DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1194/2008, hotarare privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/10/2008

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, denumita in continuare Agentie, este institutie publica de interes national, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Agentia este autoritate de management al Programului operational pentru pescuit.
(3) Sediul Agentiei este in municipiul Bucuresti si este asigurat de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 2
(1) Agentia este condusa de un presedinte-director general si un vicepresedinte-director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
(2) Presedintele Agentiei are calitatea de ordonator tertiar de credite si gestioneaza fondurile publice aprobate.
(3) Presedintele conduce activitatea Agentiei si o reprezinta in raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice, precum si in justitie.
(4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.

Art. 3
(1) Numarul maxim de posturi al Agentiei este de 181.
(2) Personalul din cadrul Agentiei este format din functionari publici si personal contractual.
(3) Salarizarea personalului din cadrul Agentiei se face potrivit Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 543/2006 pentru aprobarea structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare, precum si normelor de acordare a drepturilor salariale personalului aferent.

Art. 4
Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Agentia exercita urmatoarele functii:
a) de elaborare si implementare a strategiei nationale si a reglementarilor privind: organizarea si administrarea sectorului pescaresc, protejarea si exploatarea resurselor acvatice vii, acvacultura, procesarea si piata produselor pescaresti;
b) de autoritate de management al Programului operational pentru pescuit;
c) de control si inspectie;
d) de reprezentare, pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite prin actele normative in vigoare;
e) de realizare a masurilor din domeniul specific, precum si a masurilor in executarea regulamentelor Uniunii Europene, potrivit legii.


Capitolul II - Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura


Art. 5
Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 6
Agentia isi exercita atributiile in teritoriu prin structuri proprii fara personalitate juridica.

Art. 7
Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in cadrul structurii organizatorice se pot organiza servicii, birouri, compartimente, conform legii.


Capitolul III - Atributiile Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura


Art. 8
In exercitarea functiilor prevazute la art. 4, Agentia are urmatoarele atributii principale:

A. In domeniul administrarii si exploatarii resurselor acvatice vii:
a) stabileste masuri de administrare a pescuitului, astfel incat sa se obtina o mai buna rationalizare a efortului de pescuit;
b) elaboreaza reglementarile privind accesul la resursele acvatice vii, in vederea practicarii pescuitului comercial, cu respectarea legislatiei comunitare;
c) elaboreaza reglementarile privind pescuitul recreativ/ sportiv;
d) elaboreaza, in conformitate cu prevederile legislatiei comunitare, norme privind caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum si metodele de pescuit comercial in apele maritime interioare si in apele continentale, in scopul realizarii unui pescuit durabil;
e) elaboreaza masuri nationale de protectie si regenerare a resurselor acvatice vii, prin aplicarea reglementarilor comunitare privind stabilirea anuala a capturii totale admisibile (TAC) si a cotelor de pescuit, prin stabilirea perioadelor de prohibitie, a zonelor de protectie si a zonelor de crutare, precum si a masurilor preventive, in concordanta cu prevederile legislatiei comunitare;
f) propune dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezinta resursele acvatice vii care pot fi capturate din mediul acvatic, pe baza studiilor elaborate de institutiile de cercetare stiintifica de profil, in concordanta cu prevederile legislatiei comunitare;
g) propune masuri privind exercitarea pescuitului speciilor protejate in vederea emiterii unor reglementari specifice;
h) sprijina si participa la actiuni de populare/repopulare a apelor din domeniul public al statului, precum si la actiuni de salvare a resurselor acvatice vii aflate in declin;
i) dispune distribuirea drepturilor de pescuit intre nave/ambarcatiuni sau grupuri de nave/ambarcatiuni care activeaza intr-o zona de pescuit, cu respectarea legislatiei comunitare;
j) elaboreaza proceduri de planificare a activitatii de pescuit;
k) stabileste masuri de adaptare a capacitatii flotei la starea resurselor acvatice vii, de stabilire si schimbare a porturilor de baza, in conformitate cu dispozitiile legislatiei comunitare;
l) monitorizeaza activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanenta pentru cunoasterea in timp real a intrarilor si iesirilor din port, stationarilor navelor/ambarcatiunilor in zonele de pescuit, capturile sau alte circumstante;
m) organizeaza si actualizeaza Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit si stabileste modul de marcare a acestora, precum si a navelor/ambarcatiunilor auxiliare de pescuit;
n) autorizeaza construirea, modernizarea si reconversia navelor/ambarcatiunilor de pescuit care urmeaza sa arboreze pavilion roman, astfel incat acestea sa nu depaseasca capacitatea de pescuit a navelor/ambarcatiunilor radiate din fisier;
o) elibereaza licentele de constructie a navelor de pescuit, in conditiile legii;
p) propune conditii pentru stabilirea si schimbarea porturilor de baza;
q) propune nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare a produselor pescaresti pe teritoriul national unde descarca navele/ambarcatiunile de pescuit;
r) stabileste si autorizeaza locurile in care se realizeaza prima vanzare a produselor obtinute din pescuit, cu respectarea legislatiei comunitare;
s) elibereaza permise/licente/autorizatii, dupa caz, in conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si comunitare;
t) stabileste modelul permiselor/licentelor/autorizatiilor, dupa caz, cu respectarea cerintelor minimale prevazute de legislatia comunitara.

B. In domeniul acvaculturii:
a) stabileste masuri pentru valorificarea superioara a potentialului genetic prin acvacultura unor specii valoroase;
b) stabileste masuri pentru cresterea calitatii produselor din acvacultura;
c) adopta masuri pentru asigurarea productiei din acvacultura pentru cazuri de forta majora;
d) stabileste masuri pentru asigurarea sanatatii si bunastarii animale;
e) stabileste masuri pentru modernizarea tehnologiilor de reproducere si crestere a speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice, corelate cu normele de protectie a mediului;
f) stabileste masuri pentru folosirea corespunzatoare a amenajarilor piscicole;
g) incurajeaza aplicarea tehnologiilor de reproducere si crestere pentru specii cu valoare economica ridicata si promovarea produselor pescaresti organice;
h) incurajeaza construirea de amenajari si instalatii moderne si eficiente pentru practicarea acvaculturii marine si continentale, in conditiile asigurarii sanatatii si bunastarii animale;
i) sprijina dezvoltarea acvaculturii in zonele dependente de pescuit, in conditiile legii;
j) organizeaza si actualizeaza Registrul unitatilor de productie din acvacultura si emite licentele de acvacultura;
k) stabileste alte actiuni pe care necesitatile de dezvoltare a acvaculturii le impun, potrivit legii.

C. In domeniul organizarii pietei produselor pescaresti:
a) adopta masuri de sprijinire a organizatiilor de producatori si a altor forme asociative;
b) asigura respectarea criteriilor de recunoastere si de retragere a recunoasterii organizatiilor de producatori din sectorul pescaresc, prevazute de legislatia comunitara.
1. La comercializare:
a) organizeaza si actualizeaza Registrul centrelor de prima vanzare, in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura;
b) solicita elaborarea de studii de piata, finantate din Programul operational pentru pescuit;
c) elaboreaza reglementari privind descarcarea si prima vanzare a produselor pescaresti, obtinute din pescuitul intern, cu respectarea legislatiei comunitare;
d) inregistreaza si/sau autorizeaza cumparatorul produselor pescaresti de la o nava/ambarcatiune de pescuit aflata la prima vanzare;
e) stabileste documentele care trebuie sa insoteasca produsele obtinute din pescuit care constituie obiectul primei vanzari intr-un loc situat in afara punctului/portului de debarcare si care trebuie sa fie transportate inainte de a se produce prima vanzare, in conformitate cu legislatia comunitara;
f) propune si elaboreaza strategii pentru cresterea consumului de peste in Romania.
2. La procesare:
a) incurajeaza si sprijina procesarea produselor pescaresti;
b) propune masuri pentru imbunatatirea calitatii si promovarea produselor pescaresti;
c) organizeaza si actualizeaza Registrul unitatilor de procesare si elibereaza licentele de fabricatie.

D. In domeniul Programului operational pentru pescuit:
a) elaboreaza strategia nationala sectoriala si Programul operational pentru pescuit, indicand prioritatile si contributiile financiare ale Fondului European pentru Pescuit si alte resurse financiare;
b) asigura organizarea si conducerea Comitetului de monitorizare al Programului operational pentru pescuit;
c) elaboreaza si actualizeaza manualele de proceduri pentru gestionarea Fondului European pentru Pescuit si pentru implementarea Programului operational pentru pescuit;
d) colaboreaza cu Autoritatea de Management pentru Dezvoltare Rurala si cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, precum si cu alte institutii implicate in derularea Programului operational pentru pescuit;
e) colaboreaza cu celelalte institutii implicate in derularea, evaluarea si monitorizarea Programului operational pentru pescuit;
f) coordoneaza implementarea Programului operational pentru pescuit;
g) asigura implementarea tehnica a masurilor, realizand: primirea cererilor de finantare, evaluarea si selectia proiectelor, contractarea, verificarea dosarelor de achizitii publice, conform legislatiei comunitare si nationale specifice;
h) asigura informarea beneficiarilor, promovarea si publicitatea Programului operational pentru pescuit.

E. In domeniul cercetarii stiintifice:
a) pe baza identificarii necesitatilor colaboreaza cu institutiile de cercetare de profil in realizarea obiectivelor;
b) solicita studii pentru cunoasterea biologiei, etologiei si diversitatii structurii, functionabilitatii si productivitatii ecosistemelor acvatice si a interactiunilor specifice, finantate din Programul operational pentru pescuit;
c) solicita studii pentru evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine si a apelor continentale de catre activitatile de pescuit si acvacultura si a altor activitati antropice, finantate din Programul operational pentru pescuit;
d) solicita studii pentru dezvoltarea si diversificarea acvaculturii, finantate din Programul operational pentru pescuit;
e) propune conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific;
f) elibereaza autorizatia speciala de pescuit in scop stiintific.
F. In domeniul relatiilor internationale:
a) elaboreaza proiecte de conventii si acorduri internationale privind evaluarea impactului activitatilor antropice asupra starii resurselor acvatice vii in context transfrontalier;
b) organizeaza si participa la manifestarile si intalnirile internationale organizate de organisme si organizatii internationale specializate in domeniul pescuitului si/sau acvaculturii, potrivit legii.

G. In domeniul activitatii de control si inspectie piscicola:
a) organizeaza si desfasoara activitati permanente de control si inspectie piscicola privind respectarea legislatiei in domeniu;
b) verifica modul de executare a atributiilor de paza si protectie a resurselor acvatice vii de catre beneficiarii dreptului de pescuit;
c) verifica respectarea conditiilor impuse prin licente/autorizatii/permise de pescuit;
d) elaboreaza planurile anuale si lunare de inspectie si control;
e) verifica veridicitatea datelor inscrise in documentele pentru circulatia pestelui de la punctul de descarcare pana la prima vanzare, in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura;
f) incheie protocoale cu institutiile publice implicate in activitatea de control si inspectie privind sectorul pescaresc;
g) monitorizeaza aplicarea sanctiunilor prevazute in procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si a masurilor dispuse prin notele de control;
h) stabileste sistemele de control si de inspectie ale activitatilor de pescuit;
i) retine/suspenda/anuleaza, dupa caz, in baza constatarilor si propunerilor organelor de control proprii, permisul/ licenta/autorizatia, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura;
j) asigura functionarea sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit la Marea Neagra, conform reglementarilor comunitare.

H. In alte domenii:
a) coordoneaza si monitorizeaza activitatea de pescuit si acvacultura prin organizarea si administrarea centrelor de prima vanzare, a porturilor pescaresti si a punctelor pescaresti;
b) incurajeaza dezvoltarea industriilor adiacente pentru producerea de utilaje si instalatii, precum si furaje specifice, folosite in acvacultura, in conditiile legii;
c) organizeaza si intretine baza de date din domeniul pescuitului si acvaculturii si asigura transmiterea datelor in sistemul informatic comunitar;
d) organizeaza activitati de instruire a personalului conform planului propriu de instruire;
e) incheie contracte si finanteaza realizarea de buletine informative, ghiduri, brosuri, afise, postere, bannere pentru diseminarea informatiilor referitoare la sectorul pescaresc, finantate din Programul operational pentru pescuit;
f) colaboreaza cu organele de specialitate din ministere, cu autoritatile administratiei publice locale si cu organismele internationale implicate in activitatea de pescuit si acvacultura;
g) participa la elaborarea planului comun de actiune in vederea prevenirii efectelor starilor de calamitati naturale si urmareste realizarea masurilor si actiunilor prevazute, in colaborare cu ceilalti factori decizionali de la nivel local si central;
h) intocmeste anual raportul de activitate si il supune spre aprobare ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
i) adopta masuri destinate perfectionarii persoanelor care activeaza in sectorul piscicol.

Art. 9
(1) Atributiile de control si inspectie piscicola se exercita de catre personalul propriu cu drept de inspectie si control al Agentiei, nominalizat prin decizie a presedintelui Agentiei.
(2) Competentele personalului cu drept de control si procedura de control se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei.

Art. 10
In exercitarea atributiilor ce ii revin, personalul cu drept de inspectie si control verifica documentele care stau la baza activitatii persoanei controlate si, dupa caz:
a) propune masuri administrative;
b) constata infractiunile prevazute la art. 64 si 65 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008;
c) constata contraventiile si aplica sanctiunile contraventionale prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008.

Art. 11
(1) Personalul cu drept de inspectie si control, in baza constatarilor facute, retine si suspenda permisul, licenta sau autorizatia, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008.
(2) Personalul cu drept de inspectie si control, in baza constatarilor facute, propune anularea permisului, licentei sau autorizatiei si retrage documentele anulate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008.

Art. 12
(1) Personalul cu drept de inspectie si control se legitimeaza la fiecare control efectuat, cu legitimatia, al carei model este prevazut in anexa nr. 2.
(2) Documentele intocmite de personalul cu drept de inspectie si control vor fi semnate si stampilate cu stampila al carei model este prevazut in anexa nr. 2.
(3) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei la normele de pescuit si de protectie a resurselor acvatice vii si instiintarea de plata se intocmesc conform modelului prevazut in anexa nr. 3.


Capitolul IV - Echipamente si mijloace de control


Art. 13
(1) Dotarea Agentiei cu mijloace de transport pe apa si pe uscat si cu mijloace de comunicare este stabilita conform anexei nr. 4.
(2) Navele si ambarcatiunile destinate inspectiei si controlului se identifica prin arborarea fanionului specific pe catargul principal si/sau prin sigla existenta pe bordul acestora, dupa caz.
(3) Modelele fanionului si al siglei navelor si ambarcatiunilor destinate inspectiei si controlului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 14
(1) In executarea atributiilor, personalul cu drept de inspectie si control al Agentiei este obligat sa poarte uniforma si echipament.
(2) Tipul, numarul si durata de serviciu a uniformelor si echipamentelor se propun de catre Agentie si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(3) Uniformele si echipamentele sunt asigurate de catre Agentie, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Art. 15
Este interzisa folosirea mijloacelor de transport destinate controlului si inspectiei piscicole pentru alte scopuri decat pentru indeplinirea sarcinilor prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 16
Pe navele/ambarcatiunile destinate controlului si inspectiei piscicole se tine un jurnal de bord, in care se inscriu toate deplasarile efectuate, conform anexei nr. 5.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 17
Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigura din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 18
Agentia realizeaza investitii prin Programul operational pentru pescuit, pentru infrastructura aferenta centrelor de prima vanzare, porturilor/punctelor/adaposturilor pescaresti si punctelor de debarcare.

Art. 19
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 20
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 727 din 10 august 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


ANEXA Nr. 1 - STRUCTURA ORGANIZATORICA a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

  Total posturi: 181, inclusiv posturile din filialele
regionale, cu incadrarea in numarul maxim de posturi
aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
  
                  +-------------------+
                  ¦   PRESEDINTE  ¦
                  +-------------------+
                       v
                  +-------------------+
                  ¦  VICEPRESEDINTE ¦
                  +-------------------+
                       v
       +-------------------------------------------------------+
+-----------------------------+       ¦       +------------------+
¦Directia implementare tehnica¦       ¦       ¦Directia inspectii¦
+-----------------------------+       v       +------------------+
                  +-------------------+
                  ¦Filiale regionale*)¦
                  +-------------------+
 
  ___________ 
  *) Filiale regionale - structuri fara personalitate juridica. ANEXA Nr. 2


1. Modelul legitimatiei personalului cu drept de inspectie si control

  2. Modelul stampilei personalului cu drept de inspectie si control 
  
+-----------------------------------------------+
¦          M.A.D.R          ¦
¦AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA¦
¦     DREPT DE INSPECTIE SI CONTROL     ¦
¦    MARCA NR. .......................    ¦
+-----------------------------------------------+ANEXA Nr. 3

Modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei 


  SERIA IP nr. XXXXX 
  AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA 
  Filiala ..................................... 
  Localitatea/Judetul ......................... 
  Str. .......................... nr. ......... 
  Telefon/Fax: ................................ 


  PROCES-VERBAL
de constatare si sanctionare a contraventiei la normele de
pescuit si de protectie a resurselor acvatice vii
nr. ................. din ................................ 
  
  In temeiul prevederilor ...................., subsemnatul, ..............., functia ................................
la Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, filiala .............., nr. de marca .........., in urma controlului
efectuat la*) ..................... in zona .............. la data de ......., ora ........., am constatat urmatoarele:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
de care se face vinovat*) .........................., nascut in anul ............., luna .............., ziua .........,
domiciliat in .............., str. .................... nr. ....., bloc ...., ap. ...., judetul/sectorul ..............,
posesor al actului de identitate seria ...... nr. ......., eliberat de .............. la data de .................., cod
numeric personal: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, ocupatia ............, locul de munca ......................., fapte care
constituie contraventie:
  1) ................................................................; 2) .............................................
  Faptele comise sunt sanctionate de art. ........... din ....................., cu amenda de la ................. pana
la ..................................
  Fata de contraventiile constatate se aplica urmatoarele sanctiuni:
  A. Contravenientul ................................... se amendeaza cu 1) .............................. lei, conform
art. ...... din ............; 2) ..............., conform art. .... din ..............., precum si ....................;
contravaloarea amenzii va fi achitata in termen de 15 zile la Trezoreria Finantelor Publice ...........................,
in contul ................., urmand ca in acelasi interval sa se remita chitanta si copia de pe procesul-verbal Agentiei
Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, filiala ............................
  Contravenientul declara: "Ma angajez/Nu ma angajez" sa achit in termen de 48 de ore, la centrele special amenajate
ale directiei taxe si impozite ale primariilor, in contul nr. ..........................., jumatate din minimul amenzii,
adica suma de ............ lei, iar chitanta de plata a amenzii si copia procesului-verbal sa le remit unitatii emitente
in termenul mentionat.
  Se retin in vederea confiscarii urmatoarele bunuri aflate asupra numitului/numitilor in momentul constatarii si care
au servit la comiterea faptei:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
  Mentiuni ale contravenientului: .....................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
  Contravenientul nu este de fata/refuza/nu poate lua cunostinta despre continutul procesului-verbal, fapt atestat de
martorul .............., domiciliat in ................., str. .............. nr. ......, bl. ...., judetul ..........,
BI/CI seria .......... nr. ................, emis/emisa de ..................., CNP ....................................
  Nu a fost de fata niciun martor deoarece ............................................................................
........................................................................................................................
  Contestatia se poate depune in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal, insotita de copia
de pe acesta, la Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, filiala .................., sau la judecatoria in a
carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

       Constatator,               Martor,                 Contravenient,
         L.S.                                    Am luat cunostinta.
      ...................        ..........................          ..........................


INSTIINTARE DE PLATA

Amenda se achita la centrele special amenajate ale Trezoreriei Finantelor Publice, dupa care chitanta si copia procesuluiverbal vor fi remise in termen de 15 zile de la comunicare unitatii emitente.
In caz de neplata a obligatiilor se va trece la executare silita.
   Constatator,        Am primit copia procesului-verbal si instiintarea de plata.
                           Contravenient,
......................             .............................

___________
*) Pentru persoana juridica se vor trece denumirea operatorului economic inregistrat la registrul comertului si codul unic de inregistrare.


ANEXA Nr. 4

 LISTA
cuprinzand mijloacele de transport pe apa si pe uscat si
mijloacele de comunicare 
  
- Salupa maritima de control                      2 bucati
- Salupa fluviala de control                      10 bucati
- Autoturism pentru activitati specifice                30 bucati
- Autospeciale                             8 bucati
- Microbuz transport persoane - 1+8 locuri               1 bucata
- Statie de emisie-receptie fixa                    6 bucati
- Statie de emisie-receptie mobila                   15 bucati
- Telefon mobil                            70 bucati
- Barca pescareasca din fibra de sticla (motor si periodic)      12 bucati
- Autolaborator                             1 bucata


Consumul lunar de carburanti pentru autoturismele si ambarcatiunile care apartin Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura:
I. Consum de carburanti aprobat pentru autoturisme: 400 litri/luna/autoturism
II. Consum de carburanti aprobat pentru ambarcatiuni:
- 12 barci din fibra de sticla cu motor: 10 litri/ora pentru 80 de ore pe luna;
- 10 salupe fluviale de control: 30 litri/ora pentru 80 de ore pe luna;
- doua salupe maritime de control: 60 litri/ora pentru 80 de ore pe luna.
III. Consum de carburanti pentru autospeciale si autolaborator: 600 litri/luna.
NOTA:
1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea si transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.
2. Nu se considera depasiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul total de mijloace de transport aprobat pentru Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.


ANEXA Nr. 5

 Modelul jurnalului de bord 
  
DATA                      LA
+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦      SITUATIA COMBUSTIBILULUI      ¦     Ore functionare motor     ¦
+----------------------------------------------+----------------------------------------¦
¦Specificatie¦Sold¦Primiri¦TOTAL¦Consumat¦Ramas¦In 24 de ore¦ Lunar  ¦   Anual   ¦
+------------+----+-------+-----+--------+-----+------------+----------+----------------¦
¦MOTORINA  ¦  ¦    ¦   ¦    ¦   ¦      ¦     ¦        ¦
+------------+----+-------+-----+--------+-----+----------------------------------------¦
¦BENZINA   ¦  ¦    ¦   ¦    ¦   ¦Verificat pregatirea navei/ambarcatiunii¦
+------------+----+-------+-----+--------+-----¦       pentru misiune       ¦
¦ULEI    ¦  ¦    ¦   ¦    ¦   ¦       Comandant,        ¦
+------------+----+-------+-----+--------+-----¦     ..................      ¦
¦VASELINA  ¦  ¦    ¦   ¦    ¦   ¦                    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ORDINUL DE MISIUNE                                   ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                               Sef filiala,       ¦
¦                            .....................     ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Ore/Minute ¦           ACTIVITATEA NAVEI/AMBARCATIUNII           ¦
+------------+--------------------------------------------------------------------------¦
+------------+----+-------+-----+--------+-----+------------+----------+----------------¦
+------------+----+-------+-----+--------+-----+------------+----------+----------------¦
+------------+----+-------+-----+--------+-----+------------+----------+----------------¦
+------------+----+-------+-----+--------+-----+------------+----------+----------------¦
+------------+----+-------+-----+--------+-----+------------+----------+----------------¦
+---------------------------------------------------------------------------------------+

         Comandantul ambarcatiunii,
      ......................................
 

Poate fi de interes si:
Legea 216/2013 privind aprobarea OUG 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economic-sociale a zonei Delta Dunarii. Lege nr. 216/2013
OG 24/2012 pentru modificarea si completarea OUG 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD
Ordin nr. 354/2009 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 239/2009 privind interdictia pescuitului in timpul noptii
Ordin nr. 239/2009 privind interdictia pescuitului in timpul noptii
Ordin nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit in ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor
Ordin nr. 753/2008 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv in bazinele piscicole naturale
Ordin nr. 620/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare aloc
HG nr. 1016/2008, hotarare privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura
Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2007, ordinul 237/2007
Ordin nr. 331/2008 privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv
Ordin nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic
Contabilitatea persoanelor fizice autorizate
Sorin-Constantin Deaconu

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: