DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor socialiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 9 mai 2011

COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI

Avand in vedere necesitatea luarii unor masuri cu caracter de urgenta, care sa asigure eficientizarea activitatilor de incadrare in trepte de competenta profesionala a asistentilor sociali, in scopul asigurarii premiselor necesare incadrarii pe functii a acestora,
in temeiul dispozitiilor art. 13 alin. (1) lit. m) din Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, cu completarile ulterioare,
Biroul executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali hotaraste:

Art. 1
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, treptele de competenta profesionala prevazute in anexa nr. 1 la Codul deontologic al profesiei de asistent social nr. 1/2007, se acorda persoanelor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)d) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, carora le-a fost aprobata cererea de inscriere ca membru in Colegiul National al Asistentilor Sociali, in functie de criteriul vechimii in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social cumulativ cu cel al practicii in domeniul asistentei sociale realizate dupa obtinerea diplomei de licenta in specializarea asistenta sociala, dupa cum urmeaza:
a) mai putin de 12 luni vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social si vechime de practica in domeniu treapta de competenta profesionala debutant;
b) minimum un an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social si minimum un an vechime de practica in domeniu treapta de competenta profesionala practicant;
c) minimum 3 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social si minimum 3 ani vechime de practica in domeniu treapta de competenta profesionala specialist;
d) minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social si minimum 5 ani vechime de practica in domeniu treapta de competenta profesionala principal.
(2) In cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social, dar nu indeplinesc sau nu pot face dovada indeplinirii conditiei de vechime a practicii in domeniu, treptele de competenta se acorda in functie de criteriul vechimii practicii in domeniu, asa cum rezulta din documentele justificative, potrivit transelor de vechime prevazute la alin. (1).

Art. 2
Prevederile art. 1 se aplica in mod corespunzator si persoanelor prevazute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 466/2004 care au obtinut diploma de licenta in specializarea asistenta sociala.

Art. 3
(1) Acordarea treptelor de competenta se realizeaza de catre Biroul executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali, la propunerea Comisiei de avizare si atestare profesionala, in baza analizarii cererii si documentelor depuse de solicitant si se inscriu in avizul de exercitare a profesiei.
(2) Cererea si documentele necesare se depun la secretariatul Colegiului National al Asistentilor Sociali personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curierat rapid, urmand a fi solutionata in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii. In situatia depunerii unei documentatii incomplete, termenul se prelungeste cu inca 30 de zile.

Art. 4
In vederea incadrarii in trepte de competenta, persoanele interesate vor prezenta urmatoarele documente:
a) cerere de eliberare a avizului de exercitare a profesiei in original;
b) fotocopia cartii de identitate;
c) fotocopia uneia dintre diplomele prevazute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 466/2004;
d) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatiile de interdictie/incompatibilitate prevazute de Legea nr. 466/2004;
e) certificat de cazier judiciar, in original;
f) adeverinta medicala sau certificat medical, in original;
g) dovada indeplinirii conditiei de vechime a practicii in domeniul asistentei sociale (carte de munca/contract de munca, fisa de post, adeverinta eliberata de angajator);
h) curriculum vitae, in original;
i) scrisoare de motivatie si 3 recomandari din partea unor asistenti sociali;
j) dovada achitarii taxei de analizare a dosarului;
k) alte documente stabilite prin decizie a presedintelui.

Art. 5
(1) Avizele de exercitare a profesiei eliberate in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)c) sunt valabile o perioada determinata, respectiv un an, in cazul asistentului social debutant, si 2 ani, pentru asistentul social practicant si asistentul social specialist, de la data eliberarii acestora.
(2) In cazul in care in perioada de valabilitate a avizelor de exercitare a profesiei prevazute la alin. (1) intervine suspendarea/incetarea raporturilor de munca/serviciu, asistentul social are obligatia de a notifica aceste aspecte Colegiului National al Asistentilor Sociali, in termen de 5 zile lucratoare de la data ivirii situatiei de suspendare/incetare.
(3) In situatia suspendarii raporturilor de munca/serviciu in perioada de valabilitate a avizelor de exercitare a profesiei eliberate pe perioada determinata, valabilitatea acestora poate fi prelungita, dupa reluarea activitatii asistentului social, cu perioada aferenta suspendarii, de catre Biroul executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali, la propunerea Comisiei de avizare si atestare profesionala.

Art. 6
(1) Trecerea intr-o treapta de competenta superioara se realizeaza la cererea persoanei interesate, la care se anexeaza urmatoarele documente:
a) documentele prevazute la art. 4 lit. b), d)h) si j);
b) adeverinta eliberata de angajator, din care sa rezulte ca in perioada scursa de la acordarea ultimei trepte de competenta solicitantul nu s-a aflat in situatii de suspendare/incetare a raporturilor de munca/serviciu.
(2) La calcularea perioadelor necesare trecerii intr-o treapta de competenta superioara nu se iau in considerare perioadele in care solicitantul a avut suspendate/incetate raporturile de munca/serviciu sau cele in care a avut suspendat avizul de exercitare a profesiei.

Art. 7
(1) Avizul de exercitare a profesiei cu inscrierea treptei de competenta stabilita potrivit prevederilor prezentei hotarari se elibereaza separat de atestatul de libera practica.
(2) Asistentii sociali care au obtinut avizul de exercitare a profesiei treapta de competenta principal pot solicita obtinerea atestatului de libera practica in conditiile Legii nr. 466/2004 si ale Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, cu completarile ulterioare.
(3) Perioada lucrata, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 466/2004, ca practica in domeniul asistentei sociale de catre persoanele care pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari nu au formulat cerere de inscriere in Colegiul National al Asistentilor Sociali nu se ia in calcul la stabilirea perioadei minime prevazute la art. 9 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 466/2004, necesara pentru obtinerea atestatului de libera practica.

Art. 8
(1) Asistentii sociali care au obtinut trepte de competenta in temeiul dispozitiilor Hotararii Consiliului National al Colegiului National al Asistentilor Sociali nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul in profesia de asistent social pot solicita, in conformitate cu dispozitiile prezentei hotarari, reanalizarea treptelor de competenta acordate.
(2) Solicitarile prevazute la alin. (1) pot fi depuse pana la data de 1 decembrie 2011 si sunt scutite de plata taxei de analiza a dosarului.

Art. 9
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se suspenda aplicarea prevederilor Hotararii Consiliului National al Colegiului National al Asistentilor Sociali nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul in profesia de asistent social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din 18 august 2010.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alta dispozitie contrara incidenta aspectelor reglementate in prezenta hotarare.
(3) Dispozitiile prezentei hotarari se aplica pana la adoptarea de catre Congresul National al Colegiului National al Asistentilor Sociali a unei hotarari cu privire la organizarea si exercitarea profesiei de asistent social.

Art. 10
(1) Asistentii sociali au obligatia aplicarii parafei profesionale individuale pe actele profesionale pe care le intocmesc.
(2) Modelul si continutul parafei profesionale se stabilesc prin decizia presedintelui Colegiului National al Asistentilor Sociali.

Art. 11
Se mandateaza presedintele Colegiului National al Asistentilor Sociali in vederea emiterii de decizii, pentru punerea in aplicare si detalierea prezentei hotarari.

Art. 12
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
OUG 4/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din OUG 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, precum si pentru stabilirea de masuri in acordarea unor bene
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 52/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 52/2016
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata 2009
Legea 61/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala. Lege nr. 61/2015
Legea 39/2015 privind aprobarea OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Lege nr. 39/2015
Ordin M7/2015 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2014
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
Ordin nr. 1098/1553/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Ordin 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii
Curierul Fiscal, Nr. 11/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 28.9 lei
24.57 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
48 useri online

Useri autentificati: