DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1029/2008, hotarare privind conditiile introducerii pe piata a masinilor

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 30/09/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, si al art. 51 alin. (2) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Sectiunea 1 - Domeniu de aplicare si definitii


Art. 1
Prezenta hotarare se aplica urmatoarelor produse: masini, echipamente interschimbabile, componente de securitate, dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii, lanturi, cabluri si chingi, arbori de transmisie cu articulatii cardanice, cvasimasini, stabilind cerintele esentiale de sanatate si securitate specifice acestora, prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2
Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:
a) componentelor de securitate destinate a fi utilizate ca piese de schimb pentru inlocuirea pieselor identice si furnizate de catre producatorul masinii originale;
b) echipamentelor specifice destinate utilizarii in targuri si/sau parcuri de distractii;
c) masinilor special proiectate sau puse in functiune in scopuri nucleare care, in cazul avariilor, pot avea ca rezultat emisii radioactive;
d) armelor, inclusiv armelor de foc;
e) mijloacelor de transport urmatoare: tractoare agricole sau forestiere, cu exceptia masinilor montate pe aceste vehicule, pentru riscurile prevazute de Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificarile si completarile ulterioare, vehicule si remorcile acestora, cu exceptia masinilor montate pe aceste vehicule, prevazute de Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, vehicule, cu exceptia masinilor montate pe aceste vehicule, prevazute de Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, vehicule destinate exclusiv competitiilor si mijloacelor de transport aerian, naval si feroviar, cu exceptia masinilor montate pe aceste mijloace de transport;
f) navelor maritime si platformelor maritime, inclusiv echipamentelor instalate la bordul acestor nave si/sau platforme;
g) masinilor special proiectate si construite in scop militar sau de mentinere a ordinii publice;
h) masinilor special proiectate si construite in scop de cercetare pentru utilizare temporara in laboratoare;
i) ascensoarelor care echipeaza puturile de mina;
j) masinilor special destinate deplasarii artistilor in timpul spectacolelor;
k) produselor electrice si electronice, in masura in care acestea sunt reglementate de Hotararea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, republicata, cu modificarile ulterioare: aparate electrocasnice, echipamente audio si video, echipamente pentru tehnologia informatiei, echipamente pentru birouri, mecanisme de joasa tensiune pentru conexiuni si control, motoare electrice;
l) echipamentelor electrice de inalta tensiune: aparataje pentru conexiuni si control transformatoare.

Art. 3
(1) In sensul prezentei hotarari, prin masini se intelege produsele prevazute la art. 1, cu exceptia cvasimasinilor.
(2) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. masina:
a) un ansamblu de parti sau componente legate intre ele, dintre care cel putin una este in miscare, care sunt reunite de o maniera solidara in vederea unui anumit scop, in special montat ori destinat montarii cu un sistem de actionare, altul decat forta umana sau animala, aplicata direct;
b) un ansamblu prevazut la lit. a), caruia ii lipsesc numai componentele care sa il conecteze la locul de utilizare sau conexiunile la surse de energie si de miscare;
c) un ansamblu prevazut la lit. a) si b), pregatit sa fie instalat si care nu poate sa functioneze decat montat pe un mijloc de transport sau instalat intr-o cladire ori structura;
d) un ansamblu de masini prevazute la lit. a)-c) sau o cvasimasina prevazuta la pct. 7, care, in scopul de a ajunge la acelasi rezultat, sunt dispuse si comandate astfel incat sa functioneze ca un intreg;
e) un ansamblu de parti sau componente legate intre ele, dintre care cel putin una este in miscare, care sunt reunite in scopul ridicarii sarcinilor si a caror singura sursa de energie este forta umana, aplicata direct;
2. echipament interschimbabil - un dispozitiv care, ulterior punerii in functiune a unei masini sau a unui vehicul-tractor, este asamblat pe aceasta chiar de catre operator, in scopul de a modifica functia sa ori de a asigura o functie noua, in masura in care acest echipament nu este o piesa de schimb ori o unealta;
3. componenta de securitate - componenta care este introdusa separat pe piata si este destinata sa asigure o functie de securitate, a carei defectare sau functionare necorespunzatoare pericliteaza securitatea si/sau sanatatea persoanelor expuse si care nu este necesara pentru functionarea masinii ori care poate fi inlocuita cu alte componente ce permit functionarea normala a masinii. Lista indicativa a componentelor de securitate, prevazuta in anexa nr. 5, este actualizata periodic potrivit procedurii reglementate la art. 8 alin. 1 lit. a) din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European si Consiliului din 17 mai 2006 privind masinile industriale si modificarea Directivei 95/16/CE;
4. dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii - o componenta sau un echipament nefixat la masina de ridicat, care este amplasat intre masina si sarcina ori pe sarcina, in scopul prinderii ei, sau care este destinat sa faca parte integranta a sarcinii si este introdus separat pe piata; elementele care servesc la realizarea unei legaturi si componentele lor sunt considerate dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii;
5. lanturi, cabluri si chingi - lanturile, cablurile si chingile proiectate si construite in scopul de a ridica, fiind parte a masinilor de ridicat sau a dispozitivului de prindere pentru ridicarea sarcinii;
6. arbore de transmisie cu articulatie cardanica - un dispozitiv amovibil pentru transmisie mecanica; o componenta amovibila destinata transmisiei de putere intre o masina autopropulsata sau un vehicul-tractor si masina receptoare, prin primul lagar fix al acesteia. Daca acest dispozitiv este introdus pe piata impreuna cu un protector, ansamblul este considerat un singur produs;
7. cvasimasina - masina partial finalizata; un ansamblu care se constituie ca o masina, dar care nu poate sa asigure el insusi un scop definit. Un sistem de actionare este o cvasimasina. Cvasimasina este destinata a fi incorporata sau asamblata cu alte masini ori alte cvasimasini sau echipamente in vederea constituirii unei masini careia i se aplica prezenta hotarare;
8. introducere pe piata - prima punere la dispozitie, in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, a unei masini ori cvasimasini in vederea comercializarii sau utilizarii sale, contra cost ori gratuit;
9. producator - orice persoana fizica sau juridica ce proiecteaza si/sau construieste o masina ori o cvasimasina careia i se aplica prezenta hotarare si care este responsabila de conformitatea acestei masini sau cvasimasini cu prezenta hotarare, in vederea introducerii pe piata sub numele sau ori marca sa sau pentru propria utilizare. In absenta unui producator, asa cum este definit mai sus, este considerat ca fiind producator orice persoana fizica sau juridica ce introduce pe piata ori pune in functiune o masina sau cvasimasina careia i se aplica prezenta hotarare;
10. reprezentant autorizat - orice persoana fizica sau juridica stabilita in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea producatorului pentru a actiona in numele acestuia, integral ori partial, pentru formalitati si obligatii reglementate de prezenta hotarare;
11. punere in functiune - prima utilizare, in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, a unei masini careia i se aplica prezenta hotarare, in conformitate cu destinatia sa;
12. standard armonizat - o specificatie tehnica, fara caracter obigatoriu, adoptata de un organism de standardizare, si anume Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare Electrotehnic (CENELEC) sau Institutul European pentru Standarde in Telecomunicatii (ETSI), in baza unui mandat acordat de Comisia Europeana, denumita in continuare Comisie, potrivit procedurii reglementate de Directiva 98/34/CEE, transpusa in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana.

Sectiunea 2 - Reglementari specifice


Art. 4
In situatia in care, pentru o masina, riscurile prevazute de anexa nr. 1 sunt reglementate, total sau partial, in alte reglementari specifice armonizate, prezenta hotarare nu se aplica ori inceteaza sa se aplice de la data intrarii in vigoare a acestora pentru masina in cauza, in ceea ce priveste acele riscuri.


Capitolul II - Conditii de introducere pe piata


Sectiunea 1 - Supravegherea pietei


Art. 5
(1) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, in calitate de autoritate competenta in domeniu, trebuie sa adopte toate masurile necesare pentru ca masinile sa fie introduse pe piata si/sau puse in functiune numai daca acestea satisfac prevederile prezentei hotarari si nu compromit sanatatea si securitatea persoanelor si, daca este cazul, a animalelor domestice sau bunurilor, atunci cand ele sunt instalate si intretinute corespunzator si utilizate in conformitate cu destinatia lor sau in conditii rezonabil previzibile.
(2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse trebuie sa adopte toate masurile necesare pentru ca cvasimasinile sa fie introduse pe piata numai daca acestea satisfac prevederile prezentei hotarari.
(3) Autoritatea competenta in domeniul masinilor este Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarari si este responsabil pentru supravegherea pietei este Inspectia Muncii.
(4) Sarcinile si competentele organului de control sunt stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor masuri de supraveghere a pietei produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse informeaza Comisia si celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la orice modificare ulterioara.
(5) Pentru indeplinirea prevederilor alin. (3) si (4), Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, desemneaza personal cu atributii specifice, pentru realizarea supravegherii pietei.

Sectiunea 2 - Introducerea pe piata si punerea in functiune


Art. 6
(1) Inainte de introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a unei masini, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie:
a) sa se asigure ca aceasta satisface cerintele esentiale de sanatate si securitate care ii sunt aplicabile, prevazute in anexa nr. 1;
b) sa se asigure ca este disponibil dosarul tehnic prevazut in anexa nr. 7 lit. A;
c) sa puna la dispozitie, in special, informatiile necesare, cum ar fi instructiunile;
d) sa aplice procedurile specifice de evaluare a conformitatii, potrivit prevederilor art. 13;
e) sa intocmeasca declaratia CE de conformitate, potrivit prevederilor anexei nr. 2 lit. A pct. 1, si sa se asigure ca aceasta insoteste masina;
f) sa aplice marcajul CE in conformitate cu prevederile art. 16.
(2) Inainte de introducerea pe piata a unei cvasimasini, producatorul sau reprezentantul sau autorizat se asigura ca a fost indeplinita procedura prevazuta la art. 14.
(3) In sensul procedurilor mentionate la art. 13, producatorul sau reprezentantul sau autorizat dispune ori are acces la mijloacele necesare pentru a se asigura de conformitatea masinii cu cerintele esentiale de sanatate si securitate prevazute in anexa nr. 1.

Art. 7
(1) In cazul in care masina face obiect si al altor reglementari armonizate, care se refera la alte aspecte si care prevad, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acest marcaj trebuie sa indice si conformitatea masinilor cu prevederile respectivelor reglementari.
(2) In situatia in care una sau mai multe dintre reglementarile armonizate prevazute la alin. (1) lasa producatorului ori reprezentantului sau autorizat, intr-o perioada tranzitorie, posibilitatea alegerii regimului de aplicare, marcajul CE indica conformitatea numai cu dispozitiile respectivelor reglementari aplicate de catre producator sau de reprezentantul sau autorizat. Declaratia CE de conformitate trebuie sa mentioneze referintele reglementarilor aplicabile, astfel cum au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Sectiunea 3 - Libera circulatie


Art. 8
(1) Introducerea pe piata si punerea in functiune a masinilor care sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari nu pot fi interzise, restranse sau impiedicate.
(2) Introducerea pe piata si punerea in functiune a cvasimasinilor nu pot fi interzise, restranse sau impiedicate in cazul in care producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabileste, prin declaratia de incorporare prevazuta in anexa nr. 2 lit. B pct. 1, ca aceste cvasimasini sunt destinate a fi incorporate intr-o masina sau asamblate cu alte cvasimasini in vederea constituirii unei masini.
(3) Cu ocazia targurilor, expozitiilor, demonstratiilor tehnice si a altor manifestari similare, masinile si cvasimasinile care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari pot fi expuse cu conditia ca un indicator vizibil sa indice clar neconformitatea acestora, precum si imposibilitatea vanzarii inainte de punerea lor in conformitate cu prevederile prezentei hotarari. In timpul demonstratiilor cu aceste masini si cvasimasini neconforme, expozantul ia masuri de securitate corespunzatoare pentru asigurarea protectiei persoanelor.

Sectiunea 4 - Prezumtia de conformitate si standardele armonizate


Art. 9
(1) Se considera ca fiind conforme cu prevederile prezentei hotarari masinile care poarta marcajul CE si care sunt insotite de declaratia CE de conformitate ale carei elemente sunt prevazute in anexa nr. 2 lit. A la pct. 1.
(2) O masina fabricata in conformitate cu un standard roman si/sau un standard national al unui alt stat membru al Uniunii Europene, care adopta un standard european armonizat al carui numar de referinta este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune ca este conforma cu cerintele esentiale de sanatate si securitate acoperite de standardul respectiv.
(3) Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la masini se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceasta lista se actualizeaza ori de cate ori este necesar.
(4) Asociatia de Standardizare din Romania trebuie sa asigure conditiile pentru a permite partenerilor sociali sa participe si sa isi exprime punctul de vedere la nivel national asupra procesului de elaborare si urmarire a standardelor armonizate.

Sectiunea 5 - Masuri particulare legate de masinile potential periculoase


Art. 10
(1) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse poate solicita Comisiei sa examineze necesitatea adoptarii masurii de interzicere, restrangere, impiedicare a introducerii pe piata sau de supunere a masinilor la conditii speciale atunci cand, prin caracteristicile lor tehnice, aceste masini prezinta riscuri din cauza unor lacune ale standardului armonizat.
(2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse trebuie sa adopte masurile indicate de Comisie ca urmare a solicitarii prevazute la alin. (1), in scopul asigurarii, la nivel comunitar, a unui nivel ridicat de protectie pentru sanatatea si securitatea persoanelor.

Sectiunea 6 - Procedura de contestare a unui standard european armonizat


Art. 11
(1) In cazul in care se considera ca un standard armonizat nu satisface in intregime cerintele esentiale de sanatate si securitate care fac obiectul acestuia si care sunt enuntate in anexa nr. 1, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004, care transpune in legislatia nationala Directiva 98/48/CE, sesizeaza comitetul reglementat de prevederile Directivei 98/34/CE, caruia ii expune motivele sale.
(2) Decizia Comisiei in legatura cu publicarea, nepublicarea, publicarea cu restrictii, mentinerea, mentinerea cu restrictii sau retragerea referintelor standardului armonizat prevazut la alin. (1), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se cuprinde, cu referire la acel standard, in ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse prevazut la art. 9 alin. (3).

Sectiunea 7 - Clauza de salvgardare


Art. 12
(1) In cazul in care Inspectia Muncii constata ca o masina, supusa prevederilor prezentei hotarari, poarta marcajul CE, este insotita de declaratia CE de conformitate si este utilizata conform destinatiei sale sau in conditii rezonabil previzibile prezinta riscul de a compromite sanatatea si securitatea persoanelor si, daca este cazul, a animalelor domestice ori bunurilor, aceasta ia masuri pentru retragerea de pe piata, interzicerea introducerii pe piata si/sau punerii in functiune a respectivei masini ori restrangerea liberei sale circulatii.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) si in conditiile precizate la alin. (3) si (5), Inspectia Muncii informeaza in scris Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse despre masurile luate, indicand motivele care au stat la baza deciziilor sale.
(3) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse informeaza imediat Comisia si celelalte state membre ale Uniunii Europene in legatura cu aceasta masura si indica motivele care au stat la baza deciziei sale, precizand, in special, daca neconformitatea se datoreaza:
a) nerespectarii cerintelor esentiale prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a);
b) aplicarii incorecte a unui standard armonizat prevazut la art. 9 alin. (2);
c) unor deficiente ale standardelor armonizate prevazute la art. 9 alin. (2).
(4) In baza comunicarii Comisiei cu privire la oportunitatea masurii luate la nivel national, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse informeaza Inspectia Muncii cu privire la decizia luata de catre aceasta, in vederea adoptarii masurilor corespunzatoare. Inspectia Muncii informeaza producatorul sau reprezentantul sau autorizat cu privire la decizia Comisiei.
(5) In cazul in care masurile prevazute la alin. (1) se datoreaza unor deficiente ale standardelor armonizate si daca se mentine pozitia cu referire la aceste masuri, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse declanseaza procedura prevazuta la art. 11.
(6) In situatia in care o masina este neconforma si poarta marcajul CE, Inspectia Muncii trebuie sa ia masuri impotriva celui care a aplicat marcajul, informand in scris Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse despre decizia sa. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse informeaza Comisia.


Capitolul III - Procedurile de evaluare a conformitatii


Sectiunea 1 - Procedurile de evaluare a conformitatii masinilor


Art. 13
(1) Pentru a atesta conformitatea unei masini cu prevederile prezentei hotarari, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice una dintre procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la alin. (2), (3) si (4).
(2) Daca masina nu este prevazuta in anexa nr. 4, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice procedura de evaluare a conformitatii cu controlul intern al productiei masinilor, prevazuta la anexa nr. 8.
(3) Daca masina este prevazuta in anexa nr. 4 si este fabricata conform standardelor armonizate prevazute la art. 9 alin. (2) care acopera ansamblul cerintelor esentiale de sanatate si securitate aplicabile, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice una dintre procedurile urmatoare:
a) procedura de evaluare a conformitatii cu control intern al productiei masinilor, prevazuta la anexa nr. 8;
b) procedura "examinare CE de tip" prevazuta in anexa nr. 9, impreuna cu controlul intern al productiei masinilor, prevazut in anexa nr. 8 pct. 3;
c) procedura de asigurare totala a calitatii, prevazuta la anexa nr. 10.
(4) In situatia in care masina este mentionata in anexa nr. 4 si daca nu este fabricata conform standardelor armonizate prevazute la art. 9 alin. (2) sau daca este partial in conformitate cu aceste standarde ori daca standardele armonizate nu acopera ansamblul cerintelor esentiale de securitate si sanatate aplicabile, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice una dintre procedurile urmatoare:
a) procedura "examinare CE de tip" prevazuta in anexa nr. 9, impreuna cu controlul intern al productiei masinilor, prevazut in anexa nr. 8 pct. 3;
b) procedura de asigurare totala a calitatii, prevazuta la anexa nr. 10.

Sectiunea 2 - Procedura pentru cvasimasini


Art. 14
(1) Inainte de introducerea pe piata a unei cvasimasini, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa se asigure ca:
a) este pregatita documentatia tehnica relevanta descrisa in anexa nr. 7 lit. B pct. 1;
b) sunt pregatite instructiunile de asamblare descrise la anexa nr. 6;
c) este intocmita declaratia de incorporare, descrisa in anexa nr. 2 lit. B pct. 1.
(2) Instructiunile de asamblare si declaratia de incorporare trebuie sa insoteasca cvasimasina pana la incorporarea acesteia in masina finala si trebuie sa constituie parte a dosarului tehnic pentru aceasta masina.


Capitolul IV - Organisme notificate


Art. 15
(1) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse desemneaza, in scopul notificarii la Comisie, organismele care efectueaza evaluarea conformitatii in vederea introducerii pe piata a masinilor potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) si (4).
(2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse comunica Comisiei si celorlalte state membre ale Uniunii Europene procedurile de evaluare a conformitatii specifice si categoriile de masini pentru care aceste organisme au fost desemnate, precum si numarul de identificare care le-a fost alocat in prealabil de Comisie, precum si orice modificare ulterioara.
(3) In vederea verificarii indeplinirii, in mod permanent, a criteriilor prevazute in anexa nr. 11, organismele notificate se supun procedurii de supraveghere prevazute in Hotararea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata. Organismul notificat pune la dispozitie, la cerere, toate informatiile necesare, inclusiv documentele financiare, pentru a permite Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse sa se asigure ca sunt respectate cerintele prevazute in anexa nr. 11.
(4) La evaluarea organismelor in vederea notificarii si a celor deja notificate, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse trebuie sa se asigure ca se aplica criteriile prevazute in anexa nr. 11.
(5) Lista organismelor notificate, numarul lor de identificare, precum si sarcinile pentru care acestea au fost notificate se publica si se actualizeaza periodic in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(6) Organismele care indeplinesc criteriile de evaluare prevazute de standardele armonizate relevante, ale caror referinte sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se considera ca indeplinesc criteriile respective.
(7) Daca un organism notificat constata ca producatorul nu indeplineste sau nu mai indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare ori ca nu ar trebui eliberat un certificat de examinare CE de tip sau ca nu ar trebui aprobat un sistem de asigurare a calitatii, acesta suspenda ori retrage certificatul de examinare sau de aprobare, tinand cont de principiul proportionalitatii, ori introduce restrictii, pe care le motiveaza intr-o maniera detaliata, cu exceptia cazului in care producatorul garanteaza, prin masurile corective corespunzatoare, conformitatea cu aceste cerinte. Daca certificarea sau aprobarea este suspendata ori retrasa sau daca sunt introduse restrictii ori daca interventia organului de control se dovedeste a fi necesara, organismul notificat informeaza in scris Inspectia Muncii. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse informeaza fara intarziere celelalte state membre ale Uniunii Europene si Comisia.
(8) Pentru situatiile in care organismul notificat decide suspendarea, retragerea sau introducerea de restrictii in legatura cu certificatul de examinare ori aprobarea sistemului de asigurare a calitatii, organismul notificat trebuie sa asigure ca este disponibila o procedura de apel.
(9) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, in calitate de autoritate competenta in domeniu, participa la schimbul de experienta dintre autoritatile statelor membre ale Uniunii Europene, responsabile pentru desemnarea, notificarea si supravegherea organismelor notificate si aceste organisme, prin grupurile de lucru organizate, la nivel comunitar, de catre Comisie.
(10) Prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse se constituie grupul de coordonare tehnica in domeniul masinilor, format din reprezentanti ai organismelor notificate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, ai Inspectiei Muncii, ai institutiilor si autoritatilor responsabile in domeniul de competenta al prezentei hotarari. Grupul de coordonare tehnica in domeniul masinilor isi desfasoara activitatea in baza unui regulament propriu.
(11) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse retrage notificarea unui organism, atunci cand constata ca acest organism nu mai indeplineste criteriile prevazute la anexa nr. 11 sau nu isi indeplineste obligatiile si informeaza imediat Comisia si celelalte state ale Uniunii Europene.


Capitolul V - Marcaje


Sectiunea 1 - Marcajul CE


Art. 16
(1) Marcajul CE de conformitate este format din initialele "CE", in conformitate cu grafica modelului prevazut in anexa nr. 3.
(2) Marcajul CE se aplica pe masina in mod vizibil, lizibil si de nesters, in conformitate cu prevederile anexei nr. 3.
(3) Aplicarea pe masini a marcajelor, semnelor ori inscriptiilor care pot induce in eroare tertele parti in ceea ce priveste semnificatia si forma marcajului CE sau ambele este interzisa. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe masini, cu conditia ca prin aceasta sa nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea si semnificatia marcajului CE.

Sectiunea 2 - Marcajul neconform


Art. 17
(1) Se considera marcaj neconform:
a) aplicarea marcajului CE, in conformitate cu prezenta hotarare, pe produse care nu se supun prevederilor prezentei hotarari;
b) absenta marcajului CE si/sau a declaratiei CE de conformitate pentru o masina;
c) aplicarea pe o masina a unei alte marci decat marcajul CE, fapt interzis de prevederile art. 16 alin. (3).
(2) In cazul in care Inspectia Muncii constata ca marcarea nu este conforma cu prevederile prezentei hotarari, producatorul sau reprezentantul sau autorizat este obligat sa aduca produsul in stare de conformitate si sa inceteze incalcarea prevederilor prezentei hotarari.
(3) In cazul in care Inspectia Muncii constata ca neconformitatea prevazuta la alin. (1) persista, aceasta trebuie sa ia masurile necesare pentru a restrange sau interzice introducerea pe piata a produsului in cauza ori sa asigure retragerea acestuia de pe piata, in conformitate cu procedura prevazuta la art. 12.
(4) In cazul prevazut la alin. (2), Inspectia Muncii trebuie sa comunice Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse neconformitatea constatata, iar acesta informeaza Comisia si celelalte state membre ale Uniunii Europene.


Capitolul VI - Raspunderi si sanctiuni


Art. 18
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) si (3) si ale art. 6 alin. (1) lit. a), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea introducerii pe piata, a punerii in functiune si a utilizarii produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), c), d) si e) si alin. (2), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei si interzicerea comercializarii pana la o data stabilita de organul de control de comun acord cu producatorul sau cu reprezentantul sau autorizat, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) si ale art. 17 alin. (1), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei si retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate ori marcate incorect.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre inspectorii de munca cu atributii specifice, care asigura supravegherea pietei, desemnati potrivit art. 5 alin. (5).
(3) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse notifica Comisiei sanctiunile stabilite la alin. (1) si (2), precum si orice modificari ulterioare aduse acestora.

Art. 19
Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VII - Alte dispozitii


Sectiunea 1 - Instalarea si utilizarea masinilor


Art. 20
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse poate emite, daca este necesar, reglementari care cuprind cerinte specifice pentru protectia persoanelor si, in special, a lucratorilor care utilizeaza masinile, cu conditia ca acestea sa nu conduca la modificarea masinilor intr-un mod care sa contravina prevederilor prezentei hotarari.

Sectiunea 2 - Confidentialitate


Art. 21
(1) Fara a aduce atingere prevederilor si practicilor existente in materie de confidentialitate, partile si persoanele implicate in punerea in aplicare a prezentei hotarari au obligatia sa asigure confidentialitatea informatiilor obtinute in exercitarea sarcinilor proprii. Se considera confidentiale, in special, secretele de afaceri, profesionale si cele comerciale, cu exceptia cazurilor in care divulgarea acestor informatii este necesara in vederea protejarii sanatatii si securitatii persoanelor.
(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere obligatiilor Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si ale organismelor notificate in ceea ce priveste schimbul reciproc de informatii si emiterea avertismentelor.
(3) Orice decizie care este luata in conformitate cu prevederile art. 10 si 12 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sectiunea 3 - Cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene


Art. 22
(1) Inspectia Muncii coopereaza cu celelalte organe de control din statele membre ale Uniunii Europene responsabile cu supravegherea pietei si cu Comisia, informand in scris Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
(2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, in calitate de autoritate competenta in domeniu, participa impreuna cu Inspectia Muncii la schimbul de experienta cu celelalte state membre si organe de control din statele membre ale Uniunii Europene.

Sectiunea 4 - Contestarea legala a masurilor adoptate


Art. 23
(1) Orice masura a Inspectiei Muncii luata potrivit prevederilor prezentei hotarari, care restrictioneaza introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a masinilor carora li se aplica prezenta hotarare, trebuie sa mentioneze motivarea in fapt si in drept a deciziei luate.
(2) Masura se aduce la cunostinta celui sanctionat intr-un interval de 72 de ore, precizandu-se calea de contestatie legala, termenul si organul competent sa solutioneze contestatia.

Sectiunea 5 - Derogare


Art. 24
Pana la data de 29 iunie 2011 se permit introducerea pe piata si punerea in functiune a echipamentelor portabile prevazute cu cartuse de fixare a incarcaturii explozive si a altor masini de impact care sunt conforme cu prevederile legislatiei nationale aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentei hotararii.

Sectiunea 6 - Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 25
Evaluarea prevazuta la art. 15 alin. (4) se realizeaza in baza unor norme metodologice ce vor fi elaborate avandu-se in vedere criteriile prevazute in anexa nr. 11 si prevederile Hotararii Guvernului nr. 487/2002, republicata. Normele metodologice se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 26
Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 27
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 29 decembrie 2009.
(2) La data prevazuta la alin. (1) se abroga Hotararea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2004.

Art. 28
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse va comunica, in cadrul procedurii de notificare electronica catre Comisia Europeana, textul prezentei hotarari, inclusiv tabelul de concordanta cu prevederile Directivei 2006/42/CE, sau orice alte prevederi care acopera domeniul de aplicare al Directivei 2006/42/CE.
* * *
Prezenta hotarare transpune dispozitiile art. 1-23 si art. 25-28 din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European si Consiliului din 17 mai 2006 privind masinile industriale si modificarea Directivei 95/16/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 157 din 9 iunie 2006.


ANEXA Nr. 1 - CERINTE ESENTIALE de sanatate si securitate referitoare la proiectarea si constructia masinilor


PRINCIPII GENERALE
1. Producatorul masinii sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa asigure efectuarea unei evaluari a riscurilor in scopul determinarii cerintelor privind sanatatea si securitatea care se aplica masinii. Masina trebuie sa fie proiectata si construita tinandu-se cont de rezultatele evaluarii riscurilor.
Prin procesul iterativ de evaluare si de reducere a riscurilor mentionat mai sus, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie:
- sa determine limitele masinii, ceea ce include utilizarea sa normala si orice utilizare a sa care poate fi asteptata in mod previzibil;
- sa identifice pericolele care pot fi generate de masina si situatiile periculoase asociate;
- sa estimeze riscurile, tinandu-se cont de gravitatea sau de posibilele accidentari ori afectare a sanatatii si de probabilitatea aparitiei acestora;
- sa evalueze riscurile, in scopul determinarii necesitatii reducerii riscului in conformitate cu obiectivul prezentei hotarari;
- sa elimine pericolele sau sa reduca riscurile asociate acestor pericole prin aplicarea de masuri de protectie, in ordinea prioritatilor stabilite la pct. 1.1.2 lit. b).
2. Obligatiile prevazute prin cerintele esentiale de sanatate si securitate se aplica numai atunci cand exista un pericol corespunzator pentru masina in cauza, cand aceasta este utilizata in conditiile prevazute de producator sau reprezentantul sau autorizat ori in conditii anormale previzibile. In orice situatie, se aplica principiile de integrare a securitatii mentionate la pct. 1.1.2 si obligatiile privind marcarea masinilor si instructiunile mentionate la pct. 1.7.3 si 1.7.4.
3. Cerintele esentiale de sanatate si securitate prevazute in prezenta anexa sunt obligatorii. Cu toate acestea, tinandu-se cont de nivelul progresului tehnic, s-ar putea sa nu fie posibila indeplinirea obiectivelor stabilite de aceasta. In acest caz, masina trebuie sa fie proiectata si construita cu scopul de a atinge, pe cat posibil, aceste obiective.
4. Prezenta anexa contine mai multe parti. Prima parte are un scop general si se aplica tuturor tipurilor de masini. Celelalte parti se refera la anumite tipuri de pericole particulare. Cu toate acestea, este esential sa se examineze prezenta anexa in intregime pentru a se asigura indeplinirea tuturor cerintelor esentiale relevante. La proiectarea masinii trebuie tinut cont de cerintele partii generale si de cerintele uneia sau mai multora dintre celelalte parti ale anexei, in functie de rezultatele evaluarii riscurilor, efectuata in conformitate cu pct. 1 al acestor principii generale.
1. Cerinte esentiale de sanatate si securitate
1.1. Observatii generale
1.1.1. Definitii
In sensul prezentei anexe se intelege prin:
a) pericol - o sursa potentiala de accidentare sau afectare a sanatatii;
b) zona periculoasa - orice zona din interiorul si/sau din jurul masinii in care o persoana este supusa unui risc privind sanatatea ori securitatea sa;
c) persoana expusa - orice persoana aflata total sau partial intr-o zona periculoasa;
d) operator - persoana/persoanele care are/au sarcina de a instala, a pune in functiune, a regla, a intretine, a curata, a repara sau de a transporta masinile;
e) risc - o combinatie intre probabilitatea si gravitatea accidentarii sau afectarii sanatatii, care poate aparea intr-o situatie periculoasa;
f) protector - element al masinii utilizat, in special, pentru a asigura o protectie prin intermediul unei bariere fizice;
g) dispozitiv de protectie - un dispozitiv (altul decat un protector) care reduce riscul, singur sau asociat cu un protector;
h) utilizare normala - utilizarea masinii in conformitate cu informatiile furnizate in instructiunile de utilizare;
i) utilizare anormala rezonabil previzibila - utilizarea masinii intr-un mod care nu a fost prevazut in instructiunile de utilizare, dar care poate fi rezultatul unui comportament uman previzibil cu usurinta.
1.1.2. Principii de integrare a securitatii
a) Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa fie apta sa-si indeplineasca functia si sa poata fi utilizata, reglata si intretinuta fara ca persoanele sa fie expuse unui risc, atunci cand aceste operatii sunt efectuate in conditiile prevazute de producator, dar si tinandu-se cont de orice utilizare defectuoasa care poate fi asteptata in mod previzibil.
Scopul masurilor adoptate trebuie sa fie eliminarea oricarui risc pe toata durata de viata previzibila a masinii, inclusiv in fazele de transport, montare, demontare, dezmembrare si casare.
b) La selectarea celor mai adecvate solutii, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice urmatoarele principii, in ordinea indicata:
- sa elimine sau sa reduca riscurile cat mai mult posibil (proiectare si construire de masini cu securitatea intrinseca);
- sa adopte masurile de protectie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate;
- sa informeze utilizatorii despre riscurile remanente datorate eficacitatii incomplete a masurilor de protectie adoptate, sa indice daca este necesara o pregatire speciala si sa specifice, daca este necesar, folosirea unui echipament individual de protectie.
c) La proiectarea si construirea masinilor si la elaborarea instructiunilor, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa ia in considerare nu numai utilizarea normala a masinilor, ci si utilizari defectuoase care pot fi asteptate in mod previzibil.
Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa se evite utilizarea sa anormala, daca o astfel de utilizare poate genera un risc. Atunci cand este cazul, instructiunile trebuie sa atraga atentia utilizatorului asupra modalitatilor constatate din experienta ca pot aparea, in care masina nu trebuie utilizata.
d) La proiectarea si construirea masinilor producatorul trebuie sa tina seama de constrangerile la care este supus operatorul, ca rezultat al utilizarii necesare sau previzibile a echipamentului individual de protectie.
e) Masina trebuie livrata cu toate echipamentele si accesoriile speciale esentiale, astfel incat ea sa poata fi reglata, intretinuta si utilizata in deplina securitate.
1.1.3. Materiale si produse
Materialele intrebuintate pentru constructia masinii sau produsele folosite ori rezultate in timpul utilizarii acesteia nu trebuie sa pericliteze securitatea sau sanatatea persoanelor expuse.
In special, in situatia in care sunt folosite fluide, masina trebuie sa fie proiectata si construita pentru a fi utilizata fara riscuri datorate umplerii, utilizarii, recuperarii sau evacuarii.
1.1.4. Iluminatul
Masina trebuie sa fie furnizata cu un iluminat complet, adecvat pentru operatiile la care absenta acestuia poate cauza un risc, chiar in cazul existentei iluminatului ambiant de intensitate normala.
Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa nu existe zone de umbra care pot cauza disconfort, nici straluciri orbitoare iritante si nici efecte stroboscopice periculoase asupra elementelor mobile, datorate iluminatului.
Partile interne care necesita inspectari si ajustari frecvente, precum si zonele de intretinere trebuie sa fie prevazute cu un iluminat adecvat.
1.1.5. Proiectarea masinii pentru usurarea manipularii
Masina sau fiecare parte componenta a acesteia trebuie:
- sa poata fi manipulata si transportata in conditii de securitate;
- sa fie ambalata sau sa fie proiectata astfel incat sa poata fi depozitata in conditii de securitate si fara daune.
In timpul transportarii masinii si/sau a partilor componente ale acesteia nu trebuie sa existe posibilitatea unor miscari bruste ori a unor pericole datorate instabilitatii, atat timp cat masina si/sau partile componente ale acesteia sunt manevrate in conformitate cu instructiunile.
Daca masa, dimensiunile sau forma masinii ori a diferitelor parti componente nu permit deplasarea lor cu mana, masina ori fiecare parte componenta trebuie:
- sa fie prevazuta cu dispozitivele de prindere pentru legarea la instalatiile de ridicare; sau
- sa fie proiectata astfel incat sa poata fi prevazuta cu aceste dispozitive; sau
- sa aiba o astfel de forma incat echipamentele obisnuite de ridicare sa poata fi atasate cu usurinta.
In cazul in care masina sau una dintre partile ei componente trebuie transportata manual, acestea trebuie:
- sa fie usor de transportat; sau
- sa fie prevazuta cu mijloace de prindere care sa permita deplasarea in deplina securitate.
Trebuie prevazute masuri speciale pentru manipularea sculelor si/sau a partilor masinii, care pot fi periculoase chiar daca sunt usoare.
1.1.6. Ergonomie
In conditiile prevazute de utilizare, lipsa de confort, oboseala si constrangerile fizice si psihice cu care se confrunta operatorul trebuie sa fie reduse la minimum, tinandu-se cont de urmatoarele principii ergonomice:
- luarea in considerare a diversitatii operatorilor cu privire la caracteristicile morfologice, capacitatea de efort si rezistenta acestora;
- alocarea unui spatiu suficient pentru miscarile diferitelor parti ale corpului operatorului;
- evitarea unui ritm de lucru impus de masina;
- evitarea supravegherii care necesita o concentrare indelungata;
- adaptarea interfatei om/masina la caracteristicile previzibile ale operatorilor.
1.1.7. Post de lucru
Postul de lucru trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa se evite orice risc datorat evacuarii gazelor si/sau lipsei de oxigen.
Daca masina este destinata sa fie utilizata intr-un mediu periculos, care prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea operatorului, sau daca masina insasi conduce la crearea unui mediu periculos, trebuie sa se prevada mijloace corespunzatoare care sa asigure operatorului conditii adecvate de munca si protejarea lui impotriva oricarui pericol previzibil.
In situatia in care este cazul, postul de lucru trebuie sa fie prevazut cu o cabina corespunzatoare proiectata, construita si/sau echipata pentru a indeplini conditiile sus mentionate. Iesirea trebuie sa permita o evacuare rapida. Mai mult, trebuie sa fie prevazuta, dupa caz, o iesire de urgenta intr-o directie diferita de cea a iesirii normale.
1.1.8. Scaun
In situatia in care este cazul si daca conditiile de munca permit aceasta, posturile de lucru, care sunt parte integranta a masinii, trebuie sa fie proiectate pentru instalarea scaunelor.
In situatia in care este prevazut ca operatorul sa stea jos in timpul lucrului si daca postul de lucru este parte a masinii, scaunul trebuie sa fie furnizat impreuna cu masina.
Scaunul operatorului trebuie sa-i asigure acestuia o pozitie stabila. Mai mult, scaunul si distanta acestuia fata de organele de comanda trebuie sa poata sa fie adaptate operatorului.
Daca masina este supusa vibratiilor, scaunul trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa reduca la cel mai scazut nivel, care poate fi realizat in mod previzibil, vibratiile transmise operatorului. Mijloacele de fixare ale scaunului trebuie sa reziste la toate solicitarile la care sunt supuse. Daca nu exista podea sub picioarele operatorului, el trebuie sa dispuna de reazeme pentru sprijinirea picioarelor, acoperite cu materiale antiderapante.
1.2. Sistemele de comanda
1.2.1. Securitatea si fiabilitatea sistemelor de comanda
Sistemele de comanda trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa evite aparitia oricarei situatii periculoase. Ele trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat:
- sa poata rezista solicitarilor normale de functionare si influentelor factorilor externi;
- defectarea componentei hardware sau software a sistemului de comanda sa nu conduca la situatii periculoase;
- erorile care afecteaza software-ul sistemului de comanda sa nu conduca la situatii periculoase;
- erorile umane, in mod rezonabil previzibile, pe durata functionarii sa nu conduca la situatii periculoase.
O atentie speciala trebuie sa fie acordata urmatoarelor puncte:
- masina nu trebuie sa porneasca neasteptat;
- parametrii masinii nu trebuie sa se modifice intr-un mod necontrolat, caz in care astfel de schimbari pot conduce la situatii periculoase;
- masina nu trebuie sa fie impiedicata sa se opreasca daca comanda de oprire a fost data;
- nicio parte mobila a masinii sau nicio piesa prinsa in masina nu trebuie sa cada ori sa fie ejectata;
- nu trebuie sa fie impiedicata oprirea automata sau manuala a partilor mobile, oricare ar fi acestea;
- dispozitivele de protectie trebuie sa-si pastreze eficacitatea sau sa transmita comanda de oprire;
- partile referitoare la securitate ale sistemului de comanda trebuie sa se aplice intr-un mod coerent la intregul ansamblu de masini si/sau cvasimasini.
In cazul comenzilor de la distanta (radio), activarea opririi automate trebuie sa se produca in situatia in care nu se receptioneaza semnale de comanda corecte, inclusiv intreruperea comunicarii.
1.2.2. Organe de comanda
Organele de comanda trebuie sa fie:
- vizibile si identificabile cu usurinta, utilizandu-se pictograme, daca este cazul;
- dispuse in asa fel incat sa permita functionarea lor in securitate, fara ezitare sau pierdere de timp si fara echivoc;
- proiectate astfel incat deplasarea organelor de comanda sa fie in concordanta cu efectul sau;
- amplasate in afara zonelor periculoase, cu exceptia unor anumite organe de comanda acolo unde este necesar, cum ar fi: oprirea de urgenta, modulul pentru instruirea robotilor;
- dispuse astfel incat actionarea lor sa nu provoace riscuri suplimentare;
- proiectate sau protejate astfel incat efectul dorit, daca poate genera un pericol, sa nu fie posibil decat printr-o actionare intentionata;
- construite astfel incat sa reziste solicitarilor previzibile. O atentie speciala trebuie acordata dispozitivelor pentru oprirea de urgenta, care sunt susceptibile de a fi supuse unor solicitari considerabile.
In cazul in care un organ de comanda este proiectat si construit astfel incat acesta sa efectueze mai multe actiuni diferite, mai ales acolo unde nu exista o corespondenta univoca (de exemplu, tastaturile etc.), actiunea ce urmeaza a fi efectuata trebuie sa fie afisata clar si, daca este necesar, confirmata.
Organele de comanda trebuie amplasate astfel incat pozitia, cursa si efortul necesar pentru actionare sa fie in concordanta cu actiunea comandata, tinandu-se seama de principiile ergonomice.
Masina trebuie prevazuta cu indicatoare necesare pentru functionarea in conditii de securitate.
Din postul de comanda, operatorul trebuie sa fie capabil sa citeasca aceste indicatoare.
Din fiecare post de comanda, operatorul trebuie sa aiba posibilitatea sa se asigure ca nu exista persoane expuse in zona periculoasa sau ca sistemul de comanda trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat pornirea sa fie impiedicata atunci cand o persoana se gaseste in zona periculoasa.
Daca niciuna dintre aceste cerinte nu se poate realiza, sistemul de comanda trebuie proiectat si construit astfel incat orice punere in functiune a masinii sa fie precedata de un semnal de avertizare acustica si/sau vizuala. Persoanele expuse trebuie sa aiba timp sa paraseasca zona periculoasa sau sa impiedice pornirea masinii.
Daca este necesar, trebuie sa se prevada mijloacele pentru ca masina sa fie comandata numai din posturile de comanda situate in una sau mai multe zone ori locatii prestabilite.
In situatia in care exista mai multe posturi de comanda, sistemul de comanda trebuie sa fie proiectat astfel incat utilizarea unuia dintre acestea sa impiedice folosirea celorlalte, cu exceptia celui care este prevazut cu dispozitivele de oprire si pentru oprirea de urgenta.
Cand o masina este prevazuta cu mai multe posturi de lucru, fiecare post trebuie sa fie prevazut cu toate organele de comanda necesare, fara ca operatorii sa se impiedice reciproc sau sa se puna unul pe altul intr-o situatie periculoasa.
1.2.3. Pornirea
Pornirea unei masini trebuie sa se realizeze numai printr-o actionare voluntara a organului de comanda prevazut in acest scop.
Aceeasi cerinta se aplica:
- in situatia in care se reporneste masina dupa o oprire datorata oricarei cauze;
- in situatia in care are loc o modificare semnificativa in conditiile de functionare.
Cu toate acestea, repornirea sau modificarea conditiilor de functionare poate sa fie realizata printr-o actiune voluntara a unui organ, altul decat cel de comanda prevazut in acest scop, cu conditia ca aceasta sa nu genereaza o situatie periculoasa.
In cazul unei masini care functioneaza in regim automat, pornirea, repornirea dupa o oprire sau modificarea conditiilor de functionare se poate produce fara interventie, cu conditia ca aceasta sa nu genereaza o situatie periculoasa.
Daca o masina are mai multe organe de comanda pentru pornire si, ca urmare, operatorii se pot pune in pericol unul pe celalalt, trebuie prevazute dispozitive suplimentare pentru a se evita acest risc. Daca securitatea impune ca pornirea si/sau oprirea sa fie efectuate intr-o anumita secventa, trebuie sa fie prevazute dispozitive care sa asigure ca aceste operatii se realizeaza intr-o ordine corecta.
1.2.4. Oprirea
1.2.4.1. Oprirea normala
Masina trebuie sa fie prevazuta cu un organ de comanda care sa permita oprirea completa a masinii in conditii de securitate.
Fiecare post de lucru trebuie sa fie prevazut cu un organ de comanda care sa permita, in functie de pericolele existente, oprirea uneia sau a tuturor functiilor masinii, astfel incat aceasta sa fie adusa in stare de securitate.
Comanda de oprire a masinii trebuie sa aiba prioritate la indeplinire fata de comanda de pornire.
Odata ce masina sau functiile ei periculoase au fost oprite, alimentarea cu energie a actionarilor respective trebuie intrerupta.
1.2.4.2. Oprirea operationala
In situatia in care, pentru motive operationale, este necesara existenta unui dispozitiv de comanda a opririi care sa nu intrerupa alimentarea cu energie a actionarilor, functia de oprire trebuie sa fie supravegheata si mentinuta.
1.2.4.3. Oprirea de urgenta
Masina trebuie sa fie prevazuta cu unul sau mai multe dispozitive pentru oprirea de urgenta, care sa permita evitarea situatiilor periculoase iminente ori care sunt in curs de producere.
Sunt exceptate de la aceasta obligatie:
- masinile la care dispozitivul pentru oprirea de urgenta nu reduce riscul, fie din cauza ca nu reduce timpul necesar opririi, fie din cauza ca nu permite luarea de masuri speciale necesare combaterii riscului;
- masinile portabile tinute in mana si masinile dirijate cu mana.
Acest dispozitiv trebuie:
- sa aiba organele de comanda identificabile si vizibile cu usurinta si rapid accesibile;
- sa opreasca procesul periculos cat mai repede posibil, fara a genera riscuri suplimentare;
- cand este necesar, sa declanseze sau sa permita declansarea anumitor miscari de protectie.
Daca se inceteaza actionarea organului de comanda pentru oprirea de urgenta dupa transmiterea comenzii de oprire, aceasta comanda trebuie sa ramana mentinuta, printr-o blocare a dispozitivului pentru oprirea de urgenta, pana cand aceasta blocare este inlaturata intentionat; blocarea dispozitivului nu trebuie sa fie posibila fara declansarea comenzii de oprire; deblocarea dispozitivului trebuie sa fie posibila numai printr-o actionare adecvata si aceasta deblocare nu trebuie sa reporneasca masina, ci numai sa permita utilizarea comenzii de repornire.
Functia de oprire de urgenta trebuie sa fie disponibila si operationala in orice moment, indiferent de regimul de lucru.
Organele de comanda pentru oprirea de urgenta trebuie sa fie suplimentare altor masuri de salvgardare si nu trebuie sa se substituie acestora.
1.2.4.4. Ansamblu de masini
In cazul masinilor sau al partilor masinii destinate sa lucreze impreuna, acestea trebuie fie proiectate si construite astfel incat dispozitivele comanda a opririi, inclusiv dispozitivul pentru oprirea de urgenta, sa nu opreasca numai masina, ci si toate echipamentele asociate, daca functionarea lor in continuare poate fi periculoasa.
1.2.5. Selectorul modurilor de comanda si de functionare
Comanda selectorului modurilor de comanda si de functionare trebuie sa aiba prioritate la indeplinire fata de toate celelalte moduri de comanda si de functionare, cu exceptia comenzii pentru oprirea de urgenta.
Daca masina a fost proiectata si construita astfel incat sa fie utilizata conform mai multor moduri de comanda sau de functionare, care prezinta masuri de protectie si/sau proceduri de lucru diferite, ea trebuie prevazuta cu un selector al modurilor de functionare care sa poata fi blocat in fiecare pozitie.
Fiecare pozitie a selectorului trebuie sa fie clar identificata si trebuie sa corespunda numai unui singur mod de comanda si functionare.
Selectorul poate fi inlocuit de o alta metoda de selectare care sa impiedice utilizarea anumitor functii ale masinii de catre anumite categorii de operatori.
Daca, pentru anumite operatii, masina trebuie sa aiba posibilitatea sa functioneze cu un protector care a fost deplasat ori retras si/sau cu un dispozitiv de protectie care a fost neutralizat, selectorul modurilor de comanda sau de functionare trebuie, simultan:
- sa faca inoperante toate celelalte moduri de comanda sau de functionare;
- sa permita pornirea functiilor periculoase numai prin intermediul organelor de comanda care necesita ca actionarea lor sa fie mentinuta;
- sa permita pornirea functiilor periculoase numai in conditii de risc redus, evitandu-se in acelasi timp pericolele care decurg din inlantuirea unor secvente;
- sa interzica orice pornire a functiilor periculoase printr-o actionare voluntara sau involuntara a senzorilor interni ai masinii.
Daca aceste 4 conditii nu se pot indeplini simultan, selectorul modurilor de comanda sau de functionare trebuie sa activeze alte masuri de protectie proiectate si construite astfel incat sa asigure o zona de interventie sigura.
In plus, la locul de interventie pentru reglare, operatorul trebuie sa aiba posibilitatea de a comanda functionarea partilor masinii asupra carora a intervenit.
1.2.6. Defectarea alimentarii cu energie
Intreruperea, restabilirea dupa o intrerupere sau variatia de orice fel a alimentarii cu energie a masinii nu trebuie sa conduca la o situatie periculoasa.
O atentie speciala trebuie sa fie acordata urmatoarelor puncte:
- masina nu trebuie sa porneasca neasteptat;
- parametrii masinii nu trebuie sa se modifice intr-un mod necontrolat, caz in care astfel de schimbari pot conduce la situatii periculoase;
- oprirea masinii nu trebuie sa poata fi impiedicata odata ce comanda a fost deja transmisa;
- nicio parte mobila a masinii sau piesa prinsa in masina nu trebuie sa cada sau sa fie ejectata;
- oprirea automata sau manuala a oricarei parti mobile nu trebuie sa poata fi impiedicata;
- dispozitivele de protectie trebuie sa-si pastreze eficacitatea sau sa transmita comanda de oprire.
1.3. Masuri de protectie impotriva riscurilor mecanice
1.3.1. Riscul pierderii stabilitatii
Masina, inclusiv componentele si echipamentele sale, trebuie sa fie suficient de stabile pentru a evita rasturnarea, caderea sau miscarile necontrolate pe durata transportului, montajului, demontajului si orice alta actiune care implica masina.
Daca prin forma masinii sau prin modalitatea de instalare prevazuta nu se asigura stabilitate suficienta, trebuie sa fie incorporate mijloace adecvate de ancorare care trebuie indicate in instructiuni.
1.3.2. Risc de rupere in timpul functionarii
Diferitele parti ale masinii, precum si legaturile dintre ele trebuie sa poata rezista solicitarilor la care sunt supuse in timpul utilizarii.
Rezistenta materialelor folosite trebuie sa fie adecvata caracteristicilor mediului de munca prevazut de producator sau de reprezentantul sau autorizat, in special in ceea ce priveste fenomenele de oboseala, imbatranire, coroziune si abraziune.
Instructiunile trebuie sa indice tipul si frecventa verificarilor si mentenanta, cerute din motive de securitate. Acestea trebuie sa mentioneze, acolo unde este cazul, partile supuse uzurii si criteriile de inlocuire.
Daca riscul de rupere sau de spargere persista, in pofida masurilor luate, partile componente trebuie montate, dispuse si/sau protejate astfel incat fragmentele acestora sa fie retinute, evitandu-se situatiile periculoase.
Atat conductele rigide, cat si cele flexibile, prin care se vehiculeaza fluide, in special cele aflate sub presiune inalta, trebuie sa reziste solicitarilor interne si externe prevazute si trebuie fixate solid si/sau protejate pentru a se asigura ca, in caz de rupere, ele nu pot genera niciun risc.
Daca materialul de prelucrat este dirijat automat spre scule, trebuie indeplinite urmatoarele conditii pentru a se evita riscurile pentru persoanele expuse (de exemplu, ruperea sculelor):
- in momentul in care piesa de prelucrat vine in contact cu scula, aceasta din urma trebuie sa fi atins parametrii normali de lucru;
- in momentul pornirii si/sau opririi sculei (intentionat ori accidental), miscarea de alimentare cu material si miscarea sculei trebuie sa fie coordonate.
1.3.3. Riscuri datorate caderii sau ejectarii de obiecte
Trebuie sa fie luate masuri pentru prevenirea riscurilor datorate caderii sau ejectarii de obiecte.
1.3.4. Riscuri datorate suprafetelor, muchiilor sau unghiurilor
Atat cat le permite destinatia, partile accesibile ale masinii nu trebuie sa prezinte muchii taioase, unghiuri ascutite sau suprafete cu rugozitate mare, care pot cauza leziuni.
1.3.5. Riscuri asociate masinilor combinate
Daca masina este prevazuta sa functioneze in conditii de utilizare diferite, cu inlocuirea manuala a piesei dupa fiecare operatie (masina combinata), ea trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat fiecare parte componenta sa poata fi utilizata separat, fara ca celelalte parti componente sa constituie un risc pentru persoana expusa.
In acest scop, trebuie sa existe posibilitatea de a porni si de a opri, separat, oricare dintre partile componente care nu sunt protejate.
1.3.6. Riscuri asociate variatiei conditiilor de functionare
Daca masina este prevazuta sa functioneze in conditii de utilizare diferite, ea trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat selectarea si reglarea acestor conditii sa poata fi efectuate printr-o modalitate fiabila si in conditii de securitate.
1.3.7. Riscuri asociate partilor mobile
Partile mobile ale masinii trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa fie prevenite toate riscurile de contact care pot conduce la accidente sau, daca riscurile persista, trebuie prevazute cu protectori ori dispozitive de protectie.
Trebuie sa fie luate toate masurile necesare pentru a se preveni blocarea accidentala a pieselor mobile implicate in functionare. In cazurile in care, in pofida masurilor de precautie luate, este posibil sa se produca un blocaj, dispozitive de protectie si scule specifice necesare trebuie, daca este cazul, sa fie prevazute pentru a permite o deblocare a echipamentului in conditii de securitate.
Instructiunile si, eventual, un marcaj pe masina trebuie sa mentioneze aceste dispozitive de protectie specifice si modul lor de folosire.
1.3.8. Alegerea protectiei impotriva riscurilor asociate partilor mobile
Protectorii sau dispozitivele de protectie proiectati pentru a proteja impotriva riscurilor asociate partilor mobile trebuie selectati in functie de tipul riscului. Pentru a se facilita alegerea, trebuie utilizate criteriile prezentate in continuare.
1.3.8.1. Parti de transmisie mobile
Protectorii proiectati pentru a proteja persoanele expuse impotriva pericolelor asociate partilor de transmisie mobile trebuie sa fie:
- protectori ficsi, conform cerintelor pct. 1.4.2.1; sau
- protectori mobili cu dispozitive de interblocare, conform cerintelor pct. 1.4.2.2. Aceasta ultima solutie trebuie sa fie utilizata cand se prevede un acces frecvent.
1.3.8.2. Parti de transmisie mobile
Protectorii sau dispozitivele de protectie proiectati pentru a proteja persoanele expuse impotriva pericolelor asociate partilor de transmisie mobile trebuie sa fie:
- protectori ficsi, conform cerintelor pct. 1.4.2.1; sau
- protectori mobili cu dispozitive de interblocare, conform cerintelor pct. 1.4.2.2; sau
- dispozitive de protectie, conform cerintelor pct. 1.4.3; sau
- o combinare a elementelor sus-mentionate.
Cu toate acestea, daca anumite parti mobile, implicate direct in procesul de lucru, nu pot fi facute total sau partial inaccesibile in timpul functionarii, datorita operatiilor care necesita interventia operatorului, ele trebuie prevazute cu:
- protectori ficsi sau protectori mobili cu dispozitive de interblocare care sa impiedice accesul la acele sectoare ale partilor care nu sunt utilizate in procesul de lucru; si
- protectori reglabili, conform cerintelor pct. 1.4.2.3, care sa limiteze accesul la acele sectoare ale partilor mobile unde accesul este necesar.
1.3.9. Riscuri datorate miscarilor necontrolate
In situatia in care o parte a unei masini a fost oprita, orice miscare ce decurge din pozitia de oprire, din orice alt motiv decat actionarea dispozitivelor de comanda, trebuie sa fie prevenita sau trebuie sa fie de asa natura incat sa nu prezinte un pericol.
1.4. Caracteristici cerute pentru protectori si dispozitive de protectie
1.4.1. Cerinte generale
Protectorii si dispozitivele de protectie trebuie:
- sa fie de constructie robusta;
- sa fie prinse sigur in locas;
- sa nu genereze niciun pericol suplimentar;
- sa nu fie scurtcircuitate sau facute inoperante cu usurinta;
- sa fie amplasate la o distanta adecvata fata de zona periculoasa;
- sa limiteze cat mai putin urmarirea vizuala a ciclului de lucru;
- sa permita interventiile indispensabile pentru instalarea si/sau inlocuirea sculelor, precum si pentru mentenanta, prin limitarea accesului numai in zona unde operatia trebuie efectuata, daca este posibil, fara ca protectorul sau dispozitivul de protectie sa fie demontat.
In plus, in masura in care este posibil, protectorii trebuie sa asigure o protectie impotriva ejectarii sau caderii de obiecte, inclusiv impotriva emisiilor produse de masina.
1.4.2. Cerinte speciale pentru protectori
1.4.2.1. Protectori ficsi
Protectorii ficsi trebuie sa fie fixati prin sisteme care pot fi demontate numai cu ajutorul sculelor.
Sistemele de fixare trebuie sa mentina sigur in pozitie protectorii sau masina atunci cand se demonteaza protectorii.
In situatia in care este posibil, protectorii nu trebuie sa ramana in pozitie in absenta elementelor lor de fixare.
1.4.2.2. Protectori mobili cu dispozitive de interblocare
Protectorii mobili cu dispozitive de interblocare trebuie:
- pe cat posibil, sa ramana fixati de masina atunci cand se afla deschisi;
- sa fie proiectati si construiti astfel incat sa poata fi reglati numai printr-o actiune intentionata.
Protectorii mobili trebuie sa fie asociati cu un dispozitiv de interblocare, care:
- sa se previna pornirea functiilor periculoase ale masinii atat timp cat ele pot fi atinse; si
- sa declanseze o comanda de oprire atunci cand nu se afla in pozitia inchisa.
In situatia in care un operator se gaseste in zona periculoasa inainte ca riscul datorat functiilor periculoase ale masinii sa fi incetat, protectorii mobili trebuie sa fie asociati cu un protector cu dispozitiv de blocare, suplimentar dispozitivului de interblocare:
- sa previna pornirea functiilor periculoase ale masinii pana cand protectorii se afla in pozitia inchisa si blocata; si
- sa mentina protectorii in pozitia inchisa si blocata pana cand riscul de accidentare asociat functiilor periculoase ale masinii este eliminat.
Protectorii mobili cu dispozitiv de interblocare trebuie sa fie proiectati astfel incat in absenta sau defectarea uneia dintre componentele lor sa impiedice pornirea ori sa provoace oprirea functiilor periculoase ale masinii.
1.4.2.3. Protectori reglabili de limitare a accesului
Protectorii reglabili de limitare a accesului la acele zone ale partilor mobile strict necesare in procesul de lucru trebuie:
- sa fie reglabili manual sau automat, in concordanta cu natura sarcinii de munca;
- sa fie reglabili cu usurinta, fara utilizarea sculelor.
1.4.3. Cerinte speciale pentru dispozitive de protectie
Dispozitivele de protectie trebuie sa fie proiectate si incorporate in sistemul de comanda astfel incat:
- partile mobile sa nu poata porni atat timp cat pot fi atinse de operator;
- persoanele expuse sa nu poata atinge partile mobile, odata ce acestea au pornit; si
- absenta sau defectarea oricareia dintre componentele lor sa impiedice pornirea si sa provoace oprirea functiilor periculoase ale masinii.
Reglajul dispozitivelor de protectie trebuie sa se poata executa numai printr-o actiune intentionata.
1.5. Riscuri datorate altor pericole
1.5.1. Alimentarea cu energie electrica
Daca masina este alimentata cu energie electrica, ea trebuie sa fie proiectata, construita si echipata astfel incat toate pericolele de natura electrica sa fie sau sa poata fi prevenite.
Reglementarile specifice in vigoare referitoare la echipamentul electric proiectat pentru a fi utilizat intre anumite limite de tensiune trebuie sa se aplice masinilor care se incadreaza in acele limite. Totodata, obligatiile referitoare la evaluarea conformitatii si introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a masinilor privind pericolele datorate energiei electrice sunt reglementate exclusiv prin prevederile prezentei hotarari.
1.5.2. Electricitatea statica
Masinile trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa previna ori sa limiteze aparitia sarcinilor electrostatice periculoase si/sau sa fie prevazute cu un sistem de descarcare a acestora.
1.5.3. Alimentarea cu alta forma de energie decat cea electrica
Daca masina este alimentata cu alta forma de energie decat cea electrica, ea trebuie sa fie proiectata, construita si echipata astfel incat sa previna toate pericolele potentiale asociate acestor tipuri de energie.
1.5.4. Erori de montaj
Erorile posibil a fi comise la montarea sau remontarea anumitor parti ale masinii, care pot fi o sursa de riscuri, trebuie sa fie evitate prin proiectarea si constructia acestor parti ori, daca asa ceva nu este posibil, prin informatii care sa existe pe aceste parti si/sau pe carcasele lor. Aceleasi informatii trebuie sa existe pe partile mobile si/sau pe carcasele lor atunci cand sensul de miscare trebuie cunoscut pentru a evita un risc.
Daca este necesar, orice informatie suplimentara referitoare la aceste riscuri trebuie sa fie specificata in instructiuni.
Daca o greseala de cuplare poate fi o sursa de risc, atunci cuplarile gresite trebuie sa fie impiedicate prin proiectare sau, daca asa ceva nu este posibil, prin informatii care trebuie sa existe pe elementele care trebuie conectate si, daca este cazul, pe sistemele de cuplare.
1.5.5. Temperaturi extreme
Trebuie sa fie luate masuri pentru eliminarea oricarui risc de leziune, prin contactul sau apropierea de parti ale masinii ori de materiale aflate la temperatura foarte inalta sau foarte scazuta.
De asemenea, trebuie sa fie luate masuri pentru evitarea riscului de ejectare a materialelor fierbinti sau foarte reci ori pentru a asigura o protectie impotriva acestor riscuri.
1.5.6. Incendiu
Masina trebuie sa fie proiectata si construita pentru a se evita toate riscurile de incendiu sau de supraincalzire produse de masina insasi ori de gazul, lichidele, pulberile, vaporii si de alte substante produse sau utilizate de masina.
1.5.7. Explozie
Masina trebuie sa fie proiectata si construita pentru a se evita orice risc de explozie produs de masina insasi sau de gazele, lichidele, pulberile, vaporii si de alte substante produse ori utilizate de masina.
Masina trebuie sa fie conforma cu reglementarile specifice in vigoare privind riscul de explozie datorat utilizarii masinii in atmosfera potential exploziva.
1.5.8. Zgomot
Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat riscurile rezultate din emisiile de zgomot aerian sa fie reduse la cel mai scazut nivel, tinandu-se seama de progresul tehnic si de disponibilitatea mijloacelor de reducere a zgomotului, in special, la sursa.
Nivelul de emisie sonora poate fi evaluat prin referire la datele comparative de emisii pentru masini similare.
1.5.9. Vibratii
Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat riscurile rezultate din vibratiile produse de masina sa fie reduse la cel mai scazut nivel, tinandu-se seama de progresul tehnic si de disponibilitatea mijloacelor de reducere a vibratiilor, in special, la sursa.
Nivelul vibratiei poate fi evaluat prin referire la datele comparative de emisii pentru masini similare.
1.5.10. Radiatii
Radiatiile inoportune emise de masina trebuie sa fie eliminate sau reduse la niveluri care nu au un efect nefavorabil asupra persoanelor.
Orice radiatie ionizanta functionala emisa de masina trebuie sa fie limitata la cel mai scazut nivel necesar pentru functionarea corespunzatoare a masinii in timpul instalarii, functionarii si intretinerii sale. Daca un risc exista, trebuie sa fie luate masuri de protectie necesare.
Orice radiatie neionizanta functionala emisa de masina in timpul instalarii, functionarii si intretinerii sale trebuie sa fie limitata la niveluri care nu au un efect nefavorabil asupra persoanelor.
1.5.11. Radiatii exterioare
Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat radiatiile exterioare sa nu perturbe functionarea ei.
1.5.12. Radiatii laser
Daca este utilizat un echipament laser, trebuie luate in considerare urmatoarele prevederi:
- echipamentul laser de pe o masina trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa se previna orice radiatie accidentala;
- echipamentul laser de pe o masina trebuie sa fie imprejmuit astfel incat radiatia directa, radiatia produsa prin reflectie sau prin difuzie si radiatie secundara sa nu afecteze sanatatea;
- echipamentele optice pentru observarea sau reglarea echipamentului laser de pe o masina trebuie sa fie de asa natura incat radiatiile laser sa nu genereze niciun risc pentru sanatate.
1.5.13. Emisii materiale si substante periculoase
Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa se evite riscurile datorate inhalarii, ingerarii, contactului cu pielea, ochii si mucoasele si de penetrare subcutanata a materialelor si substantelor periculoase.
Daca riscul nu poate fi eliminat, masina trebuie sa fie echipata astfel incat materialele si substantele periculoase sa poata fi retinute, evacuate, precipitate prin pulverizare cu apa, filtrate sau tratate printr-o alta metoda la fel de eficace.
Daca procesul nu este total acoperit pe durata regimului normal de functionare a masinii, dispozitivele de retinere si/sau evacuare trebuie sa fie situate astfel incat sa aiba un efect maxim.
1.5.14. Risc de a ramane inchis in masina
Masina trebuie sa fie proiectata, construita sau echipata cu mijloace care sa previna ca o persoana sa ramana inchisa in aceasta sau, daca acest lucru nu este posibil, cu mijloace de chemare in ajutor.
1.5.15. Risc de alunecare, dezechilibrare sau cadere
Partile masinii, pe care este posibil sa se deplaseze ori sa stationeze persoane, trebuie sa fie proiectate si construite in scopul prevenirii alunecarii, dezechilibrarii sau caderii pe acestea ori in afara acestora.
Daca este cazul, aceste parti ale masinii trebuie sa fie prevazute cu mijloace de sprijin pentru maini fixate in apropierea utilizatorului caruia sa ii permita sa isi mentina stabilitatea.
1.5.16. Fulgere
Masina care necesita o protectie impotriva efectelor fulgerelor in timpul utilizarii sale trebuie sa fie echipata cu un sistem care sa permita scurgerea la pamant a sarcinilor electrice rezultate.
1.6. Mentenanta
1.6.1. Mentenanta masinii
Locurile de reglare si intretinere trebuie sa fie amplasate in afara zonelor periculoase. Operatiile de reglare, intretinere, reparare si curatare a masinii trebuie sa poata fi efectuate in timp ce masina este oprita.
Daca una sau mai multe dintre conditiile precedente nu pot fi indeplinite din cauza unor motive tehnice, trebuie sa fie luate masuri pentru ca aceste operatii sa poata fi efectuate in conditii de securitate (a se vedea pct. 1.2.5).
In cazul unei masini automate si, daca este necesar, pentru alte masini trebuie sa se prevada un dispozitiv de conectare care sa permita racordarea unui echipament de diagnoza pentru depistarea defectelor.
Componentele masinii automate care necesita sa fie schimbate frecvent trebuie sa poata fi demontate si inlocuite cu usurinta si in conditii de securitate. Accesul la aceste componente trebuie sa permita efectuarea acestor operatii cu mijloacele tehnice necesare, in concordanta cu modul de interventie specificat.
1.6.2. Acces la postul de lucru si la locurile de interventie
Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa poata permite accesul, in conditii de securitate, in toate amplasamentele folosite pentru operatiile de productie, de reglare si de mentenanta a masinii.
1.6.3. Separare de sursele de energie
Masina trebuie sa fie prevazuta cu mijloace pentru separarea acesteia de toate sursele de energie. Aceste mijloace trebuie sa fie identificabile cu usurinta. Ele trebuie sa poata fi blocate, daca reconectarea poate periclita persoanele expuse. Mijloacele de separare trebuie sa fie, de asemenea, blocabile, daca operatorul nu are posibilitatea sa verifice permanenta separarii de sursele de energie de la oricare dintre locurile la care are acces.
In cazul unei masini alimentate cu energie electrica printr-o fisa conectata la o priza, separarea prin scoaterea fisei este suficienta, cu conditia ca operatorul sa poata verifica, din orice loc in care el are acces, ca fisa ramane deconectata.
Dupa separarea de sursele de energie trebuie sa fie posibila disiparea normala a oricarei energii remanente sau inmagazinate in circuitele masinii, fara risc pentru persoanele expuse.
Prin exceptare de la cerintele de mai sus, anumite circuite pot ramane conectate la sursele lor de energie, in scopul, de exemplu, de mentinere a prinderii pieselor, de protejare a informatiei, de iluminare a partilor interioare etc. In aceste cazuri trebuie luate masuri speciale pentru a asigura securitatea operatorului.
1.6.4. Interventia operatorului
Masina trebuie sa fie proiectata, construita si echipata astfel incat sa fie limitata necesitatea interventiei operatorului. Daca interventia operatorului nu poate fi evitata, ea trebuie sa poata fi efectuata cu usurinta si in conditii de securitate.
1.6.5. Curatarea partilor interioare
Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat curatarea partilor interioare care au continut substante sau preparate periculoase sa fie posibila, fara a patrunde in interiorul lor; de asemenea, orice golire necesara trebuie sa fie posibila din exterior. Daca este imposibil sa fie evitata patrunderea in interiorul masinii, aceasta trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa permita efectuarea curatarii in conditii de securitate.
1.7. Informatii
1.7.1. Informatiile si avertismentele de pe masina
Informatiile si avertismentele de pe masina trebuie sa fie realizate, de preferinta, prin simboluri sau pictograme usor de inteles. Toate informatiile si avertismentele scrise sau verbale trebuie sa fie elaborate in una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, care poate fi determinata in conformitate cu Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene de catre statul membru in care masina este introdusa pe piata si/sau pusa in functiune, aceasta putand fi insotita, la cerere, si de o versiune in alta limba oficiala a Uniunii Europene sau in limbi intelese de operatori.
1.7.1.1. Informatiile si dispozitivele de informare
Informatiile necesare pentru a comanda o masina trebuie sa fie furnizate sub o forma lipsita de ambiguitate si usor de inteles. Aceste informatii nu trebuie sa fie in cantitate excesiva, pentru a nu suprasolicita operatorul.
Ecranele de vizualizare sau orice alt mijloc de comunicare interactiv intre operator si masina trebuie sa fie usor de inteles si de folosit.
1.7.1.2. Dispozitive de avertizare
Daca sanatatea sau securitatea persoanelor expuse poate fi periclitata de o defectare in functionarea unei masini nesupravegheate, aceasta masina trebuie sa fie echipata astfel incat sa poata emite un semnal de avertizare acustic sau luminos adecvat.
In cazul in care masina este echipata cu dispozitive de avertizare, acestea trebuie sa fie lipsite de ambiguitate si usor de inteles. Masurile trebuie sa fie luate pentru a permite ca operatorul sa verifice functionarea acestor dispozitive de avertizare in orice moment.
Reglementarile specifice in vigoare referitoare la culori si semnale de securitate trebuie sa fie respectate.
1.7.2. Avertizare asupra riscurilor remanente
Daca riscurile persista in pofida aplicarii masurilor de integrare a securitatii in proiectarea masinii si daca au fost adoptate masuri de protectie si masuri complementare, trebuie sa fie prevazute avertismente necesare, inclusiv dispozitive de avertizare.
1.7.3. Marcarea masinilor
Fiecare masina trebuie marcata vizibil si durabil, cel putin, cu urmatoarele informatii:
- sediul social si adresa completa ale producatorului si, dupa caz, ale reprezentantului sau autorizat;
- denumirea masinii;
- marcajul CE (a se vedea anexa nr. 3);
- indicarea seriei sau a tipului;
- numarul seriei, daca exista;
- anul de fabricatie, acesta fiind anul in care procesul de productie a fost finalizat. Este interzisa antedatarea sau postdatarea masinii la aplicarea marcajului "CE".
In plus, daca masina este proiectata si construita pentru a fi utilizata intr-o atmosfera potential exploziva, aceasta informatie trebuie indicata pe masina.
Pe masina trebuie sa figureze, de asemenea, informatii complete referitoare la tipul acesteia si esentiale pentru utilizarea ei in conditii de securitate. Aceste informatii intra sub incidenta cerintelor prevazute la pct. 1.7.1.
Daca o parte a masinii trebuie manipulata in timpul utilizarii cu mijloace de ridicare, masa ei trebuie indicata vizibil, durabil si fara ambiguitate.
1.7.4. Instructiuni
Fiecare masina trebuie sa fie insotita de instructiuni elaborate in una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene de catre tara in care masina este introdusa pe piata si/sau pusa in functiune.
Instructiunile care insotesc masina trebuie sa fie "instructiunile originale" sau o "traducere a instructiunilor originale", caz in care instructiunea trebuie sa fie insotita de o "instructiune originala".
Prin derogare, instructiunile de mentenanta destinate sa fie utilizate de personalul specializat, angajat al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat, pot fi elaborate numai in una dintre limbile Uniunii Europene, cunoscute de acel personal.
Instructiunile trebuie sa fie elaborate numai conform principiilor enuntate mai jos.
1.7.4.1. Principii generale de redactare a instructiunilor
a) Instructiunile trebuie sa fie elaborate in una sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii Europene. Mentiunea "Instructiuni originale" trebuie sa figureze pe versiunile lingvistice ale acestor instructiuni care sunt verificate de catre producator sau de reprezentantul sau autorizat.
b) Daca nu exista o "instructiune originala" in limba (limbile) oficiala (oficiale) a (ale) tarii in care masina urmeaza a fi utilizata, traducerea in aceasta limba sau aceste limbi trebuie sa fie pusa la dispozitie de catre producatorul ori de reprezentantul sau autorizat sau de catre persoana care introduce masina in zona lingvistica respectiva. Aceste traduceri trebuie sa contina mentiunea "Traducere a instructiunilor originale".
c) Continutul instructiunilor trebuie sa acopere nu numai utilizarea normala a masinii, ci si sa tina cont, de asemenea, de orice utilizare anormala care poate fi asteptata in mod previzibil.
d) In cazul masinilor destinate utilizarii de catre operatori necalificati, redactarea si prezentarea instructiunilor trebuie sa tina cont de nivelul general de pregatire si de intelegere care poate fie regasit, de regula, la astfel de operatori.
1.7.4.2. Continutul instructiunilor
Fiecare instructiune trebuie sa contina, dupa caz, cel putin, urmatoarele informatii:
a) sediul social si adresa completa ale producatorului si ale reprezentantului sau autorizat;
b) denumirea masinii, asa cum este indicata pe aceasta, cu exceptia numarului de serie (a se vedea pct. 1.7.3);
c) declaratia CE de conformitate sau un document care prezinta continutul declaratiei CE de conformitate, indicand caracteristicile masinii, fara sa se includa in mod obligatoriu numarul de serie si semnatura;
d) o descriere generala a masinii;
e) planurile, schemele, descrierile si explicatiile necesare pentru utilizarea, intretinerea si repararea masinii, inclusiv pentru verificarea functionarii corecte a acesteia;
f) o descriere a postului (posturilor) de lucru susceptibil (susceptibile) sa fie ocupate de catre operatori;
g) o descriere a utilizarii normale a masinii;
h) avertismentele referitoare la contraindicatii legate de utilizarea masinii care, din experienta, pot sa existe;
i) instructiunile de asamblare, instalare si montare, inclusiv planurile, schemele si mijloacele de fixare si descrierea sasiului sau a instalatiei pe care masina urmeaza a fi montata;
j) instructiunile referitoare la instalarea si montajul destinat sa reduca zgomotul si vibratiile;
k) instructiunile referitoare la punerea in functiune si utilizare a masinii si, dupa caz, instructiunile referitoare la instruirea operatorilor;
l) informatiile legate de riscurile reziduale care subzista in ciuda aplicarii de masuri de integrare a securitatii in proiectarea masinii si daca au fost adoptate masuri de protectie si masuri de prevenire complementare;
m) instructiunile referitoare la masurile de protectie care trebuie luate de catre utilizatori, inclusiv, dupa caz, echipamentul individual de protectie care trebuie prevazut;
n) caracteristicile esentiale ale uneltelor care pot fi montate pe masina;
o) conditiile in care masinile indeplinesc cerinta de stabilitate in timpul utilizarii, transportului, asamblarii ori al dezasamblarii, daca acestea sunt scoase din functiune, sau in timpul verificarilor ori defectarilor previzibile;
p) instructiunile care permit garantarea faptului ca operatiile de transport, manipulare sau depozitare se pot realiza in conditii de securitate, indicandu-se masa masinii si a diferitelor sale parti componente, atunci cand acestea trebuie sa fie, in mod regulat, transportate separat;
q) modul de operare care trebuie urmat in cazul unui accident sau al unei defectari; in cazul in care exista probabilitatea producerii unui blocaj, modul de operare care trebuie urmat pentru a permite deblocarea in conditii de securitate;
r) descrierea operatiilor de reglare si mentenata care trebuie efectuate de catre utilizator, inclusiv masurile de prevenire care trebuie sa fie respectate;
s) instructiunile menite sa permita ca reglarea si mentenanta sa fie efectuate in conditii de securitate, inclusiv masurile de protectie care trebuie sa fie luate pe durata acestor operatii;
t) specificatiile referitoare la piesele de schimb care trebuie utilizate, daca acestea afecteaza sanatatea si securitatea operatorilor;
u) urmatoarele informatii referitoare la emisia de zgomot aerian:
- nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, la posturile de lucru, daca aceasta depaseste 70 dB (A); daca acest nivel nu depaseste 70 dB (A), acest fapt trebuie specificat;
- valoarea maxima a presiunii acustice instantanee ponderata C, la posturile de lucru, daca aceasta depaseste 63 Pa (130 dB prin raportare la 20 µPa);
- nivelul de putere acustica ponderata A emis de masina, daca nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, la posturile de lucru, depaseste 80 dB (A).
Aceste valori trebuie sa fie realmente masurate pentru masina respectiva sau stabilite pe baza masuratorilor realizate pentru o masina comparabila din punct de vedere tehnic, care este reprezentativa pentru masina ce urmeaza a fi produsa.
In cazul masinilor de dimensiuni foarte mari, in locul nivelului de putere acustica ponderat A poate fi specificat nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A in pozitii precizate din jurul masinii.
In situatia in care nu sunt aplicabile standarde armonizate, nivelurile acustice trebuie sa fie masurate utilizandu-se cea mai adecvata metoda de masurare pentru masina. Daca valorile de emisie sonore sunt indicate, incertitudinile legate de aceste valori trebuie sa fie precizate. Conditiile de functionare a masinii trebuie sa fie descrise in timpul masurarilor, precum si metodele care au fost folosite pentru masurare.
Daca postul sau posturile de lucru nu a (au) fost definit (definite) sau nu poate (pot) fi definit (definite), nivelul de presiune acustica ponderata A trebuie sa fie masurat la o distanta de 1 m de suprafata masinii si la o inaltime de 1,60 m fata de sol sau de platforma de acces. Pozitia si valoarea maxima a presiunii acustice trebuie sa fie indicate.
Daca reglementarile specifice prevad alte prescriptii pentru masurarea nivelurilor de presiune sau de putere acustica, acele reglementari trebuie sa fie aplicabile, iar prescriptiile corespunzatoare prezentului punct nu se aplica;
v) daca masina este susceptibila sa emita radiatii neionizante care risca sa puna in pericol persoanele, in special persoanele care folosesc dispozitive medicale implantabile active sau neactive, informatiile referitoare la radiatia emisa pentru operator si pentru persoanele expuse.
1.7.4.3. Documente comerciale
Documentele comerciale care insotesc masina trebuie sa nu fie in contradictie cu instructiunile care contin aspectele legate de sanatate si securitate. Documentele comerciale care descriu caracteristicile de performanta a masinii trebuie sa contina aceleasi informatii referitoare la emisii care sunt continute in instructiuni.
2. Cerinte esentiale de sanatate si securitate suplimentare pentru anumite categorii de masini
Masinile destinate industriei alimentare, masinile destinate industriei cosmetice sau farmaceutice, masinile portabile tinute in mana si/sau dirijate cu mana, echipamentele portabile prevazute cu cartuse de fixare a incarcaturii explozive si alte masini de impact, inclusiv masinile pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare, trebuie sa raspunda ansamblului cerintelor esentiale de securitate si sanatate descrise in prezenta parte (a se vedea principiile generale, pct. 4).
2.1. Masini destinate industriei alimentare si masini destinate industriei cosmetice sau farmaceutice
2.1.1. Observatii generale
Masinile prevazute a fi utilizate cu produse alimentare sau produse cosmetice ori farmaceutice trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa se evite orice risc de infectare, imbolnavire sau contaminare.
Cerintele urmatoare trebuie sa fie respectate:
a) materialele in contact sau prevazute sa vina in contact cu alimentele ori cu produsele cosmetice sau farmaceutice trebuie sa satisfaca conditiile stabilite in reglementarile specifice. Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat aceste materiale sa poata fi curatate inainte de fiecare utilizare; daca acest lucru nu este posibil trebuie sa fie utilizate piese de unica folosinta;
b) toate suprafetele in contact cu produsele alimentare sau cu produsele cosmetice ori farmaceutice, altele decat suprafetele pieselor de unica folosinta, trebuie:
- sa fie netede si sa nu prezinte nici rugozitati, nici cavitati care pot retine materialele organice. Aceeasi cerinta se aplica si imbinarilor intre doua suprafete;
- sa fie proiectate si construite astfel incat proeminentele, muchiile si colturile asamblarilor sa fie reduse la minimum;
- sa poata fi curatate si dezinfectate cu usurinta, eventual dupa inlaturarea cu usurinta a partilor demontabile; suprafetele interioare trebuie sa fie curbate cu o raza suficienta pentru a permite curatarea completa;
c) lichidele, gazele si aerosolii care provin din alimente sau produse cosmetice ori farmaceutice, inclusiv fluidele de curatat, dezinfectat sau clatit, trebuie sa poata fi evacuate din masina fara sa intalneasca obstacole (eventual in pozitia "curatare");
d) masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa fie evitata patrunderea oricarei substante ori vietati, in special insecte, sau orice acumulare de materie organica in zonele care nu pot fi curatate;
e) masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat nicio substanta auxiliara periculoasa pentru sanatate, inclusiv lubrifiantii utilizati, sa nu poata veni in contact cu alimentele, produsele cosmetice sau farmaceutice. Daca este necesar, masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa permita verificarea permanenta a acestei cerinte.
2.1.2. Instructiuni
Instructiunile masinilor destinate industriei alimentare si ale masinilor utilizate cu produse cosmetice sau farmaceutice trebuie sa indice produsele si metodele recomandate pentru curatare, dezinfectare si clatire, nu numai pentru zonele usor accesibile, ci si pentru zonele la care accesul este imposibil sau nerecomandabil.
2.2. Masini portabile tinute in mana si/sau dirijate cu mana
2.2.1. Observatii generale
Masinile portabile tinute in mana si/sau dirijate cu mana:
- in functie de tipul masinii, trebuie prevazute cu o suprafata de prindere de marime suficienta si cu un numar suficient de manere si suporturi corect dimensionate, dispuse astfel incat sa asigure stabilitatea masinii, in conditiile de functionare normala;
- cu exceptia cazurilor in care este imposibil din punct de vedere tehnic sau atunci cand exista o comanda independenta, masinile ale caror manere nu pot fi eliberate in deplina securitate trebuie prevazute cu organe de comanda pentru pornire si oprire, dispuse astfel incat sa poata fi actionate de operator fara ca acesta sa trebuiasca sa elibereze manerele;
- trebuie sa nu prezinte riscuri datorate pornirii accidentale si/sau de continuare a functionarii, dupa ce operatorul a eliberat manerele, iar daca aceasta cerinta nu este realizabila din punct de vedere tehnic, trebuie sa fie luate masuri echivalente;
- trebuie sa permita, in situatia in care este necesar, observarea vizuala a zonei periculoase si a contactului sculei cu materialul de prelucrat.
Manerele masinilor portabile tinute in mana trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat pornirea si oprirea sa fie simple.
2.2.1.1. Instructiuni
Instructiunile trebuie sa prezinte urmatoarele informatii referitoare la vibratiile transmise de masinile tinute in mana sau dirijate cu mana:
- valoarea totala a vibratiilor la care este expus sistemul mana-brat al radacinii, daca ea depaseste 2,5 m/s2, sau, dupa caz, mentionarea ca aceasta valoare nu depaseste 2,5 m/s2;
- incertitudinea de masurare.
Aceste valori trebuie sa fie realmente masurate pentru masina respectiva sau stabilite pe baza masuratorilor realizate pentru o masina comparabila din punct de vedere tehnic, care este reprezentativa pentru masina care urmeaza sa fie produsa.
In situatia in care nu sunt aplicabile standarde armonizate, vibratiile trebuie sa fie masurate utilizandu-se cea mai adecvata metoda de masurare pentru masina.
Conditiile de functionare a masinii in timpul masurarilor si metodele care au fost folosite pentru masurare sau referinta standardului armonizat trebuie sa fie specificate.
2.2.2. Echipamentele portabile prevazute cu cartuse de fixare a incarcaturii explozive si alte masini de impact
2.2.2.1. Observatii generale
Echipamentele portabile prevazute cu cartuse de fixare a incarcaturii explozive si alte masini de impact trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat:
- energia sa fie transferata elementului de impact de catre componenta intermediara care este solidara echipamentului;
- un dispozitiv de validare sa previna impactul, daca masina nu a fost pozitionata corect cu o presiune suficienta pe materialul de baza;
- o declansare involuntara sa fie prevenita, daca este cazul, o secventa corespunzatoare de actiuni asupra dispozitivului de validare si a celui de comanda trebuie sa fie necesara pentru a declansa impactul;
- declansarea accidentala sa fie prevenita pe durata manipularii sau in cazul aparitiei unui soc;
- operatiile de incarcare si descarcare sa poata fi efectuate cu usurinta si in conditii de securitate.
In situatia in care este necesar, echipamentul care despica aschiile trebuie sa fie echipat cu protector (protectori) corespunzator (corespunzatori) ce trebuie sa fie furnizat (furnizati) de producatorul masinii.
2.2.2.2. Instructiuni
Instructiunile trebuie sa prezinte urmatoarele informatii necesare cu privire la:
- accesoriile si echipamentele interschimbabile care se pot utiliza la masina;
- elementele de fixare corespunzatoare sau alte elemente expuse impactului, metoda potrivita de montare sau elementele de impact care pot fi utilizate cu masina;
- dupa caz, cartusele de fixare corespunzatoare care pot fi utilizate.
2.3. Masini pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare
Masinile pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare trebuie sa se conformeze urmatoarelor cerinte:
a) masina trebuie sa fie proiectata, construita sau echipata astfel incat piesa de prelucrat sa poata fi pozitionata si ghidata in conditii de securitate; daca piesa este tinuta cu mana, pe un banc de lucru, acesta trebuie sa asigure o stabilitate suficienta in timpul lucrului si sa nu stanjeneasca manipularea piesei;
b) daca masina este susceptibila sa fie utilizata in conditii care implica riscul ejectarii unor piese de prelucrat sau a componentelor acesteia, masina trebuie sa fie proiectata, construita si echipata astfel incat sa fie eliminata ejectarea sau, daca acest lucru nu este posibil, ejectarea sa nu genereze riscuri pentru operator si/sau pentru persoanele expuse;
c) masina trebuie sa fie echipata cu o frana automata care sa opreasca scula intr-un timp suficient de scurt, daca exista un risc de contact cu scula in timpul mersului in gol;
d) daca scula este incorporata intr-o masina care nu este in intregime automata, aceasta trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa elimine sau sa reduca riscul de accidentare involuntara.
3. Cerinte esentiale de securitate si sanatate suplimentare pentru prevenirea pericolelor datorate mobilitatii masinilor
Masinile care prezinta pericole datorate mobilitatii trebuie sa raspunda ansamblului cerintelor esentiale de sanatate si securitate descrise in prezenta parte (a se vedea principiile generale, pct. 4).
3.1. Observatii generale
3.1.1. Definitii
a) Masina care prezinta pericole datorate mobilitatii sale:
- o masina a carei functionare necesita fie mobilitatea in timpul lucrului, fie o deplasare continua ori semicontinua intre pozitiile de lucru fixe succesive; sau
- o masina care functioneaza fara deplasare, dar care poate fi echipata cu mijloace care sa permita deplasarea mai usoara dintr-un loc in altul.
b) Conducator - operatorul care este insarcinat si este raspunzator pentru deplasarea masinii. Conducatorul poate fi transportat de masina sau poate sa insoteasca masina pe jos ori poate dirija masina prin comanda de la distanta.
3.2. Locuri de munca
3.2.1. Post de conducere
Vizibilitatea de la postul de conducere trebuie sa fie astfel incat conducatorul sa poata manevra masina si uneltele sale, conform conditiilor de utilizare prevazute, in deplina securitate, atat pentru el, cat si pentru persoanele expuse. Daca este necesar, trebuie prevazute dispozitive adecvate pentru a combate pericolele datorate vizibilitatii directe insuficiente.
Masina pe care este transportat conducatorul trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat in postul de conducere sa nu existe riscuri pentru conducator care sa se datoreze contactului cu rotile sau senilele.
Postul de conducere al conducatorului transportat trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa poata fi echipat cu o cabina, cu conditia ca aceasta sa nu mareasca riscul si daca dimensiunile permit. Cabina trebuie sa contina un loc destinat afisarii instructiunilor necesare conducatorului.
3.2.2. Scaun
Daca exista riscul pentru operatori sau alte persoane transportate de masina sa fie strivite intre partile componente ale masinii si sol si masina se rastoarna sau basculeaza, in special in cazul masinii echipate cu o structura prevazuta la pct. 3.4.3 sau 3.4.4, scaunul conducatorului trebuie sa fie proiectat si echipat cu un sistem care sa tina persoanele fixate de acesta, fara a le impiedica sa efectueze miscarile necesare conducerii sau orice alte miscari cauzate de suspensie. Aceste sisteme de retinere nu trebuie sa fie instalate daca ele maresc riscul.
3.2.3. Posturi destinate altor persoane
Daca conditiile de utilizare prevad ca persoanele, altele decat conducatorul, sa poata fi ocazional sau in mod regulat transportate de masina ori sa lucreze pe aceasta, trebuie sa fie prevazute posturi corespunzatoare care sa permita transportul sau lucrul fara riscuri.
Al doilea si al treilea alineat ale pct. 3.2.1 se aplica, de asemenea, in cazul locurilor prevazute pentru persoane, altele decat conducatorul.
3.3. Sistemele de comanda
Daca este necesar, trebuie luate masuri pentru a preveni utilizarea neautorizata a comenzilor.
In cazul comenzilor de la distanta, fiecare unitate de comanda trebuie sa indice clar care este/sunt masina sau masinile destinata/destinate sa fie comandata/comandate prin unitatea respectiva.
Sistemul de comanda de la distanta trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa actioneze exclusiv:
- masina respectiva;
- functiile respective.
Masina comandata de la distanta trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa raspunda numai la semnalele unitatilor de comanda prevazute.
3.3.1. Organe de comanda
Din postul de conducere conducatorul trebuie sa poata actiona toate organele de comanda necesare functionarii masinii, exceptand functiile care pot fi activate, in conditii de securitate, numai prin intermediul organelor de comanda amplasate in afara postului de conducere.
Aceste functii includ in special acele locuri la care sunt responsabili alti operatori decat conducatorul sau pentru care conducatorul trebuie sa-si paraseasca postul de conducere pentru efectuarea manevrei in conditii de securitate.
In situatia in care exista pedale, acestea trebuie sa fie proiectate, construite si dispuse astfel incat sa poata fi actionate de conducator in conditii de securitate, cu riscuri minime de confuzie. Ele trebuie sa prezinte o suprafata antiderapanta si sa fie usor de curatat.
In situatia in care actionarea organelor de comanda poate comporta riscuri, mai ales miscari periculoase, aceste organe, cu exceptia celor cu pozitii prestabilite, trebuie sa revina in pozitia neutra, imediat ce operatorul inceteaza actionarea lor.
In cazul masinilor cu roti, mecanismul de directie trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa reduca forta miscarilor bruste ale volanului sau ale levierului de directie, care rezulta din socurile primite de rotile directoare.
Orice comanda de blocare a diferentialului trebuie sa fie proiectata si dispusa astfel incat sa permita deblocarea diferentialului in situatia in care masina se afla in miscare.
Al saselea alineat al pct. 1.2.2, privind semnalele de avertizare vizuale si/sau acustice, se aplica numai in cazul mersului inapoi.
3.3.2. Pornire/deplasare
Orice deplasare a unei masini autopropulsate cu conducator transportat trebuie sa fie posibila numai daca conducatorul se afla la postul de comanda.
Daca, in vederea functionarii, masina trebuie sa fie echipata cu dispozitive care ii depasesc gabaritul normal (de exemplu, sisteme de calare, brate de macara etc.), conducatorul trebuie sa dispuna de mijloace care sa-i permita verificarea cu usurinta, inainte de deplasarea masinii, ca respectivele dispozitive se afla intr-o pozitie definita care sa-i permita deplasarea in conditii de securitate.
Aceasta se aplica, de asemenea, tuturor celorlalte parti ale masinii, care, pentru a-i permite o deplasare in conditii de securitate, trebuie sa se afle intr-o pozitie definita si, daca este necesar, blocate.
In situatia in care nu apar alte riscuri, deplasarea masinii trebuie sa fie conditionata de pozitia de securitate a partilor mentionate mai sus.
In timpul pornirii motorului nu trebuie sa fie posibila deplasarea masinii.
3.3.3. Functia de deplasare
Fara a incalca reglementarile privind circulatia rutiera, masinile autopropulsate si remorcile lor trebuie sa indeplineasca cerintele de reducere a vitezei, de oprire, de franare si de imobilizare, astfel incat sa prezinte securitate in toate conditiile de functionare, de sarcina, de viteza, de stare a terenului si de declivitate prevazute.
Conducatorul trebuie sa aiba posibilitatea de a incetini si de a opri masina autopropulsata prin intermediul unui dispozitiv principal. Daca conditiile de securitate o cer, in cazul defectarii dispozitivului principal sau al lipsei de energie necesara pentru actionarea acestui dispozitiv, trebuie prevazut un dispozitiv de urgenta pentru incetinire si oprire, cu comenzi complet independente si usor accesibile.
Daca pentru asigurarea securitatii este necesara imobilizarea masinii stationate, trebuie prevazut un dispozitiv de imobilizare. Acest dispozitiv poate fi combinat cu unul dintre dispozitivele mentionate la al doilea alineat, cu conditia sa fie numai mecanic.
Masina comandata de la distanta trebuie sa fie echipata cu dispozitive care sa permita oprirea automata si imediata a masinii si sa previna functionarea potential periculoasa in urmatoarele cazuri:
- in situatia in care conducatorul a pierdut controlul acesteia;
- daca aceasta primeste un semnal de oprire;
- in situatia in care un defect este detectat la partea legata de securitatea sistemului;
- daca nu se detecteaza niciun semnal de validare intr-un interval de timp specificat.
Functiei de deplasare nu i se aplica prevederile pct. 1.2.4.
3.3.4. Deplasarea masinii comandate de conducatorul pedestru
Deplasarea masinii autopropulsate comandate de conducatorul pedestru trebuie sa fie posibila numai printr-o actiune continua a conducatorului asupra organului de comanda corespunzator.
In special, deplasarea nu trebuie sa fie posibila in timpul pornirii motorului.
Sistemele de comanda ale masinii cu conducator pedestru trebuie sa fie proiectate astfel incat sa reduca la minimum riscurile datorate deplasarii neasteptate a masinii spre conducator, in special riscurile:
a) de strivire;
b) de accidentare din cauza sculelor rotative.
Viteza normala de deplasare a masinii trebuie sa fie compatibila cu viteza de deplasare a conducatorului pedestru.
In cazul masinii pe care poate fi montata o unealta rotativa, nu trebuie sa fie posibil sa fie actionata aceasta unealta atunci cand se comanda mersul inapoi, cu exceptia cazului in care deplasarea masinii rezulta din miscarea uneltei. In acest caz, viteza pentru mersul inapoi trebuie sa fie astfel incat sa nu prezinte pericol pentru conducator.
3.3.5. Defectarea circuitului de comanda
O defectare a sistemului de alimentare cu energie a mecanismului de servodirectie, daca el este prevazut, nu trebuie sa impiedice dirijarea masinii pe durata timpului necesar pentru oprirea acesteia.
3.4. Protectia impotriva riscurilor mecanice
3.4.1. Miscari necomandate
Masina trebuie sa fie proiectata, construita si, daca este cazul, montata pe suportul sau mobil astfel incat sa se asigure ca in timpul deplasarii oscilatiile necontrolate ale centrului sau de greutate nu ii afecteaza stabilitatea sau nu ii produc eforturi excesive in structura.
3.4.2. Parti de transmisie mobile
Ca derogare de la prevederile pct. 1.3.8.1, in cazul motoarelor nu este necesar ca protectorii mobili, care previn accesul la partile mobile in compartimentul motor, sa fie prevazuti cu dispozitive de blocare, daca deschiderea lor este posibila fie prin utilizarea unei scule sau a unei chei ori printr-un organ de comanda amplasat la postul de conducere, cu conditia ca acesta din urma sa se afle intr-o cabina complet inchisa si dotata cu un sistem de inchidere pentru a impiedica accesul neautorizat al persoanelor.
3.4.3. Rasturnarea si bascularea
Daca in cazul unei masini autopropulsate cu conducator transportat si, eventual, operator (operatori) transportat (transportati) exista riscul rasturnarii sau al bascularii, masina trebuie sa fie prevazuta cu o structura de protectie corespunzatoare, daca aceasta nu mareste riscul.
Aceasta structura de protectie trebuie sa fie astfel incat, in caz de rasturnare sau de basculare, sa garanteze persoanelor transportate un volum-limita de deformare adecvat.
Pentru a verifica daca structura de protectie indeplineste cerinta mentionata la al doilea alineat, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa efectueze ori sa aiba efectuate incercari corespunzatoare pentru fiecare tip de structura.
3.4.4. Caderi de obiecte
Daca in cazul unei masini cu conducator transportat si, eventual, operator (operatori) transportat (transportati) exista riscuri datorate caderii obiectelor sau materialelor, masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa se tina cont de acest risc si sa fie prevazuta, daca dimensiunile permit, cu puncte de ancorare care sa-i permita echiparea ei cu o structura de protectie corespunzatoare.
Aceasta structura de protectie trebuie sa fie astfel incat, in cazul caderilor de obiecte sau de materiale, sa garanteze operatorilor transportati un volum-limita de deformare adecvat.
Pentru a verifica daca respectiva structura indeplineste cerinta mentionata la al doilea alineat, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa efectueze ori sa aiba efectuate incercari corespunzatoare pentru fiecare tip de structura.
3.4.5. Mijloace de acces
Mijloacele de sprijin pentru maini si treptele trebuie sa fie proiectate, construite si dispuse astfel incat operatorii sa le utilizeze instinctiv si sa nu recurga la organele de comanda pentru a facilita accesul.
3.4.6. Dispozitive de remorcare
Orice masina utilizata pentru remorcare sau destinata sa fie remorcata trebuie sa fie echipata cu dispozitive de remorcare ori de cuplare proiectate, construite si dispuse astfel incat sa asigure cuplarea si decuplarea usoara si in conditii de securitate si sa impiedice decuplarea accidentala in timpul utilizarii.
In masura in care sarcina de pe bara de remorcare o necesita, aceste masini trebuie sa fie echipate cu un suport cu suprafata de sprijin adaptata la sarcina si la sol.
3.4.7. Transmiterea puterii intre masina autopropulsata (sau tractor) si masina receptoare
Arborii de transmisie cu articulatii cardanice care fac legatura intre o masina autopropulsata (sau tractor) si primul lagar fix al unei masini receptoare trebuie sa fie proiectati si construiti astfel incat pe toata lungimea arborelui si a articulatiilor sale cardanice sa fie prevazuti cu mijloace de protectie.
Priza de putere a masinii autopropulsate (sau a tractorului) la care este cuplat arborele de transmisie trebuie sa fie prevazuta fie cu un protector fixat pe masina autopropulsata (sau pe tractor), fie cu un alt dispozitiv care sa asigure o protectie echivalenta.
Trebuie sa existe posibilitatea deschiderii acestui protector pentru accesul la arborele de transmisie cu articulatie cardanica. Dupa ce acesta este fixat in locul destinat, trebuie sa existe destul spatiu pentru a preveni avarierea protectorului de catre arborele motor atunci cand masina autopropulsata (sau tractorul) este pusa (pus) in miscare.
La masina tractata arborele receptor trebuie inchis intr-o carcasa de protectie, fixata pe masina.
Limitatoarele de moment sau rotile libere pot echipa transmisiile cu articulatii cardanice numai inspre partea de cuplare a transmisiei cu masina receptoare. In acest caz, arborele de transmisie cu articulatie cardanica trebuie marcat conform sensului de montaj.
Orice masina tractata, a carei functionare necesita existenta unui arbore de transmisie care sa o cupleze la masina autopropulsata sau la un tractor, trebuie sa posede un astfel de sistem de sustinere a arborelui de transmisie astfel incat, daca masina se decupleaza, arborele de transmisie si protectorul asociat sa nu se deterioreze prin contact cu solul sau cu o parte a masinii.
Partile exterioare ale protectorului trebuie sa fie proiectate, construite si dispuse astfel incat sa nu se roteasca odata cu arborele de transmisie. Protectorul trebuie sa acopere transmisia cardanica pana la extremitatile furcilor interioare, in cazul articulatiilor cardanice simple si cel putin pana in centrul articulatiei sau articulatiilor exterioare, in cazul articulatiilor cardanice de "unghi mare".
Daca mijloacele de acces spre locurile de munca sunt prevazute in apropierea arborelui de transmisie cu transmisie cardanica, acestea trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat protectorii asociati arborelui sa nu poata fi utilizati drept trepte, cu exceptia cazului in care au fost proiectati si construiti in acest scop.
3.5. Masuri de protectie impotriva altor riscuri
3.5.1. Baterii de acumulatori
Locasul bateriei trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa impiedice stropirea cu electrolit a operatorului, in cazul rasturnarii sau bascularii, si sa evite acumularea de vapori in locurile ocupate de operatori.
Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat bateria sa poata fi deconectata cu ajutorul unui dispozitiv usor accesibil, prevazut in acest scop.
3.5.2. Incendiu
In functie de riscurile anticipate de producator si daca dimensiunile masinii permit, aceasta trebuie:
- fie sa permita echiparea cu extinctoare usor accesibile; sau
- sa fie echipata cu sisteme extinctoare integrate in masina.
3.5.3. Emisii de substante periculoase
Prevederile alineatelor al doilea si al treilea ale pct. 1.5.13 nu se aplica atunci cand functia principala a masinii este de pulverizare a produselor. Cu toate acestea, operatorul trebuie sa fie protejat impotriva riscului de expunere la astfel de emisii periculoase.
3.6. Informatii si indicatii
3.6.1. Semnalizare, semnale si avertismente
Fiecare masina trebuie prevazuta cu mijloace de semnalizare si/sau pictograme care contin instructiuni de utilizare, reglare si mentenanta, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru asigurarea sanatatii si securitatii persoanelor. Acestea trebuie sa fie alese, proiectate si construite astfel incat sa fie clar vizibile si durabile.
Fara a incalca reglementarile privind circulatia rutiera, masinile cu conducator transportat trebuie dotate cu urmatoarele echipamente:
- un dispozitiv de avertizare acustica care sa permita avertizarea persoanelor;
- un sistem de semnalizare luminoasa adaptat conditiilor de utilizare prevazute; aceasta ultima cerinta nu se aplica masinilor destinate exclusiv pentru lucrul in subteran si care nu sunt alimentate cu energie electrica;
- dupa caz, trebuie sa existe o conexiune corespunzatoare intre remorca si masina care sa permita asigurarea functionarii semnalelor.
Masinile comandate de la distanta care, in conditii normale de functionare, expun persoanele la riscuri de impact sau strivire trebuie sa fie prevazute cu mijloace corespunzatoare de semnalizare a deplasarilor sau cu mijloace de protectie a persoanelor impotriva acestor riscuri.
Aceleasi conditii se aplica masinilor a caror utilizare implica deplasari constante inainte si inapoi pe aceeasi axa, unde zona din spatele masinii nu este direct vizibila pentru conducator.
Masina trebuie sa fie construita astfel incat sa nu permita dezactivarea fara intentie a dispozitivelor de avertizare si semnalizare. De fiecare data cand este esential din motive de securitate, dispozitivele respective trebuie prevazute cu mijloace care sa permita verificarea bunei functionari si pentru atentionarea operatorului asupra defectarii acestora.
In cazul in care deplasarea masinii sau a uneltelor acesteia este deosebit de periculoasa, masina respectiva trebuie prevazuta cu o semnalizare care sa interzica apropierea in timpul functionarii acesteia. Aceasta semnalizare trebuie sa fie lizibila la o distanta suficienta pentru a asigura securitatea persoanelor care trebuie sa se afle in vecinatate.
3.6.2. Marcare
Fiecare masina trebuie marcata vizibil si durabil, cel putin, cu informatiile urmatoare:
- putere nominala, exprimata in kilowati (kW);
- masa, in kilograme (kg), in configuratia cea mai uzuala; si, daca este cazul:
- forta maxima de tractiune la carlig in newtoni (N);
- forta verticala maxima pe carlig in newtoni (N).
3.6.3. Instructiuni
3.6.3.1. Vibratii
Instructiunile trebuie sa prezinte urmatoarele informatii referitoare la vibratiile transmise de masina catre sistemul mana-brat sau catre intregul corp:
- valoarea totala a vibratiilor la care este expus sistemul mana-brat radacinii daca depaseste 2,5 m/s2 sau, dupa caz, mentionarea ca aceasta valoare nu depaseste 2,5 m/s2;
- valoarea medie patratica maxima ponderata a acceleratiei la care este supus intregul corp, daca aceasta depaseste 0,5 m/s2. Daca aceasta valoare nu depaseste 0,5 m/s2, aceasta informatie trebuie mentionata;
- incertitudinea de masurare.
Aceste valori trebuie sa fie realmente masurate pentru masina respectiva sau stabilite pe baza masuratorilor realizate pentru o masina comparabila din punct de vedere tehnic, care este reprezentativa pentru masina care urmeaza a fi produsa.
In situatia in care nu sunt aplicabile standarde armonizate, vibratiile trebuie sa fie masurate utilizandu-se cea mai adecvata metoda de masurare pentru masina.
Trebuie sa fie descrise conditiile de functionare a masinii, in timpul masurarilor, si metodele care au fost folosite pentru masurare sau trebuie sa fie specificata referinta standardului armonizat.
3.6.3.2. Utilizari multiple
Instructiunile masinilor care permit utilizari diferite, in functie de echipamentul folosit, si instructiunile echipamentelor interschimbabile trebuie sa contina informatiile necesare pentru a permite montarea si utilizarea in conditii de securitate a masinii de baza si a echipamentelor interschimbabile care pot fi montate pe aceasta.
4. Cerinte esentiale de sanatate si securitate suplimentare pentru prevenirea pericolelor specifice datorate operatiilor de ridicare
Masinile care prezinta pericole datorate operatiilor de ridicare trebuie sa raspunda ansamblului cerintelor esentiale de securitate si sanatate descrise in prezenta parte (a se vedea principiile generale, pct. 4).
4.1. Observatii generale
4.1.1. Definitii
a) operatia de ridicare - o operatie de deplasare a sarcinii unitare constituite din obiecte si/sau persoane, care necesita la un moment dat modificarea nivelului;
b) sarcina ghidata - sarcina care este deplasata integral de-a lungul unor ghidaje rigide sau flexibile si a carei pozitie este determinata prin puncte fixe;
c) coeficient de siguranta - raportul aritmetic dintre sarcina garantata de producator sau reprezentantul sau autorizat si valoarea sarcinii maxime de utilizare marcata pe component;
d) coeficient de incercare - raportul matematic dintre sarcina utilizata pentru efectuarea incercarilor statice sau dinamice pentru o masina ori un dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii si sarcina maxima de utilizare marcata pe masina sau pe dispozitivul de prindere respectiv;
e) incercare statica - incercarea in cursul careia masina sau dispozitivul de prindere pentru ridicarea sarcinii este verificata/verificat initial si apoi supusa/supus unei forte egale cu sarcina maxima de utilizare, multiplicata cu coeficientul de incercare corespunzator, dupa care, la incetarea fortei, este verificata/verificat pentru a se asigura ca nu s-a produs nicio deteriorare;
f) incercare dinamica - incercarea in cursul careia masina de ridicat este pusa sa functioneze in toate situatiile posibile, la sarcina maxima de utilizare, cu luarea in considerare a comportamentului dinamic al acesteia, in vederea verificarii functionarii corecte a masinii si a elementelor de securitate;
g) cabina - parte a masinii pe care sau in interiorul careia se gasesc persoane si/sau obiecte care trebuie ridicate.
4.1.2. Masuri de protectie impotriva riscurilor mecanice
4.1.2.1. Riscuri datorate lipsei de stabilitate
Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat stabilitatea ceruta la pct. 1.3.1 sa fie asigurata atat in timpul functionarii, cat si in afara ei, inclusiv in toate fazele de transport, montare si demontare, in cursul defectarilor previzibile ale componentelor, precum si in cursul efectuarii incercarilor, daca acestea sunt executate conform instructiunilor. In acest scop, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa utilizeze metodele de verificare corespunzatoare.
4.1.2.2. Masini care ruleaza pe ghidaje sau cai de rulare
Masina trebuie sa fie prevazuta cu dispozitive care sa actioneze asupra ghidajelor sau cailor de rulare, in scopul prevenirii deraierilor.
Daca deraierea se produce totusi, in pofida existentei unor astfel de dispozitive sau in cazul defectarii unui element de ghidare ori de rulare, trebuie sa fie prevazute dispozitive care sa impiedice caderea echipamentelor, componentelor sau sarcinii ori rasturnarea masinii.
4.1.2.3. Rezistenta mecanica
Masina, dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii si componentele lor trebuie sa poata rezista la solicitarile la care sunt supuse, atat in timpul functionarii, cat si, daca este cazul, cand nu functioneaza, in conditiile de instalare si functionare prevazute si in toate configuratiile specifice masinii, tinandu-se seama, atunci cand este cazul, de efectele factorilor atmosferici si de eforturile exercitate de persoane. Aceasta cerinta trebuie, de asemenea, sa fie indeplinita in timpul transportului, montarii si demontarii.
Masina si dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa fie evitate defectarile datorate oboselii sau uzurii, tinandu-se seama de utilizarea prevazuta a acestora.
Materialele folosite trebuie sa fie alese luandu-se in considerare mediile de utilizare prevazute, in special in ceea ce priveste coroziunea, abraziunea, socurile, temperaturi extreme, oboseala, fragilitatea si imbatranirea.
Masina si dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie sa fie proiectate si construite pentru a putea suporta suprasarcinile aplicate la incercarile statice, fara a prezenta deformari sau defectari evidente. Calculele de rezistenta trebuie sa tina seama de valorile coeficientului de incercare statica ales, astfel incat sa se poata garanta un nivel adecvat de securitate; acest coeficient de incercare are, in general, urmatoarele valori:
a) pentru masinile actionate manual si dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii: 1,5;
b) pentru alte masini: 1,25.
Masina trebuie sa fie proiectata si construita pentru a putea suporta, fara a se defecta, incercarile dinamice efectuate cu sarcina maxima de utilizare, multiplicata cu coeficientul de incercare dinamica. Acest coeficient de incercare dinamica este ales astfel incat sa garanteze un nivel de securitate adecvat; in general, acest coeficient este egal cu 1,1. Ca o regula generala, incercarile trebuie efectuate la vitezele nominale prevazute. Daca circuitul de comanda al masinii permite mai multe miscari simultane, incercarile trebuie sa fie efectuate in conditiile cele mai defavorabile, adica, ca regula generala, prin combinarea miscarilor.
4.1.2.4. Scripeti, tamburi, role, lanturi si cabluri
Diametrul scripetilor, tamburilor si rolelor trebuie sa fie compatibil cu dimensiunile cablurilor sau ale lanturilor cu care pot fi echipate.
Tamburii si rolele trebuie sa fie proiectate, construite si instalate astfel incat cablurile sau lanturile cu care sunt echipate sa se poata infasura fara a cadea.
Cablurile utilizate direct pentru ridicarea sau sustinerea sarcinii nu trebuie sa prezinte nicio matisare, cu exceptia extremitatilor. Matisarile sunt tolerate in instalatiile care sunt prevazute, prin proiect, sa fie modificate regulat, in functie de necesitatile de utilizare.
Coeficientul de siguranta al intregului cablu si al extremitatilor este ales astfel incat sa garanteze un nivel corespunzator de securitate. Ca regula generala, acest coeficient este egal cu 5.
Coeficientul de siguranta al lanturilor de ridicare este ales astfel incat sa garanteze un nivel de securitate adecvat. Ca regula generala, acest coeficient este egal cu 4.
Pentru a verifica daca este asigurat coeficientul de siguranta adecvat, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa efectueze sau sa aiba efectuate incercarile corespunzatoare pentru fiecare tip de lant si de cablu utilizat direct pentru ridicarea sarcinii si pentru fiecare tip de capat de cablu.
4.1.2.5. Accesorii pentru dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii si elementele lor
Accesoriile pentru dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii si elementele lor trebuie sa fie dimensionate tinandu-se seama de fenomenele de oboseala si de procesele de imbatranire pentru un numar de cicluri de functionare corespunzator duratei de viata prevazute, precizata in conditiile de functionare a aplicatiei preconizate.
In plus:
a) coeficientul de siguranta al ansamblului cablu metalic si capatul lui trebuie ales astfel incat sa garanteze un nivel de securitate adecvat; ca regula generala, acest coeficient este egal cu 5. Cablurile nu trebuie sa prezinte nicio matisare sau bucla, in afara celor de la extremitati;
b) atunci cand sunt utilizate lanturi cu zale sudate, ele trebuie sa fie de tipul cu zale scurte. Coeficientul de siguranta al lanturilor de orice tip este ales astfel incat sa garanteze un nivel adecvat de securitate; acest coeficient este, ca regula generala, egal cu 4;
c) coeficientul de siguranta al cablurilor sau al chingilor din fibre textile depinde de material, de metoda de fabricatie, de dimensiuni si de utilizare. Acest coeficient este ales astfel incat sa garanteze un nivel de securitate adecvat; el este, ca regula generala, egal cu 7, cu conditia sa se demonstreze ca materialele folosite sunt de foarte buna calitate, iar metoda de fabricatie este corespunzatoare conditiilor de utilizare prevazute. In caz contrar, ca regula generala, coeficientul trebuie sa fie mai mare, pentru a asigura un grad de securitate echivalent. Cablurile si chingile din fibre textile nu trebuie sa prezinte niciun nod, nicio legatura sau matisare, altele decat cele de la extremitatea de legare, cu exceptia elementelor de legare inelare;
d) coeficientul de siguranta pentru toate componentele metalice ale unei legaturi sau utilizate impreuna cu o legatura este ales astfel incat sa garanteze un nivel adecvat de securitate; acest coeficient este, ca regula generala, egal cu 4;
e) capacitatea maxima la utilizare a unui cablu de legare multifilar se stabileste tinandu-se seama de capacitatea maxima de utilizare a celui mai slab fir, de numarul de fire si de un factor de reducere care depinde de modul de legare;
f) pentru a verifica daca a fost atins coeficientul de siguranta adecvat, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa efectueze ori sa aiba efectuate incercari adecvate pentru fiecare tip de componenta mentionata la lit. a), b), c) si d).
4.1.2.6. Controlul miscarilor
Dispozitivele pentru controlul miscarilor trebuie sa actioneze astfel incat masina pe care sunt instalate sa fie mentinuta in conditii de securitate:
a) masina trebuie sa fie proiectata si echipata cu dispozitive care sa mentina amplitudinea miscarilor componentelor lor intre limitele specificate. Intrarea in actiune a acestor dispozitive trebuie, daca este cazul, sa fie precedata de o avertizare;
b) daca mai multe masini fixe sau care ruleaza pe sine pot fi manevrate simultan, in acelasi spatiu in care exista riscuri de ciocnire, masinile in cauza trebuie proiectate si construite astfel incat sa fie posibila echiparea cu sisteme care sa permita evitarea acestor riscuri;
c) masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sarcinile sa nu poata devia in mod periculos sau sa cada liber si pe neasteptate, chiar si in cazul defectarii partiale sau totale a alimentarii cu energie electrica ori atunci cand operatorul opreste functionarea masinii;
d) in conditii normale de functionare nu trebuie sa existe posibilitatea coborarii sarcinii numai sub controlul unei frane cu frictiune, cu exceptia masinii la care este necesara functionarea in acest mod;
e) dispozitivele de prindere trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa se evite caderea neasteptata a sarcinilor.
4.1.2.7. Deplasarea sarcinilor in timpul manipularii
Pozitia postului de conducere a masinii trebuie sa permita supravegherea maxima a traiectoriilor partilor mobile, pentru a se evita posibile loviri cu persoane, cu echipamente sau cu alte masini care ar putea fi manevrate in acelasi timp si ar fi posibil sa constituie un pericol.
Masinile cu sarcina ghidata, fixate intr-un singur loc, trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa se previna lovirea persoanelor expuse de deplasarea sarcinii sau, eventual, a contragreutatilor.
4.1.2.8. Masini care deservesc paliere fixe
4.1.2.8.1. Deplasarea cabinei
Deplasarea cabinei unei masini care deserveste paliere fixe trebuie sa aiba un ghidaj rigid catre si la paliere. Sistemele ghidate prin foarfeci sunt, de asemenea, considerate ghidaje rigide.
4.1.2.8.2. Accesul la cabina
In cazul in care persoanele au acces la cabina, masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa se asigure pozitia stationara a cabinei pe durata accesului, in special la incarcare sau la descarcare.
Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat diferenta de nivel intre cabina si palierul deservit sa nu creeze risc de impiedicare.
4.1.2.8.3. Riscuri datorate contactului cu cabina aflata in miscare
Dupa caz, acest lucru este necesar pentru indeplinirea cerintei prevazute la al doilea alineat al pct. 4.1.2.7, zona de deplasare a cabinei trebuie sa fie inaccesibila pe durata functionarii normale.
In situatia in care, in timpul inspectiei sau al mentenantei, exista riscul ca persoanele aflate deasupra sau sub cabina sa fie strivite intre cabina si orice parte fixa, trebuie sa fie prevazut un spatiu liber suficient, fie sub forma unor refugii, fie prin intermediul unor mijloace mecanice de blocare a deplasarii cabinei.
4.1.2.8.4. Riscul asociat caderii sarcinii de la cabina
In cazul in care exista un risc asociat unei sarcini care cade de pe cabina, masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa se evite acest risc.
4.1.2.8.5. Paliere
Riscurile datorate contactului persoanelor situate pe paliere cu cabina in miscare sau cu alte parti mobile trebuie sa fie prevenite.
Daca exista riscul datorat caderii persoanelor in zona de deplasare a cabinei atunci cand cabina nu se gaseste la nivelul palierelor, trebuie sa fie instalati protectori pentru evitarea acestui risc. Acesti protectori trebuie sa nu se deschida inspre zona de deplasare a cabinei. Acestia trebuie sa fie prevazuti cu un dispozitiv de blocare comandat de pe cabina pentru prevenirea:
- deplasarilor periculoase ale cabinei pana la protectorii care sunt inchisi si blocati;
- deschiderii periculoase a protectorului inainte de oprirea cabinei la palierul respectiv.
4.1.3. Aptitudinea la utilizare
La introducerea pe piata sau la prima punere in functiune a masinii si a dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii, producatorul ori reprezentantul sau autorizat trebuie sa se asigure, prin luarea sau dispunerea de masuri corespunzatoare, ca atat masina, cat si dispozitivele de prindere, care sunt actionate prin forta umana ori printr-un motor electric, sunt pregatite pentru a fi utilizate si isi pot indeplini functiile prevazute in conditii de securitate.
Incercarile statice si dinamice prevazute la pct. 4.1.2.3 trebuie sa fie realizate pe masina de ridicare pregatita sa fie pusa in functiune.
Daca masina nu poate sa fie asamblata la sediul producatorului sau al reprezentantului sau autorizat, masurile respective trebuie luate la locul de utilizare. In celelalte situatii, masurile trebuie sa fie luate fie la sediul producatorului, fie la locul de utilizare.
4.2. Cerinte pentru masinile cu sursa de energie diferita de forta umana
4.2.1. Controlul miscarilor
Dispozitivele de comanda ale pornirii-opririi masinii trebuie folosite pentru controlul miscarilor masinii sau ale echipamentelor acesteia. Cu toate acestea, pentru deplasarile partiale sau totale la care nu exista riscul lovirii sarcinii ori masinii, dispozitivele sus-mentionate pot fi inlocuite cu dispozitive de comanda care sa permita opriri automate in pozitiile prestabilite, fara mentinerea actionarii lor de catre operator.
4.2.2. Controlul sarcinii
Masinile cu sarcina maxima de utilizare de cel putin 1.000 kg sau al caror moment de rasturnare este de cel putin 40.000 Nm trebuie sa fie echipate cu dispozitive care sa-l avertizeze pe conducator si sa impiedice deplasarile periculoase ale sarcinii in cazurile:
- supraincarcarii, prin depasirea sarcinii maxime de utilizare sau a momentului maxim de utilizare datorat acestor sarcini;
- depasirii momentului de rasturnare.
4.2.3. Instalatii ghidate prin cabluri
Cablurile purtatoare, cablurile tractoare sau cablurile tractoare purtatoare trebuie sa fie intinse cu ajutorul contragreutatilor sau al unui dispozitiv care sa permita controlul permanent al intinderii.
4.3. Informatii si marcaje
4.3.1. Lanturi, cabluri si chingi
Orice lungime de lant, de cablu ori de chinga, care nu face parte dintr-un ansamblu, trebuie sa poarte un marcaj sau, daca nu este posibil, o placa ori un inel nedetasabil, marcate cu numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului sau autorizat si cu referinta de identificare a certificatului relevant.
Certificatul sus-mentionat trebuie sa contina informatiile cerute prin standardele armonizate sau, daca acestea nu exista, cel putin urmatoarele informatii:
a) numele si adresa producatorului si, dupa caz, ale reprezentantului sau autorizat;
b) o descriere a lantului sau cablului, care sa cuprinda:
- dimensiunile nominale;
- constructia sa;
- materialul din care este executat, si
- orice tratament metalurgic special aplicat materialului;
c) metoda de incercare utilizata;
d) sarcina maxima care trebuie sa fie suportata de lant sau cablu in timpul functionarii. Poate fi indicat un interval de valori in functie de aplicatiile prevazute.
4.3.2. Dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii
Fiecare dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie sa aiba marcate urmatoarele:
- identificarea materialului atunci cand aceasta informatie este necesara pentru compatibilitatea dimensionala;
- sarcina maxima de utilizare.
In cazul dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii pe care marcarea este imposibila, cerintele mentionate la primul alineat trebuie inscrise pe o placa sau pe alte mijloace echivalente si trebuie sa fie fixate solid pe dispozitivul de prindere.
Aceste cerinte trebuie sa fie lizibile si sa fie plasate intr-un loc din care sa nu fie posibil sa dispara ca urmare a uzurii sau sa nu compromita rezistenta dispozitivului.
4.3.3. Masini de ridicat
Sarcina maxima de utilizare trebuie sa fie marcata vizibil pe masina. Acest marcaj trebuie sa fie lizibil, durabil si clar.
Daca sarcina maxima de utilizare depinde de configuratia masinii, fiecare post de conducere trebuie prevazut cu o placa ce trebuie sa indice, preferabil sub forma de diagrame sau prin intermediul tabelelor, sarcinile nominale pentru fiecare configuratie.
Masinile destinate doar ridicarii obiectelor, echipate cu o cabina care permite accesul persoanelor, trebuie sa poarte o avertizare clara si durabila de interzicere a ridicarii persoanelor. Aceasta avertizare trebuie sa fie vizibila de la fiecare loc in care este posibil accesul.
4.4. Instructiuni
4.4.1. Dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii
Fiecare dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii sau fiecare lot comercial indivizibil de dispozitive de prindere trebuie sa fie insotit de instructiuni care sa furnizeze cel putin urmatoarele informatii:
a) conditiile normale de utilizare;
b) limitele de utilizare [in special pentru dispozitivele de prindere care nu pot fi conforme cu prevederile pct. 4.1.2.6 lit. e)];
c) instructiunile pentru montare, utilizare si mentenanta;
d) coeficientul de incercare statica utilizat.
4.4.2. Masini de ridicat
Fiecare masina de ridicat trebuie sa fie insotita de instructiuni care sa contina urmatoarele informatii:
a) caracteristicile tehnice ale masinii, in special:
- sarcina maxima de utilizare si, dupa caz, o copie a placii sau a tabelului cu sarcinile descrise la al doilea alineat al pct. 4.3.3;
- reactiunile din reazeme sau incastrari si, dupa caz, caracteristicile cailor de rulare;
- daca este necesar, definirea si mijloacele de instalare a contragreutatilor;
b) continutul carnetului de urmarire a masinii, daca el nu este furnizat impreuna cu masina;
c) indrumari pentru utilizare, in special pentru a remedia insuficienta observarii directe a sarcinii de catre operator;
d) daca este necesar, un raport de incercari care prezinta incercarile statice si dinamice efectuate de catre sau pentru producator ori pentru reprezentantul sau autorizat;
e) pentru masinile care nu sunt asamblate la sediul producatorului in configuratia in care urmeaza a fi utilizate, instructiunile necesare pentru indeplinirea masurilor mentionate la pct. 4.1.3 inainte de prima punere in functiune.
5. Cerinte esentiale de sanatate si securitate suplimentare pentru masinile destinate lucrului in subteran
Masinile destinate lucrului in subteran trebuie sa raspunda ansamblului cerintelor esentiale de securitate si sanatate descrise in prezenta parte (a se vedea principiile generale, pct. 4).
5.1. Riscuri datorate lipsei de stabilitate
Sustinerile mecanizate trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa mentina o directie precizata in timpul deplasarii si sa nu alunece inainte si in timpul deplasarii sub sarcina si dupa ce sarcina a fost inlaturata. Ele trebuie echipate cu ancorari pentru placile de capat ale stalpilor de sustinere hidraulici individuali.
5.2. Circulatie
Sustinerile mecanizate trebuie sa permita circulatia nestanjenita a persoanelor expuse.
5.3. Organe de comanda
Organele de comanda pentru accelerarea si franarea masinilor care se deplaseaza pe sine trebuie sa fie actionate manual. Totusi, dispozitivele de validare a comezii pot fi actionate cu piciorul.
Organele de comanda ale sustinerilor mecanizate trebuie sa fie proiectate si dispuse astfel incat sa permita ca, in timpul operatiilor de ripare, operatorii sa fie protejati de o sustinere la fata locului. Organele de comanda trebuie protejate impotriva oricarei declansari neasteptate.
5.4. Oprirea
Masinile autopropulsate care se deplaseaza pe sine, destinate pentru lucrul in subteran, trebuie sa fie echipate cu un dispozitiv de validare a comenzii, care sa actioneze asupra circuitului de comanda a deplasarii masinii astfel incat sa se opreasca deplasarea in cazul in care conductorul pierde controlul deplasarii.
5.5. Incendiu
Cerinta prevazuta la cea de-a doua liniuta a pct. 3.5.2 este obligatorie pentru masinile care contin elemente foarte inflamabile.
Sistemul de franare al masinii destinate pentru lucrul in subteran trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa nu produca scantei sau sa genereze incendii.
Masinile cu motor cu ardere interna destinate pentru lucrul in subteran trebuie sa fie echipate numai cu motoare care utilizeaza carburanti cu tensiune de vapori scazuta si care sa excluda orice scanteie de natura electrica.
5.6. Emisii gaze de evacuare
Emisiile gazelor de evacuare ale motoarelor cu ardere interna nu trebuie sa fie evacuate in sus.
6. Cerinte esentiale de sanatate si securitate suplimentare pentru masinile care prezinta pericole specifice datorate ridicarii persoanelor
Masinile care prezinta pericole specifice datorate ridicarii persoanelor trebuie sa raspunda ansamblului cerintelor esentiale de securitate si sanatate descrise in prezenta parte (a se vedea principiile generale, pct. 4).
6.1. Observatii generale
6.1.1. Rezistenta mecanica
Cabina, inclusiv trapele, trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa asigure un spatiu si rezistenta corespunzatoare numarului maxim de persoane care se pot afla in cabina si la sarcina maxima de utilizare.
Coeficientii de siguranta pentru componentele mentionate la pct. 4.1.2.4 si 4.1.2.5 sunt inadecvati pentru masinile destinate ridicarii persoanelor sau a persoanelor si obiectelor si trebuie sa fie, ca regula generala, dublati. Masina destinata ridicarii persoanelor sau a persoanelor si obiectelor trebuie sa fie echipata cu o suspensie ori un sistem de sustinere a cabinei proiectat si construit astfel incat sa asigure un nivel global de securitate adecvat si sa previna riscul de cadere a cabinei.
Daca lanturile sau cablurile sunt utilizate pentru suspendarea cabinei, ca regula generala, cel putin doua cabluri ori lanturi independente sunt necesare, fiecare avand propriul ancoraj.
6.1.2. Controlul solicitarilor pentru masinile cu sursa de energie diferita de forta umana
Cerintele pct. 4.2.2 se aplica indiferent de valorile sarcinii maxime de utilizare si de momentul de rasturnare, cu exceptia cazului in care producatorul poate sa demonstreze ca nu exista risc de supraincarcare sau de rasturnare.
6.2. Organe de comanda
Daca cerintele de securitate nu impun alte solutii, cabina trebuie, de regula, sa fie proiectata si construita astfel incat persoanele care se afla in interior sa dispuna de organe de comanda a miscarilor de ridicare si de coborare si, daca este cazul, a altor deplasari ale cabinei.
Aceste organe de comanda trebuie sa aiba prioritate in functionare fata de alte organe de comanda prevazute pentru comanda aceleiasi miscari, cu exceptia dispozitivelor de oprire de urgenta.
Organele de comanda pentru astfel de miscari trebuie sa fie de tipul cu comanda mentinuta, cu exceptia cazului in care cabina este complet inchisa.
6.3. Riscuri pentru persoanele aflate pe sau in interiorul cabinei
6.3.1. Riscuri datorate deplasarilor cabinei
Masina de ridicat trebuie sa fie proiectata, construita si echipata astfel incat accelerarea sau franarea cabinei sa nu creeze un risc pentru persoane.
6.3.2. Riscuri de cadere a persoanelor din cabina
Cabina nu trebuie sa se incline in pozitia in care se creeaza un risc de cadere a ocupantilor, inclusiv daca masina si cabina sunt in miscare.
Daca cabina este proiectata ca punct de lucru, ea trebuie sa asigure stabilitatea si sa impiedice miscarile periculoase.
Daca masurile mentionate la pct. 1.5.15 nu sunt adecvate, cabina trebuie sa fie prevazuta cu un numar suficient de puncte de ancorare adaptat numarului persoanelor care se pot afla in cabina. Punctele de ancorare trebuie sa fie suficient de rezistente pentru a permite utilizarea echipamentelor individuale de protectie destinate sa protejeze impotriva caderilor de la inaltime.
Orice trapa in podea sau in plafon ori in usile laterale trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa impiedice deschiderea neasteptata si sa se deschida in sensul in care sa previna orice risc de cadere, in cazul deschiderii neasteptate.
6.3.3. Riscuri datorate caderii de obiecte pe cabina
Daca exista riscul de cadere de obiecte pe cabina care ar putea pune in pericol persoanele, cabina trebuie sa fie echipata cu un acoperis de protectie.
6.4. Masini care deservesc palierele
6.4.1. Riscuri pentru persoanele de pe si din cabina
Cabina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa previna riscurile datorate contactului intre persoane si/sau obiecte in interiorul cabinei, pe de o parte, si orice componenta fixa sau mobila, pe de alta parte. Dupa caz, cabina trebuie sa fie ea insasi complet inchisa si sa fie echipata cu un dispozitiv de blocare care sa impiedice miscarile periculoase ale cabinei atunci cand usile nu sunt inchise. Usile trebuie sa ramana inchise daca cabina se opreste intre doua paliere, atunci cand exista riscul de cadere din cabina.
Masina trebuie sa fie proiectata, construita si, dupa caz, echipata cu dispozitive astfel incat sa previna deplasarea necontrolata a cabinei, in sens ascendent sau descendent. Aceste dispozitive trebuie sa fie capabile sa opreasca cabina la sarcina maxima de utilizare si la viteza maxima previzibila.
Oprirea datorata actionarii acestui dispozitiv nu trebuie sa provoace franarea periculoasa pentru ocupanti, indiferent de conditiile de sarcina.
6.4.2. Comenzi situate pe paliere
Comenzile, altele decat cele utilizate in caz de urgenta, situate pe paliere trebuie sa nu declanseze miscarile cabinei, daca:
- organele de comanda din cabina functioneaza;
- cabina nu se afla la un palier.
6.4.3. Accesul la cabina
Protectorii palierelor si cabinei trebuie sa fie proiectati si construiti astfel incat sa asigure un transfer in conditii de securitate catre si de la cabina, tinandu-se cont de ansamblul previzibil al obiectelor si persoanelor de ridicat.
6.5. Marcaje
Cabina trebuie sa poarte informatiile necesare pentru asigurarea securitatii, care includ:
- numarul de persoane care se pot afla in cabina;
- sarcina maxima de utilizare.


ANEXA Nr. 2 - DECLARATII


1. Continut

A. Declaratia CE de conformitate a masinii
Declaratia si traducerile acesteia trebuie sa fie elaborate potrivit instructiunilor prevazute la pct. 1.7.4.1 lit. a) si b) din anexa nr. 1 si trebuie sa fie dactilografiate sau scrise de mana cu majuscule.
Aceasta declaratie se refera exclusiv la masina care se afla in starea in care a fost introdusa pe piata si exclude componentele adaugate si/sau operatiile efectuate ulterior de catre utilizatorul final.
Declaratia CE de conformitate trebuie sa contina urmatoarele elemente:
1. denumirea si adresa completa ale producatorului si, dupa caz, ale reprezentantului sau autorizat;
2. denumirea si adresa persoanei autorizate sa constituie dosarul tehnic, persoana care trebuie sa fie stabilita in Uniunea Europeana;
3. descrierea si identificarea masinii, inclusiv denumirea generica, functia, modelul, tipul, numarul de serie si denumirea sa comerciala;
4. o declaratie care sa precizeze expres ca masina satisface ansamblul prevederilor pertinente din prezenta hotarare si, dupa caz, o declaratie similara care precizeaza ca masina este conforma si cu alte reglementari si/sau reguli tehnice specifice. Referintele trebuie sa fie cele care sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. In cazul masinilor fabricate pe teritoriul Romaniei se precizeaza toate referintele reglementarilor romane aplicabile, care sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
5. daca este cazul, numele, adresa si numarul de identificare ale organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip prevazuta in anexa nr. 9 si numarul certificatului de examinare CE de tip;
6. daca este cazul, numele, adresa si numarul de identificare ale organismului notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitatii totale prevazut in anexa nr. 10;
7. daca este cazul, referintele la standarde armonizate care au fost utilizate asa cum este mentionat la art. 9 alin. (3) din hotarare;
8. daca este cazul, referintele la alte standarde si la specificatiile tehnice care au fost utilizate;
9. locul si data declaratiei;
10. identitatea si semnatura persoanei imputernicite sa elaboreze aceasta declaratie in numele producatorului sau al reprezentantului sau autorizat.

B. Declaratie de incorporare a cvasimasinilor
Declaratia si traducerile acesteia trebuie sa fie elaborate potrivit instructiunilor prevazute la pct. 1.7.4.1 lit. a) si b) din anexa nr. 1 si trebuie sa fie dactilografiate sau scrise de mana cu majuscule.
Declaratia de incorporare trebuie sa contina urmatoarele elemente:
1. denumirea si adresa completa ale producatorului cvasimasinii si, dupa caz, ale reprezentantului sau autorizat;
2. numele si adresa persoanei autorizate sa constituie dosarul tehnic respectiv, persoana care trebuie sa fie stabilita in Uniunea Europeana;
3. descrierea si identificarea cvasimasinii, inclusiv denumirea generica, functia, modelul, tipul, numarul de serie si denumirea sa comerciala;
4. o declaratie care sa precizeze care sunt cerintele esentiale prevazute de prezenta hotarare aplicate si satisfacute si ca documentatia tehnica specifica este constituita conform lit. B) din anexa nr. 7 si, dupa caz, o declaratie care precizeaza ca cvasimasina este conforma si cu alte reglementari si/sau reguli tehnice specifice. Referintele trebuie sa fie cele care sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. In cazul cvasimasinilor fabricate pe teritoriul Romaniei se precizeaza toate referintele reglementarilor romane aplicabile, care sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
5. un angajament de a transmite informatiile relevante privind cvasimasina, la cererea justificata a autoritatilor nationale. Acest angajament trebuie sa contina metoda de transmitere si nu trebuie sa aduca prejudicii drepturilor de proprietate intelectuala a producatorului cvasimasinii;
6. o declaratie in care se precizeaza ca aceasta cvasimasina nu poate fi introdusa pe piata inainte ca masina finala in care ea trebuie sa fie incorporata a fost declarata conforma cu prevederile relevante ale prezentei hotarari, daca este necesar;
7. locul si data declaratiei;
8. identitatea si semnatura persoanei imputernicite sa elaboreze aceasta declaratie in numele producatorului sau al reprezentantului sau autorizat.

2. Conservare
Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze originalul declaratiei CE de conformitate pentru o perioada de cel putin 10 ani de la ultima data a fabricarii masinii.
Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze originalul declaratiei de incorporare pentru o perioada de cel putin 10 ani de la ultima data a fabricarii cvasimasinii.


ANEXA Nr. 3 - MARCAJUL CE


Marcajul CE de conformitate este constituit din initialele "CE" sub urmatoarea forma:
In cazul reducerii sau maririi marcajului CE, proportiile trebuie respectate, asa cum reiese din grafica de mai sus.
Diferitele elemente ale marcajului CE trebuie sa aiba aceleasi dimensiuni pe verticala, care nu pot fi mai mici de 5 mm. Se poate face derogare de la aceasta dimensiune pentru masinile de dimensiuni reduse.
Marcajul CE trebuie sa fie aplicat in imediata vecinatate a numelui producatorului sau al reprezentantului sau autorizat, cu folosirea acelorasi tehnici.
In situatia in care se aplica procedura de asigurare a calitatii totale mentionata la art. 13 alin. (3) lit. c) si alin. (4) lit. b) din hotarare, marcajul CE trebuie sa fie imediat urmat de numarul de identificare al organismului notificat.


ANEXA Nr. 4 - CATEGORII DE MASINI pentru care se aplica una dintre procedurile prevazute la art. 13 alin. (3) si (4) din hotarare

1. ferastraie circulare (simple sau multiple) pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea carnii si materialelor cu caracteristici fizice similare, de urmatoarele tipuri:
1.1. ferastraie mecanice, cu lama (lame) in pozitie fixa in timpul prelucrarii, cu masa sau suport fixa (fix), cu avans manual al piesei ori cu dispozitiv amovibil de avans cu antrenare mecanizata;
1.2. ferastraie mecanice, cu lama (lame) in pozitie fixa in timpul prelucrarii, cu masa mobila sau carucior cu miscare alternativa, cu deplasare manuala;
1.3. ferastraie mecanice, cu lama (lame) in pozitie fixa in timpul prelucrarii, prevazute prin constructie cu dispozitiv de antrenare mecanizata a pieselor prelucrate, cu alimentare si/sau evacuare manuala;
1.4. ferastraie, cu lama (lame) mobila (mobile) in timpul prelucrarii, cu dispozitiv de antrenare mecanizata, cu alimentare si/sau evacuare manuala;
2. masini de indreptat cu avans manual pentru prelucrarea lemnului;
3. masini de rindeluit pe o fata care este prevazuta prin constructie cu dispozitiv de antrenare mecanizata, cu alimentare si/sau evacuare manuala pentru prelucrarea lemnului;
4. ferastraie cu panza panglica, cu alimentare si/sau evacuare manuala pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea carnii si materialelor cu caracteristici fizice similare, de urmatoarele tipuri:
4.1. ferastraie mecanice, in pozitie fixa in timpul prelucrarii, cu masa sau suport fixa (fix) ori cu miscare alternativa;
4.2. ferastraie mecanice, cu lama montata pe un carucior cu miscare alternativa;
5. masini combinate ale tipurilor mentionate la pct. 1-4 si la pct. 7 pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare;
6. masini de cepuit cu mai multe axe cu avans manual pentru prelucrarea lemnului;
7. masini de frezat cu ax vertical cu avans manual pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare;
8. ferastraie portabile cu lant pentru prelucrarea lemnului;
9. prese, inclusiv prese pentru indoit, pentru prelucrarea la rece a metalelor, cu incarcare si/sau descarcare manuala, ale caror elemente mobile pot sa aiba o cursa superioara valorii de 6 mm si o viteza mai mare de 30 mm/s;
10. masini de format mase plastice prin injectie ori comprimare cu incarcare si/sau descarcare manuala;
11. masini de format piese din cauciuc prin injectie ori comprimare cu incarcare si/sau descarcare manuala;
12. masini pentru lucrari subterane, de urmatoarele tipuri:
12.1. locomotive si vagonete cu sistem de franare;
12.2. elemente de sustinere cu actionare hidraulica;
13. masini de colectare a deseurilor menajere cu incarcare manuala si avand un mecanism de compactare incorporat;
14. arbori de transmisie cu articulatii cardanice, inclusiv protectorii lor;
15. protectorii arborilor de transmisie cu articulatii cardanice;
16. elevatoare pentru vehicule;
17. echipamente pentru ridicarea persoanelor si obiectelor, care prezinta un pericol de cadere pe verticala de la o inaltime mai mare de 3 m;
18. masini portabile prevazute cu cartuse de fixare a incarcaturii explozive si alte masini de impact;
19. dispozitive de protectie destinate detectarii prezentei persoanelor;
20. protectori mobili actionati cu un dispozitiv de blocare destinat sa fie utilizat la masinile mentionate la pct. 9, 10 si 11;
21. blocuri logice care asigura functii de securitate;
22. structuri de protectie pentru combaterea efectelor rasturnarii (ROPS);
23. structuri de protectie pentru combaterea efectelor caderilor de obiecte (FOPS).


ANEXA Nr. 5 - LISTA INDICATIVA a componentelor de securitate prevazute la art. 3 alin. (2) pct. 3 din hotarare

1. protectorii arborilor de transmisie cu articulatii cardanice;
2. dispozitive de protectie destinate detectarii prezentei persoanelor;
3. protectori mobili actionati cu un dispozitiv de blocare destinat sa fie utilizat la masinile mentionate la pct. 9, 10 si 11 din anexa nr. 4;
4. blocuri logice care asigura functiile de securitate la masini;
5. valve cu mijloace suplimentare de detectare a defectarii, destinate controlului miscarilor periculoase la masini;
6. sisteme de extractie a emisiilor masinii;
7. protectori si dispozitive de protectie destinate sa protejeze persoanele expuse impotriva partilor mobile implicate direct in procesul de lucru al masinii;
8. dispozitive de control al solicitarilor si al miscarilor la masinile de ridicat;
9. dispozitive de retinere a persoanelor pe scaun;
10. dispozitivele pentru oprirea de urgenta;
11. sistemele de descarcare pentru prevenirea acumularii sarcinilor electrostatice potential periculoase;
12. limitatoare de energie si dispozitive de securitate prevazute la pct. 1.5.7, 3.4.7 si 4.1.2.6 din anexa nr. 1;
13. sisteme si dispozitive destinate reducerii emisiei de zgomot si a vibratiilor;
14. structuri de protectie pentru combaterea efectelor rasturnarii (ROPS);
15. structuri de protectie pentru combaterea efectelor caderilor de obiecte (FOPS);
16. comenzile bimanuale;
17. componente pentru masinile de ridicat si/sau deplasat persoane intre diferite paliere, incluse in lista urmatoare:
a) dispozitive de blocare a usilor palierelor;
b) dispozitive care prevad impiedicarea caderii sau a miscarii necontrolate pe verticala a cabinei;
c) dispozitive de limitare a excesului de viteza;
d) amortizoare cu acumulare de energie:
- neliniare; sau
- cu amortizarea reculului;
e) amortizoare cu disipare de energie;
f) dispozitive de securitate montate pe cricurile circuitelor hidraulice la care acestea sunt utilizate ca dispozitive impotriva caderii;
g) dispozitive de securitate electrica compuse din intrerupatoare de securitate care cuprind componente electronice.


ANEXA Nr. 6 - INSTRUCTIUNI de asamblare pentru cvasimasini


Instructiunile de asamblare pentru cvasimasini trebuie sa contina o descriere a conditiilor care trebuie indeplinite pentru a permite incorporarea adecvata la masina finala, astfel incat sa nu se compromita sanatatea si securitatea.
Instructiunile de asamblare trebuie sa fie stabilite in una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene acceptate de catre producatorul masinii la care cvasimasina va fi incorporata sau de catre reprezentantul sau autorizat.


ANEXA Nr. 7


A. Dosarul tehnic pentru masini
Prezenta parte descrie procedura care trebuie urmarita pentru constituirea dosarului tehnic. Dosarul tehnic trebuie sa demonstreze ca masina este conforma cu cerintele din hotarare. El trebuie sa acopere fazele de proiectare, fabricare si functionare a masinii, in masura necesara evaluarii conformitatii. Dosarul tehnic trebuie sa fie stabilit in una sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii Europene, cu exceptia instructiunilor masinii pentru care se aplica prevederile specifice stabilite la pct. 1.7.4.1 din anexa nr. 1.
1. Dosarul tehnic trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) un dosar de fabricare, care sa contina:
- o descriere generala a masinii;
- un plan de ansamblu al masinii, planurile circuitelor de comanda, precum si descrierile si explicatiile pertinente necesare pentru intelegerea functionarii masinii;
- planurile detaliate si complete insotite, eventual, de note de calcul, rezultate ale incercarilor, atestarilor etc., care permit verificarea conformitatii masinii cu cerintele esentiale de sanatate si securitate;
- documentatia referitoare la evaluarea riscurilor, care descrie procedura urmata, inclusiv:
(i) lista cerintelor esentiale de sanatate si securitate care se aplica masinii;
(ii) descrierea masurilor de protectie aplicate in vederea eliminarii pericolelor identificate sau pentru reducerea riscurilor si, dupa caz, indicarea riscurilor reziduale asociate masinii;
- standardele si alte specificatii tehnice utilizate, cu precizarea cerintelor esentiale de sanatate si securitate acoperite prin aceste standarde;
- orice raport tehnic care sa contina rezultatele incercarilor efectuate fie de catre fabricant, fie de catre un organism ales de fabricant sau de reprezentantul sau autorizat;
- o copie a instructiunilor masinii;
- daca este cazul, o declaratie de incorporare referitoare la cvasimasina inclusa in masina completa si instructiunile de asamblare pertinente pe care le contine aceasta;
- daca este cazul, copii ale declaratiei CE de conformitate a masinii sau a altor produse incorporate in masina;
- o copie a declaratiei CE de conformitate;
b) in cazul fabricatiei in serie, dispozitiile interne care trebuie implementate pentru a se asigura ca masinile raman conforme cu prevederile hotararii.
Producatorul trebuie sa efectueze cercetarile si incercarile necesare pe componente, accesorii sau pe masina completa pentru a determina daca, prin proiectare si fabricare, aceasta poate fi asamblata si pusa in functiune in deplina securitate. Rapoartele si rezultatele pertinente trebuie sa fie incluse in dosarul tehnic.
2. Dosarul tehnic mentionat la pct. 1 trebuie sa fie pus la dispozitia autoritatilor competente din statele membre ale Uniunii Europene pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii masinii sau, in cazul fabricarii in serie, de la ultimul exemplar produs.
Acest dosar tehnic nu trebuie sa se gaseasca obligatoriu pe teritoriul Uniunii Europene si nici nu trebuie sa fie disponibil in mod permanent sub forma materiala. Totusi, el trebuie sa poata fi reconstituit si pus la dispozitie intr-o perioada de timp compatibila cu importanta sa de catre persoana desemnata in declaratia CE de conformitate.
Dosarul tehnic nu trebuie sa contina planurile detaliate sau orice alte informatii specifice privind subansamblurile utilizate pentru fabricarea masinilor numai daca cunoasterea lor este indispensabila pentru verificarea conformitatii masinii cu cerintele esentiale de sanatate si securitate.
3. Neprezentarea dosarului tehnic, ca urmare a unei cereri temeinic motivate de catre autoritatile nationale competente, poate constitui un motiv suficient pentru punerea la indoiala a conformitatii masinii in cauza cu cerintele esentiale de sanatate si securitate.

B. Documentatia tehnica relevanta pentru cvasimasini
Prezenta parte descrie procedura care trebuie urmarita pentru constituirea dosarului tehnic pertinent. Documentatia trebuie sa puna in evidenta care dintre cerintele esentiale din hotarare sunt aplicabile si indeplinite. Ea trebuie sa acopere fazele de proiectare, fabricare si functionare a cvasimasinii, in masura necesara evaluarii conformitatii cu cerintele esentiale de sanatate si securitate. Documentatia trebuie sa fie stabilita in una sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii Europene.
1. Documentatia trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) un dosar de fabricare, care sa contina:
- un plan de ansamblu al cvasimasinii, inclusiv planurile circuitelor de comanda;
- planurile detaliate si complete insotite, eventual, de note de calcul, rezultate ale incercarilor, atestarilor etc., care permit verificarea conformitatii cvasimasinii cu cerintele esentiale de sanatate si securitate care ii sunt aplicabile;
- documentatia referitoare la evaluarea riscurilor, care descrie procedura urmata, inclusiv:
(i) lista cerintelor esentiale de sanatate si securitate care se aplica si sunt indeplinite;
(ii) descrierea masurilor de prevenire aplicate in vederea eliminarii pericolelor identificate sau pentru reducerea riscurilor si, daca este cazul, indicarea riscurilor reziduale;
(iii) standardele si alte specificatii tehnice utilizate, cu precizarea cerintelor esentiale de sanatate si securitate acoperite de aceste standarde;
(iv) orice raport tehnic care sa contina rezultatele incercarilor efectuate fie de catre fabricant, fie de un organism ales de fabricant sau de reprezentantul sau autorizat;
(v) o copie a instructiunilor de asamblare a cvasimasinii;
b) in cazul fabricatiei in serie, dispozitiile interne care trebuie implementate pentru a se asigura ca respectiva cvasimasina ramane conforma cu cerintele esentiale de sanatate si securitate aplicabile.
Producatorul trebuie sa efectueze cercetarile si incercarile necesare pe componente, accesorii sau pe cvasimasina pentru a determina daca, prin proiectare si fabricare, aceasta poate fi asamblata si pusa in functiune in deplina securitate. Rapoartele si rezultatele pertinente trebuie sa fie incluse in dosarul tehnic.
2. Documentatia tehnica pertinenta trebuie sa fie pusa, la cerere, la dispozitia autoritatilor competente din statele membre ale Uniunii Europene pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii cvasimasinii sau, in cazul fabricarii in serie, de la ultimul exemplar produs si sa fie prezentate la cererea acestor autoritati. Documentatia nu trebuie sa se gaseasca obligatoriu pe teritoriul Uniunii Europene si nici nu trebuie sa fie disponibila in mod permanent sub forma materiala. Totusi, ea trebuie sa poata fi reconstituita si pusa la dispozitie intr-o perioada de timp compatibila cu importanta sa de catre persoana desemnata in declaratia CE de conformitate.
3. Neprezentarea documentatiei tehnice pertinente, ca urmare a unei cereri temeinic motivate de catre autoritatile nationale competente, poate constitui un motiv suficient pentru punerea la indoiala a conformitatii cvasimasinii respective cu cerintele esentiale de sanatate si securitate, aplicate si atestate.


ANEXA Nr. 8 - EVALUAREA conformitatii cu control intern al productiei masinilor

1. Prezenta anexa descrie procedura prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat, care indeplineste obligatiile prevazute la pct. 2 si 3, asigura si declara ca masina respectiva satisface cerintele esentiale de sanatate si securitate relevante din hotarare.
2. Pentru fiecare tip reprezentativ al seriei considerate, producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste dosarul tehnic prevazut la lit. A din anexa nr. 7.
3. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare, in cadrul procesului de productie, pentru a asigura conformitatea masinii fabricate cu dosarul tehnic prevazut la lit. A din anexa nr. 7 si cu cerintele hotararii.


ANEXA Nr. 9 - EXAMINAREA CE DE TIP


Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat constata si atesta ca un model reprezentativ al unei masini prevazute in anexa nr. 4 (denumita tip) este conform cu prevederile hotararii.
1. Pentru fiecare tip, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa stabileasca un dosar tehnic conform lit. A din anexa nr. 7.
2. Pentru fiecare tip, producatorul sau reprezentantul sau autorizat va inainta cererea de examinare CE de tip unui organism notificat, la alegerea sa.
Cererea contine:
a) numele si adresa producatorului si, dupa caz, ale reprezentantului sau autorizat;
b) o declaratie scrisa, din care sa rezulte ca aceasta cerere nu a fost inaintata altui organism notificat;
c) dosarul tehnic.
In plus, solicitantul trebuie sa puna la dispozitia organismului notificat un esantion al tipului. Organismul notificat poate solicita alte esantioane daca programul de incercari solicita acest lucru.
3. Organismul notificat:
3.1. examineaza dosarul tehnic, verifica daca tipul a fost fabricat in conformitate cu acesta si stabileste elementele care au fost proiectate in conformitate cu prevederile aplicabile standardelor mentionate la art. 9 alin. (2) din hotarare, inclusiv elementele a caror proiectare nu se bazeaza pe prevederile relevante din standarde;
3.2. efectueaza sau urmeaza sa efectueze controalele, masurarile ori incercarile necesare pentru verificarea daca solutiile adoptate indeplinesc cerintele esentiale de sanatate si securitate prevazute de prezenta hotarare, atunci cand nu au fost aplicate standardele prevazute la art. 9 alin. (2) din hotarare;
3.3. in cazul in care au fost aplicate standardele armonizate prevazute la art. 9 alin. (2) din hotarare, efectueaza sau urmeaza sa efectueze controalele, masurarile ori incercarile necesare pentru verificarea daca aceste standarde au fost efectiv aplicate;
3.4. de comun acord cu solicitantul convine asupra locului unde se va verifica daca tipul a fost fabricat conform dosarului tehnic examinat si unde controalele, masurarile si incercarile necesare sunt efectuate.
4. In situatia in care tipul satisface prevederile hotararii, organismul notificat elibereaza solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie sa contina numele si adresa producatorului si ale reprezentantului sau autorizat, informatiile necesare pentru identificarea tipului aprobat, concluziile examinarii si conditiile in care a fost efectuata emiterea certificatului.
Producatorul si organismul notificat trebuie sa pastreze, pe o perioada de cel putin 15 ani de la data eliberarii certificatului, o copie a acestui certificat, dosarul tehnic, inclusiv toate documentele relevante.
5. Daca tipul nu satisface prevederile hotararii, organismul notificat refuza eliberarea catre solicitant a certificatului de examinare CE de tip, motivand intr-o maniera detaliata acest refuz. Organismul notificat informeaza solicitantul, alte organisme notificate si statul membru al Uniunii Europene care l-a notificat. Organismul trebuie sa stabileasca o procedura de apel.
6. Solicitantul informeaza organismul notificat care detine dosarul tehnic referitor la certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificarile tipului aprobat. Organismul notificat examineaza aceste modificari si apoi fie confirma valabilitatea certificatului de examinare CE de tip existent, fie elibereaza un nou certificat, daca aceste modificari pot sa compromita conformitatea cu cerintele esentiale de sanatate si securitate sau conditiile de utilizare prevazute a tipului.
7. Comisia, statele membre ale Uniunii Europene si alte organisme notificate pot, la cerere, sa obtina o copie a certificatelor de examinare CE de tip. La cererea motivata, Comisia si statele membre ale Uniunii Europene pot sa obtina o copie a dosarului tehnic si a rezultatelor examenelor efectuate de catre organismul notificat.
8. Dosarele si corespondenta, referitoare la procedurile legate de examinarea CE de tip, sunt redactate in una dintre limbile oficiale ale statului membru care este stabilita de organismul notificat sau intr-o limba oficiala a Uniunii Europene acceptata de acesta.
9. Valabilitatea certificatului de examinare CE de tip
9.1. Organismul notificat are responsabilitatea permanenta de a se asigura ca certificatul de examinare CE de tip continua sa fie valabil. El informeaza producatorul cu privire la orice modificare importanta cu implicatii asupra valabilitatii certificatului. Organismul notificat retrage certificatele care nu mai sunt valabile.
9.2. Producatorul masinii in cauza are responsabilitatea permanenta de a se asigura ca masina respectiva este conforma cu nivelul progresului tehnic.
9.3. Producatorul trebuie sa solicite organismului notificat reexaminarea valabilitatii certificatului de examinare CE de tip la fiecare 5 ani. Daca organismul estimeaza ca aceasta certificare ramane valabila, mentinuta la nivelul progresului tehnic, el reinnoieste acest certificat pentru inca 5 ani.
Producatorul si organismul notificat pastreaza, pe o perioada de cel putin 15 ani de la data eliberarii certificatului de examinare CE de tip, o copie a acestui certificat, dosarul tehnic, inclusiv toate documentele relevante.
9.4. In cazul in care certificatul de examinare CE de tip nu este reinnoit, producatorul inceteaza introducerea pe piata a masinii in cauza.


ANEXA Nr. 10 - ASIGURAREA TOTALA A CALITATII


Prezenta anexa descrie evaluarea conformitatii masinilor prevazute in anexa nr. 4 fabricate sub un sistem de asigurare totala a calitatii si descrie procedura prin care organismul notificat evalueaza si aproba sistemul de calitate si controleaza aplicarea lui.
1. Producatorul trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat pentru proiectare, fabricare, inspectie finala si incercari, asa cum este specificat la pct. 2, si care face obiectul supravegherii prevazute la pct. 3.
2. Sistemul de calitate
2.1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat inainteaza unui organism notificat, la alegerea sa, o cerere de evaluare a sistemului sau de calitate.
Cererea contine:
a) numele si adresa producatorului si, dupa caz, ale reprezentantului sau autorizat;
b) locurile de proiectare, fabricare, inspectie, incercari si depozitare a masinilor;
c) dosarul tehnic, descris la lit. A din anexa nr. 7, pentru un model din fiecare categorie de masina prevazuta in anexa nr. 4 pe care intentioneaza sa o produca;
d) documentatia privind sistemul calitatii;
e) o declaratie scrisa, din care sa rezulte ca aceasta cerere nu a fost inaintata altui organism notificat.
2.2. Sistemul de calitate trebuie sa asigure conformitatea masinilor cu prevederile hotararii. Toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de catre producator trebuie sa existe intr-un mod sistematic si rational sub forma unor masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a masurilor legate de procedura si de calitate, cum ar fi programe, planuri, manuale si dosare de calitate.
Documentatia contine, in special, o descriere corespunzatoare a urmatoarelor:
a) obiectivele calitatii, organigrama si responsabilitatile, precum si responsabilitatea de a gestiona sistemul calitatii in ceea ce priveste proiectarea si calitatea masinilor;
b) specificatiile tehnice referitoare la proiectare, inclusiv standardele utilizate si mijloacele care au fost folosite pentru a se asigura ca cerintele esentiale de sanatate si securitate sunt indeplinite, daca standardele prevazute la art. 9 alin. (2) din hotarare nu sunt utilizate integral;
c) metodele de inspectie si de verificare a proiectarii, procedeele si actiunile sistematice care sunt utilizate la proiectarea masinilor carora li se aplica hotararea;
d) metodele corespunzatoare de fabricatie, de control al calitatii si de asigurare a calitatii, procedeele si actiunile sistematice care sunt utilizate;
e) inspectiile si incercarile care sunt efectuate inainte, in timpul si dupa fabricare, cu indicarea frecventei efectuarii acestora;
f) documentele de calitate, cum ar fi rapoartele de inspectie si informatiile legate de incercari, informatiile legate de etalonare si rapoartele privind calificarea personalului implicat;
g) mijloacele care permit controlul realizarii proiectarii si a calitatii dorite in ceea ce priveste masinile, precum si aplicarea efectiva a sistemului de calitate.
2.3. Organismul notificat evalueaza sistemul de calitate pentru a determina daca acesta raspunde cerintelor prevazute la pct. 2.2.
Elementele sistemului de calitate care sunt conforme cu standardele armonizate relevante sunt presupuse conforme cu cerintele corespunzatoare prevazute la pct. 2.2.
Echipa de auditori trebuie sa includa cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei masinilor. Procedura de evaluare impune o vizita de inspectie la instalatiile producatorului. In cursul evaluarii, echipa de auditori trebuie sa examineze dosarul tehnic prevazut la lit. c) a celui de-al doilea alineat al pct. 2.1, pentru a se asigura conformitatea cu cerintele esentiale de sanatate si securitate aplicabile.
Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa fie notificat asupra deciziei. Notificarea contine concluziile examinarii si decizia motivata a evaluarii. Organismul notificat trebuie sa stabileasca o procedura de apel.
2.4. Producatorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile care decurg din sistemul de calitate aprobat si sa asigure mentinerea si aplicarea lui efectiva.
Producatorul sau reprezentantul sau autorizat informeaza organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitatii cu privire la toate proiectele de modificare a acestuia.
Organismul notificat evalueaza modificarile propuse si decide daca sistemul de calitate modificat continua sa satisfaca cerintele prevazute la pct. 2.2 sau daca o reevaluare este necesara.
Decizia sa este notificata producatorului. Notificarea contine concluziile examinarii si decizia motivata a evaluarii.
3. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
3.1. Scopul supravegherii este de a se asigura ca producatorul raspunde corect obligatiilor care decurg din sistemul calitatii aprobat.
3.2. Producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat in vederea inspectiei la locurile de proiectare, fabricare, inspectie, incercari si depozitare si sa ii furnizeze toate informatiile necesare, cum ar fi:
a) documentatia referitoare la sistemul de calitate;
b) documentele de calitate prevazute in sectiunea din sistemul calitatii corespunzatoare proiectarii, cum ar fi rezultatele analizelor, calcule, incercari etc.;
c) documentele de calitate prevazute in sectiunea din sistemul calitatii corespunzatoare fabricatiei, cum ar fi rapoartele de inspectie si informatiile legate de incercari, informatiile legate de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.
3.3. Organismul notificat efectueaza audituri periodice pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul de calitate; el furnizeaza un raport de audit producatorului. Frecventa auditurilor periodice trebuie sa fie la fiecare 3 ani, fiind efectuate ca o reevaluare completa.
3.4. In plus, organismul notificat poate sa efectueze vizite inopinate la producator. Necesitatea acestor vizite suplimentare si frecventa acestora sunt determinate pe baza unui sistem de control al vizitelor gestionat de organismul notificat. In particular, urmatorii factori trebuie luati in considerare in cadrul sistemului de control al vizitelor:
a) rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;
b) necesitatea controlului vizand punerea in aplicare a masurilor corective;
c) daca este cazul, conditiile speciale legate de aprobarea sistemului de calitate;
d) modificarile semnificative in organizarea procesului, masurile sau tehnologia de fabricatie.
Cu ocazia acestor vizite, daca este necesar, organismul notificat poate efectua sau dispune efectuarea incercarilor destinate verificarii functionarii corespunzatoare a sistemului calitatii. El furnizeaza producatorului un raport de vizita si un raport de incercari, daca o incercare a fost efectuata.
4. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa puna la dispozitia autoritatilor nationale, pe o perioada de cel putin 10 ani de la ultima data de fabricatie:
- documentatia prevazuta la pct. 2.1;
- deciziile si rapoartele organismului notificat prevazute la alineatele al treilea si al patrulea ale pct. 2.4, inclusiv pct. 3.3 si 3.4.


ANEXA Nr. 11 - CRITERII MINIME care trebuie luate in considerare pentru notificarea organismelor

1. Organismul, directorul acestuia si personalul insarcinat sa execute operatiile de verificare nu trebuie sa fie proiectantul, producatorul, furnizorul sau cel care instaleaza masina care se controleaza si nici reprezentantul autorizat al uneia dintre aceste parti. Acestia nu trebuie implicati nici direct, nici ca reprezentanti in proiectarea, constructia, comercializarea sau intretinerea masinilor. Aceasta nu exclude posibilitatea unui schimb de informatii tehnice intre producator si organism.
2. Organismul si personalul sau trebuie sa execute operatiile de verificare cu cel mai inalt nivel de integritate profesionala si competenta tehnica si nu trebuie sa fie supusi niciunor presiuni sau tentatii, mai ales de natura financiara, care le-ar putea influenta judecata ori rezultatele controlului, in special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane interesate de rezultatul verificarilor.
3. Pentru fiecare categorie de masini pentru care este notificat, organismul trebuie sa dispuna de personal cu cunostinte tehnice si experienta suficienta si corespunzatoare pentru efectuarea unei evaluari de conformitate. Organismul trebuie sa posede mijloacele necesare pentru a avea posibilitatea sa-si exercite in mod corespunzator sarcinile tehnice si administrative legate de verificare; el trebuie, de asemenea, sa aiba acces la echipamentele necesare pentru verificari speciale.
4. Personalul insarcinat cu controlul trebuie sa posede o buna pregatire tehnica si profesionala, cunostinte corespunzatoare despre cerintele incercarilor pe care le efectueaza si experienta corespunzatoare pentru aceste incercari, precum si capacitatea de a elabora certificatele, procesele-verbale si rapoartele corespunzatoare incercarilor efectuate.
5. Independenta personalului insarcinat cu controlul trebuie sa fie garantata. Remuneratia sa nu trebuie sa depinda de numarul de controale efectuate sau de rezultatele acestora.
6. Organismul trebuie sa incheie o asigurare de raspundere civila, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu exceptia cazului in care se vor adopta dispozitii care sa prevada asumarea acesteia de catre stat sau garantarea de catre stat a controalelor efectuate.
7. Personalul organismului este obligat sa pastreze secretul profesional referitor la toate informatiile obtinute in efectuarea acestor sarcini, mai putin fata de autoritatile competente nominalizate potrivit hotararii.
8. Organismele notificate trebuie sa participe la activitatile de coordonare. Ele participa, de asemenea, direct sau prin intermediul unui reprezentant la activitatile de standardizare europeana sau se asigura ca sunt la curent cu situatia referitoare la standardele relevante.
9. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse poate lua toate masurile pe care le considera necesare pentru a se asigura ca, in cazul incetarii activitatii organismului notificat, documentatia clientilor este transmisa unui alt organism sau ii este pusa la dispozitie.
Poate fi de interes si:
OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 66/2014
Legea 65/2010 pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si
Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si industrial, legea nr. 6/2008
Hotarare nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masuri
Dictionar enciclopedic de comunicare si termeni asociati
Coord. Marian Petcu

Pret: 99 lei
84.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
78 useri online

Useri autentificati: