DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1237/2008 privind aprobarea Programului-pilot Locuinte sociale pentru comunitatile de romi

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 16/10/2008

Avand in vedere prevederile cap. VII "Directii de actiune", lit. B, pct. 4 din Strategia Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 430/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) In vederea aplicarii Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 430/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba Programul-pilot "Locuinte sociale pentru comunitatile de romi", prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Programul-pilot prevazut la alin. (1), denumit in continuare Program, are in vedere implementarea unor proiecte-pilot pentru constructia de locuinte sociale in cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, in locatii stabilite de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in urma propunerilor primite de la Agentia Nationala pentru Romi si de la autoritatile administratiei publice locale.
(3) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, prin Agentia Nationala pentru Locuinte, va intreprinde demersurile necesare si va incheia acorduri cu autoritatile administratiei publice locale pentru punerea la dispozitie, cu titlu gratuit, a unor terenuri din domeniul public, destinate constructiei de locuinte, precum si pentru realizarea lucrarilor tehnico-edilitare aferente, in vederea asigurarii serviciilor comunitare de utilitati publice.

Art. 2
(1) Constructia locuintelor sociale prevazute in Program se realizeaza prin obiective de investitii publice promovate si derulate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte cu finantare din surse de la bugetul de stat, alocate cu aceasta destinatie prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, si/sau in parteneriat cu persoane juridice de interes public.
(2) Dupa finalizarea lucrarilor de constructie si punerea in functiune a locuintelor sociale construite prin Program, acestea fac obiectul domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate si se preiau in administrare, prin protocol incheiat cu Agentia Nationala pentru Locuinte, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv de catre consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in a caror raza administrativ-teritoriala se afla potrivit legii.
(3) In conformitate cu prevederile art. 47 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, locuintele sociale construite prin Program nu pot fi vandute.
(4) Depistarea cazurilor de nerespectare a prevederilor alin. (3) si sesizarea instantelor judecatoresti pentru constatarea actelor astfel incheiate, precum si pentru restabilirea situatiei anterioare se fac prin grija prefectilor, in conditiile legii.

Art. 3
Implementarea Programului se realizeaza pe baza unui acord-cadru incheiat intre Agentia Nationala pentru Romi si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor


ANEXA - PROGRAM-PILOT "Locuinte sociale pentru comunitatile de romi"Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Programul-pilot "Locuinte sociale pentru comunitatile de romi", denumit in continuare Program, reprezinta o componenta experimentala pentru aplicarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor, prin care se asigura construirea unui numar maxim de 300 de locuinte sociale, la care sa aiba acces prioritar si nediscriminatoriu, in conditiile legii, familiile si, dupa caz, gospodariile din comunitatile de romi cu venituri reduse.

Art. 2
In intelesul prezentului program, termenul si expresia de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) familie - sotul, sotia, copiii si parintii sotilor, care locuiesc si gospodaresc impreuna;
b) gospodarie de romi - unul sau mai multe nuclee familiale constituite din sot-sotie, copiii si parintii acestora, precum si alte persoane care locuiesc si gospodaresc impreuna cu acestia.

Art. 3
Promovarea si derularea investitiilor publice privind constructia de locuinte sociale pentru comunitatile de romi si implementarea Programului se realizeaza prin Agentia Nationala pentru Locuinte in baza si in conditiile stabilite prin Acordul-cadru incheiat intre Agentia Nationala pentru Romi si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Art. 4
(1) Agentia Nationala pentru Locuinte colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru sprijinirea programelor de constructie a locuintelor sociale, prin asigurarea de catre acestea a terenurilor de constructie, precum si prin realizarea retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit.
(2) Terenurile destinate constructiei de locuinte sociale, stabilite prin acorduri incheiate de Agentia Nationala pentru Locuinte cu autoritatile administratiei publice locale, este necesar sa apartina domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, acest regim juridic fiind stabilit in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pe terenurile prevazute la alin. (2) utilitatile si dotarile tehnico-edilitare se realizeaza prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, potrivit legii si in corelare cu programele de constructii de locuinte sociale. Pentru realizarea unor lucrari de infrastructura - alimentare cu apa, pietruiri de drumuri -, acolo unde este cazul, obiectivele de investitii pot fi cuprinse in programele specifice derulate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.
(4) Lucrarile necesare pentru realizarea/extinderea retelelor de alimentare cu energie electrica a locuintelor sociale si de iluminat public, precum si tarifele de emitere a avizelor de amplasament, avizele tehnice de racordare si tarifele de racordare a locuintelor la energie electrica se finanteaza din surse ale bugetelor locale si din alte surse legal constituite.

Art. 5
(1) Pentru constructia de locuinte sociale se vor adopta solutii de suprafata si confort minim prevazute in Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in pretul minim al pietei, iar in situatia repetitivitatii solutiilor alese se va avea in vedere individualizarea ansamblurilor de locuinte prin planuri urbanistice zonale si prin adaptarea respectivelor solutii la conditiile pedoclimatice existente in amplasament.
(2) Numarul de unitati locative pe numar de camere, pentru fiecare locatie in parte, se va determina justificat prin numarul de solicitanti si structura preponderenta a familiilor acestora, fara a se depasi un numar total de 300 de locuinte sociale.

Art. 6
Dupa finalizarea lucrarilor de constructie si punerea in functiune a locuintelor sociale construite prin Program, acestea fac obiectul domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale si sunt administrate de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in a caror raza de autoritate administrativa se afla potrivit legii.

Art. 7
Locuintele sociale realizate prin Program sunt destinate familiilor si gospodariilor din comunitatile de romi. In cazul in care pentru locuintele sociale devenite libere pe perioada exploatarii nu mai sunt inregistrate cereri din partea familiilor si gospodariilor din comunitatile de romi, acestea pot fi inchiriate si unor familii numeroase si cu venituri reduse, din afara acestor comunitati, in conditiile prevazute la art. 14.


Capitolul II - Construirea de locuinte


Art. 8
(1) Terenurile destinate constructiei de locuinte sociale, stabilite prin acordurile prevazute la art. 4 alin. (2), se preiau de Agentia Nationala pentru Locuinte in folosinta gratuita pe perioada realizarii obiectivelor de investitii in constructia de locuinte sociale, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si numai in cazul in care sunt libere de orice sarcina si sunt cuprinse cu destinatia propusa in planuri urbanistice aprobate.
(2) Pentru obiectivele de investitii stabilite in conditiile prevazute la art. 3, Agentia Nationala pentru Locuinte va achizitiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobarii potrivit legii.
(3) In promovarea obiectivelor de investitii se pot avea in vedere transformarea, modernizarea si/sau reabilitarea unor constructii proprietate publica existente sau aflate in diferite stadii de executie, in conditiile legii.
(4) Finantarea studiilor de fezabilitate prevazute la alin. (2) se asigura din alocatii de la bugetul de stat prevazute anual cu aceasta destinatie prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, aprobat in conditiile legii, precum si din resursele prevazute cu aceasta destinatie de catre Agentia Nationala pentru Locuinte in bugetul propriu, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Studiile de fezabilitate supuse aprobarii conform alin. (4) vor fi insotite de cate un exemplar al contractelor incheiate potrivit prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii prevazute la alin. (2) se face in conditiile prevazute de lege pentru investitii publice.

Art. 9
(1) Dupa aprobarea studiilor de fezabilitate si dupa aprobarea finantarii programului de investitii prin legea bugetului de stat anual, Agentia Nationala pentru Locuinte organizeaza si desfasoara, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, procedurile pentru achizitia proiectarii si executiei lucrarilor sau, dupa caz, procedurile pentru achizitia executiei lucrarilor, pe baza documentatiei tehnice elaborate.
(2) Inaintea incheierii contractului de antrepriza pentru executarea lucrarilor de constructii-montaj, Agentia Nationala pentru Locuinte transmite directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor devizul general al investitiei privind realizarea de locuinte sociale pentru comunitatile de romi, destinate inchirierii, insotit de devize financiare estimative pentru categoriile de cheltuieli care nu intra in valoarea contractului de antrepriza, in vederea urmaririi alocarii fondurilor necesare pe categorii de cheltuieli. Decontarea cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii cuprinse in devizul general se asigura pe surse de finantare.
(3) Agentia Nationala pentru Locuinte asigura urmarirea si supravegherea tehnica a lucrarilor, receptia la terminarea lucrarilor de constructii-montaj conform graficului anexa la contract si punerea in functiune a obiectivelor de investitii. Agentia Nationala pentru Locuinte participa si la receptia finala a lucrarilor de constructii-montaj.
(4) Supravegherea tehnico-economica a lucrarilor de constructii-montaj se realizeaza de Agentia Nationala pentru Locuinte prin personal propriu atestat, angajati cu contract sau prin unitati de consultanta, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(5) Pentru consultanta si asistenta tehnica in urmarirea si derularea investitiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii obiectivelor de constructii privind realizarea de locuinte sociale in cadrul Programului, Agentia Nationala pentru Locuinte poate efectua si deconta cheltuieli in cuantum de pana la 3% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj executate si admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind in devizul general pentru obiectivele de investitii si se incaseaza pe masura realizarii lucrarilor de constructii-montaj.
(6) Pentru receptia constructiilor de locuinte sociale la terminarea lucrarilor vor fi invitati sa participe reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale care urmeaza sa preia in administrare respectivele locuinte, precum si un reprezentat al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Art. 10
(1) In aplicarea prevederilor art. 5, in termen de 10 zile de la receptia prevazuta la art. 9 alin. (6), se va efectua predarea-preluarea locuintelor sociale realizate prin Program, precum si a terenurilor aferente, dupa caz, prin protocol incheiat intre Agentia Nationala pentru Locuinte si cei interesati. La aceeasi data, folosinta gratuita acordata Agentiei Nationale pentru Locuinte asupra terenurilor aferente locuintelor sociale inceteaza de drept.
(2) Receptia finala a locuintelor sociale este realizata prin grija autoritatilor administratiei publice locale care le au in administrare, din comisia de receptie facand parte si un reprezentant nominalizat de Agentia Nationala pentru Locuinte.


Capitolul III - Repartizarea si administrarea locuintelor


Art. 11
Administrarea locuintelor sociale pentru comunitatile de romi se face in conditiile prevazute de lege pentru locuintele sociale din fondul locativ de stat.

Art. 12
(1) In vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unor locuinte sociale construite prin Program, autoritatile administratiei publice locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru examinarea solicitarilor primite. In acest scop, prin hotarari ale consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, se vor constitui comisii de examinare a solicitarilor de locuinte sociale si se vor stabili si da publicitatii, prin afisare la sediul primariilor, criteriile in baza carora se repartizeaza respectivele locuinte, actele justificative necesare care insotesc cererea si locul de primire a cererilor.
(2) Din comisiile de examinare a solicitarilor de locuinte sociale prevazute la alin. (1) vor face parte si cate un reprezentant al biroului judetean pentru romi si/sau un expert local pentru problemele comunitatilor de romi, nominalizati de Agentia Nationala pentru Romi la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale implicate.
(3) Au acces la locuintele sociale construite prin Program, in vederea inchirierii, familiile si, dupa caz, gospodariile din comunitatile de romi cu un venit mediu net lunar pe persoana, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul National de Statistica in ultimul Buletin statistic anterior lunii in care se analizeaza cererea, precum si anterior lunii in care se repartizeaza locuinta sociala.
(4) Venitul net lunar pe familie si, dupa caz, pe gospodarie se stabileste pe baza declaratiei de venit si a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale. Declaratiile de venit, facute cu nesinceritate, atrag raspunderea penala.
(5) Nu pot beneficia, potrivit legii, de locuinte sociale construite prin Program familiile si, dupa caz, gospodariile din comunitatile de romi in care cel putin unul dintre membri:
a) detine in proprietate o locuinta;
b) a instrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990;
c) a beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte;
d) detine, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat.
(6) La stabilirea criteriilor prevazute la alin. (1) se va tine seama de prevederile alin. (3) si (5). In cadrul fiecarui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate se vor avea in vedere:
a) conditiile de locuit ale solicitantilor;
b) numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantii;
c) starea sanatatii solicitantilor sau a unor membri ai familiilor si, dupa caz, ai gospodariilor din comunitatile de romi;
d) vechimea cererilor.
(7) Comisiile constituite conform alin. (1) vor examina cererile pentru locuintele sociale construite prin Program, in ordinea de prioritate stabilita potrivit alin. (6), si vor prezenta spre aprobare consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o astfel de locuinta sociala. Dupa aprobare listele se vor afisa la sediile primariilor.
(8) Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la locuintele sociale construite prin Program, precum si la acordarea prioritatilor in solutionarea cererilor se vor adresa primarului in termen de 7 zile de la afisarea listelor prevazute la alin. (7). Solutionarea contestatiilor se va asigura in termen de 15 zile de la primire, in conditiile legii.

Art. 13
Inchirierea locuintelor sociale construite prin Program se face in conditiile prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 14
In cazul in care nu sunt inregistrate solicitari eligibile din partea familiilor si gospodariilor din comunitatile de romi, locuintele sociale vacante, construite prin Program, se pot repartiza si inchiria in aceleasi conditii unor familii din afara acestor comunitati.

Art. 15
Agentia Nationala pentru Romi acorda comunitatilor de romi indrumarile, precum si sprijinul material si logistic necesar pentru intocmirea si luarea in evidenta a cererilor de locuinte sociale, precum si a actelor justificative necesare care insotesc cererile, la adresele comunicate de autoritatile administratiei publice locale potrivit prevederilor art. 12 alin. (1).Poate fi de interes si:
Legea 65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Legea 296/2015 pentru completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
HG 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 850/2014
HG 818/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 818/2014
OUG 43/2014 privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte. Ordonanta de urgenta nr. 43/2014
Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, legea nr. 15/2003, republicata in 2008
Legea 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Lege nr. 342/2013
Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata 2013. Lege nr. 260/2008 republicata 2013
OG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta 27/2013
HG 565/2013 pentru modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 565/2013
HG 615/2013 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 615/2013
Legea 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Lege nr. 243/2013
HG 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Hotarare 1288/2012 - ANCPI
OUG 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta 63/2012
OUG 95/2011 privind unele masuri de aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
Legea 170/2011 privind aprobarea OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Lege nr. 170/2011
HG 922/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011
Legea 158/2011 pentru aprobarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Lege nr. 158/2011
Legea 76/2011 pentru aprobarea OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Lege nr. 76/2011


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
54 useri online

Useri autentificati: