DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, hotararea nr. 470/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 29/05/2007

Art. 1
Prezenta hotarare reglementeaza conditiile de utilizare a anumitor combustibili lichizi, inclusiv combustibilii marini, in scopul reducerii emisiilor de dioxid de sulf, rezultate din arderea acestora, in vederea diminuarii efectelor negative ale acestor emisii asupra sanatatii populatiei si mediului.

Art. 2
Reducerea emisiilor de dioxid de sulf, rezultate din arderea anumitor combustibili lichizi derivati din petrol, se realizeaza prin impunerea unor valori limita pentru continutul de sulf din combustibilii respectivi, ca o conditie pentru utilizarea acestora pe teritoriul Romaniei, inclusiv in marea teritoriala si in zona economica exclusiva sau in zonele de control al poluarii.

Art. 3
(1) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:
a) combustibililor care se folosesc pentru cercetare si testare;
b) combustibililor destinati prelucrarii inainte de arderea finala;
c) combustibililor destinati prelucrarii in rafinarii;
d) combustibililor utilizati de navele militare si de alte nave folosite in servicii militare;
e) combustibililor necesari asigurarii sigurantei unei nave sau pentru salvarea de vieti omenesti pe mare;
f) combustibililor utilizati de o nava in urma unei avarii survenite la nava sau la echipamentul sau, cu conditia de a se lua, cat mai urgent posibil, masurile necesare pentru repararea navei si/sau a echipamentului, in vederea prevenirii ori minimizarii excesului de emisii. Aceste prevederi nu se aplica daca proprietarul sau comandantul a actionat cu intentia de a provoca daune ori din neglijenta;
g) combustibililor utilizati la bordul navelor care folosesc tehnologii aprobate de reducere a emisiilor conform art. 11.
(2) Pentru situatia prevazuta la alin. (1) lit. d), entitatile care administreaza aceste nave adopta masuri corespunzatoare care sa nu influenteze in mod negativ operatiunile sau capacitatea operationala a acestor nave, in masura in care acest lucru este rezonabil si posibil, intrucat aceste nave actioneaza in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.

Art. 4
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) motorina - orice combustibil lichid derivat din petrol, cu exceptia combustibilului marin, identificat conform pozitiilor tarifare 27101925, 27101929, 27101945 sau 27101949 din Tariful vamal al Romaniei, sau orice combustibil lichid derivat din petrol, exclusiv combustibilul marin, din care mai putin de 65% in volum, inclusiv pierderile, se distileaza la 250?C si cel putin 85% in volum, inclusiv pierderile, se distileaza la 350?C, determinate prin metoda ASTM D 86; motorina definita in Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, cu modificarile si completarile ulterioare, este exclusa din prezenta definitie. Motorina utilizata pentru motoarele nerutiere, precum si pentru tractoare este, de asemenea, exclusa din prezenta definitie;
b) combustibil marin - orice combustibil lichid derivat din petrol destinat a fi utilizat la bordul navelor, inclusiv acei combustibili definiti in Standardul roman SR ISO 8217:1996;
c) combustibil diesel marin - orice combustibil marin care are viscozitatea ori densitatea incadrata in intervalele de viscozitate si, respectiv, densitate definite pentru sortimentele DMB si DMC in tabelul I din Standardul roman SR ISO 8217:1996;
d) motorina marina - orice combustibil marin care are viscozitatea ori densitatea incadrata in intervalele de viscozitate si, respectiv, densitate definite pentru sortimentele DMX si DMA in tabelul I din Standardul roman SR ISO 8217:1996;
e) pacura - orice combustibil lichid derivat din petrol, cu exceptia combustibilului marin, identificat conform pozitiilor tarifare de la 27101951 la 27101969 din Tariful vamal al Romaniei, sau orice combustibil lichid derivat din petrol, cu exceptia combustibililor definiti la lit. a) si b), care prin limitele de distilare se incadreaza in categoria uleiurilor grele destinate utilizarii drept combustibil si din care mai putin de 65% in volum, inclusiv pierderile, se distileaza la 250?C, determinata prin metoda ASTM D 86. Daca distilarea nu poate fi determinata prin metoda ASTM D 86, de asemenea, produsul derivat din petrol intra in categoria pacura;
f) MARPOL 73/78 - Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978, la care Romania a aderat prin Legea nr. 6/1993;
g) anexa VI la MARPOL 73/78 - anexa intitulata "Reguli privind prevenirea poluarii atmosferei de catre nave", inclusa in MARPOL 73/78 prin Protocolul din 1997, la care Romania a aderat prin Legea nr. 269/2006;
h) zone de control al emisiei de SO(x) - zonele maritime definite de Organizatia Maritima Internationala - IMO in conformitate cu anexa VI la MARPOL 73/78;
i) nave de pasageri - navele care transporta mai mult de 12 pasageri, pasager considerandu-se orice persoana de pe nava, cu exceptia comandantului si membrilor echipajului, persoanelor angajate sau incluse in activitatile de bord si copiilor cu varsta de sub un an;
j) servicii regulate - seriile de voiaje efectuate de navele de pasageri pentru deservirea traficului intre aceleasi sau mai multe porturi ori serii de voiaj dinspre si spre port, fara escale intermediare, conform unui orar publicat, ori efectuate cu o asemenea regularitate sau frecventa incat constituie un orar recunoscut;
k) nave militare - navele care apartin fortelor armate ale unui stat, poarta insemnele exterioare care disting aceste nave in functie de nationalitate, se afla sub comanda unui ofiter imputernicit de catre guvernul statului respectiv si al carui nume apare in lista de serviciu corespunzatoare sau in echivalentul acesteia si are un echipaj la bord care se afla in serviciul regulat al fortelor armate;
l) nave acostate la dana - navele care sunt legate sau ancorate in siguranta intr-un port romanesc sau intr-un port din alt stat membru al Uniunii Europene pe perioada incarcarii, descarcarii ori cand efectueaza o escala, inclusiv timpul petrecut atunci cand nu sunt angajate in operatiuni de manipulare a marfurilor;
m) nave de navigatie interioara - navele de navigatie interioara, asa cum sunt definite in Directiva Consiliului nr. 82/714/CEE din 4 octombrie 1982 privind cerintele tehnice pentru navele de navigatie interioara, incluzand toate navele care detin:
(i) un certificat de navigatie interioara, asa cum este definit in Directiva nr. 82/714/CEE;
(ii) un certificat emis in temeiul art. 22 din Conventia privind navigatia pe Rin, revizuita;
n) introducere pe piata - vanzarea sau punerea la dispozitie, pe teritoriul Romaniei ori pe teritoriul oricarui stat membru al Uniunii Europene, unei terte persoane contra cost sau gratuit, a combustibililor marini pentru combustie la bordul navelor. Este exceptata furnizarea sau punerea la dispozitie a combustibililor marini pentru export, aflati in tancurile de marfa ale navei;
p) tehnologii de reducere a emisiilor - sistemul de purificare a gazelor evacuate sau orice alta metoda tehnologica care este verificata si implementata;
q) metoda ASTM D 86 - metoda prevazuta de catre Societatea Americana pentru Testare si Materiale in editia din 1976 privind definitiile si specificatiile standard pentru produsele derivate din petrol si pentru lubrifianti, preluata prin Standardul roman SR EN ISO 3405:2003;
r) instalatie de ardere - orice echipament tehnic in care combustibilii sunt oxidati in scopul utilizarii energiei termice generate.

Art. 5
(1) Se admite utilizarea, de la 1 ianuarie 2007, numai a pacurii in care continutul de sulf nu depaseste 1,00% in masa.
(2) Prin exceptie, prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia in care autoritatile competente se asigura ca se realizeaza monitorizarea emisiilor pentru pacura utilizata in:
a) instalatiile de ardere carora le sunt aplicabile prevederile Directivei nr. 2001/80/CE, transpusa prin Hotararea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
(i) sunt considerate instalatii mari de ardere noi - tip II si tip III, in conformitate cu prevederile pct. 10 si 11 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 541/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
(ii) respecta valorile limita de emisie pentru dioxid de sulf, prevazute in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 541/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicate in conformitate cu art. 5 alin. (1) si art. 9 ale aceleiasi hotarari;
b) instalatiile de ardere carora le sunt aplicabile prevederile Hotararii Guvernului nr. 541/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
(i) sunt considerate instalatii mari de ardere existente - tip I, in conformitate cu prevederile pct. 9 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 541/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
(ii) emisiile de dioxid de sulf provenite din aceste instalatii sunt mai mici decat sau egale cu 1.700 mg/Nm3, la un continut de oxigen din gazele reziduale de 3% in volum, masurat in stare uscata;
(iii) iar de la 1 ianuarie 2008, emisiile de dioxid de sulf, provenite din instalatiile de ardere aflate sub incidenta art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 541/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt mai mici decat sau egale cu emisiile rezultate in urma conformarii cu valorile limita de emisie pentru instalatii noi, prevazute in sectiunea A a anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 541/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aplicarea, dupa caz, a prevederilor art. 10, 12 si 13 din aceeasi hotarare si ale anexei nr. 8 la aceasta;
c) alte instalatii de ardere care nu se incadreaza in domeniul de aplicare prevazut la lit. a) si b), unde valorile emisiilor de dioxid de sulf nu depasesc 1.700 mg/Nm3 la un continut de oxigen din gazele reziduale de 3% in volum, masurat in stare uscata;
d) in procesele de ardere in rafinarii, unde valoarea medie lunara a emisiilor de dioxid de sulf mediata pentru toate instalatiile din rafinare, indiferent de tipul de combustibil sau de combinatia de combustibil utilizata, se incadreaza in valoarea limita care nu depaseste 1.700 mg/Nm3. Aceasta nu se va aplica instalatiilor de ardere care se incadreaza in domeniul de aplicare prevazut la lit. a) sau, de la 1 ianuarie 2008, acelora care se incadreaza in domeniul de aplicare prevazut la lit. b).
(3) Exploatarea instalatiilor de ardere prevazute la alin. (2), care utilizeaza pacura cu un continut de sulf mai mare decat valoarea prevazuta la alin. (1), este permisa numai in conditiile detinerii autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, emisa de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului care stabileste valorile limita de emisie.

Art. 6
(1) Se admite utilizarea, de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, numai a motorinei, inclusiv a motorinei marine, in care continutul de sulf nu depaseste 0,2% in masa.
(2) Se admite utilizarea, de la 1 ianuarie 2008, numai a motorinei, inclusiv a motorinei marine, in care continutul de sulf nu depaseste 0,1% in masa.
(3) De la 1 ianuarie 2010 prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru motorina marina.

Art. 7
(1) Navele de pasageri care efectueaza servicii regulate catre sau dinspre porturile romanesti, operand in marea teritoriala, zona economica exclusiva si zonele de control al poluarii, au obligatia de a utiliza numai combustibili marini in care continutul de sulf nu depaseste 1,5% in masa.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica tuturor navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, inclusiv acelor nave al caror voiaj incepe intr-un port din afara Uniunii Europene.
(3) Datele de aplicare a prevederilor alin. (1) sunt urmatoarele:
a) de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pentru zona Marii Baltice mentionata in Regula 14(3) a) din anexa VI la MARPOL 73/78;
b) 11 august 2007 sau 12 luni de la intrarea in vigoare a desemnarii IMO, pentru zona Marii Nordului;
c) 12 luni de la intrarea in vigoare a desemnarii, pentru oricare alte zone maritime, inclusiv porturile pe care IMO le desemneaza ulterior ca zone pentru controlul emisiilor de SO(x), in conformitate cu Regula 14(3) b) din anexa VI la MARPOL 73/78.
(4) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, toate navele care intra in porturile romanesti sunt obligate ca in jurnalul de bord sa consemneze data si ora fiecarei operatiuni de trecere a combustibilului.
(5) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si in conformitate cu Regula 18 din anexa VI la MARPOL 73/78, furnizorii de combustibili marini au urmatoarele obligatii:
a) sa specifice continutul de sulf pe nota de livrare a buncherului, care trebuie sa fie insotita de un esantion reprezentativ sigilat, purtand semnatura reprezentantului furnizorului si comandantului sau ofiterului responsabil cu operatia de buncheraj, pentru toti combustibilii marini comercializati;
b) sa se inregistreze in registrul furnizorilor de combustibili marini, gestionat de Ministerul Economiei si Finantelor;
c) sa livreze numai combustibili care corespund specificatiilor mentionate in nota de livrare;
d) sa aplice masuri de remediere, dupa caz, a loturilor care nu se conformeaza cu cerintele prevederilor prezentei hotarari.

Art. 8
Se admite introducerea pe piata, de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, numai a combustibililor diesel marini in care continutul de sulf nu depaseste 1,5% in masa.

Art. 9
(1) De la 1 ianuarie 2010, urmatoarele nave au obligatia de a utiliza numai combustibili marini in care continutul de sulf nu depaseste 0,1% in masa:
a) navele de navigatie interioara;
b) navele acostate la dana, in porturile romanesti sau in porturile din alte state membre ale Uniunii Europene, acordandu-se echipajului suficient timp pentru a finaliza orice operatie necesara de trecere de pe un combustibil pe altul, cat mai curand posibil dupa sosirea la dana si cat mai tarziu posibil inainte de plecare.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica:
a) navelor care, in conformitate cu un orar publicat, urmeaza sa stationeze mai putin de doua ore;
b) navelor de navigatie interioara care detin un certificat care atesta conformitatea cu prevederile Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare - SOLAS, la care Romania a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, cu amendamentele ulterioare acceptate, atunci cand aceste nave se afla pe mare;
c) navelor stationate, cu motoarele oprite si care primesc curent electric de la tarm.

Art. 10
Se admite introducerea pe piata, de la 1 ianuarie 2010, numai a motorinei marine in care continutul de sulf nu depaseste 0,1% in masa.

Art. 11
(1) Autoritatea Navala Romana in cooperare cu autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene, dupa caz, aproba experimentarea tehnologiilor de reducere a emisiilor de gaze pentru navele aflate sub pavilionul acestora sau pentru navele din zonele maritime din jurisdictia lor.
(2) In timpul acestor experimente se permite utilizarea combustibililor marini care nu indeplinesc prevederile art. 7-10, numai daca:
a) Autoritatea Navala Romana informeaza, in scris, Comisia Europeana si orice stat membru interesat, cu cel putin 6 luni inainte de inceperea lucrarilor;
b) permisele pentru experimente nu depasesc 18 luni;
c) toate navele implicate in aceste experimente instaleaza echipamente sigilate pentru monitorizarea continua a emisiilor la cos si le utilizeaza pe intreaga perioada a experimentarii;
d) toate navele implicate realizeaza reduceri de emisii care sunt cel putin echivalente cu cele care ar fi realizate prin limitarile sulfului din combustibilii specificati in prezenta hotarare;
e) exista un sistem de management stabilit pentru toate deseurile generate din procesul tehnologiilor de reducere a emisiilor pe intreaga perioada de incercari;
f) exista o evaluare a impactului asupra mediului marin, mai ales asupra ecosistemelor din porturi si cheiuri, pe intreaga perioada de incercari;
g) rezultatele complete sunt furnizate Comisiei Europene si puse la dispozitia publicului intr-o perioada de 6 luni de la finalizarea perioadei de incercari.
(3) Tehnologiile de reducere a emisiilor pentru navele care arboreaza pavilionul roman se aproba in conformitate cu procedura prevazuta la alin. (2) al art. 3 din Regulamentul nr. 2.099/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranta maritima si prevenirea poluarii de catre nave (COSS) si de modificare a regulamentelor privind siguranta maritima si prevenirea poluarii de catre nave, avand in vedere:
a) instructiunile care urmeaza sa fie dezvoltate de catre IMO;
b) rezultatele incercarilor realizate in conformitate cu alin. (2);
c) efectele asupra mediului, inclusiv reducerile de emisii si impactul asupra ecosistemelor din porturi si cheiuri;
d) fezabilitatea monitorizarii si verificarii.
(4) Ca o alternativa la utilizarea combustibililor marini cu continut de sulf redus, care respecta prevederile, navele pot sa foloseasca o tehnologie aprobata de reducere a emisiilor de gaze, in cazul in care acestea:
a) realizeaza in mod continuu reduceri de emisii care sunt cel putin echivalente acelor emisii care ar fi realizate prin limitarea continutului de sulf in combustibilii marini prevazuti in prezenta hotarare;
b) sunt echipate cu echipamente de monitorizare continua a emisiilor;
c) prezinta documente amanuntite, pe baza criteriilor comunicate de catre autoritatile portuare la IMO, privind deseurile curente eliminate in porturile, cheiurile si estuarele inchise, care nu au impact asupra ecosistemelor.

Art. 12
Ministerul Economiei si Finantelor informeaza Comisia Europeana daca, datorita unei modificari neprevazute in aprovizionarea cu titei, produse petroliere sau alte hidrocarburi, se intampina dificultati in aplicarea valorilor limita privind continutul maxim de sulf prevazute in prezenta hotarare.

Art. 13
(1) Ministerul Economiei si Finantelor monitorizeaza respectarea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) si la art. 7-10.
(2) Se utilizeaza, dupa caz, urmatoarele metode de prelevare, analiza si inspectie:
a) prelevarea combustibililor marini utilizati pentru combustie la bordul navei, in timp ce sunt livrati navei, in conformitate cu liniile directoare ale Organizatiei Maritime Internationale, si analizarea continutului de sulf;
b) prelevarea si analizarea continutului de sulf din combustibilii marini pentru combustie la bordul navei, care se gasesc in tancurile navei, daca este posibil, si din esantioanele de combustibil sigilate, aflate la bordul navelor;
c) inspectia jurnalelor de bord si a notelor de livrare a buncherului.

Art. 14
Prelevarea si analizarea continutului de sulf se fac cu incepere de la data restrictionarii introducerii pe piata si utilizarii pentru fiecare combustibil si se efectueaza cu regularitate si prin metode care sa garanteze ca esantioanele sunt reprezentative pentru combustibilul verificat.

Art. 15
(1) Procedura de esantionare, respectiv prelevarea si analizarea continutului de sulf, a combustibililor lichizi, inclusiv a combustibililor marini, se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Esantionarea se realizeaza de catre laboratoare de incercari, organisme de certificare produs sau organisme de inspectie independente, recunoscute in acest scop de Ministerul Economiei si Finantelor.
(3) Lista organismelor recunoscute pentru efectuarea esantionarii se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 16
Metodele de referinta pentru determinarea continutului de sulf din pacura si din combustibilii marini sunt cele prevazute in standardele SR EN ISO 8754:2004 si SR EN ISO 14596:2003.

Art. 17
Metodele de referinta pentru determinarea continutului de sulf din motorina sunt cele prevazute in standardele SR EN 24260:2002, SR EN ISO 8754:2004 si SR EN ISO 14596:2003.

Art. 18
(1) In caz de litigiu, metoda de referinta este metoda prevazuta in Standardul roman SR EN ISO 14596:2003.
(2) Interpretarea statistica a verificarii continutului de sulf din motorina se efectueaza in conformitate cu Standardul roman SR EN ISO 4259:1999.

Art. 19
(1) In fiecare an, pana la data de 30 iunie, Ministerul Economiei si Finantelor inainteaza Comisiei Europene un raport cu datele nationale privind continutul de sulf al combustibililor lichizi care cad sub incidenta acestei hotarari, pentru anul calendaristic precedent, care sa contina:
a) numarul total de esantionari, in functie de tipul de combustibil utilizat;
b) cantitatile corespunzatoare de combustibili lichizi utilizati si continutul de sulf mediu calculat;
c) numarul inspectiilor facute la nave;
d) continutul mediu de sulf pentru combustibilii marini care nu intra sub incidenta prezentei hotarari.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) contine si:
a) tendinte observate in calitatea aerului, acidifiere, costuri ale combustibilului si schimbari modale;
b) progrese in reducerea oxizilor de sulf de la nave prin mecanisme ale Organizatiei Maritime Internationale ce urmaresc initiativele comunitare in acest sens;
c) o noua analiza de eficienta a costurilor, inclusiv beneficii de mediu directe si indirecte, a masurilor prevazute la art. 7 si a posibilelor masuri de reducere a emisiilor suplimentare;
d) modalitati de implementare a prevederilor art. 11.

Art. 20
(1) Operatorii economici care introduc pe piata combustibili lichizi, inclusiv combustibili marini, sunt obligati sa transmita trimestrial Ministerului Economiei si Finantelor, pe suport hartie si electronic, informatii privind cantitatile totale de combustibili lichizi introduse pe piata.
(2) Utilizatorii de combustibili lichizi, exlusiv cei de combustibili marini, sunt obligati:
a) sa transmita trimestrial Ministerului Economiei si Finantelor, pe suport hartie si electronic, informatii privind cantitatile totale de combustibili lichizi utilizati;
b) sa permita laboratoarelor de incercari, organismelor de certificare produs sau organismelor de inspectie, independente, recunoscute de Ministerul Economiei si Finantelor, esantionarea de combustibili lichizi.

Art. 21
Cheltuielile aferente activitatii de esantionare, incepand cu anul 2007, sunt suportate de catre Ministerul Economiei si Finantelor, in limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.

Art. 22
(1) Constituie contraventie nerespectarea urmatoarelor prevederi si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) art. 5 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (1) si (5), art. 8, art. 9 alin. (1) si art. 10, cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei;
b) art. 7 alin. (4), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
c) art. 20, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 23
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 22 alin. (1) lit. a) se fac de catre personalul imputernicit de Ministerul Economiei si Finantelor, in baza rapoartelor de constatare ale laboratoarelor de incercari, organismelor de certificare produs sau ale organismelor de inspectie de terta parte, recunoscute de Ministerul Economiei si Finantelor, care efectueaza activitatea de esantionare pentru combustibilii lichizi.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 22 alin. (1) lit. b) se fac de catre Autoritatea Navala Romana.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 22 alin. (1) lit. c) se fac de catre personalul imputernicit de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 24
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 12 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

*

Prezenta hotarare transpune Directiva 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 privind reducerea continutului de sulf din anumiti combustibili lichizi si de modificare a Directivei 93/12/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 121 din 11 mai 1999, modificata si completata prin Directiva 2005/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iulie 2005, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 191 din 22 iulie 2005.


Poate fi de interes si:
Lege privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, legea nr. 64/2008
OG nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibil pentru unii operatori economici. Ordonanta nr. 3/2010
OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta nr. 55/2010
OUG 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din OG 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
67 useri online

Useri autentificati: