DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din 17/07/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile pct. 14.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


Norma metodologica de aplicare a prevederilor art. 14 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica


1.
Art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, denumita in continuare ordonanta de urgenta:
(1) Incepand cu anul 2009, Ministerul Economiei si Finantelor preia spre administrare urmatoarele categorii de acorduri de imprumut, numai dupa obtinerea acordului finantatorului:
a) acorduri de imprumut contractate de ordonatorii principali de credite cu garantia statului sau contractate de Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora, pentru care sursa de rambursare este bugetul de stat, prin bugetul imprumutatului/subimprumutatului, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, astfel cum este reflectat in actele normative de ratificare/aprobare a acordului de imprumut;
b) acordurile de imprumut incheiate de Ministerul Economiei si Finantelor si operatorii economici cu bancile finantatoare, in regim tripartit, pentru care sursa de rambursare este in integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de imprumut, astfel cum este reflectat in actele normative de ratificare/aprobare a acordului de imprumut; in cazul in care in actul normativ de aprobare/ratificare a acestor acorduri se specifica drept sursa de rambursare sursele proprii ale operatorilor economici si, in completare, de la bugetul de stat, se va considera ca aceasta este obligatia de drept a operatorului economic beneficiar al imprumutului si, in consecinta, nu se preia in sarcina Ministerului Economiei si Finantelor pentru scopurile prezentei ordonante de urgenta;
c) acordurile de imprumut contractate de operatori economici si garantate de stat, prin Ministerul Economiei si Finantelor, pentru care sursa de rambursare este in integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de imprumut, astfel cum este reflectat in actele normative de ratificare/aprobare a acordului de imprumut.

Norme metodologice:
14.1.1. Pentru imprumuturile care au ca surse de rambursare sursele proprii ale operatorilor economici si, in completare, de la bugetul de stat si pentru care Ministerul Economiei si Finantelor, denumit in continuare MEF, nu va prelua operatiunile de tragere si rambursare, in conformitate cu prevederile ordonantei de urgenta, sursa de rambursare ramane cea specificata in actele normative de aprobare/ratificare a acestor acorduri, respectiv sursele proprii ale operatorilor economici si, dupa caz, in completare de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite, denumit in continuare OPC.
14.1.2. Contractele de leasing financiar si contractele de credit furnizor incheiate de ordonatorii principali de credite fara garantia statului cu persoane juridice interne si externe nu intra sub incidenta art. 14 din ordonanta de urgenta.

2.
Art. 14 alin. (2) si (3) din ordonanta de urgenta:
(2) Incepand cu anul 2009, in bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj nu se mai aproba credite bugetare destinate platii ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor interne si externe contractate de catre ordonatorii principali de credite si/sau de operatorii economici cu garantia statului ori contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora, definite la alin. (1), ale caror surse de rambursare sunt bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Economiei si Finantelor asigura includerea in bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - "Actiuni generale", a fondurilor necesare efectuarii platii serviciului datoriei publice aferente imprumuturilor externe si interne contractate de catre ordonatorii de credite cu garantia statului sau contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora.

Norme metodologice:
14.2.1. In anexele nr. 1 A si 1B sunt prezentate imprumuturile contractate de MEF si subimprumutate ordonatorilor principali de credite si/sau operatorilor economici si, respectiv, cele contractate de ordonatorii principali de credite si/sau de operatorii economici si garantate de stat, care vor fi preluate de MEF in scopul acoperirii serviciului datoriei publice si care au sold de rambursat la 1 ianuarie 2009, sau cele pentru care, desi rambursarea s-a finalizat la 31 decembrie 2008, regularizarea cu finantatorii poate continua si dupa aceasta data. Incepand cu anul 2009, pentru imprumuturile prezentate in anexele nr. 1 A si 1B, MEF va efectua plata serviciului datoriei publice guvernamentale aferente acestora din bugetul MEF - "Actiuni generale", in baza acordurilor de imprumut, a documentelor convenite cu finantatorii si a protocolului de predare-preluare prevazut la pct. 14.7.1.
14.3.1. Finantarile rambursabile de natura datoriei publice guvernamentale care nu se preiau in administrare de catre MEF, conform pct 14.1.1, se vor rambursa in continuare din bugetul propriu al operatorului economic si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator, conform actului normativ de aprobare/ratificare a acordurilor de imprumut.
14.3.2. Ordonatorii principali de credite isi prevad in bugetul propriu sursele de plata aferente contractelor de leasing financiar si creditelor furnizor contractate fara garantia statului, precum si cele aferente finantarilor rambursabile contractate in baza scrisorilor de confort emise de autoritatile administratiei publice centrale si MEF.

3.
Art. 14 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta:
(4) Incepand cu anul 2009, nu se mai includ in bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj sume alocate din imprumuturile interne si externe contractate de catre ordonatorii principali de credite si/sau de operatorii economici cu garantia statului ori contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora, definite la alin. (1), ale caror surse de rambursare sunt bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, cu exceptia sumelor aferente acreditivelor deschise si operationale si dupa data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse in continuare in bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrari de credite externe.
(5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor ramase de tras din imprumuturile prevazute la alin. (4) vor fi cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj, in cadrul sumelor alocate de la aceste bugete, cu exceptia sumelor aferente acreditivelor deschise si operationale si dupa data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse in continuare in bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrari de credite externe.

Norme metodologice:
14.4.1. In anexele nr. 2 A si 2 B sunt prevazute imprumuturile pentru care MEF va prelua operatiunile de tragere in scopul aplicarii prevederilor art. 14 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta.
14.4.2. Incepand cu anul 2009, cheltuielile aferente proiectelor/programelor finantate prin imprumuturile prevazute in anexele nr. 2A si 2B vor fi cuprinse anual in bugetele OPC ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj.
14.4.3. Fac exceptie de la aceste prevederi cheltuielile dupa data de 1 ianuarie 2009 in cadrul acreditivelor in valuta deschise si operationale si dupa data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse in continuare in bugetul OPC ca sume alocate din intrari de credite externe.
14.4.4. Incepand cu elaborarea bugetului de stat pe 2009:
a) In vederea evidentierii distincte si finantarii de la bugetul de stat a proiectelor, OPC vor intocmi programe distincte aferente acestor proiecte, prezentate in anexa la bugetul acestora, potrivit metodologiei de elaborare a bugetului cuprinse in scrisoarea-cadru. Sumele se vor detalia pe proiecte/programe cuprinse in bugetul OPC, cu incadrarea in limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.
b) OPC si/sau operatorul economic se obliga sa utilizeze fondurile alocate de la bugetul de stat prin bugetul OPC, in conformitate cu pct. 14.4.2 (iar acolo unde este aplicabil, si sumele alocate din intrari de credite externe conform pct. 14.4.3), pentru finantarea proiectului/programului, numai pentru destinatiile prevazute in acordurile de imprumut, acordurile subsidiare etc. si in conformitate cu fisele program anexa la bugetul respectivului OPC.
c) OPC se obliga sa asigure din bugetul sau, in conformitate cu prevederile legilor de ratificare, fondurile necesare pentru finantarea proiectelor potrivit fiselor program anexa la bugetul acestuia. Dupa aprobarea legii bugetului de stat, OPC este obligat sa repartizeze agentiei de implementare (AI)/unitatii de management a proiectului (UMP)/unitatii de implementare a proiectului (UIP) sau altei structuri din cadrul OPC desemnate sa implementeze proiectul/programul*), indiferent de denumirea acestora, ordonatorului secundar sau tertiar de credite si/sau operatorului economic insarcinat cu implementarea proiectului/programului creditele bugetare aferente acestora, astfel cum au fost stabilite prin programele anexa la buget, detaliate pe structura clasificatiei bugetare.
d) OPC are obligatia sa isi cuprinda anual in bugetul propiu, cu justificarea corespunzatoare, sumele necesare pe intreaga perioada de implementare a proiectului/programului.
e) Utilizarea fondurilor prevazute la literele de mai sus se va face in functie de natura si destinatia categoriilor de cheltuieli, asa cum sunt prezentate in planul de finantare anexat la acordul subsidiar, daca este cazul, si/sau in acordurile de imprumut.
f) Creditele bugetare aferente proiectelor/programelor se vor evidentia in clasificatia bugetara intr-un titlu de cheltuieli distinct, special creat in acest scop de MEF.
g) AI/UMP/UIP, OPC sau ordonatorii secundari/tertiari de credite vor efectua operatiunile aferente proiectelor/programelor prin contul de credite bugetare si de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului, aferent titlului de cheltuieli distinct prevazut la lit. f).
h) Pentru creditele bugetare aferente proiectelor/ programelor, specificate la lit. f), OPC poate delega aceasta calitate fiecarui conducator al AI/UMP care functioneaza in structura sa, caruia ii revin toate atributiile si responsabilitatile ce deriva din acesta calitate. Prin actul de delegare, OPC va preciza limitele si conditiile delegarii fiecarui conducator al AI/UMP. In cazul in care UMP functioneaza in structura unui ordonator secundar sau tertiar de credite, OPC poate delega aceasta calitate ordonatorului secundar sau tertiar de credite, care la randul sau poate delega aceasta calitate conducatorului UMP din structura sa.
i) OPC*) sau AI/UMP si/sau operatorul economic va/vor tine evidenta contabila a operatiunilor aferente proiectului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile conforme cu legislatia romana in materie, precum si conform cerintelor finantatorului, dupa caz, in lei si in valuta, care vor arata in orice moment evolutia proiectului si care vor inregistra toate operatiunile efectuate si vor identifica activele si serviciile finantate din sumele care ii sunt alocate pentru acest proiect/program.
j) Acreditivele deschise si operationale si dupa data de 1 ianuarie 2009 vor ramane nemodificate, urmand ca beneficiarii sa isi cuprinda anual cheltuielile care vor fi efectuate in cadrul acestora, dupa 1 ianuarie 2009, in bugetul de intrari din credite externe. In acest scop, vor fi mentinute conturile deschise la bancile comerciale. Beneficiarii care se incadreaza in situatia sus-mentionata vor prezenta MEF, cu ocazia incheierii protocolului de predare-preluare la care se face referire la art. 14 alin. (7) din ordonanta de urgenta situatia acreditivelor deschise, in formatul prevazut in anexa nr. 3, pe care o vor actualiza ulterior pana la data de 15 ianuarie 2009, pentru reflectarea cu acuratete a valorii aferente acreditivelor dupa 1 ianuarie 2009.
k) Operatiunile in valuta (plati catre furnizori, prestatori de servicii si/sau alte astfel de operatiuni) necesare in cadrul proiectelor vor putea fi efectuate de OPC*), ordonatori secundari sau tertiari de credite, AI/UMP si/sau operatorul economic in situatia in care sistemul de trezorerie nu va permite, prin intermediul bancilor comerciale.
l) Sumele necheltuite pana la data de 31 decembrie 2008 din conturile aferente imprumuturilor, conturile deschise la banci comerciale anterior datei de 31 decembrie 2008 pentru derularea imprumuturilor, precum si din conturile de disponibil in lei aferente, indiferent de denumirea acestora, cu exceptia sumelor care sunt destinate acoperirii contravalorii unor acreditive, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 ianuarie 2009 se transfera, daca nu se convine altfel cu finantatorii, in contul curent general al Trezoreriei Statului si/sau in conturile de lei si valuta ale MEF, iar conturile respective se lichideaza corespunzator, acolo unde este cazul. Sumele din conturile respective astfel transferate vor fi utilizate conform prevederilor pct. 14.6.3.
m) Dupa inchiderea conturilor speciale prevazute la lit. k), soldul disponibil inregistrat la subcontul in care se bonifica dobanda aferenta sumelor din cont si care se debiteaza cu comisioanele si spezele bancare referitoare la operatiunile efective se face venit la bugetul statului.
n) MEF va comunica in timp util OPC, ordonatorilor secundari sau tertiari de credite, AI/UMP si/sau operatorilor economici, dupa caz, conturile in care se transfera sumele mentionate la lit. l) si m).
___________
*) Situatii specifice pentru proiecte/programe care nu sunt implementate prin UMP/UIP, ci de catre OPC.

4.
Art. 14 alin. (6) din ordonanta de urgenta:
(6) Ministerul Economiei si Finantelor va efectua tragerile din imprumuturile prevazute la alin. (4) si va utiliza sumele respective pentru finantarea deficitului bugetului de stat si pentru efectuarea platilor externe in contul datoriei publice guvernamentale.

Norme metodologice:
14.6.1. Sumele netrase la data de 1 ianuarie 2009 din imprumuturile prevazute in anexele 2A si 2B, cu exceptia celor destinate acoperirii acreditivelor, prevazute la pct. 14.4.3, vor fi trase de MEF tinand cont de urmatoarele elemente, dar fara a se limita la acestea:
a) procentele de finantare convenite in acordurile de imprumut;
b) stadiul progresului financiar si fizic pe proiectele finantate prin imprumuturile prezentate in anexele nr. 2A si 2B, raportat de beneficiari, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, daca nu se convine altfel de MEF cu finantatorii;
c) alte elemente stabilite si agreate cu finantatorii in functie de specificul proiectului si de necesitatile de finantare la nivel guvernamental.
14.6.2. Tragerea sumelor prevazute la pct. 14.6.1 va fi efectuata de MEF in contul cheltuielilor bugetare prevazute la pct. 14.4.2 care au fost deja efectuate si/sau care vor fi efectuate de catre OPC, ordonatorul secundar sau tertiar de credite si/sau operatorii economici pentru finantarea proiectului/programului din sumele alocate acestuia, de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, in bugetele proprii, in functie de ceea ce se stabileste de MEF cu finantatorul.
14.6.3. Fara a contraveni prevederilor acordurilor de imprumut si ale pct. 14.6.1, cu sumele trase se alimenteaza conturile in valuta sau in lei ale MEF deschise la Banca Nationala a Romaniei sau la bancile corespondente in conformitate cu legislatia in vigoare privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului. Aceste sume se pot utiliza pentru finantarea deficitului bugetului de stat pe masura necesitatilor de echilibrare a contului curent general al Trezoreriei Statului si pentru efectuarea platilor externe in contul datoriei publice guvernamentale. Echivalentul in lei al sumelor utilizate pentru finantarea deficitului bugetului de stat in vederea echilibrarii contului curent general al Trezoreriei Statului reprezinta surse pentru rambursarea imprumuturilor acordate temporar pentru finantarea deficitului bugetului de stat din disponibilitatile Trezoreriei Statului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.
14.6.4. In scopul efectuarii tragerilor si monitorizarii proiectelor/programelor, OPC vor transmite MEF, sub semnatura ordonatorului de credite sau a oricarei altei persoane desemnate de acesta, urmatoarele:
a) raportari semestriale in lei si in valuta privind cheltuielile efectuate in contul proiectelor cu finantare din imprumuturi si stadiul fizic al proiectelor, pe formatul si in conditiile stabilite cu finantatorul, dupa caz. Aceste raportari vor cuprinde: (i) raportari individuale pe imprumut; si (ii) raportari agregate pe imprumut, pentru proiectele pentru care exista mai multe agentii de implementare;
b) raportari trimestriale, in termen de 10 zile lucratoare de la incheierea fiecarui trimestru, privind valoarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea proiectului, potrivit extraselor de trezorerie sau bancare, dupa caz, si structura acestora pe clasificatia bugetara, precum si estimarea cheltuielilor ce se vor efectua in trimestrul urmator;
c) raportari lunare operative in lei si valuta privind cheltuielile efectuate in cadrul proiectelor cu finantare din imprumuturi, conform clasificatiei bugetare, in formatul si la termenele stabilite prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice. Pentru operativitate aceste raportari pot fi transmise si sub semnatura conducatorului AI/UMP;
d) cursul valutar utilizat in scopul raportarii va fi: pentru plati in valuta, altele decat cele in cadrul acreditivelor, se va utiliza cursul de schimb al bancii prin care se face licitatia de valuta de la data efectuarii operatiunii, pentru platile in valuta aferente acreditivelor si pentru plati in lei se va utiliza cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ziua in care s-a efectuat operatiunea.
14.6.5. In conditiile in care raportarile mentionate la pct. 14.6.4 nu se efectueaza in termenele stabilite, sunt incomplete sau eronate, MEF poate suspenda finantarea proiectului (nu se mai aproba deschideri de credite bugetare) pana la solutionare, respectiv pana la transmiterea situatiei in forma si continutul satisfacator pentru MEF.
14.6.6. OPC impreuna cu ordonatorul secundar sau tertiar de credite si AI/UMP/Unitatea de coordonare a proiectului (UCP) si/sau operatorul economic vor monitoriza proiectul, conform indicatorilor stabiliti cu finantatorul.
14.6.7. OPC impreuna cu ordonatorul secundar sau tertiar de credite si AI/UMP/UCP si/sau operatorul economic vor raspunde cu promptitudine tuturor cerintelor finantatorului si MEF de prezentare de informatii si rapoarte in legatura cu modul si stadiul implementarii proiectului si modului de utilizare a fondurilor necesare realizarii acestuia. In afara raportarilor periodice pe care OPC le va transmite finantatorului si MEF, acesta va mai transmite cu promptitudine la MEF, la cerere, orice rapoarte/situatii si documente, inclusiv copii ale documentelor de plata solicitate.
14.6.8. MEF va agrega informatiile din aceste raportari si va efectua periodic trageri din imprumuturi, astfel cum s-a stabilit cu finantatorul si in functie de necesitatile de finantare la nivel guvernamental.
14.6.9. Pe baza acordului finantatorului, MEF poate efectua trageri din imprumuturi in conformitate cu nevoile de finantare generale ale bugetului de stat sau ale Trezoreriei Statului, fara corespondent imediat in raportarile primite de la ordonatorii principali de credite.
14.6.10. Procedurile de achizitie in cadrul proiectelor/programelor finantate prin imprumuturile prezentate in anexele nr. 2A si 2B vor fi cele mentionate in acordurile de imprumut.
14.6.11. OPC, ordonatorul secundar sau tertiar de credite si/sau operatorul economic care implementeaza proiectele pentru care s-au contractat credite directe si/sau garantate de stat vor respecta prevederile din acordurile de imprumut privind monitorizarea financiara, coordonarea, supervizarea si implementarea proiectelor (inclusiv in ceea ce priveste efectuarea auditului, dupa caz, tinerea evidentelor contabile, crearea si mentinerea pe durata implementarii proiectului a AI/UMP/UCP, indiferent de denumirea acesteia etc.) si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, aprobata prin Legea nr. 172/2001.

5.
Art 14 alin. (7) din ordonanta de urgenta:
(7) Obligatiile financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol se preiau de catre Ministerul Economiei si Finantelor pe baza de protocol de predare-preluare incheiat cu ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective si/sau cu operatorii economici care au astfel de obligatii. Aceste protocoale se vor incheia pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2008.

Norme metodologice
14.7.1. Protocolul de predare-preluare intre OPC, ordonatorul secundar sau tertiar de credite si/sau operatorul economic si MEF va cuprinde informatii detaliate, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, si va urmari reflectarea sumelor contractate, a celor angajate, precum si a celor platite in contul serviciului datoriei publice. In acest sens, vor fi evidentiate inclusiv soldurile conturilor de imprumut, ale acreditivelor deschise si ale conturilor speciale.
14.7.2. In cazul in care, pentru imprumuturile prezentate in anexele nr. 1 si 2, OPC si/sau operatorii economici detin documente originale semnate cu institutiile finantatoare (de exemplu: contracte/acorduri de imprumut, amendamente la acestea si altele asemenea), aceste documente vor fi atasate in copie protocoalelor prevazute la pct. 14.7.1.
14.7.3. In vederea evitarii aparitiei unor probleme in efectuarea operatiunilor care se preiau de catre MEF in baza art. 14 din ordonanta de urgenta, protocoalele prevazute la pct. 14.7.1 se vor incheia imediat dupa realizarea etapelor prevazute la art. 14 alin. (9) din ordonanta de urgenta.
14.7.4. Ordonatorii principali de credite sunt direct responsabili pentru corectitudinea si acuratetea datelor si informatiilor prezentate in protocoalele de predare-preluare.

6.
Art. 14 alin. (8), (9) si (10) din ordonanta de urgenta:
(8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2009, in vederea aplicarii prevederilor prezentului articol, se vor face de catre Ministerul Economiei si Finantelor in colaborare cu ordonatorii principali de credite si/sau cu operatorii economici implicati in aplicarea acestor prevederi.
(9) Pana la data de 1 august 2008, acordurile de imprumut contractate direct sau garantate de stat, precum si actele normative de aprobare ori ratificare a acestora se modifica in mod corespunzator, in vederea aplicarii prevederilor prezentului articol. In cazul in care nu se obtine acordul finantatorilor, se aplica prevederile din acordurile de imprumut incheiate cu acestia si din actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(10) Toate cheltuielile ocazionate de amendarea acordurilor de imprumut contractate direct sau garantate de stat in baza alin. (9) se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - "Actiuni generale."

Norme metodologice:
14.9.1. Prezentele norme metodologice se aplica numai imprumuturilor contractate direct sau garantate de stat prin MEF pentru care s-a obtinut acordul prealabil al finantatorilor in ceea ce priveste aplicarea art. 14 din ordonanta de urgenta, in raport cu care se vor actualiza in mod corespunzator anexele nr. 1 si nr. 2.
14.9.2. MEF initiaza demersuri pentru obtinerea acordurilor finantatorilor cu privire la aplicarea prevederilor art. 14 din ordonanta de urgenta, pentru toate imprumuturile pe care le va prelua, inclusiv pentru imprumuturile contractate de OPC cu garantia statului, in conditiile prevazute de ordonanta de urgenta.
14.9.3. Solutiile juridice privind modificarea acordurilor de imprumut ce decurg din aplicarea prevederilor art. 14 din ordonanta de urgenta, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, amendamente, memorandumuri de intelegere, scrisori de notificare, cesionari, schimb de scrisori, se vor stabili de comun acord cu finantatorul.
14.9.4. Documentele finale care se vor conveni in acest scop cu finantatorii, indiferent de solutia juridica stabilita, vor fi transmise spre informare entitatilor implicate inaintea incheierii acestora.
14.9.5. In cazul imprumuturilor contractate de OPC si/sau de operatorii economici cu garantia statului sau pentru imprumuturile la care OPC si/sau operatorul economic este/sunt parti/parte semnatari/semnatara ale/a acordului de imprumut initial, documentul convenit cu finantatorul pentru modificarea acordurilor de imprumut respective, indiferent de solutia juridica stabilita, va fi semnat atat de MEF, cat si de OPC si/sau de operatorul economic, dupa caz.
14.9.6. Dupa finalizarea formalitatilor cu finantatorii, MEF, in colaborare cu OPC, va parcurge etapele necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor art 14. alin. (9) din ordonanta de urgenta.
14.9.7. Ulterior, dupa aprobarea actelor normative prevazute la art. 14 alin. (9) din ordonanta de urgenta, MEF, in colaboare cu OPC, va modifica in mod corespunzator, dupa caz, acordurile de imprumut subsidiar, acordurile subsidiare si conventiile de garantare incheiate initial.
14.9.8. Pana la data de 29 august 2008, MEF va comunica fiecarui OPC, ordonator secundar sau tertiar de credite, UMP si/sau operator economic lista finala a imprumuturilor pentru care finantatorii si-au dat acordul scris cu privire la aplicarea prevederilor art. 14 din ordonanta de urgenta.
14.9.9. In cazul in care nu se obtine acordul finantatorilor pentru preluarea de catre MEF a administrarii imprumuturilor, sursa si procedura de rambursare, precum si procedura de efectuare a tragerilor din imprumut si de includere in buget a acestuia raman cele stabilite initial in acordul de imprumut respectiv, actul normativ de aprobare sau ratificare a acordului de imprumut si in acordul de imprumut subsidiar sau in conventia de garantare, dupa caz.

7.
Dispozitii finale ale prezentelor norme metodologice
7.1. MEF nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea, legalitatea si realitatea informatiilor cuprinse in raportarile OPC, pe baza carora MEF solicita trageri din imprumuturi potrivit pct. 14.6.8, acestea fiind in responsabilitatea OPC.
7.2. a) Periodic, MEF isi rezerva dreptul de a solicita organelor abilitate efectuarea unor controale in vederea verificarii legalitatii si realitatii informatiilor cuprinse in raportarile OPC care au stat la baza efectuarii de catre MEF a tragerilor din imprumuturi.
b) In cazul in care in urma acestor controale se constata nereguli in ceea ce priveste legalitatea si realitatea informatiilor privind utilizarea sumelor alocate transmise de OPC, OPC va fi financiar direct raspunzator, urmand ca eventualele daune sa fie recuperate conform legislatiei romane in vigoare.

8.
Anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3 si 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


Anexa nr. 1A la normele metodologice

SITUATIA
imprumuturilor directe care vor fi preluate de Ministerul Economiei si
Finantelor in scopul efectuarii platii serviciului datoriei publice,
potrivit art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 109/2008 
  
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Denumirea creditului/act normativ  ¦              ¦                  ¦  Numarul   ¦
¦crt.¦    de ratificare/aprobare    ¦     Creditor     ¦      Beneficiar       ¦ din registrul ¦
¦  ¦                   ¦              ¦                  ¦datoriei publice¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 1 ¦Imprumut pentru sprijinirea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Educatiei, Cercetarii  ¦   Nr. 92   ¦
¦  ¦reformei sistemului de invatamant   ¦Reconstructie si Dezvoltare¦si Tineretului           ¦        ¦
¦  ¦preuniversitar (Ordonanta       ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Guvernului nr. 24/1994)        ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 2 ¦Imprumut pentru Proiectul privind   ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Muncii, Familiei    ¦  Nr. 160   ¦
¦  ¦forta de munca si protectia sociala  ¦Reconstructie si Dezvoltare¦si Egalitatii de Sanse       ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 35/1995)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 3 ¦Imprumut pentru Proiectul de     ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Educatiei, Cercetarii  ¦  Nr. 403   ¦
¦  ¦reforma a invatamantului superior   ¦Reconstructie si Dezvoltare¦si Tineretului           ¦        ¦
¦  ¦si cercetarii stiintifice universitare¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 2/1997)              ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 4 ¦Imprumut pentru Proiectul       ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Educatiei, Cercetarii  ¦  Nr. 476   ¦
¦  ¦de reabilitare a scolilor       ¦Reconstructie si Dezvoltare¦si Tineretului           ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 71/1997)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 5 ¦Imprumut pentru Proiectul       ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Internelor si Reformei ¦  Nr. 484   ¦
¦  ¦cadastrului general si publicitatii  ¦Reconstructie si Dezvoltare¦Administrative           ¦        ¦
¦  ¦imobiliare (Ordonanta Guvernului   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 21/1998)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 6 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Muncii, Familiei    ¦  Nr. 525   ¦
¦  ¦Proiectului privind protectia     ¦Reconstructie si Dezvoltare¦si Egalitatii de Sanse       ¦        ¦
¦  ¦copilului (Ordonanta Guvernului    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 63/1998)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 7 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Culturii si Cultelor  ¦  Nr. 532   ¦
¦  ¦Proiectului privind patrimoniul    ¦Reconstructie si Dezvoltare¦                  ¦        ¦
¦  ¦cultural (Ordonanta Guvernului    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 4/1999)              ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 8 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Economiei si Finantelor ¦  Nr. 579   ¦
¦  ¦proiectului privind inchiderea    ¦Reconstructie si Dezvoltare¦Agentia Nationala pentru      ¦        ¦
¦  ¦minelor (Ordonanta Guvernului     ¦              ¦Dezvoltarea Zonelor Miniere    ¦        ¦
¦  ¦nr. 11/2000)             ¦              ¦Agentia Nationala pentru Resurse  ¦        ¦
¦  ¦                   ¦              ¦Minerale              ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 9 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Agriculturii si     ¦  Nr. 625   ¦
¦  ¦Proiectului pentru sprijinirea    ¦Reconstructie si Dezvoltare¦Dezvoltarii Rurale         ¦        ¦
¦  ¦serviciilor din agricultura      ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 63/2000)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 10 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Sanatatii Publice    ¦  Nr. 626   ¦
¦  ¦Proiectului privind reforma      ¦Reconstructie si Dezvoltare¦                  ¦        ¦
¦  ¦sectorului sanitar (Ordonanta     ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Guvernului nr. 68/2000)        ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 11 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Muncii, Familiei    ¦  Nr. 755   ¦
¦  ¦Proiectului privind dezvoltarea    ¦Reconstructie si Dezvoltare¦si Egalitatii de Sanse       ¦        ¦
¦  ¦sectorului social (Ordonanta de    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦urgenta a Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 111/2001)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 12 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Internelor si Reformei ¦  Nr. 1004  ¦
¦  ¦Proiectului pentru dezvoltare     ¦Reconstructie si Dezvoltare¦Administrative           ¦        ¦
¦  ¦rurala (Ordonanta de urgenta     ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦a Guvernului nr. 90/2002)       ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 13 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Agriculturii si     ¦  Nr. 1011  ¦
¦  ¦Proiectului de dezvoltare       ¦Reconstructie si Dezvoltare¦Dezvoltarii Rurale         ¦        ¦
¦  ¦forestiera (Legea nr. 400/2003)    ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 14 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Educatiei, Cercetarii  ¦  Nr. 1014  ¦
¦  ¦Proiectului privind invatamantul   ¦Reconstructie si Dezvoltare¦si Tineretului           ¦        ¦
¦  ¦rural (Legea nr. 441/2003)      ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 15 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Agriculturii si     ¦  Nr. 1016  ¦
¦  ¦Proiectului privind reabilitarea   ¦Reconstructie si Dezvoltare¦Dezvoltarii Rurale         ¦        ¦
¦  ¦si reforma sectorului de irigatii   ¦4717            ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 4/2004)          ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 16 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Mediului si Dezvoltarii ¦  Nr. 1022  ¦
¦  ¦proiectului de diminuare a      ¦Reconstructie si Dezvoltare¦Durabile              ¦        ¦
¦  ¦riscurilor producerii calamitatilor  ¦              ¦Ministerul Dezvoltarii,      ¦        ¦
¦  ¦naturale si pregatirea pentru     ¦              ¦Lucrarilor Publice si Locuintelor ¦        ¦
¦  ¦situatii de urgenta (Legea      ¦              ¦Ministerul Internelor si Reformei ¦        ¦
¦  ¦nr. 389/2004)             ¦              ¦Administrative           ¦        ¦
¦  ¦                   ¦              ¦Agentia Nationala         ¦        ¦
¦  ¦                   ¦              ¦pentru Resurse Minerale      ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 17 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Sanatatii Publice    ¦  Nr. 1030  ¦
¦  ¦Proiectului privind reforma      ¦Reconstructie si Dezvoltare¦                  ¦        ¦
¦  ¦sectorului sanitar - faza a II-a   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 171/2005)         ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 18 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Agriculturii si     ¦  Nr. 1031  ¦
¦  ¦Proiectului pentru modernizarea    ¦Reconstructie si Dezvoltare¦Dezvoltarii Rurale         ¦        ¦
¦  ¦sistemului de informare si      ¦              ¦Autoritatea Nationala       ¦        ¦
¦  ¦cunoastere in agricultura       ¦              ¦Sanitara Veterinara si pentru   ¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 170/2005)         ¦              ¦Siguranta Alimentelor       ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 19 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Comunicatiilor     ¦  Nr. 1035  ¦
¦  ¦Proiectului "Economia bazata pe    ¦Reconstructie si Dezvoltare¦si Tehnologiei Informatiei     ¦        ¦
¦  ¦cunoastere" (Ordonanta de       ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦urgenta a Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 180/2005)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 20 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Justitiei        ¦  Nr. 1043  ¦
¦  ¦Proiectului privind reforma      ¦Reconstructie si Dezvoltare¦                  ¦        ¦
¦  ¦sistemului judiciar (Legea      ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 205/2006)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 21 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana pentru   ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1038  ¦
¦  ¦Proiectului pentru modernizarea    ¦Reconstructie si Dezvoltare¦                  ¦        ¦
¦  ¦retelei energetice feroviare     ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 211/2006)         ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 22 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana pentru   ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1039  ¦
¦  ¦Proiectului pentru constructia    ¦Reconstructie si Dezvoltare¦                  ¦        ¦
¦  ¦variantei de ocolire a municipiului  ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Constanta (Legea nr. 210/2006)    ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 23 ¦Imprumut pentru modernizarea     ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 580   ¦
¦  ¦metroului Bucuresti - Transa C    ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 60/1999)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 24 ¦Imprumut pentru modernizarea     ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 754   ¦
¦  ¦metroului Bucuresti - etapa      ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦a II-a (Legea nr. 438/2001)      ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 25 ¦Imprumut pentru modernizarea     ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 530   ¦
¦  ¦cailor ferate din Romania (Legea   ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 35/1999)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 26 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Mediului si       ¦  Nr. 631   ¦
¦  ¦Proiectului de reconstructie pentru  ¦Investitii         ¦Dezvoltarii Durabile        ¦        ¦
¦  ¦eliminarea efectelor inundatiilor   ¦              ¦Ministerul Transporturilor     ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta Guvernului         ¦              ¦Ministerul Agriculturii si     ¦        ¦
¦  ¦nr. 97/2000)             ¦              ¦Dezvoltarii Rurale         ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 27 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 776   ¦
¦  ¦proiectului de reabilitare a     ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦drumurilor - etapa a IV-a (Legea   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 527/2001)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 28 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1007  ¦
¦  ¦proiectului de reabilitare a     ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦drumurilor - etapa a V-a       ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta de urgenta         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦a Guvernului nr. 159/2002)      ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 29 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1008  ¦
¦  ¦Proiectului de protejare a malului  ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦canalului Sulina (Ordonanta de    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦urgenta a Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 187/2002)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 30 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Educatiei, Cercetarii  ¦  Nr. 1013  ¦
¦  ¦Proiectului privind reabilitarea   ¦Investitii         ¦si Tineretului           ¦        ¦
¦  ¦infrastructurii scolare (Legea    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 440/2003)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 31 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1020  ¦
¦  ¦Proiectului de construire       ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦a autostrazii Arad - Timisoara -   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Lugoj (Legea nr. 250/2004)      ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 32 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Sanatatii Publice    ¦  Nr. 1028  ¦
¦  ¦Proiectului privind reabilitarea   ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦sectorului sanitar          ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 442/2005)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 33 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1040  ¦
¦  ¦Proiectului privind reabilitarea   ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦liniei de cale ferata Curtici-    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Simeria (Legea nr. 217/2006)     ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 34 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1041  ¦
¦  ¦Proiectului de reconstructie a    ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦drumurilor afectate de inundatii   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 218/2006)         ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 35 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 447   ¦
¦  ¦proiectului privind reabilitarea   ¦Reconstructie si Dezvoltare¦                  ¦        ¦
¦  ¦drumurilor - etapa a II-a       ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 23/1997)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 36 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana pentru   ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 433   ¦
¦  ¦proiectului privind reabilitarea   ¦Reconstructie si Dezvoltare¦                  ¦        ¦
¦  ¦drumurilor - etapa a II-a (Legea   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 74/1997)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 37 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 434   ¦
¦  ¦proiectului privind reabilitarea   ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦drumurilor - etapa a II-a (Legea   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 74/1997)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 38 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 531   ¦
¦  ¦proiectului privind reabilitarea   ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦drumurilor - etapa a III-a (Legea   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 34/1999)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 39 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1042  ¦
¦  ¦Proiectului privind constructia    ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦autostrazii Cernavoda -        ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Constanta (Legea nr. 151/2006)    ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 40 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Educatiei, Cercetarii  ¦  Nr. 475   ¦
¦  ¦proiectului privind reabilitarea   ¦Consiliului Europei    ¦si Tineretului           ¦        ¦
¦  ¦scolilor (Ordonanta de urgenta a   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Guvernului nr. 70/1997)        ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 41 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Muncii, Familiei    ¦  Nr. 526   ¦
¦  ¦Proiectului privind protectia     ¦Consiliului Europei    ¦si Egalitatii de Sanse       ¦        ¦
¦  ¦copilului (Ordonanta Guvernului    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 64/1998)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 42 ¦Imprumut pentru sprijinirea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Mediului si       ¦  Nr. 537   ¦
¦  ¦regiunilor afectate de inundatii -  ¦Consiliului Europei    ¦Dezvoltarii Durabile        ¦        ¦
¦  ¦faza I (Ordonanta Guvernului     ¦              ¦Ministerul Agriculturii si     ¦        ¦
¦  ¦nr. 28/1999)             ¦              ¦Dezvoltarii Rurale         ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 43 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor ¦  Nr. 756   ¦
¦  ¦Proiectului privind constructia de  ¦Consiliului Europei    ¦Publice si Locuintelor       ¦        ¦
¦  ¦locuinte sociale (Ordonanta de    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦urgenta a Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 110/2001)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 44 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Culturii si Cultelor  ¦  Nr. 1009  ¦
¦  ¦Proiectului privind reabilitarea,   ¦Consiliului Europei    ¦                  ¦        ¦
¦  ¦consolidarea, restaurarea si     ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦modernizarea Ateneului Roman     ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta de urgenta         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦a Guvernului nr. 50/2003)       ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 45 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Educatiei, Cercetarii  ¦  Nr. 1012  ¦
¦  ¦Proiectului privind reabilitarea   ¦Consiliului Europei    ¦si Tineretului           ¦        ¦
¦  ¦infrastructurii scolare (Legea    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 439/2003)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 46 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor ¦  Nr. 1015  ¦
¦  ¦Proiectului privind constructia de  ¦Consiliului Europei    ¦Publice si Locuintelor       ¦        ¦
¦  ¦locuinte sociale - faza a II-a    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 483/2003)         ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 47 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor ¦  Nr. 1018  ¦
¦  ¦Proiectului "Sali de sport"      ¦Consiliului Europei    ¦Publice si Locuintelor       ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta de urgenta         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦a Guvernului nr. 7/2004)       ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 48 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Mediului si Dezvoltarii ¦  Nr. 1017  ¦
¦  ¦Proiectului pentru prevenirea     ¦Consiliului Europei    ¦Durabile              ¦        ¦
¦  ¦catastrofelor naturale generate de  ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦inundatii si poluarea aerului - II  ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 68/2004)          ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 49 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Mediului si Dezvoltarii ¦  Nr. 1032  ¦
¦  ¦Proiectului privind refacerea     ¦Consiliului Europei    ¦Durabile              ¦        ¦
¦  ¦si consolidarea lucrarilor      ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦hidrotehnice distruse de       ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦inundatiile din aprilie-mai 2005   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦in judetele Timis si Caras-Severin  ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 928/2005)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 50 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1033  ¦
¦  ¦Proiectului privind reabilitarea   ¦Consiliului Europei    ¦                  ¦        ¦
¦  ¦retelelor rutiere si feroviare    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦deteriorate de inundatiile din    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦primavara anului 2005         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta de urgenta a        ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Guvernului nr. 122/2005)       ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 51 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor ¦  Nr. 1045  ¦
¦  ¦Proiectului privind constructia    ¦Consiliului Europei    ¦Publice si Locuintelor       ¦        ¦
¦  ¦si reabilitarea de locuinte sociale  ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦pentru tineri destinate inchirierii  ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 301/2006)         ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 52 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Societe Generale BRD Groupe¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1036  ¦
¦  ¦partiala a 4 proiecte aflate in    ¦Societe Generale      ¦                  ¦        ¦
¦  ¦portofoliul Ministerului       ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Transporturilor (Hotararea      ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Guvernului nr. 33/2006)        ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 53 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Raiffeisen Zentralbank   ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1037  ¦
¦  ¦constructiei autostrazii Brasov-   ¦Oesterreich AG Calyon Bank ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Cluj-Bors (Hotararea Guvernului    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 871/2005)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 54 ¦Imprumut pentru finantarea unui    ¦Dexia Kommunal Kredit   ¦Ministerul Internelor si Reformei ¦  Nr. 1046  ¦
¦  ¦numar de doua proiecte din      ¦Banc AG          ¦Administrative           ¦        ¦
¦  ¦portofoliul Ministerului Internelor si¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Reformei Administrative        ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 791/2005 si Hotararea       ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Guvernului nr. 814/2005)       ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 55 ¦Imprumut pentru finantarea a     ¦Dexia Kommunal Kredit   ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1047  ¦
¦  ¦4 proiecte prioritare din portofoliul ¦Banc AG          ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Ministerului Transporturilor     ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 1.453/2006)            ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 56 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Educatiei, Cercetarii si¦  Nr. 1054  ¦
¦  ¦Proiectului privind incluziunea    ¦Reconstructie si Dezvoltare¦Tineretului            ¦        ¦
¦  ¦sociala (Legea nr. 40/2007)      ¦              ¦Ministerul Muncii,         ¦        ¦
¦  ¦                   ¦              ¦Familiei si Egalitatii de Sanse  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 57 ¦Imprumut pentru prevenirea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Sanatatii Publice    ¦  Nr. 1056  ¦
¦  ¦si combaterea extinderii gripei    ¦Reconstructie si Dezvoltare¦Autoritatea Nationala Sanitara   ¦        ¦
¦  ¦aviare (Legea nr. 57/2007)      ¦              ¦Veterinara si pentru Siguranta   ¦        ¦
¦  ¦                   ¦              ¦Alimentelor            ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 58 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1051  ¦
¦  ¦Proiectului privind modernizarea   ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦metroului Bucuresti - etapa a 3-a   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 2/2007)              ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 59 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Muncii, Familiei    ¦  Nr. 1048  ¦
¦  ¦Proiectului Initiativa "Copiii    ¦Consiliului Europei    ¦si Egalitatii de Sanse       ¦        ¦
¦  ¦Strazii" (Legea nr. 388/2006)     ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 60 ¦Imprumut pentru restaurarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Culturii si Cultelor  ¦  Nr. 1053  ¦
¦  ¦monumentelor istorice (Hotararea   ¦Consiliului Europei    ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Guvernului nr. 191/2007)       ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 61 ¦Imprumut pentru realizarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor ¦  Nr. 1062  ¦
¦  ¦sistemului de alimentare cu apa    ¦Consiliului Europei    ¦Publice si Locuintelor       ¦        ¦
¦  ¦si canalizare in localitatile sub   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦50.000 de locuitori (Legea      ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 224/2007)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 62 ¦Imprumut pentru apararea       ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Mediului si Dezvoltarii ¦  Nr. 1061  ¦
¦  ¦impotriva inundatiilor in zona de   ¦Consiliului Europei    ¦Durabile              ¦        ¦
¦  ¦sud-vest a Romaniei (Legea      ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 225/2007)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 63 ¦Imprumut pentru reabilitarea     ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Culturii si Cultelor  ¦  Nr. 1063  ¦
¦  ¦cladirilor culturale (Hotararea    ¦Consiliului Europei    ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Guvernului nr. 933/2007)       ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 64 ¦Imprumut destinat serviciilor     ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Muncii, Familiei    ¦  Nr. 1064  ¦
¦  ¦comunitare pentru copii        ¦Consiliului Europei    ¦si Egalitatii de Sanse       ¦        ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 928/2007)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 65 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Educatiei, Cercetarii  ¦  Nr. 1065  ¦
¦  ¦proiectului privind educatia     ¦Consiliului Europei    ¦si Tineretului           ¦        ¦
¦  ¦timpurie (Hotararea Guvernului    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 1.454/2007)            ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 66 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Dexia Kommunal Credit   ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1050  ¦
¦  ¦Proiectului de reabilitare a caii   ¦Banca AG          ¦                  ¦        ¦
¦  ¦ferate Bucuresti-Constanta,      ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦completare la Proiectul Rom      ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦P3/JBIC (Hotararea Guvernului     ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 1.862/2006)            ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 67 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Fortis Bank        ¦Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor ¦  Nr. 1052  ¦
¦  ¦alimentarii cu apa la sate      ¦              ¦Publice si Locuintelor       ¦        ¦
¦  ¦si pietruirea drumurilor comunale   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 1.853/2006)            ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 68 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Internationala pentru¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1058  ¦
¦  ¦proiectului sectorial de sprijinire a ¦Reconstructie si Dezvoltare¦(Administratia Nationala      ¦        ¦
¦  ¦transporturilor (Legea        ¦              ¦a Drumurilor si Compania      ¦        ¦
¦  ¦nr. 184/2007)             ¦              ¦Nationala de Cai Ferate Romane)  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 69 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 1059  ¦
¦  ¦proiectului privind reabilitarea   ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦drumurilor etapa a VI-a        ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta de urgenta a        ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Guvernului nr. 71/2007)        ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 70 ¦Imprumut pentru reabilitarea     ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor (port  ¦  Nr. 176   ¦
¦  ¦portului Constanta (Ordonanta     ¦Investitii         ¦Constanta)             ¦        ¦
¦  ¦Guvernului nr. 6/1996)        ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 71 ¦Imprumut pentru modernizarea     ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 466   ¦
¦  ¦metroului Bucuresti - Transa A    ¦Investitii         ¦(Metrorex)             ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 31/1997)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 72 ¦Imprumut pentru modernizarea     ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦  Nr. 466   ¦
¦  ¦metroului Bucuresti - Transa B    ¦Investitii         ¦(Metrorex)             ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 31/1997)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 73 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Banca Europeana de     ¦Ministerul Transporturilor     ¦   Nr. 83   ¦
¦  ¦proiectului privind reabilitarea   ¦Investitii         ¦                  ¦        ¦
¦  ¦drumurilor nationale (Legea      ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 46/1993)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 74 ¦Imprumut pentru finantarea      ¦Fondul International pentru¦Ministerul Economiei si Finantelor ¦  Nr. 562   ¦
¦  ¦Proiectului privind dezvoltarea    ¦Dezvoltare Agricola    ¦Ministerul Agriculturii si     ¦        ¦
¦  ¦rurala a Muntilor Apuseni       ¦              ¦Dezvoltarii Rurale         ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 115/1999) (se preia numai     ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦serviciul datoriei publice aferent  ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦partii din imprumut destinat     ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦componentei B a Proiectului, care   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦se suporta de la bugetul de stat   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦astfel cum este prevazut in      ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Ordonanta Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 115/1999)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 75 ¦Imprumut pentru finantarea unor    ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Mediului si Dezvoltarii ¦  Nr. 1067  ¦
¦  ¦investitii prioritare din domeniul  ¦Consiliului Europei    ¦Durabile              ¦        ¦
¦  ¦gospodaririi apelor din Romania    ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului         ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦nr. 163/2008)             ¦              ¦                  ¦        ¦
+----+--------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------------¦
¦ 76 ¦Imprumut destinat reconstructiei   ¦Banca de Dezvoltare a   ¦Ministerul Agriculturii si     ¦  Nr. 1066  ¦
¦  ¦drumurilor forestiere afectate de   ¦Consiliului Europei    ¦Dezvoltarii Rurale         ¦        ¦
¦  ¦inundatii si corectarea torentelor  ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦din zonele forestiere (Hotararea   ¦              ¦                  ¦        ¦
¦  ¦Guvernului nr. 89/2008)        ¦              ¦                  ¦        ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Anexa nr. 1B la normele metodologice

SITUATIA 
  creditelor externe si interne contractate de ordonatorii principali de
credite sau de operatorii economici, cu garantia statului, ce vor fi
preluate de Ministerul Economiei si Finantelor in scopul
efectuarii platii serviciului datoriei publice, potrivit art. 14
alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 109/2008 
  
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Denumirea creditului si actul ¦    Creditor    ¦     Beneficiar     ¦ Numarul ¦Data emiterii¦
¦crt.¦      normativ      ¦            ¦               ¦garantiei¦ garantiei ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 1 ¦Credit extern pentru importul  ¦Citibank International ¦Romtehnica/Ministerul    ¦  212  ¦ 30-apr.-96 ¦
¦  ¦a 5 radare si a echipamentului ¦PLC London       ¦Apararii Nationale      ¦     ¦       ¦
¦  ¦de legatura (Hotararea     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 701/1995,    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicata)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 2 ¦Credit pentru modernizarea   ¦Banca Europeana pentru ¦Compania Nationala de    ¦  230  ¦ 5-aug.-96 ¦
¦  ¦autostrazii Bucuresti-Pitesti  ¦Reconstructie si    ¦Autostrazi si Drumuri    ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Ordonanta Guvernului      ¦Dezvoltare       ¦Nationale          ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 34/1996)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 3 ¦Credit pentru finantarea    ¦Banque Nationale de  ¦Serviciul de Telecomunicatii ¦  428  ¦ 9-iun.-97 ¦
¦  ¦sistemului digital integrat de ¦Paris         ¦Speciale           ¦     ¦       ¦
¦  ¦radiocomunicatii (Hotararea   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 20/1997,     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicata)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 4 ¦Credit pentru achizitionarea  ¦Societe Generale Franta¦Romtehnica/Ministerul    ¦  453  ¦ 1-oct.-97 ¦
¦  ¦echipamentului militar Sistem  ¦            ¦Apararii Nationale      ¦     ¦       ¦
¦  ¦de recunoastere prin      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦radiolocatie (Hotararea     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 1.141/1996,   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicata)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 5 ¦Credit pentru realizarea unui  ¦Banque Nationale de  ¦Serviciul de Telecomunicatii ¦  505  ¦ 24-iul.-98 ¦
¦  ¦sistem integrat de       ¦Paris         ¦Speciale           ¦     ¦       ¦
¦  ¦radiocomunicatii mobile -    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦transa II (Hotararea      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 20/1997,     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicata)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 6 ¦Credit pentru modernizarea   ¦HSBC Holding      ¦Aeroportul International   ¦  550  ¦ 7-iul.-99 ¦
¦  ¦CN Aeroportul International   ¦            ¦Henri Coanda - Otopeni    ¦     ¦       ¦
¦  ¦Bucuresti - Otopeni (faza II)  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Ordonanta de urgenta      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦a Guvernului nr. 73/1999)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 7 ¦Credit privind modernizarea a  ¦PARIBAS Franta     ¦Societatea Nationala     ¦  546  ¦ 21-iun.-99 ¦
¦  ¦100 de vagoane de calatori   ¦            ¦de Transport Feroviar    ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦de Calatori "CFR Calatori" - ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 217/1999)          ¦            ¦S.A./Ministerul       ¦     ¦       ¦
¦  ¦                ¦            ¦Transporturilor       ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 8 ¦Credit privind modernizarea   ¦PARIBAS Franta     ¦Societatea Nationala     ¦  546  ¦ 21-iun.-99 ¦
¦  ¦a 100 de vagoane de calatori  ¦            ¦de Transport Feroviar    ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦de Calatori "CFR Calatori" - ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 217/1999)          ¦            ¦S.A./Ministerul       ¦     ¦       ¦
¦  ¦                ¦            ¦Transporturilor       ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 9 ¦Credit pentru realizarea    ¦Banque Nationale de  ¦Serviciul de Telecomunicatii ¦  568  ¦ 20-oct.-99 ¦
¦  ¦sistemului de radiocomunicatii ¦Paris Franta      ¦Speciale           ¦     ¦       ¦
¦  ¦mobile (transa III) (Hotararea ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 20/1997,     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicata)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 10 ¦Credit pentru achizitionare   ¦ABN Amro Bank Elvetia ¦Ministerul Sanatatii Publice ¦  572  ¦ 26-nov.-99 ¦
¦  ¦aparatura medicala de      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦radiologie (Hotararea      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 100/1999)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 11 ¦Credit extern pentru      ¦Deutsche Bank Londra  ¦Ministerul Dezvoltarii,   ¦  590  ¦ 29-mar.-00 ¦
¦  ¦finantarea Proiectului     ¦(sindicalizare)    ¦Lucrarilor Publice      ¦     ¦       ¦
¦  ¦de alimentare cu apa a satelor ¦            ¦si Locuintelor        ¦     ¦       ¦
¦  ¦si asigurarea cu locuinte    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦sociale (Hotararea Guvernului  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 687/1997)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 12 ¦Credit extern pentru      ¦Svenska Handelsbanken ¦Ministerul Transporturilor  ¦  594  ¦ 14-apr.-00 ¦
¦  ¦finantarea Proiectului de    ¦Suedia         ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦modernizare garnituri metrou  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 205/2000)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 13 ¦Credit extern pentru      ¦Bank Leumi Israel   ¦Ministerul Dezvoltarii,   ¦  600  ¦ 17-mai.-00 ¦
¦  ¦finantarea Proiectului de    ¦            ¦Lucrarilor Publice      ¦     ¦       ¦
¦  ¦alimentare cu apa a satelor si ¦            ¦si Locuintelor        ¦     ¦       ¦
¦  ¦asigurarea cu locuinte sociale ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 687/1997)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 14 ¦Credit extern pentru      ¦ING Bank Olanda    ¦Ministerul Dezvoltarii,   ¦  601  ¦ 17-mai.-00 ¦
¦  ¦finantarea Proiectului de    ¦            ¦Lucrarilor Publice      ¦     ¦       ¦
¦  ¦alimentare cu apa a satelor   ¦            ¦si Locuintelor        ¦     ¦       ¦
¦  ¦si asigurarea cu locuinte    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦sociale (Hotararea Guvernului  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 687/1997)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 15 ¦Credit pentru dezvoltarea    ¦Citibank International ¦Serviciul de Telecomunicatii ¦  607  ¦ 15-iun.-00 ¦
¦  ¦si modernizarea retelelor    ¦Plc          ¦Speciale           ¦     ¦       ¦
¦  ¦de telecomunicatii speciale   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 0985/1999, nepublicata)   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 16 ¦Credit extern achizitionare   ¦ABN AMRO        ¦Ministerul Sanatatii Publice ¦  655  ¦ 8-nov.-00 ¦
¦  ¦aparatura medicala       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 303/2000)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 17 ¦Credit extern modernizare    ¦Citibank        ¦Ministerul Sanatatii Publice ¦  658  ¦ 9-nov.-00 ¦
¦  ¦Spitalul Coltea (Hotararea   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 850/1999)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 18 ¦Credit extern pentru      ¦BHF Bank        ¦Ministerul Sanatatii Publice ¦  720  ¦ 16-apr.-01 ¦
¦  ¦achizitionarea de aparatura   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦medicala si servicii pentru   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦construirea unei aripi de Spital¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦"Bagdasar" 85% (Hotararea    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 570/2000)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 19 ¦Credit extern pentru      ¦DEUTSCHE BANK Tokio  ¦Societatea Nationala de   ¦  757  ¦ 28-aug.-01 ¦
¦  ¦reabilitarea locomotivelor   ¦(JBIC)         ¦Transport Feroviar de    ¦     ¦       ¦
¦  ¦Diesel electrice (Hotararea   ¦            ¦Calatori "CFR Calatori" -  ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 1.029/2000)   ¦            ¦S.A./Ministerul       ¦     ¦       ¦
¦  ¦                ¦            ¦Transporturilor       ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 20 ¦Credit extern pentru      ¦Citibank International ¦Ministerul Internelor    ¦  786  ¦ 5-dec.-01 ¦
¦  ¦modernizarea sistemelor     ¦plc.          ¦si Reformei Administrative  ¦     ¦       ¦
¦  ¦integrate de comunicatii    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.026/2000, nepublicata)  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 21 ¦Credit extern pentru      ¦Bayerische       ¦Ministerul Internelor    ¦ 5017  ¦ 26-apr.-02 ¦
¦  ¦achizitionarea mijloacelor   ¦            ¦si Reformei Administrative  ¦     ¦       ¦
¦  ¦tehnice necesare mobilitatii  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦terestre (Hotararea       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 250/2000,    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicata)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 22 ¦Credit extern pentru      ¦Banca Europeana pentru ¦Compania Nationala      ¦ 5058  ¦ 31-dec.-01 ¦
¦  ¦restructurarea sectorului    ¦Reconstructie si    ¦de Autostrazi si Drumuri   ¦     ¦       ¦
¦  ¦de drumuri si constructia    ¦Dezvoltare       ¦Nationale          ¦     ¦       ¦
¦  ¦variantei de ocolire a     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦localitatii Pitesti (Ordonanta ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦de urgenta a Guvernului     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 81/2002)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 23 ¦Credit extern pentru      ¦Citibank International ¦Ministerul Afacerilor Externe¦ 5078  ¦ 23-aug.-02 ¦
¦  ¦modernizarea sistemului     ¦plc          ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦secretizat de transmisii    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦de date intre misiunile     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦diplomatice ale Romaniei    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 393/2001)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 24 ¦Credit extern pentru      ¦Bayerische Landesbank ¦Romtehnica/Ministerul    ¦ 5094  ¦ 24-oct.-02 ¦
¦  ¦achizitionarea de tehnica    ¦            ¦Apararii Nationale      ¦     ¦       ¦
¦  ¦militara (Hotararea       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 211/2000     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦si Hotararea Guvernului     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 960/2000, nepublicata)   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 25 ¦Credit extern pentru      ¦Investkredit Bank A.G ¦Ministerul Sanatatii Publice ¦ 5103  ¦ 11-nov.-02 ¦
¦  ¦renovarea Spitalului Coltea   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦si construirea unei noi aripi  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 850/1999)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 26 ¦Credit extern pentru      ¦Bayerische Landesbank ¦Ministerul Sanatatii Publice ¦ 5152  ¦ 17-feb.-03 ¦
¦  ¦achizitionarea a doua      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦elicoptere EC 135 T1 dd     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 303/2000)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 27 ¦Credit extern pentru      ¦Deutsche Bank AG London¦Romtehnica/Ministerul    ¦ 5155  ¦ 25-feb.-03 ¦
¦  ¦achizitionarea a doua fregate  ¦            ¦Apararii Nationale      ¦     ¦       ¦
¦  ¦tip 22, disponibilizate de catre¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Marina Britanica, si realizarea ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦etapei I de regenerare     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦si modernizare a acestora    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.423/2002)         ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 28 ¦Credit extern pentru      ¦ABN AMRO Bank Londra  ¦Romtehnica/Ministerul    ¦ 5156  ¦ 25-feb.-03 ¦
¦  ¦achizitionarea a doua fregate  ¦            ¦Apararii Nationale      ¦     ¦       ¦
¦  ¦tip 22, disponibilizate de catre¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Marina Britanica, si realizarea ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦etapei I de regenerare     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦si modernizare a acestora    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.423/2002)         ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 29 ¦Credit extern pentru      ¦Societe Generale Franta¦Romtehnica/Ministerul    ¦ 5160  ¦ 18-mar.-03 ¦
¦  ¦constituirea si dezvoltarea   ¦            ¦Internelor si Reformei    ¦     ¦       ¦
¦  ¦unui centru national de     ¦            ¦Administrative        ¦     ¦       ¦
¦  ¦teledetectie in cadrul     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Institutului de Geodezie,    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Fotogrammetrie, Cartografie   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦si Cadastru (Hotararea     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 105/1999,    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicata)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 30 ¦Credit extern pentru      ¦ING-BHF BANK      ¦Ministerul Sanatatii Publice ¦ 5162  ¦ 8-apr.-03 ¦
¦  ¦achizitionarea de aparatura   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦medicala (Hotararea       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 303/2000)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 31 ¦Credit extern pentru      ¦ING-BHF BANK      ¦Ministerul Sanatatii Publice ¦ 5164  ¦ 8-apr.-03 ¦
¦  ¦achizitionare de aparatura   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦medicala (Hotararea       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 303/2000)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 32 ¦Credit extern pentru      ¦Deutsche Bank AG Londra¦Ministerul Dezvoltarii,   ¦ 5173  ¦ 25-apr.-03 ¦
¦  ¦finantarea programului de    ¦            ¦Lucrarilor Publice      ¦     ¦       ¦
¦  ¦constructie de locuinte pentru ¦            ¦si Locuintelor        ¦     ¦       ¦
¦  ¦tineri destinate inchirierii  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.174/2002)         ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 33 ¦Credit extern pentru      ¦Credit Swisse First  ¦Ministerul Transporturilor  ¦ 5174  ¦ 25-apr.-03 ¦
¦  ¦finantarea programului     ¦Boston Londra     ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦de reabilitare a statiilor   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦de cale ferata (Hotararea    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 1.254/2002)   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 34 ¦Credit extern pentru      ¦Credit Swisse First  ¦Ministerul Dezvoltarii,   ¦ 5175  ¦ 25-apr.-03 ¦
¦  ¦finantarea programului     ¦Boston Londra     ¦Lucrarilor Publice      ¦     ¦       ¦
¦  ¦de constructie de sali de sport ¦            ¦si Locuintelor        ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.175/2002)         ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 35 ¦Credit extern pentru proiectul ¦HVB EFIBANCA Italia  ¦Compania Nationala de Cai  ¦ 5177  ¦ 27-iun.-03 ¦
¦  ¦de investitii "Linie noua de  ¦            ¦Ferate "CFR" - S.A./     ¦     ¦       ¦
¦  ¦cale ferata Valcele-Ramnicu   ¦            ¦Ministerul Transporturilor  ¦     ¦       ¦
¦  ¦Valcea" si "Refacere,      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦consolidare si suprainaltare  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦aparari cale ferata in zona   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦SHEN - Portile de Fier I"    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.024/1999)         ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 36 ¦Credit extern pentru      ¦Credit Swisse First  ¦Ministerul Transporturilor  ¦ 5178  ¦ 27-iun.-03 ¦
¦  ¦finantarea programului     ¦Boston Londra     ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦de reabilitare a drumurilor   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nationale (Hotararea      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 150/2003)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 37 ¦Credit extern pentru      ¦ALPHA Bank Londra   ¦Ministerul Dezvoltarii,   ¦ 5179  ¦ 3-iul.-03 ¦
¦  ¦finantarea programului     ¦            ¦Lucrarilor Publice      ¦     ¦       ¦
¦  ¦de pietruire a drumurilor    ¦            ¦si Locuintelor        ¦     ¦       ¦
¦  ¦comunale (Hotararea       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 226/2003)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 38 ¦Credit extern pentru      ¦Raiffeisen Bank    ¦Serviciul de Telecomunicatii ¦ 5188  ¦ 1-aug.-03 ¦
¦  ¦achizitionarea echipamentelor  ¦            ¦Speciale           ¦     ¦       ¦
¦  ¦de telecomunicatii Kongsberg  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.277/2000, nepublicata)  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 39 ¦Credit extern pentru      ¦Raiffeisen Bank    ¦Serviciul de Telecomunicatii ¦ 5189  ¦ 1-aug.-03 ¦
¦  ¦achizitionarea echipamentelor  ¦            ¦Speciale           ¦     ¦       ¦
¦  ¦de telecomunicatii Kongsberg  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.277/2000, nepublicata)  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 40 ¦Credit extern pentru      ¦Raiffeisen Bank    ¦Serviciul de Telecomunicatii ¦ 5190  ¦ 1-aug.-03 ¦
¦  ¦achizitionarea echipamentelor  ¦            ¦Speciale           ¦     ¦       ¦
¦  ¦de telecomunicatii Nortel    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.277/2000, nepublicata)  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 41 ¦Credit extern pentru      ¦Raiffeisen Bank    ¦Serviciul de Telecomunicatii ¦ 5191  ¦ 1-aug.-03 ¦
¦  ¦achizitionarea echipamentelor  ¦            ¦Speciale           ¦     ¦       ¦
¦  ¦de telecomunicatii Nortel    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.277/2000, nepublicata)  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 42 ¦Credit extern pentru      ¦HSBC Londra      ¦Aeroportul International   ¦ 5192  ¦ 2-sep.-03 ¦
¦  ¦modernizarea CN Aeroportul   ¦            ¦Henri Coanda - Otopeni    ¦     ¦       ¦
¦  ¦International Bucuresti -    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Otopeni (continuarea fazei a  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦II-a) (Hotararea Guvernului   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 168/2003)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 43 ¦Credit extern pentru      ¦ABN AMRO Bank Olanda  ¦Ministerul de Justitie    ¦ 5186  ¦ 1-aug.-03 ¦
¦  ¦consolidare, reparatii capitale ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦si restaurarea Palatului    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦de Justitie Bucuresti      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 948/2002)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 44 ¦Credit extern pentru      ¦ABN AMRO Bank Olanda, ¦Ministerul de Justitie    ¦ 5187A ¦ 1-aug.-03 ¦
¦  ¦consolidare, reparatii capitale ¦sucursala Paris    ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦si restaurarea Palatului    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦de Justitie Bucuresti      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 948/2002)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 45 ¦Credit extern pentru      ¦Medrom Luxemburg    ¦Ministerul Sanatatii Publice ¦ 5199  ¦ 27-oct.-03 ¦
¦  ¦achizitionare aparatura     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦medicala (Hotararea       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 303/2000)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 46 ¦Credit extern pentru      ¦Medrom Luxemburg    ¦Ministerul Sanatatii Publice ¦ 5200  ¦ 27-oct.-03 ¦
¦  ¦achizitionare aparatura     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦medicala (Hotararea       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 303/2000)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 47 ¦Credit extern pentru      ¦Medrom Luxemburg    ¦Ministerul Sanatatii Publice ¦ 5201  ¦ 27-oct.-03 ¦
¦  ¦achizitionare aparatura     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦medicala (Hotararea       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 303/2000)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 48 ¦Credit extern pentru      ¦Raiffeisen Zentralbank ¦Romtehnica/Serviciul     ¦ 5212  ¦ 12-dec.-03 ¦
¦  ¦constructia unui complex    ¦Osterreich       ¦de Informatii Externe    ¦     ¦       ¦
¦  ¦multifunctional (Hotararea   ¦Aktingesellschaft   ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 961/2000,    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.278/2000 si Hotararea   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 688/2003,    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicate)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 49 ¦Credit extern pentru      ¦Raiffeisen Bank Austria¦Ministerul Transporturilor  ¦ 5246  ¦ 8-mai-04  ¦
¦  ¦constructia autostrazii     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Brasov-Bors (Hotararea     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 1.362/2003)   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 50 ¦Credit extern pentru      ¦Citibank International ¦Ministerul Internelor    ¦ 5250  ¦ 21-mai-04 ¦
¦  ¦achizitionarea         ¦plc. Londra      ¦si Reformei Administrative  ¦     ¦       ¦
¦  ¦echipamentelor, software-ului, ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦investitiilor, serviciilor   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦si materialelor necesare    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦pentru modernizarea       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦si dezvoltarea retelelor    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦de comunicatii (Hotararea    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 808/2004)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 51 ¦Credit extern pentru      ¦Raiffeisen Zentral Bank¦Ministerul Transporturilor  ¦ 5254  ¦ 27-iul.-04 ¦
¦  ¦finantarea constructiei     ¦Osterreich A.G.    ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦autostrazii Brasov-Cluj-    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Bors (Hotararea Guvernului   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.362/2003)         ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 52 ¦Credit extern transa C, etapa  ¦Bank Leumi ING Bank  ¦Ministerul Dezvoltarii,   ¦ 5259  ¦ 06-aug.-04 ¦
¦  ¦a II-a, pentru proiectarea   ¦Israel         ¦Lucrarilor Publice      ¦     ¦       ¦
¦  ¦si executia sistemelor     ¦            ¦si Locuintelor        ¦     ¦       ¦
¦  ¦de alimentare cu apa la sate  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 687/1997)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 53 ¦Credit extern pentru      ¦Deutsche Bank AG London¦Serviciul Roman de Informatii¦ 5260  ¦ 19-aug.-04 ¦
¦  ¦achizitionarea de echipament  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦medical de inalta performanta  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 249/2000, nepublicata)   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 54 ¦Credit extern pentru      ¦Deutsche Bank AG London¦Serviciul Roman de Informatii¦ 5261  ¦ 19-aug.-04 ¦
¦  ¦achizitionarea de echipament  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦medical de inalta performanta  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 249/2000, nepublicata)   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 55 ¦Credit extern pentru sistemul  ¦COMERZBANK AG     ¦Ministerul Mediului     ¦ 5265  ¦ 30-sep.-04 ¦
¦  ¦informational-decizional    ¦            ¦si Dezvoltarii Durabile   ¦     ¦       ¦
¦  ¦hidrologic (DESWAT)       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 12/2003)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 56 ¦Credit extern pentru achizitia ¦Raiffeisen Zentralbank ¦Serviciul Roman de Informatii¦ 5266  ¦ 4-oct.-04 ¦
¦  ¦de aparatura medicala      ¦Osterrech       ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦Aktiengesellshraft   ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 249/2000, Hotararea     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 650/2004,    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicate)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 57 ¦Credit extern pentru achizitia ¦Raiffeisen Zentralbank ¦Ministerul Internelor    ¦ 5269  ¦ 18-oct.-04 ¦
¦  ¦de mijloace tehnice pentru   ¦            ¦si Reformei Administrative  ¦     ¦       ¦
¦  ¦asigurarea mobilitatii terestre ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 250/2000, nepublicata)   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 58 ¦Credit extern pentru achizitia ¦Raiffeisen Zentralbank ¦Serviciul Roman de Informatii¦ 5270  ¦ 9-nov.-04 ¦
¦  ¦de echipamente si produse    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦software (Hotararea       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 01592/2003,   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicata)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 59 ¦Credit extern pentru achizitia ¦Societe Generale    ¦Serviciul Roman de Informatii¦ 5271  ¦ 9-nov.-04 ¦
¦  ¦de echipamente speciale     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 650/2004, nepublicata)   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 60 ¦Credit extern pentru sistemul  ¦Dresdner, KfW, Societe ¦Ministerul Internelor    ¦ 5281  ¦ 18-nov.-04 ¦
¦  ¦integrat de securitate a    ¦Generale        ¦si Reformei Administrative  ¦     ¦       ¦
¦  ¦frontierei de stat a Romaniei  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.157/2004)         ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 61 ¦Credit extern pentru sistemul  ¦Dresdner, KfW, Societe ¦Ministerul Internelor    ¦ 5282  ¦ 18-nov.-04 ¦
¦  ¦integrat de securitate     ¦Generale        ¦si Reformei Administrative  ¦     ¦       ¦
¦  ¦a frontierei de stat a Romaniei ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.157/2004)         ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 62 ¦Credit extern pentru achizitia ¦Societe Generale    ¦Serviciul Roman de Informatii¦ 5285  ¦ 22-nov.-04 ¦
¦  ¦de echipamente speciale     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.189/2000, nepublicata)  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 63 ¦Credit extern pentru achizitia ¦Danske Bank A/S    ¦Ministerul Internelor    ¦ 5287  ¦ 25-nov.-04 ¦
¦  ¦mijloacelor tehnice pentru   ¦Copenhaga       ¦si Reformei Administrative  ¦     ¦       ¦
¦  ¦asigurarea mobilitatii terestre,¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦aeriene si navale (Hotararea  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 250/2000,    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicata)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 64 ¦Credit extern pentru achizitia ¦Reiffeisen Zentralbank ¦Ministerul Internelor    ¦ 5288  ¦ 25-nov.-04 ¦
¦  ¦mijloacelor tehnice pentru   ¦Osterreich       ¦si Reformei Administrative  ¦     ¦       ¦
¦  ¦asigurarea mobilitatii terestre,¦Aktiengesellschaft   ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦aeriene si navale (Hotararea  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 250/2000,    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicata)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 65 ¦Credit extern pentru      ¦DEPFA ACS Bank     ¦Ministerul Transporturilor  ¦ 5290  ¦ 10-dec.-04 ¦
¦  ¦construirea autostrazii     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Brasov-Cluj-Bors        ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 1.362/2003)         ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 66 ¦Credit extern pentru      ¦ING Bank Olanda    ¦Ministerul Dezvoltarii,   ¦ 5291  ¦ 14-dec.-04 ¦
¦  ¦finantarea Programului     ¦            ¦Lucrarilor Publice      ¦     ¦       ¦
¦  ¦de alimentare cu apa la sate  ¦            ¦si Locuintelor        ¦     ¦       ¦
¦  ¦si pietruirea drumurilor    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦comunale (Hotararea       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 687/1997)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 67 ¦Credit extern pentru      ¦ABN Amro Olanda    ¦Ministerul Transporturilor  ¦ 5292  ¦ 23-dec.-04 ¦
¦  ¦implementarea sistemelor    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦de centralizare electronica   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦in statiile de cale ferata   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Siemens (Hotararea       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 835/2003)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 68 ¦Credit extern pentru      ¦ABN Amro Olanda    ¦Ministerul Transporturilor  ¦ 5293  ¦ 23-dec.-04 ¦
¦  ¦implementarea sistemelor    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦de centralizare electronica   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦in statiile de cale ferata   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Siemens (Hotararea       ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 835/2003)    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 69 ¦Credit extern pentru achizitia ¦Medrom         ¦Serviciul Roman de Informatii¦ 5296  ¦ 23-dec.-04 ¦
¦  ¦de echipamente si tehnica    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦specifica (Hotararea      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 650/2004,    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicata)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 70 ¦Credit extern pentru      ¦Raiffeisen Bank Austria¦Ministerul Internelor    ¦ 5297  ¦ 24-dec.-04 ¦
¦  ¦finantarea achizitiilor     ¦            ¦si Reformei Administrative  ¦     ¦       ¦
¦  ¦de echipamente pentru      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦investigare criminalistica   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 250/2000, nepublicata)   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 71 ¦Credit extern pentru      ¦Deutsche Bank AG Londra¦Ministerul Dezvoltarii,   ¦ 5300  ¦ 30-dec.-04 ¦
¦  ¦finantarea Programului     ¦            ¦Lucrarilor Publice      ¦     ¦       ¦
¦  ¦de alimentare cu apa la sate  ¦            ¦si Locuintelor        ¦     ¦       ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nr. 687/1997)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------+-------------¦
¦ 72 ¦Credit intern pentru realizarea ¦Raiffeisen Bank Romania¦Serviciul Roman de Informatii¦  695  ¦ 15-dec.-04 ¦
¦  ¦unor proiecte tehnico-     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦economice si achizitionarea   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦de aparatura, echipamente    ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦si produse software specifice  ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦necesare SRI (Hotararea     ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦Guvernului nr. 1.595/2003,   ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
¦  ¦nepublicata)          ¦            ¦               ¦     ¦       ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Anexa nr. 2A la normele metodologice

 SITUATIA
imprumuturilor directe care vor fi preluate de Ministerul Economiei si
Finantelor in scopul efectuarii tragerii sumelor ramase din
imprumuturi, potrivit art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 109/2008 
  
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Denumirea creditului si actul ¦               ¦               ¦  Numarul   ¦
¦crt.¦   normativ de aprobare    ¦     Creditor      ¦     Beneficiar     ¦ din registrul ¦
¦  ¦                 ¦               ¦               ¦datoriei publice¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 1 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Internationala pentru ¦Ministerul Agriculturii si  ¦  Nr. 1011  ¦
¦  ¦Proiectului de dezvoltare    ¦Reconstructie si Dezvoltare ¦Dezvoltarii Rurale      ¦        ¦
¦  ¦forestiera (Legea nr. 400/2003) ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 2 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Internationala pentru ¦Ministerul Educatiei,    ¦  Nr. 1014  ¦
¦  ¦Proiectului privind invatamantul ¦Reconstructie si Dezvoltare ¦Cercetarii si Tineretului  ¦        ¦
¦  ¦rural (Legea nr. 441/2003)    ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 3 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Internationala pentru ¦Ministerul Agriculturii si  ¦  Nr. 1016  ¦
¦  ¦Proiectului privind reabilitarea ¦Reconstructie si Dezvoltare ¦Dezvoltarii Rurale      ¦        ¦
¦  ¦si reforma sectorului de     ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦irigatii (Legea nr. 4/2004)   ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 4 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Internationala pentru ¦Ministerul Internelor si   ¦  Nr. 1022  ¦
¦  ¦Proiectului de diminuare     ¦Reconstructie si Dezvoltare ¦Reformei Administrative   ¦        ¦
¦  ¦a riscurilor in cazul producerii ¦               ¦Ministerul Mediului si    ¦        ¦
¦  ¦calamitatilor naturale si    ¦               ¦Dezvoltarii Durabile     ¦        ¦
¦  ¦pregatirea pentru situatii de  ¦               ¦Ministerul Dezvoltarii,   ¦        ¦
¦  ¦urgenta (Legea nr. 389/2004)   ¦               ¦Lucrarilor Publice si    ¦        ¦
¦  ¦                 ¦               ¦Locuintelor         ¦        ¦
¦  ¦                 ¦               ¦Agentia Nationala pentru   ¦        ¦
¦  ¦                 ¦               ¦Resurse Minerale       ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 5 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Internationala pentru ¦Ministerul Economiei si   ¦  Nr. 1029  ¦
¦  ¦Proiectului privind inchiderea  ¦Reconstructie si Dezvoltare ¦Finantelor          ¦        ¦
¦  ¦minelor, refacerea mediului   ¦               ¦Agentia Nationala pentru   ¦        ¦
¦  ¦si regenerarea socioeconomica  ¦               ¦Dezvoltarea Zonelor Miniere ¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 167/2005)       ¦               ¦Fondul Roman de Dezvoltare  ¦        ¦
¦  ¦                 ¦               ¦Sociala           ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 6 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Internationala pentru ¦Ministerul Sanatatii Publice ¦  Nr. 1030  ¦
¦  ¦Proiectului privind reforma   ¦Reconstructie si Dezvoltare ¦               ¦        ¦
¦  ¦sectorului sanitar - faza a II-a ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 171/2005)       ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 7 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Internationala pentru ¦Ministerul Agriculturii si  ¦  Nr. 1031  ¦
¦  ¦Proiectului pentru modernizarea ¦Reconstructie si Dezvoltare ¦Dezvoltarii Rurale      ¦        ¦
¦  ¦sistemului de informare     ¦               ¦Autoritatea Nationala    ¦        ¦
¦  ¦si cunoastere in agricultura   ¦               ¦Sanitara Veterinara si pentru¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 170/2005)       ¦               ¦Siguranta Alimentelor    ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 8 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Internationala pentru ¦Ministerul Comunicatiilor  ¦  Nr. 1035  ¦
¦  ¦Proiectului "Economia bazata   ¦Reconstructie si Dezvoltare ¦si Tehnologiei Informatiei  ¦        ¦
¦  ¦pe cunoastere" (Ordonanta    ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦de urgenta a Guvernului     ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦nr. 180/2005)          ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 9 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Internationala pentru ¦Ministerul Justitiei     ¦  Nr. 1043  ¦
¦  ¦Proiectului privind reforma   ¦Reconstructie si Dezvoltare ¦               ¦        ¦
¦  ¦sistemului judiciar (Legea    ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦nr. 205/2006)          ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 10 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Europeana pentru    ¦Ministerul Transporturilor - ¦  Nr. 1039  ¦
¦  ¦Proiectului privind constructia ¦Reconstructie si Dezvoltare ¦Compania Nationala de    ¦        ¦
¦  ¦variantei de ocolire a      ¦               ¦Autostrazi si Drumuri    ¦        ¦
¦  ¦municipiului Constanta (Legea  ¦               ¦Nationale din Romania    ¦        ¦
¦  ¦nr. 210/2006)          ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 11 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Europeana de Investitii¦Administratia Nationala   ¦  Nr. 776   ¦
¦  ¦Proiectului de reabilitare    ¦               ¦a Drumurilor         ¦        ¦
¦  ¦a drumurilor - etapa a IV-a   ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 527/2001)       ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 12 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Europeana de Investitii¦Administratia Nationala   ¦  Nr. 1007  ¦
¦  ¦Proiectului de reabilitare    ¦               ¦a Drumurilor         ¦        ¦
¦  ¦a drumurilor - etapa a V-a    ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta de urgenta      ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦a Guvernului nr. 159/2002)    ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 13 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Europeana de Investitii¦Ministerul Transporturilor - ¦  Nr. 1008  ¦
¦  ¦Proiectului de protejare a    ¦               ¦Administratia Fluviala a   ¦        ¦
¦  ¦malului canalului Sulina     ¦               ¦Dunarii de Jos        ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta de urgenta a     ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦Guvernului nr. 187/2002)     ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 14 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Europeana de Investitii¦Ministerul Educatiei,    ¦  Nr. 1013  ¦
¦  ¦Proiectului privind reabilitarea ¦               ¦Cercetarii si Tineretului  ¦        ¦
¦  ¦infrastructurii scolare (Legea  ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦nr. 440/2003)          ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 15 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Europeana de Investitii¦Ministerul Transporturilor- ¦  Nr. 1020  ¦
¦  ¦Proiectului privind construirea ¦               ¦Compania Nationala de    ¦        ¦
¦  ¦autostrazii Arad-Timisoara-   ¦               ¦Autostrazi si Drumuri    ¦        ¦
¦  ¦Lugoj (Legea nr. 250/2004)    ¦               ¦Nationale din Romania    ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 16 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Europeana de Investitii¦Ministerul Sanatatii Publice ¦  Nr. 1028  ¦
¦  ¦Proiectului privind reabilitarea ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦sectorului sanitar (H.G.     ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦nr. 442/2005)          ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 17 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Europeana de Investitii¦Ministerul Transporturilor - ¦  Nr. 1040  ¦
¦  ¦Proiectului privind reabilitarea ¦               ¦Compania Nationala a Cailor ¦        ¦
¦  ¦liniei de cale ferata Curtici-  ¦               ¦Ferate din Romania      ¦        ¦
¦  ¦Simeria (Legea nr. 217/2006)   ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 18 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Europeana de Investitii¦Ministerul Transporturilor  ¦  Nr. 1041  ¦
¦  ¦Proiectului privind reconstructia¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦de drumuri afectate de inundatii ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 218/2006)       ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 19 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Europeana de Investitii¦Ministerul Transporturilor - ¦  Nr. 1042  ¦
¦  ¦Proiectului privind construirea ¦               ¦Compania Nationala de    ¦        ¦
¦  ¦autostrazii Cernavoda-      ¦               ¦Autostrazi si Drumuri    ¦        ¦
¦  ¦Constanta (Legea nr. 151/2006)  ¦               ¦Nationale din Romania    ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 20 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca de Dezvoltare a    ¦Ministerul Educatiei,    ¦  Nr. 1012  ¦
¦  ¦Proiectului privind reabilitarea ¦Consiliului Europei     ¦Cercetarii si Tineretului  ¦        ¦
¦  ¦infrastructurii scolare (Legea  ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦nr. 439/2003)          ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 21 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca de Dezvoltare a    ¦Ministerul Transporturilor - ¦  Nr. 1033  ¦
¦  ¦Proiectului privind reabilitarea ¦Consiliului Europei     ¦Compania Nationala de    ¦        ¦
¦  ¦retelelor rutiere si feroviare  ¦               ¦Autostrazi si Drumuri    ¦        ¦
¦  ¦deteriorate de inundatiile din  ¦               ¦Nationale din Romania    ¦        ¦
¦  ¦primavara anului 2005      ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta de urgenta      ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦a Guvernului nr. 122/2005)    ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 22 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca de Dezvoltare a    ¦Ministerul Dezvoltarii,   ¦  Nr. 1045  ¦
¦  ¦Proiectului privind constructia ¦Consiliului Europei     ¦Lucrarilor Publice si    ¦        ¦
¦  ¦si reabilitarea de locuinte   ¦               ¦Locuintelor - Agentia    ¦        ¦
¦  ¦sociale pentru tineri destinate ¦               ¦Nationala de Locuinte    ¦        ¦
¦  ¦inchirierii (Legea nr. 301/2006) ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 23 ¦Imprumut pentru realizarea    ¦Banca de Dezvoltare a    ¦Ministerul Dezvoltarii,   ¦  Nr. 1062  ¦
¦  ¦sistemului de alimentare cu apa ¦Consiliului Europei     ¦Lucrarilor Publice si    ¦        ¦
¦  ¦si canalizare in localitatile cu ¦               ¦Locuintelor - Compania    ¦        ¦
¦  ¦50.000 de locuitori (Legea    ¦               ¦Nationala de Investitii   ¦        ¦
¦  ¦nr. 224/2007)          ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 24 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca de Dezvoltare a    ¦Ministerul Mediului si    ¦  Nr. 1061  ¦
¦  ¦Proiectului privind apararea   ¦Consiliului Europei     ¦Dezvoltarii Durabile     ¦        ¦
¦  ¦impotriva inundatiilor in zona de¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦sud-vest a Romaniei (Legea    ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦nr. 225/2007)          ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 25 ¦Imprumut pentru reabilitarea unor¦Banca de Dezvoltare a    ¦Ministerul Culturii si    ¦  Nr. 1063  ¦
¦  ¦cladiri culturale de interes   ¦Consiliului Europei     ¦Cultelor           ¦        ¦
¦  ¦national (Hotararea Guvernului  ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦nr. 933/2007)          ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 26 ¦Imprumut destinat serviciilor  ¦Banca de Dezvoltare a    ¦Ministerul Muncii, Familiei ¦  Nr. 1064  ¦
¦  ¦comunitare pentru copii     ¦Consiliului Europei     ¦si Egalitatii de Sanse -   ¦        ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦               ¦Autoritatea Nationala pentru ¦        ¦
¦  ¦nr. 928/2007)          ¦               ¦Protectia Drepturilor    ¦        ¦
¦  ¦                 ¦               ¦Copilului          ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 27 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca de Dezvoltare a    ¦Ministerul Educatiei,    ¦  Nr. 1065  ¦
¦  ¦proiectului privind educatia   ¦Consiliului Europei     ¦Cercetarii si Tineretului  ¦        ¦
¦  ¦timpurie (Hotararea Guvernului  ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦nr. 1.454/2007)         ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 28 ¦Imprumut destinat reconstructiei ¦Banca de Dezvoltare a    ¦Ministerul Agriculturii si  ¦  Nr. 1066  ¦
¦  ¦drumurilor forestiere afectate de¦Consiliului Europei     ¦Dezvoltarii Rurale      ¦        ¦
¦  ¦inundatii si corectarii     ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦torentelor din zonele forestiere ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦nr. 89/2008)           ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 29 ¦Imprumut pentru finantarea a   ¦Dexia Kommunal        ¦Ministerul Transporturilor  ¦  Nr. 1047  ¦
¦  ¦4 proiecte prioritare din    ¦Kredit Banc AG        ¦               ¦        ¦
¦  ¦portofoliul Ministerului     ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦Transporturilor (Hotararea    ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦Guvernului nr. 1.453/2006)    ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 30 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Internationala pentru ¦Ministerul Muncii, Familiei ¦  Nr. 1054  ¦
¦  ¦Proiectului privind incluziunea ¦Reconstructie si Dezvoltare ¦si Egalitatii de Sanse    ¦        ¦
¦  ¦sociala (Legea nr. 40/2007)   ¦               ¦Ministerul Educatiei,    ¦        ¦
¦  ¦                 ¦               ¦Cercetarii si Tineretului  ¦        ¦
¦  ¦                 ¦               ¦Fondul Roman         ¦        ¦
¦  ¦                 ¦               ¦de Dezvoltare Sociala    ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 31 ¦Imprumut pentru prevenirea    ¦Banca Internationala pentru ¦Ministerul Sanatatii Publice ¦  Nr. 1056  ¦
¦  ¦si combaterea extinderii gripei ¦Reconstructie si Dezvoltare ¦Autoritatea Nationala    ¦        ¦
¦  ¦aviare (Legea nr. 57/2007)    ¦               ¦Sanitara Veterinara si pentru¦        ¦
¦  ¦                 ¦               ¦Siguranta Alimentelor    ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 32 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Europeana de Investitii¦Ministerul Transporturilor  ¦  Nr. 1051  ¦
¦  ¦Proiectului de modernizare    ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦a metroului Bucuresti - etapa  ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦a III-a (Hotararea Guvernului  ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦nr. 2/2007)           ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 33 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca de Dezvoltare a    ¦Ministerul Muncii, Familiei ¦  Nr. 1048  ¦
¦  ¦Proiectului "Initiativa Copiii  ¦Consiliului Europei     ¦si Egalitatii de Sanse -   ¦        ¦
¦  ¦Strazii" (Legea nr. 388/2006)  ¦               ¦Autoritatea Nationala pentru ¦        ¦
¦  ¦                 ¦               ¦Protectia Drepturilor    ¦        ¦
¦  ¦                 ¦               ¦Copilului          ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 34 ¦Imprumut pentru reabilitarea   ¦Banca de Dezvoltare a    ¦Ministerul Culturii si    ¦  Nr. 1053  ¦
¦  ¦monumentelor istorice      ¦Consiliului Europei     ¦Cultelor           ¦        ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦nr. 191/2007)          ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 35 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Dexia Kommunal Credit    ¦Ministerul Transporturilor  ¦  Nr. 1050  ¦
¦  ¦Proiectului de reabilitare a caii¦Banca AG           ¦               ¦        ¦
¦  ¦ferate Bucuresti-Constanta    ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦completare Proiect Rom P3/JBIC  ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului      ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦nr. 1.862/2006)         ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 36 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Internationala pentru ¦Ministerul Transporturilor - ¦  Nr. 1058  ¦
¦  ¦proiectului sectorial de     ¦Reconstructie si Dezvoltare ¦Compania Nationala de    ¦        ¦
¦  ¦sprijinire a transporturilor   ¦               ¦Autostrazi si Drumuri    ¦        ¦
¦  ¦(Legea nr. 184/2007)       ¦               ¦Nationale din Romania -   ¦        ¦
¦  ¦                 ¦               ¦Compania Nationala a Cailor ¦        ¦
¦  ¦                 ¦               ¦Ferate din Romania      ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 37 ¦Imprumut pentru finantarea    ¦Banca Europeana de Investitii¦Ministerul Transporturilor - ¦  Nr. 1059  ¦
¦  ¦proiectului privind reabilitarea ¦               ¦Compania Nationala de    ¦        ¦
¦  ¦drumurilor - etapa a VI-a    ¦               ¦Autostrazi si Drumuri    ¦        ¦
¦  ¦(Ordonanta de urgenta      ¦               ¦Nationale din Romania    ¦        ¦
¦  ¦a Guvernului nr. 71/2007)    ¦               ¦               ¦        ¦
+----+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------¦
¦ 38 ¦Imprumut pentru finantarea unor ¦Banca de Dezvoltare a    ¦Ministerul Mediului si    ¦  Nr. 1067  ¦
¦  ¦investitii prioritare din    ¦Consiliului Europei     ¦Dezvoltarii Durabile     ¦        ¦
¦  ¦domeniul gospodaririi apelor din ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦Romania (Hotararea Guvernului  ¦               ¦               ¦        ¦
¦  ¦nr. 163/2008)          ¦               ¦               ¦        ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Anexa nr. 2B la normele metodologice

SITUATIA
creditelor externe contractate de ordonatorii principali de credite
sau de operatorii economici cu garantia statului ce vor fi preluate
de Ministerul Economiei si Finantelor in scopul tragerii valorilor
ramase din imprumut potrivit art. 14 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 109/2008 
  
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦Denumirea creditului si actul ¦   Finantator   ¦     Beneficiar     ¦ Numarul ¦
¦crt.¦   normativ de aprobare   ¦           ¦              ¦garantiei¦
+----+------------------------------+----------------------+----------------------------+---------¦
¦ 0 ¦       1        ¦     2      ¦       3       ¦  4  ¦
+----+------------------------------+----------------------+----------------------------+---------¦
¦ 1 ¦Credit extern pentru renovarea¦Investkredit Bank A.G.¦Ministerul Sanatatii Publice¦ 5103  ¦
¦  ¦si dotarea Spitalului Coltea ¦           ¦              ¦     ¦
¦  ¦si construirea unei noi aripi ¦           ¦              ¦     ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului     ¦           ¦              ¦     ¦
¦  ¦nr. 850/1999)         ¦           ¦              ¦     ¦
+----+------------------------------+----------------------+----------------------------+---------¦
¦ 2 ¦Credit extern pentru sistemul ¦Dresdner, KfW, Societe¦Ministerul Internelor si  ¦ 5281  ¦
¦  ¦integrat pentru securitatea  ¦Generale       ¦Reformei Administrative   ¦     ¦
¦  ¦frontierei de stat a Romaniei ¦           ¦              ¦     ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului     ¦           ¦              ¦     ¦
¦  ¦nr. 1.157/2004)        ¦           ¦              ¦     ¦
+----+------------------------------+----------------------+----------------------------+---------¦
¦ 3 ¦Credit extern pentru sistemul ¦Dresdner, KfW, Societe¦Ministerul Internelor si  ¦ 5282  ¦
¦  ¦integrat pentru securitatea  ¦Generale       ¦Reformei Administrative   ¦     ¦
¦  ¦frontierei de stat a Romaniei ¦           ¦              ¦     ¦
¦  ¦(Hotararea Guvernului     ¦           ¦              ¦     ¦
¦  ¦nr. 1.157/2004)        ¦           ¦              ¦     ¦
+----+------------------------------+----------------------+----------------------------+---------¦
¦ 4 ¦Credit extern pentru     ¦DEPFA ACS Bank    ¦Ministerul Transporturilor ¦ 5290  ¦
¦  ¦construirea autostrazii    ¦           ¦              ¦     ¦
¦  ¦Brasov-Cluj-Bors (Hotararea  ¦           ¦              ¦     ¦
¦  ¦Guvernului nr. 1.362/2003)  ¦           ¦              ¦     ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Anexa nr. 3 la normele metodologice

SITUATIA ACREDITIVELOR DESCHISE*) 
  
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦      ¦     ¦Actul normativ¦ Valoarea  ¦  Data de  ¦ Valabilitatea  ¦  Valoarea  ¦Valoarea ¦
¦Nr. ¦ Denumirea ¦Finantator¦de aprobare a ¦acreditivului¦deschidere a ¦acreditivului/data¦ platita din ¦ramasa de¦
¦crt.¦imprumutului¦     ¦ imprumutului ¦  deschis  ¦acreditivului¦   limita   ¦acreditiv la 31¦ plata ¦
¦  ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦decembrie 2008 ¦     ¦
+----+------------+----------+--------------+-------------+-------------+------------------+---------------+---------¦
+----+------------+----------+--------------+-------------+-------------+------------------+---------------+---------¦
+----+------------+----------+--------------+-------------+-------------+------------------+---------------+---------¦
+----+------------+----------+--------------+-------------+-------------+------------------+---------------+---------¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 


*) Se va completa de OPC si/sau operatorul economic cu ocazia incheierii protocolului si se va actualiza pana la data de 15 ianuarie 2009 pentru reflectarea cu acuratete a valorii ramase de plata in cadrul acreditivelor dupa data de 31 decembrie 2008.


Anexa nr. 4 la normele metodologice

Protocol
- model -
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR MINISTERUL/OPERATOR ECONOMIC
.................................

PROTOCOL
de predare-preluare a obligatiilor financiare rezultate din aplicarea
prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 109/2008

Partile semnatare:
Ministerul Economiei si Finantelor (MEF), cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat legal prin ................,
Ministerul si/sau operatorul economic ......................................, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. .............................., sectorul ............................., reprezentati/reprezentat legal prin ...................,
in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008,
incheie prezentul protocol, avand urmatorul continut:

Articolul 1
1.1. Obiectul prezentului protocol consta in predarea de catre [ministerul si/sau operatorul economic], respectiv preluarea de catre MEF, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, a urmatoarelor:
a) obligatiile financiare rezultate din acordurile de imprumut interne si externe contractate cu garantia statului ori contractate de MEF si subimprumutate acestui minister, reprezentand efectuarea platilor asociate serviciului datoriei publice, respectiv ratele de capital, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente;
b) drepturile financiare din acordurile de imprumut interne si externe contractate cu sau fara garantia statului ori contractate de MEF si subimprumutate acestui minister, privind efectuarea tragerilor sumelor netrase din aceste imprumuturi la data de 1 ianuarie 2009;
c) soldurile conturilor prin care au fost derulate sumele imprumuturilor, la data de 31 decembrie 2008, daca nu se va stabili altfel cu finantatorii, care vor fi transferate in conturile in lei sau in valuta, dupa caz, ale MEF si care vor fi utilizate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, precum si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 683/2008.
1.2. Valoarea drepturilor si obligatiilor financiare mentionate la pct. 1.1 este reflectata in anexele nr. 1A si 1B, care fac parte integranta din prezentul protocol, pe baza situatiilor de la data ....... . Fara sa contravina celor de mai sus, pana la 15 ianuarie 2009, [ministerul si/sau operatorul economic] vor/va actualiza in mod corespunzator anexele nr. 1A si 1B mentionate anterior, precum si anexa nr. 2 (la care se face referire in art. 2 pct. 2.2), pentru reflectarea cu acuratete a sumelor trase din imprumuturi si a obligatiilor aferente serviciului datoriei publice platite pana la data de 31 decembrie 2008.
1.3. a) Pentru asigurarea de catre MEF a efectuarii in termen a platii obligatiilor scadente in perioada 1 ianuarie 2009-15 ianuarie 2009, [ministerul si/sau operatorul economic] vor/va indica in anexa nr. 1A la prezentul protocol data scadenta si valoarea sumelor de platit din aceasta perioada si va anexa, de asemenea, factura de plata sau notificarea transmisa de banca. Daca aceasta nu a fost inca transmisa pana la data semnarii prezentului protocol, [ministerul si/sau operatorul economic] se angajeaza ca vor/va depune toate diligentele catre finantator si vor/va asigura transmiterea catre MEF a acestei facturi nu mai tarziu de 10 zile lucratoare inainte de data scadentei. In cazul in care, din cauza nerespectarii de catre minister si/sau de operatorul economic a acestui termen, MEF intarzie plata la scadenta a obligatiilor financiare respective, ministerul si/sau operatorul economic sunt/este financiar raspunzatori/raspunzator, urmand ca eventualele daune sa fie suportate de acestia/acesta conform legislatiei in vigoare.
b) [Ministerul si/sau operatorul economic] vor/va prezenta MEF, cu ocazia incheierii prezentului protocol, si facturile de plata sau notificarile aferente platii serviciului datoriei publice, transmise de finantatori acestora/acestuia pe parcursul anului 2008 si care sunt scadente in 2009.
1.4. In termen de 5 zile lucratoare de la 1 ianuarie 2009, daca nu se va stabili altfel cu finantatorii, [ministerul si/sau operatorul economic] vor/va transfera in conturile in lei si in valuta indicate de MEF, in timp util, sumele ramase neutilizate in conturile de lei si de valuta aferente imprumuturilor, indiferent de denumirea acestora, precum si soldurile disponibile inregistrate in conturile in care se bonifica dobanda, aferente sumelor din conturile respective. Concomitent, conturile mentionate vor fi astfel lichidate.
1.5. Fac exceptie de la aplicarea prevederilor pct. 1.4 sumele referitoare la acoperirea acreditivelor deschise si operationale si dupa data de 1 ianuarie 2009, situatie in care conturile respective raman in continuare deschise.

Articolul 2
Pentru atingerea obiectivului prezentului protocolul, partile convin urmatoarele:
2.1. MEF va asigura includerea in bugetul de stat pe anul 2009, prin bugetul MEF - "Actiuni generale", a fondurilor necesare efectuarii platii serviciului datoriei publice, aferente imprumuturilor externe si interne contractate de [ministerul si/sau operatorul economic] cu garantia statului sau contractate de MEF si subimprumutate acestuia.
2.2. Incepand cu anul 2009, nu se mai includ in bugetul [ministerului] sume alocate din imprumuturi interne si externe contractate de [ministerul si/sau operatorul economic] cu garantia statului sau contractate de MEF si subimprumutate acestuia. Sunt exceptate de la aceasta prevedere sumele aferente acreditivelor deschise si operationale si dupa data de 1 ianuarie 2009, care raman neschimbate si care vor fi cuprinse in continuare in bugetul ministerului ca sume alocate din intrari de credite externe. Acolo unde este aplicabil, solicitarile de trageri din imprumut in contul acreditivelor vor fi in continuare transmise de minister conform celor stabilite cu finantatorul. Pentru evitarea neintelegerilor, in anexa nr. 2*), care face parte integranta din prezentul protocol, sunt listate aceste acreditive si soldurile acestora la data semnarii protocolului. De asemenea, sunt exceptate obligatiile rezultate din contractele de credit furnizor si/sau leasing financiar contractate de [ministerul si/sau operatorul economic] fara garantia statului, precum si, acolo unde este aplicabila, plata serviciilor prestate de catre comisionarii ordonatorilor principali de credite pana la data de 31 decembrie 2008, in situatia in care documentele justificative pentru platile efectuate sunt eliberate de banca, ulterior acestei date.
2.3. Cheltuielile echivalente valorii sumelor ramase de tras din imprumuturile prevazute in anexa nr. 1A la prezentul protocol vor fi cuprinse in bugetul [ministerului], in cadrul sumelor alocate anual de la bugetul de stat, conform necesitatilor proiectului, cu exceptia sumelor aferente acreditivelor, prezentate in anexa nr. 2 la prezentul protocol, care vor fi cuprinse in continuare in bugetul ministerului ca sume alocate din intrari de credite externe.
2.4. Sumele netrase din imprumuturile contractate direct si/sau garantate de MEF, la data de 1 ianuarie 2009, vor fi trase de MEF, tinand cont de urmatoarele elemente, dar fara a se limita la acestea:
a) procentele de finantare convenite in acordurile de imprumut;
b) stadiul progresului financiar si fizic raportat de beneficiari, in conformitate cu prevederile normelor metodologice, daca nu se convine altfel de MEF cu finantatorii.
2.5. Pentru imprumuturile pentru care finantatorul nu a fost de acord cu aplicarea prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, sau a agreat aplicarea doar a unora dintre prevederile art. 14 mentionat, se vor aplica in continuare, in mod corespunzator, potrivit celor stabilite cu finantatorul, prevederile din acordurile de imprumut incheiate cu acesta si din actele normative de aprobare sau ratificare a respectivelor acorduri de imprumut.
___________
*) Macheta model al anexei nr. 2 la protocol este prezentata in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Articolul 3
3.1. Prezentul protocol reprezinta un cadru general de cooperare si conlucrare intre MEF si [ministerul si/sau operatorul economic] in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin acordurile de imprumut interne si externe contractate cu sau fara garantia statului ori contractate de MEF si subimprumutate acestui minister.
3.2. MEF nu isi asuma raspunderea cu privire la modul in care au fost onorate de catre minister si/sau de operatorul economic obligatiile financiare asumate fata de finantator in cadrul acordurilor de imprumut, legate de efectuarea tragerilor din imprumut si plata serviciului datoriei publice aferent imprumutului, pana la data de 1 ianuarie 2009.
3.3. Incheierea prezentului protocol nu presupune ca MEF va fi raspunzator pentru eventuale penalitati sau costuri suplimentare aparute dupa data intrarii in vigoare a prezentului protocol si care sunt rezultatul unor actiuni sau inactiuni ale ministerului si/sau ale operatorului, dupa caz, legate de efectuarea tragerilor din imprumut si/sau plata serviciului datoriei publice aferente acestuia, anterior datei de 1 ianuarie 2009.
3.4. Eventualele penalitati sau costuri suplimentare care ar putea aparea in situatiile prevazute la pct. 3.2 si 3.3 vor fi suportate de [minister si/sau operatorul economic], conform legislatiei in vigoare.

Articolul 4
Prezentul protocol intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la data incetarii tuturor obligatiilor asumate de parti in cadrul acordurilor de imprumut interne si externe contractate cu sau fara garantia statului ori contractate de MEF si subimprumutate acestui [minister si/sau operator economic], care fac obiectul prezentului protocol.

Articolul 5
Orice neintelegere decurgand din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului protocol va fi solutionata de parti pe cale amiabila. In cazul in care in termen de 30 de zile nu se ajunge la un acord pe cale amiabila, partile convin ca neintelegerile sa fie solutionate de instantele competente.

Articolul 6
Prezentul protocol poate fi reinnoit, revizuit sau completat numai in scris, cu acordul ambelor parti, ori de cate ori acestea convin. Partea care are initiativa amendarii prezentului protocol va transmite celeilalte parti, spre analiza, propunerile respective.
Prezentul protocol a fost de incheiat in ........ exemplare, fiecare dintre ele avand valoare de original si constituind impreuna un singur act juridic.
Drept pentru care partile, actionand prin reprezentantii lor autorizati, au semnat acest protocol la Bucuresti, astazi ......... .


Anexa nr. 1A la protocol

 SITUATIA
obligatiilor financiare aferente imprumuturilor care vor fi preluate de
Ministerul Economiei si Finantelor in scopul efectuarii platilor
aferente serviciului datoriei publice*) 
  
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦   ¦     ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦Scadente¦  Valoarea   ¦    ¦
¦  ¦   ¦     ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦  in  ¦ obligatiilor  ¦Instruc-¦
¦  ¦   ¦     ¦   ¦    ¦   ¦   ¦ Suma ¦    ¦   ¦     ¦Valoarea ¦    ¦    ¦    ¦perioada¦  scadente in  ¦ tiuni ¦
¦  ¦   ¦     ¦Actul¦Nr. si ¦Valoa-¦   ¦anulata ¦    ¦   ¦Valoarea ¦imprumu- ¦    ¦Valoarea¦    ¦1 ianua-¦  perioada   ¦privind ¦
¦  ¦Denu- ¦     ¦nor- ¦ data ¦ rea ¦   ¦ din  ¦ Suma ¦Data- ¦imprumu- ¦ tului ¦Valoarea¦comisio-¦    ¦ rie - ¦ 1 ianuarie -  ¦efectu- ¦
¦Nr. ¦mirea ¦     ¦mativ¦garan- ¦impru-¦   ¦imprumut¦ trasa ¦limita¦ tului ¦ramas de ¦dobanzii¦ nului ¦ Ultima ¦  31  ¦  31 ianuarie  ¦ area ¦
¦crt.¦impru-¦Finantator¦ de ¦ tiei ¦ mu- ¦Valuta¦ (unde ¦ din  ¦ de ¦rambursat¦rambursat¦platite ¦ platit ¦data de ¦ianuarie¦  2009***)   ¦platilor¦
¦  ¦ mu- ¦     ¦apro-¦ (unde ¦tului ¦   ¦ este ¦imprumut¦ tra- ¦ pana la ¦ dupa  ¦pana la ¦pana la ¦scadenta¦ 2009 ¦         ¦ catre ¦
¦  ¦tului ¦     ¦bare ¦ este ¦ con- ¦   ¦aplica- ¦pana la ¦ gere ¦ data  ¦31 decem-¦ data ¦ data ¦    +--------+-----------------¦ finan- ¦
¦  ¦   ¦     ¦   ¦aplica-¦trac- ¦   ¦ bil) ¦data ...¦   ¦ de .... ¦ brie  ¦ de ... ¦ de ... ¦    ¦    ¦rate ¦   ¦   ¦ tatori ¦
¦  ¦   ¦     ¦   ¦ bil) ¦ tat ¦   ¦    ¦    ¦   ¦     ¦ 2008**) ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ de ¦ do- ¦comi-¦ ****) ¦
¦  ¦   ¦     ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦capi-¦banda¦sion ¦    ¦
¦  ¦   ¦     ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ tal ¦   ¦   ¦    ¦
+----+------+----------+-----+-------+------+------+--------+--------+------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+--------¦
¦  ¦   ¦     ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


*) Reprezinta macheta model cuprinzand minimum de informatii necesare. Se va completa de OPC si/sau de operatorul economic cu ocazia incheierii protocolului si se va actualiza pana la data de 15 ianuarie 2009 pentru a reflecta cu acuratete datele reale la 31 decembrie 2008.
**) Se vor lua in calcul si ratele de capital care se vor rambursa de OPC dupa data semnarii protocolului, pana la 31 decembrie 2008.
***) Se vor anexa facturile aferente scadentelor din perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2009 transmise de banca OPC si/sau opera torului economic.
****) Se vor indica banca, contul, persoana de contact, precum si alte informatii aferente (inclusiv, acolo unde este aplicabil, banca stabilita prin acord pentru efectuarea transferurilor sumelor respective).


Anexa nr. 1B la protocol

SITUATIA
obligatiilor financiare aferente imprumuturilor care vor fi preluate de
Ministerul Economiei si Finantelor in scopul efectuarii tragerii
valorii ramase din imprumut*) 
  
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦      ¦     ¦    ¦ Nr. si ¦      ¦      ¦      ¦ Suma ¦  Sume in contul  ¦Valoarea ramasa¦ Valoarea ¦      ¦
¦  ¦      ¦     ¦    ¦  data  ¦      ¦      ¦Suma anulata¦trasa**)¦special***), inclusiv¦de acoperit din¦ramasa de ¦      ¦
¦Nr. ¦ Denumirea ¦     ¦ Actul ¦garantiei ¦ Valoarea ¦  Valuta  ¦din imprumut¦ din  ¦  in contul de   ¦ acreditivele ¦ tras de ¦Data-limita¦
¦crt.¦imprumutului¦Finantator¦normativ¦ (acolo ¦imprumutului¦imprumutului¦ (unde este ¦imprumut¦disponibil in lei la ¦ deschise si ¦Ministerul¦de tragere ¦
¦  ¦      ¦     ¦  de  ¦unde este ¦ contractat ¦      ¦ aplicabil) ¦pana la ¦ data de ........... ¦operationale la¦Economiei ¦      ¦
¦  ¦      ¦     ¦aprobare¦aplicabil)¦      ¦      ¦      ¦ data +---------------------¦ data de .... ¦  si  ¦      ¦
¦  ¦      ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦de .... ¦ valuta ¦  lei  ¦        ¦Finantelor¦      ¦
+----+------------+----------+--------+----------+------------+------------+------------+--------+----------+----------+---------------+----------+-----------¦
¦ 1 ¦   2   ¦  3   ¦  4  ¦  5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦   12    ¦ 13****) ¦  14   ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


*) Reprezinta macheta model cuprinzand minimum de informatii necesare. Se va completa de OPC si/sau de operatorul economic cu o cazia incheierii protocolului si se va actualiza pana la data de 15 ianuarie 2009 pentru a reflecta cu acuratete datele reale la 31 decembrie 2008.
**) Cuprinde si valoarea sumei din contul special.
***) Reprezinta contul deschis pentru derularea imprumutului, indiferent de denumirea acestuia (se anexeaza extras de cont de l a banca comerciala unde este deschis contul).
****) Coloana 13 = (6)-(8)-(9)-(12).Poate fi de interes si:
Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Ordin 2869/2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din
Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Legea insolventei nr. 85/2014
Legea 377/2013 pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Lege nr. 377/2013
Legea 140/2013 pentru aprobarea OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Lege nr. 140/2013
Ordin 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdivizi
OUG 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului. Ordonanta de urgenta nr. 64/2012
OUG 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 53/2012
OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata. Ordonanta de urgenta nr. 29/2011
Legea 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
Ordin 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
Legea 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Lege nr. 175/2010
Legea 169/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Lege nr. 169/2010
OUG 56/2010 pentru aprobarea unor masuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. Ordonanta de urgenta 56/2010
OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
Ordin nr. 2503/2009 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte surse decat buget
HG nr. 759/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2007
OUG nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare. Ordonanta de urgenta 92/2009
Legea medierii. Comentarii si explicatii. Editia 3
Flavius Pancescu

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
87 useri online

Useri autentificati: