DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte in vederea stabilirii salariilor de baza[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 29/12/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 151 alin. (2) si al art. 322 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2007,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Normele metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte in vederea stabilirii salariilor de baza, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
(1) In vederea armonizarii la nivel national a normelor de munca in institutiile de spectacole sau concerte, Ministerul Culturii si Cultelor va stabili, cu consultarea uniunilor de creatori legal constituite, numarul minim de spectacole/concerte pentru fiecare tip de institutie, cu luarea in considerare a specificului acestora, a numarului de sali aflate in exploatare si a numarului de colective artistice.
(2) Stabilirea numarului minim de spectacole sau de concerte, conform prevederilor alin. (1), se face prin ordin al ministrului culturii si cultelor, emis cu consultarea sindicatelor reprezentative, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(3) In termen de un an de la intrarea in vigoare a Regulamentului de organizare si functionare a Registrului Artelor Spectacolului, numarul minim de spectacole sau concerte se poate modifica, in functie de rezultatul monitorizarii efectuate.


Norma metodologica privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte in vederea stabilirii salariilor de bazaCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezentele norme metodologice stabilesc principiile, regulile si procedura de evaluare anuala a personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate incadrat cu contract individual de munca in institutiile de spectacole sau concerte, in vederea stabilirii salariilor de baza intre limitele din grila prevazuta in anexa la Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2007, denumita in continuare grila.
(2) In cazul personalului din institutiile de spectacole sau concerte care ocupa alte functii decat cele prevazute in grila se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura.

Art. 2
Reglementarea procedurii de evaluare a personalului de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte vizeaza urmatoarele obiective:
a) afirmarea specificitatii raporturilor de munca in domeniul artelor spectacolului, determinata de existenta drepturilor de autor si a drepturilor conexe dreptului de autor;
b) adaptarea procesului de evaluare a personalului de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte la specificitatea acestor institutii;
c) stabilirea unei relatii directe intre cantitatea, complexitatea si calitatea muncii prestate de personalul de specialitate si nivelul salariului;
d) motivarea directa a personalului de specialitate prin evaluarea bazata, in principal, pe sarcinile, activitatile si atributiile acestuia din perioada de referinta urmatoare, cu luarea in calcul a performantelor din perioada de referinta precedenta;
e) crearea unui sistem protectiv pentru salariatii din institutiile de spectacole sau concerte.

Art. 3
Evaluarea personalului de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte se realizeaza cu luarea in considerare a urmatoarelor principii:
a) participarea colectiva la procesul de creatie in institutiile de spectacole sau concerte determina obligatia de a stabili pentru o perioada predeterminata particularizarea sarcinilor, activitatilor, atributiilor fiecarui salariat din cadrul personalului de specialitate;
b) in cazul personalului artistic de specialitate, specificitatea prestatiei artistice este determinanta pentru caracterul intuitu personae al contractelor individuale de munca;
c) salariile personalului artistic de specialitate se stabilesc intotdeauna cu luarea in considerare a cesiunii drepturilor patrimoniale de autor sau conexe dreptului de autor;
d) in cadrul institutiilor de spectacole sau concerte, norma de munca exprima sfera de sarcini, activitati, atributii individuale, rezultate din servicii, completata, dupa caz, cu sarcini complementare.

Art. 4
In sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) conducerea executiva - personalul cu atributii de conducere, coordonare si/sau control din institutia de spectacole sau concerte;
b) perioada de referinta - perioada cuprinsa intre data de 1 septembrie a anului in curs si 31 august a anului urmator, pentru care se stabileste norma de munca si salariul, in baza evaluarii anuale realizate conform prezentelor norme metodologice;
c) serviciu - unitatea de referinta pentru normarea activitatii personalului de specialitate, din care rezulta sarcini, activitati, atributii individuale, specifice functiei;
d) decizia de punere in scena - documentul care cuprinde pentru fiecare productie artistica date privind: personalul de specialitate distribuit si/sau repartizat, perioada de repetitii/repetitii generale, data primei prezentari publice, etapele de productie, termenele de predare la scena, precum si orice alte informatii necesare realizarii productiei artistice;
e) coeficient de serviciu - constanta corespunzatoare unui tip de serviciu, stabilita in functie de natura acestuia;
f) coeficient de productie - constanta stabilita in functie de complexitatea unei productii artistice, cu luarea in considerare a urmatoarelor criterii:
(i) dimensiunea investitiei planificate;
(ii) personalul necesar pentru realizare/exploatare;
(iii) numarul si complexitatea serviciilor necesare;
g) coeficient de complexitate - constanta stabilita in raport cu dificultatea rolului, respectiv a sarcinilor/activitatilor/atributiilor functiei;
h) punctajul de referinta - elementul de baza in calcularea salariilor, respectiv pragul necesar incadrarii cu norma intreaga si baza de calcul pentru stabilirea punctajului individual, dupa caz;
i) aprecierea activitatii anterioare - evaluarea prestatiei salariatului din perioada de referinta anterioara, avand ca efect mentinerea, majorarea sau diminuarea punctajului individual;
j) sarcini complementare - activitatile si/sau atributiile, stabilite anual, rezultate din programul managerial, care se desfasoara pe tot parcursul perioadei de referinta si care pot completa norma de munca sau fractiunea de norma de munca, in cazul personalului artistic.

Art. 5
(1) In cadrul procedurilor reglementate de prevederile prezentelor norme metodologice, conducerea executiva are rolul de a identifica solutii si de a inainta directorului general sau, dupa caz, directorului institutiei de spectacole sau concerte propuneri formalizate in proiecte de hotarari.
(2) Proiectele de hotarari sunt inaintate consiliului administrativ, care isi indeplineste rolul deliberativ prin analizarea acestora, cu luarea in considerare a avizelor acordate de consiliul artistic, si aprobarea sau, dupa caz, restituirea lor, insotite de observatii si propuneri motivate, in vederea modificarii.
(3) Analizarea propunerilor conducerii executive si adoptarea hotararilor se fac in acord cu prevederile contractului de management al directorului general sau, dupa caz, al directorului institutiei de spectacole ori concerte.

Art. 6
Sunt supuse, in mod obligatoriu, procedurilor de avizare si aprobare prevazute de prevederile art. 5 urmatoarele decizii:
a) rolurile din cadrul noilor productii artistice, distribuite fara selectie;
b) pastrarea sau scoaterea unor productii artistice din repertoriu;
c) valoarea coeficientilor de serviciu, a celor de productie si a celor de complexitate care urmeaza a fi aplicati in cadrul evaluarii, in cazul celor prevazuti intre limite;
d) limitele normei de munca pentru incadrarea in categoria I, respectiv II din grila, pentru perioada de referinta;
e) deciziile de punere in scena;
f) lista sarcinilor complementare pentru personalul artistic de specialitate;
g) valorile aprecierilor activitatii anterioare pentru personalul de specialitate angajat;
h) punctajul de referinta pentru personalul artistic de specialitate in cazul institutiilor de concerte.

Art. 7
(1) Consiliul administrativ analizeaza, in sedinta, proiectele de hotarari elaborate de conducerea executiva, avizate, dupa caz, de consiliul artistic.
(2) Analiza si aprobarea proiectelor de hotarari se realizeaza in conformitate cu procedurile interne prevazute in regulamentul de organizare si functionare a institutiei de spectacole sau concerte.

Art. 8
(1) Consiliul artistic isi indeplineste rolul consultativ prin analizarea, in sedinta, a proiectelor de hotarari prevazute la art. 6 si emiterea avizului obligatoriu.
(2) Proiectele de hotarari prevazute la art. 6 lit. c)-e) si g) sunt analizate si avizate de consiliul artistic numai cu privire la personalul de specialitate artistic.


Capitolul II - Procedura de evaluare a personalului de specialitate din institutiile de spectacole si concerteSECTIUNEA 1 - Componente si conditii


Art. 9
(1) Evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate se constituie din doua componente - evaluarea cantitativa si evaluarea calitativa.
(2) Evaluarea cantitativa a fiecarui salariat consta in stabilirea volumului de munca pentru perioada de referinta, rezultat din productiile artistice noi si, dupa caz, din productiile artistice prezentate in reluare.
(3) Evaluarea calitativa a fiecarui salariat consta in aprecierea activitatii anterioare.

Art. 10
(1) In vederea stabilirii volumului de munca, directorul general sau, dupa caz, directorul fiecarei institutii de spectacole are obligatia de a configura repertoriul din perioada de referinta, in acord cu prevederile contractului de management, astfel:
a) planifica stagiunea, cu luarea in considerare a propunerilor regizorilor artistici sau, dupa caz, ale coregrafilor, cu statut de angajat sau colaborator, prin stabilirea productiilor artistice care urmeaza a se realiza, a numarului maxim de repetitii si a datei primei prezentari publice pentru fiecare productie;
b) stabileste programul exploatarii noilor productii artistice si programul exploatarii productiilor artistice care urmeaza sa fie prezentate in reluare.
(2) In urma configurarii repertoriului din perioada de referinta, conducerea executiva calculeaza numarul serviciilor din fiecare productie artistica.

Art. 11
(1) In vederea stabilirii volumului de munca, directorul general sau, dupa caz, directorul fiecarei institutii de concerte are obligatia de a configura repertoriul din perioada de referinta, in acord cu prevederile contractului de management, astfel:
a) planifica stagiunea, cu luarea in considerare a propunerilor dirijorilor cu statut de angajat sau colaborator, prin stabilirea productiilor artistice care urmeaza a se realiza, a numarului de repetitii si a datei prezentarii publice pentru fiecare productie;
b) stabileste programul exploatarii productiilor artistice.
(2) In urma configurarii repertoriului din perioada de referinta, conducerea executiva calculeaza numarul serviciilor din fiecare productie artistica, tinand cont de aparatul orchestral necesar.


SECTIUNEA 2 - Evaluarea cantitativa


Art. 12
(1) Serviciile din institutiile de spectacole sau concerte, in baza carora se face evaluarea cantitativa a personalului de specialitate, sunt:
a) repetitie;
b) repetitie generala;
c) spectacol/concert.
(2) Atributiile, sarcinile si activitatile rezultate din servicii, specifice fiecarei categorii profesionale, sunt stabilite in regulamentul de organizare si functionare a institutiei de spectacole sau concerte.
(3) Atributiile, sarcinile si activitatile fiecarui salariat sunt prevazute in fisa postului acestuia.
(4) In cazul salariatilor care ocupa functia de regizor sau de coregraf, sfera de atributii trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:
a) asistarea productiilor artistice proprii sau realizate de artistii cu statut de colaborator pe durata exploatarii acestora;
b) evaluarea calitatii prestatiei artistilor interpreti din distributia productiilor artistice proprii si a celor asistate conform prevederilor lit. a);
c) asigurarea mentinerii nivelului profesional al artistilor interpreti din institutie.
(5) In cazul salariatilor care ocupa functia de scenograf, sfera de atributii trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:
a) asistarea productiilor artistice proprii sau realizate de artistii cu statut de colaborator pe durata exploatarii acestora;
b) evaluarea calitatii prestatiei personalului de specialitate repartizat in productiile artistice proprii si in cele asistate conform prevederilor lit. a).
(6) In cazul salariatilor care ocupa functia de balerin/dansator/solist balet in institutiile de spectacole, studiile reprezinta sarcini obligatorii, pentru care se acorda un punctaj calculat prin programarea, pe durata perioadei de referinta, a unui numar de 5 servicii pe saptamana, fiecare serviciu avand valoarea de 1 punct.

Art. 13
(1) Stabilirea volumului de munca rezultat din productiile artistice noi se face in baza distribuirii, in cazul:
a) artistilor interpreti si asimilati: actor teatru/manuitor papusi-marionete; artist liric; solist vocal/balet/concertist/instrumentist; artist/maestru artist circ; balerin; corist; dansator; dirijor; dirijor cor; concertmaistru; artist instrumentist; instrumentist;
b) artistilor creatori si asimilati: regizor; coregraf; scenograf, sufleor opera/opereta/teatru.
(2) Stabilirea volumului de munca rezultat din productiile artistice noi se face in baza repartizarii, in cazul:
a) artistilor creatori si asimilati: artist plastic, asistent regie/scenografie, consultant artistic/muzical, corepetitor, grafician, maestru balet/dans/cor/corepetitor, maestru de studii balet/muzicale/canto, secretar/referent literar/muzical/artistic, sculptor papusi;
b) acompaniatorului, din categoria artistilor interpreti si asimilati;
c) personalului calificat/necalificat - servicii scena: editor imagine/sunet, operator lumini/sunet/imagine, recuziter orchestra, regizor tehnic/culise, secretar platou, costumier, electrician iluminare scena, machior, manuitor-montator decor, maistru sunet/lumini, peruchier, recuziter, electroacustician, tapiter;
d) personalului calificat/necalificat - productie: brodeor; butafor; cizmar-confectioner incaltaminte, confectioner-montator produse din lemn, croitor-confectioner imbracaminte, imprimeur textile, maistru acordor pian/clavecin, maistru lutier, montor imagine/sunet, lacatus montator, pictor executant, specialist orga/instrumente de suflat, tapiter;
e) personalului de primire a publicului: supraveghetor sala, controlor bilete, garderobier, plasator;
f) personalului administrativ de executie: impresar artistic/teatru/muzical, producator delegat, inginer productie, specialist relatii publice/marketing cultural;
g) personalului administrativ de conducere: director general adjunct/director adjunct artistic/economic/tehnic/marketing.

Art. 14
In institutiile de spectacole:
(1) Distribuirea personalului artistic prevazut la art. 13 alin. (1) se face astfel:
a) artistii creatori si asimilati - prin decizie a directorului general/directorului, in baza repertoriului stabilit conform art. 10 alin. (1) lit. a);
b) artistii interpreti si asimilati - prin selectie, organizata pentru fiecare productie artistica.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), artistii interpreti sau asimilati din cadrul colectivelor artistice din teatrele lirice sunt distribuiti prin decizie a directorului general/directorului in functie de:
a) optiunile regizorului/coregrafului/dirijorului/dirijorului cor implicat;
b) cerintele/necesitatile impuse de natura productiilor artistice noi;
c) aparatul orchestral necesar;
d) rezultatele testarii profesionale.
(3) Repartizarea personalului de specialitate prevazut la art. 13 alin. (2) se face prin deciziile de punere in scena.

Art. 15
In institutiile de concerte:
(1) Distribuirea personalului artistic prevazut la art. 13 alin. (1) se face astfel:
a) dirijori, dirijori cor - prin decizie a directorului general/directorului, in baza repertoriului stabilit conform art. 11 alin. (1) lit. a);
b) solist vocal/concertist/instrumentist, artist instrumentist, artist liric, corist, concertmaestru, instrumentist - prin decizie a directorului general/directorului.
(2) Distribuirea personalului artistic prevazut la alin. (1) lit. b) se face in functie de:
a) optiunile dirijorilor/dirijorilor cor implicati;
b) cerintele/necesitatile impuse de repertoriul productiilor artistice si natura acestora;
c) aparatul orchestral necesar;
d) rezultatele testarii profesionale.
(3) Testarile profesionale prevazute la alin. (2) lit. d) pot fi organizate ori de cate ori se considera necesar.
(4) Repartizarea personalului de specialitate prevazut la art. 13 alin. (2) se face prin deciziile de punere in scena.

Art. 16
In institutiile de spectacole, stabilirea volumului de munca rezultat din productiile artistice care urmeaza a fi prezentate in reluare in perioada de referinta, in cazul salariatilor care participa la exploatarea acestora, se face in baza programarii realizate conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b).


SECTIUNEA 3 - Calcularea punctajului individual


Art. 17
(1) Dupa stabilirea volumului de munca pentru fiecare salariat conform prevederilor art. 13-15 si, dupa caz, ale art. 16, se calculeaza punctajul individual.
(2) Punctajul individual rezulta din aplicarea coeficientilor de serviciu sau, dupa caz, a coeficientilor de productie la numarul de servicii corespunzator salariatului respectiv, precum si a coeficientilor de complexitate, conform formulelor de calcul prevazute in anexa nr. 2 pct. I si II.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul personalului de specialitate prevazut in tabelul III din anexa nr. 1, punctajul individual se calculeaza prin aplicarea coeficientilor de complexitate la punctajul de referinta al personalului artistic, respectiv al personalului tehnic de specialitate, conform formulei de calcul prevazute in anexa nr. 2 pct. III.
(4) Coeficientii de serviciu, coeficientii de productie, coeficientii de complexitate si, dupa caz, limitele intre care acestia pot fi stabiliti sunt prevazuti in anexa nr. 1.

Art. 18
In institutiile de spectacole:
(1) Pentru personalul de specialitate prevazut in tabelul I din anexa nr. 1, calcularea punctajului individual se face dupa cum urmeaza:
a) numarul serviciilor de aceeasi natura din cadrul fiecarei productii artistice la realizarea/exploatarea careia participa respectivul salariat se inmulteste cu coeficientul de serviciu corespunzator;
b) valorile obtinute conform prevederilor lit. a) se insumeaza, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de complexitate corespunzator, obtinandu-se punctajul individual pe productie;
c) punctajele individuale pe productii ale salariatului respectiv se insumeaza, obtinandu-se punctajul individual.
(2) Pentru personalul de specialitate prevazut in tabelul II din anexa nr. 1, calcularea punctajului individual se face dupa cum urmeaza:
a) numarul maxim de servicii necesare realizarii/exploatarii unei productii artistice noi la care a fost distribuit/repartizat salariatul se insumeaza si rezultatul se inmulteste cu coeficientul de productie stabilit conform prevederilor art. 4 lit. f);
b) valorile obtinute conform prevederilor lit. a) se inmultesc cu coeficientul de complexitate corespunzator, obtinandu-se punctajul individual pe productie;
c) punctajele individuale pe productie se insumeaza, obtinandu-se punctajul individual.
(3) Pentru personalul de specialitate prevazut in tabelul III din anexa nr. 1 punctajul de referinta calculat pentru personalul artistic, respectiv pentru personalul tehnic de specialitate reprezentand baza de calcul, se inmulteste cu coeficientul de complexitate corespunzator, obtinandu-se punctajul individual.

Art. 19
In institutiile de concerte:
(1) Pentru personalul de specialitate prevazut in tabelul I din anexa nr. 1, calcularea punctajului individual se face dupa cum urmeaza:
a) numarul serviciilor de aceeasi natura din cadrul fiecarei productii artistice la realizarea/exploatarea careia participa respectivul salariat se inmulteste cu coeficientul de serviciu corespunzator;
b) valorile obtinute conform prevederilor lit. a) se insumeaza, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de complexitate corespunzator functiei, obtinandu-se punctajul individual pe productie;
c) punctajele individuale pe productii ale salariatului respectiv se insumeaza, obtinandu-se punctajul individual.
(2) Pentru personalul de specialitate prevazut in tabelul III din anexa nr. 1 punctajul de referinta calculat pentru personalul artistic, respectiv pentru personalul tehnic de specialitate, reprezentand baza de calcul, se inmulteste cu coeficientul de complexitate corespunzator, obtinandu-se punctajul individual.

Art. 20
Dupa calcularea punctajelor individuale, se stabilesc, in conditiile prevazute la art. 5-8, limitele normei de munca pentru incadrarea in categoria I, respectiv categoria II din grila, pentru urmatoarea perioada de referinta.


SECTIUNEA 4 - Calcularea punctajului de referinta


Art. 21
In institutiile de spectacole:
(1) In cazul personalului artistic de specialitate, punctajul de referinta se stabileste dupa cum urmeaza:
a) se calculeaza punctajul mediu pe fiecare productie artistica - in baza punctajelor individuale obtinute de personalul artistic de specialitate pe productia respectiva, fara a fi incluse punctajele individuale obtinute de personalul prevazut in tabelele II si III din anexa nr. 1;
b) punctajele medii obtinute conform prevederilor lit. a) se insumeaza;
c) valoarea rezultata conform prevederilor lit. b) se imparte la numarul total de productii artistice care urmeaza sa fie realizate/exploatate in perioada de referinta, obtinandu-se punctajul de referinta pentru personalul artistic de specialitate.
(2) In cazul personalului tehnic de specialitate, punctajul de referinta se stabileste dupa cum urmeaza:
a) se calculeaza punctajul mediu pe fiecare productie artistica - in baza punctajelor individuale obtinute de personalul tehnic de specialitate pe productia respectiva, fara a fi incluse punctajele individuale obtinute de personalul prevazut in tabelele II si III din anexa nr. 1;
b) punctajele medii obtinute conform prevederilor lit. a) se insumeaza;
c) valoarea rezultata conform prevederilor lit. b) se imparte la numarul total de productii artistice care urmeaza sa fie realizate/exploatate in perioada de referinta, obtinandu-se punctajul de referinta pentru personalul tehnic de specialitate.

Art. 22
(1) In institutiile de concerte:
a) pentru personalul artistic de specialitate - punctajul de referinta se stabileste de consiliul administrativ, la propunerea conducerii executive, cu avizul conform al consiliului artistic;
b) pentru personalul tehnic de specialitate - punctajul de referinta se stabileste conform prevederilor art. 21 alin. (2).
(2) Punctajul de referinta pentru personalul artistic de specialitate poate fi stabilit, conform prevederilor alin. (1) lit. a), si la nivelul punctajului minim individual obtinut pe respectiva categorie de personal, fara a fi luate in considerare punctajele obtinute de personalul prevazut in tabelele II si III din anexa nr. 1.

Art. 23
La stabilirea mediei punctajelor pe productie artistica nu sunt luate in calcul punctajele individuale pe productie a caror valoare este 0 (zero).

Art. 24
(1) Salariatii din cadrul personalului artistic si tehnic al caror punctaj individual final se situeaza sub punctajul de referinta pot fi incadrati cu fractiune de norma, calculata prin raportarea punctajului individual final al salariatului respectiv la punctajul de referinta.
(2) In cazul personalului administrativ de specialitate prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile.


SECTIUNEA 5 - Evaluarea calitativa si calcularea punctajului individual final


Art. 25
(1) Aprecierea activitatii anterioare a personalului de specialitate se efectueaza conform procedurilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a fiecarei institutii de spectacole sau concerte.
(2) Propunerea privind aprecierea activitatii anterioare este intocmita:
a) in cazul personalului artistic de specialitate - de catre coordonatorul personalului artistic, consultantul artistic, regizor, coregraf, dirijor, secretarul literar/muzical/artistic sau de catre o alta persoana cu atributii in domeniul artistic, desemnata de catre directorul general sau, dupa caz, de catre director;
b) in cazul personalului tehnic de specialitate - de catre seful de compartiment si regizorul tehnic de scena, respectiv de catre directorul de productie sau de catre producatorul delegat, dupa caz;
c) in cazul personalului administrativ de specialitate - de catre seful ierarhic superior.
(3) Propunerile privind aprecierea activitatii anterioare au la baza fisele individule de evaluare a calitatii prestatiei, intocmite pe durata fiecarei perioade de referinta.

Art. 26
(1) Valoarea aprecierii activitatii anterioare se stabileste prin raportare la punctajul individual, in intervalul dat de urmatoarele limite:
a) personalul artistic de specialitate: ± 20%, cu exceptia salariatilor care ocupa functiile de regizor artistic, coregraf, dirijor, dirijor cor, scenograf, pentru care limita este: ±30%;
b) personalul tehnic de specialitate: ±30%;
c) personalul administrativ de specialitate: ±25%.
(2) Valorile aprecierii activitatii anterioare se aproba conform prevederilor art. 6-8, cu exceptia celor pentru personalul administrativ de conducere, care sunt stabilite de catre directorul general sau, dupa caz, directorul institutiei de spectacole sau concerte.
(3) Valoarea aprecierii activitatii anterioare se aplica punctajului individual, determinand mentinerea, majorarea sau diminuarea acestuia.

Art. 27
Prin aplicarea valorii aprecierii calitative la punctajul individual se obtine punctajul individual final, conform urmatoarei formule:
PIF = PI + PI x A/100,
in care:
PIF = punctajul individual final;
PI = punctajul individual;
A = aprecierea activitatii anterioare.

Art. 28
In cazul salariatilor care ocupa functia de balerin/dansator/solist balet in institutiile de spectacole, punctajul individual final se obtine dupa completarea punctajului obtinut conform art. 27 cu punctajul prevazut la art. 12 alin. (6).

Art. 29
Valoarea punctajului individual final determina salariul de baza pentru perioada de referinta si incadrarea salariatului in categoriile din grila.


Capitolul III - Stabilirea salariului de baza pentru perioada de referinta


Art. 30
(1) In vederea stabilirii salariilor de baza pentru personalul artistic si tehnic de specialitate, se calculeaza valoarea punctului de salariu corespunzator categoriei de personal si celei de studii, conform formulei:
V = [S(max) - S(min)]/(P(maxA;B) - P(ref)],
in care:
V = valoarea punctului de salariu;
S(max) = valoarea de referinta din grila, inmultita cu valoarea maxima a coeficientului de multiplicare din grila, corespunzatoare categoriei de personal si celei de studii;
S(min) = valoarea de referinta din grila, inmultita cu valoarea minima a coeficientului de multiplicare din grila, corespunzatoare categoriei de personal si celei de studii;
P(maxA;B) = punctajul individual maxim aferent categoriei de personal artistic sau tehnic, dupa caz;
P(ref) = punctajul de referinta corespunzator categoriei de personal.
(2) In vederea stabilirii salariilor de baza pentru personalul administrativ de specialitate, se calculeaza valoarea punctului de salariu corespunzator categoriei de personal si celei de studii, conform formulei:
V = [S(max) - S(min)]/[P(max) - P(min)],
in care:
P(max) = punctajul maxim pe institutie rezultat in urma ierarhizarii tuturor punctajelor individuale din institutie;
P(min) = punctajul minim pe institutie rezultat in urma ierarhizarii tuturor punctajelor individuale din institutie.
(3) Pentru personalul artistic si tehnic de specialitate prevazut in tabelele nr. II si III din anexa nr. 1, in formula prevazuta la alin. (1) punctajul de referinta este cel calculat pentru personalul artistic si tehnic prevazut in tabelul nr. I.

Art. 31
Salariul individual de baza se calculeaza:
a) pentru personalul artistic si tehnic de specialitate, conform formulei:
SI = V x [PIF - P(ref)] + S(min);
b) pentru personalul administrativ de specialitate, conform formulei:
SI = V x [PIF - P(min)] + S(min),
in care:
SI = salariul individual;
V = valoarea punctului de salariu;
PIF = punctajul individual final;
P(ref) = punctajul de referinta, corespunzator categoriei de personal;
P(min) = punctajul minim pe institutie rezultat in urma ierarhizarii tuturor punctajelor individuale din institutie;
S(min) = valoarea de referinta din grila, inmultita cu valoarea minima a coeficientului de multiplicare din grila corespunzatoare categoriei de personal si celei de studii.

Art. 32
(1) La stabilirea salariului personalului artistic de specialitate se are in vedere cesiunea drepturilor patrimoniale de autor, respectiv a drepturilor patrimoniale conexe dreptului de autor pentru exploatarea productiilor artistice din perioada de referinta.
(2) Drepturile patrimoniale de autor, respectiv drepturile patrimoniale conexe dreptului de autor cesionate se prevad expres in contractul individual de munca.

Art. 33
(1) Conducerea executiva are obligatia de a aduce la cunostinta personalului de specialitate evaluat, in scris, pana la data de 15 iunie a fiecarui an, rezultatul evaluarii: punctajul de referinta, punctajul individual, aprecierea activitatii anterioare, punctajul individual final si salariul de baza corespunzator pentru perioada de referinta.
(2) Salariatii au dreptul sa conteste rezultatul evaluarii in termen de 3 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre acesta.
(3) Contestatiile se solutioneaza in termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii, in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a institutiei de spectacole sau concerte.

Art. 34
(1) In termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului evaluarii, salariatul are obligatia de a instiinta, in scris, institutia de spectacole sau concerte despre acceptul sau, dupa caz, refuzul sau cu privire la conditiile raportului de munca cu institutia pentru urmatoarea perioada de referinta.
(2) Daca in termenul prevazut la alin. (1) salariatul fie nu comunica institutiei de spectacole sau concerte acceptul sau, fie ii comunica refuzul cu privire la noile conditii ale raportului de munca, conducerea executiva comunica salariatului respectiv, in scris, pana la data de 15 iulie, lista posturilor vacante din institutie, compatibile cu pregatirea profesionala si cu abilitatile acestuia.
(3) In situatia in care institutia de spectacole sau concerte nu dispune de locuri de munca vacante potrivit alin. (2), aceasta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca, in vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregatirii profesionale a acestuia.
(4) Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea listei posturilor vacante din institutie pentru a-si manifesta in scris consimtamantul.
(5) In situatia acceptarii, directorul general sau, dupa caz, directorul institutiei de spectacole ori concerte va stabili noul raport de munca in conditiile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2007.
(6) In cazul in care salariatul nu isi manifesta consimtamantul in termenul prevazut la alin. (4), raportul sau de munca cu institutia de spectacole sau concerte poate fie sa continue, in conditiile determinate de rezultatul evaluarii, fie sa inceteze, in conditiile legii.
(7) Cu persoanele ale caror contracte individuale de munca inceteaza, institutia de spectacole sau concerte poate incheia contracte civile, in baza Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si alte drepturi conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Codului civil, dupa caz.

Art. 35
(1) In cazul salariatilor al caror punctaj individual este 0 (zero), acesta le va fi comunicat de conducerea executiva in termenul prevazut la art. 33 alin. (1).
(2) Pana la data de 15 iulie conducerea executiva va comunica salariatilor prevazuti la alin. (1), in scris, lista posturilor vacante din institutie, compatibile cu pregatirea profesionala a acestora.
(3) Prevederile art. 34 alin. (3)-(5) sunt aplicabile si in cazul salariatilor prevazuti la alin. (1).
(4) In situatia in care salariatii prevazuti la alin. (1) nu isi manifesta consimtamantul in termenul prevazut la art. 34 alin. (4), raportul lor de munca cu institutia inceteaza, in conditiile legii.

Art. 36
(1) In urma evaluarii personalului de specialitate, conducerea executiva:
a) asigura intocmirea fiselor posturilor, in care sunt prevazute: atributiile, sarcinile si activitatile pentru perioada de referinta;
b) asigura elaborarea, pentru perioada de referinta, a actelor aditionale la contractele individuale de munca pentru personalul existent.
(2) Contractele individuale de munca ale personalului artistic de specialitate pot contine clauze privind cesiunea drepturilor patrimoniale de autor, respectiv a drepturilor patrimoniale conexe dreptului de autor.


Capitolul IV - Alte drepturi salariale


Art. 37
(1) Cuantumul indemnizatiilor pentru activitate solistica, prevazute in grila, sunt stabilite, pentru perioada de referinta, de consiliul administrativ, la propunerea regizorului artistic, a dirijorului sau a coregrafului, in functie de numarul activitatilor solistice ale salariatului respectiv din luna precedenta.
(2) Nominalizarea salariatilor care beneficiaza de indemnizatiile specifice pentru activitate solistica si stabilirea procentului indemnizatiei, in limitele prevazute in grila, se aproba trimestrial prin hotarare a consiliului administrativ.
(3) In situatiile in care activitati solistice sunt distribuite salariatilor care ocupa functii de instrumentist, artist instrumentist, balerin, dansator, corist, artist liric, acestia vor beneficia de indemnizatia specifica pentru activitati solistice in conditiile prevazute la alin (2).

Art. 38
(1) Pentru personalul administrativ de specialitate cuantumul indemnizatiilor de conducere specifice, pentru perioada de referinta, se stabileste distinct, de catre directorul general/directorul institutiei de spectacole sau concerte, cu aprobarea autoritatii in subordinea careia functioneaza aceasta, cu luarea in considerare a initiativei, capacitatii de comunicare/rezolvare a conflictelor, a capacitatii de coordonare, organizare, evaluare, monitorizare.
(2) Cuantumul indemnizatiilor de conducere specifice, prevazute in grila pentru alte categorii de beneficiari decat cele prevazute la alin. (1), sunt aprobate de consiliul administrativ, la propunerea sefilor de compartimente/coordonatori/consultanti, dupa caz.
(3) Indemnizatiile de conducere specifice se stabilesc intotdeauna cu luarea in considerare a performantelor personalului coordonat.

Art. 39
(1) Personalul de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte beneficiaza, in conditiile legii, de urmatoarele drepturi salariale: spor pentru vechime in munca, spor pentru titlu stiintific, spor pentru activitate de importanta nationala, precum si de majorari salariale, prime, salarii de merit, tichete cadou.
(2) Sporul pentru conditii grele prevazut de lege se acorda pentru suprasolicitarea neuropsihica, in functie de numarul de repetitii generale si spectacole/concerte sustinute in luna anterioara, dupa cum urmeaza:
a) personalului de specialitate prevazut in tabelul I, nr. crt. 1-6 din anexa nr. 1 - pana la 15% din salariul de baza;
b) personalului de specialitate prevazut in tabelul I, nr. crt. 7 din anexa nr. 1 - pana la 10% din salariul de baza;
c) personalului de specialitate prevazut in tabelul I, nr. crt. 8 din anexa nr. 1 - pana la 5% din salariul de baza.
(3) Nominalizarea salariatilor care beneficiaza de sporul pentru conditii grele si stabilirea procentului de spor, in limitele prevazute la alin. (2), se aproba trimestrial prin hotarare a consiliului administrativ.
(4) Sporurile, majorarile si stimulentele prevazute la alin. (1) si (2) se pot acorda numai in limitele bugetului aprobat, conform hotararii consiliului administrativ.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 40
Persoanele angajate in institutiile de spectacole sau concerte, care s-au aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 7 ani in cazul copilului cu handicap, precum si cele ale caror contracte individuale de munca au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, si care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni vor beneficia, la reluarea activitatii, de salariul avut anterior intervenirii situatiei de suspendare, pana la evaluarea realizata conform prezentelor norme metodologice.

Art. 41
(1) Absolventii de invatamant superior de lunga sau de scurta durata, care, la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite, erau incadrati pe functii cu nivel inferior de studii, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la nivelul de studii corespunzator.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), salariul individual va fi recalculat pe baza punctului de salariu corespunzator nivelului de studii.

Art. 42
Salariile de baza ale directorilor generali/directorilor institutiilor de spectacole sau concerte se stabilesc in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public.

Art. 43
In cazul in care cheltuielile de personal necesare, rezultate in urma evaluarii, depasesc bugetul aferent pentru perioada de referinta, valoarea punctului de salariu se poate diminua in mod corespunzator, in baza hotararii consiliului administrativ.

Art. 44
(1) Pentru personalul artistic de specialitate prevazut la art. 13 alin. (1) lit. a), pot fi atribuite sarcini complementare, in baza criteriilor prevazute in regulamentul de organizare si functionare a fiecarei institutii de spectacole sau concerte.
(2) Lista sarcinilor complementare pentru perioada de referinta si punctajul corespunzator acestora se aproba conform prevederilor art. 5-8.
(3) Punctajul sarcinilor complementare se adauga la punctajul individual, anterior evaluarii calitative, fara a putea depasi 50% din acesta.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin (3), pentru salariatii care ocupa functia de regizor artistic, coregraf, scenograf, punctajul sarcinilor complementare poate fi de pana la 70% din valoarea punctajului individual.
(5) Acordarea sarcinilor complementare se realizeaza in conformitate cu criteriile prevazute in regulamentul de organizare si functionare a fiecarei institutii de spectacole sau concerte.

Art. 45
(1) In cazul in care in perioada de referinta volumul de munca al salariatului scade sau creste cu pana la 15% din norma acestuia de munca, stabilita in baza evaluarii, valoarea salariului nu se modifica.
(2) In cazul in care cresterea volumului de munca este de peste 15%, salariatul respectiv poate beneficia de remuneratii sau, dupa caz, de onorarii, in baza unor contracte civile.
(3) In cazul in care scaderea volumului de munca este de peste 15%, valoarea salariului stabilit in baza evaluarii se poate pastra prin redistribuirea/repartizarea salariatilor in cauza sau prin atribuirea unor sarcini complementare, dupa caz.
(4) Pentru primul an de aplicare a prezentelor norme metodologice, limita prevazuta la alin. (1) poate ajunge pana la ±25%.

Art. 46
(1) Indeplinirea obligatiilor profesionale de catre personalul de specialitate caruia i se aplica prevederile prezentelor norme metodologice se certifica lunar de catre sefii ierarhici directi si se mentioneaza in propunerile prevazute la art. 25.
(2) Activitatea personalului caruia nu i se aplica prevederile prezentelor norme metodologice va fi certificata pe baza pontajelor, respectiv a fiselor colective de prezenta.

Art. 47
(1) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica in mod corespunzator si pentru evaluarea personalului tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de proiecte, precum si pentru personalul de specialitate din alte tipuri de institutii de spectacole sau concerte, infiintate conform prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul institutiilor de spectacole sau concerte infiintate conform prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2007, categoriile de servicii si coeficientii corespunzatori se stabilesc la nivelul acestora, tinandu-se cont de specificitatea activitatilor, si se aproba de autoritatile administratiei publice care le-au infiintat sau in subordinea carora functioneaza.

Art. 48
Prezentele norme metodologice intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii.

Art. 49
(1) In perioada 1 ianuarie-31 august 2009, in vederea aplicarii prezentelor norme metodologice, stabilirea volumului de munca se face dupa cum urmeaza:
a) pentru personalul artistic de specialitate distribuit - cu respectarea distributiilor facute pentru productiile artistice care sunt in curs de realizare, respectiv pentru cele a caror distributie a fost anuntata anterior intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice;
b) pentru personalul tehnic si administrativ de specialitate - prin repartizarea salariatilor la fiecare productie artistica din repertoriu.
(2) Comunicarea rezultatului evaluarii de catre conducerea executiva si comunicarea de catre fiecare salariat a refuzului sau acceptului sau se fac la termenele stabilite de conducerea fiecarei institutii de spectacole sau concerte.

Art. 50
(1) Pentru perioada 1 ianuarie-31 august 2009 salariatii din cadrul personalului de specialitate pot opta pentru aplicarea sistemului de stabilire a salariilor prevazut in Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si evaluarea performantelor profesionale individuale, realizata conform Hotararii Guvernului nr. 125/1999.
(2) Salariatii care au optat conform prevederilor alin. (1) isi pot mentine respectiva optiune pe o durata de 3 ani, dupa expirarea careia li se aplica prevederile prezentei norme metodologice.
(3) Comunicarea de catre salariati a optiunii lor se face in termenul prevazut la art. 49 alin. (2), respectiv in termenul prevazut la art. 34 alin. (1).

Art. 51
(1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, institutiile de spectacole sau concerte au obligatia de a modifica si de a completa propriile regulamente de organizare si functionare, in vederea corelarii acestora cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(2) Regulamentele de organizare si functionare a institutiilor de spectacole sau concerte, modificate si completate, sunt aprobate de autoritatile publice centrale sau locale in subordinea carora functioneaza, conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2007, intr-un termen care nu poate sa depaseasca 160 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 52
De la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica personalului de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte in conformitate cu procedura prevazuta la art. 39 alin. (2)-(4) din prezentele norme metodologice.

Art. 53
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


ANEXA Nr. 1 la normele metodologice - Coeficientii de serviciu, de productie si de complexitate pentru personalul de specialitateTabelul I - Coeficientii de serviciu si de complexitate pentru salariatii al caror punctaj individual se calculeaza conform formulei prevazute in anexa nr. 2 pct. I

  
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦            ¦ Categoria de personal - ¦             ¦                    ¦
¦Nr. ¦    Functia     ¦conform grilei din anexa la¦Coeficientul de serviciu ¦   Coeficientul de complexitate   ¦
¦crt.¦            ¦  Ordonanta Guvernului  ¦             ¦                    ¦
¦  ¦            ¦    nr. 21/2007    ¦             ¦                    ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 0 ¦      1      ¦       2       ¦      3      ¦          4          ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 1. ¦Actor teatru/Manuitor  ¦Artisti interpreti si   ¦Productii noi:      ¦Actor teatru/Manuitor papusi-marionete:¦
¦  ¦papusi-marionete    ¦asimilati/Artisti creatori ¦repetitii: 2       ¦- rol principal I: 7-8         ¦
¦  ¦Sufleor teatru     ¦si asimilati:       ¦repetitii generale: 4  ¦- rol principal II: 5-6        ¦
¦  ¦            ¦- functii artistice de   ¦spectacole: 4      ¦- rol secundar I: 3          ¦
¦  ¦            ¦specialitate        ¦Productii reluari:    ¦- rol secundar II: 2          ¦
¦  ¦            ¦- functii de executie   ¦repetitii: 1       ¦Sufleor teatru: 1-2          ¦
¦  ¦            ¦- studii superioare si   ¦repetitii generale: 2  ¦                    ¦
¦  ¦            ¦medii           ¦spectacole: 4      ¦                    ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 2. ¦Solist vocal      ¦Artisti interpreti si   ¦Productii noi:      ¦Solist vocal:             ¦
¦  ¦Artist liric      ¦asimilati/Artisti creatori ¦repetitii: 2       ¦- rol titular/principal: 7-10     ¦
¦  ¦Corist         ¦si asimilati:       ¦ansamblu cu pian: 3   ¦- rol secundar: 5-7          ¦
¦  ¦Sufleor opera/opereta  ¦- functii artistice de   ¦repetitii generale: 4  ¦- rol comprimar: 3           ¦
¦  ¦(institutii de     ¦specialitate        ¦spectacole: 4      ¦- figuratie: 2             ¦
¦  ¦spectacole)       ¦- functii de executie   ¦Productii reluari:    ¦Artist liric: 1-3           ¦
¦  ¦            ¦- studii superioare    ¦repetitii: 2       ¦Corist: 1-3              ¦
¦  ¦            ¦si/sau medii        ¦ansamblu cu pian: 2,5  ¦Sufleor opera/opereta: 1-3       ¦
¦  ¦            ¦              ¦repetitii generale: 3  ¦                    ¦
¦  ¦            ¦              ¦spectacole: 4      ¦                    ¦
¦  ¦            ¦              ¦regie cu pian si cover: 1¦                    ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 3. ¦Dirijor         ¦Artisti interpreti si   ¦repetitie pe partide: 1 ¦Dirijor: 8-12             ¦
¦  ¦Dirijor cor       ¦asimilati:         ¦repetitie: 2       ¦Dirijor cor: 4-6            ¦
¦  ¦Concertmaistru     ¦- functii artistice de   ¦repetitie generala: 4  ¦Concertmaistru: 5-7          ¦
¦  ¦Artist         ¦specialitate        ¦spectacol: 4       ¦Solist instrumentist/sef partida: 4-6 ¦
¦  ¦Instrumentist      ¦- functii de executie   ¦concert: 5        ¦Solist instrumentist: 3-5       ¦
¦  ¦Instrumentist      ¦- studii superioare    ¦             ¦Artist instrumentist/sef partida: 3-5 ¦
¦  ¦(institutii de     ¦si/sau medii        ¦             ¦Artist instrumentist: 2-3       ¦
¦  ¦spectacole)       ¦              ¦             ¦Instrumentist: 2-3           ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 4. ¦Solist balet      ¦Artisti interpreti si   ¦Productii noi:      ¦Solist:                ¦
¦  ¦Balerin         ¦asimilati:         ¦repetitii: 2       ¦- solist principal: 7-10        ¦
¦  ¦Dansator        ¦- functii artistice de   ¦repetitii generale: 4  ¦- solist secundar: 5-6         ¦
¦  ¦(institutii de     ¦specialitate        ¦spectacole cu balet: 4  ¦Ansamblu: 1-3             ¦
¦  ¦spectacole)       ¦- functii de executie   ¦spectacole de balet: 5  ¦Corifeu: 4               ¦
¦  ¦            ¦- studii superioare si   ¦Productii reluari:    ¦                    ¦
¦  ¦            ¦medii           ¦repetitii: 2       ¦                    ¦
¦  ¦            ¦              ¦repetitii generale: 3  ¦                    ¦
¦  ¦            ¦              ¦spectacole cu balet: 4  ¦                    ¦
¦  ¦            ¦              ¦spectacole de balet: 5  ¦                    ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 5. ¦Maestru artist circ   ¦Artisti interpreti si   ¦Productii noi:      ¦Maestru artist circ: 8-12       ¦
¦  ¦Artist circ       ¦asimilati:         ¦repetitii: 2       ¦Artist circ: 6-10           ¦
¦  ¦            ¦- functii artistice de   ¦repetitii generale: 4  ¦                    ¦
¦  ¦            ¦specialitate        ¦spectacole: 4      ¦                    ¦
¦  ¦            ¦- functii de executie   ¦             ¦                    ¦
¦  ¦            ¦- studii superioare si   ¦             ¦                    ¦
¦  ¦            ¦medii           ¦             ¦                    ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 6. ¦Dirijor         ¦Artisti interpreti si   ¦Concerte:        ¦Dirijor: 15-20             ¦
¦  ¦Dirijor cor       ¦asimilati:         ¦repetitie pe partide: 1 ¦Dirijor cor: 5-10           ¦
¦  ¦Concertmaistru     ¦- functii artistice de   ¦repetitie concert    ¦Solist concertist: 15-20        ¦
¦  ¦Solist concertist    ¦specialitate        ¦educativ: 1       ¦Concert maestru: 5-10         ¦
¦  ¦Solist instrumentist  ¦- functii de executie   ¦repetitie ansamblu: 2  ¦Solist instrumentist/sef partida: 5-10 ¦
¦  ¦Artist instrumentist  ¦- studii superioare    ¦repetitie generala: 3  ¦Solist instrumentist: 4-8       ¦
¦  ¦Instrumentist      ¦si/sau medii        ¦concert educativ: 3   ¦Artist instrumentist/sef partida: 4-8 ¦
¦  ¦Artist liric      ¦              ¦concert: 4        ¦Artist instrumentist: 2-4       ¦
¦  ¦Corist         ¦              ¦             ¦Instrumentist: 2-4           ¦
¦  ¦(institutii de concerte)¦              ¦             ¦Artist liric: 2-4           ¦
¦  ¦            ¦              ¦             ¦Corist: 2-4              ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 7. ¦Regizor tehnic     ¦Servicii de scena:     ¦Productii noi:      ¦Regizor tehnic: 4-6          ¦
¦  ¦Secretar platou     ¦- functii tehnice de    ¦repetitii: 2       ¦Secretar platou: 3-5          ¦
¦  ¦Operator        ¦specialitate        ¦repetitii generale: 4  ¦Operator lumini/sunet/imagine: 3-5   ¦
¦  ¦lumini/sunet/imagine  ¦- functii de executie   ¦spectacole: 4      ¦Regizor culise: 3-5          ¦
¦  ¦Regizor culise     ¦- studii superioare    ¦Productii reluari:    ¦Editor imagine/sunet: 3-6       ¦
¦  ¦Editor imagine/sunet  ¦si/sau medii        ¦repetitii: 1       ¦Recuziter orchestra: 2-3        ¦
¦  ¦Recuziter orchestra   ¦              ¦repetitii generale: 2  ¦                    ¦
¦  ¦            ¦              ¦spectacole: 4      ¦                    ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 8. ¦Maistru sunet/lumini  ¦Personal calificat -    ¦Productii noi:      ¦Maistru sunet/lumini: 1-3       ¦
¦  ¦Electroacustician    ¦servicii de scena si    ¦repetitii: 2       ¦Electroacustician: 1-3         ¦
¦  ¦Electrician iluminare  ¦productie:         ¦repetitii generale: 4  ¦Electrician iluminare scena: 1-3    ¦
¦  ¦scena          ¦- functii tehnice de    ¦spectacole: 4      ¦Manuitor-montator decor: 1-3      ¦
¦  ¦Manuitor-montator    ¦specialitate        ¦Productii reluari:    ¦Recuziter: 1-3             ¦
¦  ¦decor          ¦- functii de executie   ¦repetitii: 1       ¦Tapiter: 1-3              ¦
¦  ¦Recuziter        ¦- studii medii       ¦repetitii generale: 2  ¦Montor imagine/sunet: 1-3       ¦
¦  ¦Tapiter         ¦              ¦spectacole: 4      ¦Costumier: 1-3             ¦
¦  ¦Montor imagine/sunet  ¦              ¦             ¦Machior: 1-3              ¦
¦  ¦Costumier        ¦              ¦             ¦Peruchier: 1-3             ¦
¦  ¦Machior         ¦              ¦             ¦                    ¦
¦  ¦Peruchier        ¦              ¦             ¦                    ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 9. ¦Servicii de scena si  ¦Personal necalificat:   ¦Productii noi:      ¦Servicii de scena si productie: 1-1,5 ¦
¦  ¦productie        ¦- functii tehnice de    ¦repetitii: 2       ¦Supraveghetor sala: 1,5        ¦
¦  ¦* Servicii de primire  ¦specialitate        ¦repetitii generale: 4  ¦Controlor bilete: 1-2         ¦
¦  ¦public: supraveghetor  ¦- functii de executie   ¦spectacole: 4      ¦Garderobier: 1-2            ¦
¦  ¦sala; controlor bilete; ¦- studii medii, generale  ¦Productii reluari:    ¦Plasator: 1-2             ¦
¦  ¦garderobier; plasator. ¦              ¦repetitii: 1       ¦                    ¦
¦  ¦* se numara doar    ¦              ¦repetitii generale: 2  ¦                    ¦
¦  ¦serviciile la care   ¦              ¦spectacole: 4      ¦                    ¦
¦  ¦participa        ¦              ¦             ¦                    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 
 Tabelul II - Coeficientii de productie si de complexitate pentru salariatii al caror punctaj individual se calculeaza
 conform formulei prevazute in anexa nr. 2 pct. II 
  
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦            ¦ Categoria de personal - ¦             ¦                    ¦
¦Nr. ¦    Functia     ¦conform grilei din anexa la¦Coeficientul de productie¦   Coeficientul de complexitate   ¦
¦crt.¦            ¦  Ordonanta Guvernului  ¦             ¦                    ¦
¦  ¦            ¦    nr. 21/2007    ¦             ¦                    ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 0 ¦      1      ¦       2       ¦      3      ¦          4          ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 1. ¦Regizor artistic    ¦Artisti creatori si    ¦Productie noua:     ¦Regizor artistic teatru/opera/opereta/ ¦
¦  ¦teatru/opera/opereta/  ¦asimilati:         ¦proiect mare: 4     ¦papusi-marionete: 10-12        ¦
¦  ¦papusi-marionete;    ¦- functii artistice de   ¦proiect mediu: 3     ¦* Coregraf: 8-12            ¦
¦  ¦Coregraf        ¦specialitate        ¦proiect mic: 2      ¦* Scenograf: 8-10           ¦
¦  ¦Scenograf        ¦- functii de executie   ¦             ¦* coeficientul de complexitate se   ¦
¦  ¦            ¦- studii superioare    ¦             ¦acorda in functie de coregrafii    ¦
¦  ¦            ¦              ¦             ¦partiale/integrale in cazul      ¦
¦  ¦            ¦              ¦             ¦coregrafului; pentru decor si/sau   ¦
¦  ¦            ¦              ¦             ¦costume, in cazul scenografului    ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 2. ¦Asistent scenografie  ¦Artisti creatori si    ¦Productie noua:     ¦Asistent scenografie: 2-4       ¦
¦  ¦Asistent regie     ¦asimilati:         ¦proiect mare: 3     ¦Asistent regie: 3-5          ¦
¦  ¦Artist plastic     ¦- functii artistice de   ¦proiect mediu: 2     ¦Sculptor papusi: 1-3          ¦
¦  ¦Grafician        ¦specialitate        ¦proiect mic: 1      ¦Artist plastic: 1-3          ¦
¦  ¦Sculptor papusi     ¦- functii de executie   ¦             ¦Grafician: 1-3             ¦
¦  ¦            ¦- studii superioare si   ¦             ¦                    ¦
¦  ¦            ¦medii           ¦             ¦                    ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 3. ¦Lacatus montator    ¦Personal calificat -    ¦Productie noua:     ¦1-3                  ¦
¦  ¦Pictor executant    ¦servicii de scena si    ¦proiect mare: 3     ¦                    ¦
¦  ¦Butafor         ¦productie:         ¦proiect mediu: 2     ¦                    ¦
¦  ¦Cizmar-confectioner   ¦- functii tehnice de    ¦proiect mic: 1      ¦                    ¦
¦  ¦incaltaminte      ¦specialitate        ¦             ¦                    ¦
¦  ¦Croitor-confectioner  ¦- functii de executie   ¦             ¦                    ¦
¦  ¦imbracaminte      ¦- studii medii       ¦             ¦                    ¦
¦  ¦Brodeor         ¦              ¦             ¦                    ¦
¦  ¦Imprimeur textile    ¦              ¦             ¦                    ¦
¦  ¦Confectioner montator  ¦              ¦             ¦                    ¦
¦  ¦produse din lemn    ¦              ¦             ¦                    ¦
¦  ¦Tapiter         ¦              ¦             ¦                    ¦
+----+------------------------+---------------------------+-------------------------+---------------------------------------¦
¦ 4. ¦Producator delegat   ¦- functii administrative  ¦Productie noua:     ¦3-5                  ¦
¦  ¦            ¦de specialitate      ¦proiect mare: 3     ¦                    ¦
¦  ¦            ¦- functii de executie   ¦proiect mediu: 2     ¦                    ¦
¦  ¦            ¦- studii superioare    ¦proiect mic: 1      ¦                    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  Tabelul III - Coeficientii de complexitate pentru salariatii al caror punctaj individual se calculeaza conform formulei
 prevazute in anexa nr. 2 pct. III 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦       Functia       ¦Categoria de personal - conform grilei din¦    Coeficientul de complexitate    ¦
¦crt.¦                 ¦anexa la Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 ¦                      ¦
+----+---------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------------¦
¦ 0 ¦        1        ¦          2           ¦           3           ¦
+----+---------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Maestru balet/dans/cor      ¦Artisti creatori si asimilati:      ¦Maestru balet/dans/cor: 10-18        ¦
¦  ¦Maestru studii de        ¦- functii artistice de specialitate    ¦Maestru corepetitor: 10-18         ¦
¦  ¦balet/muzicale/canto       ¦- functii de executie           ¦Maestru studii de balet/muzicale/canto: 8-15¦
¦  ¦Maestru corepetitor       ¦- studii superioare si/sau medii     ¦Corepetitor: 6-10              ¦
¦  ¦Corepetitor           ¦                     ¦Acompaniator: 6-10             ¦
¦  ¦Acompaniator           ¦                     ¦                      ¦
+----+---------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------------¦
¦ 2. ¦Consultant            ¦Artisti creatori si asimilati:      ¦Consultant artistic/muzical: 10-18     ¦
¦  ¦artistic/muzical         ¦- functii artistice de specialitate    ¦Secretar literar/muzical/artistic: 4-15   ¦
¦  ¦Secretar             ¦- functii de executie           ¦                      ¦
¦  ¦literar/muzical/         ¦- studii superioare            ¦                      ¦
¦  ¦artistic             ¦                     ¦                      ¦
+----+---------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------------¦
¦ 3. ¦Referent literar/muzical/artistic¦Artisti creatori si asimilati:      ¦3-12                    ¦
¦  ¦                 ¦- functii artistice de specialitate    ¦                      ¦
¦  ¦                 ¦- functii de executie           ¦                      ¦
¦  ¦                 ¦- studii medii              ¦                      ¦
+----+---------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------------¦
¦ 4. ¦Maistru acordor/pian/clavecin  ¦Personal calificat - servicii de     ¦8-15                    ¦
¦  ¦Maistru lutier          ¦scena si productie:            ¦                      ¦
¦  ¦Specialist orga/instrumente de  ¦- functii tehnice de specialitate     ¦                      ¦
¦  ¦suflat              ¦- functii de executie           ¦                      ¦
¦  ¦                 ¦- studii medii              ¦                      ¦
+----+---------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------------¦
¦ 5. ¦Impresar artistic teatru/muzical ¦- functii administrative de        ¦12-20                    ¦
¦  ¦Specialist in relatii publice  ¦specialitate               ¦                      ¦
¦  ¦Specialist marketing cultural  ¦- functii de executie           ¦                      ¦
¦  ¦                 ¦- studii superioare            ¦                      ¦
+----+---------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------------¦
¦ 6. ¦Inginer productie        ¦- functii administrative de        ¦10-18                    ¦
¦  ¦                 ¦specialitate               ¦                      ¦
¦  ¦                 ¦- functii de executie           ¦                      ¦
¦  ¦                 ¦- studii superioare            ¦                      ¦
+----+---------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------------¦
¦ 7. ¦Director general adjunct/director¦- functii administrative de        ¦Director general adjunct: 18-28       ¦
¦  ¦adjunct (artistic/economic/   ¦specialitate               ¦Director artistic/director economic: 18-25 ¦
¦  ¦tehnic/marketing)        ¦- functii de conducere          ¦Director tehnic/director marketing: 17-23  ¦
¦  ¦                 ¦- studii superioare            ¦                      ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 ANEXA Nr. 2 la normele metodologice - FORMULE DE CALCUL AL PUNCTAJULUI INDIVIDUAL


I. Pentru personalul de specialitate prevazut in tabelul I din anexa nr. 1:
Pentru calcularea punctajului individual pe productie se aplica urmatoarea formula:
PI1 = [[SUMA(R1) x C(R)] + [SUMA(RG1) x C(RG)] + [SUMA(S1) x C(S)]] x C(C1)
Calcularea punctajului individual se face prin insumarea punctajelor individuale pe productii dupa urmatoarea formula:
PI = PI1 + PI1 + ... + PI(n),
in care:
PI1 = punctajul individual pe productia 1;
SUMA(R1) = numarul repetitiilor pentru productia 1;
SUMA(RG1) = numarul repetitiilor generale pentru productia 1;
SUMA(S1) = numarul spectacolelor pentru productia 1;
C(R) = coeficientul de serviciu de repetitii;
C(RG) = coeficientul de serviciu de repetitii generale;
C(S) = coeficientul de serviciu de spectacole;
C(C1) = coeficientul de complexitate al rolului/functiei in productia 1;
PI = punctajul individual.

II. Pentru personalul de specialitate prevazut in tabelul II din anexa nr. 1:
Pentru calcularea punctajului individual pe productie se aplica urmatoarea formula:
PI1 = [(SUMA(R1) + SUMA(RG1) + SUMA(S1)) x C(P)] x C(C)
Calcularea punctajului individual se face prin insumarea punctajelor individuale pe productii dupa urmatoarea formula:
PI = PI1 + PI2 + ... + PI(n),
in care:
PI1 = punctajul individual pe productia 1;
SUMA(R1) = numarul repetitiilor pentru productia 1;
SUMA(RG1) = numarul repetitiilor generale pentru productia 1;
SUMA(S1) = numarul spectacolelor pentru productia 1;
C(P) = coeficientul de productie;
C(C) = coeficientul de complexitate al functiei;
PI = punctajul individual.

III. Pentru personalul de specialitate prevazut in tabelul III din anexa nr. 1:
Pentru calcularea punctajului individual se aplica urmatoarea formula:
PI = P ref x C(C),
in care:
P ref = punctajul de referinta;
C(C) = coeficientul de complexitate al functiei;
PI = punctajul individual.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
Legea 91/2010 privind aprobarea OUG nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 91/2010
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, legea nr. 353/2007
Ordonanta privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, ordonanta nr. 21/2007
Lege nr. 35/1994, republicata 2008, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment
Protectia dreptului de autor in dreptul penal
Lucian-Traian Poenaru

Pret: 59.9 lei
51 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
29 useri online

Useri autentificati: