DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 588/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 11/06/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 22 alin. (1) lit. o) si al art. 23 alin. (4) teza I din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2008, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
(1) Structura Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si serviciile deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, finantate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si de la bugetul asigurarilor pentru somaj, se realizeaza de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor transmise de ordonatorii principali de credite bugetare, in concordanta cu numarul de posturi si fondul aferent salariilor de baza, aprobate prin anexele la legile bugetare pentru anul 2008.
(2) Planul de ocupare a functiilor publice in structura prevazuta la alin. (1) este intocmit pe total ordonator principal de credite bugetare si pe fiecare institutie din subordinea acestuia sau finantata prin bugetul sau.

Art. 3
Pentru celelalte categorii de autoritati si institutii publice aflate in subordinea unor ministere sau a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu finantare din venituri proprii si subventii sau integral din venituri proprii, responsabilitatea in gestiunea functiilor publice revine acestor autoritati si institutii publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in conditiile legii.

Art. 4
Pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala, Planul de ocupare a functiilor publice se aproba prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, in conditiile legii.

Art. 5
Responsabilitatea pentru respectarea Planului de ocupare a functiilor publice in conditiile prevazute la art. 2 si 4 revine ordonatorilor principali de credite bugetare din administratia publica centrala si locala.

Art. 6
(1) Pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala se autorizeaza Agentia Nationala a Functionarilor Publici sa aprobe modificari in structura Planului de ocupare a functiilor publice, trimestrial, pe baza propunerilor fundamentate transmise de ordonatorul principal de credite. Modificarile se opereaza in baza de date a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(2) Autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala pot aproba modificari in structura Planului de ocupare a functiilor publice, trimestrial, prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
(3) Numarul maxim al functiilor publice care vor fi rezervate promovarii rapide nu poate fi modificat potrivit alin. (1) si (2).

Art. 7
(1) Pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si locala care se infiinteaza sau care se reorganizeaza in cursul anului 2008, functiile publice vacante infiintate, respectiv functiile publice supuse reorganizarii vor fi ocupate in conditiile legii.
(2) Se autorizeaza Agentia Nationala a Functionarilor Publici sa aprobe modificari in structura Planului de ocupare a functiilor publice, trimestrial, pe baza propunerilor transmise de ordonatorul principal de credite, pentru evidentierea situatiei prevazute la alin. (1).

Art. 8
(1) Functiile publice de executie, stabilite in conditiile legii, din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, care devin vacante in cursul anului 2008, pot fi ocupate in conditiile legii.
(2) Functiile publice de conducere din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, care devin vacante in cursul anului 2008, pot fi ocupate in conditiile legii.
(3) Se considera functii publice vacante potrivit alin. (1) si (2) si functiile publice pentru care s-a organizat concurs dupa termenul de transmitere a propunerilor pentru Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2008 sau pentru care concursul se afla in derulare la acea data si nu au fost ocupate in conditiile legii.

Art. 9
Procedura de redistribuire a functionarilor publici, in conditiile legii, este obligatorie si prealabila aprobarii procedurii de organizare si desfasurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere si de executie vacante.

Art. 10
Pentru anul 2008 se autorizeaza Agentia Nationala a Functionarilor Publici sa stabileasca, in conditiile legii, din numarul total de functii publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice un numar de 110 functii publice pe care vor fi incadrati manageri publici.


ANEXA - PLAN de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2008


  I - ordonatori principali de credite din administratia centrala - functii publice de stat 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                    ¦     ¦    ¦    ¦ Nr. maxim ¦ Nr. maxim ¦Nr. maxim ¦Nr. maxim ¦Nr. maxim de¦
¦                    ¦Nr. maxim ¦Nr. de ¦Nr. de ¦de functii ¦ de functii ¦de functii¦de functii¦ functii  ¦
¦      Functia publica       ¦de functii¦functii¦functii¦ publice ¦  publice  ¦ publice ¦ publice ¦publice care¦
¦                    ¦ publice ¦publice¦publice¦care vor fi¦  supuse  ¦rezervate ¦rezervate ¦  vor fi  ¦
¦                    ¦     ¦ocupate¦vacante¦infiintate ¦reorganizarii¦promovarii¦promovarii¦ocupate prin¦
¦                    ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦ rapide ¦ recrutare ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦secretar general al Guvernului     ¦  1   ¦  1  ¦  0  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦inspector guvernamental         ¦  20  ¦  5  ¦ 15  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   15   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦secretar general din ministere     ¦  15  ¦ 13  ¦  2  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   2   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦secretar general din alte organe de   ¦  24  ¦ 18  ¦  6  ¦   1   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   6   ¦
¦specialitate ale administratiei publice ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
¦centrale                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦secretar general adjunct din ministere ¦  19  ¦ 11  ¦  8  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   8   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦secretar general adjunct din alte organe¦  2   ¦  2  ¦  0  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦
¦de specialitate ale administratiei   ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
¦publice centrale            ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦inspector general de stat        ¦  1   ¦  1  ¦  0  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total categoria inalti functionari   ¦  82  ¦ 51  ¦ 31  ¦   1   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   31   ¦
¦publici                 ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director general din ministere     ¦  107  ¦ 90  ¦ 17  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   17   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director general din alte organe de   ¦  17  ¦ 10  ¦  7  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   7   ¦
¦specialitate ale administratiei publice ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
¦centrale                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director general din aparatul      ¦  4   ¦  2  ¦  2  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   2   ¦
¦autoritatilor administrative autonome  ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director general adjunct din ministere ¦  78  ¦ 67  ¦ 11  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   11   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director general adjunct din alte organe¦  30  ¦ 21  ¦  9  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   9   ¦
¦de specialitate ale administratiei   ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
¦publice centrale            ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director din ministere         ¦  174  ¦ 150 ¦ 24  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   24   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director din alte organe de specialitate¦  115  ¦ 99  ¦ 16  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   16   ¦
¦ale administratiei publice centrale   ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director adjunct din ministere     ¦  43  ¦ 32  ¦ 11  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   11   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director adjunct din alte organe de   ¦  36  ¦ 26  ¦ 10  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   4   ¦
¦specialitate ale administratiei publice ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
¦centrale                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director adjunct din aparatul      ¦  54  ¦ 39  ¦ 15  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   11   ¦
¦autoritatilor administrative autonome  ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦sef serviciu              ¦  953  ¦ 838 ¦ 115 ¦   5   ¦   1   ¦  21  ¦  20  ¦   92   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦sef birou                ¦  428  ¦ 397 ¦ 31  ¦   5   ¦   3   ¦  5   ¦  0   ¦   31   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦functii publice de conducere specifice ¦  94  ¦ 63  ¦ 31  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   3   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total categoria functionari publici de ¦  2133  ¦ 1834 ¦ 299 ¦  10   ¦   4   ¦  26  ¦  20  ¦  238   ¦
¦conducere                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦auditor clasa I grad profesional    ¦  38  ¦ 17  ¦ 21  ¦   0   ¦   11   ¦  0   ¦  2   ¦   18   ¦
¦asistent                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦auditor clasa I grad profesional    ¦  72  ¦ 37  ¦ 35  ¦  11   ¦   26   ¦  3   ¦  8   ¦   32   ¦
¦principal                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦auditor clasa I grad profesional    ¦  175  ¦ 134 ¦ 41  ¦  27   ¦   0   ¦  6   ¦  21  ¦   11   ¦
¦superior                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier juridic clasa I grad     ¦  40  ¦ 24  ¦ 16  ¦   0   ¦   22   ¦  0   ¦  0   ¦   12   ¦
¦profesional debutant          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier juridic clasa I grad     ¦  249  ¦ 185 ¦ 64  ¦  21   ¦   101   ¦  25  ¦  6   ¦   41   ¦
¦profesional asistent          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier juridic clasa I grad     ¦  162  ¦ 115 ¦ 47  ¦  99   ¦   60   ¦  13  ¦  95  ¦   34   ¦
¦profesional principal          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier juridic clasa I grad     ¦  174  ¦ 117 ¦ 57  ¦  58   ¦   0   ¦  9   ¦  44  ¦   50   ¦
¦profesional superior          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier clasa I grad profesional   ¦  373  ¦ 175 ¦ 198 ¦  11   ¦   57   ¦  12  ¦  0   ¦  147   ¦
¦debutant                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier clasa I grad profesional   ¦  1787  ¦ 1576 ¦ 211 ¦  82   ¦   177   ¦  77  ¦  25  ¦  154   ¦
¦asistent                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier clasa I grad profesional   ¦  1425  ¦ 1224 ¦ 201 ¦  237  ¦   233   ¦  84  ¦  173  ¦  204   ¦
¦principal                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier clasa I grad profesional   ¦  5665  ¦ 4971 ¦ 694 ¦  313  ¦   23   ¦  93  ¦  209  ¦  591   ¦
¦superior                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦expert clasa I grad profesional debutant¦  133  ¦ 88  ¦ 45  ¦   2   ¦   81   ¦  4   ¦  0   ¦   44   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦expert clasa I grad profesional asistent¦  789  ¦ 621 ¦ 168 ¦  99   ¦   349   ¦  75  ¦  24  ¦  151   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦expert clasa I grad profesional     ¦  601  ¦ 455 ¦ 146 ¦  351  ¦   265   ¦  60  ¦  319  ¦  120   ¦
¦principal                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦expert clasa I grad profesional superior¦  201  ¦ 175 ¦ 26  ¦  236  ¦   26   ¦  26  ¦  202  ¦   17   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦inspector clasa I grad profesional   ¦  80  ¦ 55  ¦ 25  ¦   0   ¦   37   ¦  7   ¦  0   ¦   25   ¦
¦debutant                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦inspector clasa I grad profesional   ¦  404  ¦ 293 ¦ 111 ¦  48   ¦   128   ¦  80  ¦  21  ¦   83   ¦
¦asistent                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦inspector clasa I grad profesional   ¦  416  ¦ 289 ¦ 127 ¦  127  ¦   110   ¦  117  ¦  57  ¦   86   ¦
¦principal                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦inspector clasa I grad profesional   ¦  101  ¦ 67  ¦ 34  ¦  71   ¦   7   ¦  42  ¦  42  ¦   20   ¦
¦superior                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦functii publice specifice clasa I    ¦  655  ¦ 395 ¦ 260 ¦  108  ¦   105   ¦  26  ¦  20  ¦   97   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦alte functii publice specifice (manageri¦  123  ¦ 108 ¦ 15  ¦   3   ¦   2   ¦  0   ¦  13  ¦   8   ¦
¦publici)                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total functii publice clasa I      ¦ 13663  ¦ 11121 ¦ 2542 ¦  1904  ¦  1820   ¦  759  ¦  1281  ¦  1945  ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent de specialitate clasa II grad ¦  1   ¦  0  ¦  1  ¦   0   ¦   1   ¦  0   ¦  0   ¦   1   ¦
¦profesional debutant          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent de specialitate clasa II grad ¦  18  ¦ 14  ¦  4  ¦   1   ¦   3   ¦  4   ¦  0   ¦   3   ¦
¦profesional asistent          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent de specialitate clasa II grad ¦  23  ¦ 22  ¦  1  ¦   2   ¦   8   ¦  4   ¦  2   ¦   1   ¦
¦profesional principal          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent de specialitate clasa II grad ¦  97  ¦ 92  ¦  5  ¦  11   ¦   0   ¦  6   ¦  3   ¦   2   ¦
¦profesional superior          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦functii publice specifice clasa II   ¦  2   ¦  2  ¦  0  ¦   1   ¦   1   ¦  0   ¦  1   ¦   0   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total functii publice clasa II     ¦  141  ¦ 130 ¦ 11  ¦  15   ¦   13   ¦  14  ¦  6   ¦   7   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent clasa III grad profesional   ¦  203  ¦ 36  ¦ 167 ¦   0   ¦   33   ¦  0   ¦  0   ¦   92   ¦
¦debutant                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent clasa III grad profesional   ¦  596  ¦ 350 ¦ 246 ¦  35   ¦   91   ¦  26  ¦  6   ¦  115   ¦
¦asistent                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent clasa III grad profesional   ¦  402  ¦ 351 ¦ 51  ¦  78   ¦   107   ¦  29  ¦  52  ¦   47   ¦
¦principal                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent clasa III grad profesional   ¦  1660  ¦ 1238 ¦ 422 ¦  99   ¦   28   ¦  44  ¦  57  ¦   82   ¦
¦superior                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦functii publice specifice clasa III   ¦  3   ¦  3  ¦  0  ¦   1   ¦   1   ¦  0   ¦  1   ¦   0   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total functii publice clasa III     ¦  2864  ¦ 1978 ¦ 886 ¦  213  ¦   260   ¦  99  ¦  116  ¦  335   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total functii publice executie     ¦ 16668  ¦ 13229 ¦ 3439 ¦  2132  ¦  2093   ¦  872  ¦  1403  ¦  2286  ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total functii publice          ¦ 18883  ¦ 15114 ¦ 3769 ¦  2143  ¦  2097   ¦  898  ¦  1423  ¦  2555  ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  NOTA: Anexa a fost intocmita pe baza datelor referitoare la numarul total de functii publice, numarul de functii publice 
ocupate si numarul de functii vacante la data de 31 decembrie 2007, transmise de autoritatile si institutiile publice din 
administratia publica centrala. 


  II - ordonatori de credite din administratia centrala - institutiile prefectului, serviciile publice de
concentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale
 - functii publice teritoriale 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                    ¦     ¦    ¦    ¦ Nr. maxim ¦ Nr. maxim ¦Nr. maxim ¦Nr. maxim ¦Nr. maxim de¦
¦                    ¦Nr. maxim ¦Nr. de ¦Nr. de ¦de functii ¦ de functii ¦de functii¦de functii¦ functii  ¦
¦      Functia publica       ¦de functii¦functii¦functii¦ publice ¦  publice  ¦ publice ¦ publice ¦publice care¦
¦                    ¦ publice ¦publice¦publice¦care vor fi¦  supuse  ¦rezervate ¦rezervate ¦  vor fi  ¦
¦                    ¦     ¦ocupate¦vacante¦infiintate ¦reorganizarii¦promovarii¦promovarii¦ocupate prin¦
¦                    ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦ rapide ¦ recrutare ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦prefect                 ¦  42  ¦ 32  ¦ 10  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   10   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦subprefect               ¦  84  ¦ 70  ¦ 14  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   14   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total categoria inalti functionari   ¦  126  ¦ 102 ¦ 24  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   24   ¦
¦publici                 ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director executiv din cadrul      ¦  125  ¦ 124 ¦  1  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   1   ¦
¦institutiilor publice subordonate    ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director executiv din cadrul      ¦  101  ¦ 88  ¦ 13  ¦   0   ¦   0   ¦  1   ¦  0   ¦   13   ¦
¦serviciilor publice deconcentrate ale  ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
¦organelor de specialitate ale      ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
¦administratiei publice centrale din   ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
¦unitatile administrativ-teritoriale   ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director executiv in cadrul institutiei ¦  54  ¦ 47  ¦  7  ¦   5   ¦   0   ¦  7   ¦  0   ¦   5   ¦
¦prefectului               ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director executiv in cadrul serviciilor ¦  202  ¦ 195 ¦  7  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   7   ¦
¦publice deconcentrate ale ministerelor ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director executiv adjunct in cadrul   ¦  230  ¦ 214 ¦ 16  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   13   ¦
¦institutiilor publice subordonate    ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director executiv adjunct din cadrul  ¦  102  ¦ 91  ¦ 11  ¦   0   ¦   0   ¦  2   ¦  0   ¦   9   ¦
¦serviciilor publice deconcentrate ale  ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
¦organelor de specialitate ale      ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
¦administratiei publice centrale din   ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
¦unitatile administrativ-teritoriale   ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director executiv adjunct in cadrul   ¦  9   ¦  6  ¦  3  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   3   ¦
¦institutiei prefectului         ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦director executiv adjunct in cadrul   ¦  462  ¦ 430 ¦ 32  ¦   0   ¦   0   ¦  2   ¦  0   ¦   32   ¦
¦serviciilor publice deconcentrate ale  ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
¦ministerelor              ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦functii publice de conducere specifice ¦  979  ¦ 794 ¦ 185 ¦   2   ¦   0   ¦  18  ¦  4   ¦  155   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦comisar sef sectie           ¦  42  ¦ 37  ¦  5  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   5   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦comisar sef               ¦  43  ¦ 43  ¦  0  ¦   1   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦comisar sef adjunct           ¦  45  ¦ 16  ¦ 29  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   26   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦comisar sef divizie           ¦  101  ¦ 59  ¦ 42  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   37   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦sef serviciu              ¦  2317  ¦ 1978 ¦ 339 ¦  24   ¦   13   ¦  46  ¦  3   ¦  305   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦sef birou                ¦  1225  ¦ 923 ¦ 302 ¦  20   ¦   5   ¦  25  ¦  1   ¦  285   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total functii publice de conducere   ¦  6037  ¦ 5045 ¦ 992 ¦  52   ¦   18   ¦  101  ¦  8   ¦  896   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦auditor clasa I grad profesional    ¦  64  ¦ 61  ¦  3  ¦   5   ¦   4   ¦  11  ¦  1   ¦   3   ¦
¦asistent                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦auditor clasa I grad profesional    ¦  109  ¦ 97  ¦ 12  ¦  43   ¦   60   ¦  30  ¦  18  ¦   12   ¦
¦principal                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦auditor clasa I grad profesional    ¦  426  ¦ 376 ¦ 50  ¦  59   ¦   2   ¦  49  ¦  16  ¦   35   ¦
¦superior                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier clasa I grad profesional   ¦  213  ¦ 171 ¦ 42  ¦  137  ¦   59   ¦  22  ¦  3   ¦  161   ¦
¦debutant                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier clasa I grad profesional   ¦  2085  ¦ 1989 ¦ 96  ¦  198  ¦   335   ¦  134  ¦  44  ¦  186   ¦
¦asistent                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier clasa I grad profesional   ¦  2055  ¦ 1902 ¦ 153 ¦  507  ¦   474   ¦  343  ¦  318  ¦  208   ¦
¦principal                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier clasa I grad profesional   ¦ 13519  ¦ 12661 ¦ 858 ¦  1757  ¦   53   ¦  960  ¦  757  ¦  645   ¦
¦superior                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦expert clasa I grad profesional debutant¦  33  ¦ 30  ¦  3  ¦  10   ¦   23   ¦  8   ¦  0   ¦   10   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦expert clasa I grad profesional asistent¦  1015  ¦ 935 ¦ 80  ¦  95   ¦   630   ¦  97  ¦  10  ¦   79   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦expert clasa I grad profesional     ¦  905  ¦ 663 ¦ 242 ¦  734  ¦   383   ¦  490  ¦  272  ¦   70   ¦
¦principal                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦expert clasa I grad profesional superior¦  238  ¦ 167 ¦ 71  ¦  242  ¦   18   ¦  134  ¦  93  ¦   37   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦inspector clasa I grad profesional   ¦  450  ¦ 364 ¦ 86  ¦  37   ¦   362   ¦  23  ¦  1   ¦  103   ¦
¦debutant                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦inspector clasa I grad profesional   ¦  6115  ¦ 5658 ¦ 457 ¦  899  ¦  3285   ¦  1084  ¦  244  ¦  468   ¦
¦asistent                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦inspector clasa I grad profesional   ¦  4163  ¦ 3185 ¦ 978 ¦  3803  ¦  1757   ¦  2335  ¦  1421  ¦  195   ¦
¦principal                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦inspector clasa I grad profesional   ¦  285  ¦ 129 ¦ 156 ¦  859  ¦   6   ¦  503  ¦  334  ¦   19   ¦
¦superior                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier juridic clasa I grad     ¦  62  ¦ 61  ¦  1  ¦   9   ¦   42   ¦  4   ¦  0   ¦   1   ¦
¦profesional debutant          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier juridic clasa I grad     ¦  560  ¦ 546 ¦ 14  ¦  56   ¦   261   ¦  64  ¦  19  ¦   70   ¦
¦profesional asistent          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier juridic clasa I grad     ¦  424  ¦ 327 ¦ 97  ¦  263  ¦   177   ¦  138  ¦  138  ¦   51   ¦
¦profesional principal          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦consilier juridic clasa I grad     ¦  406  ¦ 356 ¦ 50  ¦  177  ¦   10   ¦  115  ¦  54  ¦   54   ¦
¦profesional superior          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦comisar clasa I grad profesional    ¦  181  ¦ 100 ¦ 81  ¦   1   ¦   94   ¦  2   ¦  0   ¦   73   ¦
¦debutant                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦comisar clasa I grad profesional    ¦  189  ¦ 131 ¦ 58  ¦  94   ¦   14   ¦  94  ¦  0   ¦   55   ¦
¦asistent                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦comisar clasa I grad profesional    ¦  256  ¦ 161 ¦ 95  ¦  16   ¦   91   ¦  91  ¦  40  ¦   16   ¦
¦principal                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦comisar clasa I grad profesional    ¦  1166  ¦ 892 ¦ 274 ¦  96   ¦   86   ¦  83  ¦  7   ¦  117   ¦
¦superior                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦functii publice specifice clasa I    ¦  2999  ¦ 2644 ¦ 355 ¦  995  ¦   926   ¦  735  ¦  578  ¦  320   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total functii publice clasa I      ¦ 37918  ¦ 33606 ¦ 4312 ¦  11092  ¦  9189   ¦  7539  ¦  4368  ¦  2988  ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent de specialitate clasa II grad ¦  6   ¦  5  ¦  1  ¦   0   ¦   4   ¦  0   ¦  0   ¦   1   ¦
¦profesional debutant          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent de specialitate clasa II grad ¦  81  ¦ 77  ¦  4  ¦  12   ¦   37   ¦  13  ¦  3   ¦   6   ¦
¦profesional asistent          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent de specialitate clasa II grad ¦  131  ¦ 130 ¦  1  ¦  28   ¦   73   ¦  20  ¦  17  ¦   7   ¦
¦profesional principal          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent de specialitate clasa II grad ¦  360  ¦ 343 ¦ 17  ¦  79   ¦   31   ¦  55  ¦  25  ¦   18   ¦
¦profesional superior          ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦comisar clasa II grad profesional    ¦  29  ¦ 28  ¦  1  ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦
¦superior                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦functii publice specifice clasa II   ¦  63  ¦ 57  ¦  6  ¦  28   ¦   28   ¦  28  ¦  15  ¦   6   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total functii publice clasa II     ¦  670  ¦ 640 ¦ 30  ¦  147  ¦   173   ¦  116  ¦  60  ¦   38   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent clasa III grad profesional   ¦  43  ¦ 36  ¦  7  ¦  18   ¦   40   ¦  3   ¦  0   ¦   14   ¦
¦debutant                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent clasa III grad profesional   ¦  1506  ¦ 1456 ¦ 50  ¦  42   ¦   863   ¦  66  ¦  27  ¦   65   ¦
¦asistent                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent clasa III grad profesional   ¦  1555  ¦ 1490 ¦ 65  ¦  637  ¦   948   ¦  427  ¦  270  ¦   68   ¦
¦principal                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦referent clasa III grad profesional   ¦  9227  ¦ 9153 ¦ 74  ¦  791  ¦  1006   ¦  633  ¦  187  ¦  197   ¦
¦superior                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦comisar clasa III grad profesional   ¦  11  ¦  8  ¦  3  ¦   0   ¦   3   ¦  0   ¦  0   ¦   3   ¦
¦superior                ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦functii publice specifice clasa III   ¦  1464  ¦ 1416 ¦ 48  ¦  327  ¦   409   ¦  301  ¦  134  ¦   81   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total functii publice clasa III     ¦ 13806  ¦ 13559 ¦ 247 ¦  1815  ¦  3269   ¦  1430  ¦  618  ¦  428   ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total functii publice de executie    ¦ 52394  ¦ 47805 ¦ 4589 ¦  13054  ¦  12631  ¦  9085  ¦  5046  ¦  3454  ¦
+----------------------------------------+----------+-------+-------+-----------+-------------+----------+----------+------------¦
¦Total functii publice          ¦ 58557  ¦ 52952 ¦ 5605 ¦  13106  ¦  12649  ¦  9186  ¦  5054  ¦  4374  ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


NOTA: Anexa a fost intocmita pe baza datelor referitoare la numarul total de functii publice, numarul de functii publice ocupate si numarul de functii vacante la data de 31 decembrie 2007, transmise de institutiile prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celo rlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale.
Poate fi de interes si:
OUG 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 1/2017
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
OUG 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Ordonanta de urgenta nr. 14/2015
Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
Legea 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 95/2015
Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
Ordin 1993C/2014 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate
Hotarare nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie a Societatii Romane de Radiodifuziune
OUG 30/2014 privind modificarea si completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala. Ordonanta de urgenta 30/2014
OUG 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice loca
OUG 4/2014 privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor p
Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 2013
Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
Legea 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege nr. 281/2013
Ordin nr. 378/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
Legea 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 62/2013
Legea 55/2013 pentru aprobarea OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Lege nr. 55/2013
Drept financiar-fiscal. Legislatia Uniunii Europene
Dan Drosu Saguna, Daniela Iuliana Radu, Marius Eugen Radu

Pret: 149 lei
126 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
89 useri online

Useri autentificati: