DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1596/2008 privind relocarea refugiatilor in Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 10/12/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (5) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Prezenta hotarare reglementeaza numarul si conditiile de preluare de catre Romania a unor persoane aflate pe teritoriul altor state, care au fost recunoscute ca refugiati potrivit Conventiei privind statutul refugiatilor, incheiata la Geneva la 28 iulie 1951, denumita in continuare Conventia de la Geneva, si Protocolului privind statutul refugiatilor, incheiat la New York la 31 ianuarie 1967, denumit in continuare Protocol, la care Romania a aderat prin Legea nr. 46/1991.

Art. 2
In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) cota de relocare - numarul maxim de refugiati stabilit de autoritatile romane pentru a fi relocat in Romania intr-o perioada determinata;
b) criterii de selectie - ansamblul de indicatori stabiliti de autoritatile romane in vederea selectarii refugiatilor aflati pe teritoriul altor state, care au fost recunoscuti potrivit Conventiei de la Geneva, precum si a candidatilor propusi pentru relocare in Romania de Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, denumit in continuare UNHCR;
c) operatiune de relocare - ansamblul de activitati desfasurate de Oficiul Roman pentru Imigrari, denumit in continuare ORI, in cooperare cu alte autoritati, precum si cu organizatii internationale si organizatii neguvernamentale, in vederea selectarii si transferarii in Romania a refugiatilor in nevoie de relocare;
d) procedura de selectie - ansamblul de activitati prin care autoritatile romane determina in mod individual refugiatii in nevoie de relocare ce urmeaza sa fie transferati in Romania;
e) procedura de transfer - ansamblul de activitati prin care refugiatii in nevoie de relocare selectati sunt transferati in Romania;
f) refugiat in nevoie de relocare - strainul aflat pe teritoriul altui stat, care a fost recunoscut ca refugiat potrivit Conventiei de la Geneva, sau strainul recunoscut ca refugiat de UNHCR in conformitate cu art. 1 lit. A din Conventia de la Geneva si cu art. II pct. 2 din Protocol, care nu beneficiaza de protectie efectiva, nu are posibilitatea integrarii pe teritoriul statului de azil si nu are posibilitatea de repatriere voluntara in conditii de siguranta si demnitate;
g) relocare - procedura de selectie si transferare a unor refugiati aflati in nevoie de relocare in Romania;
h) selectie pe baza de dosare - metoda de selectie individuala a refugiatilor in nevoie de relocare pe baza informatiilor transmise de UNHCR, fara intervievarea candidatilor;
i) selectie pe baza de interviu - metoda de selectie a refugiatilor in nevoie de relocare pe baza intervievarii directe si individuale in statul de azil de catre autoritatile romane competente;
j) stat de azil - statul pe teritoriul caruia se afla refugiatii in nevoie de relocare.

Art. 3
Romania accepta in perioada 2008 - 2010 un numar de 120 de refugiati in nevoie de relocare, repartizati in transe anuale de cate 40 de persoane.

Art. 4
(1) Poate fi selectat pentru transferul in Romania refugiatul in nevoie de relocare care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este recunoscut ca refugiat in conformitate cu art. 1 lit. A din Conventia de la Geneva si cu art. II pct. 2 din Protocol de catre un stat sau de catre UNHCR, conform mandatului sau;
b) nu se bucura de protectie efectiva pe teritoriul statului de azil;
c) nu are perspective de integrare in statul de azil;
d) nu are perspective de repatriere voluntara in statul de origine, in conditii de siguranta si demnitate;
e) nu reprezinta un pericol pentru ordinea publica sau securitatea nationala, sanatatea ori morala publica;
f) prezinta potential de integrare in societatea romaneasca;
g) isi manifesta expres acceptul de a fi relocat in Romania.
(2) Relocarea si operatiunile de relocare sunt initiate pe baza necesitatilor identificate de catre autoritatile romane sau a nevoilor de relocare comunicate de UNHCR.
(3) Operatiunile de relocare se stabilesc avandu-se in vedere urmatoarele criterii:
a) evaluarea situatiei privind integrarea in societate a refugiatilor aflati in Romania;
b) necesitatile internationale de relocare a refugiatilor.

Art. 5
(1) In scopul stabilirii statelor in care urmeaza sa fie desfasurate operatiuni de relocare, a numarului de refugiati in nevoie de relocare si a statelor de origine a acestora se constituie Comitetul pentru relocarea refugiatilor in Romania, organism cu caracter consultativ, fara personalitate juridica, denumit in continuare Comitet, compus din reprezentanti ai Ministerului Internelor si Reformei Administrative si ai Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Conducerea Comitetului este asigurata de directorul general al ORI, care este si presedintele acestuia.
(3) Comitetul este alcatuit din 9 membri, inclusiv presedintele. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, fiecare minister reprezentat desemneaza cate 4 membri.
(4) Comitetul se reuneste in sedinte bianuale sau, ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare, la solicitarea presedintelui.
(5) La reuniunile Comitetului pot fi invitati reprezentanti ai altor autoritati publice, institutii sau organizatii. Invitatii nu au drept de vot si nu pot participa la adoptarea deciziilor.
(6) Secretariatul Comitetului se asigura de catre ORI.
(7) Comitetul isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare, care se aproba in prima sedinta de lucru.
(8) Reuniunile Comitetului sunt legal constituite daca se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor. Prezenta presedintelui este obligatorie.
(9) Deciziile Comitetului se adopta cu unanimitatea membrilor prezenti si trebuie sa stabileasca statul/statele in care urmeaza sa fie desfasurate operatiuni de relocare, numarul de refugiati in nevoie de relocare care urmeaza sa fie acceptati si statele de origine a acestora. In situatia in care nu se ajunge la unanimitate in luarea unei decizii, se propun solutii alternative, decizia finala urmand a fi adoptata in cadrul unei reuniuni a Comitetului, convocata in termen de 10 zile.
(10) Deciziile prevazute la alin. (9) se supun aprobarii ministrului internelor si reformei administrative si ministrului afacerilor externe si se aplica de catre ORI numai dupa obtinerea acestor aprobari.

Art. 6
(1) Dupa indeplinirea conditiei prevazute la art. 5 alin. (9), ORI poate informa, dupa caz, autoritatile statului de azil sau UNHCR, Biroul din Romania, cu privire la decizia adoptata si solicita propuneri privind posibili candidati. Informarea trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) conditiile de selectie prevazute la art. 4 alin. (1);
b) statul/statele din care urmeaza sa fie selectati refugiatii in nevoie de relocare;
c) statul/statele de origine a refugiatilor in nevoie de relocare;
d) numarul persoanelor care urmeaza sa faca obiectul procedurilor de transfer.
(2) Pentru initierea procedurii de relocare, ORI solicita autoritatilor statului de azil sau UNHCR intocmirea, pentru fiecare dintre posibilii candidati, a unui dosar care trebuie sa cuprinda:
a) datele de identificare ale refugiatului in nevoie de relocare;
b) cererea de relocare in Romania, semnata de refugiatul in nevoie de relocare;
c) descrierea situatiei refugiatului in nevoie de relocare si a membrilor familiei sale, care trebuie sa cuprinda datele de identificare ale tuturor membrilor familiei, motivele pentru care au fost recunoscuti ca refugiati, situatia din statul de azil, existenta unor rude care locuiesc in Romania sau in alte state europene, precum si orice alte informatii relevante;
d) raport medical.
(3) ORI poate solicita autoritatilor statului de azil sau UNHCR orice alte informatii suplimentare relevante.
(4) Pe baza dosarelor primite, avand in vedere conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) si dupa consultarea institutiilor cu atributii in domeniul ordinii publice si securitatii nationale, ORI realizeaza o preselectie a refugiatilor in nevoie de relocare.
(5) Forma si continutul documentelor care compun dosarul prevazut la alin. (2) se stabilesc de ORI.

Art. 7
(1) Refugiatii in nevoie de relocare preselectati potrivit art. 6 alin. (4) sunt intervievati in statele de azil de catre ofiterii ORI.
(2) Interviul prevazut la alin. (1) are ca scop evaluarea situatiei refugiatilor in nevoie de relocare in functie de conditiile prevazute la art. 4 alin. (1), a potentialului de integrare in Romania si a situatiei medicale a refugiatilor. Rezultatul evaluarii se consemneaza intr-un raport individual.
(3) Procedura de selectie se finalizeaza prin emiterea de catre ORI a deciziei de acceptare a refugiatilor in nevoie de relocare care indeplinesc criteriile de selectie. Decizia se poate comunica, dupa caz, statului de azil sau UNHCR.

Art. 8
(1) In cazul in care nu se pot organiza misiuni de selectie in statul de azil, prin decizie motivata a directorului general ORI, se poate stabili derularea procedurii de selectie numai pe baza dosarelor remise de UNHCR si, dupa caz, a informatiilor suplimentare transmise de UNHCR.
(2) Dispozitiile art. 7 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

Art. 9
(1) Pentru intrarea pe teritoriul Romaniei, refugiatii in nevoie de relocare mentionati in decizia ORI prevazuta la art. 7 alin. (3) sunt exceptati de la regimul obligativitatii vizelor.
(2) Persoanelor care fac obiectul prezentei hotarari li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei in baza deciziei ORI prevazute la art. 7 alin. (3) si a documentelor de calatorie acceptate de statul roman.
(3) In aplicarea art. 10 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, persoanelor prevazute la alin. (1) li se poate permite intrarea pe teritoriul Romaniei si pe baza urmatoarelor documente de calatorie:
a) certificatul de refugiat emis de UNHCR;
b) documentul de calatorie emis de Comitetul International al Crucii Rosii;
c) documentul de calatorie eliberat de ORI, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(4) Documentul de calatorie prevazut la alin. (3) lit. c) se emite de ORI in baza deciziei ORI prevazute la art. 7 alin. (3), exclusiv in scopul realizarii transferului.
(5) Dupa stabilirea detaliilor procedurii de transfer, dar nu mai putin de 24 de ore pana la momentul transferului, ORI comunica Inspectoratului General al Politiei de Frontiera urmatoarele:
a) data si ora previzionate pentru sosirea in Romania a refugiatilor in nevoie de relocare;
b) mijlocul de transport si punctul de frontiera prin care se intentioneaza intrarea in Romania;
c) datele de identitate ale refugiatilor in nevoie de relocare ce urmeaza a fi transferati in Romania;
d) decizia ORI prevazuta la art. 7 alin. (3).

Art. 10
In vederea pregatirii transferului, ORI poate organiza sau contracta pentru refugiatii in nevoie de relocare selectati servicii de orientare culturala si consiliere in statele de azil, in conditiile prevazute de lege.

Art. 11
(1) Pentru realizarea activitatilor de selectie si transfer, Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice si oficiile consulare, ofera spijin reprezentantilor ORI aflati in statele de azil.
(2) In situatia in care statul roman nu are misiune diplomatica in statul de azil in care urmeaza sa se deruleze o operatiune de relocare, Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea ORI, desemneaza un reprezentant care sa se deplaseze in statul de azil impreuna cu ofiterii ORI.

Art. 12
Dupa intrarea pe teritoriul Romaniei, ORI emite hotarari prin care persoanelor transferate li se recunoaste statutul de refugiat in Romania si le elibereaza acestora documente, potrivit legii.

Art. 13
Cheltuielile necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentei hotarari se suporta din bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Oficiul Roman pentru Imigrari, in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie, din fondurile alocate Romaniei de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Refugiati, precum si din alte surse, in conditiile prevazute de lege.


ANEXA
  Modelul Documentului de calatorie (Laissez-Passer) pentru transferul
refugiatilor in vederea relocarii in Romania 
                                +--------------+
           DOCUMENT DE CALATORIE                  
            (LAISSEZ-PASSER)               Foto   
                                       
                                +--------------+ Seria documentului:
Prezentul document de calatorie nu poate fi considerat in nicio imprejurare echivalentul unui document de calatorie care sa permita iesirea de pe teritoriul Romaniei sau echivalentul unui document care sa certifice identitatea persoanei.
Valabil numai pentru transferul din .......................................1) in Romania.
Refugiatul trebuie sa se prezinte la ......................................2) pana la ...............................................3).
Eliberat de: Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Oficiul Roman pentru Imigrari
NUME ........................................................................
PRENUME .....................................................................
LOCUL SI DATA NASTERII ......................................................
CETATENIE ...................................................................
Data eliberarii .............................................................

Pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative -
Oficiul Roman pentru Imigrari

............................
(loc semnatura)
stampila

Purtatorul acestui document de calatorie (laissez-passer) a fost identificat de autoritati in vederea relocarii in Romania ca refugiat.
Acest document este eliberat in temeiul art. 9 alin. (3) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiatilor in Romania.
___________
1) Statul de azil.
2) Locul unde refugiatul trebuie sa se prezinte la sosirea in Romania.
3) Termenul-limita pana la care refugiatul trebuie sa se prezinte la sosirea in Romania

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor
OUG 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Ordonanta de urgenta 16/2013
HG 730/2011 pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare dintre Guvernul Romaniei si Oficiul Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, semnat la Geneva a 2 martie 2011
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2007 privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor
Ordonanta de urgenta privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, oug nr. 55/2007


Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
91 useri online

Useri autentificati: