DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 970/2004, hotarare privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 710 din 05/08/2004
 • Modificat prin Hotarare nr. 1282/2007


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  In vederea exercitarii profesiei in Romania, in regim salarial si/sau independent, diplomele, certificatele si alte titluri de formare in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa dobandite in afara granitelor Romaniei se recunosc sau, dupa caz, se echivaleaza in conformitate cu dispozitiile prezentei hotarari.

  Art. 2
  Recunoasterea in scop profesional a diplomelor, certificatelor sau a altor titluri de formare in profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si, respectiv, de moasa, eliberate de catre un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, se face de catre Ministerul Sanatatii in colaborare cu organizatiile profesionale de profil care au atributii in controlul si supravegherea acestor profesii.

  Art. 3
  Diplomele, certificatele si alte titluri eliberate conform normelor Uniunii Europene de catre un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana si care atesta calificarile in profesia de medic, medic dentist si farmacist sunt recunoscute in scop profesional de catre Ministerul Sanatatii in colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si Colegiul Farmacistilor din Romania.

  Art. 4
  Solicitarile de recunoastere a diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic specialist si, respectiv, de medic dentist specialist, eliberate conform normelor Uniunii Europene de unul dintre statele prevazute la art. 3 si care atesta o specialitate care nu este prevazuta de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, sunt analizate de catre autoritatile competente romane. Acestea stabilesc domeniul in care solicitantul poate acorda ingrijiri medicale de specialitate si, respectiv, medico-dentare de specialitate in Romania, precum si titlul profesional corespunzator cu care acesta exercita activitatile profesionale.

  Art. 5
  Stagiile de pregatire in specialitatile efectuate intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, de catre medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, se recunosc de Ministerul Sanatatii ca pregatire in cadrul rezidentiatului.

  Art. 6
  Diplomele de medic, medic dentist si farmacist eliberate de o institutie de invatamant universitar din afara granitelor Romaniei, ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinand Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene si care nu au fost recunoscute de unul dintre aceste state se echivaleaza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, potrivit legii.

  Art. 7
  Specializarea efectuata de medici, medici dentisti si farmacisti in afara granitelor Romaniei, ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinand Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene, atestata prin diplome sau alte documente de specialist in una dintre specialitatile prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, este echivalata de Ministerul Sanatatii cu stagiul de rezidentiat prevazut de lege, daca pentru specializarea respectiva durata si programele de studiu sunt echivalente.

  Art. 8
  (1) Specializarea efectuata de medici, medici dentisti si farmacisti in afara granitelor Romaniei, ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinand Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene, atestata prin diplome sau alte documente de specialist in una dintre specialitatile prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, dar care nu intruneste conditiile de formare prevazute la art. 7, poate fi echivalata de Ministerul Sanatatii ca pregatire in cadrul rezidentiatului dupa dobandirea calitatii de rezident in specialitatea respectiva, conform prevederilor legale.
  (2) In situatiile prevazute la alin. (1), prezentarea la examenul de specialist se face dupa completarea pregatirii prin rezidentiat.

  Art. 9
  Certificatul de medic specialist, medic dentist specialist si, respectiv, farmacist specialist se obtine in cazurile prevazute la art. 7 si 8 dupa promovarea examenului de specialist organizat de Ministerul Sanatatii.

  Art. 10
  Prevederile art. 7, 8 si 9 nu se aplica specializarilor efectuate in afara granitelor Romaniei, ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinand Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene si care au fost recunoscute de unul dintre aceste state.

  Art. 11
  Stagiile de pregatire in specialitate efectuate de medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti in afara granitelor Romaniei, ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinand Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene pot fi echivalate de Ministerul Sanatatii cu stagiile de pregatire din cadrul rezidentiatului.

  Art. 12
  Diplomele, certificatele si alte titluri eliberate conform normelor Uniunii Europene de catre statele membre ale Uniunii Europene, de celelalte state apartinand Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana si care atesta calificarea in profesia de asistent medical generalist si, respectiv, in profesia de moasa se recunosc in scop profesional de catre Ministerul Sanatatii in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.

  Art. 13
  (1) Diplomele, certificatele si titlurile obtinute in afara granitelor Romaniei, ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinand Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene si care atesta calificarea in profesiile de asistent medical generalist si, respectiv, in profesia de moasa se echivaleaza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, potrivit legii.
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul diplomelor, certificatelor si titlurilor obtinute in afara granitelor Romaniei, ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene, care atesta calificarea in profesia de asistent medical generalist sau in profesia de moasa si care au fost recunoscute de unul dintre aceste state.


  Capitolul II - Recunoasterea in scop profesional a diplomelor, certificatelor si a altor titluri care atesta calificarile in profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si, respectiv de moasa, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora


  Sectiunea 1 - Recunoasterea calificarilor de medic si medic specialist


  Art. 14
  (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic, emise conform prevederilor directivelor Uniunii Europene de catre un stat membru al Uniunii Europene, un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora.
  (2) Diplomele, certificatele si titlurile de medic prevazute la alin. (1) au acelasi efect pe teritoriul Romaniei ca si diplomele de medic eliberate de institutiile de invatamant superior din Romania.

  Art. 15
  (1) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic specialist eliberate conform prevederilor directivelor Uniunii Europene de catre un stat membru al Uniunii Europene, un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestor state.
  (2) Diplomele, certificatele si titlurile de medic specialist prevazute la alin. (1) au acelasi efect pe teritoriul Romaniei ca si titlurile de calificare de medic specialist eliberate de Romania.

  Art. 16
  (1) Diplomele, certificatele si titlurile de medic prevazute la art. 14 alin. (1), autoritatile, precum si statele emitente sunt prevazute in anexa nr. 1.
  (2) Diplomele, certificatele si titlurile de medic specialist, pe baza carora se recunoaste calificarea profesionala de medic specialist cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, autoritatile competente, precum si statele emitente sunt prevazute in anexa nr. 2.
  (3) Specializarile atestate prin diplome, certificate si titluri de medic specialist, care fac obiectul recunoasterii mutuale intre statele prevazute la alin. (2), precum si denumirile, duratele minime de formare si statele membre in care acestea exista sunt prevazute in anexa nr. 3.

  Art. 17
  (1) Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai unui alt titlu de medic prevazut in anexa nr. 1, care doresc sa obtina in Romania una dintre specializarile prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, care nu este prevazuta in anexa nr. 3 sau nu este prevazuta pentru statul membru de origine ori de provenienta al solicitantului in anexa nr. 3, se supun conditiilor stabilite de lege in acest sens pentru cetatenii romani licentiati ai facultatilor de medicina din Romania.
  (2) Dupa obtinerea calitatii de rezident conform prevederilor legale, evaluarea pregatirii profesionale a persoanelor prevazute la alin. (1) se face pe baza documentelor din care rezulta:
  a) perioadele de formare atestate de statul membru de origine sau de provenienta. Acestea se recunosc ca stagii de pregatire din cadrul rezidentiatului daca corespund celor prevazute de legislatia romana in vigoare pentru specializarea respectiva;
  b) experienta profesionala insusita de solicitant;
  c) pregatirea complementara si formarea medicala continua a acestuia.
  (3) In termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de catre cel interesat, Ministerul Sanatatii informeaza solicitantii cu privire la durata si continutul perioadei de pregatire complementara in specialitate, care urmeaza a fi efectuata in vederea prezentarii la examenul de medic specialist.

  Art. 18
  (1) Se recunosc diplomele, certificatele sau alte titluri de medic emise de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European, precum si de catre Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, care nu corespund tuturor cerintelor minime de formare a medicului prevazute de normele Uniunii Europene, daca atesta o formare inceputa inainte de datele prevazute la alin. (2) si daca sunt insotite de un certificat emis de statul membru de origine sau de provenienta, prin care se atesta faptul ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile de medic pe o durata de minimum 3 ani consecutivi in decursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.
  (2) Datele la care se face referire la alin. (1) sunt:
  a) 1 ianuarie 1986 pentru Spania si Portugalia;
  b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia;
  c) 20 decembrie 1976 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franta, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda si Marea Britanie;
  d) 1 ianuarie 1994 pentru Norvegia si Islanda;
  e) 1 ianuarie 1995 pentru Austria, Finlanda si Suedia;
  f) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein;
  g) 1 iunie 2002 pentru Elvetia;
  h) 1 mai 2004 pentru: Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia.

  Art. 19
  (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic specialist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, care atesta o specializare prevazuta in anexa nr. 3 si care nu raspund cerintelor minime de formare in specialitate, stabilite de normele Uniunii Europene, daca atesta o formare inceputa inainte de:
  a) 1 ianuarie 1986 pentru Spania si Portugalia;
  b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia;
  c) 20 decembrie 1976 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franta, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda si Marea Britanie;
  d) 1 ianuarie 1994 pentru Norvegia si Islanda;
  e) 1 ianuarie 1995 pentru Austria, Finlanda si Suedia;
  f) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein;
  g) 1 iunie 2002 pentru Elvetia;
  h) 1 mai 2004 pentru: Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia.
  (2) Recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic specialist prevazute la alin. (1) se face daca acestea sunt insotite de un certificat emis de autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta prin care se atesta ca posesorul a exercitat activitatile respective cu titlul de medic specialist pe o perioada echivalenta cu dublul diferentei dintre durata de formare in specialitate prevazuta in anexa nr. 3 si cea prevazuta de statul membru de origine sau de provenienta, atunci cand aceasta din urma nu corespunde duratei minime stabilite de normele Uniunii Europene pentru specializarea respectiva si prevazute in anexa nr. 3.
  (3) Daca normele romane de formare in specialitate aflate in vigoare anterior datelor prevazute la alin. (1) prevedeau o durata de pregatire in acea specialitate inferioara celei prevazute de actualele norme ale Uniunii Europene, diferenta indicata la alin. (2) se stabileste in functie de durata minima de pregatire prevazuta de normele romane.

  Art. 20
  (1) Se recunoaste titlul de medic specialist eliberat de Spania medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atesta ca formarea ca specialist s-a incheiat anterior datei de 1 ianuarie 1995 si care nu corespunde cerintelor de formare in specialitate prevazute de normele Uniunii Europene, daca acest titlu este insotit de un certificat emis de autoritatile competente spaniole prin care se dovedeste ca posesorul a promovat proba de competenta profesionala specifica, organizata conform legislatiei spaniole.
  (2) Certificatul prevazut la alin. (1) atesta ca detinatorul poseda cunostintele si competentele de specialitate echivalente celor atestate de titlul de medic specialist prevazut pentru Spania in anexele nr. 2 si 3.

  Art. 21
  Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic eliberate cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atesta o formare insusita pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu raspund tuturor conditiilor minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, daca acestea:
  a) atesta o formare inceputa inainte de unificarea Germaniei;
  b) dau dreptul posesorului sa exercite activitatile specifice profesiei de medic pe tot teritoriul Germaniei, in aceleasi conditii ca si titlurile eliberate de autoritatile competente germane, prevazute la anexa nr. 1; si
  c) sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente germane, care atesta faptul ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile de medic in Germania, pe o durata de minimum 3 ani consecutivi in decursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 22
  (1) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic specialist obtinute de cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atesta o formare insusita pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu indeplinesc cerintele minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, daca:
  a) atesta o formare in specialitate inceputa inainte de 3 aprilie 1992; si
  b) permit exercitarea activitatii respective cu titlul de medic specialist pe tot teritoriul Germaniei, in aceleasi conditii ca si titlurile de medic specialist emise de autoritatile competente germane, prevazute in anexele nr. 2 si 3.
  (2) Recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor prevazute la alin. (1) se face daca acestea sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente germane, prin care se atesta exercitarea activitatii respective cu titlul de medic specialist pe o perioada echivalenta dublului diferentei dintre durata minima de formare in specialitate prevazuta in anexa nr. 3 si cea insusita pe teritoriul Germaniei, atunci cand aceasta din urma nu corespunde duratei minime stabilite de normele Uniunii Europene si prevazute in anexa nr. 3 pentru specializarea respectiva.

  Art. 23
  (1) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic si, respectiv, de medic specialist eliberate de catre un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora si care nu corespund calificarilor sau denumirilor prevazute in anexele nr. 1-3, daca acestea sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente ale statului respectiv.
  (2) Certificatul prevazut la alin. (1) atesta ca formarea de medic si, respectiv, de medic specialist s-a desfasurat in conformitate cu normele Uniunii Europene si diplomele, certificatele si titlurile respective sunt asimilate de statul emitent calificarilor sau denumirilor prevazute in anexele nr. 1-3 pentru acel stat.

  Art. 24
  Diplomele, certificatele si titlurile de medic specialist eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana cetatenilor acestor state, care atesta o formare in specialitate, in regim de timp partial, inceputa inainte de 31 decembrie 1983, se recunosc daca sunt insotite de un certificat care atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal profesia cu titlul de medic specialist, pe o durata de minimum 3 ani consecutivi in ultimii 5 ani care preceda data eliberarii acestui certificat.

  Art. 25
  (1) Se recunoaste certificatul de medic specialist eliberat de autoritatile competente din Luxemburg posesorilor diplomei de doctor in medicina, chirurgie si obstetrica emise de comisia de stat de examinare din Luxemburg, diploma universitara care intra sub incidenta Legii luxemburgheze din 1939 privind acordarea gradelor academice si universitare.
  (2) Se recunoaste certificatul de medic specialist eliberat de autoritatile competente din Danemarca posesorilor diplomelor legale de medic emise de facultatea de medicina a unei universitati daneze in conformitate cu Ordinul ministrului de interne din 14 mai 1970.
  (3) Diplomele prevazute la alin. (1) si (2) sunt eliberate medicilor a caror formare universitara a inceput inainte de 20 decembrie 1976.

  Art. 26
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic si medic specialist, eliberate de fosta Republica Cehoslovacia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 1 ianuarie 1993 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc daca autoritatile competente ale Republicii Cehe atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile cehe de medic si medic specialist, in ceea ce priveste accesul la activitatile de medic si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Republicii Cehe, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile de medic pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 27
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic si medic specialist, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 20 august 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 20 august 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Estoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile estoniene de medic si medic specialist, in ceea ce priveste accesul la activitatile de medic si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Estoniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile de medic pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 28
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic si medic specialist, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 21 august 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 21 august 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Letoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile letoniene de medic si medic specialist in ceea ce priveste accesul la activitatile de medic si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Letoniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitati de medic pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 29
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic si medic specialist, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 11 martie 1990 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 11 martie 1990, se recunosc daca autoritatile competente ale Lituaniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile lituaniene de medic si medic specialist in ceea ce priveste accesul la activitatile de medic si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile lituaniene, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile de medic pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 30
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic si medic specialist, eliberate de fosta Republica Cehoslovacia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 1 ianuarie 1993 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc daca autoritatile competente ale Slovaciei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovace de medic si medic specialist in ceea ce priveste accesul la activitatile de medic si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Slovaciei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile de medic pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 31
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic si medic specialist, care au fost eliberate de fosta Iugoslavie cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 25 iunie 1991 sau care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 25 iunie 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Sloveniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovene de medic si medic specialist in ceea ce priveste accesul la activitatile de medic si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile competente ale Sloveniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile de medic pe teritoriul acestui stat, timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Sectiunea 2 - Recunoasterea calificarii de medic specialist de medicina de familie


  Art. 32
  (1) Se recunoaste calificarea de medic specialist de medicina de familie medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai diplomelor, certificatelor sau ai altor titluri eliberate de autoritatile competente ale acestor state, care atesta formarea specifica a medicului generalist prevazuta de normele Uniunii Europene.
  (2) Diplomele, certificatele si titlurile prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in anexa nr. 1.

  Art. 33
  Calificarea de medic specialist de medicina de familie poate fi obtinuta si de medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care si-au insusit o formare complementara, alta decat formarea specifica a medicului generalist prevazuta de normele Uniunii Europene, atestata prin diplome, certificate sau alte titluri de medic specialist, eliberate de autoritatile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, ale unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene.

  Art. 34
  (1) Calificarea de medic specialist de medicina de familie in cazurile prevazute la art. 33 se obtine dupa efectuarea unui stagiu de pregatire complementara cu durata minima de 6 luni, intr-o unitate sanitara acreditata sa acorde ingrijiri primare de sanatate si dupa promovarea examenului de medic specialist de medicina de familie organizat de Ministerul Sanatatii.
  (2) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1) se analizeaza in ce masura formarea complementara insusita de solicitant, precum si experienta sa profesionala pot inlocui formarea in specialitatea medicina de familie si se precizeaza durata stagiului de pregatire complementara pe care solicitantul urmeaza sa o efectueze in acest scop.

  Art. 35
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri care atesta formarea specifica a medicului generalist prevazuta de normele Uniunii Europene, eliberate de catre un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora si care nu corespund calificarilor si denumirilor prevazute in anexa nr. 1, se recunosc daca sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente ale statului membru respectiv.
  (2) Certificatul prevazut la alin. (1) atesta ca formarea specifica de medic generalist s-a desfasurat in conformitate cu normele Uniunii Europene si diplomele, certificatele si titlurile respective sunt asimilate de statul emitent calificarilor sau denumirilor de medic generalist prevazute in anexa nr. 1 pentru acel stat.

  Sectiunea 3 - Recunoasterea calificarilor de medic dentist si medic dentist specialist


  Art. 36
  (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana in conformitate cu normele Uniunii Europene cetatenilor acestora.
  (2) Diplomele, certificatele si titlurile de medic dentist prevazute la alin. (1) si cuprinse in anexa nr. 4 au acelasi efect pe teritoriul Romaniei ca si efectul produs in statul membru care le-a emis.

  Art. 37
  (1) Se recunoaste calificarea de medic dentist specialist ortodontie si ortopedie dentofaciala medicilor dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai diplomelor, certificatelor si ai altor titluri de medic specialist ortodontie, eliberate de aceste state, in conformitate cu normele Uniunii Europene.
  (2) Se recunoaste calificarea de medic dentist specialist chirurgie orodentara medicilor dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai diplomelor, certificatelor si ai altor titluri de medic dentist specialist chirurgie bucala, eliberate de aceste state, in conformitate cu normele Uniunii Europene.
  (3) Diplomele, certificatele si titlurile de medic dentist specialist prevazute la alin. (1) si (2) confera posesorilor, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, drepturile prevazute de lege pentru cetatenii romani, posesori ai certificatului de medic dentist specialist eliberat de Ministerul Sanatatii.
  (4) Diplomele, certificatele si titlurile prevazute la alin. (1) si (2), autoritatile si organizatiile competente din statele membre ale Uniunii Europene care le elibereaza, precum si specialitatile medico-dentare sunt prevazute in anexa nr. 5.

  Art. 38
  (1) Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai altui titlu de medic dentist, eliberate de aceste state conform normelor Uniunii Europene, pot obtine in conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani licentiati ai facultatilor de medicina dentara din Romania certificatul de medic dentist specialist care atesta o specializare in domeniul medicinei dentare, prevazuta de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, daca aceasta specializare nu este prevazuta in anexa nr. 5 pentru statul membru de origine sau de provenienta al solicitantilor.
  (2) Dupa obtinerea calitatii de rezident conform prevederilor legale, evaluarea pregatirii profesionale a solicitantilor se face pe baza perioadelor de formare atestate de statul membru de origine sau de provenienta, daca aceste perioade corespund celor prevazute de normele romane in vigoare pentru specializarea respectiva. In aceste situatii se va lua in considerare si experienta profesionala, formarea complementara si formarea continua a solicitantului in domeniul medicinei dentare.
  (3) In urma evaluarii continutului si duratei formarii, efectuate pe baza diplomelor, certificatelor si titlurilor prezentate de catre solicitant, si luand in considerare experienta profesionala, formarea complementara si formarea continua a acestuia in domeniul medicinei dentare, Ministerul Sanatatii informeaza solicitantul cu privire la durata si continutul perioadei de pregatire complementara in specialitate, ce urmeaza a fi efectuata in vederea prezentarii acestuia la examenul de medic dentist specialist.
  (4) Decizia autoritatilor competente romane in aceste situatii este adusa la cunostinta solicitantului in termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de cel interesat.

  Art. 39
  (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist care nu corespund tuturor criteriilor minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, inainte de implementarea Directivei nr. 78/687/CEE in aceste state, daca sunt insotite de certificatul statului membru de origine sau de provenienta, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile de medic dentist pe o durata de minimum 3 ani consecutivi din ultimii 5 ani care preceda data eliberarii acestui certificat.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul diplomelor, certificatelor si altor titluri de medic dentist care nu corespund tuturor criteriilor minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, ulterior implementarii Directivei nr. 78/687/CEE in aceste state, dar care atesta o formare inceputa anterior.
  (3) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist specialist care nu corespund cerintelor minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, eliberate de statele prevazute la alin. (1) cetatenilor acestora inainte de implementarea Directivei nr. 78/687/CEE in aceste state, care sunt insotite de un certificat prin care statul membru de origine sau de provenienta atesta ca posesorul a exercitat activitatile de medic dentist specialist pe o perioada egala cu dublul diferentei existente intre durata de formare in specialitate prevazuta in anexa nr. 5 si cea prevazuta de statul membru de origine sau de provenienta, atunci cand aceasta din urma nu corespunde duratei minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene pentru specialitatea respectiva si cuprinsa in anexa nr. 5.
  (4) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul diplomelor, certificatelor si altor titluri de medic dentist specialist care nu corespund tuturor criteriilor minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, ulterior implementarii Directivei nr. 78/687/CEE in aceste state, dar care atesta o formare inceputa anterior.
  (5) Datele de implementare a Directivei nr. 78/687/CEE in statele membre ale Uniunii Europene sunt:
  a) 28 ianuarie 1980 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franta, Irlanda, Luxemburg, Olanda si Marea Britanie;
  b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia;
  c) 28 iulie 1984 pentru Italia;
  d) 1 ianuarie 1986 pentru Portugalia;
  e) 1 ianuarie 1991 pentru Spania;
  f) 1 ianuarie 1994 pentru Suedia, Finlanda, Norvegia si Islanda;
  g) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein;
  h) 1 ianuarie 1999 pentru Austria;
  i) 1 iunie 2002 pentru Elvetia;
  j) 1 mai 2004 pentru: Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia.
  (6) Daca normele romane de formare in specialitate aflate in vigoare anterior datelor prevazute la alin. (3) prevedeau o durata de pregatire in acea specialitate inferioara celei prevazute de actualele norme ale Uniunii Europene, diferenta prevazuta la alin. (2) se stabileste in functie de durata minima de pregatire prevazuta de legislatia romana.
  (7) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic dentist si medic dentist specialist in ortodontie si in chirurgie bucala, emise de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora si care nu corespund calificarilor sau denumirilor prevazute in anexele nr. 4 si 5 pentru statul membru emitent, daca acestea sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente ale statului membru respectiv, care atesta ca formarea de medic dentist sau de medic dentist specialist in ortodontie si in chirurgie bucala s-a facut in conformitate cu normele Uniunii Europene, iar aceste diplome, certificate si titluri sunt asimilate de statul membru emitent calificarilor sau denumirilor prevazute in anexele nr. 4 si 5 pentru acel stat.

  Art. 40
  (1) In scopul exercitarii profesiei de medic dentist se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic eliberate de Italia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care si-au inceput formarea universitara de medic inainte de 28 ianuarie 1980, daca sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente italiene, prin care se atesta ca:
  a) posesorii au exercitat pe teritoriul Italiei efectiv, legal si preponderent activitatile de medic dentist, prevazute de normele Uniunii Europene, cel putin 3 ani consecutivi in ultimii 5 ani care preceda data eliberarii acestuia; si
  b) posesorii au fost autorizati sa exercite aceste activitati in aceleasi conditii ca si detinatorii diplomelor, certificatelor si titlurilor prevazute pentru Italia in anexa nr. 4.
  (2) Exceptie de la conditia de experienta profesionala de minimum 3 ani fac cei care au absolvit studii cu o durata minima de 3 ani, atestate de autoritatile competente italiene ca fiind echivalente formarii de medic dentist prevazute de normele Uniunii Europene.
  (3) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic eliberate de Italia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care si-au inceput formarea universitara de medic dupa data de 28 ianuarie 1980 si pana la data de 31 decembrie 1984 si care sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente italiene, prin care se atesta ca:
  a) posesorii au promovat proba de aptitudini specifica, organizata de autoritatile competente italiene, in vederea compatibilizarii nivelului de cunostinte si competente ale acestora, cu cel al posesorilor diplomelor, certificatelor sau titlurilor de medic dentist prevazute pentru Italia in anexa nr. 4;
  b) posesorii au exercitat in Italia efectiv, legal si preponderent activitatile de medic dentist prevazute de normele Uniunii Europene pe o durata minima de 3 ani consecutivi din ultimii 5 ani care preceda data eliberarii certificatului; si
  c) posesorii sunt autorizati sa exercite sau exercita efectiv, legal si preponderent activitatile de medic dentist, in aceleasi conditii ca si posesorii de diplome, certificate si alte titluri de medic dentist, prevazute pentru Italia in anexa nr. 4.
  (4) Exceptie de la proba de aptitudini prevazuta la alin. (3) lit. a) fac persoanele care au absolvit studii cu o durata minima de 3 ani atestate de autoritatile competente italiene ca fiind echivalente formarii de medic dentist prevazute de normele Uniunii Europene.

  Art. 41
  (1) In scopul exercitarii profesiei de medic dentist se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic eliberate de Spania cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care si-au inceput formarea universitara de medic inainte de 1 ianuarie 1986, daca sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente spaniole, prin care se atesta ca:
  a) posesorii au exercitat pe teritoriul Spaniei efectiv, legal si preponderent activitatile de medic dentist, prevazute de normele Uniunii Europene, cel putin 3 ani consecutivi in ultimii 5 ani care preceda data eliberarii acestuia; si
  b) posesorii au fost autorizati sa exercite activitatile mentionate in aceleasi conditii ca si detinatorii diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic dentist prevazute pentru Spania in anexa nr. 4.
  (2) Exceptie de la conditia de experienta profesionala de minimum 3 ani fac cei care au absolvit studii cu o durata minima de 3 ani, atestate de autoritatile competente spaniole ca fiind echivalente formarii de medic dentist prevazute de normele Uniunii Europene.

  Art. 42
  (1) In scopul exercitarii profesiei de medic dentist se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic eliberate de Austria cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care si-au inceput formarea universitara de medic inainte de 1 ianuarie 1994, daca sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente austriece, prin care se atesta ca:
  a) posesorii au exercitat pe teritoriul Austriei efectiv, legal si preponderent activitatile de medic dentist, prevazute de normele Uniunii Europene, cel putin 3 ani consecutivi in ultimii 5 ani care preceda data eliberarii acestuia; si
  b) posesorii au fost autorizati sa exercite activitatile mentionate in aceleasi conditii ca si detinatorii diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic dentist prevazute pentru Austria in anexa nr. 4.
  (2) Exceptie de la conditia de experienta profesionala de minimum 3 ani fac cei care au absolvit studii cu o durata minima de 3 ani, atestate de autoritatile competente austriece ca fiind echivalente formarii de medic dentist prevazute de normele Uniunii Europene.

  Art. 43
  Se recunoaste calificarea de medic dentist cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai diplomelor, certificatelor sau titlurilor de medic dentist care atesta o formare insusita pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu corespund tuturor cerintelor minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene daca acestea:
  a) atesta o formare inceputa inainte de unificarea Germaniei;
  b) dau dreptul posesorului sa exercite activitatile specifice profesiei de medic dentist pe tot teritoriul Germaniei in aceleasi conditii ca si titlurile eliberate de autoritatile competente germane, prevazute in anexa nr. 4; si
  c) sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente germane, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile de medic dentist in Germania, timp de minimum 3 ani consecutivi in decursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 44
  (1) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic dentist specialist, obtinute de cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atesta o formare insusita pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu indeplinesc cerintele minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, daca:
  a) certifica o formare in specialitate inceputa inainte de unificarea Germaniei; si
  b) dau dreptul posesorului sa exercite activitatea respectiva cu titlul de medic dentist specialist, pe tot teritoriul Germaniei, in aceleasi conditii ca si titlurile de medic dentist specialist emise de autoritatile competente germane prevazute in anexa nr. 5.
  (2) In vederea recunoasterii diplomelor, certificatelor si titlurilor prevazute la alin. (1), acestea sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente germane, prin care se atesta exercitarea activitatii respective cu titlul de medic dentist specialist pe o perioada echivalenta dublului diferentei dintre durata de formare in specialitate prevazuta in anexa nr. 5 si cea insusita pe teritoriul Germaniei, atunci cand aceasta din urma nu corespunde duratei minime stabilite de normele Uniunii Europene pentru specialitatea respectiva si prevazute in anexa nr. 5.

  Art. 45
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic, eliberate de fosta Republica Cehoslovacia sau de Republica Ceha cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene si care atesta o formare universitara inceputa inainte de data aderarii Republicii Cehe la Uniunea Europeana, 1 mai 2004, se recunosc in scopul exercitarii activitatilor de medic dentist prevazute de normele Uniunii Europene, daca sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente cehe, care atesta ca:
  a) posesorii au exercitat pe teritoriul Republicii Cehe efectiv, legal si preponderent activitatile de medic dentist prevazute de normele Uniunii Europene, cel putin 3 ani consecutivi in ultimii 5 ani care preceda eliberarii certificatului; si
  b) posesorii au fost autorizati sa exercite aceste activitati in aceleasi conditii ca si posesorii diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic dentist prevazute pentru acest stat in anexa nr. 4.
  (2) Exceptie de la conditia de experienta profesionala de minimum 3 ani fac cei care au absolvit studii cu o durata minima de 3 ani, atestate de autoritatile competente ale Republicii Cehe ca fiind echivalente formarii de medic dentist prevazute de normele Uniunii Europene.

  Art. 46
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic, eliberate de Slovacia sau de fosta Republica Cehoslovacia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene si care atesta o formare universitara inceputa inainte de data aderarii Slovaciei la Uniunea Europeana, 1 mai 2004, se recunosc in scopul exercitarii activitatilor de medic dentist prevazute de normele Uniunii Europene, daca sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente slovace, care atesta ca:
  a) posesorii au exercitat pe teritoriul Slovaciei efectiv, legal si preponderent activitatile de medic dentist prevazute de normele Uniunii Europene, cel putin 3 ani consecutivi in ultimii 5 ani care preceda eliberarii certificatului; si
  b) posesorii au fost autorizati sa exercite activitatile mentionate in aceleasi conditii ca si posesorii diplomelor, certificatelor si titlurilor prevazute pentru acest stat in anexa nr. 4.
  (2) Exceptie de la conditia de experienta profesionala de minimum 3 ani fac cei care au absolvit studii cu o durata minima de 3 ani, atestate de autoritatile competente ale Slovaciei ca fiind echivalente formarii de medic dentist prevazute de normele Uniunii Europene.

  Art. 47
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist si medic dentist specialist, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 20 august 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 20 august 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Estoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile estoniene de medic dentist si medic dentist specialist in ceea ce priveste accesul la activitatile de medic dentist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Estoniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati de medic dentist pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 48
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist si medic dentist specialist, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 21 august 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 21 august 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Letoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile letoniene de medic dentist si medic dentist specialist, in ceea ce priveste accesul la activitatile de medic dentist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile competente letoniene, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 49
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist si medic dentist specialist, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 11 martie 1990 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 11 martie 1990, se recunosc daca autoritatile competente ale Lituaniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile lituaniene de medic dentist si medic dentist specialist, in ceea ce priveste accesul la activitatile de medic dentist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile competente lituaniene prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 50
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist si medic dentist specialist, eliberate de fosta Iugoslavie cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 25 iunie 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 25 iunie 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Sloveniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovene de medic dentist si medic dentist specialist, in ceea ce priveste accesul la activitatile de medic dentist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile competente slovene, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Sectiunea 4 - Recunoasterea calificarilor in profesia de farmacist


  Art. 51
  (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri in farmacie eliberate in conformitate cu normele Uniunii Europene de catre un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European, precum si de catre Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora si prevazute in anexa nr. 6.
  (2) Diplomele, certificatele si titlurile prevazute la alin. (1) au acelasi efect pe teritoriul Romaniei ca si diploma de farmacist emisa de institutiile de invatamant superior in Romania.

  Art. 52
  (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri universitare de farmacist sau echivalente in farmacie, eliberate cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene de catre aceste state si care nu indeplinesc toate cerintele minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, daca sunt insotite de un certificat prin care se atesta faptul ca posesorii au exercitat efectiv si legal, intr-un stat membru al Uniunii Europene, una dintre activitatile de farmacist prevazute de normele Uniunii Europene, pe o perioada de cel putin 3 ani consecutivi in ultimii 5 ani care preceda eliberarii acestuia, cu conditia ca aceasta activitate sa fie reglementata in statul membru respectiv.
  (2) Diplomele, certificatele si titlurile prevazute la alin. (1) atesta:
  a) o formare incheiata inaintea implementarii Directivei nr. 85/432/CEE in aceste state; sau
  b) o formare inceputa inaintea datei de implementare a Directivei nr. 85/432/CEE in aceste state si care este incheiata ulterior acestei date.

  Art. 53
  Diplomele, certificatele si titlurile universitare de farmacist sau echivalente in farmacie, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, care indeplinesc in totalitate cerintele minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, dar care nu corespund denumirilor prevazute in anexa nr. 6, se recunosc daca sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente ale acelui stat, prin care se atesta faptul ca formarea este corespunzatoare normelor Uniunii Europene, si diplomele, certificatele si titlurile respective sunt asimilate de statul emitent denumirilor prevazute in anexa nr. 6 pentru acel stat.

  Art. 54
  Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri universitare de farmacist sau echivalente in farmacie, care atesta o formare insusita de cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu indeplineste toate cerintele minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, daca:
  a) atesta o formare inceputa inainte de unificarea Germaniei;
  b) dau dreptul de exercitare a activitatilor de farmacist pe tot teritoriul Germaniei in aceleasi conditii ca si titlurile eliberate de autoritatile germane cuprinse in anexa nr. 6 pentru acel stat; si
  c) sunt insotite de un certificat care atesta ca posesorul a exercitat pe teritoriul Germaniei efectiv si legal una dintre activitatile de farmacist prevazute de normele Uniunii Europene, timp de minimum 3 ani consecutivi in decursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii acestuia, cu conditia ca aceasta activitate sa fie reglementata in acest stat.

  Art. 55
  Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri in farmacie, eliberate de Italia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care si-au inceput formarea inainte de 1 noiembrie 1993 si au incheiat-o inainte de 1 noiembrie 2003, daca sunt insotite de un certificat care atesta faptul ca posesorul a exercitat efectiv si legal timp de minimum 3 ani consecutivi in decursul ultimilor 5 ani care preceda eliberarii certificatului una dintre activitatile de farmacist prevazute in normele Uniunii Europene, in masura in care aceasta activitate este reglementata in Italia.

  Art. 56
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri in farmacie, eliberate de fosta Republica Cehoslovacia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 1 ianuarie 1993 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc daca autoritatile competente ale Republicii Cehe atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile cehe in farmacie, in ceea ce priveste accesul la activitatile de farmacist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Republicii Cehe, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului, daca aceste activitati sunt reglementate in Republica Ceha.

  Art. 57
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri in farmacie, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 20 august 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 20 august 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Estoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile estoniene in farmacie, in ceea ce priveste accesul la activitatile de farmacist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Estoniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului, daca aceste activitati sunt reglementate in Estonia.

  Art. 58
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri in farmacie, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau cetatenilor Confederatiei Elvetiene inainte de 21 august 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 21 august 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Letoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile letoniene in farmacie, in ceea ce priveste accesul la activitatile de farmacist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Letoniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului, daca aceste activitati sunt reglementate in Letonia.

  Art. 59
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri in farmacie, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 11 martie 1990 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 11 martie 1990, se recunosc daca autoritatile competente ale Lituaniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile lituaniene in farmacie, in ceea ce priveste accesul la activitatile de farmacist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile lituaniene, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului, daca aceste activitati sunt reglementate in Lituania.

  Art. 60
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri in farmacie, eliberate de fosta Republica Cehoslovacia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 1 ianuarie 1993 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc daca autoritatile competente ale Slovaciei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovace in farmacie, in ceea ce priveste accesul la activitatile de farmacist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Slovaciei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului, daca aceste activitati sunt reglementate in Slovacia.

  Art. 61
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri in farmacie, eliberate de fosta Iugoslavie cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 25 iunie 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 25 iunie 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Sloveniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovene in farmacie, in ceea ce priveste accesul la activitatile de farmacist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Sloveniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului, daca aceste activitati sunt reglementate in Slovenia.

  Sectiunea 5 - Recunoasterea calificarilor in profesia de asistent medical generalist


  Art. 62
  (1) Calificarea in profesia de asistent medical generalist obtinuta de cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, conform normelor Uniunii Europene, se recunoaste in baza diplomelor, certificatelor si a altor titluri de asistent medical generalist, eliberate de statul membru de origine sau de provenienta.
  (2) Diplomele, certificatele si celelalte titluri de asistent medical generalist prevazute la alin. (1) au acelasi efect pe teritoriul Romaniei ca si titlurile de calificare de asistent medical generalist emise de institutiile de invatamant de profil din Romania.

  Art. 63
  Diplomele, certificatele si celelalte titluri de asistent medical generalist, pe baza carora autoritatile competente romane recunosc calificarea de asistent medical generalist cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, sunt prevazute in anexa nr. 7.

  Art. 64
  (1) Diplomele, certificatele sau alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora inainte de implementarea Directivei nr. 77/453/CEE in aceste state sau eliberate ulterior implementarii acestei reglementari, dar pentru o formare inceputa anterior, si care atesta o formare care nu indeplineste in totalitate cerintele minime prevazute de normele Uniunii Europene, se recunosc daca sunt insotite de un certificat emis de statul membru de origine sau de provenienta.
  (2) Certificatul prevazut la alin. (1) atesta ca posesorul, cetatean al unuia dintre aceste state, a exercitat efectiv si legal activitatile de asistent medical generalist timp de cel putin 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii acestuia. Aceste activitati trebuie sa se fi exercitat cu deplina responsabilitate privind planificarea, organizarea si administrarea ingrijirilor de sanatate acordate pacientului.

  Art. 65
  Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora si care nu corespund calificarilor sau denumirilor prevazute in anexa nr. 7, se recunosc daca sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente ale statului membru respectiv, care atesta ca:
  a) formarea in profesia de asistent medical generalist s-a facut in conformitate cu normele Uniunii Europene; si
  b) diplomele, certificatele si titlurile respective sunt asimilate de statul membru emitent calificarilor si denumirilor prevazute in anexa nr. 7 pentru acel stat.

  Art. 66
  Calificarea de asistent medical generalist se recunoaste cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European, precum si ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai diplomelor, certificatelor sau altor titluri care atesta o formare de asistent medical generalist insusita pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane, care nu intruneste toate conditiile minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, daca:
  a) prevad o formare inceputa inainte de unificarea Germaniei;
  b) dau drept de exercitare a activitatilor specifice profesiei de asistent medical generalist pe tot teritoriul Germaniei in aceleasi conditii ca si calificarile acordate de autoritatile competente germane, prevazute in anexa nr. 7 pentru acest stat; si
  c) sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente germane, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile de asistent medical generalist, in Germania, timp de minimum 3 ani in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului. Aceste activitati trebuie sa se fi exercitat cu deplina responsabilitate privind planificarea, organizarea si administrarea ingrijirilor de sanatate acordate pacientului.

  Art. 67
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de fosta Republica Cehoslovacia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 1 ianuarie 1993 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc daca autoritatile competente ale Republicii Cehe atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile cehe de asistent medical generalist, in ceea ce priveste accesul la activitatile de asistent medical generalist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Republicii Cehe prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat, timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 68
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 20 august 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 20 august 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Estoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile estoniene de asistent medical generalist, in ceea ce priveste accesul la activitatile de asistent medical generalist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile competente ale Estoniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 69
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 21 august 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 21 august 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Letoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile letoniene de asistent medical generalist, in ceea ce priveste accesul la activitatile de asistent medical generalist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile competente ale Letoniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 70
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 11 martie 1990 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 11 martie 1990, se recunosc daca autoritatile competente ale Lituaniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile lituaniene de asistent medical generalist, in ceea ce priveste accesul la activitatile de asistent medical generalist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile competente lituaniene, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 71
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de fosta Republica Cehoslovacia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 1 ianuarie 1993 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc daca autoritatile competente ale Slovaciei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovace de asistent medical generalist, in ceea ce priveste accesul la activitatile de asistent medical generalist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile competente ale Slovaciei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 72
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de fosta Iugoslavie cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 25 iunie 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 25 iunie 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Sloveniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri au aceeasi validitate juridica ca si titlurile slovene de asistent medical generalist, in ceea ce priveste accesul la activitatile de asistent medical generalist si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile competente ale Sloveniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 73
  Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de Polonia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inaintea datei de aderare la Uniunea Europeana, 1 mai 2004, ori care atesta o formare de asistent medical generalist inceputa inaintea acestei date, care nu intrunesc cerintele minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, se recunosc daca sunt insotite de un certificat prin care se atesta ca posesorii au exercitat efectiv si legal in Polonia activitatile de asistent medical generalist, astfel:
  a) pe o durata de minimum 3 ani consecutivi in ultimii 5 ani care preceda data eliberarii certificatului, pentru posesorii diplomei de asistent medical - nivel de invatamant superior de scurta durata - dyplom licencjata pielegniarstwa;
  b) pe o durata de minimum 5 ani consecutivi in ultimii 7 ani care preceda data eliberarii certificatului, pentru posesorii diplomei de asistent medical care atesta studii efectuate intr-o scoala postliceala profesionala medicala - dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej. Aceste activitati trebuie sa se fi exercitat cu deplina responsabilitate privind planificarea, organizarea si administrarea ingrijirilor de sanatate acordate pacientului.

  Sectiunea 6 - Recunoasterea calificarilor in profesia de moasa


  Art. 74
  (1) Calificarea in profesia de moasa, obtinuta conform normelor Uniunii Europene de catre cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, se recunoaste pe baza diplomelor, certificatelor si a altor titluri de moasa, eliberate de aceste state.
  (2) Diplomele, certificatele si celelalte titluri de moasa prevazute la alin. (1) au acelasi efect pe teritoriul Romaniei ca si titlurile de calificare de moasa emise de institutiile de invatamant de profil din Romania.

  Art. 75
  Diplomele, certificatele si alte titluri de moasa pe baza carora se recunoaste calificarea de moasa cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene sunt prevazute in anexa nr. 8.

  Art. 76
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasa, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora anterior notificarii Directivei nr. 80/155/CEE sau intr-un interval de maximum 6 ani de la notificarea acestei reglementari in aceste state si care atesta o formare de moasa care nu intruneste in totalitate cerintele minime prevazute de normele Uniunii Europene, se recunosc daca sunt insotite de un certificat emis de statul membru de origine sau de provenienta.
  (2) Certificatul prevazut la alin. (1) atesta faptul ca posesorul, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, a exercitat efectiv si legal activitatile de moasa timp de minimum 3 ani in decursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 77
  Diplomele, certificatele sau alte titluri de moasa, eliberate de statele prevazute la art. 76 alin. (1) anterior intrarii in vigoare a Directivei nr. 80/154/CEE, care intrunesc toate conditiile minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, dar care fac obiectul recunoasterii mutuale intre aceste state numai daca sunt insotite de atestatul de practica profesionala prevazut de aceste norme, se recunosc daca sunt insotite de un certificat care atesta ca posesorii, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, au exercitat efectiv si legal activitatile de moasa timp de minimum 2 ani in decursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului de catre statul membru de origine sau de provenienta.

  Art. 78
  Diplomele, certificatele si alte titluri de moasa, eliberate cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene de catre aceste state si care nu corespund calificarilor sau denumirilor prevazute in anexa nr. 8, se recunosc daca sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente ale statului membru respectiv, care atesta ca:
  a) formarea in profesia de moasa s-a facut in conformitate cu normele Uniunii Europene; si
  b) diplomele, certificatele si titlurile respective sunt asimilate de statul membru emitent calificarilor si denumirilor prevazute in anexa nr. 8 pentru acel stat.

  Art. 79
  Se recunoaste calificarea de moasa cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai diplomelor, certificatelor sau ai altor titluri care atesta o formare insusita pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu intrunesc conditiile minime de formare prevazute de normele Uniunii Europene, daca:
  a) atesta o formare inceputa inainte de unificarea Germaniei;
  b) dau dreptul detinatorului sa exercite activitatile specifice profesiei de moasa pe tot teritoriul Germaniei in aceleasi conditii ca si titlurile eliberate de autoritatile competente germane prevazute in anexa nr. 8; si
  c) sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente germane, prin care se atesta faptul ca posesorii s-au consacrat efectiv si legal acestor activitati in Germania timp de minimum 3 ani in decursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 80
  Diplomele, certificatele si alte titluri de moasa, eliberate cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene si care atesta o formare in profesie care indeplineste in totalitate cerintele minime prevazute de normele Uniunii Europene, insusita pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane, si care fac obiectul recunoasterii mutuale intre statele membre numai insotite de atestatul de practica profesionala prevazut de normele Uniunii Europene, se recunosc daca:
  a) atesta o formare inceputa inainte de unificarea Germaniei; si
  b) sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente germane, prin care se atesta faptul ca posesorii, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, au exercitat efectiv si legal aceste activitati in Germania timp de minimum 2 ani in decursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 81
  Diplomele, certificatele si alte titluri de moasa, eliberate de Spania cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atesta o formare specifica de moasa inceputa inainte de 1 ianuarie 1986, se recunosc daca:
  a) sunt insotite de un atestat eliberat de autoritatile competente spaniole, prin care se certifica faptul ca posesorii au exercitat efectiv si legal activitatile de moasa timp de cel putin 3 ani consecutivi in decursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii acestuia; sau
  b) sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente spaniole, prin care se atesta faptul ca formarea in profesie a posesorilor indeplineste in totalitate criteriile prevazute de normele Uniunii Europene.

  Art. 82
  Diplomele, certificatele si titlurile de moasa, eliberate de Polonia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inaintea datei de aderare a acestui stat la Uniunea Europeana, 1 mai 2004, ori care atesta o formare de moasa inceputa inaintea acestei date si care nu corespunde cerintelor minime prevazute de normele Uniunii Europene, se recunosc daca sunt insotite de un certificat prin care se atesta ca posesorii au exercitat efectiv si legal in Polonia activitatile de moasa astfel:
  a) pe o durata de minimum 3 ani consecutivi in ultimii 5 ani care preced data eliberarii certificatului, pentru posesorii diplomei de moasa - nivel de invatamant superior de scurta durata - dyplom licencjata poloznictwa;
  b) pe o durata de minimum 5 ani consecutivi in cursul ultimilor 7 ani care preceda data eliberarii certificatului, pentru posesorii diplomei de moasa care atesta studii efectuate intr-o scoala postliceala profesionala medicala - dyplom poloznej.

  Art. 83
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasa, eliberate de fosta Republica Cehoslovacia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 1 ianuarie 1993 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc daca autoritatile competente ale Republicii Cehe atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile cehe de moasa, in ceea ce priveste accesul la activitatile de moasa si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Republicii Cehe, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 84
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasa, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 20 august 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 20 august 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Estoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile estoniene de moasa, in ceea ce priveste accesul la activitatile de moasa si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Estoniei, prin care se prevede ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 85
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasa, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai cetatenilor Confederatiei Elvetiene inainte de 21 august 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 21 august 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Letoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile letoniene de moasa in ceea ce priveste accesul la activitatile de moasa si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Letoniei, prin care se prevede ca posesorul a execitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 86
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasa, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 11 martie 1990 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 11 martie 1990, se recunosc daca autoritatile competente ale Lituaniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile lituaniene de moasa, in ceea ce priveste accesul la activitatile de moasa si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile lituaniene, prin care se prevede ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 87
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasa, eliberate de fosta Republica Cehoslovacia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 1 ianuarie 1993 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc daca autoritatile competente ale Slovaciei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovace de moasa, in ceea ce priveste accesul la activitatile de moasa si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Slovaciei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

  Art. 88
  (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasa, eliberate de fosta Iugoslavie cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 25 iunie 1991 ori care atesta o formare inceputa in acest stat inainte de 25 iunie 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Sloveniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovene de moasa, in ceea ce priveste accesul la activitatile de moasa si exercitarea acestora.
  (2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Sloveniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activitati pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.


  Capitolul III - Dispozitii finale


  Art. 89
  Recunoasterea diplomelor, certificatelor si altor titluri de medic, medic specialist, medic dentist, medic dentist specialist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, eliberate de statele membre ale Uniunii Europene, de statele apartinand Spatiului Economic European, precum si de Confederatia Elvetiana, se efectueaza indiferent daca formarea a fost dobandita in totalitate sau in parte pe teritoriul acestor state.

  Art. 90
  Atunci cand diplomele, certificatele sau alte titluri de medic, medic specialist, medic dentist, medic dentist specialist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, nu indeplinesc cerintele prevazute de prezenta hotarare pentru a fi recunoscute, autoritatile competente romane vor examina cunostintele de specialitate si competentele atestate de aceste diplome, certificate si titluri, precum si experienta solicitantului, comparativ cu cerintele de calificare si cunostintele prevazute de legea romana.

  Art. 91
  (1) Diplomele, certificatele sau alte titluri de medic, medic specialist, medic dentist, medic dentist specialist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, obtinute in afara granitelor statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state ale Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene si recunoscute de unul dintre aceste state, sunt examinate de autoritatile competente romane.
  (2) In situatiile prevazute la alin. (1) se examineaza si formarea complementara si/sau experienta profesionala insusite de catre cel interesat intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana ori in afara granitelor acestora.
  (3) Daca in urma examinarii comparative se constata ca abilitatile si cunostintele atestate de aceste diplome, certificate sau titluri corespund numai partial cerintelor de calificare si cunostintelor prevazute de legea romana, autoritatile competente romane pot solicita persoanei interesate sa dovedeasca ca indeplineste toate aceste cerinte.
  (4) Decizia autoritatilor competente romane se aduce la cunostinta solicitantului intr-un interval de 3 luni de la depunerea dosarului complet de catre acesta.

  Art. 92
  Autoritatile competente romane pot solicita, in caz de indoiala justificata, confirmarea autenticitatii diplomelor, certificatelor, titlurilor si a atestatelor, eliberate de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinand Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene, care fac obiectul prezentei hotarari, precum si confirmarea faptului ca posesorul a indeplinit toate conditiile de formare prevazute de normele Uniunii Europene.

  Art. 93
  (1) Decizia de respingere a solicitarii de recunoastere a calificarii profesionale in baza prevederilor prezentei hotarari va cuprinde motivele intemeiate care au dus la respingere.
  (2) Deciziile autoritatilor competente romane cu privire la recunoasterea calificarilor prevazute de prezenta hotarare pot fi contestate la instantele de contencios administrativ.
  (3) Nesolutionarea cererilor de recunoastere a calificarilor profesionale in termenele prevazute de prezenta hotarare poate fi atacata la instantele de contencios administrativ.

  Art. 94
  (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica:
  a) cetatenilor romani care se afla in una dintre situatiile reglementate de prezenta hotarare;
  b) cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European si cetatenilor Confederatiei Elvetiene aflati in una dintre situatiile reglementate de prezenta hotarare;
  c) sotului, precum si descendentilor de gradul I aflati in intretinerea unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, unui cetatean al unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau unui cetatean al Confederatiei Elvetiene, care desfasoara activitatii salarizate sau nesalarizate pe teritoriul Romaniei, indiferent de cetatenia lor, in vederea accesului la exercitarea, in regim salarial, a acestor profesii;
  d) beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung, acordat conform normelor Uniunii Europene de catre unul dintre statele prevazute la lit. b).
  (2) Pentru cetatenii prevazuti la alin. (1) lit. b), c) si d), prevederile art. 5, 7, 8, 9, 11, 17, 33, 34 si 38 se aplica incepand cu anul universitar 2006-2007, iar dobandirea locului de munca se face conform legii.

  Art. 95
  La data aderarii la Uniunea Europeana Romania notifica Comisiei Europene dispozitiile legislative, regulamentare si administrative adoptate cu privire la eliberarea diplomelor, certificatelor sau a altor titluri care atesta formarea in profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa.

  Art. 96
  Prezenta hotarare transpune integral prevederile referitoare la recunoasterea diplomelor, certificatelor si a altor titluri de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si, respectiv, moasa, cuprinse in urmatoarele directive:
  a) Directiva Consiliului nr. 93/16/EEC din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulatii a medicilor si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri de medic, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 165 din 7 iulie 1993, p.1;
  b) Directiva Consiliului nr. 78/686/EEC din 25 iulie 1978 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri de dentist, inclusiv masuri pentru facilitarea exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de prestare a serviciilor, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 233 din 24 august 1978, p. 1;
  c) Directiva Consiliului nr. 85/433/CEE din 16 septembrie 1985 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri de farmacist, inclusiv masuri pentru facilitarea exercitarii efective a dreptului de stabilire privind anumite activitati in domeniul farmaceutic, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 253 din 24 septembrie 1985, p. 37;
  d) Directiva Consiliului nr. 77/452/CEE din 27 iunie 1977 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri de asistent medical generalist, inclusiv masuri pentru facilitarea exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de prestare a serviciilor, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 176 din 15 iulie 1977, p. 1;
  e) Directiva Consiliului nr. 80/154/CEE din 21 ianuarie 1980 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri de moasa, inclusiv masuri pentru facilitarea exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de prestare a serviciilor, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 33 din 11 februarie 1980, p. 1.

  Art. 97
  Anexele nr. 1-8*) fac parte integranta din prezenta hotarare.

  Art. 98
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002, precum si Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 541/2001 privind incadrarea pe perioada determinata, obtinerea titlului de medic specialist si a gradului de medic primar de catre cetatenii romani care au efectuat studiile medicale si/sau de specializare in afara Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 3 septembrie 2001.  Poate fi de interes si:
  Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
  OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
  Legea 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  Legea 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
  Legea 9/2016 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine uma
  Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
  Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
  HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
  Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
  Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
  OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
  OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
  Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
  HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
  Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
  Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
  Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen
  OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
  Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
  Curierul Fiscal Nr. 9/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 31.9 lei
  27.2 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  97 useri online

  Useri autentificati: