DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 901/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 437/1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 03/09/2008

Intrare in vigoare: 03/10/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 437/1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 3 iulie 1995, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1

Se infiinteaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera, denumit in continuare C.I.S.R., organ consultativ al Guvernului, fara personalitate juridica, care asigura conceptia de ansamblu si coordonarea pe plan national, pe baza strategiei nationale de siguranta rutiera si a programului national de actiuni prioritare pentru implementarea strategiei, a activitatilor privind imbunatatirea sigurantei rutiere, desfasurate de organele de specialitate ale administratiei publice si de alte institutii si organizatii cu atributii in aceste domenii, si evaluarea politicilor publice privind siguranta rutiera."
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2 -(1) Membrii C.I.S.R. sunt conducatorii sau, dupa caz, reprezentantii conducatorilor urmatoarelor organe de specialitate ale administratiei publice centrale:
a) Ministerul Transporturilor;
b) Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
c) Ministerul Economiei si Finantelor;
d) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor;
e) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile;
f) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
g) Ministerul Sanatatii Publice;
h) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
(2) Din C.I.S.R. mai fac parte reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale ale municipiului Bucuresti si ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale recunoscute de lege, si anume: ai Federatiei Autoritatilor Locale din Romania, ai Asociatiei Municipiilor din Romania, ai Asociatiei Oraselor din Romania, ai Asociatiei Comunelor din Romania si ai Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania.
(3) Primul-ministru coordoneaza activitatea C.I.S.R. Activitatea curenta a C.I.S.R. este condusa de ministrul transporturilor, avand calitatea de presedinte.
(4) Pentru asigurarea nivelului decizional necesar, la reuniunile C.I.S.R. se asigura participarea, la nivel de ministru, secretar de stat sau secretar general al ministerelor prevazute la alin. (1), respectiv la nivel de primar general, viceprimar ori secretar general al municipiului Bucuresti. Structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale sunt, de asemenea, reprezentate la nivel de presedinte, vicepresedinte sau secretar general.
(5) Activitatea C.I.S.R. se desfasoara in reuniuni plenare ordinare care au loc, de regula, semestrial. Primul-ministru sau presedintele C.I.S.R. poate hotari convocarea unor reuniuni extraordinare pentru solutionarea unor probleme urgente.
(6) La lucrarile C.I.S.R. pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului Romaniei si, dupa caz, reprezentanti ai mediului universitar, ai institutelor de cercetare, organizatiilor neguvernamentale sau ai companiilor publice ori private din domeniul sigurantei rutiere. De asemenea, la lucrarile C.I.S.R. pot fi invitati reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale interesate.
(7) In structura C.I.S.R. functioneaza Delegatia Permanenta Interministeriala de Siguranta Rutiera, denumita in continuare D.P.I.S.R.
(8) D.P.I.S.R. este alcatuita din experti ai autoritatilor publice reprezentate in C.I.S.R., care sunt delegati in cadrul D.P.I.S.R., in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu pastrarea drepturilor, inclusiv salariale, avute la institutiile de la care provin."
3. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:
"Art. 21 - Sub egida C.I.S.R. se organizeaza anual Conferinta Nationala pentru Siguranta Rutiera, care reuneste reprezentanti ai C.I.S.R., ai Parlamentului Romaniei, ai autoritatilor administratiei publice locale si reprezentanti ai universitatilor, institutelor de cercetare, organizatiilor neguvernamentale si ai companiilor publice sau private din domeniul sigurantei rutiere."
4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 3 - (1) Atributiile C.I.S.R. constau in elaborarea strategiei nationale de siguranta rutiera si a programului national de actiuni prioritare pentru implementarea acestei strategii, evaluarea impactului politicilor publice de siguranta rutiera si coordonarea cercetarii si comunicarii privind siguranta rutiera.

(2) Pentru realizarea programului national de actiuni prioritare de siguranta rutiera, C.I.S.R. emite hotarari care sunt duse la indeplinire de entitatile din cadrul C.I.S.R. Hotararile C.I.S.R. sunt facute publice prin grija Secretariatului C.I.S.R., pe site-ul Ministerului Transporturilor.
(3) Pentru problemele cu caracter normativ, C.I.S.R. elaboreaza propuneri de reglementare legala care sunt inaintate autoritatilor publice cu drept de initiativa legislativa.
(4) Pentru problemele care intereseaza autoritatile administratiei publice locale, acestea, consultand hotararile C.I.S.R., pot elabora reglementari proprii, prin hotarari ale consiliului local sau judetean ori, dupa caz, prin dispozitii ale primarului."
5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4 - Ministrul transporturilor, in calitatea sa de presedinte al C.I.S.R., prezinta semestrial Guvernului informari cu privire la activitatea consiliului."
6. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:
"Art. 41 - Secretariatul C.I.S.R. este asigurat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R."
7. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

Art. II
Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III
Hotararea Guvernului nr. 437/1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 3 iulie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


Anexa - Regulament de organizare si functionare a Consiliului Interministerial pentru Siguranta RutieraCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera, denumit in continuare C.I.S.R., organ consultativ al Guvernului, se compune din conducatorii sau, dupa caz, reprezentantii conducatorilor ministerelor transporturilor, internelor si reformei administrative, economiei si finantelor, dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor, mediului si dezvoltarii durabile, comunicatiilor si tehnologiei informatiei, sanatatii publice, educatiei, cercetarii si tineretului.
(2) De asemenea, din C.I.S.R. fac parte si reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale ale municipiului Bucuresti si ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale recunoscute de lege, si anume: ai Federatiei Autoritatilor Locale din Romania, ai Asociatiei Municipiilor din Romania, ai Asociatiei Oraselor din Romania, ai Asociatiei Comunelor din Romania si ai Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania.
(3) La reuniunile C.I.S.R. se asigura participarea la nivel de ministru, secretar de stat sau secretar general al ministerelor mentionate, respectiv la nivel de primar general, viceprimar sau secretar general al municipiului Bucuresti. Structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale sunt, de asemenea, reprezentate la nivel de presedinte, vicepresedinte sau secretar general.
(4) La lucrarile C.I.S.R. pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului Romaniei si, dupa caz, reprezentanti ai mediului universitar, ai institutelor de cercetare, organizatiilor neguvernamentale sau ai companiilor publice ori private din domeniul sigurantei rutiere. De asemenea, la lucrarile C.I.S.R. pot fi invitati reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale interesate.

Art. 2
(1) Obiectivul C.I.S.R. il constituie asigurarea unei conceptii de ansamblu si coordonarea pe plan national, pe baza strategiei nationale de siguranta rutiera si a programului national de actiuni prioritare pentru implementarea strategiei, a activitatilor privind imbunatatirea sigurantei rutiere, desfasurate de organele de specialitate ale administratiei publice si de alte institutii si organizatii cu atributii in acest domeniu, elaborarea de propuneri de acte normative, precum si elaborarea de propuneri catre Guvern privind asigurarea si utilizarea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea programului, evaluarea politicilor publice de siguranta rutiera si coordonarea activitatilor de cercetare si comunicare privind siguranta rutiera.
(2) Pentru atingerea obiectivului propus, C.I.S.R. adopta hotarari care sunt duse la indeplinire de entitatile care fac parte din C.I.S.R.

Art. 3
Principalele domenii de activitate ale C.I.S.R. sunt:
a) colectarea si analizarea datelor referitoare la accidentele rutiere, a indicatorilor de performanta ai sigurantei rutiere si a datelor de expunere la riscul de accident si informarea publica;
b) modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere, indeosebi a marcajelor si semnalizarii rutiere;
c) educarea si instruirea participantilor la traficul rutier si desfasurarea de campanii de sensibilizare a publicului;
d) supravegherea sigurantei traficului rutier si a transporturilor rutiere;
e) imbunatatirea sigurantei circulatiei rutiere pe drumurile publice, in special in zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere: zone rezidentiale, parcuri, locuri de joaca, spitale, piete si altele asemenea din zonele urbane din Romania, si imbunatatirea sigurantei participantilor la trafic vulnerabili: pietoni, biciclisti;
f) cresterea gradului de siguranta activa si pasiva a vehiculelor rutiere;
g) participarea Romaniei alaturi de statele membre ale Uniunii Europene si ale Organizatiei Natiunilor Unite la efortul global de reducere a numarului de victime datorate accidentelor rutiere;
h) constituirea unor centre-pilot pentru introducerea masurilor de crestere calitativa a transportului si sigurantei circulatiei rutiere in mediul urban si rural.


Capitolul II - Organizarea C.I.S.R.


Art. 4
(1) Primul-ministru coordoneaza activitatea C.I.S.R. Activitatea curenta a C.I.S.R. este condusa de ministrul transporturilor, avand calitatea de presedinte.
(2) Sediul C.I.S.R. este la Ministerul Transporturilor, situat in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
(3) Secretariatul C.I.S.R., denumit in continuare S.C.I.S.R., este asigurat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

Art. 5
In structura C.I.S.R. functioneaza Delegatia Permanenta Interministeriala de Siguranta Rutiera, denumita in continuare D.P.I.S.R.

Art. 6
(1) D.P.I.S.R. este alcatuita din experti ai autoritatilor publice reprezentate in C.I.S.R., desemnati de conducatorii autoritatilor publice reprezentate in C.I.S.R., prin ordin al ministrului sau dispozitie a primarului general. C.I.S.R. valideaza componenta D.P.I.S.R.
(2) Pentru asigurarea eficientei activitatii, pe durata desfasurarii proiectelor si actiunilor prioritare necesare pentru implementarea strategiei nationale de siguranta rutiera, expertii sunt delegati in cadrul D.P.I.S.R., in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu pastrarea drepturilor, inclusiv salariale, avute la institutiile de la care provin.
(3) Activitatea D.P.I.S.R. se desfasoara la sediul Ministerului Transporturilor sub coordonarea secretarului de stat pentru transport rutier, in cadrul urmatoarelor grupuri de lucru:
a) Grupul de lucru pentru colectare si analiza a datelor si informare publica;
b) Grupul de lucru pentru infrastructura si semnalizare rutiera;
c) Grupul de lucru pentru educatie rutiera;
d) Grupul de lucru pentru supravegherea circulatiei rutiere;
e) Grupul de lucru pentru dezvoltare urbana, mediu si sanatate;
f) Grupul de lucru pentru interventia in caz de accident;
g) Grupul de lucru pentru vehicule rutiere;
h) Grupul de lucru pentru transporturi rutiere, formare a conducatorilor auto si comunicare de siguranta rutiera.
(4) Fiecare grup de lucru are un presedinte ales prin vot deschis de catre membrii D.P.I.S.R. si un secretar din cadrul S.C.I.S.R.

Art. 7
Activitatea D.P.I.S.R. are in vedere:
a) cresterea sigurantei infrastructurii si a semnalizarii rutiere, indeosebi in zonele de risc sau punctele negre, eliminarea punctelor negre, reabilitarea localitatilor liniare, construirea de pasaje denivelate sau de rute ocolitoare;
b) sistematizarea traficului in zonele urbane si adiacente, avand in vedere cresterea gradului de siguranta rutiera si armonizarea intereselor tuturor participantilor la trafic (utilizatori vulnerabili, autovehicule, transport public), protectia mediului si a sanatatii cetatenilor;
c) limitarea vitezei pe toata reteaua de drumuri publice si, indeosebi, in localitatile liniare, aflate de-a lungul drumurilor nationale, europene, in orase si in zonele rezidentiale;
d) imbunatatirea supravegherii circulatiei si dotarea cu mijloace tehnice automate in acest scop;
e) identificarea si inlaturarea cauzelor accidentelor rutiere prin studii si investigatii ale echipelor multidisciplinare de analiza a modului de producere a acestora;
f) imbunatatirea indicatorilor de performanta ai sigurantei rutiere: rata de purtare a centurii de siguranta, viteza medie de deplasare, rata de folosire a luminii de intalnire pe timp de zi si altele asemenea si a indicatorilor de risc: numar de victime raportat la populatie, parc auto, milioane vehicul-kilometru;
g) imbunatatirea calitatii inspectiilor tehnice periodice si eliminarea din trafic a vehiculelor care nu mai corespund normelor de siguranta a circulatiei;
h) imbunatatirea predarii in scoli a cunostintelor privind siguranta circulatiei si introducerea formelor moderne de educatie cu mijloace multimedia, indeosebi pentru copii si tineret, imbunatatirea mijloacelor de pregatire si reabilitare a conducatorilor auto, asigurarea permanentei campaniilor de comunicare si sensibilizare a publicului, cu ajutorul mass-mediei;
i) imbunatatirea operativitatii si calitatii primului ajutor medical acordat victimelor evenimentelor rutiere, prin imbunatatirea managementului comun al interventiei factorilor implicati in aceasta actiune si introducerea de dotari moderne, inclusiv logistice;
j) armonizarea reglementarilor nationale privind siguranta activa si pasiva a vehiculelor rutiere si protectia mediului de catre acestea, in acord cu directivele Uniunii Europene, cu reglementarile Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite, si sprijinirea implementarii noilor tehnologii din domeniul sigurantei rutiere;
k) incurajarea cercetarilor si a colaborarii internationale din domeniul sigurantei rutiere, in cadrul programelor de consultanta si auditare, pentru stabilirea de solutii moderne in domeniul sigurantei rutiere, conforme cu bunele practici la nivel mondial;
l) incurajarea parteneriatelor public-private intre institutii ale statului, autoritatile administratiei publice locale, organizatii neguvernamentale, companii private care au ca scop reducerea numarului de accidente rutiere;
m) imbunatatirea finantarii sigurantei rutiere;
n) diseminarea informatiei privitoare la siguranta rutiera prin intermediul paginilor web, editarii de brosuri, cursurilor de formare si conferintelor de specialitate.


Capitolul III - Atributiile C.I.S.R.


Art. 8
C.I.S.R. are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si supune aprobarii Guvernului, prin Ministerul Transporturilor, strategia nationala de siguranta rutiera si programele nationale de actiuni prioritare pentru implementarea strategiei, precum si propuneri pentru finantarea acestora, pe baza propunerilor D.P.I.S.R., armonizand interesele tuturor institutiilor cu activitate in domeniul sigurantei circulatiei si pe cele ale participantilor la trafic;
b) elaboreaza propuneri de acte normative; propunerile de reglementare adoptate de C.I.S.R. sunt inaintate autoritatilor publice competente, potrivit legii, in vederea aprobarii;
c) evalueaza rezultatele politicilor publice de siguranta rutiera si ale programelor nationale de actiuni prioritare pentru implementarea strategiei de siguranta rutiera;
d) elaboreaza programe comune de siguranta rutiera impreuna cu autoritatile administratiei publice locale;
e) asigura relatia institutionalizata cu reprezentanti ai Parlamentului, ai autoritatilor administratiei publice locale, ai sectorului economic si social, mediului universitar si ai asociatiilor interesate de domeniul sigurantei rutiere, prin intermediul participarii acestora la lucrarile grupurilor de lucru din cadrul C.I.S.R. si prin organizarea anuala a Conferintei Nationale pentru Siguranta Rutiera;
f) coordoneaza activitatile publice de colectare, interpretare si diseminare a datelor privind accidentele rutiere intr-un format accesibil tuturor celor interesati;
g) coordoneaza activitatile publice de informare si comunicare privind siguranta rutiera, precum si activitatile de evaluare si diseminare a rezultatelor;
h) stimuleaza formarea expertilor nationali in domeniul sigurantei rutiere;
i) participa la lucrarile organismelor internationale dedicate sigurantei rutiere;
j) coopereaza cu organisme internationale sau nationale similare.

Art. 9
D.P.I.S.R. are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategia nationala de siguranta rutiera si programele nationale de actiuni prioritare pentru implementarea acesteia si asigura punerea in practica a tuturor hotararilor C.I.S.R.;
b) elaboreaza rapoartele semestriale si anuale referitoare la stadiul implementarii strategiei nationale de siguranta rutiera si rapoartele anuale privind situatia generala a sigurantei rutiere la nivel national. Informarile se prezinta in cadrul reuniunilor C.I.S.R. si apoi sunt prezentate Guvernului de catre ministrul transporturilor, in calitatea sa de presedinte al C.I.S.R.;
c) elaboreaza raportarile semestriale privind planul general de finantare a programelor de actiuni, elaboreaza propuneri de masuri legislative, prognoze, studii si initiaza actiuni corective sau suplimentare, cu aprobarea C.I.S.R., atunci cand este necesar, in scopul imbunatatirii gradului de siguranta rutiera din Romania;
d) elaboreaza raportarile semestriale privind activitatile publice de informare si comunicare de siguranta rutiera;
e) organizeaza anual Conferinta Nationala pentru Siguranta Rutiera.

Art. 10
Pentru asigurarea implementarii hotararilor C.I.S.R. si a strategiei nationale de siguranta rutiera si pentru asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii D.P.I.S.R, in calitate de ordonatori principali de credite, conducatorii institutiilor reprezentate in C.I.S.R. isi prevad in bugetele proprii resurse financiare necesare, in cadrul sumelor aprobate anual prin legea bugetului de stat.


Capitolul IV - Functionarea C.I.S.R.


Art. 11
Activitatea C.I.S.R. se desfasoara in reuniuni plenare ordinare care au loc, de regula, semestrial. Primul-ministru sau presedintele C.I.S.R. poate hotari convocarea unor reuniuni extraordinare pentru solutionarea unor probleme urgente.

Art. 12
Lucrarile pregatitoare, necesare pentru reuniunile C.I.S.R., se efectueaza de catre D.P.I.S.R. cu sprijinul S.C.I.S.R. si se prezinta, prin grija S.C.I.S.R., tuturor participantilor la reuniuni, odata cu convocarea si transmiterea ordinii de zi, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea datei reuniunii; orice participant la reuniune poate prezenta materiale scrise continand studii, propuneri, proiecte de recomandari, care sunt difuzate odata cu celelalte materiale.

Art. 13
Activitatea D.P.I.S.R. este permanenta si se desfasoara la sediul Ministerului Transporturilor, sub coordonarea secretarului de stat pentru transporturi rutiere. La intalnirile grupurilor de lucru ale D.P.I.S.R. pot fi invitati ca membri, fara drept de vot, specialisti si experti din universitati sau institute de cercetare, experti din organizatii neguvernamentale, din companii publice sau private interesate in problemele sigurantei rutiere.

Art. 14
(1) S.C.I.S.R. are activitate permanenta.
(2) El pregateste si distribuie materialele prevazute la art. 12 si gestioneaza proiectele de acte normative elaborate si hotararile formulate de C.I.S.R.
(3) Dezbaterile din plenul C.I.S.R. si din sedintele grupurilor de lucru ale D.P.I.S.R., propunerile de acte normative si hotararile adoptate se consemneaza prin grija S.C.I.S.R., care gestioneaza aceste informatii.
(4) S.C.I.S.R. asigura secretariatul tehnic al D.P.I.S.R.

Art. 15
Presedintele C.I.S.R. informeaza consiliul asupra stadiului de aplicare a recomandarilor formulate anterior de catre acesta.

Art. 16
Hotararile C.I.S.R. sunt adoptate prin vot deschis, cu unanimitate, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului, cu respectarea conditiilor de reprezentativitate prevazute la art. 2 alin. (4) din hotarare.
Poate fi de interes si:
OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
Legea 93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Ordin 277/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produ
Ordin 149/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romane
HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
Legea 109/2014 privind aprobarea OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Lege nr. 109/2014
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Legea 232/2013 privind aprobarea OG 6/2012 pentru modificarea si completarea OG 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de
Legea 218/2013 pentru modificarea si completarea OG 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizare la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora. Leg
OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Ordonanta de urgenta nr. 11/2013
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
Legea 125/2012 privind aprobarea OG 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera. Lege nr. 125/2012
Legea 18/2012 pentru aprobarea OG 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Lege nr. 18/2012
OG nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Ordonanta nr. 26/2011
Legea 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. Lege nr. 163/2011
Curierul Judiciar, Nr. 6/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: