DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica, hotarare nr. 373/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 262 din 03/04/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Centrul National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica, denumit in continuare Centrul National, se organizeaza, potrivit legii, in cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, ca structura interinstitutionala de suport decizional pentru managementul actiunilor in situatii de criza in domeniul ordinii publice.
(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, Centrul National indeplineste urmatoarele functii:
a) functia de conducere, prin care asigura fundamentarea si elaborarea deciziilor, precum si implementarea acestora;
b) functia de reglementare, prin care asigura elaborarea proiectelor de acte normative si a standardelor/procedurilor operationale in domeniul managementului actiunilor in situatii de criza in domeniul ordinii publice;
c) functia de planificare, prin care asigura elaborarea strategiilor si planurilor privind desfasurarea actiunilor de ordine publica si modul de intrebuintare a efectivelor corespunzator specificului situatiilor operative;
d) functia de coordonare, prin care se asigura interoperabilitatea fortelor de ordine publica, principale, de sprijin si complementare, pe timpul desfasurarii actiunilor de ordine publica;
e) functia de management al informatiilor, prin care se asigura procurarea, centralizarea, prelucrarea, protectia si difuzarea datelor si informatiilor privind situatia operativa, precum si evaluarea riscurilor si amenintarilor la adresa ordinii publice;
f) functia de comunicare, prin care se asigura notificarea/instiintarea in cadrul sistemului de alerta/alarmare, in functie de evolutia situatiei operative;
g) functia de control, prin care se asigura testarea/verificarea capacitatii operationale a fortelor de ordine publica;
h) functia de cooperare, prin care se desfasoara actiuni in comun, in conformitate cu angajamentele asumate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pe plan intern si international, in domeniul ordinii si sigurantei publice.

Art. 2
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile folosite au urmatoarele intelesuri:
a) criza in domeniul ordinii publice - situatia care prin natura, complexitatea, amploarea si intensitatea sa ameninta sau pune in pericol viata si sanatatea populatiei, mediul, proprietatea, stabilitatea politica, economica ori sociala, ordinea si valorile constitutionale sau indeplinirea obligatiilor internationale ale statului si care face necesara adoptarea de masuri specifice, prin actiunea unitara a institutiilor si autoritatilor cu competente in domeniu;
b) managementul integrat al crizelor in domeniul ordinii publice - ansamblul mecanismelor, procedurilor si activitatilor prin care factorii de decizie, abilitati prin lege, stabilesc si pun in aplicare in mod unitar masurile necesare pentru prevenirea si controlul crizelor in domeniul ordinii publice, precum si pentru inlaturarea efectelor acestora, in scopul revenirii la starea de normalitate;
c) starea de alerta in domeniul ordinii publice - situatia in care institutiile statului sau persoanele abilitate dispun punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si de masuri, de catre structurile de ordine publica, precum si de avertizare a populatiei, in scopul prevenirii, limitarii sau inlaturarii efectelor crizei;
d) sistem de alerta/alarmare - sistemul unic de semnale destinat avertizarii asupra iminentei producerii unei crize, in scopul cresterii capacitatii operationale a structurilor cu atributii in domeniu;
e) factori de risc in domeniul ordinii publice - fenomenele, procesele, evenimentele, situatiile sau conditiile interne ori externe manifestate in acelasi timp si spatiu, care, prin actiune ori inactiune, pot determina sau influenta aparitia si manifestarea unei crize in domeniul ordinii publice;
f) masurile de raspuns la criza in domeniul ordinii publice - masurile predefinite, planificate din timp sau adoptate in urma unei decizii, prin care se asigura revenirea la starea de normalitate si care cuprind proceduri de implementare detaliate aplicabile imediat de catre structurile abilitate;
g) ridicarea graduala a capacitatii operationale - totalitatea activitatilor ce se desfasoara, potrivit legii, pentru completarea structurilor prin concentrari si rechizitii, conform organizarii la razboi, precum si a masurilor prevazute a se lua la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, potrivit planurilor elaborate in acest sens din timp de pace;
h) cresterea capacitatii operationale - totalitatea activitatilor desfasurate pentru trecerea in timp scurt si in mod organizat a structurilor la indeplinirea misiunilor specifice pe timpul unor evenimente sau situatii potential generatoare de criza in domeniul ordinii publice, inclusiv pentru realizarea manevrei de forte si mijloace intre acestea.


Capitolul II - Organizarea si functionarea Centrului National


Art. 3
(1) Centrul National se constituie si functioneaza in cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in subordinea nemijlocita a ministrului internelor si reformei administrative, si are in compunere: Centrul de decizie, Centrul de consultanta si Centrul operational de comanda asigurat de Directia generala management operational din Ministerul Internelor si Reformei Administrative.
(2) Conducerea executiva a Centrului National este asigurata de seful Centrului operational de comanda.
(3) Reprezentarea in cadrul Centrului de decizie si al Centrului de consultanta se stabileste potrivit listei cuprinzand institutiile publice care compun Centrul National, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(4) Pentru indeplinirea obiectivelor sale si asigurarea functiilor de sprijin pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Centrul National coopereaza cu Centrul Operational National din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Centrul de Situatii al Guvernului, Centrul de Coordonare Operativa Antiterorista, Centrul National Militar de Comanda, precum si cu celelalte centre operative constituite la nivelul institutiilor publice reprezentate.

Art. 4
(1) Centrul de decizie functioneaza ca organism interinstitutional din care fac parte: secretarul de stat, sef al Departamentului ordine si siguranta publica, secretarul de stat pentru relatiile cu institutiile prefectului, secretarul general al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, adjunctul sefului Departamentului ordine si siguranta publica, directorul general al Directiei generale de informatii si protectie interna, directorul general al Directiei generale management operational, inspectorii generali ai Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si cate un secretar de stat sau adjunct al conducatorilor institutiilor publice reprezentate.
(2) Componenta nominala a Centrului de decizie se aproba prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, pe baza propunerilor facute de conducatorii institutiilor publice reprezentate, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Institutiile publice reprezentate au obligatia de a asigura continuitatea de reprezentare in cadrul Centrului de decizie, sens in care vor face propuneri de nominalizare ori de cate ori intervin schimbari obiective care nu mai permit reprezentarea de catre persoanele nominalizate potrivit alin. (2).

Art. 5
(1) Centrul de decizie se intruneste in sedinte ori de cate ori situatia o impune, la solicitarea ministrului internelor si reformei administrative sau a secretarului de stat, sef al Departamentului ordine si siguranta publica, ori a conducatorilor celorlalte institutii publice reprezentate.
(2) Sedintele Centrului de decizie sunt conduse de ministrul internelor si reformei administrative sau, in lipsa acestuia, de secretarul de stat, sef al Departamentului ordine si siguranta publica.
(3) Centrul de decizie adopta masuri care se pun in aplicare, pe timpul starii de urgenta, prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, iar pe timpul celorlalte situatii, prin ordine/dispozitii proprii sau comune ale conducatorilor institutiilor publice reprezentate.
(4) La sedintele Centrului de decizie pot participa in calitate de invitati si reprezentanti ai altor institutii sau autoritati publice, ai organizatiilor patronale si sindicale si ai unor persoane juridice de drept public sau privat care indeplinesc functii de sprijin in prevenirea si gestionarea situatiilor de criza.

Art. 6
(1) Centrul operational de comanda este structura operativa cu activitate permanenta.
(2) Organizarea si functionarea Centrului operational de comanda se aproba prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.
(3) Centrul operational de comanda asigura si Secretariatul tehnic al Centrului National.

Art. 7
(1) Centrul operational de comanda asigura, prin structurile de specialitate, simularea reactiilor pentru diferite scenarii, exercitii si antrenamente, precum si standardizarea procedurilor de actiune pe diferite tipuri de riscuri si implementarea bunelor practici recomandate de organismele Uniunii Europene si ale NATO.
(2) Verificarea nivelului de pregatire a structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative cu atributii in domeniul gestionarii crizelor se realizeaza prin testarea capacitatii operationale in conditiile stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

Art. 8
Centrul de consultanta functioneaza ca o componenta de specialitate, constituita din reprezentanti ai institutiilor publice reprezentate, experti si/sau specialisti in domeniile gestionate de acestea, precum si, in functie de complexitatea si particularitatile situatiei, din experti si/sau specialisti din alte domenii.


Capitolul III - Atributii specifice componentelor Centrului National


Art. 9
Centrul de decizie indeplineste urmatoarele atributii:
a) propune ministrului internelor si reformei administrative declararea starii de alerta in domeniul ordinii publice sau declararea incetarii acesteia, la nivel national ori la nivelul mai multor judete;
b) propune, prin ministrul internelor si reformei administrative, instituirea starii de urgenta;
c) propune Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, prin ministrul internelor si reformei administrative, masuri pentru ridicarea graduala a capacitatii operationale a fortelor de ordine publica si asigura aplicarea acestor masuri, in vederea contracararii actiunilor indreptate impotriva ordinii constitutionale;
d) asigura trecerea fortelor de ordine publica la executarea misiunilor specifice, conform planurilor de actiune intocmite in acest sens;
e) asigura managementul integrat al crizelor in domeniul ordinii publice, inclusiv autorizarea conceptiei, standardelor operationale si masurilor de raspuns la criza, precum si a planurilor de interventie si restabilire a ordinii publice, potrivit legii;
f) solicita, in cadrul cooperarii, participarea la gestionarea crizelor in domeniul ordinii publice a institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si a altor institutii si autoritati publice, potrivit atributiilor stabilite pentru acestea prin lege;
g) propune, prin ministrul internelor si reformei administrative, prelungirea sau restrangerea perioadei de aplicare a masurilor prevazute pentru starea de urgenta;
h) informeaza, prin ministrul internelor si reformei administrative, Primul-Ministru al Guvernului Romaniei, Presedintele Romaniei, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si Parlamentul asupra stadiului realizarii masurilor stabilite si a principalelor evolutii, pe timpul starii de urgenta ori al altor situatii de criza in domeniul ordinii publice;
i) asigura comunicarea publica privind evolutia crizei;
j) analizeaza, definitiveaza si promoveaza spre aprobare, potrivit legii, strategia nationala de ordine publica si planurile nationale de actiune in domeniu;
k) analizeaza evaluarile periodice referitoare la amenintarile si riscurile la adresa ordinii publice si stabileste masuri de contracarare;
l) aproba planul de instiintare/alertare comuna a structurilor proprii ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si a institutiilor publice reprezentate in cadrul Centrului National.

Art. 10
Centrul operational de comanda indeplineste urmatoarele atributii:
1. In domeniul planificarii strategice:
a) elaboreaza proiectul strategiei nationale de ordine publica;
b) elaboreaza proiectul planului national de actiune pentru ordine publica, planului strategic de intrebuintare a fortelor de ordine publica, pe timp de pace, in situatii de criza si la razboi, precum si proiectele de ordine pentru aplicarea acestora, pe care le prezinta spre aprobare, conform competentelor legale;
c) elaboreaza proiectele standardelor operationale in domeniul ordinii publice.
2. In domeniul gestionarii starii de urgenta:
a) elaboreaza si transmite directiva de actiune, in baza hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;
b) elaboreaza si actualizeaza planul de actiune potrivit prevederilor decretului de instituire a starii de urgenta si transmite extrase din acesta autoritatilor publice civile si militare implicate;
c) coordoneaza aplicarea unitara a masurilor dispuse prin decretul de instituire a starii de urgenta;
d) coordoneaza fortele si resursele de sprijin, potrivit planului national de actiune in domeniul ordinii publice;
e) verifica executarea masurilor si activitatilor cuprinse in planurile de ridicare graduala a capacitatii operationale si a celorlalte activitati, de catre structurile prevazute a fi angajate in gestionarea situatiei de criza in domeniul ordinii publice, potrivit Hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, decretului de instituire a starii de urgenta si ordinelor ministrului internelor si reformei administrative;
f) analizeaza si propune, in cadrul cooperarii, participarea institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si a altor institutii si autoritati publice, potrivit atributiilor stabilite pentru acestea prin lege;
g) monitorizeaza activitatile privind anuntarea si trimiterea resurselor umane si materiale la unitatile militare, daca situatia o impune;
h) analizeaza evolutia situatiei operative si propune prelungirea sau restrangerea perioadei de aplicare a masurilor prevazute pentru starea de urgenta;
i) monitorizeaza permanent situatia operativa si propune masurile ce se impun pentru prevenirea si diminuarea consecintelor pe timpul situatiilor de criza in domeniul ordinii publice, precum si contracararea actiunilor care pericliteaza securitatea nationala si ordinea constitutionala.
3. In domeniul managementului operational:
a) gestioneaza activitatea de centralizare a datelor si informatiilor referitoare la potentialele riscuri si amenintari, a factorilor de risc la adresa ordinii si sigurantei publice si asigura diseminarea acestora structurilor specializate ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si celorlalte institutii ale statului cu atributii in domeniu;
b) initiaza masuri cu caracter imediat, atunci cand se produc evenimente, situatii ori fenomene grave generatoare de riscuri si amenintari la adresa ordinii publice;
c) monitorizeaza situatia operativa si informeaza permanent Centrul de decizie sau, dupa caz, institutiile cu atributii in domeniul ordinii publice si securitatii nationale asupra dinamicii si tendintelor de evolutie a riscurilor, amenintarilor si crizelor in domeniul ordinii si sigurantei publice;
d) stabileste un sistem de alarmare/alertare a structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative si a celorlalte institutii publice reprezentate, cu atributii in domeniu, si asigura transmiterea mesajelor de avertizare, alertare si alarmare;
e) asigura fundamentarea elementelor necesare adoptarii masurilor de catre Centrul de decizie si elaborarea planurilor si documentelor operative;
f) monitorizeaza modul de indeplinire a masurilor adoptate de catre Centrul de decizie;
g) initiaza si realizeaza cu ocazia unor manifestari publice de amploare sau a unor situatii care impun interventia mai multor structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative conceptia de actiune si intrebuintare a fortelor si mijloacelor si, la ordin, coordoneaza in mod unitar indeplinirea acestor misiuni;
h) coordoneaza realizarea dispozitivelor de actiune, precum si a suportului logistic necesar fortelor angajate;
i) coordoneaza, la ordin, prin puncte de conducere inaintate, actiunile fortelor de ordine publica;
j) transmite ordinele pentru realizarea manevrei de forte si mijloace si monitorizeaza modul de realizare a acesteia in conditiile stabilite;
k) intocmeste informari periodice privind stadiul indeplinirii masurilor stabilite de Centrul de decizie, care se transmit institutiilor publice reprezentate;
l) coopereaza cu centrele operative existente la nivelul Guvernului, ministerelor si serviciilor de informatii, in vederea realizarii schimbului operativ de date si armonizarii procedurilor de actiune;
m) organizeaza serviciul operativ la nivelul centrului, 24 de ore din 24, pentru asigurarea fluxului informational necesar indeplinirii atributiilor specifice;
n) verifica stadiul de pregatire, masurile de raspuns la criza in domeniul ordinii publice si de ridicare graduala a capacitatii operationale, precum si modul de aplicare a standardelor operationale;
o) asigura masurile necesare pentru protectia informatiilor clasificate si participa la elaborarea comunicatelor de presa.
4. Pentru asigurarea Secretariatului tehnic al Centrului National:
a) gestioneaza documentele Centrului National;
b) asigura convocarea membrilor Centrului National si transmiterea principalelor probleme ce urmeaza a fi analizate;
c) primeste si pregateste documentele pentru sedintele Centrului de decizie si asigura prezentarea mapei de sedinta membrilor acestuia;
d) elaboreaza documentele si executa operatiunile de secretariat pe timpul sedintelor Centrului National;
e) asigura difuzarea la toate institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si la alte autoritati interesate a documentelor emise de Centrul National, primirea si centralizarea rapoartelor structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
f) consemneaza, in scris, ordinele si dispozitiile transmise verbal de catre ministrul internelor si reformei administrative, respectiv de catre secretarul de stat, sef al Departamentului ordine si siguranta publica;
g) asigura cunoasterea permanenta de catre membrii Centrului National a situatiei fortelor de ordine publica care actioneaza si a posibilitatilor acestora de interventie;
h) intocmeste proiectele comunicatelor de presa impreuna cu structurile de profil din Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
i) asigura realizarea suportului logistic pentru sedintele Centrului National;
j) preia, prelucreaza si gestioneaza informatiile referitoare la evolutia crizei in domeniul ordinii publice si asigura instiintarea oportuna a membrilor Centrului National.

Art. 11
Centrul de consultanta indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura consilierea membrilor Centrului de decizie asupra problemelor operative, tehnice si de specialitate;
b) asigura documentarea tehnica de specialitate pentru toate tipurile de risc ce pot afecta ordinea publica;
c) realizeaza alte activitati conexe ce pot contribui la solutionarea operativa a situatiilor create.


Capitolul IV - Asigurarea materiala si financiara


Art. 12
Suportul logistic necesar pentru organizarea si functionarea Centrului National si crearea capabilitatilor de reactie se asigura prin grija directiilor centrale de specialitate din aparatul central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative sau subordonate acestora, potrivit domeniului de competenta si atributiilor ce li se vor stabili prin planurile de operationalizare si modernizare elaborate in acest sens.

Art. 13
(1) Centrul National dispune de un sistem propriu de comunicatii si informatica instalat intr-un centru de baza, ce satisface la cele mai inalte standarde tehnice cerintele operationale. In situatii deosebite, cand centrul de baza nu poate functiona, activitatile specifice se vor desfasura intr-un centru de rezerva care va asigura aceleasi conditii de spatiu, tehnice si de lucru dupa principiul "in oglinda".
(2) Aparatura si echipamentele de comunicatii si informatica asigura interconectarea si interoperabilitatea cu dispeceratele si centrele operative constituite atat la nivelul structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cat si la nivelul celorlalte institutii cu atributii in domeniul ordinii publice.

Art. 14
(1) Pe timpul situatiilor de criza in domeniul ordinii publice sau al starii de urgenta, completarea dotarii structurilor operative de ordine publica, precum si a consumurilor se poate realiza cu bunuri materiale existente in rezerva operativa sau de mobilizare, potrivit reglementarilor interne ale institutiilor publice reprezentate.
(2) Reintregirea cu bunuri materiale a rezervei operative sau de mobilizare, precum si completarea dotarii structurilor/institutiilor ce au asigurat interventia operativa pentru restabilirea starii de normalitate, ca urmare a consumarii sau pierderii lor pe timpul indeplinirii misiunilor, se asigura din resurse bugetare.

Art. 15
Finantarea cheltuielilor materiale si servicii si a cheltuielilor de capital ale Centrului National se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si din alte surse interne si externe, potrivit legii.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 16
In vederea reglementarii modului de indeplinire a unor atributii prevazute de lege pentru gestionarea situatiilor de criza in domeniul ordinii publice, Centrul National elaboreaza Planul de cooperare pentru indeplinirea atributiilor si sarcinilor ce revin autoritatilor de ordine publica, civile si militare pe timpul instituirii starii de urgenta, care se aproba prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, precum si metodologii si standarde/proceduri operationale, care se aproba prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

Art. 17
Declararea starii de alerta in domeniul ordinii publice sau a incetarii acesteia, la nivel national ori pe teritoriul mai multor judete, se face prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, iar la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, prin ordin al prefectului, care se publica in Monitorul Oficial al judetului sau al municipiului Bucuresti.

Art. 18
(1) Centrul operational de comanda functioneaza ca punct national standard de contact, prin care se asigura acoperirea tuturor tipurilor de criza transfrontaliera in domeniul ordinii si sigurantei publice in relatiile cu organismele si institutiile internationale si este responsabil de fluxul intern de informatii in acest domeniu.
(2) Pentru coordonarea activitatilor de ordine publica in situatii de criza se pot constitui, temporar, la nivel zonal si judetean, centre de conducere a actiunilor de ordine publica.
(3) Organizarea si functionarea centrelor zonale si a centrelor judetene de conducere a actiunilor de ordine publica se stabilesc prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

Art. 19
Constituirea Centrului National se face in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, iar operationalizarea acestuia se va realiza pe baza unui grafic aprobat prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, emis in termen de 30 de zile de la constituire.

Art. 20
Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - LISTA cuprinzand institutiile publice centrale care compun Centrul National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica


1. Ministerul Internelor si Reformei Administrative
2. Ministerul Apararii
3. Ministerul Afacerilor Externe
4. Ministerul Justitiei
5. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
6. Ministerul Transporturilor
7. Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
8. Ministerul Economiei si Finantelor
9. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
10. Ministerul Sanatatii Publice
11. Serviciul Roman de Informatii
12. Serviciul de Protectie si Paza
13. Serviciul de Informatii Externe
14. Serviciul de Telecomunicatii SpecialePoate fi de interes si:
OUG 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 27/2015
Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
Legea 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Lege nr. 182/2014
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indi
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
HG 1090/2014 pentru stabilirea unor zile lucratoare ca zile libere. Hotararea 1090/2014
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
Revista Romana de Drept International nr. 14-15/2012
Editura C.H. Beck,Editura C.H. Beck

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
84 useri online

Useri autentificati: