DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Hotarare nr. 495/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 06/06/2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Ministerului Economiei si Finantelor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala


Sectiunea 1 - Dispozitii generale si principalele obiective si atributii


Art. 1
Agentia Nationala de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor, finantata de la bugetul de stat.

Art. 2
In subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

Art. 3
Sediul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 4
(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are urmatoarele obiective principale:
a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, conform competentelor, precum si a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de platitori, persoane juridice si persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilati ai acestora si alte persoane care au obligatii fata de bugetul de stat;
b) aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare in domeniul sau de activitate;
c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;
d) aplicarea in domeniul vamal a masurilor specifice rezultate din Programul de guvernare si din legislatia in domeniul vamal;
e) dezvoltarea asistentei contribuabililor in vederea imbunatatirii nivelului de informare al acestora si aplicarii unitare a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare.
(2) In realizarea obiectivelor prevazute la alin. (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are, in principal, urmatoarele atributii:
1. asigura aplicarea corecta, unitara si nediscriminatorie a legislatiei fiscale;
2. elaboreaza si avizeaza proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare pentru care este competenta;
3. participa impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;
4. exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea fiscala;
5. exercita activitatea de inspectie vamala, activitatea de control vamal ulterior si orice alta forma de control specific in legatura cu aplicarea si respectarea reglementarilor in vigoare in domeniul vamal;
6. are reprezentanti permanenti la Misiunea Romaniei pe langa Uniunea Europeana sau in cadrul altor organisme internationale, care asigura legatura operativa pe probleme vamale;
7. aplica in domeniul vamal masurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din reglementarile vamale si alte dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala sau supuse controlului vamal;
8. aplica prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei si ale altor acte normative referitoare la acesta;
9. aplica prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferentiala si nepreferentiala a marfurilor si elaboreaza metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferentiale cuprinse in protocoalele de reguli de origine la acordurile incheiate de Uniunea Europeana;
10. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal si fiscal din acordurile, conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;
11. urmareste aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat si de evaluare in vama a marfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adaugata, accize si alte drepturi vamale;
12. exercita controlul financiar privind respectarea disciplinei economico-financiare si a modului de administrare si gestionare a mijloacelor materiale si a fondurilor financiare de catre operatorii economici la care statul, direct sau printr-o institutie ori autoritate publica, are calitatea de actionar;
13. administreaza depunerea de catre platitori a declaratiilor de impunere la impozite, taxe, contributii sociale si alte venituri bugetare potrivit legii, precum si evidenta platilor efectuate;
14. initiaza si desfasoara actiuni legale in cazul neconformarii contribuabililor in indeplinirea obligatiilor declarative si de plata;
15. elaboreaza si aplica procedurile de impunere pentru persoanele juridice si persoanele fizice, conform dispozitiilor legale;
16. elaboreaza si aplica procedurile referitoare la circulatia produselor accizabile in regim suspensiv;
17. elaboreaza si aplica procedurile privind evidenta contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal si a cazierului fiscal;
18. elaboreaza si pune la dispozitie personalului sau materiale informative referitoare la aplicarea legislatiei specifice fiecarui domeniu propriu de activitate;
19. urmareste incurajarea conformarii voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite sa le faciliteze indeplinirea obligatiilor fiscale;
20. elaboreaza proceduri privind activitatea de asistenta si informare a contribuabililor si asigura implementarea unitara a acestora la nivelul tuturor unitatilor fiscale teritoriale;
21. indruma contribuabilii in aplicarea legislatiei fiscale si a prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri prin intermediul structurilor de administrare teritoriale;
22. asigura informarea contribuabililor privind drepturile si obligatiile fiscale prin elaborarea de materiale informative;
23. elaboreaza, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, continutul si modelele formularelor si imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum si instructiunile de completare a acestora;
24. asigura, potrivit legii, tiparirea formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in domeniul sau de activitate;
25. elaboreaza si aplica procedurile privind plata voluntara si stabilirea mijloacelor de plata, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;
26. elaboreaza si aplica, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalitati de stingere a obligatiilor bugetare pentru care este competenta;
27. elaboreaza si aplica metodologii de gestiune a arieratelor bugetare si monitorizeaza recuperarea acestora;
28. coordoneaza, indruma si verifica modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislatiei fiscale si a legislatiei contributiilor sociale de catre structurile de administrare, prin efectuarea de actiuni de monitorizare si revizie a activitatii desfasurate de acestea;
29. participa la estimarea veniturilor bugetare pe care le administreaza si face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale si a legislatiei in vigoare privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare;
30. furnizeaza Ministerului Economiei si Finantelor informatii necesare fundamentarii estimarii veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;
31. repartizeaza la nivel teritorial programul de incasari ale veniturilor bugetului general consolidat; analizeaza permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competenta, stabilind masurile necesare pentru incadrarea acestora in nivelurile stabilite potrivit legii;
32. furnizeaza structurilor specializate ale Ministerului Economiei si Finantelor informatiile necesare fundamentarii calculului contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene;
33. solutioneaza contestatiile impotriva actelor administrative fiscale, in conditiile legii;
34. propune si elaboreaza strategii de dezvoltare, precum si solutii de reforma in domeniul administrarii veniturilor bugetare pentru care este competenta potrivit legii;
35. introduce si promoveaza metode moderne de inregistrare fiscala, declarare si plata a impozitelor, taxelor si contributiilor, bazate pe utilizarea mijloacelor de comunicare electronice;
36. urmareste realizarea unui management eficient si coerent al administrarii fiscale, avand ca scop mentinerea unei administrari fiscale unitare, stabile si armonizate;
37. asigura aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;
38. incheie si deruleaza conventii si proiecte de colaborare cu organisme si institutii internationale in domeniul sau de activitate, conform mandatului acordat;
39. initiaza masuri pentru dezvoltarea cooperarii internationale in domeniul sau de activitate;
40. colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor pe linia integrarii europene;
41. asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de cooperare internationala in domeniul sau de activitate;
42. asigura un dialog constructiv cu partenerii sociali, in spiritul respectului reciproc si in conformitate cu principiile si standardele europene, in vederea asigurarii eficientei activitatii, stabilitatii si solidaritatii sociale;
43. elaboreaza, monitorizeaza si implementeaza sistemul de comunicare interna si externa si cadrul comunicational in scopul sustinerii activitatii sale;
44. reprezinta statul in fata instantelor si a organelor de urmarire penala, ca subiect de drepturi si obligatii privind raporturile juridice fiscale si alte activitati ale agentiei, direct sau prin directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, in baza mandatelor transmise; renuntarea la drepturile statului in litigiile care au legatura cu raporturile juridice fiscale poate fi formulata de organele fiscale numai cu acordul Guvernului; renuntarea la calea de atac se va face conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
45. exercita functia de audit public intern in conditiile legii;
46. aplica legislatia in domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si incetare a raporturilor de munca/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;
47. elaboreaza si deruleaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul agentiei la nivel central si la nivelul structurilor de administrare prin Scoala de Finante Publice si Vama si alte organisme specializate in acest domeniu;
48. asigura prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesionala formarea unui corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, in scopul crearii unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, in conditiile legii;
49. exercita controlul financiar preventiv propriu in scopul constituirii si utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice;
50. elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului de cheltuieli al agentiei - aparat propriu si directiile generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si programul de investitii si achizitii publice, pe care le transmite Ministerului Economiei si Finantelor in vederea cuprinderii in bugetul centralizat al acestuia;
51. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecarui ordonator tertiar de credite in cadrul fiecarui exercitiu bugetar;
52. coordoneaza si indruma metodologic, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care au corespondent in cadrul tuturor unitatilor subordonate, intreaga lor activitate;
53. asigura, potrivit legii, tiparirea formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in activitatea fiscala;
54. elaboreaza si implementeaza strategia de dezvoltare informatica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in colaborare cu Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;
55. elaboreaza, implementeaza, mentine si dezvolta sistemul informatic in domeniul sau de activitate;
56. elaboreaza strategia de comunicare, coordoneaza si monitorizeaza sistemul de comunicare interna si externa si cadrul comunicational, in scopul asigurarii principiului unitatii de imagine a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor sale subordonate;
57. asigura asistenta pentru recuperarea in Romania de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene, precum si recuperarea de catre alt stat membru al Uniunii Europene de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite in Romania, potrivit atributiilor stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
58. initiaza si participa la negocierile pentru elaborarea unor conventii bilaterale in materie de recuperare a creantelor bugetare;
59. organizeaza activitatea de monitorizare a recuperarii creantelor bugetare prin aplicarea masurilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
60. organizeaza activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile legii, a contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare restante;
61. organizeaza activitatea de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a creantelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri executorii;
62. elaboreaza cadrul legal, aplica si monitorizeaza administrarea contribuabililor;
63. organizeaza activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si a bunurilor sechestrate in cadrul procedurii de executare silita, potrivit legii;
64. asigura extinderea si diversificarea schimbului de informatii cu alte institutii din tara si din alte state;
65. analizeaza si evalueaza informatiile fiscale pe care le detine si actioneaza pentru obtinerea de informatii noi din diverse surse, in vederea identificarii atat a unor potentiale riscuri fiscale, cat si a contribuabililor care prezinta risc ridicat din punctul de vedere al administrarii fiscale;
66. asigura cooperarea administrativa si efectuarea schimbului de informatii fiscale dintre administratia fiscala romana si administratiile fiscale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene si ale statelor cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, cu privire la impozitele directe si indirecte;
67. emite acte administrative in vederea solutionarii cererilor contribuabililor referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare sau la stabilirea conditiilor si modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preturile de transfer, in cazul tranzactiilor efectuate intre persoane afiliate;
68. actioneaza pentru anticiparea cailor, metodelor si mijloacelor utilizate de contribuabili in scopul sustragerii de la plata sumelor datorate bugetelor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si pentru prevenirea, descoperirea si combaterea evaziunii fiscale;
69. efectueaza actiuni de control financiar la operatorii economici la care statul, direct sau printr-o autoritate publica, are calitatea de actionar;
70. verifica bazele de impunere, legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, precum si modul in care acestia respecta prevederile legislatiei fiscale si contabile, stabileste diferente privind obligatiile de plata, cat si accesoriile aferente acestora;
71. aplica, in calitate de furnizor, impreuna cu organele sale subordonate, legislatia in domeniul ajutorului de stat;
72. efectueaza inspectii privind respectarea legalitatii, atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul unitatilor subordonate, in domeniul sau de activitate;
73. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reforma in domeniul administrarii fiscale.
(3) Agentia Nationala de Administrare Fiscala indeplineste orice alte atributii si are toate competentele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.
(4) In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala de Administrare Fiscala colaboreaza cu ministerele si autoritatile administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice si alte entitati.

Art. 5
(1) In indeplinirea atributiilor sale Agentia Nationala de Administrare Fiscala este autorizata:
1. sa exercite nemijlocit si neingradit inspectia fiscala, controlul financiar, controlul operativ si inopinat si controlul vamal, conform dispozitiilor legale in vigoare;
2. sa dea operatorilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii pentru luarea masurilor de respectare a legii;
3. sa aplice sanctiuni potrivit prevederilor legale;
4. sa urmareasca si sa ia masuri de recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, prin organele abilitate, conform competentelor;
5. sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru a caror realizare este competenta potrivit legii;
6. sa incheie protocoale de schimb de informatii si colaborare cu ministerele, institutiile publice si cu alte organizatii;
7. sa solutioneze plangerile prealabile si petitiile si sa puna la dispozitie solicitantilor informatiile publice, in conditiile legii;
8. sa stabileasca orice alte masuri in conditiile prevazute de lege.
(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are dreptul sa solicite de la celelalte autoritati ale administratiei publice, institutii publice si operatori economici, de la institutii de credit si de la alte persoane, in conditiile legii, datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor, cu pastrarea confidentialitatii acestora.

Art. 6
(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are structura organizatorica, formata din directii generale, directii si alte structuri, prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, inclusiv in directa subordine a presedintelui, se pot organiza, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directii in cadrul unor directii generale, precum si servicii, birouri, compartimente si colective temporare si se pot stabili numarul posturilor pe fiecare structura in parte, numarul posturilor de conducere si numarul posturilor de executie, in conditiile legii.
(2) Personalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este compus din presedinte, vicepresedinti, functionari publici si personal contractual.
(3) Numarul maxim de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este de 705, inclusiv presedintele si vicepresedintii. Numarul de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de la Directia generala de administrare a marilor contribuabili, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor nu este inclus in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (3) pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 7
(1) In cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza Autoritatea Nationala a Vamilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, cu buget propriu in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.
(2) Structura organizatorica a Autoritatii Nationale a Vamilor include:
a) aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor;
b) unitati subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor, respectiv directii regionale pentru accize si operatiuni vamale, directii judetene pentru accize si operatiuni vamale, birouri vamale de frontiera si de interior si puncte vamale.
(3) Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4) Numarul maxim de posturi pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si pentru unitatile subordonate acesteia este de 4.589, inclusiv postul de demnitar. Repartizarea numarului maxim de posturi pe aparatul central si pe unitatile subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
(5) Structura organizatorica a directiilor, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale organizate in directa subordine a vicepresedintelui, si numarul posturilor de conducere din cadrul aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor, precum si structura organizatorica a directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si a birourilor vamale, unitati subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu repectarea reglementarilor legale in vigoare.
(6) Statul de functii pentru aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor, precum si statele de functii pentru directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si pentru birourile vamale se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
(7) Atributiile si sarcinile structurilor functionale din aparatul central, precum si din unitatile subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
(8) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate redistribui, prin ordin, intre aparatul central, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale si punctele vamale posturile repartizate, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat pentru aceste unitati conform alin. (4).

Art. 8
(1) In cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza Garda Financiara, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, cu buget propriu in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.
(2) Structura organizatorica a Garzii Financiare include:
a) Comisariatul general;
b) sectiile judetene si sectia municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare.
(3) Organizarea si functionarea Garzii Financiare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4) In cadrul structurii organizatorice a Comisariatului general al Garzii Financiare si, respectiv, al sectiilor judetene si sectiei municipiului Bucuresti, se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, si se aproba numarul posturilor de conducere, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
(5) Numarul maxim de posturi pentru Garda Financiara este de 1.805, din care 200 de posturi pentru Comisariatul general. Repartizarea numarului de posturi pe sectiile judetene si sectia municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.
(6) Structura organizatorica a Garzii Financiare, numarul de posturi, normele generale si speciale de dotare, insemnele distinctive si modelele de uniforma se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(7) Regulamentul de organizare si functionare al Garzii Financiare stabileste competentele si atributiile personalului care ocupa functii publice de conducere si de executie, precum si ale personalului contractual si se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(8) Persoanele cu functii de conducere din cadrul Comisariatului general, cu exceptia comisarului general, al prim-adjunctului comisarului general si al comisarilor generali adjuncti care se numesc de catre ministrul economiei si finantelor, precum si persoanele cu functii de conducere din cadrul sectiilor judetene si sectiei municipiului Bucuresti, cu exceptia comisarilor sefi sectie care se numesc de catre ministrul economiei si finantelor, sunt numiti, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(9) Statul de functii pentru Comisariatul general al Garzii Financiare, precum si statele de functii pentru sectiile judetene si sectia municipiului Bucuresti se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.
(10) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate redistribui, prin ordin, intre Comisariatul general si sectiile judetene si sectia municipiului Bucuresti, la propunerea comisarului general, posturile repartizate, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat pentru aceste unitati teritoriale conform alin. (5).

Art. 9
Ministerul Economiei si Finantelor, in nume propriu, inscrie prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si prin structurile din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu atributii de administrare a veniturilor bugetare, denumite structuri de administrare, in calitate de agenti imputerniciti, creantele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliara si imobiliara, in conditiile legii.

Art. 10
(1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile directiilor generale ale finantelor publice judetene, ale Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pe baza propunerilor vicepresedintilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale conducerii directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, cu avizul secretarului de stat coordonator, dupa caz.
(3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, al directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevazute la alin. (1) si (2), care se semneaza de salariat si se aproba in conditiile legii.
(4) Directorii generali, directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti, sefii de servicii si sefii de birouri, personalul de executie din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) Directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si ai Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu exceptia persoanelor cu functii publice de conducere specifice de trezorier-sef din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti ai administratiilor finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum si sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti, cu exceptia sefilor de administratie adjuncti - trezorerie si contabilitate publica, din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(6) Directorul executiv si directorii executivi adjuncti ai Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 11
(1) Unitatile aflate in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Repartizarea numarului maxim de posturi prevazut la pct. 3 din anexa nr. 2, pe directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii.
(3) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate redistribui, prin ordin, intre directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili posturile repartizate conform alin. (2) cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru aceste unitati teritoriale conform pct. 3 din anexa nr. 2.
(4) Structura organizatorica a directiilor generale ale finantelor publice judetene, a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) Statul de functii pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(6) Statele de functii pentru directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si pentru Directia generala de administrare a marilor contribuabili se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Sectiunea 2 - Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala


Art. 12
(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
(2) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala raspunde in fata ministrului economiei si finantelor pentru intreaga sa activitate.
(3) In exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite ordine, in conditiile legii.
(4) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are calitatea de ordonator secundar de credite, exclusiv pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si Garda Financiara, si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala - aparatul propriu, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si pentru Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
(5) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, numiti prin decizie a primului-ministru.
(6) Raspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(7) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala reprezinta Agentia Nationala de Administrare Fiscala in relatia cu tertii.
(8) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala unele atributii pot fi delegate vicepresedintilor, secretarului general si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se vor preciza limitele si conditiile delegarii.
(9) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum si alte atributii stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
(10) In cazul in care presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din motive intemeiate, nu isi poate exercita atributiile prevazute in actele normative in vigoare, il deleaga prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepresedinti sa exercite aceste atributii, cu informarea ministrului economiei si finantelor.
(11) In cazul in care unul dintre vicepresedintii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu exceptia vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, din motive intemeiate, nu isi poate exercita atributiile curente, acestea vor fi delegate catre celalalt vicepresedinte prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 13
(1) Secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este inalt functionar public, numit in conditiile legii. Acesta asigura stabilitatea functionarii agentiei, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile agentiei.
(2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate indeplini si alte atributii prevazute de Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ori incredintate de presedinte.
(4) Pe parcursul activitatii sale, secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala colaboreaza cu secretarul general al Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 14
Personalului din cadrul cabinetelor presedintelui si vicepresedintilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul II - Dispozitii finale


Art. 15
(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are in dotare un parc auto, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, iar pentru activitati specifice numarul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevazute in anexa nr. 3.
(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si persoanele care desfasoara activitati specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in baza permisului de conducere pe care il poseda, cu aprobarea prealabila a ordonatorului secundar sau tertiar de credite.

Art. 16
Agentia Nationala de Administrare Fiscala are o sigla ale carei caracteristici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 17
(1) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care are calitatea de functionar public, beneficiaza de toate drepturile si are obligatiile prevazute in Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in art. 195 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate aproba, in cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulare intre unitatile subordonate, precum si intre agentie si acestea.
(3) Salarizarea personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se face potrivit reglementarilor in vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.
(4) Salarizarea personalului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 18
(1) In exercitarea atributiilor, personalul Garzii Financiare, al Autoritatii Nationale a Vamilor si al structurilor cu atributii de control operativ si inopinat din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - aparat propriu si unitati subordonate - efectueaza in mod permanent control operativ si inopinat sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz.
(2) Programul de lucru al personalului prevazut la alin. (1) se stabileste, in conditiile legii, de conducatorul structurii respective, cu avizul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala coordonator sau al comisarului general, dupa caz.

Art. 19
Bunurile care se afla in proprietatea, administrarea sau folosinta directiilor generale ale finantelor publice judetene, a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili isi pastreaza acelasi regim juridic.

Art. 20
(1) Actele normative emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, continua sa isi produca efectele in masura in care nu contravin prevederilor prezentei hotarari.
(2) Trimiterile facute prin alte acte normative la Hotararea Guvernului nr. 208/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facute la prezenta hotarare a Guvernului.

Art. 21
(1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor vor supune Guvernului, spre adoptare, proiectele de acte normative pentru reglementarea masurilor privind organizarea si functionarea lor.
(2) Incadrarea in numarul de posturi si in noua structura organizatorica se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 22
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 23
Formularele si imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala pot fi utilizate in continuare pana la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2007.

Art. 24
(1) Art. 7 intra in vigoare la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale a Vamilor.
(2) Art. 8 intra in vigoare la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului de organizare si functionare a Garzii Financiare.

Art. 25
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.


ANEXA Nr. 1 - STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA
Numar de posturi = 705, inclusiv presedintele, doi vicepresedinti, exculsiv posturile ANV si posturile GF [ORGANIGRAMA nu este inclusa in prezentul material. Pentru consultarea ei, va recomandam produsele INDACO SYSTEMS: www.indaco.ro]


ANEXA 2 - UNITATILE aflate in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala


								Numarul maxim
								-------------
								de posturi 
								----------
Unitati subordonate finantate de la bugetul de stat
1. Garda Financiara - total, din care:                1.805
a) Comisariatul general                         200
b) sectiile judetene si sectia municipiului Bucuresti         1.605
2. Autoritatea Nationala a Vamilor, inclusiv vicepresedintele
  Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce
  Autoritatea Nationala a Vamilor                  4.589
3. Directiile generale ale finantelor publice judetene, in
  subordinea carora functioneaza administratiile finantelor
  publice municipale, administratiile finantelor publice pentru
  contribuabili mijlocii, administratiile finantelor publice
  orasenesti si administratiile finantelor publice comunale;
  Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului
  Bucuresti, in subordinea careia functioneaza administratiile
  finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
  Directia generala de administrare a marilor contribuabili     26.798 
ANEXA 3 - MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI pentru activitati specifice Agentiei Nationale de Administrare Fiscala


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         Numarul      Consumul maxim de
Nr.                       Tipul mijlocului         maxim      carburant pentru un
crt.       Unitatea            de transport          aprobat        autovehicul
                                       
(bucati)
(litri/luna) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Aparatul propriu*) - parc auto - autoturism**) 20 500 - autovehicul pentru transport de marfa si de persoane***) 1 450 2. Directiile generale ale finantelor publice judetene; Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti; Directia generala de administrare a marilor contribuabili - autoturism - cate 10 pentru 500 fiecare DGFP judeteana, DGFP a Municipiului Bucuresti, DGAMC****) - autoturism - cate 5 pentru 450 fiecare DGFP - autoturism - 3 pentru DGAMC 450 - autoturism - cate unul pentru 450 fiecare DGFP judeteana si doua pentru DGFP a Municipiului Bucuresti - autovehicul pentru transport - cate unul pentru 600 de valori la trezorerie fiecare DGFP judeteana si doua pentru DGFP a Municipiului Bucuresti - autovehicul pentru transport - cate doua pentru 450 de marfa fiecare DGFP Arad, Bihor, Constanta, Timis, respectiv a Municipiului Bucuresti, si cate unul pentru celelalte DGFP 3. Administratiile finantelor - autoturism - cate doua pentru 300 publice municipale si fiecare unitate orasenesti din municipiile - autoturism - cate unul pentru 450 si orasele cu peste fiecare administratie a 50.000 de locuitori si din finantelor publice sectoarele municipiului Bucuresti de sector - autovehicul pentru transport - cate unul pentru 600 de valori la trezorerie fiecare unitate care are in structura activitate de trezorerie - autovehicul pentru transport - cate unul pentru 400 de marfa fiecare unitate 4. Administratiile finantelor - autoturism - cate doua pentru 400 publice pentru contribuabili fiecare unitate mijlocii 5. Administratiile finantelor - autoturism - cate unul pentru 450 publice municipale si fiecare unitate care are orasenesti din municipii in structura activitate si orase, altele decat cele de trezorerie prevazute la pct. 3 - autovehicul pentru transport - cate unul pentru 600 de valori la trezorerie fiecare unitate care are in structura activitate de trezorerie 6. Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor*****) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*) Exclusiv numarul autoturismelor reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (8 autoturisme).
**) Cele 20 de autoturisme sunt destinate pentru activitatea Directiei antifrauda fiscala si vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
***) Pentru celelalte activitati de la nivelul centralei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
****) Cele cate 10 autoturisme sunt destinate activitatii de inspectie fiscala la nivelul fiecarei directii generale si vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin decizie a directorului executiv.
*****) Se stabilesc prin hotararile Guvernului privind organizarea si functionarea acestor institutii.

NOTA:
Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu pot fi conduse si de demnitari si de alte categorii de salariati cu functii de raspundere, nominalizati prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
DGFP - directia generala a finantelor publice;
DGAMC - Directia generala de administrare a marilor contribuabili.Poate fi de interes si:
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
Curierul Judiciar, Nr. 11/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 38.9 lei
33.07 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
43 useri online

Useri autentificati: