DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1129/2008, hotarare privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii publice de autentificare electronica[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 29/09/2008


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si avand in vedere prevederile art. 2 si ale art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) HTTP - protocol de transfer al informatiilor prin internet, folosit pe larg pentru navigarea pe web;
b) HTTPS - protocol HTTP securizat, folosit pentru criptarea transferului de informatii;
c) identificare fizica - procesul de recunoastere unica a unei persoane in baza informatiilor cu caracter personal din documentele sale de identitate valabile, emise de autoritatile competente conform legii;
d) identificare electronica - procesul de recunoastere a unei persoane, prin mijloace electronice, in baza informatiilor cu caracter personal detinute de un furnizor de servicii;
e) mijloc de identificare electronica - ansamblul de informatii si dispozitivul sau procedura informatica prin care se poate face la distanta dovada identitatii unei persoane in vederea oferirii unui acces la informatii sau servicii electronice;
f) autentificare electronica - procedeul folosit de aplicatii software de recunoastere la distanta a identitatii unei persoane, prin tehnici si mijloace de identificare electronica, in vederea obtinerii anumitor drepturi in cadrul aplicatiei in baza identitatii acesteia;
g) solicitant - persoana fizica ce acceseaza prin internet, prin intermediul unui sistem informatic, informatii publice, servicii comerciale sau administrative;
h) furnizor de servicii publice de autentificare electronica - furnizorul unui serviciu de autentificare electronica efectuat in mod obisnuit contra unei remuneratii, la distanta, prin intermediul echipamentului electronic si al unor servicii de prelucrare, inclusiv comprimarea numerica, precum si stocarea datelor necesare autentificarii, la cererea destinatarului serviciilor;
i) consumator de identitate electronica - aplicatia informatica ce ruleaza pe echipamentele de calcul ale institutiilor care ofera informatii publice si servicii electronice si care primesc cereri din partea solicitantilor, persoane fizice, autentificate electronic de catre terti furnizori de servicii;
j) adresa MAC - adresa fizica, reprezentand un sir de caractere numerice, ce identifica in mod unic un echipament de comunicatie intr-o retea;
k) identificatorul solicitantului - sirul de caractere alfanumerice care este asociat in mod unic de catre un furnizor de servicii de autentificare electronica unui solicitant.

Art. 2
(1) In vederea asigurarii accesului eficient al cetatenilor la informatii si servicii destinate publicului si furnizate prin mijloace electronice, se pot autoriza in calitate de furnizor de servicii publice de autentificare electronica acele persoane juridice care, in virtutea desfasurarii activitatii pentru care au fost autorizate in conditiile legii, opereaza cu baze de date ce contin date personale, in urmatoarele conditii:
a) furnizorul detine calitatea de operator de date cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) furnizorul utilizeaza in realizarea serviciului un sistem informatic in masura sa asigure securitatea sistemelor comunicatiilor, tranzactiilor si datelor personale, in conformitate cu certificatul BS ISO/IEC 27001:2005 pentru sistemul de management al securitatii sistemului informatic;
c) furnizorul detine datele de identificare ale persoanelor, obtinute cu acordul acestora, in conditiile legii, si o copie de pe un act de identitate care a fost confruntata cu originalul in cadrul procesului de identificare fizica;
d) furnizorul ofera serviciul de autentificare folosind protocolul deschis, public, gratuit, descentralizat si securizat, cunoscut in literatura de specialitate sub denumirea OpenID;
e) autentificarea electronica se realizeaza folosindu-se simultan minimum doua dintre metodele de verificare prevazute la alin. (2);
f) schimbul de date realizat in momentul autentificarii intre solicitant, consumatorii de identitate electronica si furnizorii serviciului indeplineste cerinte-standard de integritate si confidentialitate (protocol HTTPS);
g) furnizorul mentine un registru electronic cu un istoric pentru minimum 12 luni al tuturor solicitarilor de autentificare electronica, indiferent de rezultatul procesului de autentificare, in care se vor trece date minimale;
h) furnizorul asigura sincronizarea ceasului sistemelor de calcul la un sistem unic de referinta, care este ora exacta a Romaniei furnizata de serverul de timp oficial timp.mcti.ro
(2) Metodele de verificare prin intermediul carora se realizeaza autentificarea electronica sunt:
a) metoda care necesita cunoasterea unei informatii (pereche nume utilizator si parola sau cod PIN);
b) metoda care necesita detinerea fizica a unui dispozitiv (token, certificat digital PKI, telefon mobil, smartcard, generator de parole unice, alt sistem de comunicatii) simultan cu verificarea posesiei acestuia la momentul autentificarii;
c) metoda care implica verificarea datelor biometrice (amprenta, scanare iris, semnatura, amprenta vocala sau altele) ale persoanei la momentul autentificarii.
(3) Datele minimale care trebuie inregistrate potrivit alin. (1) lit. g) sunt:
a) data si ora la care a fost solicitat serviciul de autentificare;
b) adresa de internet a serverului care a solicitat serviciul de autentificare;
c) numele serviciului electronic (aplicatiei) care a facut solicitarea;
d) adresa de internet si, in masura in care este disponibil tehnic, adresa MAC sau alt identificator unic al dispozitivului de cuplare in retea a solicitantului;
e) identificatorul solicitantului;
f) rezultatul procesului de autentificare (succes sau esec).

Art. 3
(1) Persoana juridica interesata de dobandirea calitatii de furnizor de servicii publice de autentificare electronica notifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in termen de 10 zile de la data implementarii sistemului de autentificare electronica, conform formularului al carui model se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari. Dosarul de autorizare va cuprinde cererea de autorizare, copie a certificatului de inregistrare fiscala, copii ale documentelor care atesta calitatea de operator de date cu caracter personal, copie a certificatului BS ISO/IEC 27001:2005 pentru sistemul de management al securitatii sistemului informatic, descrierea solutiilor tehnice folosite pentru implementarea serviciului.
(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei verifica indeplinirea de catre persoana juridica a conditiilor tehnice de implementare a sistemului de furnizare a serviciului de autentificare electronica, precum si respectarea conditiilor prevazute la art. 2 si autorizeaza furnizarea serviciilor publice de autentificare electronica de catre solicitant, in termen de 15 zile de la notificarea prevazuta la alin. (1).
(3) Autorizarea prevazuta la alin. (2) se realizeaza de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei prin emiterea unui certificat-tip, al carui model se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(4) Certificatul-tip se comunica furnizorului de servicii publice de autentificare electronica in termen de cel mult 5 zile de la emitere si confera acestuia dreptul de a incepe furnizarea serviciilor de acest tip. Certificatul este valabil pentru 3 ani.
(5) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei publica pe pagina de internet proprie, intr-o sectiune dedicata, lista furnizorilor de servicii publice de autentificare electronica autorizati.

Art. 4
(1) In cadrul procesului de autentificare electronica, dupa efectuarea cu succes a identificarii prin internet, furnizorul de servicii publice de autentificare electronica are obligatia de a afisa solicitantului datele personale ale acestuia pe care furnizorul le detine in baza sa de date si care urmeaza a fi transmise, denumirea consumatorului de identitate electronica si denumirea serviciului electronic ce va prelucra datele personale ale solicitantului si va cere in mod explicit atat confirmarea veridicitatii datelor personale, cat si acordul pentru transmiterea lor in vederea accesarii serviciilor electronice pentru care a fost solicitata autentificarea.
(2) Responsabilitatea pentru exactitatea datelor transmise catre consumatorul de identitate electronica cade exclusiv in sarcina solicitantului. Furnizorul de servicii publice de autentificare electronica nu raspunde pentru datele personale care s-au schimbat ulterior procesului identificarii fizice sau care au fost preluate gresit in cadrul acestui proces, fara culpa furnizorului de servicii publice de autentificare electronica.
(3) In cazul in care datele personale ale solicitantului aflate in baza de date a furnizorului de servicii publice de autentificare electronica nu concorda cu datele reale sau in cazul in care solicitantul nu este de acord cu transmiterea datelor sale personale in forma detinuta de catre furnizor catre consumatorul de identitate electronica, solicitantul trebuie sa aiba posibilitatea de a refuza continuarea operatiunii de autentificare si de a informa furnizorul de servicii publice de autentificare electronica despre aceasta situatie. In acest caz, procedura de autentificare este oprita si datele personale ale solicitantului nu vor mai fi transmise catre consumatorul de identitate electronica.
(4) Consumatorul de identitate electronica poate cere solicitantului, prin intermediul furnizorului de servicii publice de identificare electronica, acele date personale strict necesare rezolvarii cererii acestuia transmise in forma electronica, fara a exceda numarul si tipul datelor personale care sunt cerute solicitantului prin procedura clasica, stabilita prin acte normative specifice.
(5) Solicitantii persoane fizice au dreptul de acces, interventie si opozitie asupra datelor personale stocate pe serverele proprii ale consumatorului de identitate electronica, precum si celelalte drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Solicitantul poate cere in orice moment furnizorului de servicii publice de autentificare electronica intreruperea furnizarii serviciului de autentificare electronica aferent identitatii sale sau reluarea procesului de identificare fizica si de actualizare a bazelor de date ale furnizorului in cazul in care datele sale personale s-au schimbat.

Art. 5
(1) Este interzisa stocarea pe serverele proprii ale consumatorului de identitate electronica a datelor personale ale solicitantului pentru utilizarea acestora in alte scopuri decat acelea pentru care solicitantul a apelat la serviciile electronice.
(2) La indeplinirea scopurilor urmarite sau la expirarea termenelor legale de arhivare datele vor fi sterse.
Poate fi de interes si:
Legea 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului. Lege nr. 152/2015
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
HG 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996. Hotararea 1180/2014
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 445/2001 privind semnatura electronica republicata 2014. Lege nr. 445/2001 republicata
Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea L
HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 291/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Tichete de masa suport electronic
Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp
Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 100/2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 100/2013
Supravegherea tehnica in Noul Cod de procedura penala
Sandra Gradinaru,Sandra Gradinaru

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
83 useri online

Useri autentificati: