DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs, hotarare nr. 123/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 128 din 19/02/2008

Consiliul Superior al Magistraturii

In temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, avand in vedere dispozitiile art. 33 si ale art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152 din 1 martie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - La concursul de admitere in magistratura pot participa fostii judecatori si procurori care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 303/2004, avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, personalul de probatiune cu studii superioare juridice, ofiterii de politie judiciara cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane si Institutul Roman pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din invatamantul juridic superior acreditat, precum si magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, la data sustinerii testului-grila, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 14 alin. (2) si, dupa caz, la art. 32 din Legea nr. 303/2004."
2. La articolul 4, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Data, locul, modul de desfasurare a concursului, calendarul de desfasurare, numarul si lista posturilor scoase la concurs, taxa de inscriere, tematica si bibliografia de concurs se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii sau a Directiei de resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dupa caz.
(3) Datele prevazute la alin. (2) se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii cu cel putin 45 de zile inainte de data stabilita pentru concurs."
3. La articolul 4, alineatul (4) se abroga.
4. La articolul 4, alineatele (6), (8), (9), (10), (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Cererile de inscriere tipizate, emise de Consiliul Superior al Magistraturii, se inainteaza tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea, odata cu tematica si bibliografia stabilite pentru concurs, in termenul prevazut la alin. (3).
...............................................................................................................................
(8) Cererile pentru inscrierea la concurs se depun cu cel putin 30 de zile inainte de data acestuia, in raport de optiunea pentru functia de judecator sau procuror, la tribunale, respectiv la parchetele de pe langa acestea, in ale caror circumscriptii domiciliaza candidatii.
(9) Candidatul va mentiona in cerere functia pentru care opteaza, judecator sau procuror, fiind posibila o singura optiune, care nu poate fi modificata dupa inregistrarea cererii de inscriere. De asemenea, candidatul va mentiona si faptul ca a primit un exemplar al prezentului regulament.
(10) La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere;
b) actul de identitate;
c) diploma de licenta;
d) chitanta de plata a taxei de inscriere;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) declaratia pe propria raspundere ca nu a avut intreruperi in activitate;
h) curriculum vitae;
i) carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in specialitate.
Actele prevazute la lit. a), b), c) si i) se depun in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre candidat.
(11) Taxa de inscriere stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii se plateste la casieria tribunalului sau, dupa caz, a parchetului la care se face inscrierea. Pentru incasarea taxei se va utiliza chitantier separat de cel folosit pentru activitatea curenta. Sumele astfel obtinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plata.
(12) Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d) si la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum si candidatilor care se retrag din concurs anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare de catre Directia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii."
5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeste comisia de organizare a concursului, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de contestatii.
(2) Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini, pana la gradul al patrulea inclusiv, in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa declaratii in acest sens. Aceeasi persoana poate face parte dintr-o singura comisie.
(3) Daca incompatibilitatea prevazuta la alin. (2) se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, in vederea inlocuirii sale."
6. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisia de organizare a concursului se compune din:
- presedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Directiei resurse umane si organizare, dupa caz;
- vicepresedinti: directorii Institutului National al Magistraturii sau directorii Directiei resurse umane si organizare, dupa caz;
- membri: directori, sefi de serviciu sau birou, judecatori si procurori detasati in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului National al Magistraturii, consilieri asimilati magistratilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experti ai Institutului National al Magistraturii, functionari publici si personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii."
7. La articolul 7, punctele 1, 7, 9, 10, 11 si 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1. transmite cererea tipizata de inscriere, impreuna cu toate datele referitoare la organizarea concursului, catre tribunale si parchetele de pe langa acestea;
...............................................................................................................................
7. preia de la comisia de elaborare a subiectelor, pe baza de delegatie nominala, subiectele pentru proba scrisa si baremele de evaluare si de notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
...............................................................................................................................
9. coordoneaza multiplicarea subiectelor pentru proba scrisa in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile continand necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
10. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru proba scrisa;
11. repartizeaza candidatii pe sali, pentru proba scrisa, in ordine alfabetica, dispune afisarea listelor respective cu cel putin 24 de ore inainte de sustinerea acesteia, pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, precum si pe usile salilor in care se desfasoara proba;
12. preda comisiei de contestatii lucrarile scrise contestate, precum si baremele de evaluare si de notare;".
8. La articolul 7, punctul 15 se abroga.
9. La articolul 7, punctele 16 si 20 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"16. ia masuri pentru ca in spatiile in care se realizeaza corectarea lucrarilor sau se desfasoara proba scrisa de concurs sa nu patrunda persoane straine neautorizate de comisie ori neprevazute de prezentul regulament;
...............................................................................................................................
20. informeaza conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;".
10. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Elaborarea subiectelor de concurs si a baremelor de evaluare si notare se realizeaza de comisia de elaborare a subiectelor. Solutionarea contestatiilor la baremele de evaluare si notare si la punctajul stabilit prin procesare electronica se realizeaza de comisia de contestatii.
(2) Comisiile indicate la alin. (1) sunt numite prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si sunt conduse de cate un presedinte. Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor vegheaza la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileste timpul de concurs si coordoneaza activitatea comisiei."
11. La articolul 9, alineatul (3) se abroga.
12. La articolul 9, alineatele (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor si de contestatii vor semna contracte de participare in comisii cu privire la respectarea atributiilor ce le revin potrivit dispozitiilor prezentului regulament si cu privire la modalitatile de plata.
...............................................................................................................................
(8) In comisiile prevazute la alin. (1) vor fi numiti si membri supleanti care vor inlocui de drept, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile. Inlocuirea se dispune de presedintele comisiei din care face parte membrul inlocuit."
13. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor se face cu cel putin 10 zile inaintea datei de desfasurare a probei scrise."
14. La articolul 11 punctul 1, litera c) se abroga.
15. La articolul 11 punctul 1, literele g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"g) sa anunte/sa indice pentru fiecare tip de subiect atat punctajul prevazut in barem, cat si timpul recomandat pentru rezolvare;
h) subiectele nu pot contine probleme controversate in doctrina sau in practica."
16. La articolul 11 punctul 1, literele i) si j) se abroga.
17. La articolul 11, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. predarea catre comisia de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probei scrise, a subiectelor si baremelor de evaluare si de notare, in plicuri inchise si sigilate;".
18. La articolul 11, punctele 3 si 4 se abroga.
19. Articolul 12 se abroga.
20. La articolul 13, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Numirea membrilor comisiei de contestatii pentru proba scrisa va avea loc odata cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.
(3) Comisia de contestatii examineaza contestatiile la barem si adopta baremul definitiv, care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii."
21. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Comisia de contestatii reevalueaza lucrarile ale caror note initiale au fost contestate si stabileste notele finale, conform baremelor de evaluare si notare."
22. La articolul 14, alineatele (1), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) - d), precum si la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 se realizeaza de comisia de organizare a concursului.
...............................................................................................................................
(3) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
...............................................................................................................................
(5) Contestatiile se solutioneaza, prin hotarare definitiva, de sectia Consiliului Superior al Magistraturii, corespunzatoare optiunii din cererea de inscriere."
23. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Proba scrisa va consta in sustinerea unui test-grila pentru verificarea cunostintelor teoretice si practice.
(2) Testul-grila pentru verificarea cunostintelor teoretice si practice cuprinde 70 de intrebari teoretice si practice din materiile de concurs prevazute la art. 15 lit. a)-e), astfel:
a) cate 10 intrebari teoretice din materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, respectiv cate 5 intrebari teoretice din materiile organizare judiciara si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului;
b) 10 intrebari practice din materiile drept civil si drept procesual civil si 10 intrebari practice din materiile drept penal si drept procesual penal.
(3) Pentru intrebarile teoretice, fiecare raspuns corect primeste 0,1 puncte in sistemul de notare de la 0 la 10.
(4) Pentru intrebarile practice, fiecare raspuns corect primeste 0,25 puncte in sistemul de notare de la 0 la 10.
(5) Nota lucrarilor care au primit notari intre 0 si 1 va fi 1.
(6) Evaluarea raspunsurilor la intrebarile testului-grila se realizeaza prin procesare electronica."
24. Articolul 17 se abroga.
25. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Cu cel putin 24 de ore inainte de sustinerea probei scrise, comisia de organizare a concursului repartizeaza candidatii pe sali, in ordine alfabetica, si dispune publicarea listelor candidatilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, precum si afisarea acestora pe usile salilor in care se desfasoara concursul.
(2) Accesul candidatilor in sali este permis pe baza unui act de identitate, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea concursului. In mod exceptional, pentru motive temeinic justificate, pot fi admisi candidati in sala si cu mai putin de 30 de minute inainte de inceperea concursului, dar nu si dupa deschiderea plicului cu subiecte.
(3) Inainte de aducerea subiectelor in sali, supraveghetorii aduc la cunostinta candidatilor modul de desfasurare a probei si modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizata."
26. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei scrise orice fel de lucrari care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloace de comunicare. Nerespectarea acestor dispozitii duce la eliminarea din sala a candidatului.
(2) Candidatii se asaza in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Candidatii primesc teze de concurs tipizate, pe care isi scriu cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date de pe coltul paginii ce urmeaza sa fie lipit, precum si coli obisnuite pentru ciorne, marcate cu stampila Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Coltul tezei de concurs tipizate se lipeste si se stampileaza in momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala semneaza in interiorul portiunii din pagina care urmeaza sa fie sigilata.
(4) Inscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii atrag anularea lucrarii scrise respective.
(5) Frauda dovedita atrage eliminarea candidatului din concurs. Se considera frauda si incalcarea dispozitiilor alin. (1) si (4). In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele constatate si masurile luate, iar lucrarea scrisa se anuleaza cu mentiunea «frauda». Procesul-verbal se comunica comisiei de organizare a concursului si candidatului respectiv."
27. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Niciun membru al comisiei nu poate parasi centrul de concurs si nu poate comunica in exterior continutul subiectelor de concurs pana la incheierea probei scrise.
(2) Responsabilii de sali primesc plicurile cu subiecte de la presedinte, vicepresedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifica integritatea acestora, le deschid si distribuie subiectele multiplicate fiecarui candidat.
(3) Pe parcursul desfasurarii probei scrise, membrii comisiei de organizare a concursului si supraveghetorii de sali nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificari subiectelor sau baremelor. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisia de elaborare a subiectelor.
(4) Baremele de evaluare si notare se afiseaza la centrele de concurs cu 15 minute inainte de incheierea probei scrise. In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la bareme, care se depun la Institutul National al Magistraturii si se solutioneaza in termen de 24 de ore potrivit art. 13 alin. (3). Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului de 24 de ore prevazut pentru solutionarea contestatiilor. Baremele definitive stabilite in urma solutionarii contestatiilor se publica de indata pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(5) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor, se anuleaza una sau mai multe intrebari din testul-grila, punctajul corespunzator intrebarilor anulate se acorda tuturor candidatilor.
(6) In ipoteza in care, in urma solutionarii contestatiilor, se apreciaza ca raspunsul corect la una dintre intrebari este altul decat cel indicat in barem, se va acorda punctajul corespunzator intrebarii respective pentru oricare dintre cele doua variante de raspuns.
(7) In cazul admiterii contestatiilor la barem, consecintele suportate de membrii comisiei de elaborare a subiectelor, care sunt raspunzatori pentru aceasta situatie, pot consta fie in reducerea drepturilor banesti cuvenite pentru activitatea prestata in cadrul comisiei, fie in imposibilitatea de a mai face parte din comisii similare, pe o perioada de pana la 3 ani.
(8) Masurile prevazute la alin. (7) pot fi aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii in urma unei analize a cauzelor care au determinat aceasta situatie."
28. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba scrisa.
(2) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de concurs.
(3) Timpul destinat elaborarii lucrarii scrise, stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, se socoteste din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor de concurs pentru fiecare candidat.
(4) Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare neagra. Nu se foloseste alta hartie decat cea distribuita candidatilor de catre supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizata, iar solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau in considerare.
(5) In cazul in care unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, acestia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele «anulat», se semneaza de cei 2 supraveghetori si se pastreaza in conditiile stabilite pentru documentele de concurs.
(6) Fiecare candidat primeste atatea teze de concurs tipizate si atatea coli de ciorna cate ii sunt necesare."
29. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Pe masura ce isi incheie lucrarile candidatii le predau supraveghetorilor.
(2) La expirarea timpului acordat candidatii predau lucrarile in faza in care se afla, sub semnatura, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(3) Toti candidatii semneaza, in momentul predarii lucrarilor, in procesele-verbale de predare-primire a acestora.
(4) Pentru fiecare sala se intocmeste un proces-verbal.
(5) Ciornele si lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza de comisia de organizare a concursului alaturi de celelalte documente de concurs.
(6) Supraveghetorii predau lucrarile scrise, sub semnatura, reprezentantului comisiei de organizare a concursului."
30. Dupa articolul 22 se introduc sapte noi articole, articolele 221-227, cu urmatorul cuprins:
"Art. 221. - Rezultatele se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se transmit in vederea afisarii la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea.
Art. 222. - (1) Candidatii pot contesta notele obtinute la proba scrisa tip grila.
(2) Contestatiile se depun, in termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, la sediul Institutului National al Magistraturii ori se trimit, in acelasi termen, prin fax, Institutului National al Magistraturii.
(3) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise se renumeroteaza si se sigileaza, fiind inscrise intr-un borderou separat.
(4) Lucrarile se predau comisiei de solutionare a contestatiilor, insotite de un borderou de predare -primire in care se mentioneaza numarul de ordine al lucrarilor.
Art. 223. - Nota acordata de comisia de solutionare a contestatiilor este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.
Art. 224. - (1) In urma solutionarii contestatiilor, comisia de organizare a concursului intocmeste listele finale.
(2) Rezultatele finale ale concursului se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se transmit in vederea afisarii la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea.
Art. 225 - (1) Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie sa obtina cel putin nota 7.
(2) La medii egale departajarea candidatilor se face in functie de vechimea in activitatea juridica. In situatia in care exista posturi vacante de judecatori si procurori, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate suplimenta numarul de posturi scoase la concurs, astfel incat sa poata fi repartizati toti candidatii care au obtinut medii egale cu cea a ultimului candidat declarat admis.
Art. 226. - (1) Candidatii admisi la proba scrisa vor fi verificati sub aspectul bunei reputatii de catre inspectori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala si la testarea psihologica.
(2) Candidatii inapti pentru exercitarea functiei, din punct de vedere medical sau psihologic, precum si cei care nu se bucura de o buna reputatie sunt declarati respinsi.
Art. 227. - Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) si la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 de catre candidatii declarati admisi la concurs."
31. La articolul 23, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Candidatii care nu au fost declarati admisi pentru functia pentru care au concurat, dar care indeplinesc conditiile de medie prevazute la art. 225 alin. (1), pot opta pentru posturile ramase neocupate in urma desfasurarii concursului."
32. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu urmatorul cuprins:
"Art. 241. - Dupa numirea in functia de judecator sau de procuror, candidatii declarati admisi sunt obligati sa urmeze, pe o perioada de 6 luni, un curs de formare profesionala in cadrul Institutului National al Magistraturii. Cursul va cuprinde in mod obligatoriu si elemente de drept comunitar."
33. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Cererile pentru ocuparea posturilor mentionate la art. 25 se depun la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de cel mult 30 de zile de la data afisarii, insotite de inscrisurile prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 33 alin. (5), (7), (8) si (10) din Legea nr. 303/2004, precum si de orice alte inscrisuri considerate relevante de candidat."
34. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - (1) In termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor, Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii intocmeste un referat privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) - d) si la art. 33 alin. (5), (7) si (8), dupa caz, din Legea nr. 303/2004."
35. Articolele 30, 31, 32, 33, 34, 35 si 36 se abroga.
36. La articolul 37, alineatele (1), (2), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 37. - (1) Testarea psihologica consta in sustinerea unor teste specifice de evaluare psihologica, propuse de specialisti desemnati de catre Consiliul Superior al Magistraturii, si se concretizeaza prin acordarea calificativului «admis» sau «respins».
(2) In vederea publicarii rezultatelor testarii psihologice, fiecarui candidat ii va fi atribuit un cod alcatuit dintr-o litera si 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunostinta prin publicare pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(3) In termen de 3 zile de la comunicare, candidatii respinsi pot formula contestatie, care se depune la Directia resurse umane si organizare.
(4) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de reexaminare psihologica, formata din 2 psihologi, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare."

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I


Poate fi de interes si:
Regulament privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor si Hotararea nr. 676/2007 de aprobare a Regulamentului
Regulament privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor - varianta 2005
Hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, hotarare nr. 81/2008
Regulament al Institutului National al Magistraturii, INM
Acord privind cooperarea intre Romania si Eurojust, 2005
Regulament de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, regulament SNG din 2007
OUG nr. 46/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
OUG nr.50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 50/2006
Hotarare nr. 538/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
HG nr. 817/2008, hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior
OUG nr. 195/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei
Hotarare nr. 1315/2008 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Hotarare nr. 1314/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Legea nr. 77/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene
Hotarare nr. 597/2009 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea CSM nr. 185/2007
Legea nr. 118/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul Justitiei
Hotarare nr. 727/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judec
Hotarare nr. 869/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
OUG nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Hotarare nr. 1788/2009 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Hotarare nr. 11/2011 pentru punerea de acord a Hotararii Senatului nr. 43/2010 privind validarea magistratilor alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 53/2011
OUG 16/2011 privind unele masuri temporare pentru continuarea activitatii Consiliului Superior al Magistraturii. Ordonanta de urgenta nr. 16/2011
Legea 36/2011 privind aprobarea OUG 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Legea 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Lege nr. 24/2012
Hotararea 278/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii
OUG 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 274/2005 privind reforma in domeniul proprietatii
Hotararea 610/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecato
Hotararea CSM 911/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea jude
Hotararea CSM 1061/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii
HG 1169/2012 privind suplimenterea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume pr
Hotararea CSM 1132/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Hotararea 50/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea
Hotararea CSM 49/2013 pentru completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
Legea 137/2013 privind aprobarea OUG 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind
Hotarare nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
Hotarare CSM nr. 1080/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, nr. 387/2005
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Hotarare CSM 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului S
Hotararea CSM 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Hotararea 694/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012
Hotarare CSM 862/2014 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului Natio
Hotararea CSM 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Cons
Hotararea CSM 1216/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura
Hotarare CSM 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al
Hotarare CSM 327/2015 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
42 useri online

Useri autentificati: