DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 124/2008 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 511 din 08/07/2008

Camera Auditorilor din Romania

In temeiul prevederilor:
 • art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificarile ulterioare;
 • art. 24 si 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in sedinta din 27 mai 2008, h o t a r a s t e:

  Art. 1
  Se aproba Procedurile de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art. 2
  Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari si Compartimentul secretariat vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

  Art. 3
  Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Procedura de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 2008  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  Prezentele proceduri urmaresc instituirea unei proceduri transparente, obiective si flexibile de acreditare a formatorilor de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare CAFR sau Camera.

  Art. 2
  In sensul prezentelor proceduri, urmatorii termeni se definesc astfel:
  a) formator - persoana fizica ce indeplineste conditiile prevazute de prezentele proceduri si care are dreptul de a furniza membrilor Camerei si stagiarilor in activitatea de audit financiar servicii de pregatire profesionala;
  b) pregatire profesionala continua - sistem de perfectionare a cunostintelor si aptitudinilor profesionale ale membrilor Camerei si stagiarilor in activitatea de audit financiar, desfasurat potrivit regulilor specifice, aprobate prin hotarare a Consiliului CAFR.


  Capitolul II - Procedura de acreditare si validare


  Art. 3
  Pot fi acreditate ca formatori urmatoarele categorii de persoane fizice, care se bucura de o buna reputatie si care nu au adus atingere prestigiului Camerei sau profesiei:
  a) auditori financiari in conditiile in care au obtinut calificativul A sau B la ultima inspectie efectuata de catre departamentul de specialitate al CAFR si care au respectat obligatiile de membru al Camerei si normele deontologice;
  b) cadre didactice universitare cu titlul de doctor in stiinte economice cu specializarea in domeniul contabilitatii, care predau discipline prevazute la art. 13 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) specialisti sau cadre didactice universitare in domeniu, specializate in domeniile conexe contabilitatii si auditului, in masura in care tematica de pregatire implica astfel de domenii;
  d) auditori financiari care lucreaza la institutii publice din domeniul reglementarii contabilitatii si auditului financiar.

  Art. 4
  Pentru obtinerea acreditarii, persoana interesata trebuie:
  1. sa depuna la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei un dosar cuprinzand:
  a) cerere prin care solicita acreditarea ca formator;
  b) copie de pe carnetul de auditor financiar;
  c) copie de pe diploma de doctor in domeniul contabilitatii, insotita de prima si ultima fila a carnetului de munca sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte indeplinirea cerintei art. 3 lit. b);
  d) adeverinta eliberata de institutia la care lucreaza, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor prevazute la art. 3 lit. c), respectiv lit. d);
  e) curriculum vitae.
  2. sa participe la cursurile pentru formatori organizate de Camera in anul respectiv.

  Art. 5
  Dosarul prevazut la art. 4 pct. 1 se va depune la sediul Camerei in perioada ianuarie-mai a fiecarui an.

  Art. 6
  Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va analiza dosarul si prezenta la cursul organizat de Camera pentru formatori si va consemna rezultatele verificarilor intr-un raport, cu propunerea de aprobare/respingere a acreditarii, adresat Consiliului Camerei.

  Art. 7
  Hotararea Consiliului se comunica celor interesati, de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari.

  Art. 8
  Reanalizarea dosarului unui formator acreditat deja de catre Camera se realizeaza o data la 3 ani.

  Art. 9
  (1) Anual se va face validarea fiecarui formator. In vederea validarii, formatorul trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sa fi sustinut cursuri in domeniul pentru care a obtinut acreditare, in cadrul programului anterior de pregatire profesionala organizat de catre Camera pentru auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar;
  b) sa fi obtinut un calificativ minim, stabilit de Consiliul Camerei, ca urmare a evaluarii efectuate pe baza de chestionar de catre participantii la cursurile anuale de pregatire profesionala unde acesta a sustinut cursuri;
  c) sa participe anual la cursurile pentru formatori organizate de catre Camera.
  (2) In cazul in care conditiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) nu au fost respectate, formatorul ramane acreditat, dar nu poate fi validat pentru a sustine cursuri in anul respectiv.

  Art. 10
  (1) Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va verifica daca formatorul a indeplinit cumulativ conditiile stipulate la art. 9 si va propune Consiliului, pe baza unui raport, validarea/invalidarea formatorului pentru anul respectiv.
  (2) Obtinerea unui calificativ mai mic decat minimul stabilit de Consiliul Camerei conduce la anularea acreditarii ca formator al persoanei respective.

  Art. 11
  Hotararea Consiliului de validare/invalidare a formatorului se comunica celor interesati, de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari.


  Capitolul III - Dispozitii finale si tranzitorii


  Art. 12
  Cursurile pentru formatori pot fi organizate contra cost. Pretul fiecarui curs va fi afisat pe site-ul CAFR.

  Art. 13
  Lista formatorilor acreditati de Camera se publica pe site-ul organizatiei si se va actualiza permanent.

  Art. 14
  Persoanele care au fost acreditate ca formatori pentru anul 2007 si care au sustinut cursuri de pregatire in anul respectiv sunt considerate ca fiind acreditate pentru perioada 2008-2010.

  Art. 15
  Anual se vor organiza noi cursuri pentru persoanele care doresc sa fie acreditate ca formatori ai Camerei.

  Art. 16
  Prevederile prezentelor proceduri intra in vigoare la data publicarii.  Poate fi de interes si:
  OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
  Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  Decizie nr. 45/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activita
  Decizie nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar
  Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala
  Hotararea 278/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii
  Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011
  Hotararea 179/2010 pentru completarea Hotararii nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
  Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
  Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
  Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
  Hotarare nr. 869/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
  Hotarare nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
  Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile
  Norma de audit intern, Camera Auditorilor din Romania, 2007
  Regulament de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 2004
  Hotarare privind adoptarea unor modificari si completari ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, hotarare nr. 89/2007
  Curierul Fiscal, Nr. 5/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 31.9 lei
  27.2 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  97 useri online

  Useri autentificati: