DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 61/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale nr. 07/58/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 19/09/2008

Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili

In temeiul:
 • art. 20 lit. c, art. 27 alin. (1), art. 31 si 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata;
 • pct. 3, 4, 7 si 147 din Regulamentul de organizare si functionare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania nr. 1/1995, republicat;
 • dezbaterilor din cadrul lucrarilor Conferintei nationale in legatura cu materialele prezentate si in baza stenogramei din 31 august 2008,

  Conferinta nationala h o t a r a s t e:

  Art. I
  Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 07/58/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "5. Activitatea comisiilor de disciplina este o activitate interna aplicabila exclusiv membrilor si stagiarilor Corpului. Hotararile comisiilor de disciplina nu pot fi invocate in cauzele aflate pe rol la instantele de drept comun ale statului."
  2. Punctul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "15. Daca sunt sesizate cu reclamatii vizand calitatea lucrarilor de expertiza contabila, comisiile de disciplina de pe langa consiliile filialelor trebuie sa apeleze la serviciile auditorilor de calitate de la nivelul filialelor, iar Comisia superioara de disciplina la serviciile Directiei de specialitate din cadrul Corpului."
  3. La punctul 16, alineatul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Comisiile de disciplina, prin completele de judecata, trebuie sa analizeze cu discernamant si obiectivitate abaterile reclamate, incadrarea lor in prevederile actelor normative care reglementeaza activitatea si conduita etica si profesionala a profesionistilor contabili mentionate la pct. 10 din prezentul regulament, sa asigure o judecata dreapta si sa aplice, unde este cazul, sanctiunea disciplinara corespunzatoare, in raport cu natura si gravitatea abaterilor, cu consecintele acestora si cu gradul de vinovatie a faptuitorului."
  4. Punctul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "21. Presedintele comisiei de disciplina analizeaza reclamatia, urmarind daca:
  a) sunt mentionate toate datele de identificare ale partilor si martorilor, prevazute la pct. 17;
  b) obiectul reclamatiei si motivele pe care aceasta se intemeiaza sunt clare;
  c) persoanele reclamate intra in competenta de judecata a comisiei de disciplina careia i-a fost adresata reclamatia; in caz contrar, reclamatia se transmite in termen de 10 zile comisiei de disciplina competente sa o solutioneze sau Comisiei superioare de disciplina."
  5. Punctul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "22. In functie de rezultatele analizei prevazute la pct. 21, presedintele comisiei de disciplina desemneaza ca raportor pe unul dintre membrii alesi ai comisiei de disciplina."
  6. La punctul 25, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Completul de judecata este format din 3 membri ai comisiei de disciplina, altii decat raportorul cauzei."
  7. La punctul 26, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Citatia este trimisa celor in cauza cu cel putin 10 zile inainte de termenul de judecata, iar dosarul cauzei, cuprinzand inclusiv raportul cauzei, este pus la dispozitia acestora, la secretariatul comisiei de disciplina, cu 7 zile inainte de acelasi termen."
  8. La punctul 28 alineatul 3, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) exista relatii de rudenie, pana la gradul IV inclusiv, intre membrul completului de judecata vizat si una dintre parti;".
  9. La punctul 34 litera a) alineatul 5, liniuta a doua se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "- admiterea contestatiei; in acest caz se procedeaza la judecarea cauzei, respectandu-se procedurile prevazute la pct. 21-32 de mai sus. Dupa judecare se poate hotari modificarea sau anularea hotararii comisiei de disciplina a filialei sau anularea acestei hotarari urmata de restituirea cauzei pentru rejudecare de catre comisia de disciplina a filialei, situatie in care presedintele comisiei de disciplina va numi un alt raportor al cauzei si un alt complet de judecata decat cel care s-a pronuntat anterior."
  10. Punctul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "44. Directorul executiv impreuna cu presedintele comisiei de disciplina vor intocmi anual proiectul bugetului propriu al comisiei de disciplina, care se inglobeaza in bugetul filialei, respectiv al Corpului, unde se conduce evidenta executarii acestuia."

  Art. II
  Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. III
  Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 07/58/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Art. IV
  Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.
  Poate fi de interes si:
  Legea 121/2015 privind aprobarea OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
  Ordin 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla
  OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
  Ordin 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobandirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi
  Hotarare 13/294/2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabi
  Legea 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege nr. 270/2013
  Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organiz
  Ordin 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene
  Ordin 213/2013 privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
  Ordin 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
  OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
  OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 15/2012
  OUG 12/2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare
  Ordinul 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
  Ordinul 2382/2011 pentru completarea unor reglementari contabile. Reglementari grupuri de interes economic
  Ordin 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. Sistemul simplificat de contabilitate
  OUG 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente. Ordonanta de urgenta 37/2011
  Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
  Ordinul 1990/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
  Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
  Curierul Fiscal, Nr. 12/2014
  Editura C.H. Beck

  Pret: 28.9 lei
  24.57 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  64 useri online

  Useri autentificati: