DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 90/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 23/06/2008

Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili

In temeiul:
 • art. 20 lit. c) si al art. 27 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata;
 • Hotararii Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabililor si Contabililor Autorizati din Romania nr. 07/58/2007;
 • pct. 3, 18, 25 si 152 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania nr. 1/1995, republicat;
 • avizelor primite din partea Ministerului Economiei si Finantelor (nr. 50.207 din 29 ianuarie 2008) si a Ministerului Justitiei (nr. 12.443 din 11 februarie 2008), Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania emite urmatoarea hotarare:

  Art. I
  Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania nr. 1/1995, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 28 martie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "1. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, este persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, precum si societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate, in conditiile prevazute de lege."
  2. La punctul 2, paragraful 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "2. Corpul, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai, precum si calitatea serviciilor prestate de acestia."
  3. La punctul 4, paragraful 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Conferinta nationala este constituita din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, ai comisiilor de disciplina, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul superior si consiliile filialelor, precum si din reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, desemnati de adunarile generale, conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri inscrisi in Tabloul Corpului, in vigoare la 31 decembrie a anului expirat."
  4. La punctul 5, paragraful 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "5. Conferinta nationala este legal constituita daca este asigurata participarea majoritatii membrilor prevazuti la pct. 4 paragraful 2, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, este convocata din nou Conferinta nationala, care este legal constituita cu participarea a cel putin 30% din numarul membrilor si reprezentantilor prevazuti la pct. 4 paragraful 2, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti."
  5. Punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "6. Conferinta nationala ordinara se intruneste anual prin grija Consiliului superior, care alege locul si stabileste data; convocarea Conferintei nationale ordinare se face cu cel putin 20 de zile inaintea datei de desfasurare a acesteia."
  6. Punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "7. Conferinta nationala ordinara are atributiile prevazute de art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata.
  In exercitarea atributiilor sale legale, Conferinta nationala ia si urmatoarele masuri:
  a) aproba prin vot deschis situatiile financiare anuale, raportul cenzorilor sau auditorilor, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al exercitiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior;
  b) aproba prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central si teritorial, sistemul de salarizare pentru anul urmator, precum si principiile si criteriile de organizare si de salarizare a personalului angajat al Corpului;
  c) aproba prin vot deschis sistemul de acordare si cuantumul cheltuielilor de deplasare si reprezentare;
  d) alege si revoca presedintele si membrii Consiliului superior si ai comisiei de cenzori; alege si revoca presedintele si 2 membri ai Comisiei superioare de disciplina;
  e) aproba raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind reinnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor alesi;
  f) aproba prin vot deschis nivelul indemnizatiilor pentru organele alese ale Corpului;
  g) aproba normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale, constatarea abaterilor si aplicarea sanctiunilor administrative si/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat;
  h) stabileste anual cotizatiile datorate de membrii Corpului si taxele de inscriere in evidentele Corpului;
  i) confirma lista cuprinzand membrii de onoare ai Corpului, in conformitate cu anexa nr. 3 la pezentul regulament;
  j) stabileste masurile necesare si urmareste indeplinirea altor atributii prevazute de actele normative, precum si a propriilor hotarari."
  7. Punctul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "11. Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusiv presedintele, si 8 supleanti. Reprezentarea expertilor contabili si contabililor autorizati se stabileste in functie de procentajul expertilor contabili in raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul tarii, conform tabelului urmator:
  +------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Ponderea expertilor contabili ¦  Numarul membrilor  ¦  Numarul membrilor  ¦
  ¦ in raport cu numarul total ¦    titulari    ¦    supleanti    ¦
  ¦  al membrilor Corpului   +-----------------------+-----------------------¦
  ¦    la nivelul tarii    ¦ Experti ¦ Contabili ¦ Experti ¦ Contabili ¦
  ¦               ¦ contabili ¦autorizati ¦ contabili ¦autorizati ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Pana la 50% inclusiv     ¦  16   ¦   8   ¦   5   ¦   3   ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Peste 50% si pana la 65%   ¦  17   ¦   7   ¦   6   ¦   2   ¦
  ¦inclusiv           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Peste 65% si pana la 85%   ¦  20   ¦   4   ¦   7   ¦   1   ¦
  ¦inclusiv           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Peste 85% si pana la 100%   ¦  23   ¦   1   ¦   7   ¦   1   ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦100%             ¦  24   ¦ 
 • ¦ 8 ¦
 • ¦ +------------------------------------------------------------------------------+

 • Stabilirea locurilor aferente celor doua categorii profesionale se face, potrivit paragrafului 1, de catre Biroul permanent, cu 3 luni inaintea datei stabilite pentru alegeri."
  8. Punctul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "14. Locurile vacante in Consiliul superior provin, de regula, prin incetarea mandatului celor care au implinit 4 ani in cadrul acestuia. Membrii carora le inceteaza mandatul pot sa isi depuna candidatura si sa fie realesi dupa o perioada cel putin egala cu cea a mandatului indeplinit."
  9. Punctul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "17. Consiliul superior se convoaca cel putin o data pe semestru de catre presedintele sau si ori de cate ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majoritatii membrilor Consiliului superior, precum si la cererea Comisiei superioare de disciplina. Sedintele Consiliului superior au cvorum daca sunt prezenti sau reprezentati trei patrimi din numarul membrilor titulari. Hotararile Consiliului superior sunt valabile daca au fost luate cu doua treimi din numarul membrilor prezenti. Daca nu s-a intrunit cvorumul, se organizeaza o alta sedinta a Consiliului superior, cu o participare de cel putin 40% din numarul membrilor titulari, cu aceeasi ordine de zi si facand obiectul unei convocari speciale in termen de 15 zile. In acest caz, hotararile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. La paritate de voturi, votul presedintelui de sedinta este hotarator.
  Deliberarile Consiliului superior au caracter strict secret; hotararile sunt date publicitatii in revista editata de Corp si/sau pe site-ul Corpului. Hotararile de interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
  10. Punctul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "18. Consiliul superior are urmatoarele atributii:
  a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
  b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitand avizele Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;
  c) asigura elaborarea si completarea Codului etic national al profesionistilor contabili pe baza Codului etic IFAC;
  d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;
  e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
  f) vegheaza ca reglementarile privind dobandirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie aplicate strict;
  g) asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor; aproba metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;
  h) aproba statele de functii ale Corpului la nivel central si teritorial;
  i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
  j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate de Comisia superioara de disciplina;
  k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului;
  l) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpului;
  m) analizeaza activitatea membrilor si presedintilor comisiilor de disciplina, experti contabili, si ia masuri administrative, organizatorice, inclusiv de natura disciplinara; pentru presedintele si membrii Comisiei superioare de disciplina, experti contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferintei nationale, care hotaraste;
  n) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament si de hotararile Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati."
  11. Punctul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "24. Presedintele Consiliului superior este ales de Conferinta nationala dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales pentru cel mult inca un mandat.
  Persoana respectiva poate sa cumuleze aceasta functie numai daca isi desfasoara activitatea in domeniul cercetarii sau in invatamantul universitar de profil si se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
  Pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte."
  12. Punctul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "26. Presedintele Consiliului superior are urmatoarele atributii:
  a) convoaca si conduce sedintele Consiliului superior si ale Biroului permanent;
  b) conduce si coordoneaza dezbaterile potrivit conditiilor prevazute in anexa nr. 2 la prezentul regulament;
  c) prezinta anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor;
  d) urmareste ca angajarea si efectuarea cheltuielilor sa se faca cu incadrarea in bugetul aprobat de Conferinta nationala;
  e) prezinta situatiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior si spre aprobare Conferintei nationale;
  f) reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice, a tertilor sau organizatiilor nationale si internationale, aparand prestigiul si independenta profesionala ale membrilor sai;
  g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta nationala, de Consiliul superior si de Biroul permanent."
  13. Punctul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "29. Presedintele Consiliului superior are competenta sa reuneasca presedintii consiliilor filialelor sau reprezentantii lor, in vederea examinarii unor probleme deosebit de importante ale apararii unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricaror masuri de ordin colectiv."
  14. Punctul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "30. Pentru urmarirea punerii in aplicare a masurilor hotarate de Biroul permanent, de Consiliul superior si de Conferinta nationala si asigurarea legaturii dintre organele alese si organele executive ale Corpului se infiinteaza Secretariatul organelor de conducere ale Corpului. Modul de organizare si functionare, precum si atributiile Secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotarare a Consiliului superior."
  15. Punctul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "31. Cenzorii sunt alesi pentru o perioada de 4 ani de Conferinta nationala ordinara, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior. Cenzorii nu pot indeplini mai mult de doua mandate consecutive."
  16. La punctul 32, paragraful 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "32. Cenzorii au ca atributii verificarea gestiunii financiare a Corpului pentru exercitiul financiar incheiat, a concordantei dintre operatiile inregistrate in contabilitate si cele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, raportand Conferintei nationale in legatura cu regularitatea si sinceritatea conturilor si a executiei bugetare."
  17. Punctul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "33. Activitatile Corpului se desfasoara in cadrul sectiunilor, subordonate birourilor permanente, precum si departamentelor, directiilor si sectoarelor, subordonate directorului general executiv si directorilor executivi ai filialelor, dupa caz."
  18. Punctul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "34. Sectiunile Corpului se organizeaza pe categorii profesionale, si anume: Sectiunea expertilor contabili si Sectiunea contabililor autorizati. Atributiile acestora se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul superior.
  Conducerea fiecarei sectiuni este asigurata de cel mult 5 membri, desemnati din cadrul Consiliului superior, dintre care: un presedinte (desemnat dintre vicepresedintii Biroului permanent), un supleant si 1-3 membri. La propunerea vicepresedintilor de resort, in functie de necesitati, sectiunile se completeaza, prin decizia presedintelui Consiliului superior, cu specialisti, chiar din afara Corpului, cunoscuti pentru calificarea, competenta si lucrarile lor; acestia au in cadrul sectiunilor vot consultativ.
  Sectiunile fac parte din structurile alese ale Corpului si isi desfasoara activitatea operativa prin structurile executive ale Corpului."
  19. Punctul 35 se abroga.
  20. Punctul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "36. Activitatea sectiunilor se desfasoara pe baza programelor de activitate aprobate de Consiliul superior; activitatea structurilor executive se desfasoara pe baza regulamentului intern, a normelor, programelor si procedurilor de lucru aprobate de Consiliul superior."
  21. Punctul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "37. Structurile alese si executive ale Corpului, in exercitarea functiilor lor, sunt raspunzatoare pentru pastrarea secretului profesional."
  22. Punctul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "39. Sub coordonarea presedintelui Biroului permanent, activitatea executiva a Corpului se realizeaza prin structuri operative si administrative conduse de directorul general executiv, numit de Consiliul superior, care raspunde de buna functionare a structurilor executive ale Corpului."
  23. Punctul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "40. Directorul general executiv are urmatoarele atributii:
  a) executa hotararile si deciziile privind activitatea compartimentelor executive;
  b) pregateste, analizeaza si centralizeaza proiectele de buget ale filialelor; elaboreaza proiectul de buget al Corpului; dupa insusirea acestora de catre Biroul permanent, prin presedintele acestuia, le prezinta Consiliului superior pentru adoptare, cu cel putin o luna inainte de inceperea exercitiului financiar;
  c) asigura executia bugetului de venituri si cheltuieli, prezentand informari periodice Biroului permanent; in acest sens asigura si raspunde de organizarea si tinerea contabilitatii la nivel central si teritorial, potrivit legii;
  d) asigura executarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat;
  e) organizeaza si asigura evidenta centralizata a expertilor contabili si a contabililor autorizati inscrisi in Tabloul Corpului de catre filiale;
  f) asigura publicarea anuala in Monitorul Oficial al Romaniei a Tabloului Corpului;
  g) organizeaza, asigura si urmareste publicitatea in legatura cu exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat, in interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplina pe cei care se fac vinovati de incalcarea reglementarilor privind publicitatea;
  h) asigura publicarea, potrivit legii, a situatiilor financiare anuale, dupa aprobarea lor de catre Conferinta nationala;
  i) asigura conditiile materiale pentru desfasurarea activitatilor tuturor structurilor Corpului;
  j) propune presedintelui Biroului permanent, anual, o data cu proiectul de buget, schema de functii si de salarizare a sectoarelor administrative si a salariatilor din subordine;
  k) numeste si revoca, cu respectarea statelor de functii aprobate de Consiliul superior, personalul de executie al Corpului si ii stabileste salariile; pentru functiile de conducere face propuneri Biroului permanent;
  l) asigura publicarea hotararilor si deciziilor organelor superioare ale Corpului, potrivit reglementarilor si normelor in vigoare;
  m) participa fara drept de vot la sedintele Biroului permanent si ale Consiliului superior, luand cunostinta de deciziile si hotararile adoptate."
  24. Punctul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "41. In subordinea directorului general executiv functioneaza compartimentele operative si administrative care asigura functionarea curenta a Corpului. Atributiile, competentele, structura de personal si relatiile dintre compartimente se stabilesc prin regulamentul intern si norme aprobate de Consiliul superior, la propunerea directorului general executiv."
  25. Punctul 42 se abroga.
  26. Punctul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "43. Comisia superioara de disciplina are urmatoarele competente:
  a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale presedintilor si membrilor consiliilor filialelor si aplica sanctiuni; analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului superior, facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei nationale, care hotaraste;
  b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor si membrilor comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor, precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata;
  c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor;
  d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savarsit abateri grave, prevazute de regulament."
  27. Punctul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "44. Comisia superioara de disciplina este formata din 7 membri titulari si 7 membri supleanti, astfel:
  a) presedintele si 2 membri, experti contabili, alesi de Conferinta nationala dintre membrii Corpului, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita;
  b) 2 membri desemnati de ministrul economiei si finantelor;
  c) 2 membri desemnati de ministrul justitiei.
  In aceleasi conditii sunt desemnati supleantii.
  Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplina este de 4 ani."
  28. La punctul 48, paragraful 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "In cazurile prevazute la pct. 43 lit. a) teza a doua, hotararea de sanctionare se supune dezbaterii Conferintei nationale, care o poate confirma sau infirma."
  29. Punctul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "52. Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor pe langa Consiliul superior participa la lucrarile Conferintei nationale si la sedintele Consiliului superior, fara drept de vot.
  In acest sens:
 • primeste convocarile la lucrarile Conferintei nationale si ale Consiliului superior, materialele supuse dezbaterii fiindu-i trimise cu 7 zile inainte;
 • primeste deciziile si hotararile luate in Biroul permanent, Consiliul superior si Conferinta nationala, iar la cerere, si materialele care au stat la baza acestora, in cel mult 7 zile de la luarea lor;
 • sesizeaza ministrul economiei si finantelor ori de cate ori hotararile si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite spre instiintare Biroului permanent o copie a sesizarii."
  30. Punctul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "55. Consiliul filialei cuprinde maximum 10 membri titulari, inclusiv presedintele, si 4 membri supleanti.
  Repartitia locurilor intre expertii contabili si contabilii autorizati variaza de la o filiala la alta, in functie de procentajul expertilor contabili in raport cu numarul total al membrilor Corpului la nivelul tarii si de marimea filialei, conform tabelului de mai jos:
  +------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Ponderea expertilor contabili ¦  Numarul membrilor  ¦  Numarul membrilor  ¦
  ¦ in raport cu numarul total ¦    titulari    ¦    supleanti    ¦
  ¦  al membrilor Corpului   +-----------------------+-----------------------¦
  ¦    la nivelul tarii    ¦ Experti ¦ Contabili ¦ Experti ¦ Contabili ¦
  ¦               ¦ contabili ¦autorizati ¦ contabili ¦autorizati ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Filiale cu peste 1.000 de   ¦   6   ¦   4   ¦   2   ¦   2   ¦
  ¦membri            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  ¦Pana la 50% inclusiv     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Peste 50% si pana la     ¦   7   ¦   3   ¦   3   ¦   1   ¦
  ¦65% inclusiv         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Peste 65% si pana la     ¦   8   ¦   2   ¦   3   ¦   1   ¦
  ¦85% inclusiv         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Peste 85% si pana la     ¦   9   ¦   1   ¦   4   ¦   0   ¦
  ¦100%             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦100%             ¦  10   ¦   0   ¦   4   ¦   0   ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Filiale intre 500-1.000    ¦   4   ¦   2   ¦   3   ¦   1   ¦
  ¦membri            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  ¦Pana la 50% inclusiv     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Peste 50% si pana la     ¦   5   ¦   1   ¦   3   ¦   1   ¦
  ¦65% inclusiv         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Peste 65% si pana la     ¦   5   ¦   1   ¦   4   ¦   0   ¦
  ¦85% inclusiv         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Peste 85% si pana la     ¦   6   ¦   0   ¦   4   ¦   0   ¦
  ¦100% inclusiv         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Filiale sub 500 de      ¦   3   ¦   1   ¦   1   ¦   1   ¦
  ¦membri            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  ¦Pana la 65% inclusiv     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦Peste 65% si pana la     ¦   4   ¦   0   ¦   2   ¦   0   ¦
  ¦100%             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
  +------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
  ¦100%             ¦   4   ¦   0   ¦   2   ¦   0   ¦
  +------------------------------------------------------------------------------+ 
  

  La filialele care au sub 100 de membri, consiliul filialei este format din 3 membri titulari, dintre care 2 experti contabili, si 2 membri supleanti, unul expert contabil si celalalt contabil autorizat."
  31. La punctul 58, paragraful 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "58. Locurile vacante in consiliul filialei provin, de regula, din incetarea mandatului celor care au implinit 4 ani de activitate in cadrul consiliului; mandatul membrilor care au fost sanctionati disciplinar inceteaza."
  32. Punctul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "62. Cvorumul necesar pentru organizarea unei reuniuni a consiliului este de doua treimi din numarul membrilor titulari.
  Hotararile consiliului filialei sunt valabile daca intrunesc un numar de voturi mai mare de jumatate din numarul membrilor sai. Daca aceasta majoritate nu a fost asigurata, se va organiza o sedinta la care majoritatea voturilor celor prezenti va fi suficienta dintr-o participare de cel putin 40% din numarul membrilor consiliului. La egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv."
  33. Punctul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "64. Deliberarile consiliului filialei au caracter strict secret; hotararile insa sunt date publicitatii in revista editata de Corp si/sau pe site-ul filialei Corpului".
  34. Punctul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "65. Consiliul filialei are urmatoarele atributii:
  a) supravegheaza modul de exercitare a profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat in raza de activitate a filialei;
  b) asigura apararea intereselor filialei si administrarea bunurilor acesteia;
  c) asigura prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor sau conflictelor de ordin profesional;
  d) hotaraste in ceea ce priveste inscrierea in Tabloul Corpului sau asupra modificarilor ce se aduc acestuia, potrivit precizarilor Consiliului superior;
  e) sesizeaza Consiliul superior cu propuneri si sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat;
  f) sesizeaza comisia de disciplina a filialei despre abaterile profesionale constatate in sarcina membrilor Corpului;
  g) efectueaza sau autorizeaza pe intreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectiva considerate utile intereselor profesiei, conform hotararii Consiliului superior;
  h) pronunta radierea din Tabloul Corpului in cazurile prevazute de prezentul regulament, precum si incetarea provizorie a calitatii de membru al Corpului, la cererea celui interesat;
  i) analizeaza si adopta proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de Consiliul superior;
  j) urmareste realizarea programului de activitate al filialei, aprobat de Conferinta nationala, precum si executia Bugetului de venituri si cheltuieli al filialei, luand sau propunand masurile corespunzatoare in sarcina Biroului permanent sau a directorului executiv al filialei;
  k) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament, de hotararile si deciziile organelor de conducere ale Corpului."
  35. Punctul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "69. Presedintele consiliului filialei este ales de adunarea generala dintre membrii filialei Corpului pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales o singura data.
  Persoana respectiva poate sa cumuleze aceasta functie numai daca isi desfasoara activitatea in domeniul cercetarii sau in invatamantul universitar de profil si se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
  Pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte."
  36. Punctul 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "70. Presedintele Biroului permanent al filialei asigura executarea hotararilor Consiliului superior si ale consiliului filialei, precum si buna desfasurare a activitatii membrilor filialei, avand urmatoarele atributii principale:
  a) convoaca consiliul filialei si conduce dezbaterile acestuia, potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament;
  b) reprezinta consiliul filialei pe langa Consiliul superior si pe langa membrii Corpului;
  c) reprezinta Corpul in fata reprezentantilor autoritatilor publice si ai colectivitatilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza imputernicirilor stabilite de Consiliul superior;
  d) asigura urmarirea incadrarii cheltuielilor in bugetul aprobat;
  e) asigura organizarea alegerilor, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezentul regulament;
  f) supune spre aprobare adunarii generale executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul expirat;
  g) arbitreaza eventualele litigii dintre membrii filialei si clientii acestora, in cazul cand acestia din urma accepta acest arbitraj;
  h) supune adunarii generale anuale propunerile pentru acordarea de distinctii onorifice, conform procedurii prevazute in anexa nr. 3 la prezentul regulament;
  i) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament, de hotararile si de deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului."
  37. Punctul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "75. Conducerea executiva a filialei se realizeaza de directorul executiv al filialei, salariat angajat prin concurs, responsabil cu buna functionare a compartimentelor operative si administrative."
  38. Punctul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "76. Directorul executiv al filialei are urmatoarele atributii:
  a) executa hotararile consiliului filialei si masurile stabilite de organele de conducere ale Corpului;
  b) elaboreaza proiectul bugetului filialei conform normelor emise de Consiliul superior;
  c) asigura executia bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si angajeaza cheltuieli in limita bugetului aprobat;
  d) asigura executarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat ale filialei;
  e) organizeaza si asigura evidenta expertilor contabili si a contabililor autorizati in cadrul Tabloului Corpului existent la filiale;
  f) asigura elaborarea documentelor primare si a situatiilor necesare in vederea tinerii contabilitatii, conform reglementarilor legale si normelor emise de Consiliul superior;
  g) propune anual consiliului filialei schema de functiuni si de salarizare a personalului necesar, care urmeaza sa fie supusa aprobarii Consiliului superior;
  h) participa fara drept de vot la sedintele Biroului permanent si ale consiliului filialei, luand cunostinta de deciziile adoptate;
  i) indeplineste si alte atributii prevazute in actele normative, precum si in hotararile si deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului."
  39. Punctul 78 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "78. Activitatile desfasurate de filiala se organizeaza pe urmatoarele verigi:
 • Sectiunea experti contabili si Sectiunea contabililor autorizati, organe alese;
 • sectoare, birouri si compartimente, potrivit organigramei si statelor de functii aprobate de Consiliul superior, reprezentand structurile executive ale filialei."
  40. Punctul 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "83. Sectiunile isi desfasoara activitatea pe baza de programe aprobate de consiliul filialei.
  Pentru asigurarea conditiilor necesare realizarii atributiilor organelor alese ale filialei, presedintele impreuna cu directorul executiv desemneaza o persoana din cadrul structurilor executive ale filialei."
  41. Punctul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "84. Activitatile prevazute la art. 6, 7 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, pot fi desfasurate numai de persoanele avand calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, inscrise in Tabloul Corpului, dovedita cu legitimatia de membru, vizata anual."
  42. Punctul 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "86. Candidatul depune la secretariatul filialei dosarul cuprinzand cererea sa si documentele justificative din care sa rezulte indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei si pentru inscrierea in Tabloul Corpului."
  43. Punctul 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "87. Dosarul este verificat de compartimentul de specialitate in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei, precum si in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor prevazute de Codul etic national al profesionistilor contabili. Acesta intocmeste un raport cu constatarile sale care este supus directorului executiv pentru aprobarea sau respingerea cererii de inscriere in Tabloul Corpului."
  44. Punctul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "88. Decizia luata in legatura cu inscrierea in Tabloul Corpului se trimite compartimentului de specialitate insarcinat cu aceasta."
  45. Punctul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "89. In vederea garantarii drepturilor de aparare, inaintea deciziei de respingere a cererii, cel interesat are acces la dosar, inclusiv la raportul de verificare, si este convocat, daca este cazul, insotit de un avocat sau un coleg, pentru a fi audiat in sedinta consiliului filialei respective."
  46. Punctul 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "90. Decizia privind refuzul de inscriere in Tabloul Corpului trebuie sa fie temeinic motivata; cel interesat o poate contesta la sectiunea respectiva din cadrul consiliului filialei, in termen de 15 zile de la comunicare. Daca este nemultumit de decizia consiliului filialei, cel interesat poate contesta la Consiliul superior in termen de 30 de zile de la primirea acesteia."
  47. Punctul 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "92. Procedura de inscriere a persoanelor fizice straine si a persoanelor juridice cu capital strain sau mixt se face cu respectarea procedurii stabilite de Consiliul superior."
  48. Punctul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "93. Tabloul Corpului este impartit in 8 sectiuni, cuprinzand membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, si anume:
  Sectiunea intai - experti contabili - liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual sau ca persoane fizice autorizate.
  Sectiunea a doua - experti contabili care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale sau locale.
  Sectiunea a treia - persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al Corpului.
  Sectiunea a patra - experti contabili care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati, companii sau cabinete, membre ale Corpului:
  A. cu capital strain sau mixt;
  B. cu capital autohton.
  Sectiunea a cincea - contabili autorizati liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual sau ca persoane fizice autorizate.
  Sectiunea a sasea - contabili autorizati care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale si locale.
  Sectiunea a saptea - contabili autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor comerciale de contabilitate, membre ale Corpului:
  A. cu capital strain sau mixt;
  B. cu capital autohton.
  Sectiunea a opta - Titluri onorifice:
  A. presedinti de onoare;
  B. experti contabili de onoare;
  C. contabili autorizati de onoare.
  Structura pe sectiuni a Tabloului se aproba prin hotarare a Consiliului superior si se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
  49. La punctul 94, dupa paragraful 1 se introduce un nou paragraf, paragraful 2, cu urmatorul cuprins:
  "Procedura de reactivare a membrilor inactivi se stabileste de Consiliul superior."
  50. La punctul 95, paragraful 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Atunci cand un membru al Corpului transfera activitatea sa intr-o alta filiala, el trebuie sa ceara transferarea dosarului sau si inscrierea in Tabloul Corpului la filiala pe teritoriul careia s-a transferat; la fel se va proceda si in cazul societatilor comerciale de expertiza contabila si societatilor comerciale de contabilitate."
  51. Punctul 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "96. Societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului, au obligatia sa comunice filialelor de care apartin toate modificarile intervenite in forma de organizare, locurile de desfasurare a activitatii, componenta asociatilor sau actionarilor lor si/sau in obiectul de activitate al acestora, in termen de 30 de zile de la producerea acestora."
  52. Punctul 98 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "98. In exercitarea profesiei, expertii contabili si contabilii autorizati raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit legii si prezentului regulament.
  Membrii Corpului pot prevedea prin contractele incheiate in conditiile legii cu clientii limitarea raspunderii civile a acestora.
  Este interzisa efectuarea de catre expertii contabili si contabilii autorizati de lucrari specifice profesiei pentru operatorii economici sau pentru institutiile unde sunt salariati sau pentru cei cu care acestea sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta.
  De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru operatorii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor.
  Situatiile de incompatibilitati si conflicte de interese pot fi detaliate de Consiliul superior si Conferinta nationala, in conformitate cu legislatia europeana si cu standardele internationale ale profesiei."
  53. Punctul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "99. Consiliul filialei pronunta radierea unui membru din Tabloul Corpului in urmatoarele situatii:
  a) cand membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de administrare si gestiune a societatilor comerciale;
  b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor incasate de la persoanele fizice;
  c) neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an;
  d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilitati si conflicte de interese;
  e) membrul Corpului a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
  f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei."
  54. Punctul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "100. Orice membru al Corpului poate cere incetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresata conducerii filialei, prin scrisoare recomandata ori prin depunere la sectiunea de resort cu semnatura de primire, se arata motivele si data de la care doreste sa inceteze a mai fi membru al Corpului."
  55. Punctul 104 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "104. Cel interesat poate, atunci cand doreste, dar nu mai tarziu de 3 ani si cand sunt indeplinite conditiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a Corpului, sa obtina reinscrierea sa in Tabloul Corpului, dand curs procedurii prevazute pentru inscriere.
  In cazul in care a trecut o perioada mai mare de 3 ani de la data renuntarii la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana in cauza va sustine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat, daca celelalte conditii pentru obtinerea calitatii prevazute de regulament sunt indeplinite."
  56. Punctul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "106. Daca, ca urmare a demisiei, a refuzului de a participa la deliberari, a intreprinderii de actiuni repetate prin care se incalca Regulamentul si normele Corpului, membrii consiliului filialei provoaca prin aceasta imposibilitatea functionarii corespunzatoare a structurilor organizatorice ale filialei, precum si in situatia in care, cu ocazia alegerilor generale sau partiale, nu se prezinta nicio candidatura, consiliul filialei se suspenda, iar atributiile acestuia vor fi exercitate de un administrator provizoriu desemnat de Consiliul superior din randul membrilor filialei respective, pana la organizarea de noi alegeri generale sau partiale. Pe intreaga durata a indeplinirii mandatului de administrator, activitatea acestuia este desfasurata sub stricta indrumare, coordonare si supervizare a Biroului permanent al Consiliului superior si a presedintelui Corpului.
  Exercitarea atributiilor provizorii mentionate nu implica acte care sa angajeze finantele filialei si nici luarea de decizii definitive privind personalul."
  57. Punctul 110 se abroga.
  58. Punctul 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "112. Adunarea generala ordinara se convoaca anual, in primele doua luni ale anului sau la datele stabilite de Consiliul superior, iar in cazuri exceptionale se convoaca adunarea generala extraordinara. Convocarea adunarii generale se publica intr-un ziar local de mare tiraj, cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea adunarii."
  59. Punctul 115 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "115. Adunarea generala are urmatoarele atributii:
  a) ia cunostinta, dezbate si aproba prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consiliul filialei pentru perioada expirata;
  b) aproba prin vot deschis bugetul de venituri si cheltuieli al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia bugetului pentru exercitiul financiar expirat insotit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei;
  c) ia cunostinta de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a societatilor comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generala aproba lista expertilor individuali si a societatilor comerciale ce vor fi auditate calitativ in anul urmator;
  d) alege si revoca presedintele si 4 membri ai comisiei de disciplina a filialei;
  e) alege si revoca presedintele si membrii consiliului filialei, precum si cenzorii;
  f) propune, dintre membrii sai, candidati pentru functia de presedinte si de membru al Consiliului superior;
  g) adopta lista cuprinzand membrii de onoare ai filialei;
  h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, regulament, de Codul etic national al profesionistilor contabili sau hotarate de Consiliul superior."
  60. Punctul 117 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "117. Cenzorii sunt alesi pentru o perioada de 4 ani de catre adunarea generala, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din consiliul filialei. Cenzorii nu pot indeplini mai mult de doua mandate consecutive."
  61. La punctul 118, paragraful 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "118. Cenzorii au misiunea de a verifica si de a raporta adunarii generale cu privire la gestiunea financiara a consiliului filialei pentru fiecare exercitiu financiar din perioada pentru care au fost alesi, cu privire la concordanta dintre operatiile inregistrate in contabilitate si documentele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, atestand regularitatea si sinceritatea informatiilor financiare si a executiei bugetare."
  62. Punctul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "119. Comisia de disciplina a filialei este formata dintr-un presedinte, 4 membri titulari si 5 membri supleanti, alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
  Membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, odata cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani."
  63. La punctul 120, paragraful 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Fac exceptie plangerile privitoare la fapte savarsite de membrii Consiliului superior si ai consiliilor filialelor, de membrii si presedintii comisiilor de disciplina ale filialelor, de presedintii Consiliului superior si ai consiliilor filialelor, precum si de persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania, care se depun la Comisia superioara de disciplina. Plangerile privitoare la fapte savarsite de membrii si presedintele Comisiei superioare de disciplina se depun la Consiliul superior, care le analizeaza si le prezinta Conferintei nationale."
  64. Punctul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "121. Toate reclamatiile privind fapte susceptibile de a antrena raspunderea disciplinara indreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societati recunoscute de Corp se adreseaza comisiei de disciplina a filialei de care apartine cel reclamat. Aceasta instiinteaza presedintele consiliului filialei si reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor cu privire la reclamatiile primite.
  Fac exceptie reclamatiile indreptate impotriva membrilor Consiliului superior, membrilor consiliilor filialelor, membrilor si presedintilor comisiilor de disciplina ale filialelor sau profesionistilor si ai societatilor straine care se adreseaza Comisiei superioare de disciplina."
  65. Punctul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "122. Plangerea indreptata impotriva unui membru al Corpului se adreseaza filialei din care face parte acesta, cu exceptia situatiilor in care competenta apartine Comisiei superioare de disciplina, pentru care plangerile se depun la Consiliul superior.
  Plangerea astfel primita se transmite in termen de 48 de ore presedintelui comisiei de disciplina, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei."
  66. Punctul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "123. Procedura de judecata disciplinara este reglementata prin Regulamentul comisiilor de disciplina, aprobat de Consiliul superior al Corpului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
  67. Punctul 124 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "124. Fapta savarsita de un membru al Corpului, indiferent de functia detinuta in structurile alese si functionale, prin care se incalca dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, ale Codului etic national al profesionistilor contabili, hotararile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinara.
  Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte:
  a) comportament necuviincios fata de membrii Corpului, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor sau fata de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului;
  b) absenta nemotivata de la intrunirea adunarii generale a filialei sau de la Conferinta nationala;
  c) nerespectarea dispozitiilor Codului etic national al profesionistilor contabili si a normelor Corpului referitoare la publicitate;
  d) absenta nejustificata de la actiunile de pregatire si dezvoltare profesionala reglementate prin normele emise de Corp;
  e) prestarea de servicii profesionale fara viza anuala de exercitare a profesiei sau fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: expert contabil sau contabil autorizat;
  f) nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional;
  g) nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevazute in prezentul regulament sau a impozitelor;
  h) fapta membrului Corpului de a nu depune in termenele stabilite, la filiala de care apartine, declaratiile anuale; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie sau administratorului unic, dupa caz;
  i) incalcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilitati sau conflicte de interese;
  j) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control si auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesionala;
  k) nedepunerea declaratiilor sau declaratiilor neconforme cu realitatea, in relatiile cu Corpul sau cu tertii;
  l) inscrierea in rapoartele de expertiza contabila sau in alte lucrari efectuate pentru terti de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fara consimtamantul acestora sau fara sa fi fost consultati;
  m) nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuarii lucrarilor pentru terti;
  n) neindeplinirea obligatiilor prevazute in Regulamentul privind auditul calitatii serviciilor profesionale;
  o) orice alte incalcari ale normelor si hotararilor luate de organele de conducere ale Corpului.
  La stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se va tine seama de gravitatea incalcarii si de consecintele acesteia."
  68. Punctul 125 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  ''125. Urmatoarele abateri disciplinare se sanctioneaza astfel:
  +------------------------------------------------------------------------------+
  ¦        Abaterea        ¦       Sanctiunea       ¦
  +----------------------------------------+-------------------------------------¦
  ¦          1          ¦         2         ¦
  +----------------------------------------+-------------------------------------¦
  ¦a) Neplata cotizatiei          ¦Suspendarea dreptului de       ¦
  ¦profesionale sau/si a celorlalte    ¦exercitare a profesiei pana la    ¦
  ¦obligatii banesti, la termenele     ¦plata efectiva, dar nu mai      ¦
  ¦stabilite, in cursul unui an      ¦putin de 3 luni si nici mai mult   ¦
  ¦calendaristic              ¦de un an               ¦
  ¦b) Condamnarea definitiva        ¦Interdictia dreptului de       ¦
  ¦pentru savarsirea unei         ¦exercitare a profesiei        ¦
  ¦infractiuni care, potrivit legii,    ¦                   ¦
  ¦interzice dreptul de gestiune si    ¦                   ¦
  ¦de administrare a societatilor     ¦                   ¦
  ¦comerciale               ¦                   ¦
  ¦c) Incalcarea cu intentie, prin     ¦Interdictia dreptului de       ¦
  ¦actiune sau omisiune, a         ¦exercitare a profesiei        ¦
  ¦normelor de lucru elaborate       ¦                   ¦
  ¦de Corp privind exercitarea       ¦                   ¦
  ¦profesiei, daca fapta a avut ca     ¦                   ¦
  ¦urmare producerea unui         ¦                   ¦
  ¦prejudiciu moral sau material      ¦                   ¦
  ¦d) Practicarea profesiei de       ¦Interdictia dreptului de       ¦
  ¦expert contabil sau contabil      ¦exercitare a profesiei        ¦
  ¦autorizat fara viza anuala       ¦                   ¦
  ¦pentru exercitarea profesiei,      ¦                   ¦
  ¦legal acordata             ¦                   ¦
  ¦e) Nerespectarea standardelor      ¦Suspendarea dreptului de a      ¦
  ¦profesionale si a normelor       ¦mai efectua expertize        ¦
  ¦emise de Corp cu privire        ¦contabile pe 6-12 luni        ¦
  ¦la efectuarea expertizelor       ¦                   ¦
  ¦contabile                ¦Interdictia dreptului de       ¦
  ¦                    ¦exercitare a profesiei, in caz    ¦
  ¦                    ¦de repetare''            ¦
  +------------------------------------------------------------------------------+ 
  

  69. Punctul 130 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "130. Aplicarea unei sanctiuni disciplinare definitive trebuie sa fie adusa la cunostinta publicului prin:
  a) afisarea unui extras al hotararii de sanctionare la sediul filialei Corpului, insotita de publicarea acestuia in revista Corpului;
  b) comunicarea masurii, in scris, directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si tribunalului, in cazul aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 17 alin. (1) lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata.
  In cazul aplicarii sanctiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei printr-o hotarare definitiva, cel in cauza este obligat sa depuna, sub luare de semnatura, la filiala de care apartine carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat si parafa; acestea ii vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.
  Aceeasi obligatie exista si in cazul aplicarii masurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.
  Membrul care refuza sa se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului, efectuandu-se publicitatea corespunzatoare."
  70. Punctul 132 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "132. Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor pe langa consiliul filialei are urmatoarele atributii:
 • participa, fara drept de vot, la lucrarile adunarii generale si ale consiliului filialei; materialele care se dezbat se vor transmite cu 7 zile inainte de data intrunirii;
 • sesizeaza pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul superior asupra hotararilor si masurilor consiliului filialei care contravin reglementarilor legale."
  71. La punctul 133, paragraful 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independentei profesiei; expertul contabil si contabilul autorizat nu trebuie niciodata sa se gaseasca in situatia de conflict de interese si in nicio alta situatie care ar putea aduce atingere integritatii si obiectivitatii sale."
  72. Punctul 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "140. Societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate pot fi constituite din unul sau mai multi asociati ori actionari. Acestea executa intreaga gama de lucrari prevazute de lege, cu respectarea dispozitiilor legale.
  In cazul in care expertii, membri sau colaboratori ai unei societati comerciale de expertiza, sunt solicitati si numiti sa efectueze expertize judiciare, operatiuni de audit sau mandatul de cenzor, beneficiarii respectivi vor depune ori vor vira costul acestor lucrari, inclusiv TVA, in contul acestei societati. Aceasta este raspunzatoare, alaturi de membrul sau colaboratorul sau, de calitatea lucrarii pe care o vizeaza.
  In acelasi timp, este obligata sa retina si sa vireze impozitul legal datorat bugetului."
  73. Punctul 142 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "142. In aplicarea art. 2 alin. (1), art. 6 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, lucrarile ce se pot executa, fara a fi limitative, de catre expertii contabili in cadrul contractelor de prestari de servicii sunt:
  a) tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare;
 • acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;
 • elaborarea si punerea in aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unitatii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune si control prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale;
  b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:
 • analiza structurilor financiare;
 • analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;
 • tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
 • sistem de credit-leasing, factoring etc.;
 • elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
 • elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
 • asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii;
  c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca:
 • diagnostic financiar - cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
 • audit intern - organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
 • studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
 • audit statutar si certificarea bilantului contabil, cu respectarea reglementarilor specifice;
  d) efectuarea de evaluari potrivit standardelor internationale de evaluare, ca:
 • evaluari de bunuri si active patrimoniale;
 • evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare, pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati;
 • evaluari de elemente intangibile;
  e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege, ca:
 • expertize amiabile (la cerere);
 • expertize contabil-judiciare;
 • arbitraje in cauze civile;
 • expertize de gestiune;
  f) executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil, ca:
 • intocmirea de situatii periodice;
 • consolidarea conturilor si bilantului;
 • intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung;
  g) executarea de lucrari cu caracter fiscal, ca:
 • studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal;
 • participarea la intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;
 • asistenta in probleme de TVA si impozite;
 • fiscalitate imobiliara;
 • asistenta in aplicarea tarifului vamal;
 • asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor;
 • vizarea declaratiilor fiscale anuale ale operatorilor economici;
  h) efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica, cum ar fi:
 • organigrame, structuri, definiri de functii;
 • legaturi intre servicii, circulatia documentelor si informatiilor;
 • mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea echipamentelor;
 • analiza si organizarea fluxului informational;
 • alegerea softurilor necesare;
 • formarea profesionala continua;
 • contributii la protectia patrimoniului unitatii;
  i) indeplinirea atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale, conform prevederilor legale;
  j) indeplinirea atributiilor prevazute de lege in procedurile de reorganizare judiciara si faliment, cum ar fi:
 • efectueaza lucrari cu privire la reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidarea societatilor comerciale, precum si reatragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale;
  k) acordarea de asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale, cum ar fi:
 • activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
 • studii de fezabilitate la infiintarea intreprinderilor;
 • activitati ale holdingurilor;
  l) efectuarea pentru persoane fizice si juridice a oricarui serviciu profesional care presupune cunostinte de contabilitate;
  m) alte activitati si servicii pentru intreprinderi cuprinse in clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621, precum si altele stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior."
  74. Punctul 143 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "143. In aplicarea art. 2 alin. (3) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, lucrarile ce se pot executa de catre contabilii autorizati in cadrul contractelor de prestari de servicii, individual sau prin societati comerciale de contabilitate, sunt:
 • tinerea contabilitatii financiare si de gestiune;
 • pregatirea lucrarilor pentru intocmirea situatiilor financiare;
 • lucrari, declaratii si operatiuni fiscale lunare si trimestriale (altele decat situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale), lucrari in partida simpla pentru persoane fizice independente si asociatii familiale etc.;
 • atributii de cenzor la asociatii de proprietari/locatari, CAR-uri si diferite asociatii, fundatii etc. fara scop patrimonial."
  75. Punctul 145 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "145. Contabilitatea sintetica si analitica a cheltuielilor se organizeaza distinct, potrivit bugetului aprobat.
  Inregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative vizate pentru controlul financiar preventiv si aprobate de directorul general executiv sau de directorii executivi ai filialelor."
  76. Punctul 146 se abroga.
  77. Punctul 147 se abroga.
  78. Punctul 150 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "150. Cotizatiile profesionale anuale, datorate de membrii Corpului, persoane fizice si juridice, sunt fixe si variabile, pe transe de venit, fiind stabilite anual de Conferinta nationala, pe baza metodologiei aprobate de Consiliul superior.
  Conditiile si termenele de achitare a cotizatiilor se stabilesc prin normele de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, aprobate de Consiliul superior."
  79. Punctul 151 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "151. Cheltuielile Corpului se pot efectua numai pe baza de documente justificative, legal intocmite, in limita bugetelor de venituri si cheltuieli, cu respectarea dispozitiilor legale si a normelor privind disciplina financiara in cadrul Corpului, aprobate de Consiliul superior."
  80. Punctul 152 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "152. In exercitarea atributiilor prevazute in prezentul regulament, Conferinta nationala, adunarea generala a filialei, Consiliul superior si consiliul filialei emit hotarari, Biroul permanent al Consiliului superior sau al consiliului filialei, precum si presedintii de filiale emit decizii, iar presedintele Consiliului superior emite ordine.
  Potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, hotararile si deciziile de interes general, adoptate de Conferinta nationala, Consiliul superior si Biroul permanent al Consiliului superior se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la adoptare.
  Sunt hotarari si decizii de interes general cele care se refera la:
 • Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si toate modificarile si completarile la acesta;
 • Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania si toate modificarile si completarile la acesta;
 • Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor si Consiliul superior al Corpului si toate modificarile si completarile la acesta;
 • Tabloul Corpului si modificarile la acesta;
 • accesul la profesie: examenele de admitere la stagiu; efectuarea stagiului si organizarea examenului de aptitudini;
 • auditul calitatii serviciilor profesionale executate de membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
 • alte hotarari si decizii clasificate de organele emitente ca fiind de interes general."
  81. Punctul 153 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "153. Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor membrilor Corpului, care isi exercita profesia individual sau sunt constituiti in societati comerciale."
  82. Anexa nr. 1 la regulament se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
  83. Anexa nr. 2 la regulament se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
  84. Anexa nr. 3 la regulament se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

  Art. II
  Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. III
  Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 28 martie 2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Art. IV
  Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.


  Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la regulament) - PROCEDURA ALEGERILOR  Capitolul I - Dispozitii generale


  1. Alegerile pentru Consiliul superior si, respectiv, pentru consiliile filialelor se fac prin vot secret, pentru o perioada de 4 ani, cu reinnoirea bienala a jumatate din numarul membrilor alesi.
  Presedintele Consiliului superior si presedintii consiliilor filialelor sunt alesi prin vot secret, pentru 4 ani, de catre Conferinta nationala, respectiv de adunarea generala a filialei.
  2. Au dreptul de a alege si de a fi alesi toti membrii Corpului, persoane fizice inscrise in Tablou, cu exceptia celor care:
  a) nu sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale;
  b) sunt membri de onoare;
  c) sunt persoane fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat in Romania;
  d) au fost sanctionati sau sunt investigati pentru abaterile disciplinare prevazute in regulament.
  3. Votul este secret si are loc la data fixata de Consiliul superior.
  4. Toti membrii Corpului care au dreptul de a alege si de a fi alesi pot face declaratii de candidatura, care vor cuprinde, sub sanctiunea neinscrierii in listele cuprinzand candidatii:
  a) numele, prenumele si adresa candidatului;
  b) categoria profesionala din care face parte: expert contabil sau contabil autorizat;
  c) modul de exercitare a profesiei;
  d) functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioadele respective;
  e) functia pentru care candideaza, si anume: membru al unui consiliu al Corpului sau presedinte al Consiliului superior ori al consiliului filialei;
  f) obiectivele si strategia pe care si le propune candidatul daca va fi ales;
  g) declaratia pe propria raspundere ca indeplineste cerintele de eligibilitate prevazute in regulament.
  Regulile privind continutul-cadru si modul de completare a declaratiei de candidatura se stabilesc de Consiliul superior.


  Capitolul II - Alegerile pentru consiliile filialelor


  5. Declaratiile de candidaturi, atat pentru Consiliul superior, cat si pentru consiliile filialelor respective, se trimit prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire consiliului filialei, pana la data-limita stabilita de presedintele Consiliului superior. Declaratiile de candidatura pentru Consiliul superior pot fi trimise si direct la Consiliul superior al Corpului.
  Declaratiile de candidaturi primite dupa data-limita stabilita sunt considerate tardive si deci nu sunt luate in considerare, anexandu-se insa la procesul-verbal de declarare a rezultatelor alegerilor.
  6. O comisie formata din cenzorul filialei, un membru al comisiei de disciplina si directorul executiv al filialei verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate a membrilor care au trimis declaratii de candidaturi.
  7. Presedintele consiliului filialei trimite presedintelui Consiliului superior declaratiile de candidaturi pentru un loc in Consiliul superior, insotite de o atestare, de catre presedintele fiecarei filiale, ca respectivul candidat indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de prezentul regulament.
  8. Pentru candidatii care indeplinesc conditiile legale, presedintele consiliului filialei intocmeste lista cuprinzand candidatii - experti contabili si lista cuprinzand candidatii - contabili autorizati.
  Listele sunt intocmite in ordine alfabetica si cuprind urmatoarele:
  a) numele, prenumele si adresa fiecarui candidat;
  b) numarul total de locuri pentru care se candideaza, separat pentru titulari si supleanti;
  c) datele calendaristice ale celor doua tururi de scrutin;
  d) semnaturile membrilor comisiei prevazute la pct. 6.
  Un exemplar al listelor se transmite Consiliului superior.
  9. Listele cuprinzand candidatii vor fi afisate la sediul filialei, cu minimum 15 zile inaintea datei alegerilor. Impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite sau oricaror erori se poate face intampinare la presedintele filialei, in termen de 48 de ore de la afisare, care este obligat sa o solutioneze in termen de 48 de ore de la inregistrarea ei. Solutia data intampinarii poate fi atacata la instanta de judecata competenta, potrivit legii.
  10. Este interzis consiliilor in functiune si personalului angajat al filialei sa faca orice fel de propaganda in favoarea unuia sau a mai multor candidati ori sa se asocieze la propaganda facuta in favoarea candidaturii unor membri ai Corpului.
  11. Directorul executiv al filialei intocmeste listele membrilor Corpului cu drept de vot in cadrul filialei, in ordine alfabetica:
  a) lista membrilor experti contabili;
  b) lista membrilor contabili autorizati.
  Listele cuprind: numele si prenumele, numarul matricol, adresa si doua coloane rezervate pentru inscrierea prezentei la primul tur de scrutin si, eventual, la al doilea.
  Listele se afiseaza la sediul filialei, la loc vizibil, cu minimum 15 zile inainte de data alegerilor. Prevederile pct. 9 referitoare la intampinare se aplica in mod corespunzator.
  12. Pentru reinnoirea bienala a consiliilor filialelor numarul membrilor care vor fi alesi este determinat in functie de efectivul existent, tinandu-se seama de numarul membrilor inscrisi in Tabloul Corpului la filiala respectiva.
  13. In fiecare lista intocmita pe categorii profesionale, asa cum se prevede la pct. 11, vor fi inscrisi numai expertii contabili si contabilii autorizati din Tabloul Corpului avand cotizatia profesionala achitata la zi.
  14. La data hotarata pentru alegeri, presedintele consiliului filialei, ajutat de membrii Biroului permanent, deschide adunarea generala, constatand daca este legal constituita, potrivit prezentului regulament.
  In caz afirmativ, fiecare participant va fi legitimat cu carnetul de membru si se va verifica inscrierea sa in lista cuprinzand alegatorii, dupa care va primi buletinul de vot.
  15. Buletinul de vot va cuprinde toti candidatii, in ordine alfabetica, identificati cu: nume, prenume si calitatea profesionala.
  Buletinele de vot se imprima, prin grija consiliului filialei, pe hartie de aceeasi densitate si culoare, intr-un numar care trebuie sa acopere numarul alegatorilor; forma grafica si dimensiunile acestora vor fi unitare. Buletinele de vot distribuite alegatorilor vor purta stampila filialei.
  16. Votul este secret; in acest scop, se vor asigura de catre presedintele consiliului filialei conditiile necesare votarii.
  Modul de votare
  17. In cazul in care alegatorul nu voteaza un candidat oarecare, isi exprima vointa prin anularea (bararea cu o linie) pozitiei respective de pe buletinul de vot, fara sa inscrie un alt candidat in loc. In acelasi mod va anula toti candidatii inscrisi pe buletinul de vot peste numarul locurilor vacante.
  18. Numararea voturilor este asigurata de o comisie formata din 3-5 persoane alese de adunarea generala.
  19. Cand toate buletinele de vot ale alegatorilor au fost introduse in urna, se procedeaza la deschiderea si numararea voturilor. Buletinele considerate valabile sunt mentionate (bifate) pe lista candidatilor.
  20. Buletinele albe sau completate necitet, cele care cuprind mai multe nume decat locuri de ocupat, cele care nu cuprind o desemnare precisa a candidatului ori care nu poarta stampila filialei, cele care contin un semn de recunoastere sau o mentiune referitoare la candidati ori la terti nu sunt luate in seama la stabilirea rezultatului, fiind anexate la procesul-verbal.
  21. Comisia de numarare a voturilor intocmeste imediat un proces-verbal al operatiunilor de numarare a voturilor si de stabilire a rezultatului votarii, care se semneaza de toti membrii sai.
  22. Procesul-verbal de numarare a voturilor se intocmeste in dublu exemplar de catre comisie si cuprinde:
  a) numarul alegatorilor, potrivit listelor de alegatori;
  b) numarul alegatorilor prezenti la adunare;
  c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
  d) numarul voturilor nule;
  e) numarul voturilor obtinute de fiecare candidat in parte;
  f) numarul total al buletinelor de vot imprimate;
  g) numarul buletinelor ramase nefolosite si anulate.
  Un exemplar al acestuia se transmite presedintelui Consiliului superior.
  23. La primul tur de scrutin sunt declarati alesi candidatii care au obtinut minimum doua treimi din numarul total al voturilor valabil exprimate. La cel de-al doilea tur de scrutin sunt alesi candidatii care au obtinut cel mai mare numar de voturi.
  Candidatii care au obtinut numarul de voturi prevazut la paragraful 1 vor ocupa locurile vacante in limita numarului acestora si in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute. Mai intai se vor ocupa locurile de titulari si apoi cele de supleanti.
  24. Rezultatul votarii, dupa controlarea numarului de voturi si alegatori, este imediat declarat si afisat la sediul consiliului filialei.
  25. Presedintele consiliului filialei unde au avut loc alegerile adreseaza candidatilor alesi, in maximum 4 zile, invitatia sa participe la prima sedinta a consiliului dupa alegeri.


  Capitolul III - Alegerile pentru Consiliul superior al Corpului


  26. Alegerea Consiliului superior are loc in cadrul Conferintei nationale.
  27. Pentru declaratiile de candidaturi primite, presedintele Consiliului superior intocmeste cele doua liste de candidati, pentru experti contabili si, separat, pentru contabili autorizati, conform prevederilor pct. 11.
  28. Presedintele Consiliului superior trimite listele candidatilor pentru Consiliul superior presedintilor consiliilor filialelor, care le vor afisa la sediile filialelor respective cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru alegeri.
  29. Prevederile pct. 10 se aplica si membrilor Consiliului superior, precum si tuturor structurilor alese si executive ale acestuia.
  30. Modul de votare este identic cu cel aratat la pct. 16 si 17.
  31. Prevederile pct. 13-15 si 22 se aplica si pentru alegerile Consiliului superior.
  32. Numararea voturilor pentru alegerea Consiliului superior se face potrivit procedurii prevazute de pct. 18-21.


  Capitolul IV - Alegerea presedintelui Consiliului superior si a presedintilor consiliilor filialelor


  33. Declaratiile de candidaturi se transmit, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, Consiliului superior sau consiliului filialei, dupa caz, pana la data-limita stabilita de Consiliul superior.
  La nivelul Consiliului superior si, respectiv, al consiliului filialei, primirea si verificarea declaratiilor de candidatura, precum si intocmirea listei candidatilor se fac de catre o comisie de primire si verificare a declaratiilor, formata din 3-5 membri desemnati cu 25 de zile inainte de data scrutinului de Consiliul superior sau de consiliul filialei, dupa caz; membrii comisiei nu pot fi in acelasi timp si candidati in alegeri.
  34. Listele cuprinzand candidatii se intocmesc in ordine alfabetica si vor cuprinde:
  a) numele, prenumele si adresa fiecarui candidat;
  b) categoria profesionala careia ii apartine;
  c) datele calendaristice ale celor doua tururi de scrutin;
  d) semnatura presedintelui si a secretarului comisiei de primire si verificare a declaratiilor.
  Listele se afiseaza la sediile filialelor cu cel putin 15 zile inaintea datei alegerilor. Impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite sau oricaror erori se poate face intampinare, care se depune in termen de 48 de ore de la afisare, la comisia desemnata potrivit pct. 33; aceasta o va solutiona in termen de cel mult 48 de ore de la inregistrare. Solutia data intampinarii poate fi atacata la instanta de judecata competenta, potrivit legii.
  35. Pct. 10, 15-22 si 24 se aplica in mod corespunzator.
  36. La primul tur de scrutin sunt declarati alesi candidatii care au obtinut cel putin doua treimi din numarul total al voturilor valabil exprimate; la cel de-al doilea tur de scrutin este suficienta majoritatea simpla a voturilor.
  Aceste dispozitii sunt valabile atat pentru alegerea presedintelui Consiliului superior, cat si pentru alegerea presedintilor consiliilor filialelor.


  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2 la regulament) - SEDINTELE ORGANELOR DE CONDUCERE


  1. Sedintele de lucru ale consiliilor Corpului si birourilor permanente sunt legal constituite numai in conditiile asigurarii prezentei majoritatii legale a membrilor acestora.
  2. Consiliile Corpului pot delibera numai asupra problemelor inscrise in ordinea de zi comunicata, cu cel putin 7 zile inainte, si numai in mod exceptional asupra celor care, datorita urgentei lor, sunt supuse direct in sedinta de catre presedinte.
  3. Presedintele conduce deliberarile; el nu poate refuza cuvantul unui participant.
  Presedintele poate atentiona pe oricare participant care ia cuvantul fara a-l fi cerut si obtinut, care depaseste timpul acordat sau care, dupa ce a fost invitat de presedinte sa se limiteze la problema in curs de dezbatere, nu se conformeaza acestei invitatii.
  Presedintele poate chema la ordine, cu mentionarea in procesul-verbal, pe oricare membru al Corpului care profereaza atacuri la persoana sau provoaca dezordine.
  4. Durata expozeului fiecarui participant este limitata la cel mult 7 minute, cu exceptia celui al presedintelui, precum si al presedintilor si raportorilor sectiunilor si comisiilor, inclusiv al reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor.
  5. Sedinta poate fi suspendata de presedinte dupa consultarea adunarii sau la cererea majoritatii participantilor.
  6. Votul se exprima prin ridicarea mainii. Secretarul de sedinta procedeaza la numararea voturilor, iar rezultatul se comunica de catre presedinte. Totusi, votul secret poate fi cerut ori de cate ori este cazul si indeosebi:
  a) in cazurile avute in vedere la pct. 5;
  b) cand se procedeaza la o numire, daca votul secret este cerut de presedinte, de un membru al Consiliului sau de prezidiul sedintei;
  c) in alte cazuri, cand este cerut de majoritatea membrilor prezenti.
  7. Dezbaterile se consemneaza in procese-verbale sau stenograme, dupa caz, si vor cuprinde mentiuni referitoare la: data si locul incheierii, numele si prenumele membrilor prezenti si ale celor care absenteaza, ordinea de zi, dezbaterile din sedinta si hotararile adoptate. Acestea se semneaza de presedinte si de persoana care le-a intocmit.
  8. Deliberarile au un caracter strict secret. Cu toate acestea, consiliul poate, prin decizie speciala, sa admita publicarea lor in extras sau in intregime.
  9. Hotararile adoptate sunt facute publice.


  Anexa nr. 3 (Anexa nr. 3 la regulament) - ACORDAREA DE DISTINCTII ONORIFICE


  1. Expertii contabili si contabilii autorizati care au o activitate profesionala in una dintre aceste calitati de cel putin 30 de ani si se bucura de prestigiu profesional si moral pot primi titlul de:
 • "Expert contabil de onoare";
 • "Contabil autorizat de onoare".
  2. De asemenea, presedintii consiliilor filialelor si presedintii Consiliului superior al Corpului pot primi titlul de:
 • "Presedinte de onoare al filialei";
 • "Presedinte de onoare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania", daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) au exercitat acest mandat timp de cel putin 6 ani;
  b) au fost timp de cel putin 6 ani membri titulari ai unui consiliu al Corpului;
  c) au fost inscrisi in evidenta expertilor si au activat in aceasta calitate timp de cel putin 10 ani;
  d) sa nu fi suferit sanctiuni disciplinare pe intreaga perioada de viata activa ca profesionist contabil.
  Acceptarea acestui titlu implica pentru beneficiarul sau renuntarea de a solicita un nou mandat de presedinte.
  3. Expertii contabili si contabilii autorizati membri ai Corpului Contabililor Autorizati si Expertilor Contabili, infiintat in anul 1921, precum si expertii contabili care au obtinut calitatile respective in baza decretelor nr. 434/1957 si nr. 79/1971 pot primi titlul de "Expert contabil de onoare" si "Contabil autorizat de onoare" daca au o vechime cumulata in aceste calitati de cel putin 30 de ani, pe baza cererii proprii, a copiei carnetelor respective de membru depuse la filialele de care apartin si a copiei cazierului judiciar.
  4. Procedeul de acordare a titlului de "Expert contabil de onoare" si "Contabil autorizat de onoare" este urmatorul:
  a) presedintele filialei supune propunerile de acordare a titlurilor onorifice adunarii generale anuale; dupa aprobare, inainteaza lista spre confirmare Conferintei nationale anuale;
  b) presedintele Consiliului superior inscrie pe ordinea de zi a Conferintei nationale anuale lista membrilor de onoare aprobata in adunarile generale ale filialelor si o supune confirmarii acesteia;
  c) dupa confirmarea Conferintei nationale, filialele fac transferarea din partea Tabloului Corpului in care membrii confirmati ca onorifici figureaza pana atunci in partea corespunzatoare din Tabloul Corpului destinata membrilor de onoare, acestia putand, de la acea data, sa se bucure de drepturile ce le sunt conferite.
  5. Expertii contabili de onoare si contabilii autorizati de onoare pot asista la adunarile generale ale filialelor de care apartin.
  Consiliile filialelor pot decide sa li se asigure, potrivit unor modalitati pe care le stabilesc, ca acestia sa primeasca gratuit revista Corpului.
  6. Membrii de onoare trebuie sa se abtina de la orice actiune de natura sa desconsidere profesia al carei titlu de onoare le-a fost conferit.
  7. Ei trebuie sa il instiinteze pe presedintele comisiei de disciplina despre implicarile, penalizarile si condamnarile al caror subiect sunt sau ar putea fi, pentru fapte calificate ca fiind de natura penala.
  Aplicarea unei sanctiuni disciplinare conduce la pierderea titlului obtinut, care nu mai poate fi solicitat ulterior.
  8. Membrii de onoare ai Corpului sunt exonerati de taxa de inscriere si de cotizatiile fixe.  Poate fi de interes si:
  Legea 121/2015 privind aprobarea OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
  Ordin 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla
  OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
  Ordin 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobandirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi
  Hotarare 13/294/2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabi
  Legea 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege nr. 270/2013
  Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organiz
  Ordin 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene
  Ordin 213/2013 privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
  Ordin 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
  OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
  OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 15/2012
  OUG 12/2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare
  Ordinul 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
  Ordinul 2382/2011 pentru completarea unor reglementari contabile. Reglementari grupuri de interes economic
  Ordin 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. Sistemul simplificat de contabilitate
  OUG 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente. Ordonanta de urgenta 37/2011
  Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
  Ordinul 1990/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
  Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
  Supravegherea tehnica in Noul Cod de procedura penala
  Sandra Gradinaru,Sandra Gradinaru

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  46 useri online

  Useri autentificati: