, modificare si de incetare a contractelor individuale de munca pentru personalul serviciilor Camerei Deputatilor si cel incadrat la birourile parlamentare;
i) stabileste functiile gestionare pentru care urmeaza a se retine garantie, precum si, impreuna cu Departamentul economic, cuantumul garantiei;
j) intocmeste formalitatile de angajare, modificare si de incetare a raporturilor de serviciu pentru functionarii publici parlamentari din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor;
k) tine evidenta inregistrarilor in carnetele de munca ale deputatilor si elibereaza adeverinte in acest sens;
l) intocmeste dosare de pensionare la cererea deputatilor sau a angajatilor din serviciile Camerei Deputatilor si din birourile parlamentare, cu aprobarea secretarului general;
m) intocmeste formalitatile de incetare a raporturilor de serviciu si a contractelor individuale de munca la comunicarea deciziilor de pensionare;
n) intocmeste si elibereaza adeverinte privind stabilirea si actualizarea pensiilor, conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, precum si in baza Legii nr. 7/2006, republicata;
o) gestioneaza si administreaza baza de date specifica inregistrarilor Directiei resurse umane.

Art. 101
Serviciul pentru dezvoltare profesionala are urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza concursurile sau examenele pentru selectionarea personalului si ocuparea posturilor vacante;
b) elaboreaza planul de formare a personalului intocmit pe baza recensamantului nevoilor de formare profesionala ale salariatilor si compartimentelor;
c) organizeaza cursuri de perfectionare profesionala;
d) organizeaza sistemul de includere a personalului nouangajat in cadrul serviciilor Camerei Deputatilor;
e) organizeaza sistemul de mobilitate a personalului in cadrul serviciilor Camerei Deputatilor;
f) organizeaza sistemul de evaluare a performantei personalului din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor;
g) organizeaza si gestioneaza procedura de promovare a functionarilor publici parlamentari.

Sectiunea 5 - Directia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor


Art. 102
(1) Directia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor asigura resursele informatice si de comunicatii si elaboreaza specificatii tehnice sau caiete de sarcini pentru Sistemul Informatic General (SIG) al Camerei Deputatilor; asigura implementarea si exploatarea acestuia si a subsistemelor SIG; intocmeste caietele de sarcini pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si stabileste criteriul de achizitie aplicabil; stabileste sistemul de punctaj al factorilor de evaluare si algoritmul de calcul; asigura asistenta si pregatirea informatica a utilizatorilor sistemului.
(2) In indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (1), Directia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor intocmeste documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor prevazute in bugetul Camerei Deputatilor pentru domeniul sau de activitate si raspunde de respectarea normelor legale respective.
(3) Directia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul pentru managementul retelei informatice, logistica si internet;
b) Serviciul pentru comunicatii;
c) Serviciul pentru tehnologia informatiilor administrative;
d) Serviciul pentru gestionarea bazelor de date legislative.
(4) Serviciile prevazute la alin. (3) lit. c) si d) se afla in subordinea unui director adjunct.

Art. 103
Directia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) genereaza teme de proiect pentru componentele SIG, atunci cand este cazul; achizitioneaza sau realizeaza subsistemele din cadrul SIG al Camerei Deputatilor;
b) intocmeste caiete de sarcini pentru realizarea componentelor SIG si specificatii tehnice pentru subsistemele din cadrul SIG;
c) implementeaza sistemul global si subsistemele din cadrul SIG;
d) elaboreaza, cu forte proprii sau pe baza de contract, studii de dezvoltare tehnologica;
e) propune si realizeaza interconectarea cu baze de date externe;
f) administreaza si gestioneaza infrastructura de comunicatii de date a Camerei Deputatilor, asigurand desfasurarea activitatii in conditii de protectie si siguranta;
g) administreaza, gestioneaza si intretine componentele hardware ale SIG;
h) asigura instalarea, configurarea si intretinerea pentru software-ul de baza si de aplicatii din cadrul SIG;
i) acorda asistenta tehnica pentru utilizatorii SIG; asigura pregatirea si perfectionarea informatica a acestora;
j) asigura dezvoltarea, administrarea si suportul tehnic pentru actualizarea bazelor de date publice accesibile pe site-ul Camerei Deputatilor pentru urmarirea procesului legislativ, dezbateri in plen si comisii, documente electronice, inregistrari audiovideo, vot electronic, structuri parlamentare, baza de date legislativa, precum si alte baze de date accesibile din intranetul Camerei Deputatilor;
k) asigura dezvoltarea, implementarea, exploatarea si adaptarea aplicatiilor informatice pentru activitati din domeniile financiar, contabilitate, gestiune patrimoniu, salarizare si deconturi deputati, potrivit cerintelor formulate de compartimente sau ca urmare a modificarilor care apar in legislatie;
l) raspunde de activitatea de exploatare a centralei telefonice digitale; asigura efectuarea convorbirilor telefonice in interior, directe si de urgenta, in conditii de securitate;
m) asigura afisarea pe site-ul Camerei Deputatilor a informatiilor privind procedurile electronice de prezenta si de vot;
n) analizeaza sistemul informational existent si face propuneri privind perfectionarea acestuia;
o) fundamenteaza si intocmeste proiectul de dotare in domeniul informaticii si comunicatiilor pentru serviciile Camerei Deputatilor si pentru birourile parlamentare din teritoriu; fundamenteaza necesarul anual de bunuri si servicii incadrate pe coduri CPV, pe care il transmite Directiei financiar-contabile pentru cuprinderea in bugetul anual si Directiei pentru achizitii publice pentru cuprinderea in Programul anual al achizitiilor publice;
p) urmareste derularea contractelor de servicii din domeniul sau de activitate si efectueaza receptia acestora;
r) receptioneaza, instaleaza si asigura suportul tehnic pentru functionarea programelor informatice achizitionate la propunerea directiei sau realizate de aceasta;
s) coordoneaza si asigura asistenta tehnica pentru dotarile informatice si pentru serviciile de comunicatii ale birourilor parlamentare din teritoriu.


Capitolul VI - Activitatea de control intern


Sectiunea 1 - Compartimente cu atributii in domeniul controlului intern


Art. 104
Activitatea de control intern se realizeaza prin urmatoarele compartimente:
a) Directia de control;
b) Serviciul juridic;
c) Serviciul audit;
d) consilierii - experti contabili de pe langa cabinetele chestorilor Camerei Deputatilor.

Sectiunea 2 - Directia de control


Art. 105
(1) Directia de control executa verificarea si investigarea tuturor sesizarilor si reclamatiilor primite de catre secretarul general al Camerei Deputatilor. Prin actiunile executate se vor identifica natura deficientelor, a incalcarilor prevederilor legale constatate, cauzele si imprejurarile producerii acestora, actele normative incalcate sau eludate, consecintele incalcarilor produse, precum si raspunderea persoanelor care se fac vinovate de cele de mai sus, permitand in acest mod luarea masurilor necesare in raport cu cele constatate, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(2) Directia de control are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul control administrativ;
b) Serviciul control de gestiune;
c) Serviciul control financiar preventiv.

Art. 106
(1) Serviciul control administrativ are urmatoarele atributii principale:
a) urmareste si controleaza indeplinirea de catre compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputatilor a sarcinilor prevazute in prezentul regulament, precum si in ordine si dispozitii scrise ale secretarului general;
b) efectueaza controale interne, dispuse de conducatorul ierarhic superior sau de secretarul general;
c) gestioneaza activitatile de implementare a sistemelor de management financiar si de control la nivelul Camerei Deputatilor.
(2) Personalul Serviciului control administrativ are acces, in conditiile legii, la toate datele si informatiile, inclusiv la cele existente in format electronic pe care le considera relevante pentru determinarea starii de fapt, in legatura cu scopul si obiectivele precizate in ordinul de serviciu.

Art. 107
Serviciul control de gestiune raspunde de efectuarea inventarierii patrimoniului la gestiunile Camerei Deputatilor situate in cladirea Palatului Parlamentului si a spatiilor anexe, cat si a bunurilor din dotarea birourilor parlamentare si in indeplinirea acestui obiectiv are urmatoarele atributii principale:
a) verifica respectarea normelor legale cu privire la existenta si utilizarea mijloacelor materiale si banesti;
b) verifica respectarea normelor legale cu privire la gestionarea si apararea patrimoniului, precum si a celor referitoare la evidenta si controlul acestora;
c) verifica respectarea normelor legale cu privire la incasari si varsaminte, realitatea obligatiilor banesti in lei sau in valuta;
d) verifica realitatea datelor inscrise in bilanturile contabile si in conturile de executie;
e) efectueaza operatiunile de inventariere a patrimoniului Camerei Deputatilor;
f) efectueaza inventarieri inopinate la gestiunile din sediul Camerei Deputatilor si la cele din circumscriptiile electorale, cu respectarea prevederilor legale si in cadrul strict al ordinelor sau deciziilor primite;
g) face propuneri pentru stabilirea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate in procesele-verbale de inventariere, care se inregistreaza atat in evidenta tehnicooperativa, cat si in contabilitate;
h) indeplineste orice alta sarcina primita de la conducatorii ierarhici superiori, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
i) in cazuri speciale, conform ordinelor primite, colaboreaza direct cu secretarul general al Camerei Deputatilor;
j) intocmeste situatii privind: degradarile, scoaterea din uz, valorificarea unor bunuri existente in gestiuni sau in folosinta, precum si stocurile fara miscare, cu miscare lenta sau neutilizabile.

Art. 108
(1) Serviciul control financiar preventiv executa verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni care fac obiectul acestuia, avand ca scop identificarea operatiunilor care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate sau de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul sau fondurile alocate Camerei Deputatilor.
(2) Controlul financiar preventiv se executa asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile si/sau patrimoniul Camerei Deputatilor si care vizeaza in principal:
- angajamentele legale si angajamentele bugetare;
- ordonantarea cheltuielilor;
- alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor.
(3) Controlul financiar preventiv se exercita, prin viza de control financiar preventiv, acordare sau refuz de viza, de catre persoanele desemnate in acest sens.
(4) Nicio cheltuiala nu poate fi aprobata fara viza prealabila de control financiar preventiv.
(5) Personalul desemnat sa exercite aceasta activitate nu poate fi implicat prin sarcinile de serviciu in aprobarea, efectuarea si inregistrarea acestora si trebuie sa indeplineasca cerintele unui cod deontologic si moral specific.
(6) Activitatea de control financiar preventiv se organizeaza si se desfasoara pe baza legilor si reglementarilor specifice.

Sectiunea 3 - Serviciul juridic


Art. 109
Serviciul juridic exercita atributii de avizare si control privind legalitatea si conformitatea ordinelor secretarului general al Camerei Deputatilor si a altor documente stabilite de prezentul regulament si de secretarul general; respinge in scris avizarea daca documentele respective nu indeplinesc conditiile normelor legale.

Art. 110
Serviciul juridic are urmatoarele atributii principale:
a) avizeaza contractele in care Camera Deputatilor este parte;
b) avizeaza contractele de munca incheiate pe perioada determinata in cadrul birourilor parlamentare;
c) avizeaza contractele civile incheiate intre deputati si persoane fizice;
d) avizeaza ordinele secretarului general, precum si deciziile secretarilor generali adjuncti;
e) avizeaza deciziile de sanctionare disciplinara emise de secretarul general;
f) avizeaza orice alte lucrari cu caracter juridic dispuse de secretarul general;
g) colaboreaza la intocmirea regulamentelor, ordinelor si instructiunilor care au ca obiect activitatea serviciilor Camerei Deputatilor;
h) reprezinta Camera Deputatilor in fata instantelor judecatoresti, putand pune concluzii la instantele de judecata de toate gradele, la organele de urmarire penala, precum si la toate autoritatile si organele administrative cu atributii jurisdictionale, pe baza de imputernicire;
i) tine evidenta litigiilor pe rol in care este parte Camera Deputatilor;
j) redacteaza, in baza documentelor comunicate de compartimentele implicate, actiunile in justitie, punerile in intarziere, intampinarile, concluziile scrise, precum si orice alte acte procedurale in cadrul derularii proceselor aflate pe rol;
k) propune exercitarea cailor de atac sau renuntarea motivata la exercitarea acestora;
l) exercita procedura concilierii directe in vederea solutionarii debitelor inregistrate in evidenta contabila si comunicate de Directia financiar-contabila;
m) face demersurile necesare obtinerii titlurilor executorii pe care le comunica Directiei financiar-contabile in vederea punerii in executare si lichidarii debitelor.

Sectiunea 4 - Serviciul audit


Art. 111
Activitatea Serviciului audit se organizeaza si se desfasoara pe baza legilor si reglementarilor specifice.

Art. 112
(1) Serviciul audit isi desfasoara activitatea in baza planului anual si pe termen lung, aprobat de secretarul general al Camerei Deputatilor, utilizand metodologii specifice care cuprind standarde de audit si proceduri formalizate pe activitati.
(2) Serviciul audit desfasoara o activitate functional independenta si obiectiva, menita sa dea asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern si a proceselor de administrare.
(3) Serviciul audit efectueaza misiuni de audit intern si consiliere asupra tuturor activitatilor si serviciilor Camerei Deputatilor, inclusiv asupra entitatilor sub autoritate, care, prin atributiile ce le revin, initiaza si executa operatiuni de utilizare a resurselor financiare, materiale si umane, precum si asupra evaluarii managementului si controlului intern al acestora.
(4) Serviciul audit efectueaza si alte misiuni nonaudit dispuse de secretarul general al Camerei Deputatilor.
(5) Serviciul audit este un compartiment independent care nu poate fi implicat in activitatile si in compartimentele pe care le auditeaza sau le consiliaza.
(6) Serviciul audit nu poate fi implicat in activitatea procedurala si efectiva de control intern din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor.
(7) Serviciul audit este subordonat nemijlocit secretarului general al Camerei Deputatilor.

Art. 113
Serviciul audit are urmatoarele atributii principale:
a) evalueaza angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
b) evalueaza platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identificand erorile, risipa, gestiunea defectuoasa si frauduloasa, propune masuri si solutii secretarului general al Camerei Deputatilor;
d) examineaza modul de constituire a veniturilor proprii, din servicii, concesionarea, inchirierea de bunuri din domeniul public al statului, donatii si sponsorizari, urmarind evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei utilizarii resurselor financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;
e) examineaza alocarea creditelor bugetare;
f) examineaza sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial, examineaza si evalueaza rezultatele;
g) examineaza regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, planificarea, programarea, organizarea si coordonarea deciziilor, precum si urmarirea si controlul indeplinirii acestora;
h) identifica slabiciunile sistemelor de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme, ale unor proiecte sau ale unor operatiuni, propune masuri pentru corectarea acestora si eliminarea riscurilor, dupa caz;
i) evalueaza sistemele informatice;
j) efectueaza unele misiuni dispuse de secretarul general al Camerei Deputatilor, care nu au fost nominalizate in planul de audit pe anul respectiv;
k) elaboreaza norme metodologice specifice de audit intern;
l) elaboreaza proiectele planului anual si planului strategic pe termen lung;
m) elaboreaza raportul anual pentru activitatea auditului intern;
n) raporteaza Unitatii Centrale de Armonizare pentru Audit din cadrul Ministerului Finantelor Publice despre cazurile de neimplementare a recomandarilor rezultate din misiunile de audit;
o) auditorii interni au acces la toate datele si informatiile, inclusiv la cele existente in format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele precizate in ordinul de serviciu;
p) auditorii interni pot solicita date, informatii, precum si copii ale documentelor certificate pentru conformitate de la persoanele aflate in legatura cu structura auditata, iar acestea au obligatia de a le pune la dispozitie;
r) in cadrul misiunilor pe care le realizeaza, in baza probelor de audit, auditorii interni pot face constatari si recomandari si altor structuri din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor decat cea auditata in mod expres;
s) auditorii interni pot efectua orice fel de reverificari financiare si contabile legate de activitatile de control intern la care acestea au fost supuse;
s) auditorii interni, in cazul identificarii unor iregularitati, neconformitati sau posibile prejudicii, raporteaza de indata secretarului general al Camerei Deputatilor si structurii de control abilitate.

Sectiunea 5 - Experti contabili de pe langa cabinetele chestorilorCamerei Deputatilor


Art. 114
(1) Pe langa cabinetele chestorilor functioneaza 2 consilieri avand calitatea de experti contabili.
(2) Expertii contabili prevazuti la alin. (1) sunt subordonati chestorilor Camerei Deputatilor, exercita atributii de control si asigura asistenta de specialitate pentru indeplinirea de catre chestori a atributiilor de control financiar, bugetar si patrimonial prevazute in Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificarile ulterioare.

Art. 115
(1) Expertii contabili de pe langa cabinetele chestorilor Camerei Deputatilor au urmatoarele atributii principale:
a) verifica modul de gestionare a patrimoniului;
b) verifica functionarea si calitatea serviciilor Camerei Deputatilor, din insarcinarea si cu obiectivele stabilite de chestori;
c) exercita control financiar asupra cheltuielilor efectuate;
d) verifica proiectul de buget si contul de incheiere a exercitiului bugetar anual ale Camerei Deputatilor, care se prezinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor de catre chestori;
e) indeplinesc si alte atributii stabilite de chestorii Camerei Deputatilor prin fisa postului.
(2) Obiectivele de control si verificare se stabilesc in Planul anual de control aprobat de chestorii Camerei Deputatilor.
(3) Concluziile verificarilor efectuate se consemneaza in acte de control, procese-verbale, note de prezentare, note confidentiale, informari si referate.
(4) Evaluarea activitatii expertilor contabili se face de catre chestori cel putin o data pe an.


Capitolul VII - Activitatea administrativa


Sectiunea 1 - Compartimentele cu atributii in domeniul administrativ


Art. 116
Compartimentele care exercita atributiile pentru realizarea activitatii administrative sunt urmatoarele:
a) Departamentul administrativ, infrastructura si intretinere;
b) Directia afaceri interne;
c) Centrul International de Conferinte.
d) Directia pentru transporturi.

Sectiunea 2 - Departamentul administrativ, infrastructura si intretinere


Art. 117
(1) Departamentul administrativ, infrastructura si intretinere administreaza, gestioneaza, exploateaza, asigura mentenanta si totalitatea modernizarilor aferente imobilului Palatul Parlamentului, ale spatiilor, utilajelor si instalatiilor acestuia, precum si ale bunurilor date in folosinta pentru a asigura conditiile optime necesare activitatilor parlamentare si altor activitati care se desfasoara in Palatul Parlamentului.
(2) In indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (1), intocmeste documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor prevazute in bugetul Camerei Deputatilor pentru domeniul sau de activitate si raspunde de respectarea normelor legale respective.

Art. 118
Departamentul administrativ, infrastructura si intretinere are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Directia tehnica;
b) Directia administrativa;
c) Serviciul intretinere.

Art. 119
(1) Directia tehnica are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul tehnic;
b) Serviciul energetic;
c) Serviciul audiovideo;
d) Serviciul automatizari si ascensoare;
e) Serviciul dispecerat tehnic si audit energetic.
(2) Directia tehnica are urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza activitatile privind mentenanta si modernizarea, in cadrul spatiilor administrate de Camera Deputatilor, a statiei de hidrofoare, a punctului termic, a statiilor de transformare a energiei electrice si a tablourilor de corp, a centralelor de ventilatie si instalatiilor de climatizare, a aparatelor de aer conditionat de tip split, a ascensoarelor, a echipamentelor de multiplicare/fax, a receptoarelor TV si raspunde de buna functionare a acestora; asigura executarea reparatiilor curente si capitale ale acestor instalatii, echipamente, inclusiv a retelelor conexe;
b) exploateaza instalatiile si retelele aferente spatiilor administrate de Camera Deputatilor (sanitare, termice, electrice etc.) si raspunde de functionarea acestora; asigura executarea reparatiilor curente, capitale si modernizarea acestora;
c) organizeaza activitatile de lacatusarie si tamplarie in cadrul spatiilor administrate de Camera Deputatilor; asigura executarea reparatiilor curente si capitale de aceasta natura;
d) asigura distributia cu agent termic, energie electrica si apa de consum in cadrul spatiilor administrate de Camera Deputatilor, buna functionare a instalatiilor electrice, sanitare, menajere si de stins incendiul; asigura executarea reparatiilor curente, capitale si modernizarea acestora;
e) raspunde de integritatea si functionarea normala si in conditii de siguranta a ascensoarelor de marfa si persoane din imobil; asigura executarea reparatiilor curente, capitale si modernizarea acestora;
f) asigura buna functionare a instalatiei de televiziune cu circuit inchis din imobil si a celor de sonorizare/amplificare si asigura efectuarea lucrarilor de reparatii capitale, curente si modernizarea acestora; efectueaza si pastreaza inregistrarile audio si video ale sedintelor din sala de plen a Camerei Deputatilor si pe cele aferente conferintelor de presa si le pune la dispozitia Departamentului legislativ si, la solicitare, altor persoane, in conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputatilor, republicat, cu modificarile ulterioare; asigura transmisia audiovideo a sedintelor in plen, a sedintelor comisiilor parlamentare si a diverselor evenimente de interes public pe instalatia de televiziune cu circuit inchis si catre televiziunile acreditate;
g) asigura buna functionare, efectuarea lucrarilor de reparatii curente, capitale si modernizarea sistemului integrat de conferinta, vot electronic, sonorizare, traducere simultana, comunicatii audio/video si de date ale sedintelor in plen ale Camerei Deputatilor si ale sedintelor comisiilor parlamentare; configureaza si actualizeaza ori de cate ori este nevoie baza de date a sistemului de vot electronic; programeaza si inscriptioneaza cartelele de vot ale deputatilor; asigura transmiterea rezultatelor procedurilor electronice de prezenta si de vot Directiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor, in vederea afisarii acestora;
h) asigura distributia in cadrul imobilului Palatul Parlamentului a programelor de televiziune;
i) asigura multiplicarea unor documente; asigura functionarea si intretinerea aparatelor proprii de multiplicare si a celor care functioneaza in cadrul compartimentelor; asigura executarea reparatiilor curente, capitale si modernizarea acestora;
j) asigura instalarea, configurarea si intretinerea echipamentelor de tip multiplicare/fax din dotarea imobilului; asigura executarea reparatiilor curente, capitale si modernizarea acestora;
k) raspunde de utilizarea pieselor de schimb si a materialelor scoase din magazie pentru efectuarea unor lucrari specifice si face propuneri pentru completarea stocurilor;
l) raspunde de gestionarea bunurilor primite in folosinta de catre salariatii din cadrul directiei;
m) avizeaza din punct de vedere tehnic contractele de furnizare a bunurilor, serviciilor si lucrarilor privitoare la intretinerea echipamentelor si a instalatiilor din cadrul imobilului pe care le exploateaza; urmareste din punct de vedere tehnic executarea contractelor incheiate; inainteaza Departamentului economic documentatia referitoare la creantele rezultate din nerespectarea clauzelor contractuale;
n) elaboreaza, fundamenteaza si sustine studii si analize tehnico-economice privitoare la modul de eficientizare a functionarii si modernizare a echipamentelor si instalatiilor de care raspunde; gestioneaza problematica aferenta auditului energetic al imobilului; sustine si implementeaza programe si masuri de imbunatatire a eficientei energetice asupra imobilului Palatul Parlamentului, pe termen scurt, mediu si lung.

Art. 120
(1) Directia administrativa are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Sectorul administrativ zona I;
b) Sectorul administrativ zona II;
c) Sectorul administrativ zona III;
d) Sectorul administrativ zona IV;
e) Sectorul horticol.
(2) Delimitarea zonelor prevazute la alin. (1) se aproba de secretarul general adjunct.
(3) Directia administrativa are urmatoarele atributii principale:
a) preia in exploatare de la Directia generala pentru dezvoltare spatiile la care investitia a fost finalizata, precum si dotarile aferente acestora, dupa efectuarea probelor si a receptiilor finale, pe baza documentatiei tehnice, potrivit procedurii legale in vigoare;
b) organizeaza si raspunde de activitatile privind gestionarea bunurilor, mijloace fixe si obiecte de inventar cu specific administrativ aflate in patrimoniul Camerei Deputatilor, in cladirea Palatului Parlamentului;
c) tine evidenta tehnico-operativa a bunurilor, mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in patrimoniul Camerei Deputatilor, pe spatiile administrate;
d) organizeaza si raspunde de activitatea de curatenie pe spatiile date in folosinta apartinand Camerei Deputatilor, asigura conditii optime de desfasurare a activitatilor parlamentare si a altor activitati care se desfasoara in Palatul Parlamentului, organizate de Camera Deputatilor sub acest aspect;
e) organizeaza activitatea administrativa pe zone de lucru, asigurand desfasurarea eficienta a acesteia pe toate spatiile de lucru ale Camerei Deputatilor, precum si pe spatiile verzi din zona Palatului Parlamentului, aflate in administrarea Camerei Deputatilor;
f) tine evidenta spatiilor de lucru aferente activitatii Camerei Deputatilor, intocmeste analize si propuneri privind utilizarea eficienta a acestora de catre toate compartimentele beneficiare ale Camerei Deputatilor;
g) intocmeste analize si propuneri privind dotarea spatiilor cu bunuri, mijloace fixe si obiecte de inventar necesare desfasurarii optime a activitatii pe aceste spatii;
h) amenajeaza si asigura functionarea neintrerupta a salilor, saloanelor, cabinetelor si birourilor, spatiilor de circulatie, grupurilor sanitare si a altor anexe cu caracter social, pentru activitatile ce se desfasoara in cadrul Camerei Deputatilor;
i) asigura curatenia si intretinerea spatiilor in care functioneaza Centrul International de Conferinte; organizeaza si raspunde de gestionarea bunurilor pe aceste spatii; executa amenajarea si deamenajarea spatiilor in cadrul activitatilor organizate de Centrul International de Conferinte;
j) raspunde de intretinerea curateniei la garajul subteran, pe spatiile cu destinatie de birou, sala de sedinta, holuri de acces, grupuri sanitare care sunt administrate de Camera Deputatilor;
k) raspunde de gestionarea, conservarea, manipularea si modul de miscare a materialelor, obiectelor de inventar si mijloacelor fixe in vederea prevenirii degradarii, distrugerii, sustragerii sau folosirii nerationale a acestora;
l) avizeaza contractele de achizitii de bunuri si servicii aferente Directiei administrative; urmareste derularea contractelor de servicii din domeniul sau de activitate si efectueaza receptia acestora;
m) intocmeste referatele de specialitate pentru eliberarea de mijloace fixe, obiecte de inventar, piese de schimb si materiale consumabile necesare activitatilor ce se desfasoara pe spatiile Camerei Deputatilor;
n) raspunde de activitatea atelierului de tapiterie cu privire la montarea si demontarea perdelelor si de remedierea defectelor la perdele, draperii, mochete si la mobilierul tapitat din patrimoniul Camerei Deputatilor;
o) organizeaza si raspunde de lucrarile de intretinere si ambientare a spatiilor verzi administrate de Camera Deputatilor, din curtea Palatului Parlamentului;
p) asigura ambientarea cu flori naturale a salilor de sedinte, cabinetelor, birourilor, spatiilor de circulatie, produce si intretine plantele naturale la ghiveci, rasaduri de flori anuale si bienale;
r) participa alaturi de celelalte directii din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor la campania de prevenire si inlaturare a efectelor inzapezirii, viscolului si poleiului in perioada de iarna, pe caile de acces, parcari, alei pietonale si scari exterioare din incinta Palatului Parlamentului, conform Planului de masuri aprobat de secretarul general al Camerei Deputatilor;
s) organizeaza activitatea de reparatii si intretinere a masinilor si utilajelor necesare la lucrarile de intretinere a spatiilor verzi, aflate in dotarea serviciului horticol;
s) organizeaza activitatea de colectare selectiva a deseurilor menajere din spatiile administrate de Camera Deputatilor, in cladirea Palatului Parlamentului;
t) administreaza si gestioneaza activele necorporale (programe informatice etc.) achizitionate de Directia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Art. 121
(1) Serviciul intretinere este compartimentul de specialitate al serviciilor Camerei Deputatilor care organizeaza, coordoneaza si raspunde de activitatile de interventii in timp, lucrari de intretinere, reparatii curente etc. la elementele de constructie si infrastructura, necesare exploatarii eficiente a spatiilor din imobilul Palatul Parlamentului administrate de Camera Deputatilor.
(2) Serviciul intretinere are urmatoarele atributii principale:
a) efectueaza interventiile in timp (lucrari de intretinere, reparatii curente etc.) necesare la elementele de constructie si arhitectura (zidarie, vopsitorii, zugraveli, inchideri, constructii metalice, terase, cai de acces, placaje si pardoseli si altele asemenea), asigurand functionarea acestora conform cerintelor esentiale ale constructiilor;
b) elaboreaza datele - planuri de cheltuieli anuale, trimestriale, lunare; liste de materiale, piese de schimb si dotari necesare desfasurarii interventiilor specifice pentru asigurarea conditiilor normale si normate de functionare a spatiilor ce fac obiectul interventiilor;
c) elaboreaza planurile de reparatii curente pentru spatiile deservite si executa lucrarile respective conform normativelor in vigoare, pe baza programelor de urmarire a comportarii in exploatare si de interventii in timp pentru spatiile din imobilul Palatul Parlamentului administrate de Camera Deputatilor;
d) urmareste executarea si modul de derulare a lucrarilor de interventii in timp efectuate de catre terti, face verificarile si corectiile necesare pe parcursul executarii lucrarilor, organizeaza si efectueaza receptia pe faze si receptia finala a lucrarilor de interventii in timp; participa la efectuarea probelor si receptiei lucrarilor de investitii, precum si la preluarea in exploatare a respectivelor spatii, dupa terminarea lucrarilor;
e) elaboreaza, fundamenteaza si sustine studii si analize tehnico-economice referitoare la domeniul specific de activitate;
f) raspunde de utilizarea materialelor in executia lucrarilor specifice si face demersurile necesare pentru completarea stocurilor;
g) indeplineste si alte atributii prevazute de reglementarile legale sau la solicitarea conducerii ierarhice.

Sectiunea 3 - Directia afaceri interne


Art. 122
(1) Directia afaceri interne este structura de specialitate a serviciilor Camerei Deputatilor care asigura ordinea la Palatul Parlamentului si participa la realizarea sigurantei acestuia, in colaborare cu fortele apartinand institutiilor de stat cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.
(2) Directia afaceri interne are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul pentru paza bunurilor si acces;
b) Serviciul echipamente de supraveghere si control;
c) Serviciul paza si supraveghere parcaj subteran;
d) Biroul situatii de urgenta, securitate si sanatate in munca si evidenta.
(3) Serviciul prevazut la alin. (2) lit. c), precum si activitatile privind situatiile de urgenta si cele privind sanatatea si securitatea in munca se afla in subordinea unui director adjunct.
(4) Directia afaceri interne are urmatoarele atributii principale:
a) asigura permanent masurile necesare pentru accesul, circulatia, protectia persoanelor si raspunde de paza bunurilor si valorilor din patrimoniul Camerei Deputatilor in Palatul Parlamentului, parcajul subteran si incinta;
b) elaboreaza si tine evidenta documentelor pentru accesul persoanelor in cladirea Palatului Parlamentului, precum si al mijloacelor auto in curtea acestuia, in conformitate cu aprobarile date, potrivit competentelor;
c) raspunde, impreuna cu structurile abilitate, conform conventiilor incheiate, pentru circulatia in parcajul subteran si in curtea Palatului Parlamentului;
d) asigura intampinarea si insotirea persoanelor invitate la si de la Cabinetul presedintelui Camerei Deputatilor si cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor, ale presedintilor comisiilor Camerei Deputatilor si liderilor grupurilor parlamentare, conform metodologiei stabilite;
e) asigura insotirea la si de la lojile rezervate in sala de sedinte a persoanelor care participa la sedintele in plen ale Camerei Deputatilor, precum si monitorizarea acestora pe parcursul prezentei lor in Palatul Parlamentului;
f) raspunde de mentinerea ordinii necesare desfasurarii in conditii normale a activitatilor parlamentare si extraparlamentare in Palatul Parlamentului;
g) ia masuri pentru monitorizarea invitatilor, vizitatorilor si turistilor pe parcursul desfasurarii vizitelor in Palatul Parlamentului;
h) asigura comunicarea cu structurile specializate ale Serviciului de Protectie si Paza, ale Ministerului Administratiei si Internelor si ale Senatului Romaniei, conform protocoalelor incheiate cu acestea, in vederea asigurarii ordinii si sigurantei la Palatul Parlamentului;
i) raspunde de exploatarea specifica si intretinerea echipamentelor de supraveghere video si control acces, precum si a echipamentelor de semnalizare incendiu;
j) asigura gestionarea bazelor de date specifice sistemului informatic de control acces;
k) prezinta propuneri pentru elaborarea sau completarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare specifica in Palatul Parlamentului;
l) ia primele masuri, in cazul unor calamitati naturale sau catastrofe, conform procedurilor in vigoare;
m) tine evidenta salariatilor cu obligatii militare, care sunt mobilizati la locul de munca;
n) verifica efectuarea controlului medical al salariatilor, la angajarea in munca si periodic, pe durata executarii contractului individual de munca, conform prevederilor legale;
o) asigura instruirea, testarea si perfectionarea profesionala periodica a persoanelor cu atributii in domeniul protectiei muncii din cadrul structurilor organizatorice ale serviciilor Camerei Deputatilor; efectueaza instructajul introductiv general, la incadrare, privind protectia muncii;
p) ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute in normele de protectia muncii si tine evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite, a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
r) elaboreaza, in colaborare cu responsabilii pe probleme de protectia muncii din cadrul departamentelor si directiilor serviciilor Camerei Deputatilor, normativele de acordare a echipamentelor de protectie, de lucru si a materialelor igienicosanitare, in concordanta cu normativul-cadru in vigoare;
s) urmareste asigurarea necesarului de echipamente individuale de protectie, de lucru si a materialelor igienicosanitare si repartizarea acestora catre salariati si centralizeaza propunerile privind bugetul de cheltuieli pentru protectia muncii;
s) verifica, la locurile de munca, cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii a masurilor tehnice, sanitare, organizatorice si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii;
t) colaboreaza cu celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputatilor in vederea ducerii la indeplinire a sarcinilor specifice Directiei afaceri interne.

Sectiunea 4 - Centrul International de Conferinte


Art. 123
(1) Centrul International de Conferinte organizeaza, in spatiile destinate acestuia, actiuni specifice interne si internationale si asigura serviciile de alimentatie pentru deputati, salariati si pentru actiunile organizate in cadrul Centrului International de Conferinte.
(2) In indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (1), intocmeste documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor prevazute in bugetul Camerei Deputatilor pentru domeniul sau de activitate si raspunde de respectarea normelor legale respective.
(3) Actiunile specifice si serviciile de alimentatie se organizeaza, respectiv se asigura, indeosebi, in regim extrabugetar.
(4) Centrul International de Conferinte are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Directia pentru promovare, contractare si organizare;
b) Directia pentru alimentatie.

Art. 124
(1) Directia pentru promovare, contractare si organizare are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul promovare-contractare;
b) Serviciul de organizare si prestatii.
(2) Directia pentru promovare, contractare si organizare are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste, in functie de solicitarile Directiei generale afaceri externe si ale Directiei afaceri europene, proiectul programului anual de activitati cu caracter parlamentar si proiectul altor reuniuni;
b) elaboreaza propuneri de tarife, in lei si in valuta, pentru prestarile de servicii sau pentru alte activitati desfasurate de Centrul International de Conferinte;
c) studiaza cerintele pietei in domeniul de activitate al Centrului International de Conferinte si elaboreaza planuri de ansamblu si de detaliu ale activitatii promotionale;
d) stabileste relatii cu organizatiile nationale si internationale de profil la care acesta este afiliat sau intentioneaza sa se afilieze si cu centrele similare din tara si strainatate;
e) asigura aplicarea regulilor specifice de protocol la actiunile desfasurate in cadrul Centrului International de Conferinte;
f) raspunde de utilizarea corespunzatoare a dotarilor si de recuperarea pagubelor;
g) coordoneaza programul de vizitare; stabileste traseul de vizitare;
h) organizeaza, impreuna cu alte compartimente implicate ale serviciilor Camerei Deputatilor, vizite ale cetatenilor in Palatul Parlamentului;
i) urmareste acoperirea integrala a cheltuielilor din venituri, astfel incat, in situatia nerealizarii veniturilor prevazute in bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii, cheltuielile sa fie efectuate in limita veniturilor realizate.

Art. 125
(1) Directia pentru alimentatie are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul aprovizionare;
b) Serviciul bucatarie-cofetarie;
c) Serviciul de desfacere (restaurante si bufete);
d) Compartimentul tehnologic.
(2) Directia pentru alimentatie are urmatoarele atributii principale:
a) asigura pregatirea si servirea mesei pentru parlamentari, personalul din Palatul Parlamentului, alti participanti la actiunile Camerei Deputatilor, pentru actiuni ale Centrului International de Conferinte, precum si pentru terti;
b) raspunde de asigurarea conditiilor de igiena si sanitarveterinare in spatiile in care isi desfasoara activitatea;
c) intocmeste proiectul planului anual de achizitii pentru marfuri si asigura realizarea acestuia dupa aprobare; efectueaza achizitiile respective cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice;
d) urmareste imbunatatirea aprovizionarii unitatilor cu un sortiment complet de marfuri de calitate;
e) intocmeste lista de preparate de bucatarie, cofetarie, patiserie si de bar, urmarind inscrierea corecta a denumirii si a pretului produselor comercializate;
f) asigura si raspunde de buna desfasurare a activitatii restaurantelor, bufetelor, punctelor de desfacere a marfurilor si a celorlalte activitati comerciale aflate in subordinea directiei;
g) raspunde de gestionarea, pastrarea, conservarea si utilizarea bunurilor aferente acestei activitati;
h) raspunde de utilizarea resurselor, in conformitate cu prevederile legale;
i) fundamenteaza necesarul anual de alimente si prestari de servicii (curatatorie chimica), incadrate pe coduri CPV; initiaza si desfasoara procedurile de achizitii publice;
j) urmareste acoperirea integrala a cheltuielilor din venituri, astfel incat, in situatia nerealizarii veniturilor prevazute in bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii, cheltuielile sa fie efectuate in limita veniturilor realizate.

Sectiunea 5 - Directia pentru transporturi


Art. 126
(1) Directia pentru transporturi asigura mijloacele de transport necesare structurilor si serviciilor Camerei Deputatilor, raspunde de gestiunea parcului auto si de utilizarea eficienta a acestuia.
(2) In indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (1), Directia pentru transporturi intocmeste documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor prevazute in bugetul Camerei Deputatilor pentru domeniul sau de activitate si raspunde de respectarea normelor legale respective.
(3) Directia pentru transporturi are in componenta sa urmatoarele compartimente:
a) Serviciul dispecerat si exploatare auto;
b) Serviciul pentru mecanizare si transporturi diverse;
c) Serviciul pentru intretinere si reparatii auto.

Art. 127
Directia pentru transporturi are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza propuneri pentru completarea parcului auto central si din circumscriptiile electorale; efectueaza propuneri pentru scoaterea din uz a autovehiculelor;
b) face propuneri pentru planul anual de achizitii cu piesele de schimb si materialele necesare intretinerii si reparatiei autovehiculelor;
c) gestioneaza parcul auto si inventarul din dotarea acestuia;
d) asigura mijloacele auto (midibuzele si microbuzele) necesare transportului deputatilor in Bucuresti si in provincie si mijloacele de transport pentru actiunile de protocol;
e) raspunde de utilizarea, potrivit normelor aprobate, a autovehiculelor de transport marfa si a autospecialelor;
f) raspunde de starea tehnica si estetica a autovehiculelor; executa intretinerea si reparatia autovehiculelor; executa reviziile si inspectiile tehnice periodice pentru autovehiculele pentru care a obtinut autorizare; efectueaza receptia tehnica privind intretinerea si repararea autovehiculelor;
g) aproba eliberarea din magazie si utilizarea pieselor si materialelor necesare pentru intretinerea si repararea autovehiculelor, potrivit normelor legale;
h) elaboreaza propuneri de normare a consumului de carburanti;
i) raspunde de gestionarea combustibililor pe baza consumurilor normate si utilizarea acestora potrivit reglementarilor in vigoare; asigura decontarea combustibililor conform normelor interne si legislatiei in vigoare;
j) tine evidenta activitatii soferilor si autovehiculelor pe baza foilor de parcurs si a pontajelor, intocmeste situatia orelor prestate peste programul normal de lucru de catre soferi;
k) intocmeste documentele de necesitate si receptie pentru reparatiile ce se efectueaza in afara atelierului propriu;
l) urmareste, din punct de vedere tehnic, modul de exploatare, intretinere si reparatie a autoturismelor destinate deputatilor pentru activitatea din circumscriptiile electorale;
m) intocmeste documentatia tehnica in vederea recuperarii sumelor de la societatile de asigurari.


Capitolul VIII - Fisa postului


Art. 128
(1) Postul este componenta de baza a structurii organizatorice a serviciilor Camerei Deputatilor, caruia i se stabilesc obiective individuale, sarcini, competente si responsabilitati care, in mod regulat, revin spre executare unui salariat.
(2) Cerintele, sarcinile si competentele postului, precum si lucrarile ce trebuie executate sau avizate de ocupantul postului se stabilesc in fisa postului.

Art. 129
(1) Fisa postului trebuie sa cuprinda date privind prezentarea postului, cerintele generale ale postului, precum si cerintele specifice pentru fiecare compartiment.
(2) In prezentarea postului se mentioneaza compartimentul la care este repartizat postul, conditiile privind pregatirea, experienta si abilitatile pe care trebuie sa le aiba persoana care ocupa postul respectiv si ce sarcini si lucrari trebuie sa indeplineasca persoana care il ocupa.
(3) Descrierea postului potrivit prevederilor alin. (2) serveste si pentru selectarea, angajarea si evaluarea salariatilor.

Art. 130
(1) Se intocmeste cate o fisa a postului pentru totalitatea posturilor care prezinta aceleasi caracteristici principale, care au aceleasi sarcini si responsabilitati si care se regasesc in acelasi compartiment.
(2) Fisa postului se intocmeste separat pentru functiile de conducere si separat pentru functiile de executie.

Art. 131
(1) Fisa postului pentru functia de executie se intocmeste de catre seful compartimentului in care este repartizat postul respectiv, se avizeaza de catre functia ierarhic superioara acestuia si se aproba de secretarul general, respectiv de secretarul general adjunct, dupa caz.
(2) Fisa postului pentru functia de conducere se intocmeste de seful ierarhic si se aproba de secretarul general.
(3) Fisa postului se semneaza de titularul postului.
(4) Fisa postului poate fi modificata si actualizata in functie de modificarile intervenite in repartizarea sarcinilor.
(5) Fisa postului se intocmeste in 3 exemplare, din care unul ramane la salariatul care ocupa postul, unul la seful compartimentului, iar unul la Directia resurse umane.

Art. 132
(1) Fisele postului se grupeaza pe compartimentele prevazute in prezentul regulament.
(2) Atributiile stabilite pentru fiecare compartiment, astfel cum sunt prevazute in prezentul regulament, impreuna cu fisele postului din compartimentul respectiv formeaza un modul al obiectivelor, activitatilor, atributiilor, sarcinilor, lucrarilor si competentelor ce revin compartimentului si salariatilor din compartimentul respectiv.
(3) Directia resurse umane pastreaza fisele postului intocmite, semnate si aprobate, care constituie anexe la atributiile compartimentelor, astfel cum sunt stabilite in prezentul regulament.

Art. 133
Fisa postului cuprinde atributiile si competentele rezultate din aplicarea reglementarilor legale privind finantele publice si cele referitoare la controlul intern; fisa postului se modifica potrivit acestor prevederi legale.

Art. 134
Pentru aplicarea prevederilor legale privind finantele publice si controlul intern, secretarul general emite ordine de aprobare a normelor specifice.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente
Hotararea 21/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Libera circulatie a cetatenilor Uniunii Europene si a familiilor aces
OUG 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice loca
Legea 219/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor. Lege nr. 219/2013
OUG 70/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administra
OUG 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratie
HG 888/2012 privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012. Hotararea nr. 888/2012
OUG 36/2012 privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 36/2012
OUG 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Ordonanta de urgenta nr. 38/2012
Hotararea nr. 11/2011 privind procedura de lucru si mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, n temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlament
Hotarare nr. 19/2010 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romaniei
Hotarare nr. 9/2010 referitoare la raportul Comisiei parlamentare de ancheta privind situatia sistemelor de irigatii, precum si a altor sectoare de imbunatatiri funciare
Lege 323/2009 pentru aprobarea OUG nr. 97/2008 privind modificarea si completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor
Hotarare nr. 34/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale pentru analizarea crizei intervenite in functionarea justitiei
Hotarare 33/2009 pentru modificarea art. 9 din Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 9/2009 privind infiintarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea in fond, in procedura de urgenta, a Codului penal, a Codului de procedura penala, a Codului
Hotarare nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
Hotarare nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitari a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului - partea I
Legea privind statutul functionarului public parlamentar, legea nr 7/2006
Legea privind Statutul deputatilor si al senatorilor, legea nr 96/2006
Legea volului uninominal. Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 s
Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Editia 2
Adam Ioan,Adam Ioan

Pret: 119 lei
101.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
84 useri online

Useri autentificati: